Skip to main content

Full text of "Breviarium Bituricense"

See other formats


(3j di 
* B 
^^^^^ffl ff* rtt tUauce.lrv. 
«' u fircririfiooomim.Succenro™. 

, M no occefdioantt.ir.lec^cnouefevs.mc 
A ii no Cctauelcariimiioce[Ln.fr.lee. 
5 Tlon^ ocuuel"civrlim.Ti.lct.7oeerpo«e 
f viii i4 'fpipiwniaoriwSucce. v^iiuylti. 
a vii td 
t vi (d 

* * iTit td giiaicrraiarcr>fci?it>i"niric«ti8.Catori« 

jilt d' <" ,d 

il e u id .... 

, c 1dU8.iOcKcpipb.vi V.r*laruepi.T;u"l«. 

t «"Xitca fef.'Celici8mpmd^.?-ir«-l^ il mt ' die 

Jf rniic» Boninepn?fet.ili.i:iTiauriabb.i.me. 

* V ,-,V fi ? mur.l ciu.^rcctuppt 

c jSeilpbiepi.m ma.m 

d XV cg . anwnii^fcir.r pnfce. Tmav.mcma 

XV- e XiuJCfl z fl nriomaruabb..iu.let^».*f«- 

eili f riiica jfabtaiiiifebaltifliiimarrpriair.KC. 

b x co 

■ *. « ea Octauefdfulptdi.nouein ler. _ 

4 viHisi ■.. ■ ■■ ■ ■''■ - ;- TircieoicpiTma* 

t vit w Tbolicarjptcpnniar.iiilc. mema 

f yi ' « 3ubliepti?fe.ir leconpler. 

i' V 1 .» Bflnerislea-.ndotreo lectiones. 

a iiiS ca SBlpicii(euencpiJCtfiife(.i"cl_ 
b iri ca 
c II ca 

YloxbabrtrjcSfla.-rw.ciice.nii 

*ifio,ianu«epi.1ibi.«yi(.dar«bil.fc.tx'.mai$. 
T)jtfoi.faas.Tin«ti.paBlw3uliBSuIp | C'- x '' 
Xignacremo. 
yebrfMriusbaoerrjfes.rr^L 
A ca 33iuoi ,i- :i iti3r,ii/.r;carrrt1i.ofcr.rtif. 

J "Sift 00 '•&"/;■".. J £ Bjfgi.T&.ii. 

' ifi 1» 5La.i;cptT?fcFroHsnoti«kc. 

S i( no 

jl Tlottae. «Sawc^jjinia^martjTis.ir.le. 

«iii Kt 

c vit id 

« vi id 

e v (d Oetaucpurifrcahoisbtemarfe.ir lecr. 

' itii id ^'OiaffiteV-gia.iii.le.iotiiiircndibia' 

S iii, id cj-iitbimar.me. 

9 ii id 

b -?dU9 

c r»i ca flwnitialctiiiimar.ii,-. [«-. 

rvca ^.""no.f..i'iJlr t 'fl,ftriii.|l 3 j. rifa 

e rimca 3«lBeVi(nw*marJ«.le. f 011 *?"* 

■ rtii ca 

S rii ca fldambicpeecfluh. tvtt s M ca 
W * (ti ca M j5ttffl n jfl J .:... -j.I 5"" bffcrcL Tior babet bM3#.riiif.Dies.r, 
Srf.piir.bUftiscKw fHmto rr^afrfcaValcil. 
3ult.coniunsetuperrumatbia inde. 

3 o-iu b'e K e bat cr" go" ci foe a Dri fos d cs ftiiepi«confeflMie.mtitw;ia. 
e vi no 1 cUwspakbe 
sresoaipapcnouckc&upla:. v f 

fl 

rtit a (iii td 

<• . t> iii td 

c fi jd " 

* <* yd» ; * 

e a-viica aprilto 

rvni f »« cj 

v g w« Sotinaricrc,T>rimu«icflrcR. 

b Eratoi 

nii e rii ci flcnedicriabbarifl.nouelec: 

o n ca ^gnoctiii. 751111!« p.ifcba.5Bi0cpacta 

rii e i ca WVincipftcicIiispecJnoaalie. ru$. 

* t tx ca Zocuaconcurrcntium. 

S vni ca annflcianoDiiicafucccntoria. Sdam 

tt g vti ca pbrmamerpcpaniis. 

o v> c* TRelurrtctio&ommi. 

rvii * v ca 

n d iiu tn 

e tit r;t 

titii t ii ca 

Tlojr batrr boxte 3rtf.tM«.x3| ^i 

fllarriiisofReiooecoMtursregoriano. 
"flccnon alt>a,benc.iiincw.managctiitrice, \ f\ 3prilio babet weu.«r, 

? " ca 

H fifi no 

* iii 110 

* - »1 no ambrofiicpi»?fifri).TO(jcii?affoiiprfc 
■« tiona* 

e viii id 

T Vii id 

& vi id 

3 v irf 

6* iiii id 

c i» u ie»i9papei?fclTo.memortu 

d n itl ■JdlUJ 

f T»iiica <Q3itXihim(zwi<ri«'miir.iiMec 

fi *vii ca ^lauesroganonumi 

8 jrvi ca 

* ** <» Solin cauro. 

5 ""'ca 0tn'm?cermm?pa6:bf 

«I rin cs 

e rii ca 

J ri ca 
jc ca g iE ca »«»ijiiiwttrrterwue[«T. 

O vfnca 

* wi ca flSardcuaadifteoupVc.Xctaiiiamaif 

. « vi ca 

« V C9 

i* iiil ca Oiraliemartrris.iii.lcctiofrf^ 

S iii cj T>nrimar.DCojdicpd(catoH.ir.HTC. 

*» ii ca ^utropuepiimar.npitflec. apJil.-Jn.ahroiii.feiliaouatar.friimrd. 
<c w«r,r«fl>geo; fI narci^.vi.pe.trofi. StoUftoBftruiu 

e vi Ttonas. 

d v no 3mientiof«cruci8leidupi«. 

e *•'• n0 -, _ 

f iii no 2xdicatioccctebituricni.m..afcefioco 

£ Tttrus 'TrallatL"ofcisuiUe:nri.SUcceton. 

fc viind Belirfcratiegiipfc.noue.le. c vii id d vi ici 
e v ul 

f liit id 

_ iii id 
ar ii. m. 
b 3dus 
c rv/ica Jumi. 
d ync- 
ivcn oeiiiitnm ip i < yit.iiwv.B* 
Xranllariorciuicolaioupler. 
fiordiai?epiinacbima.iti.f.fialii<iii.c 
iPamcri cpi i-? .it.V asaioli ab.m.i.m. 

Tterei archilci t pacrocli. mar.tit.lec Octa.f.siiilIerm(.tt.I>rc.pptii.miir,me SoliHgemftiifi. ruiica 

riii C3 au|lregilH_epi.«»fef.Dupiei:, rvii 

Vi j wii a 
f vii ca arbatpapC5mar,iii.lec.' fl!a * il,d P l£ 

Ocr.U.auirregtfuli.ir.ieertonee. 
Sermaiiicpi?c6fcf.fr.(ecrionea. yeltu miraculojf bte m3.rwlefia.tr.lec. 
71or baoer boran oc to Pieervi* 

•f)biIip.crur.f5aiU'?7oa.'7T!tcolati5Bonat.' 

^tcti prcdictif ai)!tr«sifi llti vrhiriri germanumtB : «i c>j , e. ea Tlicbomcdtsmar.trcs 1«. 

( ntt Yloria* flMrcellini^f ecriinarrrrn.iii. Uct. 
• in rto 

h ii no 
b Tipnsia. . 

c viii ii 

:"d vu id 

e vi rd £Cxdar<iiepiT?bllo.treelectionea, 
i v id *rimizfellciammarrp}i.iii.lccr.. 

« iii id ^amabeapoftob.in.lcc.tMipIa'. 
b SaliUdic cirini naboiia eelfi z nasani m 

t IdKu.antonit pfef.ec oriiermnos.ix.!ca. 
drPm5iin3:raaat».r.aitianiepi-i?rer.iii. tcctio. 
e rraca arrizmodertimartpruni.iii.Iec. 
I rvi c.i jCitlciziuliixmatnsel9martnUrr le 

fJ6i!iidulptaicpit?fef.iii.t : 
. nnica fbircttmarcelliaiiimarrn!.(ii.!ec. 
> iiiiii geraaruiptttauiiiiarcrraiiUec. 
c rn 01 Senu!pbiepi7cottfenb3.iiile«ionc0. 
d n ea ttadulpbi cpi z ?felfi«is.iii. lecr. 
e r Jca aibammarrrris.rrefllcc. 

XH'0.lia t 
vntca' TliiriuiraBfdtognigbari.Canro^B 
viii ca irreriiepi^co.tr.lec.amSdiepiTij.nie. 
b vi e930am8Tpaulirrarrazmdrrrnj.uj.lcc, 

.. <* .''." ca 1 «o''f8pape«?fenb.memo. ufgiiia; 
ritii ( 111 ca SPOitoIofiii^fTri 3 punli. &upl£t. 
'■' f !; ■Comcmoaciol-Tipauli.ir.r.irjarciarn-a 

Tlorl)abc:bor3e.vi.Oiea,rTiii- fferf. 

Tli.marcelli.lunius.iiiedardi.barnabc^celebrar. 
mar.5erua.radul.710ii11mgfnclepe.pa11. s a 01' Ocufciioa.ir.r.ou.Tl«obakli.tranirri 

75 vi m uffitanchWnMrff.wi.*0r«eiTi7mi. 

b r '*> Xbcobaldipfefro.ir.lw.riniaimar.mc 

c iifl TO rrSIIaciofctmaninl.ir.rxauruicraf. 

d iii ro XaUriantcpitmar.ir.tec 

e ii tto .Octatieapro«pctTiTpauli.ir.lec 

f nort-'^ bicntDCfcomarcialecpoTp.ir.lCtt, 

fViii iit L ' 
Vti trt Octawlitarioisbtemaricilf.t'. ifi^- 

b Xi i& Seprefratrrimartprn.iii.lec 

C » id rjatirtatiofcibritiicti.fu.lecn. 

d «i »d ^enulpbieplT?fcflb.iu.lec 

e itt id 9tleaportoli,iiUectione8. 

. f n M 3iim'confcrori8.treffIea. 

g .5<li!-.Zieanobicrf5.iii.le.Pii.Diiiifioap!bp r 

a rrifca Bitff"*. bifloriaoefapiJrii. 

b xvi ca Slexii confeCtreo lee. bi.oc fapietia 

c xv ca 9j)«lronc bi-oefapieria 

d riiiteii buoe fjpiern 

e riii ca <05gaiiretfg.Tmj.ir.Ubi.Defap!ctia 

f ni ea praVedio *j»,((t lee. bi. oe fapietia 

« ri ca «ariemij.rrflieiieletabbaiisme. 

S r ca appolinarie epf i martf :is.tres lee. 

b tr ca £briflietfgi6?mar[rris.ir.IecDupfc 

c rpofo:i mar.iii.mc, 

d vitot 3nncmatriebremarie.ir.Iec 

e vi ca Scpteoo3mietiu.trc6lee. 

t v ea ■^ant.iIeonismartyrienoueletBuprr 

jr fitt ca OaSniaiT.vi.r.Sipliciitfc!ic.m.ifi.me 
fliartbe.^.viXDu.abd6Tfenes,m.!ii. 

b ScrmamepiT?.twui;.Iec. mcdic. Sulvifi.Ianria.marcialts.TCnuIpbiCbe. 
akiii.marga.masdB.twcc*i.p3ntJ?fl.mar-gcr. bc 

rm rfOeireflmcio. 
ausufluc babrtwea.nrr. 

"•f ij iw 'IMMi,pio...iu,r,o.;j», 

« TIoiim &™ ? Knbn«n»;M,atoru.(r.fc. 

c 5 5 ?. l « l P>P«™ r ., ; r,l J „ a ,.mc.S5i.tr«f 
d » J £?'?., 1'iim.r.mc 

f Ji |J Itburdimmpri».iii.lcc. . 
b rir ?* i ap" «'5. «>re*i«trilfn 

f £?« ."«•"«'«'«Ur.tait """" 

- rL,t a S.pitimarrrriame^o r ''iY'sIne 

5 S ,™ £*Wimarirri.memor(a. 

6 Sia ^™ r r ' ,, * l »ti«.iio,,emtat(onc.. 
c na r £, , f"l , " m »'trr,..(r.lcct(oric.. 
5 r 7» ° rt i" "*»llo„.Tbiotc(rruj|)o,mj 
? i " fa »*"« r - "'"«■ , 
'■ ^« * M »<W»tr,W.bt3 
b *e? M'* r «Mpi-iii.fell«ml°rj'nc 
c iii. c Scfcffi^lrfe^SSftS- 

rs.ocicb tob. ITe, ctborae.r.D:c„.ri,tit srs;l'ri l, J p ^ pr f B ; ,r ""%»" ta 'i«ii'>FPOl. 
arri,puo* B i >q ,.|ri.bjril M i;mc.ilo.fi.fe. Uinaproptno. 


1 


eKptebcrb3b«or8.trx - , . 
f __ fgidiiabbatie.ir.r.*e>Mfcim«r.tiw.xii 


= 
tte 


s jj,i ,» itipiepiip.ix.lec. pitnffoi. 


TiS 
XVI 


6 « no fliarffKimartprwme. bi.oefob 
c nonae ■■bwewb 


1 
V 

► nif 


d vih id , ,. , 

e vtt i<t £uarci[epi«j>fer.iicl«, 

f ri id TfitmrUflbKi»arii:*sie.SaM««r» 


1 
ii 


g v .»■ soigonti.mar.memoj 


" 


n liu id 


X 


b iii id TstotbiibiacTntbimeme 


_ 


c H id 


%\t 


d 3duB. 


vii 


e xwiica Oct£frfl!taMee5lada.-ttme.«£ 


= 


f rviica o«.rmj.ir.micbomc.m.iTie, m.in 


X* 

liii 


g reica £ukmie*aiazmar.iU.lcc. bi-tbobic. 
H jrr « bi.rbobte 


= 


t> rmica solinlibrabi.tbobic 


fii 


c jtift ca *3flrtani?fcf.mtmoria. bt.tbobic 


— 


d jrii ca Vfgiliti bubobie 


=- 


t xi c* rf?4ttbci9pu.it.lfc.MipIrr. 


iX 


f'i d ffirtimtii forto;z$citt0.ir .lcc. Siluam. 


=- 


g ftr e» SiIuanipfelTo.iT.le. tr.iier 


_ 


a vittea 


VI 


b vh ca 


' Miii 


C «I ea- Crpriani7iullineniarty.ni.Wc* 
d v ta tofme«ami«i mar.ij;..lec. 


Ut 


c idi ca 
r tii -C3 rf5jcbaeiiearcbange]i.tr.l«.wipieT. 


ri 


_$ ii c* TDieronfmtpfbrten?fcfjooc.ouplet- 
norlwbctboMfl 01todcci5.oieo.rt1.- 


L 
£gidii rep.babewatiulpibi<$craci9i 


£iifc,man,martbe.filuam?c^wfmc.mi,bte. 
I 

Semenbumliaerc». 
Octoberbaberoiefl.ijrii. 

f ca Tfcmi^e^iMr.Usertrantsvedafti 
x<i no Xectdesartie^im.ir.Iect. epojjme. 
Viil * V «o 

■ ■ iiii no frlrift 

rn * m no Dcraue fci mtcbaelis none let 

» * U no ^idfetf.im.Vi.I.apolinarCepip.iii.me 

S 'i;i:'.'".>rff?arcippp.mi«Uiii|ni[ci^t7bacl» 

tiii 3 Viii i<i *tn,maccabec#. mar-iti. r. 

it o vti fd tyc¥ifcafa1iM';r.X9u. bf.maceabectjs 

< vi icl btmaccabeojj 

je « v fd ' bi.maceabeojz 

' ilii td bi.maecabco}: 

Tvfii t- „i id Beraldi?fciit.le. bi.maccabeo}t 

VI 6 .ii k) ^aliicipapcimar.th.l'. bi.maccabeoj{ 

«3dua 
rvwca Tlouembria.amtwfiiepi zp.ir.lecc, 
iuV c rc ca , Solm tcoipionc. 

d iv <a Xuceeuangeiitteij.lcc.tJi"plej:. 
Zlt « jrtiTi ca . 
t f riii ca ^apJammar.ires Iccttondfl. 

S' rii ca _ biffo;tap.-opberaru5. 

.fir 3 ri ea billoriap:opbetaru> 

B r ci biftojiapiopberani;. 

rvii e ii' ca biiloiia pjopberaru^. 

Vi d Vtil ca {rflfiWrf lipfcnfe. 

e vii ca aniadie^icaiti.tbiftoiia.ptopbetajr 
riitl f vf ca at£ilia. biftoriapiopbCMriiSi 

'ii , 8 v ca Simoni» i ludeapfoj; cupicf. 

a iiii ca 
Tt lii ca ' 

c tr Quintinimarrrriff.trcslectionee. 

Tloiiwoeibonw.piii.oiea.r. 

ttmii.october.i mattif.rjionifit.gc.eal(r. 
ambro.Iwc cap;a(ii.ncc no crlfpmi fimo z Cjutn. iBibipalfcorBee. 
flouetwrbatvt Diw.rrt. 
rijf. d ca ScHiioiu3ftdnJ.Soavco/fe. 

vui e nii iio Coiram5a.!Sfiietortti1ni&6fat6foH| 
f iii no <^ar«l!iepii?.vi.r.f uflacbii ma.ci> 
tvt g ii (i3 Xufcuie;>.iii.kc. fo.fu. lii. medie. 
V a tluuat; 

b vni td Xeonardic6Tenorie.ui.lec. 
iiii c viwiii 

■..■■■ 
e r id Zranflatio.f.rrfini.ir.L'.£codoii.m.me 
* f iiti id 

g til id OiamntepMsWlorwn^':. : 
«»1«, 3 ii a Derame^i7pwon's.!r.kc 
Vit b 7dusBri(iiepuc6fefto ir.lect. 

e rviiica ©ecemtae 
xv <* rwica 
iiii f rvica 

• ry d Ocr.i i tMjM&Jtlfc 

rn S riiitca rraflario.fftcpbai.5ucce.3c>lifa^!r;L' 
i a riiica 3acobiberemite?.ili.lee. 

b r» ta Oandetiabbatie.ir .lcc 
it e ri ca 

d v ca £eeilie%inis7niar.ir.lce. 
rvti e fr a ^leifKpapeTinar.ii-.r. Sdi.m 

vi f vai ea Qct.f.ftepba.irXaKSoii.ma.mc. me, 

g vii ca ■CaiCTrur(vin!37fT.,ir.ruplci 
xiiii 'l vi ca XinipapeznionprtBmemoria. 
iu . b v a *uf;cii.?.iii.t'.agricoleTviral'mar.rfi. 

e itit ca 
rt d in co Sanimmiepitmar.ni.r. Oigifoi- 
* ii ca atjiirceapli Succecoris, 

Tlorbabetb»?a©.;cpT oiee.Wif. 

Sancr.moi.euHacbi.Ieoiijtrjcomam'.Wci. 
accedicltcpbanueaim.ce.clemedcatcmiekflii. jrlli 111 £}ihimaao. 
oecemKr baber oiee-rrri. 
f ca «ligiiepiiprelToris.nouelcc. 
« iili no 

a iii i» 

b ii no Ira(Iatiofcibiidicii.m«.Borbjrc*gi6 

C TUmilfl 

' d V4tiid THcoUiepiicc<iifciTu;;oftiip;ft. 

e vii ict Ocraucfeiandrecir.lcc 

f vi id Zoncep riobtemaneVgia. S ucceroiw 
g v irf 

3 iiif id llafcrievgimflimartj>ri8.f):.lec; 

b iti td Damaupapcmemoria. 
c it id 

d idue.iiicic^gigiitiarEFriecnpter. 

e jrrt ca 7antiani. 

f rviiiea Ocranec«*ptiofflbtc"marie%uj.ir.t, 
« rviica 

S, Jtvfca Xaiariepiimanyrtsmemoiia. 

b tv ca sel m capncome 
c rinica 

d niio» Vlgilia. 

•e rii ca £bomcapolfo[i.noue lecwuMef 
f « ca 
,£ r ca 

» w ca vifitlifc 

b,, WMca TtaitflteetwminLCantorfs. 

c .vii ca Stepbainprotoinanrris.CatoM^ 

d vi cm loanieflptiieiragcute.ouplcn 

e V ca 5ancro»nmoccnpoupler. 

f iiiica uriinicpifCDtueflbiiaoapfen 

b tii <a. rrx.mcepi2iiiflrtP.onjtfer4: 

» u «r Suueflripi moris.Diipiex Tlor babet boas.rvni.oied.vi. ■e%i.bene.nicol.coiiecp.vfl!e.flucie$Ia3arfl 
*[t!jojiie.colo:njt.llepb,io.m.ur.tbo,1iU {, ^ptf e sf 11 bacoie loude Pica tibf Onc 1 nt cmor opetif t uop 
— fliaffiorotiimiaacMiTrntiiliiiqiiib^vriiuerraftpK oieb* 
9bimcio.c6dirfiIri.mt , mo:prercrea ffptifitfrme gfe tuircifpi 
nniecuiua'i"rirm{(uUBfcptebo:i8Cflrioi'4'l8cjoaoe<j;oirfisii? 
faaoirefiulnriiltitnrorueecfreadliiudituirdnoiBCoraiW 
boclieriare^ponofin^ifamibioWecrocionagfarnlar^rl 
t)igruKCiuann illombTii7imof^piifeptcqsruiflmi'iieribusa/ 
tipiiderepleruB % velut.c0luni9fepte.guae in ocmue fue cdi 
ficanoiiefapiaerdditfuftult^pcirculnfcpt^feriaTugJMwin 
«lvrepeflostpavolu!mtur.p^qoeCTiruifq>tcmmq' L :ib? 
aflirfofiiwjtalisfnfirmitafladmorK.vcedit.irntibiplacere 
roerear vt per Eaboaofu mvftici fcpteiiani in feprc vtutu" ope 
ratione erercittu fep te mo;tifer« pcca que fiit fepte Dcmoraa 
adillaeuangeUcamaria.perrpmeieet<i vitarevalca fcpieqj 
nequiorce fpn> qnofl tllcfojriesrniflt"ad 1301115 fiib;jerfion£ 
feL'iJolTijiiritfi;piircr5JecEadtrw>bal^ocrOT^riiifif["(Y:i;:[iuj 
poftpcracmmprcrcntisvftemilrnaperdnci.Kosoaritetua 
cfemcriiTimSpietiiKvtPBcanonicasciaolMMfllairdicucm» 
ieftarii* eioluo coidinieo fepcr oi<mcrie afliftcreilingua mea 
^ifxnure.vrapreintegrcpcifecte:tr3ctimttiifh'nae*tia 1 p 
iiuitct.meteavamaacv Yrpedtreadre 

crHOuteai^HiriirindeririercraftetacfScei^iieoHperreriis 
imaguieeareqiiifccreio?fciericoclcaari-'fcirl8egrediedo 
oifcedit e'r rea fe mrito pifccfTille mrfi-ra riticat. accipe igirur 
eic«emeofamRcmlaudi8falutarcc]dtelx)no:iricef.meq;bo 
ftia vtua fca; ,pbata nhi plactra co;a tc oflerat 1 oitfiide grati 
05 tua in labiw mcie vi oe co:de bono cructe vtni bonii 1 pro 
prer grarii labiorri ic rcge amicu beai duoj invoce ejrultario 
niazpfcffioiflwmerjajMariJGillobiidictwne^lcrepisnerie 

. SmcH. 

Q uia omm>orario oebet finiri in (efti cbriflo.SecjMJnrurTCT 
iwadfciendnqualitcrquelibctwpfatpetermmarf. 
T5cr sominri eteas Spfem pwfKrter o?iw. 
Sfcbriminicmo7eri.perctideDicereoebce. 
Siloquerierpo.qmviuisfcircmemeiitOt 
Qui recti f 1 fircolccrc fime m t pfo . 
Si memoreerlame. ciufde oic pJOpe firie. II tvcem prectfH9\e&e. 
anucreSoev .Tlenrreflranapifs Sabbat.ifcifices -ttvm 
rarepam-s.Tlorwoaifcr.Jiir^ccbus.Zcflieimquua. 
airerius niipra refte Cducto fuae. 

Scpcetacramctaettlefie. 
OrdoXonii!giu5.<(on6Confirmfliio.TbaiHs.^nctioponi<' 
mflXonteiriofuncfacranii-nta. 

Que reitcrantun cjtrenen. 
Ordo.Baptlfm^-^irmiitio.i.fofirirationciirLTantur. 
icteratirelistitcr.iriiio.phibcur.notj^fet «Lpentioes 
4 prnr, 

onafpwfafciConiiT^imor^Tiieratis.SJieiie 
yoiffiudie.Cdfilii.lntellect^Sflpictie. ■ 

Supcrciia-anuittia.-jia.auaritia.SuIa.accc 
dia-Xururia > Saligia. &a f.intellisit 

ftiperbia. a.auaritia. Llur«na,pcr. i.inuiAfa jwr.g. 
fiula. i.ira. " a.acadia. ' 

^•pr-Jop.vniricoJdicccrporaba.Clnwrrne 
Tbafee famcfcetee.pota niiniii f, tietcs.^ndiie nudatos.redias 
acarcerecaptos.etiroecoiiforta.percgriiioecoliifieporta. 
Defunaoefcpeli.licfiuuaafiJudiaceli. ..«*„ 

^imiiiKriurTcp^opframififotdicfpirinialifl. utwcwu* 
fc^scPcccantc«acirin>iicpayc.i1ncfeeronfu!erwt'ocrit«: 
rro.\:pro rribulacw.f onfort.i mellos po;raparies cmcrolos. 
O rfefcs fpote ledeiiri co.*de remine. 

<"afus relernaticpifcopo- 
Cmfaatmceftumwtornns.it:tbomicida. 
-rr-:n^!vllorvotiperiurus fottilesuscu. 
S3crilemispatrumpjercufro;vclfodo;nita, 
fcmcntirafidesfaneemicdiapiolte.' 
Opprellor blapbemns bcretictisoisadulrer. 
'pounficcfupcibisadcaBClcriifeHefaj. 

C nfus refcrnati papc . 
^erpapafcricscKTrlfolf.iriuevriV. 
SoluitnrTimikri.rin .!iv.1a;ci: ':r.ircli5fltue. 
Simon1ifucrit.l"cdfal[ifregulatiiIis. 
3mpubcsnicnatb(n=muiiervc[!]!uaquocBpPUper 
3anito!lwltilistiirei!e[abiocos. .J.Tj-.'!- r"*-"'\ Inopftoiilofcptfm 0,1, 'ttSMyaJMjtde 

twbawWnaialiaimMii HfMwffoi- ?rna 
tmi fcrjm vfii ccclc biiun intcdfio. 

Hnnoigicur.iiuo-a- erir Uvj"*"'iewiullcE 
'Httcra DomiirioiKs;fiitit «J. Smifeani 

iir.uluciTtiitres lcpEiinflneec adufl 
viuDica.TCntpiinu oicfaJ turni 
«fiituf ttioiioiwoacteii!. 7ttM 
tNiirmiatKbdormidafutuv fenfo; 
iiipiiiiiliMttwoJ tcporu;.fcil5. toci; 
qiMrtjicriiirlctt.ifcviaii fab' 311 la 
bjro.^iiiirfcnflf«r.ap:ea' <fl». 
dcri pmina eic aduentiw fciU tcfi 
p:im.ioicocccmb:ie fnjjlfa^ euc. 

«?. feAtifcf«a tpfc 

Mtpii^rcnmcwiimi .JMI «g ticrbum fiipCTmiin 
Osiiiinus oe 
Diisillumiii.tna flbvfcrcf Saliici date pucri. 
jjto. ff fticmKia lv. 
•iin.,-V.7oronem v r 
Ijocfeltii ifht aditeiiVciienenr, 
■■ 
. ^uramr. 
trcRcc.tv ixMuif la-uiicc. 
WuefCaficfpitadii 
p;iapiop:ciiiaiii fnSef-pOS 
Vcf.iiiCo:inocaptbpitrit 5(in 
bulac V.70i"o.rr.5.7iii?fcnrjT- 
^iafoffragia; 

irvOmiTiicapiiijJJiici^ro- 
Utumfic ptict i bicin.riio 
P otfincm. [ioltii wrtunvo:t.i 
ocflpii).art^oiKCdt.^cfo, cc^.aiiSaudc. mcoria de aplb 
W.&cfiflTfwfeffrajtiiCSdvef. 
pfalmi d fcria.iCapl'; mutJt ,p 
pte: fctWei nicolai/ftoll vcf. 
mco:uoeadiiauJiieceerer 
Vjtoate.Oio.ercita. ttm 
mo-ijdc^aplbp j» V.7 orono 
tw«vtJ.Scd 
ad j«ic diitiirris oiaf .ir7.-3lo 
na^mtidf. Jeriaouart«|»oi 
PcTcoiiicol.». Jiolt mStutiaa 
/73co:iaoeaductn.aii.3jndc 
VvUordamatif. Ofo.£rciia 
itt«ojia 3 Jftfo V 1 3. . DoH wf: 3!1itMl'gf Dilew. i • pi-o rj.liriji.li. jfCJiagn 
r.Lectotri 
.eirccprop/' mbil tHipIicarur. 
£)oft Hifltutinaf.iE^nw2 iaad 
uetuf.arr.ecce imtto, *.* ofo 
vt-a«ad v-a.rorrioc pceprio 
ne beate niaritfwrgifiia.pfd 
miwtma.4Lg.emnaimiiuii 
criceortf 0.iKr i wgitia afop 

HOll-.Slpil-^ttU»^' 

lianatiratieciufdc.Tsx foui 
crccpro cp vbi focjtur oeuari 
uirareipuuamui?biru<M co 
c eptioe.vr vfci oieif itarii litao 
Bicerur wprio. polt vcfp.fit 
insoi-iaftiaiidreeuftf (i pue 
ntflet. ^-Oiterit, oro.r^oK' 
gat. ■pr.c.admcmojiladtien 
s-u&.fiTi^ccevcnict^ct ?ple. 
totniiicitiatitatcotS marie * 
«tnif. ycriaVi.toriit5?«p. 
itciiigtitateeiufiipieceriec. 
TSoftntatucinas ad meoriam 
9dKfiiHif.aii.fr egppto.. f-t 
port vcf.aiisroiioli.^^ofo 
vr.?f. g abbaro. toto S aduccit, 
"'SrofnouabC' fr W I rVnofih **n .OjK-cfi 
qjfcripta fntic. j.>; . '■ w.ft Sd 
"135. teiiJ l-icrmi. 
f rarapriccoida. i^eoaa i>« 
coceg.t. fjftfcflc. fe i->oriic 

COLTptJ'0*aEIO WfiipJJ, 3d ? 

pterorinm tottmt dc tftluoitu 
<**\Otnimc9 itBatotii Dead 
*-J uctu.poftmatuiinafiiie 
moria ri ?cep.ari.<"oceptiae3 
*.7orovL5.Hdvcf.capr5mn 
tatur,ppf feflutn fcc valcrie, 
"boft vef.mcozia oc oriica per 
orit. v.TOfoitCj £t meoria pg/ 
mafi papc.ari.T[itc'co«^-ania 
tift. <0i o.fliiani . OVmcria oe 
ccVep.psrirVXroroncj. ^c •occclo. 

axeiflc ■im>iii v doa. iftfneeri 
'S.jofonejvt ■roccpti 
pHca . L *. „ ^.r, ofo. 

«concep.ati; 

sali.oio.vt. 

«Mlrci.niliri 

"i-acicrfo* 

'cocep.prmt 

— j .....CHfufrragiw, 

5 cna tettia toni oe aduetu 

adbndiaue.ariiboceiicdH' 

moiiin. . 1 rtrf.rap.rhurafpjo 

pt fefhij fcc lucie . fsolt vefp. 

idtwcu.aii, fternf 

'(•cccVep^funriigi* 

nooicrif. Seriaqnarta rorti 

wfcalucia. T>oft rr»atu.£id m ccpttftfbeataniaria.L^igdin t 
.suecoccmioiabeate r 
in.?nc virg>'isii6n^flUam«v &>.-.-. 
v>aDefca^madvEf.arie.ctT^Bvdla<lmcnioriiiaduci3 s moiia adii>:w< ..:, -jurta cl! 
>' ftl^rmv\yiaMcc<cp.vc.S c1iOfcpi«fltia.apTsii.£Cias. flmicuf»r>,5lO!fa*lMOrii 
oio^mtfi flScoriaoc cocep. Txm cjper mg,mta&ty°- 

T't.5,adcopl<-torawr acictu. )>-»yun\- :i ; P"3. 
l5icuota*li<ieteroc|CikB oit 7%, 
citubifO- fiiirragw,pftratiO' \J C9.* meonalci WjWI 1», 
' neofcuaffliaio&iwdtcfiad jjdmcanimcm.^ietabitur. 
vef.iiccadsple.ai;mu;-0. oroTt.9.adtiwg,ait-Oclfluif 
fciuccf.Oftpi.foiyicipifm wuit.oro.aUK. SeiMfecw 
&cf« ttidemfim fjbbatovl' dawcittfad11cai.3n.au.ane. 
inoriicaeueucnt. ?eriao,n ppric.ari. ecMveieKueecn 
cacouiocaduetu.jnbaccjiito |icutfar.adbncffctfari. egre 
feriaocbet c . rttef. oio oe oiitcacu piwatio 

ouiimfeviafcqucrisbcbdo' nih , 5iVuffi'asti3.adl>o:8f.aiu 
madcT.txfioncncetcrifqm Delau.admajjari.Oo:icloio 
fuanieuopolTun.ncijppffcflu Tt-S. j-eratiistoniccfldue 
fcit|»meaprj,adbndicr?.aii riLbiceiriftriavtria.fi_.o«io 
cremetoiee. «iV iv jkV 1 -'' " 1 ' minicfljfccjutfri.qfipofiiroiai 

.- .T. .. .,-,.. . .-,i.-..-=.n .Itdlllf luifivi nlifrtrri^.W Slf Wirf -,...jri.f6cetJ -jnla 

tkt. g»Siaii do.ic torattf eo adpridtctirfai- ru (Jrtbfee 
jcp.admeoiifadurntiisflri'. oro.au^-Sdlvrdaafeaaia. 
Qadonai.iw-iiiatf-orovt.fl. udi-fldmi^ OrergeM 
adccVle-pe>>ccp. Jeiafcy ycria.i , .u.:ot:ipaduc.'bjc 
taoctaue^ccp.nouc lec.totu icipitkicuiuitu.L^v.ui cc. 
ficBtiwefjHtfptocpiiikilr-ii iii.cjtrr^.vei.Mi-,: 1 ;.ifcillufe 
plicaf. "Cjoft mntu.adineoiia gabriel. ca fwf.fv.f lamascZ 
aduct^ari.Tiara^ello.furTrB «icdTcit ^ptfelehlMweuS 
gianciwcuf adTef.rptuti« co «& ledeum liiiflttJiir. 
ccp.admco:iaadLiauf.an.O 311tucini.cijccrsf1cunut.aa: 
r-irtiricTIW . '.t>.Hv "' ■ ■■ ■ - T.-ic 

totuoecciccp.S-ibbatoconij^Rdqjiiucpirraiiflub^iurTra 
Dcaduccrr.Sdbiiclit"aii.eni gijsgwtijpiej-Bdoraaane. 
patmotcf. M vcUne.i pfnl. w to;comofoiillor&ad rcf. 
ptipihofab Cap.Sicnc«eri cap. muratiirppKneJiti icl 
ftimetj5> ; ,.' v , rwip4pc^«£«dmiE(V 

fw.antane.c-!'.- 3urc ruav riam jdttctu --e:. Oeirtattuel 
©«TOilSUaySnm.lawi^ pf.jrjagpfc. ■pieliflqe.S.t' pieroiiuiii vr.S. $cm $1 

U Eotiinc.«i (oSd hrjdicr r '_ir 

Quianfflmifitboma 

C.io>. _ 

Zior clit jinoii 

marie. 
aiiitiri 

ilolif.3 
oidtmr. 

-ftorat 


Opcven&tcftj ftnrg&nu/ 
na. rijjfufr.fVriiiVpreciirlbr 
ic^iilau-aiTxoniatd.at.aJ 
fendicruf.ajir.frcjjjofacrsjeff 
ojjpftrotidtlj! <v. -^rcira ds 
rijilusfi 

ilcLnjJii.'- , oraauri. Hdnu.; 
snio Wrqovirainu* ofo.e 
cra. ' 
'■ 

aclfj^nuogntooeclo. ; .-.• . 
ft'.lnbu..w.Queriredrr_;. . 
8d biidui^iri X> ie vallis. *, 
J _j|h , ntioinb''.i3!,x&c9 q colpi 
aL crialiilmmasiif.Sdbora' 
rac.de lau. ofoaurc tua.Uj 
«f.aiie.7pfaimivf.ruji pmc 
fjbhato.cap. -saude. i-r _ v- 
«t fiip: inin'MtMiu M vfgilia frfUcit 
loodiefcienf. ; fjfia ocoifittf 
iMlionfpc 
cieu. r - l -r.- l -.ii.v.v-^.'ecl!Cf 
'Pfla Cvrmioiioc.V.O-aftia 
Die. leraonfstrcsbc bifaiu 
.Y.ui.peftiioiicft fcptim» 
fl>i ■ 
ferutwda. etduerltielcrri 
ones.trc:8 oe cwor eua*i.cli)' 
■ruKirctrwlpoiiTaw Scrpfi 
in.j.fs'ru.PCpMiea.£ttriavl- 
nma.i\\cnitoc vlailia tcrf» 
• f mitreanmiHi. 
-;■ .-' ™c.c«Priica.ajT_ . 

■Camretuba.comfriii faps. 
■Qauderc, tjorclara V. fto 
diefcictift •■ /jofepbftli fe. 

H " t>c?aij«. 

__ - - „ -fgovorcUj, 
tf..£grcdier fiiSDi-loco.ero' -, ■ , ■ 1u 

deasbicrufatcj. ■■■ Zx"vc9 
mc?ref. Ifina. - iT>ilP Tlon aurlercr 

XdtMtMfaM 

Ueiiire. 
Quadragita. :."raffiii3 die. l.xMiefnr. uijjf tagui j oiccrur 

:!J-V! ■_ tralhna 
Jodiclcieue. ft/.O/a/ 
tvo. -tietie <) nof 
f ■Cramiiaeritvobis 


jCram'na*a$ui»lHm. fraftia. ewn!eolao.ermco:ia33dtK 
*V. Taodiefcietis. _ w.«Deaplbvc.iLinpirioarw. 

TTTlnoqu.?, SJricIraciii/ Sma.iiiuxtfmcfei adree 
JJ-. calisprtw oics adikiuo jjoue leci mcora aducr?. ad 
Cric.TMaie.lfcebrifl.-etfiir in vcfpcras tociidecdcep..be.i- 
advum-iiUXcpdmcMcfi iui temmc.Yripiiioanno.errri 
(iafep.fient ieiunia.uii.tcpo morwo aptb r. dettluettL M 
njm7giffabcMto.itc.i,ii»i ; [|i cojwcficoe pcep; Serijgn 
Snj.adrcf.ad cople.T DJiicj rjiotiUicc&cp.Tmemoiia 0" 
cwnafldiKrwtonm.S.ii) p ilrf ,K [U . vcaiicrr.^uiiK 
nwm)iio.'imcmon.inni l t,;> m.Silbri. .-..rrA.ui. Darar'cib 
fcragncole-it-u-.ni^m.ivtfni ^Emcm.ioreoa-p.Mvefp. 
^eriatciiaromoeaduenta cip.nnir.ir pptcrfcfoi Jimac 
TC.s.ipriitWiiiio, Scriatct' vaicnc.jdincinonjaduenr* 
naoe.tJua.ivf.,.-/ nieorui m. ieuabitdo£tm&riix 
lorafiirFiini.adwf.c.uMiit,. . ,., kT(i . 

Wr.ppfiTMtimirci.idivc.ct jmcon.io'.id.ier,;7oe?CiT 
nwMworadiK-cir.adppiV.tv adwf.totiide.iduain.leV 
uduetii vt.--.. yoi.!,],!,;;., c.'p-iTdw!".rotiidcjducrii*i 
wfcoimdre.tftmcoitui.Td iunmof.ioKiropmianm « 

IKOI.adWl.Pr.lproiOHMrj li1cO.'i.I0Cfc.i\MieilLlT04m.1 

m_onalcicli;;if4>.m.v.roio Iip.ipc.7occoiia-pnone.a4 

nc . dc Jduct.r._ ocnagiiw coiipletoriuiii utfiiwa. 

KfocJi_ao7nieo:i.irje.idue 7^Qiii!mc.itrijromjoc» 

tmocapfo. Sen.ilcrc.iDC Wmiincariairdecmemo 

9ductii7mcmoii : ik-i:inLlicc ii.ir.imA'iidc-jccp.aJMM 

SJbKitorc.idikuiiiii.ro. -„;. ifedicicc ■ nulcdico 

Ki.idnv.aiwf.rouirfjdi^ rrV ™i,.iJuiiV^ 

ci.\v. ;; .cr HicoriJicibiJdieii w lct fjredief vir 

fr^Omiiin.iico^oirforoo ccptf.Hd/w.- 1 ijjricoeij».ad 
V/mintc:ilieiirilT.t-cnico' vefcap.miitai : ppuTfcl(iifcc 
iMtMmTftmiondm. i ; ,..,.i 4d 

Senaf t o-;iDCJducHi.etm uecusa». rueagvemnjfA' 
m^ifaondR-e^vel.cjp. RoHrft ■ 3l(lv ,.- S, 
.ppterfeflafci mco< reroncep. SerwtcrtiaM 
* aihwi wupe iKfncfii n fciiiiciaacl rtwww aduami. cocep. arie,p»;ie oe I au. mir? 
Nrteftili«t.R««e. rriatf in 
etia fcrij fecni ct tfbebdoma» 
Sdvef.totiiriefca lucia.adm 
moriii itductus aii. O fapiemi 
4% Obac ofo,sure-rmco;i3t5 
coccp. jniaquartaieitmiii 
qua ttnor leponi lec.tres t> e r 
Boe.t£gPe. «■(. roitiiinpmo 
ainio.Tioftmamuafrswoiia d 
«rotcp.advef.aii. £onceocio. 
jfB.mxttnfi£ i (.rocupcpcep. 
2M iiiso.'i5ailitrtiif,nn.p aoo 
iiai.j&.CDanOfo. picfta.6> 
fumue. gdcopltftttic ?ccp. JidrotflL^adufrtt^rrlfliidib» 
repetuf arie deiauoc pccdetl 
feria.ii.fciUceraiij.fcceVffMt 

cri jliis fte vcmrit 3dbiidict' T . 
aji.r. CUupoftme venir. ofo. 
t rctra. Sd I! Ou fe «ftfleepa i.V-Uoi -~aji.adv-::i".rorum rtfupcaw 
"cnrartofabba copnmt anrti. 
ftr*Oiiiinica.iiii.touiocorii 
, Ucaficc.Hd,fli. aij -O O!» 
enf.ofoercic9, Serwftm r>c iamiib" pecdctie ferie trie 

Siienouiertirrncte .pprerfc 
umfanctc lucie. ari. Rorat*. 
i^.fiaitftint.adbn.arie.a»"» 
ciate populis. ofo. CKJWad 
l>oweflftedcl.iti.iib-\ad vd. 
Cflp.mutarurpprei'felliiii'!! 
tbortKMpli.-iiiiijaiio;iiiirt fld" 
itcttrue ari. Xeramtm.\'- ftora 
rccefi. -o . £ rcita. ^erfa 
'- ' i\iina.Doftmacutt 
■ ■■)■' t ndiit-ntua. aiL 
'■nolitctimerc.vr. ; v.1dvc(.an 

— ' ' ' "Otnuri 
: 3po(toloi:.aamaji.3rLOttaO' 

mauirtime. .. vbaqitefiiin9 
i admcOjiasv.ltiou^ifTflcnaf 

eicuaie.v.-ofow.". e/eria 
i v.6aclilc.3nliiii,Dioit.iric,De 
i lau.oeferragiitapcedetifbeb 

coma- qriftienir Dicre.ppret' 
i c<ta.cocep.bcateni3ric.afie 
i pefrTMi7 (r *icutftmt.adbridi 
•. cr''- , ri.Dabtteioiibr\\ errita 

adboras.arie-Dclaudtb^.aii 
:■: Dcm.uiel. g^ 

nalYrraoeadiKmu^ntaudiV 

btis repettif arie. de lattti pee 

(t<nfcnnfemadbridia?ist fgooopttsaui frcitfl. 
" O Vgo *gin 

iini/Jmiiiat 

tjyintius.acrbir.tipcriiti. 
iicpiaii.V' ifrillui, - 1 - !: ' ,e - 
etioneetrcf^ „ meoifefdfecuriiini. Serrs • 
ftdidaDeaiJiianPMa vcqwt . 
ntoanrtc.poft matuciitas me 
trffliafci (SmmtQua4 nwfj** 
rafpfalmi oeferia ea.i ,e.roca 
dCK08nd«aJStmeoaao<ad 
uecti. S eriat ertia de fco aii miiinift'.Samriamiii% ca j drearotum.ttpoftiriarii.nie- 
dtaS» rortancca-rcrriti.w. moriar* aouettt.£tpoft vef. 
=:i(ii.iitiiiiiiiiii. ■'■:.' « meotiarcielisii.itfaduentti. 
oeri. r iticic;iUrA''.fJcci-,'.->t 1 ia. SeriaaiMrtaoeranctoelu 
immtiaenivobiira^.^iiuu gionouelcc.ini«>:ia!Sadue: 
^"afn-Oudca. ilNlercre ■■ .■Maccoandiea. Serw 
an> TOOdw rrie. ra . Bonii e-flr7 gnta totii oe aduecu vt in pji' 
Oaftina.Kj Deusoeiw.fc; rnoano. JeriafertawtiiiM. 
eliMtt't5f.ibfcHEiJn.oee3iirico udu«u vt5.-pioltvefriieovt« 
,- pr t-rpeccftui. t . 1 ,;ti tu ,n. fci ctfnedicti.fatt.deiidiienctf. 
Huditcceli.rtucrcinfiiJ.rjc p E>e*ft inaEU-iiieoiifl fci bcuedr 
eCiienf* fab a& *-iafti«enc. cn.ad vef. tcmini vt lupiain 
Xauuacap SdSamm.^ fecaiido fafJbaro anni pMim . 
aaccfft» aorcfainatiB^ui ^aniinicafeSarciOiilciice 
7orepb.fV, Sn^ 0l tx%p Worfpewmntai: tx fSew. 

dic^bocae cocu vtiifwt' cefaw.ttitOTM*to« 
moannoo7dinac,ic.cn.aUa tuitje» lo gwfc ifcw 
aira.irii.uili9.ificfacicdrieft rconieolac.--poltm.irii.mecv 
receteroin vigilia/nariirira-' mocadiiecuToe ap.o.T^S ft TO qiio ^-(nllra oiii/ buklilV.*.totop i 31 •' 
j.t.caliepmameeaduam( fiipca.*t!!>emcei9"'Cndeiifil. 
■iriidAirrocjilcndailtwetoio Jeriattfci caane iioiielec. 
«Inilii«duetiitre9 feptima * tmeonaOTdiietii.acfpji 
nejfci-olnJ.fiitifti-ifcti.» Seirot-ilnerlicocep.. Scr» 
ciiiiiciimijouiirtiieofcpccii-i qiwrMD«occp.Tm&riarj« 
•llifijMtotoaiiadiietiimpir.. adneni. serBqiimfadeacl 
SJ vcfpao od opicro-iti n orii' ueiu ei tticoiia oe coccp.vci- 
capmaadiie-tie.iiMirtjj.tB-' fWFirtr p iisii'-!^t"i*.ot:i'-.iV'ir. tm..ui iikiwh iijuttiia tt.5. fwHdrmdirtuf.anVErToreptv 
ifrrJo,aiiiio.rmco:idtJ coa-p. ratiOfo. aurc. Hd.n^mi. Q 
«ffrin vi. oc l.ia.1 vjUtu. daiuloaiiuKrmcukvuf5cri 
i;ortiu:i!iuiice:iJDC.Kiiicru lajari. £cn\jfcrta.Siciimio--- 
adcfoccp.atlmniLtieceft n.iMfmvaime.i nico-ij 
Tirtto. 2.eratua<'iip.imnj hjan.Sd m.it7.,)ii D'oaicrw. 
r!i:ittLi-,\i.iii.ii:ro,.ij.. l )n l - oio.grata.S.ibbarorfk-iiiiJ 
(*clT.iiio babfur ficri i criilhmj ^trliip^ ii< primoanno . 
*f>ol!vcr.meoi'inDcrcaTiilc// , \Oniiniciiqnart.i rouific 
ii.i;ri:ldiicruso.iiini1i papc vJ<*'l-3dmaiT .111.0;««' 
^dcopIc.iitdccwcp.Sabba.' rfrJ. ScrwfinSaEvaducai.lri 
foocrancciAVp.ir.Iec.7mi.-o' bu..iri. tjacvewer.v-Cjiiciio 
liiiocadtictui Dantafi pape potiiciii'Ma,ppt7cita5f.icrc' 
rotfiiic.uincriivr.iUitiof-iK luac.^d eridtc^.aii. tuefad 
■'iiiipiiii.enncoria Dccoccp. |x>i ls.iii^cl.iu.uefbcmi*' 
,J i~\ Omtnica. , rcrrist totii dc ran; ,id c ip.w Lcofbomii. a J 
V^anicaliaitcrivcpc imt' ri!co?f.i.idticnr £ \ari. Xetami' iri.V.iorov^tlup. 

Tiolircnu 9cri.i.iii:. 
■oriaadw 
Tc.advef 
i.'*;.ari.Q 
tdBOnus, 

Scn.iqr/ ^fiicdicturvir^i tboma. 

iiii^icimi .::iicdcl.iti.f»ii-''lc.' ciii. elcuarc.vr.g. ,,. 

nerraiTcrturvlijjiii feoidafc WDCaductii.-jii taiiiari.Tiitiie 

ria (eouctfe ).wW6,idc.poiI minrzc. ficuMiit. 3d bndio? 

Tffpa-^: 'anniiciatoJidiiiag.arit. o 

Kipit.aii.Dfapi«ia^-'<DafT. cmaiiuel. $tri*qpsatica&i 

Seriaicmaxaduern.-Tii u.:'i..7»U,.,ri. rxtymsjfo 

laudib .an.ftojatrti; aliiis fu curliir m.aii.'Q u i fiicadfbridici ttiort, 
ifmo, 
O radii ic Iubctblc polfmc. O\\tov 

w lan. .3<$. gjtui^cri:ifc,rrjviiiilij "un 

tliirc' iiir-W$OHfy;-.i:.!Ufcaidoaiio 

•■ i:eiu'at vvdin.irnifft.Scdt lattdi.dn. 

it vt fup:a 6cj tico crit.anV be* a libmio 

. ad.ffi..arii & Drieaudiui.L>!icf: l ~;rfcria 

c-ro. Tjwfta Q0 rertapreccdcirfjis bcbdomut> SniaqnMDcfldiiCtu.lnia tt finoftttt. pjrirlfaDrii' 
•^.^iDcff«i,Qi?eiiftiti /J-caiiypidiiamc^adiKi? evi* ttitio calcd» M«bne. tcrciu Pecccep.smeortt t* 

i=tticntinik^.ir.iai.(".»unii «duecu. Saiflquarcaocad 
ni -<-. [imcftiiitmaduwntrcf uciraiememonfl««ttp.: 
jVptmuHK iqiifcdfcfet iter c tow«xt.MiiMvcf|j«iiuiM 
liafewim.ni.iriciidrMqiut tuiadeap.dtfenaavalcna. 
titoJtawmi'..T;'nirf.rnhi[o firmcmo.nadeadiiimai^pe 
fliitcaiiicnftiPni.advcr.ad? couccp. SmaqiiitdDCf.iiv 
rlcrDriYciwiw.iductiiftotu; era,vuieria™icmona ocad 
limoanno neWTScoccp. Scrufcri* 
tvfiieantPCPriicjiraiMteiiit tfadnc.eciuco.?ama1ipapc 
odSp. pptcrfclnifd andree stfpecp.oJpForortioeaduc, 
^tnico':uiiic.iductu. Scria ctmco,D.im.tfip.ipC';6?ccp. 
rcciidj ?cfco Jii-.irca.etmco' r|"\ Omintca ttia toni licut 
ri3pcadiiaii.*i>ollvcf.mco' VJ cft €t mcmoriane con 
r..iocfc$eli^ioTr.cadHcimi cep.Uefpcmumiif.fldc.ip.EC 
Scmtnn ui i.uwvli^i:). !^!ict.il'.iciJ.£iiiico:i.iiS wii- 
'.=tiiicoti.i.liic"ii'i7rifactomi cj.ant itepiote-^incnwia 
.IrtMptoCiTfiOcta.ipfitif. $c- occonccp. yni.ilccsida^e 
if.l cjtiaiT.1 roniiii pestdiicru. l.u-c. itin.i nouc k\: -poit m.l 
£rnico.D"aplo. Scii.i cjnra ru, ad niciuo:i.i adueruo. ati. 
fCTCdfcmr vir<oi.' r mco:i a 
vi rJ idoc imco cow o-.l^ba 

ncecliV 
Saloecmrj Di.rirpris _.',it^fei'i3feqr*S 

3 c 101115 dcfiCTOflS&cacitm tiabcLtfomade.3dvef. rorn; 
oronc p!orcctar.:. : r irtc*ria PCiact.iluciLi.polfvcf.pmo 
fisiductiuMveCtoniDCfldin! mco:i.idec6cep.paam -.v-.i 
tu ctniemo:i.i faneti fnntree. ofoucjOcmdcad nicntiw; 
ijr\Oniinicafcciida tottl fic adunuti^.iiii. O fdptenriat». 
VdrvvfpeiimriiiH adc.ip. Iftag.ofo. fliirffld ople. toru 
*ptcrfcliii!ciniioi.Li.sP u.i'. txcccap. T c! ia ccnia octiv 
l.iiticl(iiHT.iitiiiu.poltvcfp.if iiccoccp.ir.fecaditiciTiona; 
meoiiaPeariticiiin, Scriafc ;iilii<.~r(ii*.3ii. rut*tbicd3nc. 
c-Jtid3dcfactomcoi.io.t"i me deiau.r*mirfiTieoiccfm ilc 
moriadcadtictuucfpcffiiitt n,umiVi fccijiciiGtxMoni.it" 
totalitcrMrcVep.vrfupdicru •pollvclpiisadnicoJi.i.i-.iiiL'- 
0.€tmc"Kiafci uicoi.ii patir cue.an. Oadonar- Jeiiaqr' 
v.tofoiic7r!adiictti. SVrffl ifli(|[tiniKiii3ttno:tcp«wni O claiuo. 
fc »i>tn«r.R!piHpBiio.SrfiiiHs. [nftd£&dltndjcnu,jM,E»bib 

S,9.«rmc«urdla}ari. Je m.i^att.Q ; »go*ginn. 5 e , 
mjmtaWarfucTnlaudib".!/! •,d,; i ,...u vi^ilia itatuiiraiis 
ttiyon idbridi OTiirorrivr.B.mfecridoanow 

riiK.li- «rtowpfim. nlau.an.octS 

icc^neusmeus. 
**qiteTcniquita 
... ... ,... v; oiaebebdomatf, 

m . oa ™I2;?.dii!ag.aB i Oon*l -Ta-TUwquo. € -critlrarni' 
oio.crciot.Sdt.batowieiu' /J.calisp:ima oteeaduet» 
«to vr.e.iiiD)no3iio.ad mag. eritiiiDieferuTcia^reeqrjfe' 
o^nonauReTetor. lrrti traffa-nirina4lKnu.ee 

Jf^ammifaquarraiujuiiloofuntmadu^tuireefcptimn' 
/-V^miittUctite. aefeemnv itctqiiartuoJDie8,.Er.iterri9 
tJiradcafi.DfcoEboma.-pofr bccdoinacfcuienneitintaquflt 
vei.ad tneccia adticrus.nri, Q tu« rcpo-iim.-r.Tiriir tbbbara 
icrgentim, feru ef.tadpplr.' 

fcotlxjinanouctec-port m.v 7Dri'fcap:iitiaad.Knrftonive 
ttiiuf.2dmeo:iaadueruf.:ut, iii,p;imoanno.ucfpcmuraE 
Tloliretimcrcadvd^ruDCa^cap.Derc.iaiidrea.tinemo 
apro-admas.aij.Orbonja^j riaoeadticnru. ?eria fecil/ 
memo;iaaducruaaS.i«kitar daDCfcoandfea.tr.lcc.poit 
vr.s. ScrtaterriaDcaducn matu.meoriaDcaduewuad 
tu5nIau.an.RtHarcjf.fu iiji w r.rorifiapR)L«mcoita fci 
cjiicnonporiterutotdfupjai engiiiocaducm. ^eriatrta 
eicfiwfflpro-ocrauafcoi-cpri ocfc6cligio.«meoriaoc3d 
on.0.adbndfa?.an.Cue9.ad netu^oefaaoandrca. $t> 
T$tm2£^ Y % : W ma b' A ' riaqiiairaoaduerii?mecn.i 
ucnwnuei. Senaquarafi oeaplb. fmaouintaiKad 
aJuetu.7nlau.0iQiturflric.DC uctuermconar» fcobridicro, 
^u-rcncfccurtdcprccfdeiitif ctoeaplb.advefeis.aiT.S 9 '' 
ncooomadc <p rjcitiii «dponj uecriir & DtrrfoomiiFTc" 
ica romDCficroandreatfofonc 
ftfto:um.a S&c*Kiet. 7 ^ ft^S^rnwnroriiitic ad 

Si.^S! \9s3SSSBi 1 :t "'^ JKnra- S^iafcrtaoctaucla 
■ tccevemer. V-iV- •cMo/ Bdiicni.advefperaa,aii.sa rjwwt.ilira^ccitcp.Tifup ftimonafauctilasan. S<L' 
dfcricilmprimoaimoTmeo riaquartaiaLmtaquattuoUC 
n'arijdiicto.tld?p£c.»-pccp. pow-tomvi v.i- prmioarmo 
$eitafccridarxc«ep.TviV etmemoruUtici «Fh«™ 
moriaoeaductii. f/eriaftia mwjn.Oclauifdautclo^tlo 
BeaduetU7me«ifloeco«p. -lireftaquefum?. !Smf 
Vdkri*. KVriaotianwtxls « scJrdta.m£xMC«Mnti 
cxa valeria « mcon» oe aducV aJ lJ0M8.aric.oc lm.sa mafl, 
lUtMCocep. Serfagataoe ori.Oonae. yeriaimotSte 
iiiioaimo. 
«rjjxcp - ■.■i<..fofcprio. V: :.:.. OrercjetiLi 
Sf.tmtxMfiAotvitScep. cwooeiciumototii vt.s.inp 
£e ttteoJia Deadiuf ni-Sd con/ mo amto. 3d vefperaf totu cc 
pleroririococeP. yaiafor» jdiijto.adims.aii.nonant' 

neae t mcoria oe aduetu vef . nu; vt fupra wru oe aduetiw 
muutur KSna lucia £t me rt-vQmmtca qiura ltcur.etr. 
nioriaDecoccppant.^-i ofo \J vefpere mutatadcap, 
iicnufi rrtemoaade adiieiim oe fscw tboitia ad nwortaa-J 
adcojiicioriitfitriccoceptFO' uerua.ari. Oemartuei. vv 
ne.Sabbato-x rarxtalucra. riaffcudaoef3croraoma.tr. 
« meoria a" aduen cu. 3d vef. lec jMt mani. : mecna aduc. 
Sc totrj rj odik*m.M maff.au. tufaa, ictainiiii«:.a.qi. ,110» 
•gnmc.£emcnto;ifltKiatiita rerimereiiiopoffereonaemi- 
ltKtape:artt.*.«.oronej.ad bicetcotpfertti i.fcitiximeur 
rapWtcaiti oe aduntni vt \'up. rranllsniad vefperaa wtu c* 
OjncarCTrMWEnfic*yt iiooll(to.admagiuric«.aii>u 
RsdJtfc.8m" OMpKtia, rftoniaflttiiKnwaafflWflr' WJw.oelaud^ierrtffrne fto&a^ESa^d^ Ucncdirwr. 

boiid.iinc.iiC Uudtbua admu 

Snifitai.-.lri. Oviriwn.wmu; 

5eru<ju,itt.ivT.r 
tarie oomim rotuni rr liip-j 
'" fccundo.inno o:dinvmjm .f 
Scd in UiKjibne.jiivc.inco 
cr«.an fccewmcroommur 
p*. eruliauir. — .... i.i.^h u+rn>. jtna.vi v 
t<f TiinctonicolaoT mcmo?ia 
rc .irtucnt u « oc jpoifoto .Hd 
wf. ronTw facto nfcoLio i mC 
mam.fatKti jndree pcr. «n. 
ambulaf SaDileric«ro. T5ro 
icgat m<xiaS*SueM.S36 
pjro.o«Jiic!.mcn andrccno 
**—*nemoc tdu&a 
Eotuniocaductii ■„c«l,„,,m «riuitmatJiMi «p.JMicoJlaoucn.TbollTrf 

r.bta,OJn„ .,.„„■„ .,„,, uct,,,,,.,™, =S5,„™ 

feife „ ri^'," "'' "" f <Wf««cc<c».ad ncrr, 
/r\C .«.,,,„, .,,,„,.„,„ mcrml.irtomSconccpil 

„>:" ;<f» "'■' iivi„ori JO eadJ«»Mo5S 

Dcfoccm •"'".'''''''"' '•'"«f-twcoccp. Jcriaq,, 
HKSSSEr' u, £¥L 1 "' ""«•"* cotcptioma.ir & 
;";':■:"■, i,.',„>>„,c„,o, «immioriaKWrao.acr 

«ira sc a.i,ict„ n m«M itoe^ria jwUriS 

e*fimrt«tooa.mfmNi*i*ad ofcxerammictij,. V.rofone. 
i^nnt.Mvel.wtdrcfancriilu «jcaa. 3abbatoi5fcotlx»iia 
aiadmnnoni^ujni^-Bn- flFfo.VMec.? n euviriuiej5.cr Dfapi«i? ;->.fliafi: 8 nno anrodeci 
'.suiiii.iid.meiitou.-n 
Disvnllu? v.£tex 

ipfo.ad vef.Teni l.iu.PcIjWwto &•}*:•■■''•' '■" clamanrie 

dcwadfqnporTurdicijytfe 

thifcirfconicfadccr.cvDpm Sn 

tc pviii jliiefirfuiir.acfH ^ i|'to..:.u3tboma. tj*.fliJ_*;. 

jri.frtipTfmo.ofcrficita arf OMnoAaqiKfumiis, 

■ I iu.BdTcf.tom ■y-^Omimeaqti.iiraffflufic 

ocaducntulicui cil.M mag, \J ffiadmag mOcmami 

sjttantcmc aurem ~ el. Scria fct5apc aduritrii. . 

Ar*vOmtiiicatrm.irc>niric(it 3*nii 
vJc.Hd iJtflfi .tri.Oadonap 5ciriafcm\iJ 

■ !ij.-m^ccevciticr.. 
3Ji1ridu r . -fiT 

virga. Bdbo: *bdo' i.polrn; lait. Orirgotfirimi. •cciiattii- 
fldinatt.nriO radir icllc. r-rii rotiiiit 

tuco:iii*fcilJviri. ^criiiteiv vr.S.mfccridoiitofrriprticll. 
oa ee jdtieru.^ti lan. ariRo-ta txd m lau .i-ui.De eacieoerit. 
*c.adbri.arijpbetblee- 3d Oameitedeacieit^gooiri 
Miaij. i*tO clanis douid. Sc Oiia*efiip:.ufcri3tmijp:e; 
ria ^uartatcimHailrni^MCiii cedeiiri8bebdoin.ide. 
pojn corri vr.Amf 'imo.-iiiio. TTTlitL-cjtiaa. eritlfa rjrif' 
Bdmas.miOo-ienfotO-liie jT.calif.pniawefaduef , ertt 
Jtaas. 'Sc:ugnt.i->e.),iiiaii lV;Sj?ie ■icctbM^tfiitmaij 
fcepicrifrriaft-riii.oelabliaro iicrutreffepnm3C7 0uooics 
fcijKtui cjnopolliiroin.-ppf stiirtiafcpti.ficrieiuntaLJmi 
ftmifcitrvme. 3ttlao.a0De o-rcporri.^giffarAawari.ad! 
fpon adbri.j"i. tftoteparatf ticniorif.advef.atiH*. p^fp/ 
jjioiltce tna-i '.o fuiii.vt.emriniOJtw£tmeo' 

rej;<i«iri. 5fn_fett.t-'cieTU' -Tardcligii-ifciadretadeoH 
movtTiipip^itio J:;tK\cJcf. pic.zr«iiea.i.aduriit'toniti(c 
mBtatdradcap.Defanctotl» zmco^arJaptb. JeJtafcifaiJ 
ma.fld iiicinojwfii ttdttnm» fldu<j.?itiw.iaplb,Scrial<ria ticadjwttt «meortafci bndi/ ft^uiforba^adqnrjoiLerDi 
t.ttjoeaptd. Seriao,(iartai5 ri.pptfeftifdrbome.f.aH.ro 
J3ditencn.it memo:tarfapro natc&ajahiefKit.a..lt>n *&, 
frerjH:muutaitfap.cici,)(u'ro Tb«rat9e|!o. rfo.gtrtta vt.*, 
0iCtito.ct nwonaoe atSacru imcAiiccWp.adbora^arie. 
«scapoflcilo. Seriflcuiima rttaiLadwf.aiif»:«ptio ** 
ftefconiceUo..ftiniic.:iac'adi DrntDiw.^cotrjii^ccp. 34 
«wi ae apcftolo. "poltvcp-- mcAaduci?,an.9 «doini.SJ 
Hsnetffiearufdaiiiiief.Mif. ^lcfiti^Jcep.SabSooaa* 
Siiibiilaiitf.V.cri: ■pioregat. foccfCnoociet.itmco.liait 
jetmco.oeadiieiu. $'emti. uemaldvef.fietwruo adne. 
ectaucfactiandieeuoiiejtcc. itmeo.tfcocey.p.irit.^.iafiJ 
£tmemo;iar«aJiiciu.Si 1 9«: JKi/adopk.lictoiiioaitucrti. 
^afittdtiitwcoiKep.£ciiie-<~\Oiiiintcattia[otiijf:.^:t 
tfw:i«ofaplo-j , oeadiMl:tii.aiiA_/«.t;iia5 t «ii.c>rfldir ieffe 
sople.tomttfccVep.Sabbaio 1 SeriaferJadaducm^t me 
decdcep.7irtcmo:iat>eadue' mo.fcitawn.Jiiiaij.ari. jjcee 
i"u.HdTef.fiecroraDCadih-£u. wnit.:r.fiYir adtirtari. egre 
Ctmeo^UDccccep.pati, C115 dicfVga itdrx>:afaik.3 fju, 
pftIti!0.£Cusnificat.adcoptc flJ.£> .:iiOdauisrjauir.Se 
KOttiimfitoeaduentu. riafiiaoadticLliilau.anYft.o<' 

V^OminicafecndatotHficur-rBte.T(.a«ibii.ari. rubetblce 
r^J^sitrKoiiaPecocep.uef. adb07afaw.olaii.3d"mag.ait 
J cnut3tadcap.ocfcavaIeriaet 0#:ie*. ?mfl.iiir.ietma3t 
nwo:iatieaduetii7oecckcp, tuoitep0totocqvtmwiino.fi 
SeriafctSaoctaCBiTaleria rip.ad m«<r.a». Jrerwumi. 
a:tmeo:iareaduetuit<ec«n $era.v 0addAui>lctei 
cep. Seriafttad" aduetu ei ■ : 
oitaj, Banlipape t 6 ^cep. Sc tiopofim 
ria.iiu.daduetnittico.oeon/ n tep. _ Scrtagnta r3 feS lucla. 
Ct iiicb tS adut.'i tf oceptionc 
|)*>uVef.ad;> 1 .. o 

.flpiena.^ QSag.. Stcfta 
5/CTia.Ti.t5 aeffie. ln biKDie 
aiidf ar>-: :■ - Defj>on 

- {ftjre^ij.iri. ^(j:f4CMC aur<3 adwtflfi. ■juraiiftift. Dtrit 

^Dn.a«-Bi7:ptbomfl5il 
mco:j.v, ■neiircci 

mere. Guta *w porm t Dio fup 
pSil mar.it v ppof rarit.De cuan 
gciw.Sabt»toociciuiiiDW' 
tiu vt.ftipJiitioarro.aJ nmj 
^iifiwt am.rtoii aufferctuf. 
fVSommiefl ooart«ijtottt5 oe 
,-rWwmintcaficurefi.Hd ma 
1 jmiftatarii.Ovfrflovfrmnu' 
,-., ScriafoJa-pfgitiaitatiuitfl 
tiecaiitotuticujcfup fctlpmi 
inic6carmo.3jirt lau,aii.w 
c.mcocrtt.iri.^aincni? tf 
t'Cii.<:6Htepo2. Qucivfupfa 
in laud i bus 3e fcna fc6a pcc 
dcrlabcpdoade. 5egf fgtfla 
p.v (jifloriia inapf cndie a fe.- 
fto trmiratfivfy ad aducritti. 
*|^ *«iilafifwfqiicfcc|uxjf 
X «-ttrmitcr ftiis vfujeccle 
^ftiiricciioponctottfuari. ec 
fcredii cpmocpioi anno fi&/ 
rrui oriica poft ocrauaa coipo ' 
rtlci^icipicdacbiltortRrcgu 
.f.q,cata£rx? oiuj nifi illa,pri 
ma oriica cadatifra octauas 
fci loatiw bapnfte vel aprotu 
petri ? pjnli ,o: tfra qiiafcrioi 
Oaa. iwlfae iapirri^rffloJiaf. 

ITIanoijjifcjuoIfaaiica 
liecnr-a. 3ncfpfcda cft 
fciftona 6 fapiena.rvifr.calc 
das aiigiifk. Tnlloifa 6 lob 
wr.caledac fcpiebjis. £ t fstx 
inc"o.fuIpicij i ruffi irtarti:!s 
lyfbm tiwK?.":v".Cflii'f" d3*.xeo6rte. ttffoS.imac 

«toiiij.vmr.idiif^ecrotaia: 

13»lto.,ppbe.jti '.caIc.rtou&. 

ItVannoquo If-ioriicalis 
cn t. b. ^ncipiond-i e b» 
ftowa t»cfaplctia.m°.calcdai 
autmftLetfict tneoia aSecf» 
coftfibTis. T3iHo:ia 6 lob.M'? 
nonaffeptetvtf, T>fto:iatboi 
toe.riiur. calcnda* octotois. 
rxftona niaccabeonij -vii" 
(diisoccobnfl.etfcfhifciofci 
itlfij tviffcrt t crafhnu^ T?l 
Roiia r>ptetaiux!cale.nonc. 

ITl amwquo Ifa oiikalia; 
erft c. SncipicdaclJi/ 
ftotta oc fapieua.w. calcddl 
augiitK lajflwiawwbr» 
narfcptcbtff. -fciftoaa tfxv 
Wc.riiir,ca[e.octolMi8 . £i fil 
etmco,ntariaimonacb«. Tj» 
ftozta macca,Tt".td?octob«I 
T»ifto:i'a .ppbc.irrca.nouc; 

Illaniwquoltaomcalfs 
crir,D ^napicdacbi' 
ftojia 6 fapiena rifii!ca.aufjii 
lli. TaltoiiarJiob.inAakn. 
fcpribiif.ift fict meo.felfcif 7 
fldauat.i:tEcHufcifiacnjnaf 
ferf icraitinii. "Dilto. tbobie. 
riir.cala.octo.invfgi.fcl mac 
cbciveriirjiiie oiccn.cj-po.iS 
fpfa vigf . fjtJ tniica vh] voluc 
rir vii.Iccoe«poe vtgilic « 
oue vlrie oe crpce Dominiee. 
lailtojia maeca. v.td?oao 
T3tftorffU>pWiaF- viiicalc.no 
i>en.etff«mco;ffloefciffri t*mt.frHi>t(t&mo etfiomv 
^Tlinoqtwlr^oSi' cn'do 

fjtlfon.ipf.ipKTi.i.iiii.citcii 

re rrafieri; t cralrinu ? n-c fi Jc 
eres lec.mcdic Dcfeapzajrtedfe 

TnRoaa oeiob.u.Ciik" irp/ 
tcb:is. K*iflciiii;tbobic. itif. 
ca.octofeie. "Diitona rnac 
c.ibco:unV ifii. H(ts octobris. 

TDiftoriapiopbeMru5.¥». 
ealcn.noucbJis. ec fier mcmo 
iiaamadiepifeopici picfo^f. 

In anno quolfa oriitaiis 
crit^- incipiednc biifo 

ri.l DCi>pKTi>.Vir.--' 

[ri.£tfietmemoif.iprcdi-.- V* 
■^inic. "Wllo:!.! ee lob.viii. 
<.itcn.fcpreb'if £r fcfhifri ln/ 
donict irafftif icraliiiiii. T3i/ 
ltc.;!.i cbobic.tvii.ciilcn.occo' 
b;i&.7 fier mcon.tmcoJciinc 
iiur.OctaiievoTj.ir'! 
Btemtirteficrfcrit.vi.pccdOi;! 
.WftOriamacc.i.ni.iri' , octc\ 
*tfietmco.gci'.ik1i?fcf,. T:» 
tteiia.ppfarp. vucalc. tknicm. 

ITl nnitocjuo Ifa Dfucavffl 
erit-a icipied.ic b.lto' 
'ruoVf.ipLciitM.viit vl''.n.-lii. 

tMlteriaiiiob.vii.c.iicfcp 
tebrie. Wi 1 io:i.)t.i»Viic.i-vi. 
«lc.OCto.7ru"tinco:i.icitfcic 
tfjrmie. r»tlfo:i> m.KCMbco 
ru5 uonae octo .tfter 117^11.1 
warcip.ipcm.iic.elii 7iippulei 

"ftiftwiii '*pbew¥. c ti.cale. (toueKiSi flfltadii.ecj**!»! 
cipto adueuif Diii vfq> Jiooj 
uaa ep tpbittic erelufi itc noit 
finut nupnc. et tnnc (iunt vf' 

que ad.lrr.a lcptun^cHima 
vc?o vfq$ ad octauam pafebe 
crelnfiucnonfiuitt.-rtuijcfirit 
Tf^JdrogarioeaTcrtticitcifi 
uiitvfuijdfcllii fce rriniMris 
crclufloc.iaqKtfcitordrrf' 
ig aJ aduCrrJ doinini.ttuiS. 
aduentus fponfoe oiffert que 
billanus affcrt. Septii jgen j 
negat.pafcbeqj ocraua fiatat 
Xetania verat.r> trimiiiiutn 
adriar :uimi.iiii. 

r.ri.fiwivs rfctitcr 
ciiri7vcncr'if.itibi.p'fcJijip< 
rcio.7t>iciiicrcuriip'' 1 cr.iIU' 
tt-vf.cmcisiicptc.-zoicmcP 
cnrii p-^fc. f.liicieiii o«.4 p"ci 
ncreei fen tejdow ijL uri.v. 
p i 'pe.cru.ltuci.!ibcticitiiaDi' 
cVTtotJ <-V «uio rni. Jrb.CCcc 
irrirc i plr.iohiCJlieurr<rcB 
entSor.itofeupputatioaiiop 
3iin? abo;igIc miidl.vi .millc. 
vuc.li;rviii.anij9flbicaii.it!oc 
Ptii.ni.cccc.lrrir.!aiiuf.i p.ttTi 
cV Mii.a5.cccc. rlv.!£t bTcran 
Tjo!.ipid.i^e$nofllTimus,pto 
iiMiTri-ittpiw.anitufaiMtiui 
r. : f c tuc i u.ncV-crif .jTii.cccc.itii 
t v.rni; 3iiTc".ib.illiiptc* cfnf 
dc.:ib.ti.vc.rrriiii.t'tfic}uoli 
licf!.iFio[idci'3!iL!Crii"vi)iiaddi 
c!cri!.--i;:i f ihJ'ji ! ?cjuc>tlrJt anni 
:U>o.t.iiirciiimidi.etfiniii»;eT V> faulagiffascpotfftfr *lamtiMnttm:itoxeiino 
J.**aiiidumvfum «cJdie mequodvocabuiir eum dria 
rHCiincenpiIigctcrobfertiari iuftusnf.: oeogfas. rw 
ufeltiifaandreeveircictigii py Onditoialme fidescE 
fabbo ari aduerri orii cuenerit \~a na lur ercdettfi rpe redc 
fieccotriDcfeltovfqjsioveri. ptoioiujeraudipces fuppli 
vefpereatcrtrocalitcrocad eii.; uuodolesiccrirumoj 
uoiiu:tp Vcsfictmcorianc tifpcrirefdmfaluammiulii; 
fco.idrv*acmw:cmasiii(Icac laguidrioonasrcisremediii 
wrocitwfeodifltocuaiye p ergeremu^ivefpevtifpd 
croiic.Si*ofi.*(!rJVnLU(iftoB fus oe tbalamo egrcfPbone 
f'Jiaoicad_uet9eucneritfelu fcirimavirginismfiscl.iufui 
inus ad.ucr'ipoDieccleb!a la.auiu8to;.npotctiegcnti 
t;i; i>! ■■:: ioiU:ucvi!\iiui imf flectunfoiacctcitiatcrreirria 
faetibricmo;;q>veff>cdPrii fatef nutufubdita. ■ coepjc 
catuucalumfadcapii-:; !,':■ camuragievcnrureiuderfcli: 
fcfftnrquofctftraftiri&Tp? cofcruanoflicpebofhsatelo 
Veflfiermconaocaducnciip pfidi . r. a^boiiorWusglia 
Bri.fe70fone,£tfilffictpa[i Dcopfufiliofcco ITmulpacii 
cspiesfaPbiiorHCofadiiec? toircmpircrriafeculaameii; 
fi iti ei fde aliqr! fefhi uoue lcco ft Rojare ati Dcloe. £ t nubc» 
mieuoici!;.frera.li:r.vr5Jd ptUMiufhiaeiflftcrraiffermi 

SfcbaBiebSfabbatif^Driiof nctrflluarcrc.- .etcenomofti 
ffciidue.Sjfifdhi tnri lc Ucitoeld£i'qBo?darirascf9rc 
ctiotiiipcotrtadueui. ^teca. plctoibercrrap.y i. floaofo. 
IrxvfsadpafcbaqciijDieeue fy Xdta qsoiic mrecu m 1 
neriKnofietocconifimcoJia O iveni;vcab iminCribuf 
Mipafi.*j lofontfcilicji vi peopnforujpiculiiitcmerca 
lcii.iiri-Tt-frip^vewTiDiep^ murptegeteeripi;tclibcra« 
Biatutta6.SabboigfaiiaDuc tefaluanCuiiui ^dcoplero. 
fllla. -friimiocaiv.ltt 
8nciict*vi ipfalrerio.^iipi. te.Quibirac. «cceniicxpm . 
Ccewnfanroi Zuinnobi* fcjmnus. 
jncoris7fulcica aluato:iufidir>iicgno3 

bo oauidgcrm faimlti bodicinbaeiio 

(uftrj i rcrtiwfcir ccenos.pccgetfaluaomicpe 
rer. i fapies eri : ddtonmtcp:c^icius?pce 
z facict iudieiu fHpptamibuftwddlenorfrtf crimiua ta tffliebraeiUumina 
,- cmeceron n opprimat nec 
fibftis nos fiibripiat ncc vl 
itecaropctim'??maailcfro: 
dibVr crcro:matoj fenfnus 
vocis'peamurco:diri.utpuri 
cartts mctib^flirgamnea cu 
biubusr aus. iv •Tuftodinoa 
»fe r fc O t pupillaotuli'. ojf, 
-Grcge tuu dfic n Ofcros pafto; 
boc9nooo:iuir.fsl«e «»S Haf 
6 riunc'oimittie. Krnele 
ife.f brift elcifon . Kf rieleifo 
■pater .nfouere pc«s. p' p:i 
ma ipfalievio. S; loco or B" 
I>wof.#.*crredief.of.>» [uu > 
Sd maruriHiW. inaiza.^SS e , 
ncnitrer Oceuram^obmaral 
uatoiinfcp*. aenite.bvni. 
-.„ -^rbusrufHium.pdiCiie 
CX apfeolierienognac? 
rKbifubueiscurfu oeciiul re 
porie. | Itumianuepcctora 
tuocparriof pcrcmaauditour 
pcomofitpuifa tade lubrica 
t uderqjcrip 9 aderisriman 
facta pectons reddes uicc p 
abditieiuftifajrc5u5^)beis. 
ji ooemriartcmurmalis.p 
qlitate crimie.f 5 cri bcarie co 
potcs fim^pb^nes cclibes. 
t; ausbonor.- <;• . v ._.,„ 
fliinus^t-iii 

,;i.V -ejrfpolpcs^ccoHsei^ 
c, rje^ufmaifcftevcir.' ,i, 
ijv 3flo ifarc filri anios 
\\ crtjavidltfup/fudacbie 
rulmeiDicbuso^ic ioatbam acba j t Rttbfe wgum iuda . 
aiiditcccli:Taurib"papctcr 
raqmrnelocut^c.filioeenii 
triui i cxaltaui ipi arit fpeue 
nitme.TXCdicitrjiso^puer 
timiad me ?f alui eritie reo 
gfiis -:■ afpicicsa longeccce 
tiiOcoBeiport-tiauacnrejsni: 
bula tcra terra teg&r .^tc oboia 
ct i oicire.Tluncia nobilfl rucf 
ipc 9 rcsnatur^cs ipopulcifra 
d. Ouiqjtcrriscnc-ifimbo 
minu Tiin til i n u titi Otucfi paug 
■3tcobuia.Dfilluc1a.vOui 
rcgisilracl intcdeq Oeoucis 
ucIuroBciofcpb. TliicianoB 
■■:-. ^rciraPric pcteria roajtue 
nnfaluosraciasnos, c.-,utif 
regoturus. •*. ■Sloriapfi.p;. 
afpicicnsalosc. 'Lei&cndst 

OOgnouit bospoffelTore: 
fiin 1 afinus prercpe orii 
fui.irraelaiitnomccognouit 
nppfus me^no itcllerif .ae 
Sciti pccatrici pplo giamin 
iqmtatefminincqjfi!iiefce 
lcrans: oereliqucruw orim 
Havpljcmaucrtit fcrfi ifraela 
lienati fiit mrorfu.TJecdidt. 
f/ arpicicbainuifunocnp.'t 
crce in nil&ib^celi friiushois 
ocit. € 1 danieei f gmi 1 bonoi 
1 ois pp I iis mbus 1 I inffuc fcr 
uiet ei. .r. T&ras eius p tas e ter 
na q fi aufferef 1 rcgnn in man 
ciusqSncoiiupet,.^ £tda. 

eUpcrquopcutia.xj,! 
vos vl 1 1.1 addcutce puft «canoiOmeraputheTuieui -f 11 rpi.n.corpcv, M nfti 
^co-mere»aplaeaped.ia I ?ulhcnc7ipe\,n»oi" i't 
Vf5aducracei,oeieoraita3 rnnmadncaiienocarncrlilii 
^ecojcir. RmuTbncllansc IMs.ribcrirfBc»!»; 
'iit, raarirladniarigm uirsnc nobebiriauiraivoo fliurcr 
(STponfara lofrpb noiirra,,» ci cr.vMiir.io vule accipcrviri 
urrbiiTcrpaDrreltoirsoOel» Ttauiimutatvitaacl mdcui 
nue.ncmncaomaejammuem accipiet Vie.i:7 ma.rie er ip.1 
«isra.apadoiim.eccccocipi co,«,piniK»icfm.,.nf,.occ( 
earpa„e»c»r,cab,fali,„1ml dif dj viuiiicef ru.mectn 
Om. v,Dabir,,»i,»oc'rede Salu.toMictpemmiadim 

KSJ3 T? • *■"'■ <"" Witat» nourr rc%ura 

fcrWI, °"° S.E&?°£* M '°-W,clar,,a,icr»c. ?S* 

.fcSccdicf ui,sa(Vradiccicirc. briccriolfcroicuilia.iam^ 

«eto»-„s,cce-arccndcr. fccrocvSrb™,™".»^ 

ser.t,o' rv -...i,.n,B, ■■ ■;msr rml , s ,, l! ;,, a „ r ™f 

r>"«"?.l»™"t«te frea ,, SjjJ 

^oilcceiHimiiamadueme . J, ^ 

Pteeicruouacnleon, raluaco pj Kcttrtu 

Krfit °'* to ™'X' iSdVaer bibn".™ S£g 

lcbrarc.a.droroetovoata remporcbemiaopcnVo-na 

SVJ "K"° t *<™n -.-vtin ,; JJJJJ 

ilrar,icci,rmecraipnra ? rcic cu .ritluce. 

tia Jmundocoronc.ijoco! rcoebentl»ibn»op,v ?• 

fiTf.,f; ? p ^- fi ^ mK<! ' a "» So "caflli,-toippli,u,s,i 
na. ,uj,t,,,r,ad rmcdiii aie loeota» coucni ? bbcra.Vo» 
S2SE^S r "* < Qalrcsi.Uracl Uncdc S 
.22! "»"» jrana plcna oo «educiloelid oocj lorcph jS 
muiourciaiin r>ptnroola„«9 J ,*'■ =" 

r»pcr«c,Ucelnec70lrm8alrirr,-fs ^f d|■rto„»bc|«o'&r„o' , 
mloboiubrabicnbiquod enii llartmr*!»- ™~Z-< s 
crre,ralccm..rincm,nvocab!f Mcl "™"PeP«UuT«. 

dc»i s e|-0«,„ t 3 P u» . ^EjlSSlSS,! 

Tuc mfllfduoe difriplbffuof oldnjlurieminffiraerl iU 
DicC-9 cis. ire m ealleltu qtf 5 bo? ooloniqj folame * vqr ft 
\-oi\ : : ;■: tl.w i iueietif afina aUi q: cumis quibus immifcetur 
«aiSfpulIricitca.foluitczaJ foletcrccUereliquonbus. 
duatemibi.ftre." ' ■■ Cccc cpiferalmcuiasiKit 
r sfinaipull^gb^fedes uifuarenosftanff luprancme 
j-l bicrofolpma veit vtriuf wcllS.^rancudamat arcbi 
*ppVtiuclctV5i geiiriiif fini gclus ofccna ifte c rw rcgui * 
pliciJCordiiwfign5tgb?ipe Diis Bnautiu. » Deradiccicf 
pfideequcqj a noria Iiberca rcciietDuvT.flcsocradicccP 
tefuofremsttnoaduifiojfu aftedct.£tan.GriaprirV. Cc« 
»ncparisidueit.i:iirlmqppe opifcj/nodiamr. Xe.dat.* 
vifio paasiterptaf . X u aute . fmitte agnu one r-natore ter 
B.'..ecceuirso?cipictipartci re, £>epeiraDef i [iaomoil 
filiuoicitotis.£tiiocabitnorfi tem rmcn/on. jrmudeam; 
c-?admirflbirpc?forn'».l>- Sf np Tltllaoieftillabiirmetcl 
fotiiiPauid-inrprcgniiC^lcde ■ '■ ■ Hulccdincicollcffluctlac 
t>ttic[crmi.£tvocabiKi Vtn imclalta. 'p*.Dn>.ant. 3w 

eZbnectifldmotcoliueti cundarcfmafycncTulta fans 
venineEDiie Dtfapulos filiabieroralcmaira*'ri> fcce 
?ilxcfibiata[iaadduceretmi fnfiuenietioealcici^cu coi 
it.q:n6nfisadeumcriti8f5 entiDieillalurmasnaairaart 
folaip:iusflfa[arsicntcp.ue Ocsfitietcfncniteadaquaeq 
nimustoaiTcaEtcltfliitcg ait. riteoiimonucniripotairaiji. 
£tinbocecbnrira9Dri:non eaetjctiictppba magniif i ip 
quaftnosDilerertmusdcum fe rnouabitbicrufale aUa/:a. 
edqmprioiipfcdileittiiof.tX «ienw6<pboraeiano« 
lV..Sudtic<'erbudmgcme<}T." oefonofursercniieauM 
iniiciatc iilo - utfunb9rcrre.fr ,ppiorenfflfal?qu5ai credi 
inirulisq^cuifuiitMatcccce h f Orclaraec bf. dim.9 
©^falnaicMtfaducnici. Sn \Ji ceitonatobfcuragqjtn 
iuiciaic7auditifflci[clognitm crcpafpelUremirfMomaab 
^clamatc.etiinlulio^jjcullt etbcfrpsj>mieacv> esia:e 
Diatcccee. Xeetwnona. furgattojptdaqfoocrtatfaj 

mOrisnaq>oIiueticcllitu utia :ftdus ;cfutgct.ia nouu; 
dincDilectcnfquasnos uttollaroerioriu^ furfuia 
roiriccordit illultraf acfalua gn a mittitlaxarcgratis octa 
reDisn4t^ii"inn9t.iiofo[uq: Wtriots.pidHlsaiitavocerri lujlentmudurBborroicircrir lolrcdcfaacruiTraloii-rim" 
nopioratupriiatirspiuonoa Uni : Scoodocrrne.' 
llicprocerrar. r.:ausbonov> *&imorio. 
HcflclamnimoiuOc.ri.rro. >.■■;. Sciccee. .Codico 
*pararc*ia»riireciaffaciicrc ftorateccli. ilcruiieaema 
mitaaoci uii. Spuclctio ria iucnifti gratii apud Oiii cc 
rtcOcrccndcf.netimcaomana ccocipicerpiclfiliii alra. 
buoiiietcrofililiociaira. . aia. erdta 

2>ndict ? . /rrcicn qfiirir" 
-?*. sdpii S^ bv. 3am lueie Ttegej vetur orim . venitea 

-.ie !? ^T,' ~"" U > tam '- MCTitC llcr 

«e. f, roeu»dcJme'rfpice biifupnri.3nno. .Driuocfe 
to1T : . lk ",: Sci- for. iorieilluniin.iuo. 
BCifcmadlibcraiiduiioroiie cotaoictai-Hif-nneiliinr.-rij 
dcuf " ! '- -' frfron foea 

luarlaluicrim*.ririe. Gtoria Oecorieeius. ■ f °"'^* 
pnm.aolilviaaii. Xfmcbut riiorinri 

S cnicencmet»u. f.ocorc pcipireS 

g-e.crieftrajtua. „ t , S c 3, V, ppl- a o,T,SS 
■ja.Tfa.advi. iapirulum. mibi mulricndiue viccimani 

•ta. Zellil"'*"""'?'" «fori.oefpuertimini. looj 
euo afccndec i reouiercer ,. icno ^ 

fuper eumrpus ttmoria orii Xeccmiiccli , erulrcnrtrra 
OuOcnobiodncmiaituaS iubilatcmcccelaudcqrdrienf 
v ttlauitartuurianobf0.rf?i ucnictrpnupui luci: milerebi 
Wrdiami.ejliapif.oridc nir. eSimSSft 
.»?T"'"°" r r l! "* ,: ""' pl,Ki "' »,fi»bndat,apaao.iubi.-. ., 
pplitui vifiiaiioliraHtar. tmiiia 

■"0-aT<fiTOum.c-op,ruium. J pepiuuiiij faiKiunein 

c„« riliu. rrocabtfnoHiei? ui.£u vciiirie nri 'focerilme 
emmanuclO«rrr,5r mel eo nigaqSuirteSaS 
rnedctvtfci.,treprobarema vrirvta-butoetioialrrifrncif 
lumielifjerebouuiii.:. s„ ixcoicif.. afpicicb™ S 
VHSSSST* .1 "t ft ' -luifcr.itVvlc-ararriT, 

«'ftcwlebif.Oiict.uhpri. i /Vauirallra.-jnccnru,»» betmfiuhoimibi.ncflmftif euiceltpawbut pB.Sndi. ofiM 
; i5?faobr:Wfcltiuit3tcf aliaf £2licuratnobfIcisDrie btl 
injfcMiniaficcfufi.lDCCPi O rtcTjbanijpromartrria 
' fnfcejlio venanda.? cr" pa fllifVi 
fdhiirieaionrl' 
pradicra olcei i 
oicKim-V.ftceri 

giia, ir>ifci'c» cieck documera prter brifitiJ 
ladieptrr fepfrcrnaper rpm Dcicto 
::i ^mfttc ■- '^viri SancK-ponfcriJi-fi 
Scornma neciwDcopiacirap^cenoalce 
.«ubicBjrcsc. &.lDw.Uro; 
ipwitcnocotin i-^^uecjpploruoefnefalui 
rtencttr opinilum. V 'tif btft vrfinii minirtruj 

XTtDieb^iUis faluabif iu c«cffiftiprtacj8Vtcjucppccor 
dasifraelbitabitpfidct icvitcbuin^itris itcellore; 
ctocenomeqtfvocabiit cti fcgbe^cmetfauncelilVper 
drisiurt L W-br.Voxcbmaiifi '.^i^ncrocfuiticnno-aiinp. ' 
an.bi:lmrcfpiceflCi)rici^et Tie^arrjc^Ocoj-qiicfcrr-i: 
Vidc .iitiJ,>!i-p.'.aL-Jcc)iurr |> Occo? ? feqf i frutf ioccrna ?fcf 
ccsieupitratioesqucdebet foru.v'ObrcgDillcrmctnagit» 
picb 9 fcrialib9.adroarurias. eftmcrccsroa. v.3nrcrccdcp 
aDtttaaoviaDfr.Tflovcf.vt not>ieadE>ri5t>.n. urarfo. 
inpfaIte:ioc6tmcnf.ofo,*y rtrvaqeopsoc^vtbtrsuil 
cfa.ffqutirfijffragiafcr6mni , KJ k:mi pfcfibris tui atq; 
aieb 9 lcriaUb 9 iadiierup?ma potificis vcnerada mcona .-r 
tutiaf.-£tp:imo dcbtxii ma deuotccnobis nugcats fafii 
riaflii-aufmariagfaplciia teVlier.aerv113iTec1.Le.aii. 
oris tectibridictatui muticri ,£6:po:a,fcosi pacc fcpultait 
b^alla- v-egredicf vtrga dc imuctneiacosk-rntt. vibnc 
radice£efft.rx-etflosecrfldi rabfl&S ? .i> 3nfdel"mf.oro. 
cc eiue afccndet .Oinno . » ' yiopiciare qo rnic nobia 
rr\ -eus g bte matie vf rgf Jb^famuiis ruif p fcroni i fa 
Vjnisvreroverbri tiiiian crapcjtiopco:poravelrcliqc 
gelonticlarccarncfucipevo ipfcri cccli readeiir menta 
luffli pita fuppjicib* ruifvtri cdofavrcof pia intcrceflioe 
Y-eeaddgcitricecrcdjm^ a aboib^fcmp ,prcgamu:ad*) 
tisapriiciuTCcfliotb^adiue fi"BT>crrp3 -«ourirtrs.an. 
mu:TJereundm>.oc iciutie J£rteOnsiimct7oeffflrictiev' 
pi»©-aii.Stepb9n%dircc"ef cticoicrirtDiefUaluicmagna 
aeTOffPtdtfrtirowItbtutfbo aua.v,Xctamimim yraw. aOnlciftitiaetttffi-afl 3« «a.^tc HOfatJuiy ouj; bie 
orievifitactopurificavt • 
VeraensDrienfiefusrpacus wjrftieimiwc.bt;- .preltif.j' 
oitfJfccis p.ir.it.i 1i"H iti iwbif ' ■ .pucriic 

t««atm3lI65.pcrP^;>^'t' ''pfouCTo^TCoiaSvfqj 
■ art. lienfPii.iiilitarenorinpa inigilianatttatiBorii.aivcs 
ceurlercmrircorarc co.\feper >■ Jijciianir. tilcri. ; 
/«».*■ ' 5 iarpaT Oiaito. [CTfa.an.TpTjLinisvTipfalrc 
iTS&autorpacieiamatdz - ■ •■ "^nAie^tUie.W-KS 
^cjuCnoffevitierecuifuf diro7. ftorareceUWfli», 
re regnare £ j>tege ab oib* i Supcr rc birlin ei icrtir oris i 
putm.itoib'' fiipplicee tuofi. slcrrwc?itcmwUE.p»,lfta. 
vtcimtPcfcn6er.ua pfidtm? 

nulli? bofhlttiiits airna tline ¥* * 1'unr.k^u oiccda p" mv 
"«m9.f)e rD ri5 flrff •)>"'■■* m ..:.:u gtpnatbauagi^ 
£ac vgo ceapicCi parietfili TTcrimeaamarlamncniffi 
Dm-TuocflhrTiirirontmci^ma Biamapud&fiscctt pctpics? 
nocl.. Ociwiiirjc-minc parieo rtiiunrolia 
.prtfliipurenocoiinrtcccjim oe t.inccoltcpfoano Jii Obre 
fi^Trcirerere.^J.in . ari. hVpbtmc^tomBrtf rrpitnter 
anffclos »ni nunriauff marfc ccdcpionobisad Hitm ecnm 
-itocepitDcJpirliuicroalla noftrum ot oimittjMrobur Oe 
Zcffcm.-»P'i".3r(dicb?iUto licCanfa . ?*■ flSncj. O?atio. 
licmadlibcraiidumnca. aiJobcjemefmtroriciti 

Ttfl-innTica. ^fvanonev ^toIPvtoifcam^iinmii 
-Torarovtfl.i.airo.ad.vuin cosDiuVre.q^cf memoiia 
antccp conucmrentinuetaeit acnin^miiouirec ppfccuto 
jmariobnsiniircrooclptniu rib-ViouiTdri5iif;icTij rps 
rcoalia.r- fcefccm< £gf fi.ru. ':v i.uicio vifmo.anV. 
dlcfuirjo.ry OftcndcnobuJ. Obrepf uifmcptumOiisfclBS 

"^ 1 ; Bearammcdtccnrocf / ofovtB.Dc fqjgufto. «rl! 
gnrciriencpq:ancillabiiilcrc JCclifrepdirorcIiroict n^o»a 
;:. iiN.^bilt ledi^opaltorc.puciiradti 

f\ Ommiia lcgffcr nolter dera,* ou-aicgutl. '.j>atto. 
rjommusrcriiolK-i ,pc XaodidiiepVwnfaat»» 

vcntrt; uliubiriwa. Sn;? ifci^iiiili Vdior.e tui 

tebjjfjitjiiortmtioel rf, pfe atqj potrfrcw ?meo;atdcot'c fp.i ep tiW dignc meruit fa tmeetipte aureretinjju3 « 
mulanri^itercedcrlb^mcri priuitatifiifc flbag- 
tieaboujuenoeabfolucpctir mana.jautLt bf.vtn M 

aucrtct. Etijritinfi 
pace TtYp?.ina.$m^ iii-in Udicra.V fffleirnioj. 
Tmii.cthwi 5 ■■ Hcnode f-v :Ltontafacraemeretrte 
liqua. rririeufto \ ■ ■ U vAduitaafidelisplcjiudi 
-egredief cii0.3ufttttabitauitteanunc 

f auamimundieffote au atboicidcargertruruu; ver 
J-J fertc maui cogitatoiiu fucinfcori.ivinmuurnirtije 
»:a#ab oclifmcie Ouiefcite aq .bcedirit,!-.:.-£cce *go- ii 
agerepuerferifritebrifaere v"\ftincipcetui ifideieefb 
Ciuerite.u1d1.c1u5 fubuenite fcr ufarriocToiugtitiiitine 
opprellbiudicatcpupillo de ra.SectmErcfribuioes.pupil 
fediteviduaetvcTtcetargtii lonoiudicat?cauiduendin 
temedidcdomimis. beeoi. grcdif adeoe.; audite.1 iu 

aucmJria. .ccriofeaida. f\ropterboctDtme ctcr 
r^ifiicrftpctavfa vtcoct J citutifortififraeI.beuc6 
S" - ) nu^Tinirdealbabiit. et folaborfur;boftibuemei8 et 
(irueritrubraqfive:miculnf vidicaboiocinimtciemda. 
vcliin 1.111,1 alba erunt- Sal -Ct coucrtamanumcaadtez 
watorcm "j.ectiotrrtia ercoquaadpupfcoriatua. 
£>■ Cvouicritie? audiueri ^cceopifer. -emi.5nla.ari)- 
ijriemcboiiafrccoeditif. Xibifoli.:. fliife.tiicL-tif.ca. 
Outffi noIucritiST jniocaue br.r V v: - -Saudctlctare 
litismeadtracitdiagladi^oc btf; qmf tn? vc'ii tibi t>c quo 
uorabirvoeq^oeonilocutric ppbcpdicflucmtangcliodora 

Qbfecro. -■■,.: £mi oeruntcuicbcrubinifcrapbf 

tte^n Smplr*. ii f&ifcrc. j , fanct^ fonct/Tofe ^damdt. p>. 
rtipfjltcnoc-ifl.: bi * wj Wridiet^ ivtfhmVd -z ofo 
juii' /5aude?Ierafft ' irre. Sd vt$. ari. 

liafroqjegovcioibttaboin Tlocofiidc&r* Tlifioriecuce 
mediocuidtritoiis. *2Jridi 

iA-proitratiocect cvn fu vr.v aii. fccffoejribitleji* 
fragta.vt3.ifcr.ii.5dvcfan. 'WMBocbirlJ. tf>ag.£>;o 
3n»mar*.2.eMt?i9.t*pU. (tratcVeofoTfuffrj^vrB. 
br.-rAvt.s-iferiaic.tiinud" ?cn.i v.^nuirato bv.vts*. 
(wris.ari.«cer« vfitMi* an BffCKlbT.p Salurj.mc r«.* ettyorpeeottortee'. flPmotojDomimcadoom.i 

'Jooauferaoeltj i.pii, Driiacob^DOcebitnos r-ias 

vAgnutuuTfflituaiudiccs fuas?abulabim"ifcimti.se ? 

tiK>svtroeru"tp?i :-r?fiuato qidefroneribitlcr-twrbuj 

res tuosfic jTiqt^poitbec vo orit t> birlc,.? mdicabit gctef 

<9bCTiscirasiulriv.bffidclif zarguetpplbfituiltof ipfla 

becDi.«,Xetenf.Iec.lctSa. biitgiadioefuoeinvomeres 

q* roniiudicio rcdimeFi Tlaiiceasfuasinfaices. fir, 

iOreduceceatiulriria. £t Satuato?eni. lectiotertta, 

cdteretfccleftostuof?pecca Y> 0nl '-" lu ^ t S e,1s ?Sctc 

toresfil". afpicicbj. gladui uec i-rcreebuiit 

f^Onfundenf.n. abidolie vltvaadpUii.rvm^tacobve 

L-Agt^facrif kauernt -icru nitc % ambulcnv? i luniie oiii 

befcetis ff bo:tis quoe elege fjioteciftt eni populii tuii oo 

rariscufucritisvelutquerc? mueiacob.q!rcptctifuntvt 

Defluetib"foliif:jvelut/»:t'^ alun ™<Tiirc6biicriitvrpbili 

flWtpaquiifreritfo.-tirmic» iHm ■zpucriejiicnizadbck 

Vfavcfauillattupe-.top^re rtk.. -Otifccro.aA.fveav 

Itzquafi fcitdle ? fucciiticnr ptovocowfttui meavcnuvi 

fimririeritquicrtiguat. /y. raluetpopud(fujj.pfl.Biiiiict^ 

iJjirtuse. £miz : \ eri.3u pfpectu. p». 

feagmi »:.n .nSpd .-, >;. foficcboiari.Svonitolitime 

£cce mittoangelii meiiq ppa re ccccc oe- 9 ttt? veuicc a lla . 

rabicuiatuJanfaciemej.^. fB.fljag.2dbbaco.3nu1t.aL9 

£ridict??idvei.ari£toifp. ridbp.vte.aii.Gu(iimir.ibi 

fliemeto.flr^cauificitteus lia. ■CatJte. £<irediet. 

ibomoocdomoorfiedcrein "j"» .-epicta e Donv' iecp" 

1teonoflir9.pB.ajag. Je.«f AViacobargcco-iaujofii 

3g.br. tt ( S an^rulMte. p«. £finistbcfauro?riue.-€trc/ 

lP'».'f'.fs?edicfvirga. .:.,-,, plctaeerracqsc' 7 . Jnmicra 

■"T^rbuqdvidiriuiaffilr? bilesqiUuintTeci^rrepIersitf 

KJamosiapmdaT birtc5 trae^dojsixcoicir. ly.fc 

*tenrinouilliiiii9Pieb?pp.i ccvirgo. iccppfccunda . 

rat'mosDoni'orii iuvertice ^--vTiusmaiuiiifuai-adora 

nwnciii-rfliiecaDniocsnrcii ■■nicoi: 

tek ibtit niuln ppli. bcc oicit t tcuiuniitfeboT buitiat^eir 

er>ons. ;v'aue.ma j_« ». rii-.tleergooiinttta3eoe.Rf 
Xoi«tiier«ccarcedan)5 audice. i«iio.tmisii XflftfftJfK i pctra abfcoti crir i'n fe oeus rcrtnfl neifc udo 
derifoflabutnoafacieti rabisOcfialiemiSalnato: j i;.. 
moris orii t a gtia mareftari s £y I fapbilf abac ff i!It> fcr 
c^Ocliftiblimtfboisbiiiliari O. atevm:?fcr alealtcrt. 
rfTicuniabirarntudoviroj: euab^vlabatfaciee^ouab* 
rV.-ftceopffec* facerooris. velabatpcdesc^.-iciuab^va 
fmrttengnii. m latuS. «n, Be Inbit. ^cclamablcalf adalce 
itijme. "flbifcre. «3rore niT oiccbsr. Scnif.S3cr*.Si 
jiQuabcnsividcbrsiuftiituii ctus oris DeVrerrirurj plea 
gvcrur^cite.rn Bri._V! ■-.-•• clroieterragla eiue bcc. iv', 
;nr. Bn^*. 3p5.11: .'.".,- .'" : .■ £c_co!_rue-ct?c>cn"ct_c 9 cr>eo 

QUeciijfcriptafiadnfas leriti&ieillalurmagria.-.cri 
tvoarinafcriptafritvtp bfliSbicrr^licflqmnda Crre 
paricrii-.j.fotaroc^fcrip-ura gunbiron-ieintiffocrg-Kf.* 
rttfpcbcani^bf.^odrio?» v. £erecri«cnienem'ctTrcgnui_i 
Rorfltc*i.*Xeii3bi'crrjocotof mfliwe^-ipraffTipcrirrm.fti 
1 vii porcri* ecce roftiaro twrt /j- X Co "iota fffr \a/ X. ii*- 
rolucrraTincBlo.pp.irin.ofo Omtariacardinr_avocecl_t 
y-y Xrica ofie corda noffra m.itiftoom?ipIecaefiio.i oi 
"adppadaBvnrgcnitttni ri.Uemibiq.tacuiq.virpo- 
viafutpc^aduccnpurificarta lu^Iab-tfegofmritneoiopo 
tibi metrb^furre mereamur plipolltalabiabfttifefiobito 
Qui tecrtOfiica rctfa 3nutra. Tfirioiisercatnttvrdlocliff 
Surjritcftsilem^uenfte ado/ mifb«.r-_..C-Uirflsbicrr;.nol- 
rcmus. D: ncfci rlf boti qti uct flef qin ooliiit Mis l"f rc . £ t a iif 
«tof.8. v.Xtcite, r.Herbti ferctatcoinncmtribulattoiicj 
ic.vtBioriiCJpccdcci. 1.1. X> fcccinfbititudincmuenfct 

~r Tl.ino quo mortu 1 ' e rer ibiacbrum eius ootmiiabi tur. 

.JLosfaevioiofimfcdctc ff ft.Scrmofcilcowpa, l-iiii. 
fbliii crcelfu" 1 eleuatfj. 1 plea /^j-Siicta t oefidcrabile sjlfct 
eraroifframaieffatec^Teaq S^fiacliiiftuliircfblfciiratc 
fBfpocratfpleblttcpfiibee. bocciiaricatconifaluato?iB 
(H.I&fertm cttoucnict 1'aLnftua frea oifecriffimi rtuotioe ftde 
qnarcquarc mcrore cotifumc lilHmaf-ifcepturitotievirfb? 
riGiiunqnid coitfilia-ttitiii6.lt nogoebem^ciiip-i^adiutorio 
tfbt q; inouabir reoolo;. Salua ppare.T ocs larcbras aie nfe 
bc 1 ce 1 libcrabo tc noli rimcrc oiliger afpiccre.ue foitefir ir» 

y_ 3rraelfimefludinisnciiTiot3alq^pccmabfcoditiiqii« pfcfcKnfa; ?ftf dat «mttittflt buic frralK ri bnf «Ire nuptf a 

^oclofomiemaieftjiisofteii le.v tocrtro planraw* w> 
dat-Tny £cccucicrt>ria,ptc nea^inmonnbnuio-iciulta' 
cranofterfanciuoifraeUfoio tnflquiatncoPomini ucnfct. 
namrcsnibabeouicapitcfuo SurgefyOncoiiucncrcfld»ci» 
.Xv^tOoniiiiabituramaniif^ tuumgaudeiletarciacob.Qi 
odmarciartumitieoi; ad tcr twincdiotuilalitatoinjueueiii 
ffltnosorbia-rerrc.^wo. '■■v: er. v^rultaiafaiiafiuafYOiii 
-.\a^xp{on6nfp"pa\]\ bilafilia bievulalcm. Quu. 
J Zonsniarcfurrerertfri SecnndiisXucamXecvn. 
cciiinfcendcritctfideratrnvt ' J" Tlillotpc.DKiticmsoi 
erediin??diUsctcrarteditq -»- fcipulis fms. ernt figna 
liifcvn^qfq-fuose^fmeaiia ifoUiluimltelLis.-zitrispl 
rttiaifineirafiefupbiaac lu furaseuiii) pfullioefonit^iia 
jturiaaoccleb:andae L 'iiatiui rififluctuuarcfcetib^boit^p 
tateltodearpparareat;copo ticaetcjtptttatioccjliiicmct 
ncre.fr fnifVnoqaeipo:na rmucrfoorbi,£trrf-S->^ ! 
oi twia monti? vfcicnr.itailii T \ i>» i fdept'6 urpatoS nof 
grasfaemiepifpcnfabiz.x'- ^4 weiripeltdcraafciielce 
SicutmatcrcoufolaturfilioB remildiiqmalafeqiiaiitiSnim 
luoBitaconlblabornoroicit&o narvritofabc" 7 amof?pcfcac 
imnnff-twbierufalc} ciuitate f/.parar^cltoifrrioccurluCni 
quamcIc^ncmcnobiaaHriliti qmuntfirmaamotca^crea» 
£rutdcbitie«gaudcbiico:ue fpoTaiiniinaatboib"clogt"fu 
ftro}.*. Daboiufyolauireii om. W £cccd?iffnrcu}Oiriurc 
bierrmglonaininca. -L- '-;>- ucuict i tplfe autfcret iugu}ca Sieivi6ritalic,uecbarita piiuiraric nelrrc Jirmans. 
tisUicevetf itce'-ter' 

iiitViii.i]<T.inriso:natricaltn; minoqjtcp.fccutiocrpitc mirtfoide.buile.-benigiiiiifo niatinotefcit.urfioeuitragl 
b:iii.fir.iicji-iic>ucrit.co:pu8 Lit.ircmctncnoIprir ; vteinu; 
?fttiguiiieTiTiieiii6ad ludici c^iudiauvlpfccutoib^atnti 
Kjfsadremeditipfaeerdotti ttowanftfii^fiffWtrf dnfDe 
fuop mpltcnuDifpenfabir.^i laniariaadpoiiaqrcfpicirad 
Voaliquevidcrrtadultq-;e' o;ierciVetcribctl:U"c.^u!.;i U- 
brtofucupidriiifupbii tinieo aquafrcdeptioiHude.JiklaL? 
nebocillidicar.qSm cuage cnroiTboqiH-ceevcicU £ rp 
[ipipfepnapdirtt.amicctjuo Rabitiumiafoliiije^fcocbit nipflWfVrtiratt.TffcTLn" ctaff nbiflbnoairaj*.fl>flfo 
-c^ oicTOii.lctoifdcuage vt«.ft.rt.vt6.fe.ri.pccrj.l .i, 
J i uicpmovfflfi-aftiirarati o irittreflfrniiericoiifltore 
diuttpaitlo rppi" rtfs pmrfir CJ trc ce petra ocfri ad mo 
Ma-f.fniriTctptrpflcteTrc tcfiliefj-o. .fterit ficauiefn 
gni-flduciruercgnii^erittpc gicfapulIirJnidofuoaduolS 
pclhlcntic?famc8Trcrrcmo icaficeririlicmoabi traiiru 
tusm.15n1cruntpcdoca.rV. TTaai-6.bccJV.-fc)irr5a.i!, 
fcicriicefeniiirtnntDnSTru - ncofilfuco^c prflui po 
fcitabo 00 ffcrmciufhi t rcgita neqfinocre" tibr-i rtia i incridi 
birrcrvfflpicrerir-ifacicriudi ( . vartofne 

nu-jiuftitiaircrra.«tboce'rio Edaebitabtfapte pfugtmri 
meqOvocabiiteuorisiuft^nf /T\ Oabeftotelatibu/Uti. 
3tidicb?illis faluabif iuda ' lu^opafacievartatoris 
Tilraelbitabitofiocnf.^t.*. fimr^ecLpulutspfumat^emi 
-ela.-. .•fcce.rcoeuVv/.-.r fcr6featg?culcabartr8.a4 
-fmlt.3nl:fln.£cccinubib9ce "BAdtct^. «n. bccrloucicrDtia 
ImtiHfactniptflfcinagnaalla roibns?frtmsuci?bonwim» 
Hrbsfctimditiistircrvo pni. Bndtct". Uetctfo; 
faruatojpottcf titea rnur^ian noimcp^mceniV^fiidigriuff 
miiifllcaEircportafqjiicbifcu folijercco.^igiacatdameron?!!, 
Sc-alla ^ccenppcbirpjis? ci°. Zbaff. 
nctnctu-fftmcrifcccJircrpc 'oliueitis 

aacuqiucictinotardabitfll C*. TfedebirffiUcHtfiratei 
lcluta.. J^ctcsTcciicscau tabcmaclb rfo" uidieas 2 que 
cabncccia oco laudcm t oia li rcrie iitdiciu; 1 velocirer red 
gttaliluacplauder maib^.qtn AiSC(6 fulWe.becXctrio fa 
HAatmsbnatoidegnti ctttii o- L udiuim^fupbia^inoab 
fllla. -fccconfiii-crinrmtc fupb e valde.Siipbia tr? 

umut.iiutnctocrosrcruosfuo ?arroflanaei?piurcBio:tftu 
ru. OueQicp. Ilorda. 3rgletir|7 .poc" 

Uor dam Sr rotiii W T ff miT-o cocri latw logtnl 

rcffiuici Wrtnimcfttumalla plagasifuas.-qm^uburbana 
Bndicr?.oro.cr.df3 :■;• cfcbooefertafnr 1 vineafab 
„' f « - ^' ** ^i"aorii S ctiti;erctdcft«^: 
I» auccuji.bv-£odito.*. T3occteftimotniJquodPicitto 
£mT*- a * I "«» m «faq"e 9ncsgp9mcuciranmcrctiise 
mxtidim E rKi«nf n te queoi r*Bri, ■■'-.. ftcrnfadiiei«xp» mioaneepdicamrajjmi eflfeue f\ *n ? oarrtafci.£Ccc Mitw 
lnp,PBai.effo.vt«.Se-ii».l-( V/fe^ii(iCT«duitar.Tcrit 

PXagellac?vfq5adia;er ficwaceru*lapidriruia.Xiii 
gueneref euanuerutin »~v£reliacritarcfa:;a-grc 
»cftopropaginera?.R.e[iae Vygib ,? errit?.racfcaibi z 
fuiimaniienirmare.Xcc.fc' nocntgerfraL5aSntia'.aji 
| ; y upbocp[o!aboiflctuia ^araftftoifradiotcurruonf 
jcLUinea f.tbtoma icb;i qm ucir. Bndicr\ Xcua 
aborelaebmnam-iejeboTe birfigmiinatoib^pgrcsabit 
leale.cimffvindaniatua-rff dif£fo8iirl'airaif*.£bJab:1.i. 
melle tu j vor calcatiri irruit. />- X eclTabif adiuccoiu^ab 
i_y Z aufferef letitia x 1 ni. O. effraTt fgroi ada afco « rc 
"- erultatiodcamclozivi liqeferieficgliafiliorriifrael 
neisfieruUabitn^iubilabit- erutdicitonfererriiuu.x.ii. 
«L3a%iacfa|9nKauti»ciat« ^vImtioicilUattcuabit 
iuftitiairjcacrfuclcf0inrOn3 ' gliaiacobtpingueecar 
8d.Bfi.ari. Dorebit ncBuiaa- ncfci^cmarccfectvrcntfic? 
rualtwf? iWfrcfrifc' !■■■£!>. jTrc.i-irirneircqrfiemtcrit.et 

^7^11110^^3^. h i brjcbiuri^rpicaslcger, ■...' 
ncafcacwrcjcaicarcpliic ry XfiiqiieticoHerace?-! 
pcratvocccalcantiu^aulti ffiooliucDojnis 

BHpbocvenfme^ao L;i. auttriiioliuapiuimitatcrai 
nioabqfifonariaronabit fiucqtcuoiaur.vicaaimibuf 
eZ"eritcni;appuerit.i ■■ ci?fruct?otrttorif oe^ifrael 
qo" laborauit moab ff er »1. ^rfpanr motesiiinidirare 
celfisttiifigrediefadlctafua zccUeriurariaqjLurmudiOnl 
vt oblccret i no valebit arl: cri potetia ueit. f*. S fufifl ve» 
XIciiictDicsoniniagn^inii : Bri. .^pm. 
fcfluoi}ciiiiiuocaticritral ? crit £^3cit08eriftiecbovrmi 
a(ra^«^ , 3ridicr 9 .4)).eririnno " niftrourpiTdifpciirato 
uimmwoieb^pparar^rnoBOo rcsmiiffcrioydet.biciaquc 
muf frii m ncrtfcr mo tui i fiocr rif tter oifpcnlatores vt fide 
adeuofl"snr;E*iro. 9e.vi.lt, lie gs inucniaf.bn<"ddito; * 
-p. Qc^tKiqtSIocuc^e.oria Rorateari". anmeiiocforma 
J. /admoabertiicrnuclo t^Oe^-rp^mendcritqimib» 
CuPC0iccf.3n trib^anis qiT a icun/abiioegcp i pfitebif oiltf 
mmerceaniauferef gliamo •cr «»-£. iCxrg"jp:atiicu 
8bfiiPoifplomIto.T3Cc.'- i> fA HreWaofoiiepnttfnrTa accc^odr.rimtirnfcrfibraf 
gfaEuavilttacoisiiluura.qui 
vi Oriiea-iii 3iv€cccjicitplc( 
nido rpis i q*mifir tW filiii fuu5 
natu ti vguie tactu fub lege uc 
nitcadorcmui.'* Xlcnite.-"? 
22crbu.ari8 tto. !•■ '-* mrip' 

On^babrloisqS - 
Viditifaiaffili^amosfnp 
rnotcealigiofri lciiacc iftjnii . 
crakateuoce lcttate manti? 
igredietpoitas oucesb. H m 
£ccc apcebit Dne ir mtbcmca 
dida.£tcucOfactOBmiliabnf 
inucfbmcto-tifcrnorc fuolcri 
pEurciregu?orisbri<itiii. : 
Sptvbirifine^riiSriKict fimo 
v-i fcccrir crpccta cu q.- ucuies 
ncnietfrcumcofancto^^.ti 

eeo mandaui fanctifica 
tismeis-ruocaui forres 
tnebsin ira nica*v Iflctblce 
citas Oei fiimi ex tccrier Pria 
tor ifraeli rgreffc^lica pitci 
piomepcfmtatise^-imagiii 
fic.i t>i t i me uniuerfe rcrrc. €t 
porcritin tcrranfaMi ucnfei 
*- Xoqucf: pace gcririb? i ptas 
ei^tf manufcBadmarc.fitii) 
*f\ ris ercrcituti pcepit miU 
w ticbclh unetu>?r> iiap 
culafumitateciiDrifivalatu 
roiis ei 9 rt oifpdat 0*5 fram 
rV.Quiuenrur^cftncmct? no 
tardabiruuocrirricjifinibus 
nfif.Qmiplccfaliiatoruf.': . 
SDcpoeroesiigtatcs ufaei,» 
iiciet oia pcta nf a,Qm. L !>»»■. oiriiTcmcciedofupiore 
tctatuqnddmojcoptivTniti 
dinatalc orii fufaperjbeanr? 
■rftipucictcfcrlitatcc^aboni 
ninosabboniiiiatfone ?tief 
in qua «t fi oies foleniratie 
e^traTeataprteiftrifaificatoif 
irir 1 btitudo pmacac tuar-tV 
Sufcipc uerbii orii u irgo mai ia 
qp' nbi a tmo p ajidri rrafrnimi 
e ?apicf p aurc Ost pief i boicj 
Utbiidictadicaris ireroesmu 
licrcs.* "psaricsgtifiluii uir 
giuitaris no poricns t>em ifitu 
efficicrts guida % crifmf fcgi 
TS ■fc.n.jjra tacta.XZb.ffij 
.' 'natauseoru Vttifucuji 
ad poeftiatof rrafcat.i 1'pteri 
ttijrcmaueatapouotos.Op» 
ergo nos ce fcitate puros mri 
dos pudictcia.nitidos hoefta 
te:utquooicfelhiadiiarc^a 
,pptqrc cenii?accurati?icecla 
m '' ^svpiciioUflcq^biiaro 
rii^ucicrribtanc^pfpectumo 
ucbtif aby ift.Xibcraf ppfj fuii 
tfmau potertii.*. cccc ueicr Prif 
cjrcrcituu rj9 f_9t prjte maguu 
3-n.uificrctilei ". Zibe 

:. . : . ■. V ■. ■ 

turc maciitae velriri fuapags 
otlucf.cur rimairiferceprart 
natatc orii maclafaia^ nfap 
fletibueabluam^ f>jopce 
ur uenfat tpe e"i Diefc^ri cloga 
rcbicofieiacobiifrr 
fnluabit., RcBcifcvgoifrrre BencrcadriaKStoar.aiiri:. vr^aIitie^-Cferanip.iiciat 
SWUiUamKtbCUm.X.Vi fvpini-VM u-cmdliretlepro 

ITUllotemporcXumau jepulitrarer.f^ontfifirqt» 
diffct ioanes in utnculie fe i miidn vcnera t pfc et ad in 
operacbiilfimiitciKDUostf fc:niclauitiar>efceudcrct.iV. 
diVcipuusfuisaitilli.Zuesg .saudcre in srio irmp itcnim 
veuturuseeanalni erpecra dico gaudetc mcdcftia uriha 
mus-et rc. twme . gre . pi. nota fit ommbus bofb ? msp 
/~v aerendumnobieefr<if pecftnibilfoiuatifttiffedfti 
LiCbarillimicumioanncs omniorcnepctuioncsuelrre 
^BaTplufojttprJagveicte muoitTdtaptiocii. t : ffrorc 
adiodjifbaptifma srijoridit enriu.mitcsboib?c:cpetiatib9 
Bicef.ecceaiW^oiccceqtoUit onmluumqii rcuemiura mi 
petamtidiui? bmlitate ftia i ptiie.Tli.irelteraf.v.^mir. 
diuTtatisei^potctiS?ftderaf Jn laudibnsantipbona. 
cijn't.Quio'tcn'actltraIoaf .V .rfuicrDristnoTardabtr 
gatitrfccIoveirfnpocticVv. l_i orillumincrablrondtra 
BcfccdirKnfl'icplumaiaen"0 rcnebrarum . mamftfrabir fc 
Mcf it>rcb 9 c?ioff (tfa «abudati ad ocsgenres alla. an.Vaeru 
tfp-Cif.r ^rad-aburcuocTrc falenig-audesau-iomastioqi 

agcs ocsg&B Oric J. Vlii. _ciriertibifafuat.;alta-»ij IDa 
nricarcerpofit^mittes bcinfronfalurc .ibier-fales 
-ifcipuIoeret)ric.Zue8gven fftianvined alfa. atL-Oontcs 
tu:u. c. aiuiiii erpccramua .omncscollcsbuiliabunrur . 
tanqna ii ignorare t qucm ori .runt praua t direrra % alpera 
derat Tainpefinicfcifltque muiasplatias ucm bomine 
ipmcll'e i rjpbct.idobaptiiaii tnoltrardarcalta-ari 3ufte? 
dooffeiidcndoqj clarrtnuerac pieuiuamits crpectantcs bea 
Sedbecciciusqueltiofolnif tamfpcmtaducntumoomini 
fira<;effecpTie to:dopcfaf. i^.Stcuos. :■■■ aojrdara. 
;.ZIcmoric?iiolirardarCre vUorrlamflrio.Vi.So.nncs 
la.ra facinoia plebio ttic. «tre aiircumauditfct inufculis ope 
oocaoilpfofircrt- \ba.^£xci racbrimmirtcsou.s de dtlci 
laoricporcriiru-fuciutfaliiof pulisfuisairflli n1c0quiu.11 
faciasnos.^rrcuo. lec. ir. nirusc8analiiicrpccKtin ? .r* 
■prDiordaiseirlti-ntitpofi IJrifi.ofo.aurcm.adlwMS. 
fl r?q; ipc rttepKU ntiidi cf an: ae.Ioiidead tertiairi c.p. 
faafferuit T toill t, voicacc:c5 Sienos.r*.v(eadv-3.aii Sede.fi S0ft»btift Sfe rtpcctflrfosenttmniraliiafM 

nof -Toditov TCorate. ca;t«ciadialuidunoeDiieo? 

i^wrucnr lontVihcc.iii -ih /^lboaOidfcgrps-aii nf 

3te wcitc 10.IF11 eeci tndcc fiir V^/ mcrtiifh tagm- te pabus 

di auduit cUudt abuUr lcp; ro<ram?alnironis riiccure notj 

fl niundiliit. fli.ig. miknBiKdinemurca tpitsui 

rpusnifTitr»eueptcct_.ari.O y-x aducuru ludias^n: 

qliflcufTuif,oro.aire. jftc V-/Uirgo*gittii(iuoncrifHS 

t ^yt jJB tpKt wg ao ntag, qinccpfia^ litejuifaenecbc 

5iap(tirw5.i rrOTUisoccu rciequerefilicbirlcj quid me 

Cadmi:amiiUDiuiiiiiciniiter!Us 

' Sapicnriaqeiroiealtirti bocqDo.rnins;- ".-:■, -, fceuDJj 

mi^difti aaiji-nB a finc uf(B ■ Rcge ventuni. i 
BdfwemfbrritcrfuauitcrOirpo ■y-rf-XutatcqiMccf! tncs 

ncnsq? omniaueniad docedii vj DmqfivafhtafaDiiove 

nosviapzudcrtc.; mag. met.pr; Ixtcoef ma n^dillblue" 

Oadoai iDurDom^ifracl cttrToecojbostabclcct^co 

9 mor fi f igiie ttame rnbi Wf ^ tercf oicit. Zeaio-fai» 

«PBoiftiici iiiitalesetSdiltnie j X I O?ciocs7 ooloie» terte 

WadubcraDiinofi bzacbioer. butqfipturiesoolcbif.un^qf 

■ ■Radiricfluqftai" teto. qjao^riiiuifiiiiitupcbitTfaci 

■"itanupproiruipqitcm , - : , cs pbultevuttus eoru?. 

:rcgceo6uiii.quesiis eitcrutflig KJti prtncbutregcsos 1 

Oeprecaburif wni adubcradij i i dignatioe picVrtrafuro 

Onosiasnolitardarc-ut, rifadponedrirraiib[irud!c:T 
^lauiBJWiiiccptTipem? pcto:cfiei' n oteredofbeeaqni 
ttracla aj>is i nemo daudu cla ftelLe eeli i fpledo ear ri erpj 
udis^nemtfaEirfleticditCTi iwttnti?fWt«jsmif. „_,, Dettomefmi.v.*mit.-m'i i1 „ 
crum&eOomocarcensfedCTcs £\ -CccvcictDn!>-iVcpr. 
itencbris-riiiubiamomsrfrir ^"l-fsutrcbngpanfroccur 

OQiiaiBlplcdorliiciscrcr rcreillt. ©uucncitm^hoiti 
r ., . V c * l0 ' "»ftitie veit iltaia putas tueiCTfidcfr fr4 « vb» 
rcdetcimbrifiubramSnf.vt ^Oiceomllcturiiainnoctc 

ORcrgcnnti7Dc)idcratU8 iiciet7uoseftote_atiqi qb& 
coplapifcfiaguiaris <j fa raripntatisfili^boisucict.c! fl 
fl8uFcnunuuaf.iluflhoic5. &-\ : ■ftaurictira^afigaudio O qucniDeliinofo.-maltt. tJfjtib^laluacorir.- -Csnrcbo 
emmawlroc % lcgiftoif an^cdtcc Dns&loco lio luo scnict ttfflltictpopulum fou. wjMBtftfttfe.^ X«J« 
f iaudc ■ ■ K - ' *~ vocmKC 

fScblwrommo terra oi» esietoujgrsatpp.imcu.frt; carofauitaredic: 
Qfo-adfwixUwe it, 
Sdveo ■.-" Inclinauic 
lcxi- 

qltsaic: :v.m rc.>i 
■ 
\Etenebrarufefoltn »Mia» q TiiopceiSdnf 

veitc adorcm 9 - iX&xe i?r . 
Xterbn. .auertct^ 

OBteneoraniieioiinomi Dintinfipiescujtotadtera. 
fuoilunanofplendebit Esredief onsDcloco.3ubc 
t luie fuo.i uifiwbofupurbes ooe bndiccre Dns lii i «>jo tuo 
mala coiitia imitaba inkiutra i i labiis tuie vt recte jnunes 
icseor. fanctucua.igcliupaal. 

xVqurfcerefadafupbi Omiuusvobifeuftcuj 

( . l fliTiinfidrfiHmi irrafla fpiimo. • o.^ i -; - . 

(ioliorcriruiraiiroi bomo r -flirto tpe I»ifu6 eaffcP 
mundio:ob.i'50- xeaio..i.i. .-Lgabnclapeoiauicatej 
i > upboccclum turbaboT jjaMeecui nom najarctb ad 
Z)mouebif tra oe loeo fuo ^rincoefponfawvirocuino 
ttprcrmiiisnntioiicmonicr mccratiofcpbocoomoOOT 
smtmt ppf oicirc furoris nom^giniflmaria.ifimgrcf 
t a .£ tei itqft oamula fiuiicno fueangelusad ca oi.rit.Hae 
aqttomsinoeritacosrcsct grata plcua Domtituf tccti bn 
* £mit.jnlau ^Koratcceli 4tctatainiulicrib".auecunt 
tflr « nubcf pluat tuftii aeiaf ira audiffet turbata c t fmorte et? 
7 f -«-mVt( a lBi«e.. mtfe. icogitalw qualiseet iftafe 
£mir.asmi.oficOtiat07crrcD Iutatio.«taitagcl?ei .Tleci 
pct dicrnad motc filtV fro. meas maria luemlh n. gnim 
gudicame..vi.arcogiiorc3m? ap diij ^ccecocipicaivceio 
domineitcrraiitatuaminom «pteafiiiiif TOCafosnoro ei* 
fiibusctcrtbusfaluraritnu. icfu.-picentinagu^ f;li ? al 
tJcustWmc". bamcrccdc tilluniTOCiibifripabiuuipns 
lmctiiftit(ciutG?tcwTpbctni oe^fede»0'prt8Ci^r£5 l,atnt 
fidclcfiiiciflf. fgooiri. iDomoiacob icta-nuircgni 
IwEmorfcMtsesfaiVeri ei^fritfinie.riiritaiitm* >"»»™,f,.,,„,,l,, f 5VhU„„„„,I i „cJp i ,i, 1:t i'SSS 

Xo, t ,j„ f „ ri j ,„,, KSffig 

tmanoBeiiMd,, lctoomm «SrwSSSSsJ 

tratiorcpL 0««,?« 3" " ta, »"S*Oc,q, nMm »cl 

asfeasfesg , »«»*!*«»« . c ^K£K<$ 

«,#&« vi.enobie icme «gSg^ii 

™' ,,,| ,aii,af»«.»iii,'D XtiaaWitiraouacnfcM 

E Ue ew o'ro pria f ctw-v. i natioe i ctotc iucuL ft intra 

^,u,oni^■pe•e.i.ut.«.^. , u .rindomu;acrOTe-!f»luia 

*7-v-11ufara;nbPPt;ruri co uitbetiraber.fve ra-v c*. 

,,,.,n E eu,qua 

ruifufSSofsSiucfTucitocci Untffree.udilto-.retf 

dcf ^Sfcjfucucudtcadisl» pn?iOntcnob.«^u nn« 

diobn r^fccnict .n.atltalu.a.ia 

b,,i»t»..erme 

■„■•«,}, dijconn.cndar. ^T«cri fe 

i, ^note.insrcd.uir.Siiarii.ic 

, > i*ee«o fufcica» uipcr macula Mbi o;dme)Wclcbirc 

(r* ccimcde*f,a: 6 etu-no» dccb pcritc. »«»<««" 

Brii necaujivcl.tr; ftfj.tti» num5i.ilculnn.lccall.yte 

ruulMitcffirfat.rlacr.ir.b' ctrcrinmnccainrsnranoiio 

vtcriildmircrcaturllrrilio» b»beifi'«»P;""f«- £'', 

HpcctoccuPcor.' fimr.ui -^omqir*llcfupcrb.c ar 

"™f. Krroueffletofioor» J Zutn«cnueb»mannpj 

..r.lnuf.ciaipplj MUmS- ticr»t.<fcccbatvtmcdlcame 

rard.rre.i ad f»ol mor.; bfic prib mor lopictiofalutl» te 
Srv6ocictoi«nat»r'cbn!' po:« prctcnderc.it. I>-K.de_ 
cm.-»clm. S n»non',e'.FS.t«' l»,,i«cn.e»i»ilumluiin,»o. 
an. Cccc oc' mcns i bcuojif. cti rcgce lud.n. niu £ ue-c.bi 
ficabocuj oc'pr.»me.ecni[ iuriibinonii,cnna«olonn o 
I.bocn.p». ^atcmar-.n Gne minauit.r Itcrl»ceccna s rc 
lcff.fci nolrer pnorcrnf !.,«-- itimioonirpiodcmargiiini 
ucnieKlauiabi.nos. 2.. Q- mano oci toi e:r i._m. 
IMt.M- cndicmi.ou. £ Horc Hjf; rcmcrirare fedil 
p aranurniIceboib'crpcciati crcmulicrie more.mndiin 
b?Dnil"u«qiVriicriafanilpciis int:oieratcof.:ilu tuitvtin<tl 
lorotrnittkmce a hwragwm. ciiimuitc i-cuertcmis mulic ! «m»pier«tijf>icmrcr,rob tfSrSiKS 
feu».».;E»imo mjo nobfs titeStfeS 

rc.txpcrradcfertiadmcnftj iTioipiitrbcriict-("ir,Pr..^;r 

SSSt=sS~ 

QOnftotcerftotcnidcbltu, pctraDclcrr, «d montcmfiltt 
^»«»»io,,ir» B ,,oo. , fwWB ™"« 
uoiicrc. adrconclcoam n,, 

MO.ci. ftrip.oKrrai, prmciparui, 
;X. y*l, LS.I V ri r,1t io - oniiit . on, 7 ,n romorei rcrjn 
Bf™?i?2? P ? tcI "- t "" ■ if?i 

■Wft»^t£s&ss£s frft«mMbfit>icrtHto<** gedatH^fciatcifacccIWi? 
SoeipfipitabfiiYesrtOsmn Qinvjunv , i •-"«?«: 
iM«teoDepcohuf..et. <lW R.anraducictlpns.Oucto4 
Tn cr , rc pnv,^l •'■-:■.--:.-.. ru-spdicamtafimicevctup.pe 
BuinimiinpoKlHniBca Bcmtc Iv Mcrtm^-P^ 
l CC ud»,ppccair fl .M-ll>iicre -ir lianuoquomortu cfl 
HcmKakedam9adm6tc J-reracbasfaaueorAftS 
rtiqfloefroncnhrfw ?*b<3 nc lcrcrie pbiliftca oroje tu 
ftiiochirj. Son"'- i1 - 1 " qmpmuiataewsntxurionl 
npiicabitci?ipiuj-.ipacieiw rui Deradice.n.co(ubn egre 
eriifmis. txua. Ccpc dieE rcgul^ifcmceiWor 
(iclfiajtpLumacloguBiiiiOc besVoiucrebec.fi.', fcamrc 
fccdeiuip.no8ficuire6 dc^ni wbainfTOweaKsetcfl- «™« 
HtidiK. ^ofni^c ?l"urgc ciarc ppfie i mnte ^ac r,-' ial 
ldum'l"o:tintdinc* bratbimti uaioinfadBciei- flimanate 
©m\f* laodarc,. . Omn» in r7iiib 9 rerre « i infuuf q Jtt»i 
•nllisimpfefoFioisinos-iioI lunioiow. fccc. UCfttM. 
/r£ twmihabici «dcbitcmniff /V rpafrcrtf priogari paii 
(aro.fflmiflredci. Mdici*. pcr?p 
TS;o(h-at«8-!fiifi:.Ttg.ofc>. terrecjefcenc. €t iterireiacu 
*r* eufffl?fpidsct!erilfa infjineradiceraaireliquial 
<J puitateaffigimiirpccde tuae interficia : vluaporta \. 

gin^vrerraavifirarocpfo damaemicae .pftrara eltpM 
mr.CuiVi.- ,■<. uftcaomiobccoiotorie.lv. 

0:ierurllcllaeriairobcrurttet 
tfiiidfcr? 3pm. bomooe?ifracKc6fringctoiti 

audcteinrjriofempftqi ncsftucc6alicnigenaru.it c/ 
oico gaudete modcftia nt omim tcrra poffcmo ervV. 
Vfartorafit oib?boibuo.Co £ tadorafcuteiiocsrcgesocs 
mmiisjpecfiV* todiroM- gctcefcruicntci.ft. I - *■*-, 
kogfliejri, TloaiifcrcflccpRt rr Baglonecnifum- vcnt 
peiuda «DurOcfemcrci^Do F-i. emii' 
necjieniat g mirrcd?e i ipc «ir ci? .£ t ad rridebif nucif getis 
i%pcciatio crctni.' i?>a. q: Drisfudatotfro;? 1 ipo fp* 

eXciw oiicpotetia ttla i btirpaupcsppli et*. becDictc 
venwmagnanobifYtu :■ Tlonaufcrenir fceptrp}OC 
tefiiccurre:vtpau;rilia gfe iuda-iduTOcfcmorcci?Don« 
reeq3itfap«5ppedmciciul ucm9fqMimitKndufefr.£tipe eriicVtwaatfa$aitiu. 1>'I 
rbrfores IbnroCnei? uitto ?dc 
tee . lus l.ictc candidiorce .■€!. 
Scmjct.rtcopflpc. Zce.jif( 

O. riw ect rps ex lecrtoc p 

plwtia tioceur.fr tuuid anr 
(trp-fcomcarnefiitur^cctp 
fpmtcmitapnatiA&einpfyi 
n»T.3urjuiCDnrr>aViti3tC7ii 
n-utlrjbif ciiticfntau vetris 
tui ponj fupfedetuj.ru aiir. 
• ry ^eoporterminaiiiliiautc 
crefare qni poft me wmt amc 
nicfacr?cft. CuiDBnonfumdi 
gmis totiigiicalaamenseaif 
tolncre. v- t"sob3pnjaui'iȣt 
aqti 3 iiic antcnt barrij abi t vqb Ipmrrj lancro. £oius. y «. 

elrurfnfcmriiurauiifa 
cto meo fi rjo" mcntiar fc 
men er? i neternuf mancbifz 
tbronus eius ficutfol incoit 
'■■■■■■ 

letcrnii? tcftio in celo fidelis 
&■ Uirtcoifracl reuertere od 
cinitatearuas.lirqijcqBo Oc 
lc-nsa-ienoris scnerabis Derj 
Taluaiorem oblarioncm nouaj 
tn rerra ambulabiit boimnefm 
fjluanoncm. v.^ncbarftatcp 
pcnijOilerireiefL-oabnTaritc 
milcrans.ltfquequo . v v 

T*£$ iUb:o vffiommn 

JL et fjcru cft Vbum orii ad 
nantan ,ppbct.i oice& Hadc 
i r-ic frruo meo cwufd, becdi 
ut pomuiu.8 #nmintiotibiq> Cdtncatur^tiWfitdotntidrta 

ly. 3iiraiiit dicir Domiuusut 
ultraiamnonirafoarrupertcr 
ram: montca cnim i eolics fu 
leipianr iii frifram meam.fr te 
framcrti paci a erit in bicrufale 
1j. 3u«a cft falua mea ur ueiflt 
foftiria mea ut reucletnr. £ t, 
Sccund11m3oan.lcffi0.xtf. 

ITI illo tcpor.fliTcrtlr iil 
dci ab bicrofoliif fjcer 
doteseticuitas aoioannem 
vtintcrosarentcu'.ruquiC3 
itrcUqua.T^ij^i, 

Qx buuts nobis lecnonis 
vcrbiffratreecba:iifimt 
iMiinilftjacommcit 
datu;. Quicum rantc virra/ 
t(3 eiTerx>rcb:fftus a-edipo 
tutlTet clcgit folidcfubfi/ 
Itcre in fc ne bumana ©pitiio 
nerapcref inanitcrfupfe. a? 
ugHanruafinfteqiri' 
gredltur ad fnluandas gcntc* 
ipfccftretiiifhtic.^uiurgeue 
rationobabctfinem & -prc 
eufoj pro nobis tngredief feca 
dumoidiucjimelcbifedeeb po 
tifer faetus inetcrnum. ■Caius 
Scncraao. ^xaiQoctann 

■ ■ 
J ^riegjuit. foiifclTus cfi 
;<t;c^orps. Sedai 
oicitnofiini.neg.iuit pLwe 
quodnocjJt.fednti negawt 
qiiodcrar.utueritJteloques 
ciiijuu-iiiiiuiificrcteuiufno 
nicfibifjllatitno vfurparer. * 'Tlcdifccdimnsfltetmiifi/ £fe ^«'wquefiini^.^dba 

caWanoe-Dneinomeiituuiin ras.aii.oe lau a4iiiL.ca.-fla" 
UOcabffflua.OftendenobietV ortC-ic.vr-f ;"d Vcfpcaf an. 
ncmtuaifalmc^m 3 . ■■ OSe- Bede-wOirit L . 1);i .6atidew 
mcntonoftnofiein bftplacito iooito:. fcoratcau.de;. 
|jopulitiiiuiliiaii06infatutari -nO qej;i=ai4-ncnt$erii, 
lUo.OIfcnde. ■Leciionortf fjrund&-lccj:i<U>rum . 

OumcrtTciui rjifabiitfinipercffl-mo 

renomc.rpi.Si!cr.u6elt vT.riiniuroGtuosbirffifr;. 
ricwiirpi.OuiaDuinfinnlta veffeflCoymiirrabiirtibi.bec 
temfuammtduitbumiliter Oitretubactialii.?. ^.cciU 
agnofcerc.iiliuscelfitudmej ~-.il mdigiutioe eni mea 
meniitveracitcrobtinere.. l y Jjjcuffitte.11 fcoci!iacio 
TUVccf nobis panmluoi uoca- ne mca mifctu. fii rui % ape 
bicOeoefo:tieipfeicdcbiifup. rief porte tue iufflt . %&M 
rnimcrciu»-. «3n. ipfobfidice j_ icaenocrenoclaudecur 
rurocstnboBrcrrcocffffeiiKf f_/vrafleram7uiirefo:t(tti 
Irruicnrci.£Dms.-Q!iB pfi. A . da «cnriuin ct regefeomad Wafca. * ^""tie.-jjijju ,m 

anitcroba iu ffo qi fpe 

jJcft dics »fri" eeeeucnicr ad 

faTuitndum norallclutaalla..^, 

One.ripj fcce iienietDclidcra 

fua cncti* gcnnbue t replcbi 

rursloriaOonflieOfiinlla. ,v 5 

3ubilatc ~i £ runtpratiai di 

rcctaer afpera vnuios planae 

ucni Ofic t noli tardorc alla ,,; 

Dfianeniroccuntc illldiccntcT 

magnti prinripiil f rcgiti ciua , ULir , ua ,„«.,.,- „„. — -- 

MoertrffmaDnsforna&nato; ^uetur^ca analiii crpcctam? 

prlnccps partfl olla aila. .,_-. tiiatc io-ni quidime ad lumeii 

£«eO,-uBnoftercrpcctaihos icde-tccamo.tui-f.-gutpaij 

eomctfaluabitnosalla. ,-, gcfcuaSflfjafalla. bj Outp 9 

■6-ud-K. i,_ ilordara. ^« mcucmtanmcfact^etuipsno 

«redictur. _fs_„cT dJm.i fu OK_ue ca-riarmfl fblur. n* 

lisiocfcrtoKfiEireutodfiific; aiintiriateppltlitStcitcccteS» 

6i.vitifaija 1 ppbcta. i Biidi. raluatoznr ti.ie.. Ie_flm1ni daauxr. jnlaufJDicuri-rP-o" 

Tn.die.-ilUf 
Uorlcara 

oicenrui-prr bcWcm-rd M& 
ori.jali^jcdfiwa anVoirti. 
tbtaKSotfaMd inaatfde 
m jc-jiUin dic f_mm tbojijjr 
..TloIitctieregiita.tt.Oicuci 
eradncsdcuenf. ^«Icuare 
?furgebirrmfoUicuincla colli 
capnnafiliafron. iii!.r» e r tarf-eeJnlraretei.feoMi . % onan««rrainlaM» 
gnsraicmu ..: Cnbiirionr J t in tcrra tua. TOIntas et 
8 r«*80ptioc|9«rc s nnbi[ CMrtdoinrermuliotuis.oc 
fetnn.,: fcsobapnjauiuosao oipabir fap 1 muros ruos cc 
illebapnjabiroosfpurancro poirasruaslaudario^ .-c.ii» 

A*ISitai JSPiT- "■■ T) "" f" ampliuo nbi foli 
«f n.jifjiliio» n fuicnc «o luccm aip dicj. ncc 

frj.w : 5 &' 8n,,M *"« ^» iHuniiabit ic f; 

folituclic rallabiif boc entribiorisiluccjrcpircn-i 

Xialib.iiadteueiccabi tbcustnusijtloriattua 
e8?buj9tpin!TiinulaD " . * 

tfuandri loai fancrilicaciois Ouircto. 

mee xcctio icma. tisonit^cfmatocncncric 

t i zlocti;pcdu;mcordc<li 

V ficaboivenietadrecii. cj vijcrciiuLiTnuicaio T-tt 

WTfiUi copq bumiliauenic diefcietisga tenicr piis.fc 

ici.adoracotucllnjiapcduj manc uidebitis,tliajeiur. 

tuofocsquicletrarjcbotribi Xfcnttc. ucrbut. 

DCC. J 

annl.yenaiiu. Xctrtopria fluo rcciamcili-i tTir-irri '-' 
XVbCabiftecitatcbnif/ JTramna dfe oelcbif inlqras 
onrciifrael.peoqofuim rerrc; trcrcccnabicfubiios 
Krelictatodiobita; iierat faluatoi miidiT UD " lut! " 0S 
gptctrafiret. 

pnatelnrupcrbiofccii llillorpccrierrct berpe, 

LjSLTtS"' 1 ™"*' ' r" fo" m atmcfuinaria«> 

8 TE£fi.r---- - r f b »"' c -C™cnircntiiiei_ 

(-) SS5P wl " c e«™a cHinurerobabenrdcrpirttll 

i miirasrefjnjtactabir.et rcto-ei rliq:, ■,.„„;. . *X " 

rcicsqiesodnsfaluiBte.et ,. »merrctdcrponratanif 

rcdcpro=t u »rfo.tifiocob ■ eiusman.KbX. 

dc i rctuia ani.^, . fuit ncccllitas vt ocrporata ef 

e . '.■.-.-,_ _ fec maiia iorcpb-mii a^pter 

.rtocretibibiilrnaflteaj caquatinusbocroctainctuiii 

-»,,■» ™,T.P.feroaiiera;ar olabotocelaref . Jcrilletnali 

&y l !8™»et,plap.-ib» SnusfraMifcocnraadnerruf 

rcrnjponauifltaiioneiujpa Dcfponfaci ulrfone nuila pe 

K'PWln.ft»of,umt». , i.itSioeniffet.ti.Iideofulra. e cerponfoca iofepb vtnatotn 
fanci velipfi mane cura vide 
retur gerere lofepbfvue tegj» 
pt um icnf vel t nde denuo re 
fidenfl . ideo dcfponfarafntc 
iofepbnon ramen in concu/ 
pifcenciaiuncca. ruaucem. 
K&iaiftdini bodfe t cftoreo 
uriij: Diecraltfavidebfrirmaie 
JtatemOdiuflObiff. "rjodie 
fncrieqma vcmetdiis?manc 
«idcbfti8sra}c9.0.ntfl. -■"- 
(t\ ater iquic ci*.macer in 
iitmaculatamatcrincoru 
pta.mata intacta.!E>ate: eP 
lutus ciue^fliater dci vnige 
nitioriiTregis oiv- 
toiificreacorisaictoni illi* 
qui in ercelfis eff fiue mfe a 
interracrtfinepacre.ipfius 
. floiiercclliv icnidii rcitai-ej 
infinuertpatris.etin terrie 
fecuudum corpo:is fufceptio 
ncminlinueftmarriB. fic. 
£6ftitescftore uidebitisauti 
Itttm dominifbpcj ws iodea 
i bierufalenolitc riincrcCraff 
egrcdicimiftriscrtf tobilcuj 
*43acrifiea"iiii filii ifracl 1 clto 
reparati. -Cras. 2 tCEio.ni. 
^SlBajjiteadmii'-' 
V/ na.O iiienarapilif 1'uaui 
CKfer fneftabiic magiHicp fa 
Ramentti-ipfa cadem virgo 
ipfaermatejciriiipfa geicrir 
ipfa eiusancilla plali naio:is 
eius ipfaoj genuit.i3uif nidir 
taiia.Quie vmtjj ilia audiuk: Quifboc «cogi itarc potuft tt 
macerivirgocctfncactagii 

rarctcJTvirgoetn.ilitTgeui 
Sactificaim filii ifracl oictt 
Oriff iuBic ci craftina t> clcendcr 
oni.£rauFcrtaiiobisocm Ugo 
res. v £raftinaoicDelcbiiima. 
tas terrc i jcgnabit ftir; nos fal 
uararmudi.£t-6fr£ranicn.. 
T^cDeni^^^Cimr.V.facer 
■-"''■ CraftinaCrituobisfal* 
'.'■ DieitDOmitiuscrcreinjum. 
HT 13deaibic5» l ' lu5 - an - 

J-fufalcmuolitctimerccras 
cgredicmmisOrioeritvebtrcfi 

■■■ flSifcrcrc- r»dicii:iciis 
q: ncritcr ons t matie uidcbins 
.;!.-rij;,-".^tieoieqli3eueiie 
i':..i ; f'£raftfnaBicOcIcbiftnt 
quitaotcn-circsnabitfueuof 
laloaroirmidi. '- ' •- n "c: m 

Craftmadieo 
rit uobia falus birit oria crcrtf 
miT. Xaudutc. 

anccificitmffliiifraelTe 
'ftoteparariq:tiiccraltina] 
viocbitismailtaremoeiinvo 
bis. ■'■ Borclara. v.Tjodie 
fcictisquia venietoris- (*• 
ftmaiicuidebitis glonae? a.t: 
^oiepbfilf Oauid noli rtmer ac 
ctpcrc maria coiugc tua . guod 
ciitiiiicatiaiiicftDclpiricufci 
eftraira! Bridienif. Miuctv c 
'JS^uognosre pitraoro. 
ddeprioisiifeanuacrpe 
ctaciOeletificaa pfa vcuuige mriinui^ac redmptorm le 
ti fufcipimoe venietttem quo 
q5 ludice fcccuri videam 9 or 
minuj noirrum lefum cbriflu SaiictfficamiMi. '■■■ Craftfa oic 
Pcllcbif iniqtae rcrrc atfa alTa. 
S.-eiregnabitfiienesfaiiKm» 
tmidi mra.aio:i3 pani . iraOi 
na &ictvf ralhadtc crir oob fa 

loS . ■ - l0c 9 

qoinoo- ndfcrrjtncApiruUi. 

•c-jOdtefciCtisC|Uia vcnitt 
J /oommusffaluabtc no e 
« mane videbirte $\\5 cius. 
•Craftma ertl uobts falus a it* 
oira. v& Eetf Licmin?cri-rrtnjB 
a I ra . cio :t a pa rrf . -Tra tlf na. 
T3cdicfcicnfq;Bcicr. ad.it ca 
y-^flOnftarcfcHorc videbfrfs 
V-^tiniuipnifupvoc.iiidea 
i wemfalenolirerimcnceraf 
cgiedicmiiPriserit vobtTcu 
rV ijodic fcicns q: iicnicr oria 
oiraaira..amartcm,f i 
riamciusaira.«io;taparri. 
Tnodfcfactie. ) -CraftiMabie 
dclcbitur iniqtritos tcrre. -■ 

/TVJffits cft sab;t'cl ailirelus 
ii&dmanamuirsinem *|o 
rioramSclponrorj ioli-pb. * 
im ifu- ftruL ariancmarta gra 
liaplcnaOns-ccubcncdicra m 
imullcrib^aira. it^cccancil 
la.tiittfiarmibifcciidtiiterriom 
ruv. MXoplctifiir Pica mnrie urpareVerfilrosrmTprfmoffeitl 
ruj. iiti-eccccompicrafuiiroia 
qticdictafuntpcr anRclum tx 
uirgmemarta. '.""ap.Sancnfj 
camini.-Judea 7 bierlin noltrc rj 
mcrccrascgrcdicmtniTOfise 
rftuobiTciim. 'i' Offaurcscfto 
rcuidebinsauriliumrwiTopcr 
ooo.rraosria -lujcu. '-. . 
TYfnirtdcmptor aiaam 
•<■ '©ffcttdepaitri V'ifisi»i 
reruromnefccultj talis wcer 
parrufr>eum Donervinlife 
tninefcd tnilricofpiramine * 
bri oei facni carofrucrufcn vctt 
fiTsflortiic Juiii-rumcfcirv 
:^!r,triido?isperma 
ncnt -p crtlLi Vrnriimieaiit vfa 
tiirircmplooc? pVocedcfoc 
trMWmouioptidoriGauLafgi 
asemmepisaemitantie alai 
cna vfcurrat vi.i ^rcPci* 
aparrc re£rclVus ePad purre 
erctirrvfq^adiiiferos rerar 
nJ0vfq5adfcdcrx-i f-qualis 
ctnopatri cantie ftropbio ac 
imnnnoftriftBpeits 
virtnrcnrmansperpeti -fie 
fcpe ia5 fulget ruti lumc q nor 
fpiratnou-iquod nttlla norif 
pollethdeqstuffiluceat C5(o 
rtaribidrieq nar°e r* V-rnne 
.cumparrcfanrofpiritu ifem 
pucma fecula .amem #, 
piirt-rooMfug. ..-tinspToce 
dcsrtc tbalamolho. ,;ti,ib6oj 
ms focritfol E> ceio nidcbitis re 
gemregtfproccHcntcja patrc Mn<$fpcnrHSDctbaIamoruo. Eanqj fponfusonspeedcsDc 
•iEjaSnificat. ^Dcus qui. tbalamofuo. "-' Xeltcnara. aa 
adpcmoncanafcarebrcma Diluifaeftgrariain labii?ruis 
rie.an.jOiferurfictiilolfaliiaro .pptcrcabciieoiritteoeurine 
rmindii DClccridct in utcrum cerriii. .Cniftamr. rariqj 
mrgimsficuntnbcrfupcrgra fponte. Dfie.Tc. TLec. i. 
mcairai.pOiOasnilicat. ora. ^ftimoteporeallcnuatae 
t>cu0C|UioebeaK.adfomplc. Jr tcrra sabulon* tranep 
«"■aileuif a^oyirmin. tallm.i noDiffimo aggrauata 

•ppiarrevniffeiciisad nos cfr via maris tranf io:danc; 
/-^venitper virgine baptif galicegcritiuVfiQpuIuetiabu 
ma cruce pfecrans cuuctof fi Libatm teiiebiis vidit luccm 
deles generaus v iccclocclP maguam.babicicibusinregi 
p?odiit ercepit tbrmam bomi one vmbie mo:tis lur o:ca ell 
n(8facturamo:tctdimcsgau eif.aiuitiplieaftigenccnoma 
diavuelargims "locrcrede gmficalti ietitil.lctabnccora 
pco;qsilI.)bercp:opiciU6CIit reilcurquilecarorinmeirc.lie" 
nigs nria fcnitbus lume frbc ft ciulcar victo:es, ntpra p:cda 
deribus ttmcnobifciioricno quaiidotjfuiduntfpolia.3Ligti 
crcobfcurafmoueomne celi eiiimonerisriusctvirga btl 
ctriablueptamedelamcribuc mcrtcius etfccptrticraerorif 
Uaem iam vcniffe itoitimus citis fnpcralii ficut in die ma 
fKjfKitecredinr^u fceptru; diambeecicit. fVfsodicno 
lutilnctrtuntotfffcndcclfpco biecelorumrerrjeuirgincna/ 
t^oria.tibiDriequiiut^ (."■'. fd Disiiatusdtut boics perdi 
ftiftodi.an ^llurit nobif d(es luadrgiiacdefrianjocarergau 
reddcprionifnreicparatioilis dctcecrcirtgctoy.Qjfal^cter 
antiquctelicitatisercrne. "■-■■ nabnmanogcneriappajuit. * 
TIjiic oimitts. 'lMD'"i'ioro. snaincrccllisoeoctitrapaE 
3l(umina. vtS.-etbictmit.*. boib^boneuoluntaCtc.jQjfal? 
«grcdiecur -Sfapri/Uodic. ' 

fj,.poitparr!:.7! 1 rvciuri 'ir.i ,iii,ir.i>.Dic;ifoi^l9Trii. I.ii. 
■Cbrilt? jOnfofammiconlbLimfni 
itatuseirnobis. acuitcadorc ^ -pcpuIemeusriritorisc3 
tctn?. M-acmre- apatrc iisnoIter.Xoquimini adeoi 
311 piimono. m zsfsdint ad bicrufalcm i ad vocate cam 
mefiliusmi.uscstucgobodic cmoiium comptcta cft uiali/ 
gcnuitc.f^tUuarefrcinii. ..-. cMci^iinillaiiiicnjitastflius Sufccpit 0CH1-IJ111 oni onpli/ 
03,0010° pcccattsfiiis. bcc. 
■fcwdfc noiie Bccelo parucra 
Dcfcedit. rJodrc pcr roni. imidii 
nKlliHuifacriliitceli, luodic 
illimtiiobisdico rcdcptionis 
nolfre reparationiflautiquc fcv 
liriiariiJcieriicT^odic. Let. iB. 
j-^Onfurgc ?furgc inducre 
fomrudineruafroidiicrc 
veltimetis glic tue bicrljciui 
wffc.iq:n6adiie'ietvltra. vt 
trafcatpteieirciicifufiiniiid' 
frcutere ce puluere ?furge 
fedc biertin folue rincla colli 
tuicaptiuafiliafron. bcc. . 
Omagnu} mrrTeriii? admfra' 
bile facrametiiut sialia uiDcrct 
&n5iiatu"3'accntcinpl'cpiobea 
ta nirgo cufutfccra mcrucruni 
po:tare orim Tpm. '->. Cricaudi 
m auditii ttui ■jtimui pliderauf 
»E a tuascxpauiimedio&uop 
Bialiii3flcetcj. ;>n \cjc ;io. .:;.-; 
Soiccpim^mifcricordiatua 
inmcoiorcplftui. fliasn*. 
vui. Oriefm Dieb n Btii.abiidau 
tiapatist onabitV .bcue iu 
diciti. Ucritaspcterraoua 
efttiurtitiaDccclojifpcrit. 
^Scucdlrifti. ' "fiuer natus eft 
noB. '-^rfiiiusDarv 
tjcnnokiaiijj C pL icc.n i. 
T f *? ,m9 femi«orftnppro 
J-J oei pcepta date vbi oicit 
Sudi ifracl . Diis oe° ru? un? 
CTldpdt elfemato:. no pdt cc 
mino:.Ti6potnHnierarioicen t e .ppbeta nauid. flMsn^ne' 

nf i iiiagiia.*[ufci't(apiccie 
<" 110 c uiicr?. Optitne noltis 
frefclMrifumi g co:dcfo:titer 
tenetis carfjolicj fide . Sfudiw 
triijoaiiucnrc Drie> ppofui ec 
vVii^cHprDC-unS 
sfilK.oe' vnueeft fpiisfciis. 
iio trea oii fed vn? c oe? trefi 
rocablbWiDitaccfbc.ru;. 
Ktii Dci gcitnrmaria ci)i°uilee 
ra itacta gmanct ."fciodie gcmiit 
faluaiorcfcculi. '<-. Btaquecrc 
dldilti qiiouiam pcrfccia furcia 
quc oicia funt tibi a ono.T»aic 

, , *ulteni9fre8?fpitaliiu 

cridirare letcmur.qrilltj 

yitnobis Dies redeptioisnfe 

......... ... 

ftcpaf.n.nobiBfaIutia nfe. an 

nua reuolutton facrainetti ao 

'iilfdifine:cddiiriiic 

!r.7nqiioDignu;e(l 

nosfurfiierectis coidib^oiui 

nu" adorare mrfteriii.vt qo ma 

guoDcimunere agif magnis 

iiiKiiiecclcbref.iv. 

Bti mfccra manc oirgiSq por 

icilcriit ctcrnipf f s filni z bra # 

bcraqlacraucrtirrprndrim.Qs 

bodie p falutc miidi oe uirgie 

nalci Dignar^cV- fciesTcifieat' 

ijcitegcteftadozatc 

Drij.Qi; ..-.JK<ia.au.cpi.i.vi 

i" i Oeincg.coucnioo iudei 

VI vfih i bodicrnii oic ue 

safiieftlinmDei. Tionnev« »effr9cflillaci»ieu tfdcbatfe 
miracula facientem..latq3tetn 
putesDicebatia quoitfcpatas 
nrae fufpedif.Si tu es rps dic 
nobispaU.3lIeaur<50ead co 
fiderarionC' miraeulo? mirte 
batoicee. Qfn q cgo fado ipa 
rclticniu pibet tic (ncvvtrpo 
rcrrimciu; Diecrentnoverba 
fcdfacra.U08aiitnoagnofce 
tcefaluatorcgopabatur falu 
KStmcdiotcrrcvfeadicictef 
innwloaiiHs-.IuDCtcipfote 
IhmoniriDicidictlimonia tuu 
ndertvey.Sedadbecitlegd 
vobisillcrclpoitdcrit aducrv 
terc noIuirti0.Oufdff billa va 
fidn.iinii.ioc rpo clamaucrit 
«imedioj)ieram?.vrCTvno 
lopide vtroracgfroiirefrjeutia 
ruriudeo? vjatoj pa^inoru 
arsftwgladiofinirgolias rpi 
omnce iumilcntinimici.audi 
tequid pirerir*. toibille. 

IHdicti fisnurdl? fpdo;c 
madclccr.J: r cclo rcT adue 
nitefcclafunir^.Scicsincanic 
£fenouriadiceto;bcm3udieii 
w« Xtudctwdccrncricrcdul' 
a (ip fidclis ^elfu cii fcia cui iaj 
tcrmio i ipo.^ndicti • Sic aie cu 
ca;ncadcriirqsiudicatipc.£u 
iaccticDlr? Dcifeirfuepnb^o; 
bis ^udicii, ■ftciciet umolacra 
uiri ciiaa quocg ga3fl . €Tu;rct 
lerraa ignis pottiq; polutp , 3u 
dicli,3ngrc8tctrip«tae pfrin 
gct aBcrm.scop fed cntj ciicte luSUbcracarnf.^udiciiTi-aeE 
fotcs ctcniaq? filma crc mabit 
Occftos act?retcgcf.nic gfcp to 
qucf .7udi . Sccrcta an; Dc?f fc 
rabir pcctoaluci.rfie cit t lucr* 
ftridcbiircienrib9oer.5udicii.€ 
ripffilolfetUbazTcbozitsifcjit 
alrnc.Holnct cclii luinaris fple 
t»2 obibir, 3udi . Dcicict collcf 
uallca crrollcrabttno.TlS crit i 
rrW boij laWic ucl alni 3udidi 
3a cquanf capis morcf i ccrula 
poti. OiaccfTabiittcU^pfracta 
Eibit.3udirii. Sicparirer tStef 
ro:;crorfluia$igni.£trnbatu" 
fonini trifte DCmitretabalro.711 
diai.Oibegemee facin^milcp 
uariofCR labtveo. ?arrarcam(jg 
cbfloffmortrabirtcrra Bcf fccs ^ 
^udicii.etco^abicDriorcgclTi 
ftci advnuVRetfdci c cclo igntf 
1 liilpburis Sn«*.3udicif. 
Tpi ^coccbriltt natitritace 
.1 ? paflionczrefurrecrione 
atqjfcaidociufaduentu ira di 
ctafuutvt liquisiii grecoea 
pita bo;ii vcrfii difccrncrc ro> 
lueritinuemettcfus cbrilws 
ios tbeu fo:bcr.Qd eltin lati 
mistranflatiseifdem nerlitr? 
apparecpretcrqrfgicca}.-!it/ 
teranimpioprietas 11011 adeo 
potuitobferuari £redovofi.i 
oinimictiudeiira obrutoeco 
futatofqjelfcipfaveritatc. 
CJt nibilvltra repugnare ni/ 
Wlquequcrereoebcatis.hV. 
SancraTiinacularawginitas M^^H nuibuetclawlftiiscfrriiicfcio uitCT^iccreredemptoifsnfi 
Quu qiiL-iii cdi capcrc noti po/ natiuiraeipfa?peUuqde a6 
reranttuosrciiiiofciiiinlitii.- nafdturooiioinundus oefcri 
airgniitiis bcauo; tuctie biidi bitur mfi cp aperce moftrarur 
crfipercuuerciniu rationabili qiiiaillejpparcbatiiicarnc.q 
Diianl vgc. Quia. ,> Cwrapfi" elcCforiuosafcriceretJiufcr 
feg igciro ciictoE ?dnoi oco.p nitate.Guoconcra oerep?t> 
licp fuecr «rginc buic miido na bis pp:opberam nidtur Dele 
tcctpiolatonalmo.Sacta-.iU aurur t>e libro viucntium % 

B£aia cs-cirgo % glo:.ofa . cumiultis non rcribatitur. Rt 
3ufoc"rmlicrcfc0bndicia Ocrbu carofacrocfhabiiairi t'i 
-SabrtelbccOicciisattulicana nobis-Cuiusgtonam wdim^ 
ta. "psancefiliu vgoitacca. "Jc quali unigcnin a patrc plcmtm 
luccniiioiuciuscnnaacfcla. graticcc ucnraiis* Qtnuiae 
T>crfeciauinc«euqticliitpcr iplii faet j fi t fimr ipfo ferii cnt 
Eiaa.Snpcrcborooangetojucl" bil-i"u.'\ * v ..., 7ubc»o.per 
vcncranda .Tjodicer u-rpJiia cmingclica Oieta Dclcantur nia 
tuocitcrra.Dctcmrcafta P jo Oclicra-scaiiidumtucam. 
rciutmarw anclpetiola? cdi f - Tlitlo rpe. Tbafforcslo 
rc S ina.y .trbeiicdiaa icccr/ ', quebancuradinuicc.rra 
numlaiiaaame., . .,; IW >: feamusvfq5becblee;?videaj 
3peuiocauitmc airapatcrme? musrxKVcrbumquodractu* 
cstiialla. mus. .lctcr clhiuodfccicootninusiofteit 
ccli crcrulret terra ante faric dit nobis . £c reliqua-Domr 

■i.an.ncromfcatdnsalla laui Sfombctblccm romfo 

tareiuuatrait.Xantate.ii^, j f.faluatozeficutfacraeua 
ttcrbu caro tactu c.a babna . gdii tellatur brilo. ia.paftori 
^undiimciim-X.cctio.vii. busquiircgionccadeerant 
^■ril[ovc.enitedictiim v i sl ianceovi fi iliasuipcrgrc 

bcretiiruniticrruforbie.ttrcgujluccappj:u.t.cro;t U mqi 
'"■1"'\,. , . luuiidofok-itiiiiititieiionfo 

aXJia larcfienre ono milla tiiccleftfs vocefcrmonls. ue 
rulolcniii.itcrbocicec nicrmclaritareoiuine lucisaj 
lcbraturiuimus loqmotu D e trn.rit."nufdjenfmtn tota-ve 
euam lC lica lecrtoue nonpol/ teris rcftjmenti fcriercperi^ 
funuis.Sediiosaliquidbreniua^g^rquiwjfeduigpp parrrercpairiburrumliice' iipniainnretfciiemuolrra mdutuf 
parni[r!.Scdl»cp:'Uile6iuni(!elapi]rpuM.aeiiutr|>««re 
i-eete bodierno lempon fer ampo.raml.r-idecu8uiiii.er 
"itKcltqiOndocroitumcllfei.ht. 
i„,c,icBriUiiioreetic,eo:de .mcoltodillKtn.qnaiuralroa 
m fereorcim, ati.red.ltimo.tcui cosnc, 

m «as,ii>deiereeq.iioll,ipeelditepditore.Sabrtc*.I.e B 
eanmadieceeocqnodled.tm rpofaeditsipecden.de ibal.o 
SITqpoitmcalttaiimefaraeE.crinii.-.oW.Jaedeoa 
£ruecft.4"mo8ii6fadisiii'eorri mudaco.poranorrracaioetiie 
S i.ieolaaincnci'lolocr.t Ooi ilt.utnia pleeti dertro coll.» 
3erraedcrra loquiEq.dccclo dantiaaiKtcrem.Sabncc.sra 
neitrroclc.f.iii?.lnbe.ooLiJ. parrt Defecndu. p:olula 
Uerbareieuanseliidoccatnor •oaeineranrarlarari moitui 
jpatill' oeiiniSti fci OMseli , r-| sra.Toettnftnic biici. «5 
Kuna„m,c..,,i,ien,. rsif.P'el>el»ta.a,rsoqu«a»a : 

I-nprniapiocrucpbumi iCeiomana.piULttlumiprttat. 
aabiitcrarapiid pciimcr foit>c:ti> laluarocfcuetaercra 
oeuocrorVuaitm-Doceraripti ficdicbacitoBpisit.rer faue.c 
cipioapudocimiOiapiprum atq;omm. Sabr.ee muud,. 
factaftcilincip.ofcmeiiibll. Domi,,u«l>ob,fe,i.<!iciirpii. 
Womelinwnerabilie, bede. *5micuiioeoauc : l'5.mattbf« 
ai.irpalcm mcdi.n toiatcf.irpiri 

i: ,lie, I . I„r,.,nidfiluabrabaina 
fu rpi nariiilt.ite quc bodier b.ab.tinrtciiuiciraac.^faacar 
n,idiefactacf.iuctoi!r,breeua jte.i.icob.vcob.in,sc tuda; 
oclillanmatllicividelicetet I f,atrc8ci'\3ud,,«aC3CJba 
u.cc,i M nffcitata;co 3 ,ioiUm» reaijaraoc bama^tar « 
libecctiamocverbiidciltiui ii ,-jc.efron ttaiaifje ^ar m 
mratlaciuonenliiatiainqiia araatsc.am.nadab.an na 
pam manct fcinpcr eqn.ila dab.it sc.n.iafoii.ralon.nic 
beatiioanni»eua,i,;clillc m .tc.l.ilm.ms.iliitonatetoto 
cta fcracari. qili finqulan p:i o;oeraab. booj-.ir sc. obcrb 
inlectio mcitiit ealfiratio bo eiruib.Obctbantse.ielle 
noran.viceteriaalriiia oini Jeircatsc.oauidrCfse.DauiCl 
rutatie ipifcapcrarcb.itiii. atrcrecc. falomone; cren e, 
Dticendiideeeiil'miliil'abarccfoit«rie.t=alomoat > gc.rotoi 
panu3inrroi<iJper aorc5 v s ( Boboamautcmete.abiaj.aw 


amautjjfliiiirafraafraaitwt 
genuir lofapbac. ^ofapbat 
autcmgenuic,io:am.3o;j3t 
geo5w.03iasai;tgc.(oaran 
3oacartitge.acba5 Scbajat 
gf.esccfeas.^jecbias atcje, 
manafcaianalTceatgearrici. 
amonacgc.ioli570liaf.1tgc. 
lecboma rfratrcsei? i rrafini 
grmioncmbabrloms. etpafl 
tranfmigjanonej babrloiYie 
cbomafge.falatbiel. Satotbi 
fl^ooiobabd.sorobabel 
atge.tibiDabioatge.eliacbi 
*Iiacbiatgc.a 5 or35oratgc. 
S^^S^argcn-ack 

iBatbaj at gc.iacot. ^acobit 
geui, tofc pb viru manenc 5 
na&elheiUB<\ vocacrpf Oef 
ergp gnrati6ef ab abraba vh 
ad8^griatoesiictno:de%. et 
adriDvfq3ad'n-.if,„„ 

■■■■■ 

■ 
vf^adrpjgMatioesqttuorde 
cim.rpiatgencratio Uc Cr . lr 
■Cueni-tdelpofatamncfii ma fa 3rem,r 

*edoniv Eridtctufquiycniti wmfitt cominifiJXxus-jw 
imn?cn|[uritnobtf,h; ,.,,: 
•/ «■ crbucarofflctu c cbira 
Vi uif mnobifctfidim^graj 

c ? srajo,fi.umgcitiapfcplcmI 
srcioeriianrairaoiraairaaa. 
■Sciuncpuerpe;a rcgeeui noifi 
ctcrmT « gaudiij ma rris bmt co 
Pirgitatis I»ncren«p:ima fi 
milcuilHcftnecbfcrcguefcaira 
atigei^ad paflorco ait antf 
cto uobis gaudm magmi qj na 
riis coobisbodie faiuacormu 
dialla, Saftacftcujangcto 
multjtudo cclefhs etcrriius lau 
danmi oeum 1 oicentiiis gtaifi 
1 ercelfie ©co 1 i tcrrapar boni 
bPboiicvolutatiGairafln; fn 
■liicnat^cnoBlvoca 
bif beformj air a aira .^&pi 

POpuI?geciri g.ibulabat 
„ iccnebrisvidit luce ma 
gna babitantibusin regione 
ombrcnio;tinuxo:taeeiTj , 

HSoIiso:c?cardinead vf 
. .«trclunitC L rp5canam? 
piicipenatum mariavirgine 
.c.itiifain-corfeailiftiilccoi 
pU3induiCTtcamccarneIibe 
!ane:nepderct cjtios codidir. 
■ > afte paVecif vifcera cdefria 
!n-,!r ! - i .ivercr-pucl!ebamlar 
fecrctac,ii noucjat^ omus 
PUlIici pccconstemplumre 
pence fic oci ftacta ncfcienf vf 
ruvgo.coccpitfiliii. mai 
puerpcja qucm gabricl predf 
reratque matnTa[uogeJlicn|- plauPioaneefifar.*iratft* ^iXacrV 
;-BndicroGia>cniUn',«eriai m «cnmprmCipiemmOie 
creclfis dco i in terra par boi I X I nirnins roe in iplcndcri 
iiib^boncuoluranealtaalla. buefflnctorumerutcroanluci 
Bcncdicni» Orario. feriimgcnuire. rY.rrat.aw, 

aocedeqsompsdeiisvt RcdemptioncsmiritDnfpopii 
'noe vnigeniri tuinoua lofuoniandauitineternurctta 
pcarnc^tiuirafiibcrerciuof meiituiniuu. -Cotinbo: 
fiibprtiinw vetufta ftntus frcrwmcftintcncbrisUimcn 
renecpereridOcxoo, Bndt recHscordemilencoisimile 
cam^ficifptotioctauipoft ranmioftusbns. pT.J8eatus 
matatin» et Vefperae.*. nir^tl2(p6 rjommii mifericoi 
BcrbSphsbodie *c«Trttf% diaiccptofaapudcumredciii 
gine vtutes ijclicc.cu caoro iu ptio.pl , ncpioiundis-jrr. Dc 
Mo.ftcdiitlaudcsdnCjiace trucro ucnms niiponifu». fe 
rcbisomnib^nuciauitiisclua dcmtuas. ^BcmcntO. 
rcftillxipaftoribusKCJifolirrfl "populos. Delceiidit.eum 
diurdicarcmncsgranas. pjofto._bp.aem'rcdempfo:' 
3idl»rae jwi.de laatJ.adiii *. rantnfponrDff.flii. ixdie 
^ituIUJliT?0p"lll9'^.': Jpsnaru('eftbodicfflIuatO.'ap 
tjoeiiianiscnobis alWnira- parmt. flbnfi. "Dodfciri 
S. £t iii iiis datuf cft nobis alfa terra caiui t nngcli lctanf arcba 
Slo:i.j! HcrLni. geli. ftcrTtsoit. "Dodie 

"jfitato crultJrioftiDiceiiicBgraiitcr. 
rianmcfurp' oibusbo edfitfOcooltav" Oircfperrt 
ibueenidieanof.vtabiiegan i • m psnia p : 
tesipiefateifcti:ia.i5fidcria %ps 
fobrte t lufte 7 pie vuiam? in 
fcocfeculo^ . Herbucarofa cede. ■'■ :^ . -r iHv-- 
«ueairaaira*- ftbitauitiiu ■ ■ ^HtiKB. CM$. 
bifalia. Brldici". aanobia .findiom? 

•r* liparuirbeignitaribua *, Uerbripfisrt s. adci>ple 
fX nitaf (aluato.nT nr i ori ri tcttiii.&XU5rt.*Dmca.intTa 
eroppusiuihtiequefeam' ocraiiasrtanoitarisotUli.tp* 

..■■■ 
fedtif.^6iidfcr'guemtinno ?trr.breue fiicrtt erpofirio 

minc diii alla alTa.^. £>e9orii" bui? fcpietifl euattgelii oice f 

iiLuiritnobieairaQloria.Bi» if«toltt((lKaie¥e{fai(iltfe 

* » t T»die 

.P^Wn ffri Si Dffltimi*» «leflu • Si 

verofiicrir !cVi; diccf tnocra 
uie (ancti ioam* vel mnoccti 
uj.s5ccvdii Uja.Xcc.p:ini« 

ItliUotpetrat iofepbT 
mariamatericfuniiran 
resfuper bis que Diccbafcde 
lllo-^trliq 

/~>-'dngre$tem 9 in vnd ea <j 
V >inorcuicfu[>ictafcripta 
qjfytt pe co.i nicfarcpotcri 
m^figulaqqj pigna eemi:a 
clo.Ouaobn: mtiabaf ?pater 
Siccm apprllat !: iolcpbg 
nutriri?niiff!iit.fliirabat ct 
mater^ftipbijsotnmb^doi 
ccbanroeeo.Xccrtelcaiiria 

Ouenacrgofiitqiicoep 
uuloicfufamapifpferar 
paltorese:atirec[t6eilla vi 
gilatef? obf uantefcultodias 
noctiafupgrcge hui.ocitat 
agel? fub (pfa bo-a n.iriuira 
t:ficfutaitaoeof.annundo 
vobisgauduimaftnn. -Jtecr 
iiiuenietisinficepanis inuo 
itiCuipofitiiipfcpto.Ttec ori 
anscL?verba finierat.Tecce 
mutcicudocelcms crcrcitus 
laudarecepicfbem 
»«» ■.Xiwc.tcrna 
(~~*Clmhoc atpaflores' tre 
■■ ■■■..■ 
ailcelliflcrabeiaDirerutadi 
uice . «am<>vfq j bctblce? vi 
aeani^ boc vbu qo faccu" e qti 
iccicpiifiioftenditnobisft 
venenitfertuutcs t iuenenit paruulii. Ta illi qjpareteeq 
factatucr.itmirabaffurjboo 

&u m ed i ii ii lc 1 1 r i tl tctic r c 1 1 1 o i ,1 
i nc t in liio cnrfu iter pagcrct 
ontpo fermo tu^one a rc«alib 9 
fcdibtwwniialta. *.8>idicr9 
g uenii in nominc oiii. tv.JDe* 
One i illurirnobis. Qratiov 
(~\tt>pe lepime oe^dirure 
V/ act^iif os i btipladto tuo 
Vt in noic filii tui mereamur 
bonts op.ib." abtidaf , fcer eun 
d«^»ff.memona oe oriica. 
■Ranaat^fuabotoiavba 
bec^conferensincordefuo t» 
laojfpdP.-ro.'vt(i.7n vigilia 

rectipiiapm- &ir-it'rtvc 
r- ."piopulur. 

Sancta i imarolaia. «j.virgi 

inbus.-Skviapri .OScataj 
es. XTcmrc. raiiqiipj 
fus. fliagnum br rcditatis 
myftcriiim ccmplii Bet factiie 
rtcninncfcicnscivumnoit cft 
poUuruscrcacarncnflirmenB 
oc» gctes uenlenr oiectef glta 
tibiorie. -.-. tF><z$. o«itw. 
.'j ifnsqnobifnacifaiuaw 
rif t-ic rcfcbra:e pccdis 
occautif.tc noeqs rf°ppctua 
otttiiiirarc, immiri cur 1 ' fumu f 
earnali ?merciorcparatt ofii 
uriicrurpi.aui.' jjBrtdi 
c.mrn-bu.nMitiiKmco:!» 
•"«"^"«■ctdefcto filueftroi fldWte.Vi 5.Slf»cfefta ■>■ gilitasfn ertffabiWviriis 
pnicaeixncmitifitmcoHa.o" multiplicabaFeop, ocrauu dt 
tmiofterpdrranfferfVrceiii cmcirajcifiomsculpc totnis 
PCt fctiioJrisveMiwttiMt futurapurqatio ffu:ectioit> p 
jrpe na figurabatur etatc . f> par 
tU8 ap.itu*. cmsoi uulusiiatuseftnobis-ifilius 
iitadtiiefiluiBiicurcsnicso Datfcftncbis? facrascftpim 
bodicffcnuitc. C.uorc. ■■ cipatuslDpcrbumcnim eius. 
tiiiokpofiHt tBbcrtiamlufDu £r.uor.abiturad mirabiUs W? 
^ipfcriojfpon&B pioccdcns fortis.V ffiultipLicabiturcius 
Be tbalamofuo . r* - £eli. an. imEili * pacu? no erifcftms.^ I 
<leuamiiiipo2tccKrnalcs7i ' ll i x: : '!;!'**■ - . 

t!0ibttr««r«. t* .DnijcftKr ^OceemillrJ.aaocma/ 
ra,^Z9ncvWus. , ,-f' J ■' faiUmadartciwwuu 
r> irciiciditur iraqj pucr. factuonovocabif uevbifcni 
■ : ouisei!lcpucrdi)uon [cgis.pmirebaFvgimepaitf' 
ttii c.T>ucriwr^ciwbifs- fili -fr vcrc f.icr'ga imacttlacuA 
usDa^cnobif.facCccnrfB TKnUpktiiipfumeffcqkae 
(cwvreoectfub legccraflu fignatTntdemodiiab-asck» 
erifacercr gdfitauccirciicifio fpere *b.t DfetorStaatp na 
iniefurpo cifio picerc nifiin fccrorcr te Wqnfd fanctmn 
c6feicciec6mend9toncaii.pi vocabiiiirfiliusdeit.JV. 
riffSXirCikifuscmviciifDiii tScncdicfDsqiiiuomriiinomt 
CosismMlldicabifobtutu ga nc Diii Ocus Oits 1 illorirnotif 
ocRcomiuifupcriuftoB. « uuaaLKj i- TXf dicrquaj fcar 
Dics raiictificaiuoiUuti'no6 diiscroltcmusTlctcmuriiica 
ucmrc gcntcfl % ado:atc Otim aUduya.SLo:iapam.Sndicr' 
0,uiahodicDerccndiiLuima ^fcaindbfiocniwoari.Spe 
«na in rcrnS.X*- TJccPies qua cionis formopzeftliiB bomi/ 
frcirOnscrulrcmorilctcmur numdiffnfacltsranaiiilitbiis 
in C9 ..iQiria bodic dcfccndit . ruisr^ . ^ructauit m Sttfcc/ 
.XecrtorecumM. pimosovus mficrtco:diam tu 

"j-ir^defatit; octn legis Vc aj'inmediorcmpUrini,^^fEia 
vJ.tcnsficniifTc rr-pufu gnu**'aft ixmonarusefttti 
rtjic.Tlajciraiariopurgflno ca^ipfenmdauiieasalnflim' 
nesfigiiacoclictor.Sicim ,p vumlamenia c'>muienb'> 
na qiiomocupidirarc pccr.111 rritf. ■ ■ptucniatusclliiobic. 
dibwuMCCmnHminifrar ScmWKrtdWirt*>t.MB QOiqttoii dubireiti9cba 
riffimippateriiafoUici 
rudiesilrriietocDtuinl fmoi» 
edoctosvmuerfascaltfdam? 
ftiperucnietiii vaitfcatef oecli 
mrepemc^ boirere. ad p fe 
etots tri lemedanoiiig aua 
metiinomcpifniitmTitarmn 
vcrtns aurib? ifcrrc f monc IT 
cutaitbtillim^pau^SraKcf 
eadeuobiffcribere mibiqui 
dc" nopigni.uobis autenecef 
wnn.-: -Dodtc&riscriitcro 
mrsmifinafdDigna^eft. 2n 
qa i regnandoingreiTrfS effut 
nos rcdimerct. *. *fcodi c noB 
cetoprctDcoirginc tntoB.w 

oamtr "InnuA ',vn«™,. f ; cmctipifcit DcmotttoK luiibuf 
oltrccm. Sacta 
*. Jnterci© nocrurrto «4: 
^iulrabfft omnfa tfgna filoari 
anfaciciomqjnucntt. p# <"i 
WK.i9. ori. fcce la ncf t pieniDj 
dorpietncjuoimiir Dc^fiiimn 
luwmtorhft,r5JDnsrea;.criil; 
*' 3nprincipioTanrefccBlai 
deuseranicrbumipfenanrs c 
nobis laluaroj mundt. < -Can 
"'. CUtUij caio tjctumcft. 

"| Tl Ulo tpc-lbofiqj pfunw 

1 ti fr oies octo vt eircunci 


— «- lupernuitro... 
municaEocfctadudtibicapcc 
dentiripatnivobis fpctiitur 
«Iloga^t fucraquu-. 
gdoncnsbabct.pfalatirper 
fectu vtflia a dco placita fepe 
oieere ac frequeteraudirc. 
-Cograrulamini mtbi ocs qui 
Oiligitfs Drim.Cb rrTcc* puula 
plJfuialtitriiiio?dim'snifccri 
b^gcnuiDeti-jboies.l* Beata 

meDlcctOCSiItil-glnfl,Ofc',^- 

eX ideo^cbarillT fidc ac 
oeuotionefolitaremio 
littencns vias ac ^taria lei 
tasgradietes magts magis 
meavm ocuiaz Dfabouca 
takatcficmeca.Tlceni Dcbet 
fidclis a[a queaselop ofoiria • — uituiwoccovtcircunci 

de?ei puer aocatri efr nom ei* 

icfurq5 Vocatiieabiffciopii 

wstBm vterp concipcretur. 

«tre^iDomrtiamarimi. 

f\ aideffatboccpocraua] 

\* Die ctrairidit puer ille 

follectpucrgeratvbuip^it 

'dpatreTDe^erattf 

bu^c-QuidcIrbocvcoctaua 

nie circucidcref. /Triatit elfet 

vcr^Dc^ver^e^tapudpa 

tre.itacracvcruebomo pw 

pter uoe et vera carnej fufcc 

pit^ptfalutctifa^^tftarpf 

pn6iDuab-?lubft.iriis.ideiij 

mbir.iru wiii.fubifantiabo 

miinsabrcjspcta /V-Tkfries 

manTuirsouirnjpcperitrinc 

^itorcm fcmloB.ipi 

rcscagelo? fola uirgo lacrabat 

ubeiapecelopicita. .• Dom? 

pudidpccto;is tcmplti rcpeCc 

fitoci itaaaih^acfiiira vgoce tfpitt»iom3pr.nri. «<•»*.' »elW««JWfi<s«f«rt» 
!ratirovfari<6 

«idclibc..» fubnStia jppdb t.M»ft™ta»sitomm»tu« 

iijcllrpsieHisitrmirote tjf» tnt mtciccdc jre.nobie. i- 
c.itoeCSiloviciitcoiliptioncs jJcrm.nu...radir.elfeortacll 
;honioci'c,iieitnfafiifcepit »cl<actiacob«icsopcp<r.tla.l 
rcSonc'n.o»o alliip.-c. tio.ott te la.doin' oco.i.ofcr 
SSe.srem.oecl.terrjq : ,c.....tnobiflj.l 

«cntcj uirso bc(«emtril ree natorc qucio.nc» c.dc. e«ia 
g.Tsmi.Lf b.r,lc«fOcr m<u.itoiccfcccca S nt»oiccce 
o.,o»orUfc»>fjpo.Hro.udiee qut toll..pctcaton»nd »». 
polct ', .airsod«<jen.r,.i I *' 'foopoP. I <«*>• ■'.. 
c^Stotoii,c»<<«pi.o<W,n BSdi 
Tufllc <lauf.i oiltcra fcnie. 60 lcmillcramKclairot ood.e 
•ncJpreertiiuqD," rurt-Dr«bot.cius 

.1 cWrWtounpediniete» cft.dcitini.tpmaiifiieg.onoo 
■,ifDetti.itctoDeitasjatpta» cr.rarrnmputnonomirfioncj 
„fcTftipedin.f;ni[fiticclo parrnsncqsolu.l.enc. Ilcnc 
Krcrniiq»*iiq5Vouj.t.3n dttni». ^ »™2""? 
cafopartcqver^bomoeroc tus Endicam Vh.pr.l 
caqueftbois.pptnos.fufce ' ' 
D-'; ftaWqiPetoqtii noec VI ««jie tauo cecHt.t v. <•. ,n 
urce,«*rufecpi.e.irnc.fc<i . . . M» 

vtutefpiierctivsocKcpiir onotar. icvcfmrcc <,!!.<- 

fSS^-S la^ti." 

?«* W ...?..<,<«. CCIUtC. 

E.toittuoqui.lnUtlt. «. la^eot Ontoctcrraeocter 
jHdmi-abilcecmerri.icrco ra.oquir.d rc«lo ocuirtiipcr 
V /rc,,<.cuensb,ianifliflrom ccsecqrjefdir-r.iudiuirbot re 
rotpus lomCodc uirsinc nofci Itat.J rcltimoniuei! „<•„,<, o«c 
Pi«na<us<ft'. -Pecdc'0 bdfrnc pitquiautocccperate?teftiine. 
lcmtnc lars,t fl <ft nobis fui dci iiiu %not qto' cera E e . iD 
tatcm. 0»tiai»e».ue6M .Dcnsqin 
ILctcrcncmncmplcclf 
fcriptufeficiirttlouifluiocllus gnniea». floag.i.' pano. OUuAvliBrirMMw,' <h. ,, '"".«'ffPlcntlcoillii 
MffccipauKllcl : JSfcSi " rer 1" 01 ,""* I»'" imaiM 
"licnciir, "™ l ;»«"'ron»» 
-ncnciira fl.lp.iniad.inrjrifcmc 

gg«K crwWr," fjjg 0SSKJSSSJ, 

J ii '"""^fcpr.gn.licai i.cocnbKrurnipncir ona 

i,crr,ri-ill.ii.aroliin.itcr!icc »o»™ti 

noctie fir initfoV ° ' "5 1, - ?"' '""? '»» "'crr, 

t-f,ic[ir,ircm™,.i„ . ^ srjD "'lrtcortacrabulnbnr 

tcllisimJjofo.iScffi^ £«rd»„ia. ,hSp,„. 

trCicin.cunl.^S; oi, ""»*<*"- tl&wtaim, 
inarittis :;,. ... 

t* „,,„« ,„„„,,„ a , ^S5S"S!; ?np°;n B .anrafftfrtsDfioffli uirdscftparemflnotattdii-acrt 

ifciacloutt&iimmaulafancra T3iccftfilnumeos &il«toem 
c*> ■ Ipm -J ^lumiiiioipct'' qiioinibibcnecomplacuiipio; 
ktiftcarairacimeateiociairo. audite. \ £ci.apcrtil U ,irr UE 
i- DcusnfYcfusu >w -p.falli cU^uotpneitoitmi.ttic.j 11* 
te oro nf opfallitc pfallitc re S i ■>g!fi!S i * 1 Dno * 
nfo plallircfapicntcr. Om erultabitaumcamoeo 
ncsffcnre» v.OmitesDefab meo-auiaiduitmcpnevefh 
bg -'xecHoonrtu. merofalutis i idutneto mltt 

.\mne3uc(acevcnitefld ttccirctideditme .Quafifpo 
4 >aq«asTqnonr>abetlfar fLitfcoraucowiuiqitaufpo" 
fletB ppcrate cmiteet coine fSoinatimambTuirSicut 
dite.Ueiiitecmwabfcparge cmir.ir.tert germcfunficut. 
to-zabf»Tlla?iuutatioefinu bort^fcinfiiu?crmi.it1tCDiiV 
•zhe Quafappcdicifarsc.ru 5 r^gCTmmaSitiumrm lan 
veltru no i p.mib* i labo:e ve de cora vtiiuerfie gettb".bcc 
ftviiitoffaturitarc.Hudireau 8*. ftcffefrbariiffifblemune 
diercemcT cotncdirebonri? raotTcrcnt riescfnrabDjifab 
Dclcctablticraiiitudicaia rc batwnaOuoPi-oaddoeeof.^ 
(rrfl.rjec. £. "Kwdic i iwdane Omnco&crabbaiicictftaoro; 
rapriuroOiio apti fur ceLirfi' i rus Ocferartes. RegcBfilTa 
aiicolumbautpcreuiitipinttif iteffCB. Infcdo.rtocru;. afl. 
manfir^rtOT patns inronuit. aidim^ftcllac-iorienrc-TDcm 
■DiceftfiliDemcosoilccfusin ni^cuimuncrib^adoiareDtiiri 
quomibtcoplacui. V .Dclicii - *TMcm'V fiMTrraadoret 
ditfpuini3faiictUFCo:perali teti^pfallartibipfalmudicaC 
fpeciclicotcolumbainipfusT nominiiootme. $ 3ubiUte 
oor.BcceLotaaacft.T3itcftU9 '-'! ftcgcf rbavfif? ifule muera 
Xectio fecunda . otfcrerfsi&no.t?oX>c^iudiciti 
Ur.Teilliiiii.irc binf; Cp ;\Cdiaetifiit!rcu.£ ruorr-a. iriTeitliitH.irc IJicrii q: ■.<.*. chukii "" " «".^■«y^t — - 
ciiitiuineruiti^lu do 3etmo«.(lli«it 1xaw.mu. 
miniiuptcojtacir-Quuccce ,\ upcrceleb:auim pie; 
lOicbreopictrerra^Tcijliiw I /quoeritiddsrtarer-nl 
pplbs.Supteaiitoricf biis-r -fcodie celcbrabim? riieqno 
.riiut 1 :tcvidcb:f.fr.tbiiIJ a<-eWodorJt^eqmfalufer: 

f. -. -.-... ,rri, ;.'.... fi..i^i.f,r.-i: f iii^i-jlT;IVi'f.llllf VliK.ldficf Uicr 1 ;tcvidcb;f-t ; t.ibiilJ ii.-etib^adorjfcqmfalufe^ 
bilrflCKfiliiiiicttioircrtcs i itidcif.ftbccfjlufvfqsadfief 
fplcdorcorfrui.bccpicit , rem-namctilla&icpalloref 
-Jncoluinbc Ipcac fptte fcnTs adoMtierrmt bodie msigt . frapat&mibJboncvXna D„2Sf d ,'H! l, * n,B W. 
ti6.rii3i.tan. 3lZS """'"Jtlaotaaemcntaai: 
illamiiiarc birlet ueiutla™ i "eBerenrco < laudc nio 

bolaMtsctcoiluictuoVrmcr 5tf ""rmMmiulcmmcnl 
Ii.fplendoreorr!>ruit ', T ™"I;'» e »rabii i labbo 

'Pi™,icii P .,c,„L fo °?»»»JJ»«"«..afa.Oc. 

■ I"ata}.„i,, , ? u ° ,i:m '<*'r™fttvcmcntsado 

illeans.ila.ioaiipfoSg, ^■«•jnmMe.j». 3ocii 

dioiciiiuit.infopp„| [ ;„" f !: "*!<■'• aooracBSmairolo» 

Wuerfop., , of..,c,ac,u„,ft i , ^amarc 

Soraboacte.pduceo.vtlXr !f™ r h ,r Wjtcsna. 
roildcreriiirefv,mm,io„„; *g« °»;'>i»™f»lcm»ncr. 

bomlnesEtcciispaccnibifg t££Z - J%F a ' m >»»>*G»> 

loiiscetp.icctl,ir s] ,,. „c a "">«»aaddaccu,. 

Ucmtlu,„ciuubirtc,,ct, B rt ^v *jJ Din bnt5. 1 Xecrip tti 

m,ull,„,eo..„c.i,a„ilS SSK-^f"'""»"» 

Scnteo 1 luic nio , recre. S hc, , w Wk - 5 """ "' "'ebus 
doreo.-ruarui. ^,i„m,r!, De . I*™'''o:esiseccemartiabo 
Seecnicn,,f B ie„c c tei° ? a,Kra ''™'«eto4n,a5 
r»t 3 c„t«i. ln,l0 "a"rc diceiitcstailermtes.abieil 
nwq.illiipotieS^K, ;''"""»mtetmdco s .ft 
* vcmietcfo loejCnqriSflK ,„„'■,„.■ 

bodiepuei, aentilectioneeiiaiiac» 

br.ludolY '. ^ f "frarre80ml,il,T„f,„ 

vn.itiii„, f> c ," i ' t ? r f' r .fr"iirbani«ell 

>»■ Sedbodieoc,:- '.«''«rrciiualrirudoo 

taffidcooutitadrfj S.c S^l^enobilgdnai 
ruceitrjf to,redcm p torenjtopai1c,/ 

retiud; itc|„.iti'c.,',d,,,„ "^"'nideaansclus^apM 

■*■*«•"*■*. Wt ^xgsrs?, iuddstfltiSratioi« vtetwib' iwmdil *'*»* eosnwimusT 
rflrioitalcanimalideft angel 9 ucnnnus odojarc bnj. pidi 
pHedicareoebuit.nenttlesX-o muflftellamcuis. -Cuiusrplcn 
quiavti radonencftKbantad d«illnmiiiar.xeaioiio^ 
cwwofcendum Dominum no , [tBnia qiuppc ctencnM 
pcr voccmfcdpe: fi<;na per/ . auerorem luntn vemlfc 
oucuurur.auia^inilIiB p:o/ tcftatafuiic.vtaumDeeifc.ue 
PbericianmfidelfbuFiims davfubutnanoloqttandeum 
Ln.u.iminfidclibuedatafrit. bimcelTecelico<moiicrunt qi 
■ macTucncrutflborieEbK .prin :mu.(M 

rofclyniiqucrmKBioittiitcB '• ttfeemfB 

Bbicftqmnatuscftfuiiwftclla calcabikpbiivt.Xerracognoi f 
pidimus.eruciiim^adoiarcoo uitqitiaeomo:iente?nemuit 
minii.. aidim^ftcMie^ioiU 5eAco$noui[quuluci9fuera 
icm.^tuoumus. Lectje vul diosabfcondUfaraTparietef 
•-v rnotaniuij cprcdcmpto cosiioucrimtquiatpeePmoi 
jumiam p risfcitrifuiit.^iifermiscogno 
fecteclTctetariscjrdcm gcnri uirq:bo8 quos tenebar moi 
biisaplip:cdicantcumqs par WoerftM i:u»icDn; 

uulum? ncc Dumpcrbumai queoiaifcnlibiHjelanerafcii 
ro:pori9omciumloquentem n.-rut:adbueifidchuiudconii 
(lella^eniibns Denuneiac.Qi cordaDeueemimeeognorait; 
niminimraiiomsccdopofce . SrclUtulflctmoiierecccur 
bar:vc?loquenccmiamon"m rimrregcSDerrcrereSiiitbclaiJ 
lo<.iuentesnobisp:edicato:ef lommasmimaurnj tusinrfr 
innotefccraitinecDii5'loque rbaj.v -etnitrantcroomuinne 
tcmelcmetamucnpiedicarcc nerumpiiertfcuinmariamarre: 
Scdinommbuafignisqucvr c^«jcidentcaad«aucrante# 
nafcciicconoveLmorieiitemd Qffcrcntcs 
Itratarunccoridcr.indii nobis ■ Quam oigiiis ttlebrauda 
ettquanrafueiicinquoruiidaj V - : oiesiftalaud.biis.3iiqua 
iudeorumco:dis DOrftttqoe tbrithscmruja.ppalatgentip'' 
bunenee per p:opbe«e oo/ pax rerrenisnunriaiursria.ce 
nuineepcrmiraculaagnouit Icftttwjs-Tloniparnjsfisnufijl' 
« 3uKrrognbatmosoebcro gctoiicwispari-ta.-turninirc: 
desqSiignumuidiftisruB tia' siso:ienrisftclIafibipuiaXur 
lumregemrtcliaimasnjfijlse; runrrcgcs* odmtmt octladp 
icm.iuiDs rplendM illuminat fcpia-Xrcsadojflncrcsesfnu tripiete1toblM5.%ttrS primo 

rjflctio.irii-rrbasoaiircrcriio. 
SuzrcscmmocclcHc moriijo 

HtVMCTIOoc-cj-.Jt;' : 

Sr\ Ominusvobifaini.e t 
Vycu5fpirimnio. eqneii 
tta laiicr! cuamjclii feL-uiidum 
(u«inj3 loriattbf Domine. 

Hacttiert autecu" baptija 
rcfois populue. £r iefu 
baptijatoi orate apertu; e ce 
liiTrJiceditfpiritusiarus co? 
po^alifpecicficut coliiba iipni 
£tvoroccclofactae1t.Zu ee 
filiua mcue dilecrus i tecopla 
cuiiiiibi.^tipfeiefus eraticf 
picti6qri3Jionitrigi"nrartpu 
rabarfiu"iofcpbGuifiiirbCir 
Quiruirmartar.Quiliiitlcui 
Qiri fmt melebi .Qui fuit ianne 
Qmfiiinofepb.Quifuftmat/ 
tbatieQnif.aniof.Quifu.inir) 
Quifuir bcli. Qui fiut vasgc. 
QuifuftmatlMt.Qui(u.fenici 
Qiu f.matbatbie.Qui f iofepb 
Quifjj.iuda.Quif.ioari3.Qui 
luit refa.Quifuitwrobabcl. 
QuifraLitieI.Quifrteri.Qui 
fiur melcbi.Qui fuit addi.Quf 
fuitcbor.i.Quiru]tclmodam. 
Quifuirbcr.Quff.iefii.Quif. 
belrejei-.Qui fuirtoran.Cui 
fim rmtcbabac. Qui fuir Icui. 
Quiruitfrmcon.Quiruitiuda 
Qu:ruitiofcpb.Qufruiriema. Qnfrmtoauicf. Quffuitfeffc. 

Qm ruit obetb. Quf fuit boor. 
Qmfuirfalmoii.Qitifmciua 
fon . Quf ftjf t aniinadab . Ou( 
uiicaaruit.Qui f.efr6.Quifuic 
pb.ires Qiiifiiiciude.Quifiiit 
iacob.Quifufrifaac.Quifuic 
obrabaiu.Quifuii rr>.)ie. Quf 
fmt nacbo;. Qmfttft ferucb . 
.n;auGuifu.pba[ea 
ix-bci-.Qni.fuftfa[e° 
Qtiifuiiebainatn Quifuirar 
pbarat.Qtiif u itfem.QiuTuit 
nocQui futt lametb. Qut tuic 
matttfale - Qui fuit enoeb . 
Quf ftiic iarccb. Qui fuicmala 
Icd.Quifttircamam.jO.iiifuit 
eiios.Quifuirfctb.jQufftiita 
aam.Qui fufc rvi.Tefiw attre 
plcnu3lpf;ftufancto rcgrefP 
effa tordane lagcbaf m fpii 
faticto. Tc oeti lattda 

mrjs.i- oenit lunien tuu; bie 
rufalem.iy -etglonaooiiuni 
fur.teo:taelt.3n.l3urt.ati. 

HTltc lacifcnim gcnit? % ari 
rcicculaoitsfaluarozno/ --— ;"•"•«!'- (.■u.jjHiimnonj. 
Giitfuttelpacbim.o 
lea.Qttt fiut manna.Qui fuit 
macbacbs , Qui fnit natbam . i .. . ulw miuarojtjo/ 

It.iK-Jicn i - ,i(.,, jtu,f.i n . 

Iria rfit miicnq obujk-f r ftfjc 
majt an^ tue t m frrbi filio Si 
- ^alftr. arjncrbe 
lauiiriimobtrjlcruntmajiOno 
aniuini<j? my rrba alfo. ajj. 
Obaria cr flumina Widicire effo 
br mnu5 Oicitc tbnres Orlo aira. 
fl>.i^i.iiidcnreptMl.i- > dire 
runtadmrucemboc fisnu;ma 
£m tcsiseeamna t iiiquiraui' rfTOfleramVimTcraauytus ..-.■-■* ■ ^•■- ..fu* Snrse 
«mvrrhiu ■ Surgeillumma ficToefaWiauctciaUaaira 
rcbicrtifalemqmaViwtlume " aurffln*tBs&cMVK*Tlaii 
ruri;«loriaoomiililupcrteor demoontinoaiiniitiamce aUa 
racft. TivmiuW. «oroparriOmncepe.v: fte 

nrtntioin uobis fco oe smtbartei&d^.CnwniuK 
fupemis natuselT rps p r £ua Werl,n ln circul ^ 
DtiaroiojHsinbecblccjiudtr Uocfostuos:? videomes 
ITeeitim ppbecaoircracsince iffi?gtf&&WUKameraittbi. 
imcc.initictus cborus ail . ftcgcstbarlis i mfulemu 
gdorfreiUioedaracveniunr nernotfcreiairaaUa.v. Rescs 
eoH^ntcipcicUsnocdebrare arabu5*fa , * alM,naac Wiici-iir. 
cuitumiftica oona -rr ns «o alfa. -5lo:taparri Kcgce tbar 
mfrrbatrockccjbuitndo bta fia. > idiapcrrilu.,tlupcrci» 
cteasrcgicrifeaeoeccntiduj adrtotiam-Caoitutum. 
coluntviiunimcmiucrctrino -»- Tlundario camdonm» 
treeoarereriia. . i loriarrie „i.. opcriec cc o:omcdarn 
muiidicanam^cumoeooiue madiaitT epba.omncs oe 
ceiteoj pli flamfrii necnoiiab f.ibba ucmenr aus t tus oefc 
vtroajtiiocordcfidcliaiucn. rcceeilaudcorioaiinimaccs 
tjmluinc. Hbo:icnteue tcUapcrtiluntlupcrciij at 
nerjntmagii bctblecado:arc IduFaaltchna £t uot pa' 
pflmtaptiatbcfauriffuispcio rneitoiiuirairaalut.-8lo:iapi» 
famueraobralerutau^ficurrc rrnfi.-Celtapcrtilifi cojaltaj 
«ima^tuflicutpcoucromvr bUj. l^mrmmrtmim 
rbamTcpolture ciusaUa . j» . vefperas. arj. H«te lucifcru ge 
Senedicrus Orano. ni ^onoiiico 

jyv ^uoqtii odicrna Dfe vni Confrtcbo: nl-i t>nc. pa^ea 
C/ genitritiiiigencib^ftella tusuirquinmctTmm,fcf3im_* 
wicc reuelalfi concedc p:opi £>cpiofandis clamam adB onc 
liufwciuiiastecrfidccosiio pfirtrriiw. «Ocmcittooiwoo. 
uimusvfojadcontempladas raairulum, Sn:ge.|y. Stctta 
fceciejnieeclfituiiiiuspducii fulgeu i 'Wnwi* Ocsoe. 
mur."0ercundeiiiDoniinum ■; -Rcdfc.cclem!ponfoiumcta 
noftrum iefiiicbnlhrjfiltuin efrcctkfiaquoniammiordanc 
luumquiteaiuiuiCTresrnac lauiirpsc^cnmn-a curriitcii 
iVnitmeVv Uerlniuipatris. mucrib^magtadrgatclniiFtial 
9dbe7»^«nttpbo»PcUudi lexaqftwuiolctat- puiucatra ft- at>a$, cr oZVBs qui bodiei 
ntpnrr octa.inuic.br 7 pfai 

SffiewtinoiVcHmfoIa.an af 
.rcce: iti lauti «fc Snte lucife w rtad3lirfiftU97imm 

XTidentefoi ■;!';-.-! ■-, -.-"--. 

legenda tno lecnomi vmdv 

Sermo fancn lomguv 

Xecrioprtma. ^^" 

IOftiim t rarionabile oile 
ccillfmi vere pieratifob 
lequium eft f u ofebue qtu die^ 
mieoperaprotcltaEtoto coi 
oe gaudef , bonorifice ea quc 
adralute;noHrascltafwitcc 
lebrarexu.-lcctirt f«unda. 
*ry Ocanteuosadb,inct>e 
VJ. uononemiparecnrenti 
iim tcinporum Icgequi rtobis 
poft piem m quo eocteniufpa 
trinluisDrinaruser virgine 
eft bicuiuiterufillocpiphaie 
mrulitfeftunicv;ir>; 
Doituut cofccratn \s rttioiii 

ITlqiiomagnumftdrino 
_ meprefidiiiprouidetia 
Otuina conltituit.vi 
m veneratione rccohcurado 
lataierorctusfuisfeujatoiia 
In&nriaperipfflozig, 
curneraprobarer^iipoboi 
roteta iiatura,auaDieX ,- 
f^OetattAcfiiumemi 
J ipios.bocequodcrpcc 
catojibuefadcfaHctof.ilivno 
*KK* Mio nr o iefii rpo i vr a 
oeitafzveracrcdtrurbuniani 
198 .a.e«itf feQidj» ; -eitafl qui antf oia feeula 

— mformaoeiequaliscfl 

'iumtasqucinouilli 

niiadicbtififoimalcrui vmi? 

cft.bomini .Xc cno leraa 

^ ''^"'Corraoespniine 
batiirc,To:eecrui fllT nafactii 
cflDuiinipictatcpfiifirtgea 

^iiaoJientalieplaffc 
reffioncc6liftcsqrpe C tadorii 
ridcniartcpollebarfignrinaci 
pucrgfupeiocmifraclcfictf 
Snatur^accipet ^[iao,',. x , 
Y1 0ua «e»iitKlaritas a/ 
I.! ptidmagositelleiUultri 
atto apparuir. 7 1,1 tuentium 
''mirarioncfufrpl« 
doruj uttplciiit vt ncquaquat 

.■^Hegl.gcndilqS 
Wiitonuciabar indicio ieeil 

PRceratauKficutnos 00 
cuittoiicmtraeuIogratSf 
vtcnruiimimratenccipraad 
^'nicotaoidiciiTct. 
lannliacrcditurisgentib^fe 
rebat-rqSnuduspotcratbtia 
noclot]o Difccre. celo racicbat 
euangeii;antecogitortu ( ; t . 

Q^UisauteiiipiiiuK-d^H,! 
ltioiiisclIctl3ocmun? w 
■!ii3geuti(.ius fierec 
'.Kiiatori6;adiitteIIi 
gendum tame"mtraculii figni 
ponici-unt magi etia ocannqf 
oalaam prcnumcf.itiomb9 co 
moiteri ■fcieiitcs olim eflepv 
dictumtcclcbrimwria oiffit inattim Oattiif ftcllaffviacoft 
«erorgcttaomoccifwel.i oo 
niinabif gcntiu 3lbne l~.t 
rT^ftesitaqjvirifuIgorein 
I -L Ifotiti fidcris oiuinitus in 
dtati p:imii micancis luminie 
curfum fequutur erittimitee 
fefignificarum pucrum bfero 
folvmisiciuitareregiareper 
piroB. lcetiofecund*. 
^i^dcumeofbccopimofe 
^feulTetpenudeorum fcn 
bas nti$ ooctoves quib? facra 
ve ortu cb:itti pienuneiaue 
rat fcripraraoidiceretur:vt 
gemioteftimonto?Firmariar 
dentionfidcerpCTererque? 
flellc dariras T4>pbetic mani 
feftabataiicroriras. lec tii. 

Pftolatoautemouiinoo;a 
culopcr rdponfapoitrift 
eom? declarata fpus voceq 
dicf nir. £t r» betbleem terra 
iuda noncs minima in p:mci 
pibufiuda.erteeni,erietmir- 
quIregatpopuLumnieiiifracl 
$facilcf qjcoiifcquee fuitvt 
Jxb:coiU5 pioccres crederec 
quod occcbant. q iSdoifefftcHammasfgfl 

'*■-■' diTi fiiii t gaud i o m ogn o ? 
f mrantea oom u obtulertii ofi o 
ooptusvmrrrba.i. Brjdicr? 
«h ftinrroeuwcsoomiiinue 
ncrum f\\i-z ai maria marrc ci ' 
i^odcnics adwaucrit.euin airaaira.^- fftas. «ri: «ul« 
ninoiiiPno?fpirirali iucondi/ 
tate letcinur q: talUB.ctcrna.nifi 
Doappflruitair«.BrTdictus;aii. 
iBagnu > Ofti emanucl qjS nnriii 
ciatticft rygabnele bodie oppa 
rwttnifradpcrmaria^irjjine 
magnusrcr. v flias. an-tn: 
fccndii fpiis fanous cerpomli 
fpcciciiaicccluinba i ip; i voc 
oe cclo facta ctt bic cft filius me 
uo Oilcctus atra. I Ecncdfcr* 
•Celi aper ri Vuni fug cti itot 
patris facta i dc ceLooices bic 
eft filiuo metif Oilctrus t quo mi 
bipplaoui. ' iBaej. ^ Omcs 
Oc litbba $cnientauruili i rns 
Ocfc renref ? laud c Ori e unniini 
tcsalia. Biidnruf. £bri 
ftodatuscftp:tncipaius;« bo/ 
iiojrcsiiipprusitrilitiflTliti 
gucfcruicnteiaira. ■ flbag. 
"-i Salucisnrcaacrorcmma' 
gi venerati Iunrinfunabuli9? 
oe tbelauris i ois mttucaf ei mu 
ncru fpcB obtutmiiir. Sctic 
diciue. ■ i UorOccclofcnuit 
i vor pamfauditaettbiccult? 
mc? oilcct? iquo mibi pplacut 
ipmaudite. .OV.15.Zur 
luce appuitK r pc uti 111351 "'» 
ncrfloifcriairaatraaira. iiii. 
omcamtrjocra tfttti f.ciitt 

.antclucifem 
/- 1 ctwn iaWww ad ma*t.dic1 
mr an.jLteniltomi lioanpfi 
Evnij incsprinia port occauas epip&onf f l*r. fumoif epo? 

innriafinbactinurt..raoci» 
-etfibbatopreceden.adTc» 
fottonrjc.cfcria.ari.siJ p* fun "S'* M ^tifaCTii3cncncfur 
»icerurniiKtnoci.iuitHAit[o 
ru'mocemi».er Kn. Tluptic 
UCtcfuiK dicetur in cr*.iT.,„, 
cpipbanii tAicaifraocia.fp! 
pbam"e.Sermofcirolg<nt.U 
Tf)OffiSfratrcecba:iriimi 
J ^tftecjui nobisibono;em 
&mperaiioslinguiosceleb;ii 
tur orccimcronjm.fiddiiime 
pipbania «eiicnibiliccr niicu 
patHr.^tqitu«rccum p:oba 
turcuevocabuluiiimuitieeft 
latimcineogni[uma.ccrioH 
■7-Vncieefrcpnomeii iffud 
V-loes Cjutnej laiini rjicunt 
15 nooes weiiit nofle qd diciit 
■p>wnde bonum elt ut cuti 
11 ciui oie bodicrnticpipbania 
riunipifrcur boc oicat igno 
ratfacrcnfitii dici butfnomia 
itcrpratioccoftnofcau L.n fr\ Tladttffaiitflti raiftn?a 

'■* 'pattibuequiaunigenit? 
BeuspoftajeuTcomcatitecor 
poiatitcrnat^iiHo.dieeft ma 
gis venicntib? manifeftatus 
ao.nibuseftoblarismunerib* 
luppliciicradoratus. a«.v. 

~»S3m q: fpfee oeuscj fibi 1 
J 'vcteriteftamcntoprimi 
nasofferrintandaiiitide oe* 
bontonatus genioipnmi nas 
luocuiiiiiocdicauit. a«.vh 

LJ "C»ftolica vero teffarur 
■ aucrotitasq: vnuscri» 
o,ui iuftificat eircunctfione ex 
fiderpputiiipcrfidcs circun 
loiiiineiudcofprcpu 
rii "omincgentcam oiiWtanr 
oltendes. ■' factcfunt.' nupne Jhitas ahdcubus cclebia 
n:iidcofoIcnitatiscaiifanon 
ccbct igno:ari. func crgo oi 
cmncijtoirfmns cpipbaniat 
Vocat cbnlluma religio £pi 
pbama Ve tuterpretat manffe 
fiatic. lcctwquarta. ntilotpc.<-n _ f.!ct cfret 
J- teroranof ouodeci £ t re 
tiqua '«meltave.bcoc.picl 

HTScrracfFnoNs freacba 
riffimi fci ni.iiKciii lccto 
rccitara ncoj opus elt ut in ca 
quid erponedo fedpotiue am 
rnonedo loejuamur. Defcnbit 
nmpirifanri.ipueritfSqjnoftri 
redemptorisqua nrcpticcpa 
bumanitaris dignattisencri 

aDmmcoratcrcfni 1 vni. 
tatconiineiiiaiefiarisin qnapath' manlirac maner le n9uftbudtrniB.es t>ife Bcubiw 
percqualisutvtdelicetincar P* i£a«nificat.Orario. 
narionis ciua biiilitatead.me: r f\£ws cui? vnifteiiftPi fbs 
mo:iam rcuocata t ipfi con' ^-Aifecarnisapparuir.pfa 
traoui^vulnerapeccaro^nie qs vtpciiqueiiimilcnotifo 
dicamentumverebuniiiitatff tfeagnouimueintufrcfoima 
curem^erercere. Xecrio.ic. rimereamur TJer.^equinH: 
Trj^oftmperaiorecoletea mcmorta Pe fjnero brtario. 
-trquannimnofi^oiumo Sngffeo^ioiift. ''amauic 
amorequantiiq5p.'onolrrafa ^"Yeuagvenerabile^beati 
Iweopo:teat builiari quiter \-Jbv\an\ prfcfortftui arqs 
raTiimue?cinif.Sutn>:ono potificiefcftiuiwtciolcitrecu 
bisfumnuiilhpoteftasbumi retepplbtuotfdiom' cocedc 
liarinoreuit.vtadfufcipicda nobvtqoietfbonof ncpofci 
nrefragilitatifinrmaDcfcede m° cofnfras.ite ?feq mieaur 
rcr,abemoriaDoominica^n perw. Segfm^tataSJJ 
$M% quid fcrifh' nobie fiee^o lermiadniaturiap.juuifpp. 
-zpatci-rcuaDoIcnrce qiicrcta aif. Spnonoc.fw.V.T-ft.vt c- i 
musrc.Tqnio cftqSnic qucrc oiccpbifiie. Sennofriinati 
batis ari itcfriebarifl qi in bia m> epi. Xectibprima, 

qtfeparrismeifiHitc.pOJtetmc tc bdieDilcetilfii i fotCcefe 
ctsira- Bndict? gurlr. britace fic f l.itn parcrne 

-T^OraqroncpplifuppIica tradtriois ilfrtiimnr multipli 
v^las e^icfti picratc^fcq ci nobiecftfclhuitatelccaudii 
rc vcqueagenda fuut videac ieerio feonM 

■zadimplendaqiteuiricrir co ^ratttcttihsdic rp5 oiij 
ijaleicant.-}ier do. ttoftni vd frcllc ducc a «c 

-■; Tbuc: riVadosatumvelmuiiactiad 
leTusp^oiicicbat etate i fapia miptiae aqiiae i vinu^ Vciile. 
coram-rfeo r bomintbus. W vITufccproaioSncbapctftnare 
Xainplponfiio. ofo.aotsqis ^fecraflc flucra fordais fuiiaj 

■■'■■ 
anluctfcp. ; ' : Oirir. vc3.air. iccribtcrna. 

jOidince aitjrctoni j uidcnrce i . £ d qmdpcrfflimum pritt 
uifibilcm ucuirtem iaqe rimo boc factinufit oic.notric 

rcpcrtcrriticositnbntqucinui fpfcqiitfccit.Tlosfricredere 
fibilieociisfojmamicnnTufcc nivDiibir-tf^cbcnfqdgdillic 
pirTflpBe^n8munMiiiomicfactiJcc^noB.3"ii.nw.iii> 


aqrjflcembBritpctm bodicap 
parenslibcraroj^r rojeroem 
munduoiuidirmisopc. ilia 
jntus,Oomin ? . ^R-fbatrcOc cc 
iiafiLiumitemiicararfpiriruofa 
cripnriandiii-riir vnuedoccns 
quibaptijanircbriftus. I ! 3a 
bilate. sn. TSeccari aculeus con 
tcrirurbodie bapri;sto Dno ? 
nobieOacacftrcscHCTatic. 
3nclma. Sttiouft 

y >jeatu8igitur byllarius pi 
ctaucnfiecuiuscbrifti-riV 
fimusiinfacrafcriptura pro 
fenoJfapiencilliimia cum tota 
viictiteomnee berericoe e*v 
pugnaret. licer vrorebflbcrct 
«fiiiam in epifcopti eiufde pi 
«auenfie Vrbie abomnib 9 eft 
elecnie . Qui fiartm tboni ma 
ntalem relmquens ardorem 
fideifucenfus nonfolumter 
ramfuam fed t totam fraucia 
ab berericis oeffendens abim 
peratore conrtantinoarnano 
nonpermiifus oe venrate lo 
qui qu-.idrietiuiu^ i n afia cru 
lamselr. £ugc. 
O Xioetiam tprelco papa 
j * Ixrcricor malitia dana 
tnerome generaieconciiium 
oidinautt. rjbieiimbeat^by 
lariua vlriiiVinmilTcr t papi 
falu taffec. tndigrarue contra 
rum papa cp libi alfentire no l 
let.vcrbis eumcominato:iie 
Bltocutue eli ekes. Tleceflita K; «3Po!aIieompuInwbiiic 
erirebeofedltatim reucrfus 
bumiltabofupcrbia;tul.Cui 
bearuf bv Lan^.f tfi no rcddic 
riequismebumiliabic.Cuin 
autC5 papa in felia fedenfveit 
riempuigarcroia inreftiaei* 
euulfafrft-imorru^e. 'L--c.Yi* 
r (•gcieneitatpbeanjfbrla 
'^fiuecpiuHUpapeniilius 
ciIocu;Daret.paricnterreri;9 
f edi t in terra dfccns.Drii e rer 
r&etltatisnura&eiterrafuti 
co fe-vfq; adequalitate" aliani 
fedium eleuauit. Quodvfden 
tesomncs berctici i papam 
itamifenV, litcrnio:tiiii.adnj 
dccatbolica^pbeartibrlariii 
fductizcofirrriaciad p:op:i* 
remesrum leti. Xandem bea 
tue brlarius pictaui rcucrfus 
vircurtbusi miraculis pleiV 
anoDniquadnngctdiuioqtia 
dragelimo cu; imcnfo luie mi 
grauitadori;. 3n.fB.DO.afl. 
Saptijotur cbriftus i lancrifi 
caruromnie mundus % rributf 
nobis remiitioucm pcccotonim 
aquatfpinru omncs purifico' 
mur. iCantJtc.i^. ■» Baptt 
30 1 mfies rcgcinilcruuf Oominti 
fuuj ioannes 1'aluarorCm aqua 
loidunte rtuputt colmnba pic 
ftsbanir pina vojr audita cft bie 
cftfilitJffmcua. '■ iDiisre.Qtu 
^ontcsaquorijjfQjicniicatiitir 
cbnfto apareie in gta o;bis rcr 
rarom bwintc aqnasoc fonW fatoaiwisfaiititkairtrcitisntfe -ry Oercmboittejienouaf 
Oniticmatfatur.irpBM^nf.n' ^* faluaro? vcnitadbapirr 
CantW¥.*S CdiapeJtlfunt muetuaturaq roaipraeftpcr 
oquirciipcraivtincojuptitiilt 
polftSrbefpfltwmintoi Wm vcltcnrcitamitcsiios Teq 
curfuniipisawoifiF vclpoit inrpfiTigncpurintasbiiana? 
irjniTmur. Xectiofepnma . roc^ac<uT redcmproremoes 

Itlillo rpe viditioanncs glorificcm" 2J,ipnftacciin-e 
lcfum veitiere adlesait mutt ^nonaudcitaitgcrefcih 
«cccagn^di. et rc bc ■ -■■ moii »ci wrticem fj damai cum trc 

Quareorieveeritadbap morcfantificamc fniuato>. 
tifmti loinis fupcvt? m Coput Cracoms faluaro; cotri 
alioeuanscliooiviin".€tatt. mtintoidanilftumiuc abe"po 
^cecagn^oci.Qiiarcappela icftatc ora ertpmr. ■■■■ flbjgmi 
uit beat" tojnce oumagnum myftcriu; occlarat bcdic qut* 
propicrimiocetiaj.Hcfi oice crearoromijiu;fuiordaecrpur 
ret.£ccciiiuoccii>J/iitpacJrcf fiarncftra faticra- Surgc 
tcceoeueiYrxiies.Ccceoris ■■'■ '■' ■ tlunaii ' Ueir. '>*jSrccur 
itfsotcffuo&v.fliagi. I ViiU roMoaiineFcrulrarciifordane 
^» flaliterjlleagn^ (ega baprijarobiioractaclfcibiiier 
^J. IfrgfCDiii legis pceptu" raruerolrattotacraift paoruj 
imoLibaFquartaoccimautria nqftrorum remiffio UutmtSs 
pJimtnienlieadvcfpcni tipri aquasipiocsclaincm"milcref 
«crcbatvcii.ignitdcllrpi.Qi nobio. -^Oc. ' ■ ■ Dcus cotbs. 
ficur. illctioapicb-itoefuucni : ,ir>fl3no> 

itnoI.ib.it itasorisnoappuir logeferne, 3ulrusger 
osfuiiqricrueinr ? dr,pl'aiute imnabB^tDjCHinOoogitwri 
gerif Ijtianiit^nrosalMit.t.iX moad boras ari 3c laut5.capi. 
fyr ficnriik- i^tr'icliiiiif.i ''■'■ vr uidu-epipbani c.Ofo 
:'Libafiiai Seuecuius -i- IV&M-fSxtC 
tirifintcfriuirarepafcbali.uno TCftn'AVt*.!^ieidti.<\»j5. 
latuecfiiurtacjitodpaul^ait Surge. f^omfbcrodcf. i 'r•' 
TiafcbartoilriiimolainrJrgs Omnee de ObbtM Znbus 
tcce qroUitpecmtmiidi ons miraailisajuanimoicmticnrj 
icnisrpspct.1 mridi rulitpaf eolimuu bodie fteilo magoftui 
fionefua qitaipcL-iuit nosa ritacJpicpiabodicufntijciaq 
pecatis nfia ifiguinc lintftt f:,aueadnirpri3s"l:iodica ioa 
SttnWfcaeft&mi.lirlatf.aft ncrpiisbapnjari uoluitutlal/ "flrernoe ttlRi.f* fflagnificat 
0?JtW jDa»cuill85«*qmrar 
inemonaocfaneto fehceTPe 
ftrncto guiilermo. boutmiva 
tc rtiapofl natiuitatcm romi 
BifiicirijrDrbiHorij- Oom( 
nc nc i ira3abbati' preccdcn 
Eciiedicr*' 
7pfum-- ■-■■:■ Bcnedictus. 
bpm,T.*.Ttinpfaltcrio. ati 
£vup qui fcdcQ fupcr tbronll} 
ci mdicai cquitati tncfto rcfiisi 
um paupirum i tribuUrionc c,a 
t u rolnslabo:t m s "t> oLo:cm con 
lidcrao.**- iba<jnifi.O;jrLo. 

OiTjnipocC-f fcmpi tcrnc Dc 
ufqiiiceleltia iTmulT ter 
reflamoderarisfupplicatocs 
populi tin clcmetercraudt i 
pacem tuam noflrie conccde 
tempo:ibus .per oominuin . 
tounragia nunoj ncunrur i«t> 
biro polr vefpera*:ncc etiam 
sicbuaoominicie qtioriee fit 
ae tcitwore. Sdcompletorirj 
VMtiplaltcriD 3dn'.inet<nnit 

S *'™'S l >to(IIW)ft , ri;CC9Tt tn 

1 tlenltccnilKmuSM 

'mino.3ubiicrtinffColalutari 
noltro. "C-:eocupemuf. 
"F>:tmooicrii. ~'i p.-imonor- 
■n. Scruite p*.vr in pdlierio 
*■ (Bcnto: foinocreneminis 
luiDominc. .tfrcuftodiufle gem tuam. 7.ccriopnma. 
aulueieru^icfiicbrifrf ganiBfnfliJgeitobd q5 me 
jiniferatperp-opbetasuios 
itifenpturiffactiSDcliliofuo 
qui faetuf cft ei er femie pauid 
fccuudtimcariicni qui p?cdclli 
u.iruseltfilius oriin virrute 
feeundum fpiritum fanct fica/ 
rionis er rcfurrcctide morruo 
rum icfucbrifKoomini nofrri 
pcrqnemaccepimus pratias 
t apoltolatum ad obcdirndJ 
Fideiinoinmbuogenribufp:o 
nomine eius iii quibue elhs z 
vosTOeatiDninotrri icfucbi 
fti.Omnibusquifuntromedi 
lecrif vocatif fjctif grana votj 
7paraoeo patre noftro? t>o 
mmoicfu cb?iftb.;Diarir. FjV, 
JDommc nc in tra fua arguaf m 
iJccHJcinfiireri-ruoco-ripiaun 
tfiifcrercmibfoomiiie qnonii 
infirmno fum.* Sana me »ttc 
qnomamconturbarafiir ommaj 
otlamrniaitiomcanirbsta cft 
valte.a*>ifcrcremtbi oominc 
quoniam inflrmoe fuum . 

i.rccfo lccunda. 
' ) lUmtTcme^fae ngor-eo 
: . ■ 
^otVvoNsq-fidesvfaaiu» 
tiafi rniuerfomiido.Xeftif.ci 
mibietie a aiiferuioirpriino> 
ineuigelio filii e n .cpune iter/ 
xutormvnfaciofcp 
inc»:ariotbUBmrisoKecr.isR 

tandemaliqri,pfpe»iter babeaiJVcliitatciSi veiedi ad 
WK-tue apoftolua figrc pof* ■ be?$ fcdes fr tbwnil * fodicaflegtatccfto itfijgifipai» iconielefejrlrde tfideficTcrt 
ptjiirrftiulatioitc.Qira folue elt.iuluisauterrldevuiit. flj 
laboieidolorcouderaf^Tibt 3nrende Dcprccacionemmcaj 
eniocrelictusepanppupillotu domincitntlinaaurcm tuaad 
ertsadiuror. OJnatu foluo la prccemmca.Oiftodimevtpti 
bo:cm s.oolo;cin confidcrao. pillJoculilubvmbra alas.ttiap 
lccri o certia. ^tegcme.t.TierftecgrcrPme 

2^\.£fideroenimviderevof os in lcmifis «i3 vt Mon mouc 
■ f e Vo ant nclHgiamca.^uftodimc 
bfafpiriraftaad^ftmudiiVof ti pupillam oculi fub vmbraa 
idclt(iinul?folari i Vorjgcaq lanMiruarumpzotcgc.XcfVi 
iutcccficnivfajatiBmea.w; -v> ^uelatur crtiin iraoci 
aDcitriocftmibidominuanc X voecetofuperoejunpic 
commoucarTiroptcr boc Bila taccitniuftitiambouij eoru 
taracftcoimcum -teiultauitli q"ViTirare5oeiin uiftiriaoert 

guamea. Dominnaparflbc- nciit.guiacjuodnotliriiefroei 
redirarierncTcgliVismci "fiuo mmifelbim eltin illte. Oeae 
pr.rijorpilBrBtucftgnf..».':' enfm illie reuefaiiir. & Drli 
nocntmOctlnplalfcrio.X-iiit samtebominc'6tus mca Dns 

nOtoautcmvorijnorare ftrmamcrti ructi.fr rcliigiume 
fr&q:fcpe,ppoiiiiveni om.*). Xibcratorme^ocufrnin' 
rcad voe « pbihtus fum vfqj adiutor meue -ei.3n.ii1.no, Vt 
adbuc:vcalic|ncm fructri ba ipfalrto.Siali<ni«icfprJ tae 
bcainvor^Giiciitcinceteris/uipfcriiavfiod.Irjr.feguC^ 
gcncib^SiceiSTba^iffapi n ■. Ttuptic 
entib' 1 mfipientitf 1 ocbieoi BCafuent.aliafequcTejrp6,c» 
fii5.-3cac|Oinmepiomptucft 0ercMlTjrifuiflflar3.Bn.TiS 
TvoNecjromeeftiscuangeu. mag.aifi!aofonewccf: bkfo 
5arc no eiTibefcoeuauscfeLft; (0 {|f iu f. secundum icanem. 
Tlotae mibi fciifti domic vi*8 x.cetipreprima. 

vitcaofplcbisinclctidaciicltu * Tlillotpe.tlllprfefiicre 
too. bclcrranonce in cettera 1 fiiticbaiiagalilcc-zerai 
iuavrq3ifincv. Tucfdncgiih: ibrmatcncfu.Uocar9cft aiic 
mce bcreditarem mcam mibi. icfiinTdifci'pulici?adnuptiof ftre. isomclia ve; be.pief 

)iiu'n?nonV 

.pto: adnu r . 

tfopjimu"iipcco.3Ui1itia,n.divocjcuationfoIijnivenu;cfet) .'T-l-liraisftliinDdcftitifii *-v XTodDbmin^nofteraCtp 
lUtin KJ, redempto: ad nuprias ibidfliiffliVflciitomqtiowrmi 
uas ieriricarcrfaeere Diemat? 
eircrceptlBCeleflium f.icram 
toni fitnms etiam inrta lf am 
ftde rccte crcdetiu pfirmat.l>' 
Sirmcnncntii meBmircfusiuj 
menm-ilibcraroimcus. Cicus 
mc' adiucar me9.¥. prattrfw 
tnc9? comu falnrie mc.*~v "'■ 

POrro tatiani Ttnartiam 
eetcroriimo^quimipfiis 
eetbrauntperfidiasquoin fit 
oamnabilisinfinuatoieuiu» 
tboro nnmaculato i nuptiis 
dcbica cailiwcccclf! 
pa ieffet nequaqj eas Dcmirr* 
fisno? fiiop ini riis ?ftcrare i 
adbasnupriasveif voluillet 
rV. &me(tterraiplaimidoe 9 
0:bis terraru3 i uniucrfi qui 
babitat f neo.* 3p r c fiiR mario 
fijtidanit ciiitUE ftuiiiina ppa 
raintcumO:bis. 
V\Oneautemqiiia bona elt 
J Zaftitaecouiugali-smeli 
ozeftconnnenrfavidiuu-op 
tima perfectio virginalis ad 
compiobandum om 
ctionem graduunw: 
tamcn rnerinimfmgulorum . 
erintcmcratovirginievccro 
tiafci nomiims pignatus c(r. a 

epbcticoanevidueo:e moj: 
nedicitur a nupttap celcbia 
loribuaia iuueie iuiiat.t bfls 
pfeiiafucwtutis bonorat. ■ 
adtcBtieicuauiariimammcaj 
©cuo mcos mteccnfidonocro befcam.* tuftodifliifmfmeflj 
i cruc Tliefi ■ Tc dcuj laudam' 
£tLciriisfoeomnce gentt* 
t>ns. £t fupcralosgrwei* 
jn lnxuoul loperoomci^pfj! 
mosfoUarl. ftefrnaatt .cop. 
Sciiediccio. ftcrnereTum 
\: Dns remia.j''. nopticfa 
etefuntincbanasalilceterac 
ibiiefucummariamacrcdus 
Kcnedia 9 . Omps ftf 
pvtcrne.^i noDictiftu^vagia 

3amlueis 
aloriatibltn.!' De?oe^m» 
rc.prisregic.DwclpHub»no) 
gloriapatri. nriieterra. 
ad tc oricSlia pri.iudica me 
zxusiniioiniecuofaL-Olona 
■Confircmini. ilii . ola pft 
Hc.itiimacuLati.alo:iapatri. 
i- ftetribue aloraparri. rfc 
Ouicunqi 6b:iapfi.-"» ■ Gfa 
tibi. ^furge. 
'ftooew vrinpfalre.ad.iii. bf , 
nuncfancte - lausigbeV 
Xegcm. Sana. 3« 
clinaco:mc fu-ccoi 

j- Zefeinper.^Zafeeir . 
Omniaautem.v- 'jneternu; 
fternm. Sa 
«uf. altcralieriuf. -Cta 
maai « ceC. m i» phlteno 559 
Sc 
dc. ■ trixitoominus 
•ri.T.pfal.vc in pijlterio.cflp* 
Dominus autcm. >f. loefi 
crdto:. DirigaturDomfne. 
m iwfccit Initius fisnerutn lefueincbana galil« z mani uerfus faeerdoris. 5iat mift . 
feitauitgloiiamfuajalleluva cordiacuaoominefupernos 
ft, flia5nif1c.atewvw.aoco fv,Qtiemadmodu"fperauiiii9 
pictorui ws.ikitHwtouvi-L inte.3nl3udibusjnripboiur- 
toecundum inagnam inifeiv 
ancUurbraprc ^liujcic co!diaiiuuam.rr:npfaltcnct 
VelftalASiiWinfrjocu. cap-a, norpieccffic. £c 
cpq>bamc.$CTu-iiJilucoc Kiawnwtisreuaturvmbra. 
..(. Uenirc , ■Rcpletiuimusmane. 

frulfernueoomino. 3nbi fruirauimus. Ecncdi 
lciraa. "nocceuir. Xx> ccuaDominusDeusifraelsj.;? 
minu8Dcfcnio:..v Dominus 3pJum.prccesvtiiiplaitiThj 
(Iluminariocum tcu oicu j •latioboomuiica.SurTrafiini 

rwnune 
■■ 
vfyadnubcsfrcastua.x.i. netviMciuitare«8bcaram« 

Inuifihiiaeuisoeiaerea na.qiicttfiujracuctu^cltirtci» 
ttiramuiidipereaquew pmnnnaamiioeetfmei-NVms 
CMfuntinrellccraconfpiciuiif' ., ; p,iim p.-oprcroct. fancri 
fempitcrrta quocp cine virtt» guillcimi i Ismecf fiilpicri qtie 
iDiuiiuwficavrrmcincKuU vf^ibicturarttnifi feptuagcfi 
We*#, Driene.l.ccriplcc'i> maaurccuencrirquiatunciir 

Qaiacujco^iwuiflentoc cipfritferiafccundafeprmKe.- 
um noniicutDctim gto/ (iiuciicecffmuoinrraauquae 
....... : . . 

fedeusnuernntincogicationi ■.'irruaautfctfum duplervei 

busfuistobfcuratumcflinfi feinidupter. Cifimiiitritde 

piensco:eorum.acc[io-iiL. «liiafuftramisqucfcquuncu* 

■■■■•■■■■■ 

■: . ■ ,11(11 ,,|, 

runtgloiiainin conuptibilis UpurifScntioiicmtaiuuni.^c 
ceiiiifimilitudirtcmimadiiis . .■.■nopofl nanmtas Ddua 
cciiupribito bomis.? uoluqr ittate Domitii aii TTaro&omio 
s qu.ufriipeiliim ? fcrpcnrum ansctournctWafdiccusfalus 
TiunojDKtmiKDCUm lailda dconofrrofcdcrilupi-r tbionii 
inu# l |iiju.ii'il£.x'rcruUiirx.- *Bgno.V.Sridicr9queit.ofc<. 
tcmporcncccnaiiifcirtainit ^jOncedequeuimusomni 
Jeittonumiiifiiiirraoctaiwe. C/tfOK6oe?.vcnoo vmgc rtftt tuf iwiw per earnem ntltf tna. £f abundanria f n nnrnTC 
iiitaMibcrerquoffSpcriiugo '^r\ fliea,; " w f ancta 0*v& 
v<:tu(tafcruir?tcncr. ficrai. VJ ocffderia rccta confili* 
ricbcatamflnaaft. ar^ovcr iurtaruiitoperaDaferuisruis 
bopcepir vtrgopmaiif y ft rpo illam quj mundus oare tion 
pcpitrctscoiujrcgc v- p^r^tri pdrpaceorfcotfanofrrami 
^rSfusgfaluriscter Ora darisrmsoeditaT toftuifub 
vJncbremarievirginitarc latafo:midiiie cepoia finr rua 
fcciida bumano gcticri pmia .ptcctionc triquilla."pci D115. 
pfhttfttmbue qsvttpfi ,p«0 adpratiibv3alitci8.flry.Te 
bia inrcrccdcre fentiamtis . r inuocam". Dcns m 110 . Bri 
qnameruim^autorevtteftifci tmaculati rctribue.iquicuit 
pereprlmnfujiefiirpj Smc- qj HdiCTfi.i.fertasftionJ.io 
Scciiiitnunragialanaov oue nimvtlnpfaltmocotittnerui' 
^HranrvfqjjadPfiicaDciiafrto cnofoneoeofiicarrtcedenrt. 
ic. & ab bpflona Deufoiwm gt vcS.m. 3nru'nauitj&.rnie 
vrqjadadueHnim.5cd()uori jrictmt. n flij<jmficemu8 ? 
enfcunqjoicunrur borebenre ofone ne drfrca .T[i fl vefraa fuf 
mariemeboroduoivlrtmauif frattfarpSooc tuticate Mfi. 
fragiafcilicettteoibuefancrie m Merbiicaro fjcnij c t babi 
?propaeepirunfp%iatutios tauttm uobis 1 vidimus stiam 
7portvef.bcarcmarie.rxfa riiisglcaiHn.quo^wiigcniaa 
eroftepbEmovrfinoi; mUUer parrcptL.-numgrarieTvrrirariff 
mo7rjcreIi(}8DicimU6p9nia airaatraaira.Vv/Tanqirpcnfus 
turias 1 vcf . rortj vr s teria fe of 0. vr.fup a. "oe beata mari* 
eundaadueiirue.tieomnibtJa tterdcnsmarer *>ir«v!rrjpe 
(artctiean. Santti nci omnce pmtfinc dolorc la&atoremfe 
gcftisplOJtcsrupnoyciuiuin culo^iplamrcitemauctelo.Hiin 
terceditcpnotji' Ictamint rola?irsolaaabar*beradece 

Iflfirmitnrcmnras ofo, loptcnfl.fc.erofo.vr,tj.ait* 
qspncpptrmsrefpicet fuflTagiavrfup.c-crtarernai 
malaoiafjiuftetneremurbte niiuirdM.Tf.winpfaUcilo. 
marievirg:s7oiiimranaoru Diricuflodiam. lerriopita. 
ifflmtuy ttcrccllicne auerte •vSftopwquodrracKdittlv 
"per.ppaccari Da.paceorie Jbr losoeueinoefideriaeor 
inptebiisiioffrisqjhoefrflli^diecorujiiiimundltiavtcott 
qui puguct p;onoB nifi ru dc? rumeliif afficiant corpoia fin 
noilcr.flr.Siatparin virture infem«ip1i8.qui ccmutaum Verirawmtid tn mendnrnJm (ionmrrtr«onntq«onfaiti 9 
colucrunt-iferuteruntcreatB ra[iaasuiitoignifuntmo:ce. 
re potiusqiaeatori qui eft be non foUi g faciunr ea fed ctii 3 
nedietueinfeciilafcculomm. confeiitiuntfadennb*. SLiffi 
SmeX.Tloras. ijxhofrfifl. YVloptn-qiwdineinifabi 

Pftoprerc.) liecflobomoomnisqui 

rjeiiflmpalfioneignoim (udicas.3nquoeniiudicas.il 
rtfe .Tlam femiiic eorum imu rerum re ipfum ?demuae . t"a 
tauerunt naruralem vftim in demeniagisqiudiCLTf.Scim" 
eiunvfuin cmfeltcomranatu ciqmiudiciri ocicltfco^vert 
ram- xectioterrla. rareiirteofcjtaliaagifc.seri* 
.- ■3milirerautemimarat v.vntvk^ ^Sarou. z.i. 
ZJliieucwriaiuraUvvufeie ryXilriaf aiit.o boois qui 111 
ttarfcruininrjcfidcriiffuiem tVdicaecoeqtiiraliaagunt 
ufceinafculii mafculoe turpi ?facifea.qwa(aelfusiceiu,.i 
tudincmoperaccflTmerccde ciumoaanoiuitiaflwnitam 
quainoporruiterrorfflluiile ciu&t fapicnnev longamml 
meripjia recipientcs- * : rari>conjrenine.ignora&quo 
oajiravnnpieta fijbiptin w'anibenignirafltviadpejur« 
Cpfenfl. Ifcriopjima . tutmteaddurit. xecfccuda.- 
,-, Zficurnonp;obauerunr , -ftriduouritiamaute» tur 
DciimbJbcreinnocctia3 ■aiiwiinpediciiscorruus 
tradidirillosrjeu8inrep:obu tbefaunjae ribi iraidieirez 
fcniuinvtfaeianrca quenon fuclJrioiflunfiiiidiciitiitjrcd 
coueiiiunc. ■rnitcJKcde detTnicuiqjfcojopae^.l.iii, 
tie lcniofccunda -pleqmlecundriparietia! 

>boni opens.gloriam et fliMrfaanequiriaplciKWinui tibueVitametcriij;. 
dijboniiddioconrentioncto «iDieraoErilltarc. y_tx.i= 
lomaligriirarcfufiirroiics oe -. 3isauremquiercoucen 
ccrr3Ctore*ocoodib(cs ?ni [ £rionectquinori acquief 
meliofoe.fuperboecIacoB in cuni verirari credant autcm 
ucnroree maloruni parcnti iniquiran ir.i7indignatiocn 
buenoobedicnteftnfipk-nrcf tMilario?angumainomneni 
liicopoiltoefincaffeccioncabf aiiinum bounnifl operantls 
qjmifcricordiaflne federe.-ci irwJij.iudci prwiumetgrea. 
Eiim ltillicu m 0« cOjjnowltet lecriy fccunrfn. Xo:iaaiirvbono:7par 

omniopanti borui iudco 

p:imti i greco llo e eni{;fon8 

rjiacceprioapudseri. <. u, 

Qdicaqueenim finelcge 
pcccauerintfinc Icge pc 
ribunt.<£tquicuncpilcge pcc 
caucruntper (egem iudicabu 
lur . Ilon enim auditorcs ie/ 
gisiunifuiit3pirdoeujfedf.i 
crores legts iulhficabumur. 
isabbaco vt in tncta.-Cantace 

atlm cnim gcntea que lc 
Scmnonbabentnaturati 
ter ca quc legis fum faciuut. e 
lufmocii Icgem non babenres 
ipfi fibi funt ler.quioffendunt 
opuelcii;iefcnptii5incordib" 
fuis ceffrmoniuiu reddeteillif 
coufcicntiairforiim. Xcc.ii. 
^-v I intcrfe inuiccm coftira 
O.tionum accufantiuin aut 
etiamdefciidentitimin tiiccn 
lucjicabiroculta bominumfe 
cundum enangdium mcum 
pericfumcbnmim. Xce.tii 
^-yjautemtuindcin? coroK-» 
y^minaris i requicfcis iu 
lege.T glorianf in oeo:t nofli 
Voluntitemciufipjobaevtf 
liora inrtructuspcrlcgem co 
fidis te ipfutn dticem clTe ceco 
ram:t tumen .-onim qui in te 
ncb:is fum eruditorum in fi 
picncium magiflrum infmici 
um babcnrcm io:mam fcien 
tie^vcntatifinlesccwntm 
*« flp^rapojtnitwwtcni do mini. Sabbatoa^ ■Ccfpcraa; 
afi senedfctu* Spranuc; 
oinnu •« fjpra in p f ..YcdCnri 

fehharn flfi tri.l.^l/iCJt Hlit- 

ifcdc0...j m -fupr« Ocus 

uivefpcriflPoniiiHCeprccciie 
tiso;ario QmmpOKtnw iup 
ad complCKirium.roriim yr 9 
admatutinas. ^nuiratorium 

#ulu s vocarus apofioP 
t-' iefucbnlliper volritatc 
sef 1 foitenes frater ccclcfie 
Dci qui eft cbonntbi fanctifica 
tisinebnftoiciu vocatis fan 
ctiacumomnibufquifnuocat 
nomcn oominf tcfu cbrifti iri 
omni loco ipforum 1 nolrro. 
«TatiauoBipara oeopatre 
noftro 1 t>no icfu rpo- Xec h. 
r atias acw 00 mco fcmp 
p:o Vobis in graria t>ei q 
SataeltvobiB icbrtfto iefuqi 
inomnibusdiuitesfactieltio 
im'Ilo:momni vcrbotmom 
ni fcicntia ficuc teltimonuim 
cbnfti confinnatii cft 111 vobif 
ltavtnibilvobis cefic invlla 
gratia erpectantibus reuela 
tione; doiniui iiortriiefu cb*i 
rti qiiiTconfirniaWtnos vfpji 
fincmfiiiecriiumcin riicadue 
tus pomini noftn icfu cbntti . 
Sidelis ocuepcrqucm voca 
ti eftis ifocicutai! filii e^ielu 

Ocb:i(ti pomini nfi.x, lii, 
Bfccroauteivosfratrcs pernom Dominfi iefuebrifti eickbat.ouado?oniiie8m.ale 
vt id ipfu^ okatis omnce.? ri babentcs curauit. ! lonnm fifi 
fmiinvobiefcifiiiaca.fiti9aut £*rriMtate.«u'sequodvoIu 
gfectiincadem fcieriaJLufi. niafalicct.Summetrinitati 

■ 
*-J fres meiab bis g liit ekwrf .1» faaenduin eil maliisooim 
q; ptenrio Ruticer vof.iec v. nids in quibua iw i apit birt> 
-p. ocaute? oico <p vmilgf riabicvfsad.lrx£teta.De» 
i/ij wrj tncit e*w gdesiurn 01U5 vf> ad aduewu in fra oi 
pauli.cpoaiitappblo.ego vo Iwiiaeqnfittfoomunca.zei 
cepbe,c^omiton):?i.l«,vt. umV.racerdotalLa.iin laude 
«\luifuscrps.ii!iqm'dpau tineneiira.ajbndiait* 
VJlufcrucifir^dtrjTObaut £uantcoc1'tfdiflViicfii*Dcmi5 
innomiepauLibaftijancftif. wcceckpioPuckiisadorabai: 
Sccuduiii.mattbeu.'lcc vii. ciioucsDikfLuiapotcsmcmii 

ITItliorpe. tdoefceditti daf?cxKtfcemairiang««i 
iefusDemdrerccurcfuiir. P1ccnsuotom1idare.pl. Senc 
«ifbeniitc^rrc.w.De.oie. dicnu* Caao. 
fl^moure oomfno ocfcen .- v ainlporciis femptterne 
V/dcnte idcffdceeloittmii v /Deufiiifirmtiatemnolira: 
dumfccutefuntcuturbcmul p:ofpitiusrefpice.3icRadp-'o 
te geiicris bumanj per ft dcm regendii nos dertenij tue ma 
Tliiicnimiilc delcciidiH; neo iclwtisericdCpcr^iJboiat 

■;. 
rYXeccelcproPveniefado prcTencio:iiide3dasag.aflw 
" rabat cti.ne nioic mio se Btie puer mcuf iacet paral v tk? 
fccndcteoccurriitfbeqadaUi mocmoinialeterqiJcMrame 
WaoccuiTerciiovaliierut £t Dkonbicsoucmasicuraboeil 
prim^occurritei leprofMlcc r»- fliasnincar.Oratiow.8. 
duj eiiiporerarcus lepratam iegaiaapbebdomada.2.,u 
multipliec imoiite faluaro.-ie Raciaeasooeomcocpne 
auduefmoiie. Zecito swna, minevelfpbaptisauiiiif» 

eZnotadu"cpFM'cp?i«afpi cifpuinigaiii.ncciuifl dicac 
riralirereuratuffir.iecri cpin iioiiiuie 1110 bapcijati 
ddpuerccnturioniat'tiolbcr? eltia, Zeerio.fecunda. 
petrifebjcirans icapbanuiii ■ , Hprisauiautemet ftepba 
qujrtolocooblatiliiiitciace ne ooinum. 0:terumiie 
niotiVperaciquoiifpinc^vo fciofii-iiKalwbaprijaiii.iUiift 
<V \ nOneiiHminiincrpS t» wnnia riciin™ «ilip*»» 

Ptiiafftcilaijdisof-Tl» Bciniraprerl«riXrer£n«l 
,Tap,cVvc,i.vn.Oc.i..ciicf auIiieapouotUB.Cfflrp. 

crurrpi: !.«.p.*o. ^prrvoluncatcpeirrb!! 

...^rhtimcnicrncispcicii motbmsfratcr ccclclicocici 

<JL tibufqiiidsmltulticiac ecoruitbieumfacris omnib* 

Toieaiircinquiratuiuintidell quiruntinvmiicrraaclwwnii 

nobiovimiencien i .«.ioii tiaTOOioctpmnocononMI 

i lirrdacra oominoicrucl):ino.xcao.ii. 

piditum (apicutii t p/u £ncdm % „ c "?r,f,-E,K 

deiitwiiipmccntiumreptoba ooiniii noltnieni ibnlh 

bo r '■':• patcrmirmcordiaruinrixur 

' sraPicsMiifcnrrfvbi totiiKConrolatiomoquiconro 

rcculi ftlo loturnos m omm tnbulatioe 

nc iliilHinrccit ocuoropienti/ nollra vt polfimueripi confo 

gm bni» InuiuVsI.o ,'i : xcc.i lan nosg momni pieniro fiit 

™ m qiin oci r.ipicno mo percroMiioncmqraerore. 

iu^pcrla , n urrtpuadeqquonio5ftciu: 

plciitlamoomini pticult oco abundant panioncscb:illi.n 

iam p^dicacionio.laL nobisitarperteriimabundal 

iiosfoeerccredcnccs.xec.ii. cpnrolarionoltra.Xeciio ttt» 

y-v aoniaiiideirisna petiit iilomnrjJ 

(> -r trreci fapieiitu qnerur ZJ vellra ecortatione i lalu 

TlosaSteniprCdicamufrpm requeopcrotur ititoilerantia 

ciiicifitnin. reetio.tcrtla. earridempatnonuquasriips 

I-tfdeisquidcmfcandalii potnniirrrpcsnratirniaettl» 
<teiitibufatliulriti.i.3pif nobisfeientcs quoniam licuc 
•aritvocatisiudeis atcp tticeil r oc iipauionumelhs licentta 
rpmoeiviitiitemr oeirapie eECololationis.Xcctioqu.irta 
tia.qiqii.v ■' r>Oncnimvoluiuiisimio 

ti? clt boib n .r qo murmri e rio Uiirare vos fratrcs tie tribu 
foitius eft bominib». bomi lationc.noltraquetaccaciiiti 
nlCAV.poltriaritiiratemDOmi aua quomacfupra modngia 
m SatSatoadvcr.noiJndi. natinimus rupiavtiite ttaVC 
e.3piri<c.vt.5.mrabato'«l: tedcrecnwctviuer.Xec.v; 
"riesetn ira.sd CDa s . «ri W» C&tfi mnobio .pjuf rc 
qui rcdes vt.ii.ct ctiamo:ari° SfJrponni^ mo:tta babnim» 
Omp8fenr^.!ldrBiraitin»»ntiloilfimurfidentefinni!bif ftdin d« futtitat mwtueB nawp^bMqtttafnmarf.ooi 
qui oetatis periculis ci ipiut muint Diuinam pioptcrca qi 

■nosetcruetinqucmlpcjsim 9 vcntisctiminimpcr.iuit.tte 
Cjuoniametadbuceripietad cicqulcfce:e vtocus. :tcA^ 
iuuancicusetvobiGfiioMtio rvleccemotusmasnusia 
inbuspTonobis.vtcrimilta Octuseltinmanicavt na 
nimperfbwa ficterciuoque uiculaopcriretuvnuctib^Qo 
inuobisrdouarionispermul autcw Domino afcendentcm 
lofsfcagarpnobis. ; ..-••. nnuicuLiinevcitacaeftfeinpe 
•j >amdo':i3noirrabcccn: ft.isiiiniannondebcimisat/ 
J /temmonuieoufcieticnfe tcndcrcqiiodcontraDomintt 
flttodimnpliciptcifinccrita ecconira.riifcipuloseiuscom 
tCDatHoninfapieiitia carna motumricmarcct nuausni 
li .led giatia Dei non conferua oe intumuencSed fcnticns 
riuimusiHbocmuiidoat>iid.i. fupetfecrcatorcmctDomirui 
tl^ataDVOs. 5ci>5ni; Miiimonbus.cc 

Inii(otcmpoiv.Hra ; .ftiL' iroiurittJSVofcbatocciiiTere 
tfminiTauicuI.ifcnitifiir ci.OmnifleiimicieiiicMquc 
cumdifcipulicruf.£trelkiua no&eiiirenfibiliafimccrcaro 

PDIf quam pomfnus ac fol denteieui iu nauiculam cccc 
uato; ttofrcrmulta atque motus.masnus factus cft fn 
inumeraniiraculomm figna m.irietfncicaucnmt ctrjDifct reDominnmenetcrrcTper q uanofperimV' a 
mulcicrcdidenitmcum c os twiitis pcn 

it ireadmarcquatmueottede Wcnliscom'curos,p bimia 
fetfenonfolumoommum ce nafcifiitaj;iUtatciiopolle.iut> 
terreredetiametinaris.acfi fiucreoanobisfalntementis 
ciccretDifcipuiisfuisrebiifri «o:po:ilvt cag.ppcrisiin* 
vertss-ireditismeporente paciur teadiuuatevincaiir- 
incerrie.credircmeforrc eiie fscr.jji. r»inmef.!luano9pc 
«inmari.., Xeaiooaaua. rimusiniperariacdeustraii 

erinbaclcctione fiineri quilliptepoirolxmiiescim 
euangclii geininam clfe dilleiitguodfeceratfiijHUi.di 
natnrHinDeiomnipotctispof ccbantqUS^bicq^vccicipe 
tumue cognofcere fcumanam rs 1 1 mari i obediiit ci« , a^a 
rrflicecflCiiuepiiimam.btima jiinovcs.psrixodomaa* fte.oi , dwtii<ff.»ominl(9 *i, lauderjonfrorirarMcconlcr 
P^iMnuitatemoni.Si.tpus fio.plaudenccipitur.Confite 
wngBnientTfthad.lrr.Sab rwtibipric.i.laudaborequi 
6.itopreccdeh3dveg.fiftatti espnecelirrcrrcroiutquii 
ipcwg.infat*aroaiioneiir3 «3runr.i3iiiabfcoiidilfibec.i. 
adma.oudicufiDncnciira rnrlteriuiitmcariiatioiiirmce 
pietcrrrcsvltfmBDlecticjneP a fapiciitii-.us idcftfcribia z 
queerunt oe erpofitde fecfue pbaiifcio ^reuelalh ea panju 
o^ecundiimaithc-ii.Xce.p- mideflapotrolie meis. «fi. 
rliUotpc.RerpoiidcoicP £oiifircbornbiont.patcrcclit 
•JTLrjint. t:oiilirel»!nbipriC tcrre q obfconduri bcc a fapicn 
parcrccLiTterrcqiuaabrcon ribuotprudcnrrtwrraielalH 
dimbecafapicntiburrpmdc capuulis.- Sridic," 
nbus i rciielnlh ca paruulie anitiii tu.i qe oric oiiima 

artrcliqitt.TDomelioarmoiB. Jn pieratecuftodi vtoifola 

B«t?martl>e?C4 boc rerip rpesfcceleflieuiicif ruaVern» 
ritcuanficlliinnooirfrfu JJieerorie. muniaf. Toer an 
pcruiend qind ptincai becre Oia mibi iradira Innr a parre' 
rrrponfio.Ziicoernnarrarq; iiicorneonouirriiltin.ripf ncc 
mifmtoiisoircipnloeruoebi parrejqsnouiininrnifsrniuo 
rjosrbniosaiiieracicriiauip lueriltiluisrcuclare.fe a>a<c. 
dicarcinocjcuiitarerlocum °" 5- 

duoeratipeventurne Qutre in.lcr.adpe;.niiocta,X,il 
nerTiapredicationeblreruiir. j),-, 5 i. -,„r 0l „ 

r»icinnonnnetiiocti.i oemo Jt 

•SSLSJ! " '• ''""'«iattXKSs 
-|- Tlillaboiaeruli.inirofis yft» ad oarctacapiiulum 

rv.cij,',' R, r !," *'"",? "" n^^^^^o^infiitHa 
,TS =*™'P»tereci„er .1 l oio curunronmeequio 
Krf i «"'"Wtraroiptiira eurrunr fed vnuanccipitb-o 
SS-T ?-' ^'''tmji-ir-,- iiium.l,e enmte vt coprcnda 
t,S?-?r 5 ,","-" 1 ?: v ' r -' ,, "P f » 1 '"■ Olur. rTcfpcnma 
terto.Cofitebonbinneinioto Ofoati Denfonilco-r 
eordcmeo.aalibipfirca,,tur!abb^..a1njS,SSS 

ISlr^r,, ii. ",... ■ "^ m o«:ercra„di.vto inHe 
mlniiU',5^ ^ lli " te t'b,do J5pctie„oltrifaffl,«, m „rpro 
mlnei.laudabtite.confenioip roi nomis 3 lianiiriWditcr IflMttmnrfer. --.'■,«•:■ wrperfcctilutaliTwtxatoni 
BCnCdtCfl niaoJnantseoruin.fr-XtrcJf- cv? mu3onoaUaalta..&eogvariaf intqidcus Juicliir. 
alliiaUa. rictielr.luir.ftviditp, lucecpeecboa: i diuifttlucea 

rcthilauda cenebritappeUauitqjlu.ee die 

miw.a.sloraincreeifif Ticiiebrasnoetc.S9Ctuq5ejI 

3tcmlTacft vefpcreTmattcdtesvnUij..-'- 

jti^iiouc^-xtiortBiaqtiibDfl SnprincipiofccttocusceUijT- 

fcuimdr ZeteumlaudamUS terramTcreauftineaboiej.ad 

2p?plcto. 5Pfectno«dom imaginem t ftmilitudmc foam 

■ _bc?inadiuto ■ ^onuaoitigitor&iiBOe^bo 

rilim oaifa Xa' mtncoelTtno tcrre-iilpiranic 

tiWrjficreyctemegiie. t H iutacic'e9i"piradiiuiK.W.I.iii. 

liii.p1almofl. {oMctorii.«!i- flr\3rirquo5oe'.Siatfirm9 

flbifwercmibitsiCTmudtci Wmtiiimcdioaquairtolui 

lacionemeam.iv. foinuoca dataquaeabaga.fcfecicpe? 

ran. ruaureiniiob ' ' '■ firmameni piuificqjaquasq 

Zefocwafirerimnii. fuilo er&fupfirmamentumabbis 

diMoerfomine» Salua. p». queeratfubfirmamcto. f rfa 

ttiierfimittis. ctiicltica.Xtocauicqs dCfir 

T>:eo mamentiicelii.ftfactiicltve 

Dipemu6facie50rii.ftinpfai pcreTmanepiesfeuudiis. K 

mistotnlemusei. Uemcc 35ttorpfcctifiitce[iTomntBoi 

1 "pntotricjl ■ Scruite. notuScoj:'Cop!coitCBr>c9t>icle: 

Eeatuevir prtmoopuuluiiciiiod fcccr.ir, 

abcmoriuinucte gtrcquieuuaboiopcqtipatra 

noieruirrie.3nt*itubcrge rac* lliDircgOeue eiictaque 

XTIprinripio ncfte.l.i. fcceraiTeraniualdcboua.£t. 
crejjuitbeuscelum«rcr Scrmo feuMmecJi X-ifti. 
ra.Terraautemcratinrianis fr\ 1<fliftas Wmeoifafnifl 
tTMCH9 7tcficb:ecrat rupcr V/rarileawolcifcoiifidcra 
Facicmabrfii.-rfpintiisoomi ta fublimitate aurtoris . Tlec 
mferebaturfiiperaquas. ■#». emsfadlepoteratec vellcuc 
3n pricipio crcauit tvos cclum quod manue facra confinnt t 
•jtcrramiipiritusPnifcrebaf cclellisflatusinuitalefubltait 
fupaquai'tmdirbe 9 cilraq fcce ri.iaiauit:iuarimceiiidcm.ar 
ratcrantBBlde bcna.*. 3ffi tiferDeuspotclIatcmfiwmiii 


omttcj fabriea 5 eM« homftti 
fuemt tradirurus.vc que fecti 
dumprclidcinpolt fefacef di 
iponcbaccundcinfaeeret plc 
niiaKBperfcctum bntejmfe 
dtgintgcent qua precelleret.T 
poteflacOqua cnccie aianrib? 
impcraret.foliferuies ei aquo 
ei cunta RieramTubiugimi . 
5«manir igiTnr Diisboicj oe 
limorerre.£(CH'ir.ii!itinf.Kk'$ 
cius 1 piracuLutf itc t factuf c b 6 
in aiam-cuncittcs. p-3nprinci 
pio fecit Dcuo celii i tcrrS i crea 
uitineabofei.€t.Xcctio v. 
*7"T£ iperaret tnudo fcrui 
^-trerdcoereatorcni fuuj 
fufcipercc creatur.i fibi parcf 
copdlercctanceq) codfcionis 
fc fc oito oeberc prpicei-ct.qun 
niipfcacreatura erigeret l*i 
benfin.ppria pcaceolwiiviti 
«coiemptiiobedicutiaqitavi 
uerei coreptiiquo Digne pio 
mcricis iterircc . UnS i fctfi e 
¥t?renedoimorte icidcrccg 
obedicndo viuerc potuillet. 
ZulitcrgoohsDe^boicsTpo 
ruitcutiiEsdifo floluptatis Tt 
eperarctur ■i.cuftodiret illud. 
iSuitaucratatOnedc^padifus 
«oLuptatisa principlo quopo/ 
fuitbok>quc"formaucrar. CJt. 

■ 
VJfi pii t n coccmp tii,ptutit 
Vttcprinilc^uipdidit.i mo: 
tioiibtfcnteti.iacqiiifiuit.t"C 
tfcreaturaadbitc cms feruat tperui;:li«t i>fccTcarori,fan 

Dencgaucritobfcquia . Hnde 
apparec cjdfucWicican oetrn 
jc:it .cii pctontm menta ctu» 
itarum mutarc nflpolHnt.era 
luriso bomo in ilto:i ilto gr* 
uari6:ziercufabilipena altrt 
geriff .cdteitiij crcatorc x eiu« 
Fpema cre>iMtrc;pefpia"9 ori; 
i oe cius eri<*is crcarura fer 
uitium.Beneticiif oei pejfrue 
m.teiuepotcntiamnon crri 
mcfci6:ictitihipeiicuHCtaoc 
fuutW-ipfeillinofcruifl. H 
tnriiDnsnonclt borni boicm 
folii.ftcinm^ciadiuroiu fireiibi 
^Sdc ccro non inucruebaf ad 
iurQ;lirisc?DUiio,uoc)3t>e ? 5 1 '' 
-:>n:n s.tri matcbaij Xec. vii. 

ITI illo teporC oiri t ietus 
bifaputiffuis.Sile cft :e 
gnucclorum boipnirifamiliaf 
quieriitp:(momaecomduce 
rc operarios i vinei fua.^t re 
iiqutl.lxmctia bean gregoii 
nr^Ti^erplanatocfuamuIta 
-J-adloquendufcieua^elii 
fcto poltulat:qii.i volo fi polfii 
fub b;emtace pcrlrriiigcrc.ne 
vosicrcenfa^ceffo i ,plira> 
e.rpofitio vidcacur oncraf. re 
gnii nSqjcelorii patrifamilla» 
HniilcDf.qiiiadcomplcda vi 
neajiudoperariospdurtt. U 
3mmil\tDn3 fopore in adam X 
nillitVniOceomeci^T edllica 
uit ccfta qui njlcrai Bc ada i mu 
liercftDuriteam ndndamvt «iclcrtfqiiid^ecarftca^toa boraadacTucntmtioliivfigad 

mtncmeciufvirasoq^Deviro finesmundunqua picdicarc. 
liimpfifc.v. £iicpobdo7miifet res fancti apoftoli mifi fimt 
tmittmaoceoftisciusiivptc qtif mrrccdcmptcnam:Iicet 
titcarncmproc3.ttad.i .TW tarde vciiimics acccperrir K 

aUisveropatiifamiliasft ■tfbieltabdfratcr tu^Dijritoo 
militudinerectiuetencr ini^adrarj.nefcicOfienuncid 
wConWtornfqrciJitquos W cUftosfratriSnwifuttfcgoiM 
ditiitidcctOBTuoefiCiii boc yitaodIgdfccifti.€«:c«ooT iait 
iniidopollidctqfifu^icctofPO gmnisfratriftqiabcklamarad 
mintifii>omo.Quibaviiiea5 inc^eterra.^.rf^alcdkt^crie 
Tniucr(5lcilicctecclefia5 que fup.terraqucopcruii ostuus t 
ab abel iufto «fc» ad vltimtim M«pii.faiiguiiie5 frams mi o - 
f lcctum quiinfitw rmidi nafct inanu H!a.£ox-Q!a pri.rubi c. 
lurus eltquot quot fanctos raetiw omcteTlcnuin.lV rn 
protuiitrotpalniircciniffc -" 

»irirDn*odada*dc[ign<>qittd Tedcuy^ rvinif 

eiiimedioefldifiiiecomedae- nerefiirtiiimFiirtiJecsiioI*. - 
3nq»a'h02a romcdcrfe m07fc agiiraroeiijiirarione. ■" '•""- 
moiicrfff.l". T>recepitq5CLDi"ia (T\ Ifcrcrc.meidciis: 7 an. 
Bc^ctoinmlfsnopadifTcomc ii^aoclicromcomiidamc 
de DCilicrno autc fife bcnir tna/ oomme.q: tibi foli pcccaui. ft 
tincromedas.^nquaboiaco flbifcrcrc.ait ^cmfi tcbo^ tibi 
roederu» morte ■ lcttio. ir, oomineqUoma^eratidiflime 
•p-^citaqjpaterRimiTiafad t*-Confitcmini. af\. dchsdc 
S lercolendavineamfuas usmeuead tedeluceVtgilo 
maneboiatertia.ferta.nona quiafactu* cs adiuto? meus 
«vndccimiopcranoecondn ; ipfimi..-" "•Jcncdictuses 
ritquiaainndibuiiifiniriovf infiimametttoccli •tlaudabL' 
qj ad.f7ncj ad crudieiidas plc i [is in fcaila oeue noftcr. p" • 
pcmfidcliiimpredieatorerco SencDicite.ariL^aiidflteoo 
gregare non defifti t . tbanect iuimii n oc celis . F* ■ Ipfnm . 
cnimmundifuiradadavfjad capituuJm.Tlefciris.ny.ftcr 
noe:bora vcrotcrtiaanocvf ne.tf.&ominerefBc^um.acV 
q*ad abrabam.Scrta quocjj Simikeftrecjnncetonimbo 
nbabMbam vfqs.admorfeui. mini prifamiliap q «ift p^io 
Tlona autea moffe vfj s?d ad iijs c.oDuccr opanos i viea fni 
«m[ump«.-iUiideci!)MVcro ^'v.pK«;ppli.gdp:»35.ai*',, fcucntioneautSfactacii ope" 
rariiscr oeaiio oiurno mifit 
eo9invinea"fuam.F*De , 3 dc 
us inctifl rcfpice. -rcvnnplal 
Kno?cmetur."E>oftoeii8 iilo 
mine tuo.binc vfq j ad paf cba 
oiotuioicbuB ticmimci*, jw. 
»omu!Gregnauitkx"ODc£o 
(itcmini.Ha(erttatn .mi 
vosinvineammeamTqucd 
iulliimruciitrabovobis.:.::': 
ncfcitis. ,: . ^uclirucov meu; 
tc.vt8ofo"p>iecef.8dVL an. 
■CircavnScima^volwaerifc 
paccr famiuae fo:aST inueic 
aliofccioiositanceszalritlis 
irc-tvosinvmeammeaj. 
«vrDjicncinira.Hd nonjrn 
afiQuidbicffacistotaoieori 
ofirefponderuimoirenirne 
mo.noe ?duric, ■- 
an. Sederf*. Dirit.eflp.TteicI 
ci'?.wi:iiius.xucBcre9Cor. i ' 
Dirigof. aft. ibirir porcrrami 
lias operarils uns gd bic ftotis 
rora oicocioii ad illi rcfponden 
tcs bircrut.qi nc mo nofpdunr 
irc i noo m iuucam mea i qti iu 
ihifikTitdflbouobis. p* fliag. 
«fo. fi:cces,yeria,fcSa toir* 
ficunnter.icrjapoMoiierte in 
fracum jy, sorationcpeoo 
minicaprceed«*i.sequinirle 
geTMJ p_ bedomada. Xectio.i. 
f\jTitvwocm. Congre 
V'gcncu:aquequcfub celo 
uuTnic*tivnu?appareat ari 
da .Sactijq; i ita. gt v«auu oe^aridam ttrrl, .ContrrMa 
tionefoj aquarum appeilauiE 
mana. i*coo(eeunaa. 

«r Tidit oe" cp eet bonum 
Tait.«ermincttcrr9 ber 
bam virentem ?facicntem fe 
menitignnpomifcrumfaciet 
fruccuni i babes viiiiinquod 
qj femencc fcrfm fpetic; fiiani 
■eccidir pe^qieetbonu fcmaj 
evefpe?maeoies rti*. Xjil 
,3ritatr5s.5iat[uian'ain 
Vfirmamecoceliioiuidae 
noctetDie vtfincifignaT c£ 
porai dics i ancs vt luecant 
infiimameiicoecli ettUumi/ 
ticiitccrram.^cfactume(fita 
iiiMoic. Xecdopnma. 
vj ^ecftoj Ss oao magna [11 
mmana luminare maiiis 
vrprecll; Diei 1 Uimare min.9 
vtpelTctiioccizlrcllas. Uf. 

e-I pofuit eae in fnmameti 
. to celi vt Uicerent fuper 
terra 1 precuet dici ac noc ti t 
niuidcrent luccin a tenebris 
«tviditdcuequodcfTetbonii 
tfacLiimeftvcfpereet mane 
cies quartus • tccno tertiai 
j~priteciaoeus producar 
-' aque fptile me viuencis 
rvolacik fup ccrra fub firma 
mentoceli.^:! u:^-. Lccrao.u 
pvfteauitq)de9cccegradia 
w.iomneanimam viuetej 
at* mocabile. qua ^pducerenc 
aq 1 fpccres fuas etoc Velari 
lefcctidij gcn^ fmi. c (i , .--.>*. /vTVidttPftircpCflctbwifi «ieaiantib^tOTConiiiitgvo 
f bcnccUritq^eioicefXrc lucrlccli.Tvniucrfisqtic inci 

TcitcTmuItiplicaiuirreplcte ticnturinr.erraTino.buseaia 
aguasmaris.auerqjmulupli viuens.vtbalxacadvcfecdul 
«turfuperterram-zfacainte ctfactucfttca a.ecuo.fecida' 
rdperc i manc oies qtnn tue rr-c ^dicqp ocus cunaa qfc 
Xrcrio terria. (JLcerat?erantvaUebi5a 

,-j . ^ritquoqjoeus.produ ^rfjctumeilvcfpercrmanc 
"'■ J ctttcrraaiam viucntci mcsfertue.l^curpfectifiic 
genere fuo i iumeta i f pcilta celi i fra i oiVornareof J.,;"; i» 
Ttefttasrerrefciij fpesTuae ^v Qmplcuitqjoc^iefepti 
ftfaccricita-alutne Xccrio.t vJ. moopnsfuujqSfecerac 

el fecit octifl beftias terre t requieutt aboiopcre fuoqrj 
iUEtafpcsliiafiiuiritaz pacrarac.-etPiidiriccieifcpd 
oerprilefreigeercuio. litiltiiqiinipio 

^yIvidut>cu6q?eJt bonri ceirjuiYarjboiopefuoqiScre 
C*. i aic <f aclJwus fxuninc auitdeus vrfJcci-et,oJbrwto 

nvttramipefitpifnbuGtr-a' ..Sndia9- -}?; 

iWTvoIacilitius ccliil*m'if cc.vt.S.ifjt>atooRCi)ciirjirji 
rrevniuerfeqj^creatureoiqj t i^tentcrfurTcrrismpicn 
rpnliqrJmoucfifra-lec.iii, -Ljtcsciificisipi fapicntcs 
, Icrcauit ocus Iwmiucj fuftmcciceiiifiqmTvofifuitu 
0-adimagincfua;.ad ima tefili^tlt.gfoeuoratfigsac 
ginemdci creatiic tllri mafiu cipit.fi.iis crtollitur. fi quts t 
ffeiajcreauiteos.Bencdixit i f.tcic^ voe ccflit }?^.,0 (u^V 
Oj illi9oe"Tdirit.i'refdtCCi XterRtLraoro.m.^ront prfmf 
niultiplicamini 1 rcpletc cer iiotiLirimiTnoiiirfimipiimiinul 
ra5rfi1bicircc.iT Diiaminipi ricmmfiintuocjripaocrtoclc/ 
fcrbusmjnsivolattiibuscc cn»iatdominuf|>airoag.ofa 
brmiueiiiesimmatiUtPsUa preee9.Driicji rcwgcftima 
die. l«riop;irm» jnuitatoriu.ljr.ari.pljJmi.vV. 

(hr-v^rfcojoe^.^ccetwdi-porj vr,S.inpi«ederiririicfl. Xm 
tjomnembcrbajwenti v^OiTHauitiirittiroominuf 
TarTerentefciucitlnprcrnmi J"' t-cusfxniunciude Itnw 
1 vmucrfa liftta quc babent tcrrcnTufflauitinfjrtcin ci^ 
in fe metipiflcmcnicj gcncrif fpir.iculrivice. 1 facc°e bomo 
fui.VtfintVobi&mefcajTcri iiiJiiiinai!ivitiCiitciii."plama oerataotfmPomftiusBe^pa bomitiertifttii«flttfm onem 
raeifumvolupratifapricipio feccrarmliruntmonuitecar 
inquo poluir bomincj qucm maii.t. C.mpcqui cum oiobo 
formancrar. Xccciofenmda. lofuciatpugnaruroevcuidg 

PRoduritcprjominusDc^ busdamarmisboceltpiude 
oebumoonmemltgmij tiaconfiliof rarioneruerati 
pulcbruvifut ao vcfccndUj Irruendus Hddiditp^ererea le 
luauelignumectamvitc imc gcmqiuoeivoliicacejcogno 
dio paradifi . liimumiijfeiaic fccrct-r gd ?cenCti eueirapol 
bonictmali.lrtruiut^cgredi , yfctaddifecrcc x«.vt 
cbJcuidclocOYOluptatisad ' ■ Cnii-ie bc icaur?on ota 
irrigandum poradifum. qmi botopfiiadctiqiiacointolibis 
dc oiuiditmi quattuo^-capitfl tius cofcnfic.fic i utcaqua ba 
riomeuvnipbitonipfceflqui buttpdiditimoitequatgno 
circuitomnem tc:ram eiuUt rabaracccpit Stabarada tnf 
vtanafcicuiaururniaurujf v,rorectr.iabolu itereuaiet 
reill^optimre^biujiiiuaiif boiknt.inccr mulierei fpete. 
CcIliunKfapifoiticbui^z iii CTaboluspfuadervrnoceat. 
-^Xnomenfccundofluuio tm :.ilx>I?mii 

tlg)"on.3pfecquicircuit lierealluciafflilertticiraiueic 
©irincmterramctbpopie Tlo mulierincautflferpcntiiivir' 
nten verofluuii tertii rrgrie. ejrcepit.ZMabolus qo" pcr fe no 
3pev8ditotraalliriof.5ruui? potuitpcr vroreadam.ptbo 
flutemquajtueipfeeflcuflra pUuftum circumiaiit . 5cco 
teu.Sermofanaiioannifepi dummatteum lceno^vii. 
Delapfuprimibois. 1'ecnii. ^TUltotempore.Dtritie: 
Y-**mo cftquincTciatipn .AjusturbiGfimiUtudincj 
J Zeipiobomiiiemficaceo bac-eriicqfcminatfcminare 
plafmatum vt tnlrruerer p:u fcmcn fuum, £ t reliqoa. r>9 
dcutiacoiiciiiofoiinarcf rati meliefcflrisieaoripape. 
omscaparoiuina p;udctma -r- .ecriofanCfieitflgelii qiti 
reddcrciur.^nftrireretunnqj JLJmodofre"s cbanlfimi au 
pmdcntiaqualjolriGCallidita dimferpofitiocrifndiget fcd 
temvitaretconcilioqiiofalu amoiiitioue.Quaeniittperfe 
tariaacrcctapquireret.ftaci meripiiiverttascrpofiiiib.K 
onequaoeo gen;to:ipare oii difcutere bumana fragjlicas 

eCecognofccrct. . iioiipicfiimit.3cacfkiitodfo 

ZenmiooniinusDicens Ucicein bacipfa erpofitwne Wrmnlca pfllfav* wbtttuJ. Semmi^dirmfrrram bejri 
XcrtiooCritua. «flrouifrunwiiiparienria.-/- , 

QOia linosvobisTetnen &cnsdcusmeriff. 7f.vt3.ad 
- TCTbum agrum mundn »erri«m«i Scmericcciditfri 
«Polucrcs demonia fpinae tv rerrani bonam t a rralit frotruj; 
uiriae dtceremus.ad ereclen/ almd cenrcfTlmum jliud ferage 
dumnoWsntenevelrrarbifi limu.cap.Xfbenter.Biifei:t4 
tauoitbicarcrrjndefidc; w> «ri. 3efusaurcmbecoi«nfctj 
iuiiiiispcffciiiccipfiirnpiprw mabarqniabetaiirceandiciidi 
tuseftrrponerequoddicebaE audiar ad iloitam ri.llobis 
vcfciarisre:u%mfieariones daruycne^mrftaiuregmrei 
qDercrcinbreetiam queper cetcn.s autcm f n pflrabcue ii* 
feineripfum noluit crplanarc rit -oV' dticipulie luis 8d ret 
Xeette notuL prras.art Scdtpf.Dirir dii* 

eXponendoergoquodDi doroinomco.cap,Xfbcnr>*, 
Tittifiuratcfelocjiliinno Znciff crcaro^.^ZMrigBcdric 
tufrqtiariituo ccrrosnoe red oranomea. jji.ecmcneirvbti 
dcreccnmnoWsnfafrjflfliraf deirarorautcmTpBomiiifqui 
ucrooniiiliiiiefiiTurasapcri audirrujiimmicbit mctcnjum 
rrr.QuiVcni;mibicrcderecfi. '>> i&3$nifKflt. ofo. vt.«. Xe/ 
fpuiaeoutitfagitcipretarivo ejeddphedomodi. Xcctio.i. 
luiltoii.tnartmccumiUcpti» rjlitcrijo onsde^bemi 
gantipeddccKt.^nlaudib" iXl ncmcfpofuitcumtnpa 
aii.fliifcrcrecumcctci-, £. radifovoluptarisvrjoperare 
jpfalmravtfuprjcapitu. »retcuftodiretillud.x«.ft. 
rCTKr-lw.fr^ererum.v. f^hecepitquccidiccneet 
Dcminc rero<rium ficrus i noB JLr oni Itgiio paradifi come 
■ Ci«n tiirba pluria coucnirct dedclignoaucemfcicnticbci 
ad feliimctde ctuitarib 9 pzope ct uiali ne comedae . 311 quo 
rorcnradcumdtiugumiunidi aimquecnimoicercoecme 
rtcmariirquircminarlrmmare dcrifmorcemorierf«xccfiL 
femenrirum. t*,Benedft? c /„ /^^ricquoqu^pominus» 
^■eusqufconfpiciequia Uitg-.rioii clrbonum cffe 
Ijernttllarioliraacriocro fxtminem fofum faciamue ei 
fidrmufconecdcpropirius.rc adiuroriBjfimilcfiDiaiiadie 
eontraomnia aducrfa poeto Xcctfaprinin. 

rie gcnriit pwtcctione mam* *_j cniarie igttur dris dcua 
rftar.pcrdiij.adt>iim3j,af!l indebwnocjjiicttsaiumiin triboa xmet vniuerfis vola [(gnoparadiftdUtaofccndii 
ritibiisceuadduriicaadadaj , ,IIfrefponditmuIicr.&e 
vtVfrfcrcrcjdvocarecea Lii. "wJ.fructu li«norum qucfiir. 

Oainecmmnomen qtiod iparadifovefamunoefriicril 
vocauit adamaie viuctif vrro ligni quode m mediopa 
ipseltnomceiiis, 1 cctio.ui radifi precepit notas ocus 
Tt "fipc[Umtqjaiimn noib^ nccomederemuft ne tanger 
j!l fuiscuncca animantia i musilludiieforce moriamur 
«uniiierfavolatiliaeeli xom ftr^ritautcm fer xec.«i« 
ncs beftias tcrre. Blia oic >.TUrqua 

HDevcronon litrio.i qsmoriemiui.Siaicciiimoe* 
inuenicbaturadiutor fiv cpinquoctiq30iecomedcriri8 
miliseius.3mmifit crgoonB excoaperieiiiuroculivertriT 
ioporeminadam. x,- ■.. . '■ mrieficucohfcieutcsbonuin 

aUnqsobdormilTctruUt tmalum. 
viiaoecomTe-^fpleuit Ecne 

carnemp;oca.;u"awt ^pfitn* umcctenl 

. y DihMuiC oominus PCU3 ;-- , ..;■ ^ijpiiufum. 
f. collam quam Culcrat oe a 3 litiffiits bominii toquar 
daminmuhereiaduriteam " 1 aiigcloruscbaritarem 
Hdaoas./"., :.*. uv: , , autcmiioTwb/amfjctusfum 
rt-v 3Eitq5 adam boc nuncof uelut cs fouane aut cpmbaUi3 
\J«oilibuemeie?caro5 rinicus. crpnraia. OUar.*". 
camemea:bccvocabiturVir Ueipmina tH Qoodauie «cf 
Bgocpri virofumptac; ij. diiiicrrambotiabiuini qufin 

Ouamob rem reiinquet cordcbotic- loptio audietcs v 
boinopatrcmfuusTma rwrcrincnwfroctuafferuni in 
treniiadberebitvjcortfue.t pancntia , . fliasnificar, ..■■■. 
enit ouo in carne vna. x ec ■ m nf\ Reccs nolfraf quefumufl 

e- ftantoutemvterqjnudi j^f Donitncclementcierau 
adamfalicecivxorciuf di atqsapeaatoruinvtncus 
■rnonerubefcebanc.iriwi.1^. abfouitosabommnosadiicr 
r-j^dTferpeiUJer Ur*i, fiC4cccultodi,"(icr.eoat»r.ica 
!cJCalIidio:cunctisaiiiman mqmnoua«cfmia3nuu.ico. 
tibus tcrrc qne fecerac oomi Otfi deus magnus dominus. 
nusocus.Quioljritadniulie fcrcrmagnusfupcr omncff 
reiuXurprecepirvobisoeus oeos.pi, ilcnitehp.an.pfjl 
vtnoncomcdcrctisDcomm rntikS r^riciiciuir»L K .p'. Y"\C*«reciwiquitigetitis .Crefcfteci *.«rt««nf*. 
J t-mm cffetSnorusgcnuit rv xprefliuensfnfiiruruin 

fancfMrtwidpbct.^uiictfec ■ ' Ttjausdokwcoidism 
pflTentboicsmnltipliCiivifnK rinfccusoeleboiiiquit.boie; 
tcrrain tfilias proercaflciiE. quaii creauiafacie terreab 
videntesfiliidciiiiias boiu; bomievfqsaoaianriaarepti 
«^cirentpulcbreaecepenirft [ivrqjadvoIuacocclLTieni 
bivroreseromibusquafele retemmmefccilfe eos:Tloe 
gcrant.Dlritqjdais.tlopcr veroiueitgr3ti5coraono.lv" 
manebirfpinrue mcusi boie fioriatn arcum meum in nnbi 
letermlqKaroe.^ratqjdief busccliOicitoneadnocfrre 
ilfmf ceneum vigmtUnorurn cordabo: federfs mei qiS pcpe 
«tgantesautem erancfuper aftecSA .Oiqsobdur-eroiiubf 
terram m Diebns illia. ; -. bue cclumapparcbitiirciisme 
Qufldiagmtfloieefnociesflfj usirinubibua.er.Sfrmofct 
ti liirrcli xeiamnfjarae babe Kwnitisepifccpt. l.eettc' tirf. 
tcfprim uircii O<jo\*os 7 ifinoiico fbj 

^rdaurirflfbrisofhBmOnui* s * ■rreccbariilirni vtiifto 
jnainculoniciilliUHiffzeiTure teiprtimoacfaeratillunotein 
n«iiiarcfl7miit3eiuanro; il po:cerecptis t>riicts dicbus 
tim *uro;cff ff[i«uinciD0. £ t milfuspranderep:efuinat.iu 
daulii. _ fi fo:te ille quetel tmaf i Rrmi 

POItqjinsrcflifuiit filii rasitdptnirrit.a^aliifoiebns 
odaDliliasbouijilIcq; icitinafantrciucdfiiaurpmiti 
genucnitiitifuntpotctcflale e.aitotpeg fciuuat accipicti 
culovtritamofi.vidciisaurcs clul^ctij i qdrageflmagpdt 
ontscpmitamaiitia bomimi 7iioieiunatfenticipeiiam.rV 
dletmterra-rcikta cogitato "pcrmemenpm iuraut dtcltdo 
eoMiiMiitenracflctadmaln; mi^iiaditijulrra aquafoiluuii 
omm" tenipore pcnftuir eutn fupcr terram ."Pactf mei rccoi 
qibomineiuftv; id: iic ucit.pcrdam nquis di 

fdifirfluitnoealtarcdfiooffe/ lumioiimcmeoriicm.^.araim 
renSfugtlludbotocauftilT.odo mcuponiitiinubl» 9 ccIicrcrit 
raioseftdoiiiiriua odorej Jitfl liffmitfderiiiiifiTtffni.pacti 
mtanffibccdiritcio-Crercitir ■ r pfe.mqicumarendi-f 
«moltiplicamfni i fplcreu-rrii ■■-■. prcualetfecreti^autlTbi 
■ fcccftfltttampacnimmeum roliatitfieal^tnfinnusaim 
nobilcttercujlVmic vrop ? uoB iplb fibi m wino fua pparet qijodaccipfat-riltos qut ieiu fomdcnKttficf uiaj-tretJvidu: 
narepiialcncadp:andiuiiind -: unum adcrauit. » Oiritdj 
iuitec.iQuia fi boctecertttiori Ooiniiiusadabrafrajctttfarra 
roiuiiiDcuflfcdetiajboicsin uro;panct filiii ct uocatnsno 
tcIli^repolTuiitno^iiifirmi mcnciuerfaacrree. Secudn 
tace nopolTefed p:o crapula lucam. Xecrio fcpnnia. 
ieiunarenon velle.SurTiciat Tr'71ilIotpe.arurnplTt«eruf 
iUeq>iprcieiniiarciioiiprcua -I-Duodeciioifcfpulo?fijof 
letTmagiscumgcmitufufpi fccrctozait illis . £cceafcedi 
riOTonuiiooIorcmanducct. muf rrierofolpm-i i cofuiriabii 
pro eo quia aliis ieiunatibue r.uroiaqueicnptafiitpcrp;c> 
ipfe ablhnere non potett. *;. pbctassefiliobois ^treliq 
Xocut^ cft ooninua ad abr aba "Domdia be-ici gtegori pnpe , 
cicenoegredcredetcmectoe TT> <dempto:noIrerpreui 
cogiianouetua-f uadciutirni; X"» densejrpalTione fuaoi 
qua;moultraucrotit>t.frfada fcipiilorrmiatiimospmurbi 
icfrciivrcmgentonmagiiom dosei8l".ngeancc7/ciufdeni 
BcnL-Jirtiiibcncdiromtibi7pallionispcnam7rcfiirrectio 
Hiiimplicatolcmctijii.ftfaiia iiisfucgloriajpredirit.vccii 
tccrcfccn-inffciitcm. Xtt.v euiiimorienremficucprecivre 

Qrjodcpuscft vnicuicp in rac cemerent etiam refurrej' 
ftrmoautfibifoliautalii ccurumiwnoubicarent. w. 
infTrmolimilitcrfccretiusfa Tcptatiic S-abiaba-TOfirirad 
oatppari.nonenimoporrct cu.XolIcfiliujniuqucdiligis 
vr.ih jiieTaiuirogetireadpia ifaac»olfcrcfilliiibii botocau 
diuneubiaugeareciamocal ftuforjunuinouuquedvtcioti 
teriusgulapeccatu.Tiroco bi.^.Uocat a quocrjOCinorcfpo 
rii q> no pot iciunare amplius dn adfuj i an od cuj dris rolle 
paupib? ocbet erogaf.vrpcc XecrioorMi» 

caca qucnon pot icauiiado cu C*!&1 quia cirna lesadbuc 
rarc pclfic elcmofrnaf rnndo 'oifcipuli nullomodo u.iie 
redinierc.Sonujeltielunare bantcapefverba nvrltcriive 
fratref.fedmcli^cclcnioffniiinfadmiraailumancceoruin 
rare.SialitlsvtrcTqjpotouo oculos eccus luminarcccpit 
K^nafunt.SiVotinononpot vrquicclelrismplierii vcrba 
mclius c clcnio^rna tarcA'. noncaperentcosadfidemcc 
Dumftgiciabrabamadradite lelharaecafolidareiir.c> an 
TnaiiibrcuiDitireopucrog de/ scliiBeomimuocauitabraba; BfaTtB.ncetrciidasmaniJtiii omm^quedfrtafunrpet-pjofe 
ruperpusnjmcoiptimcasBiii pbcraeocftlio bomip.f* s cr 
^•■Ciin«cncndilTcnnnmi«['i ludiciue.oiV^brcGw, SfdlKi 
mcljrerfilium ecce angcPimi ttamm.teatB(ei^tni^ a f 
dec locUpnamroiceiis. Ilccj: amTdflmabarnttfcrcrcmelfrii 
fcndasZccno nona. PauirjWDcuoDe^mcusrefpi 

■ . 

■vJuarorisnofrrific accipic audircrqiHflfrfiiPiia^-itvn^rrs 
da fiwt frarrea mei Vt i i n ve firei ctainabar oiccs icfn fili oa - 
nrareecdanrurfacta7 tamcn uidmffcrciemci.Mp.SiIifrrj,!- 
perfi^ificarioncmnobisalt tV. 3nclma.adie«am oii 
(jwdmnBaitt.Opavippeci'-c fctmicBomi'odainaWac?ad 
potcnam altqmd oridimtip cujmtfcrcrcrncifuiDauid.ad 
mPlknum.ilknitdloquuf. F itOWntl M etqmpreibariiicrc 
^ccueiedebatfccuouiamrrafe pabaittcujvnaccrcriplc ucro 
nntcPommocrclam.ioirfldeoj magieacmafiieclamabat. s ' 
sitcirjominoa.Uuidoisotfa-' ^Pf^afiScdea.fi-jbirit 
namribi rabom iirufdeii (ume' ocmiiiimDomlnomeoJCGap.- 
Sraiioauremicfueiointeom gflfgnwJPtT XuciacrearwJ*- 
addrr.iadJcTotm apropmqoa &rrigarur&cmico;atioma*'i.- 
rcriitrcrosaiiirciidicca.Ooid erant-aurcmicfi.-eiiifitcusad 
€^uu^-OSere3nlman dDcfadfcTaiririiqufdvtfvtfa 
(X ^rundum mulrirudinem ciamtibi.^omiiicvKiidraitic 
<•— ' mtferationinn.tUBrumeo fusairtlliffpicc fid^TuoKfal 
mtne oelc imqnftarcm mcam uum fccit i confelhiii viditi lc 
0bifcrerc..w;oeufi mcofef cuio-?cftcuinmagiiilicanfoeiij 
toTcoiilircbc.:ribiPcucmcHB «Oasmticat -psrccel'. 
eftm ciiraltabote.'f*. ■Confi na.ieomda. lc«io.prima. 
iemf*|-adtcOcluccuigiLoDc "T'nt>icb^vni^iudicf6()ui! 
uruiiildeainuiriufcmroamju, - i 'domdiceepreeranrfaa^ 
Ocua dcos meiwjw. T^ r muu j eft ramco in terra.Hbiitqsfro o 
Pirirc^iiipererairaiccomifc' bcrbleem iuda vr pegrinare 
tnlai ■ Bciicdu-iic ■< ■■■ Omitefi tujiiiregioneiiioabiridccum 
Bcliciuelaudater>ominum,Dc vro:c fiwacDiioWiberiGip 
cclio. .T.audatcti«niiij.ra>-. fevocabafe!inielecbvro;ei5 
Sniiisuif». .ererncrent. iloaiucDiroriliiCtiifalrcim i 
Dommc ratn. «creflfcciidim? lon * altcrcbclid cprKarei de 
bicrofolpnflmiwnfiimaburjjr berbteeiinuda,. - £ertfoTecun*i . 

IirMrefll^rcsiotiS rooa> 
buTdc morabanf. ibi .€t 
mo:cu9ei1eIimelccbmaritus 
nocmi. R.cmanfiKB ipfa cutn 
filiis.Qur accepenint vrores 
moabitidas qnivim rocabiif. 
o:pba altera ruib.l cmo fri» 
■ f^nfcnintLpibiocceannif 
MZrambomorttil fiit maa 
ldviddicetctclxlion.Rema 
fitcpmulicjojbatabuob^ libe 
rifac,marito7furepiTtinpa 
tri.ifuSpcrgcrctcn vtraqi nw 
ruluaoe regtone moabitidc, 
Seria ter ru . letrio prtnut 
TLTCJdieratcnfnoemiiprcf 
^perilfctDrispopuIiiuuij 
i oedill^cis efcas~egreHi cft 
iraqj oe locopcjrrinatiois fue 
cii vrraq5 mi:iiiua i via pofita 
reucrtendiitcn-ajiudLi.orit 
qsaacmltciri oonuimatris 
verrre fatitUdomitiua vobifcn 
nuamficntfeciltiscrimomiis 
i mecii. rjet vobis inuenif rc 
guie; iu Domibus Viroy quos 
rorttturc cltis-t obfculata clt 
eas "Lcctio fetunda. 

QlTe eleuata voce flerece 
peruntfcDicerc 3Cccum 
pergemusadpopulum tuum 
Cuibusilla refpondit.S.euef 
riminifiuemc.-Otrveitiemc 
cum.Tiumvltral>abeoliliofi 
vtcrorfiovtvirofer ntefpaf 
poHmf fteuertimini filie irioa 
biadc. xccuotcim -<f am enfj fencetuw pfeirta 

I fumiiecapt.:vmetiIocd 
iugalietia;fipoiTiibacnoctc 
cocipcrcT parcrenl.osiieos 
erpcctare velitis oonec cre 
fcantTannofimpcIant puber 
ratisateericisveruleqjniida 
tif.iloliteqnefo fi If e mee-quia 
reHraartgultia m magis pntit 
itegrcflaelt maiiusorii con 
trame .Tlotandiimqr fi ferf» fcihnn nouem lcctionumvel 
.v ]■ epuriflratiois euciwriC 
roni iret dc ipo feiro jtoer treff 
vI.-itnaa(cctwcsquecrantDC 
erpofitiosiefcrunii. f tmbac 
dicpoItvi.vii.pralmipniifeti 
tiales omibufp:oftratis icfco 
ro bicuntur cuin letania * of o 
Mbtiaficutfunthccde cetero 
dtcutttnrvfq^addiemtuttefe 
qucntem Jihiia letaniacum 
o:atiombus benedictitur cine 
rescieieqgoato onrnibuB;fie 
proceftio vt moris e/oeideqs 
iniffa. Jeria quarca -jn eapite 
ianniocum;^riuitatoriu5 # lB 
mamiGtuas. &omine,i>r Tto 
cre furgercf Seaidri maE.Li'. 
'F"niIIoteporerHutiefti8 
■ tnfcipitlie fuis -Oi icitiiu 
rifnofitetieriltcutbYpocrite 
tnltcs.etrcltqtia. dmtetunatisnonfolutn 
acibo i potu fj et ab omnibue *idiretrapiaab'eteferateno nattflriouteiVrificutbrpocr; 
hrenmficVpocrite.ljvpo rcmftes. Orario 
cnta grecciatineoicft liaura , ~\Oncedenobisooiniep;e 
tusquiermnfccus pretenciit ^fidiamilitierpianeiSctif 
fantitatem cujintrmfecue fit ineboareieuniis vtcontra fpi 
plenusiniqiiitate.raiVecrat ritalcenequitiaopngnaturi;» 
icrite-rpfoirifeiinpopjjloiu tintmtienHiiiiamurauriliie.p_ 
dcoarnt qui quando iciuna/ 3dKitiflm.eap.CouernminL 
baiitoftcndebatitfetnlteein orano-Cottcede'..S<i.vi.tflp. 
vultuvtvidereiurfacriapo ^"Tltervethbulumisrfcaf 
pulo. Lecrio fcctmda . -LploJabantfacerdotesile 

£YXtcrminantenifacie9fti uiteniimimdoinintfieente» 
0.f38ertermiare,v>prie ni parceoomiepareepplo iuot. 
rimrerrrateiroiolpatrieuie neoeebereditatemtuajtper 
oucereficut pitatuect arcbe ditionenuadnonacapltuUii; 
lauBquo:u.flUcr milmse vie /-yxama mrcelVes quafitu 
namidelt piiatus.-alterrero "-^(weralravocem tuamet 
lugdunuidcftarcbdausaui nnnriflpopuiomcofcclera eo 
pofleHtPici. ertcriiiiitaii idclt ru; looiiiuiiflcobpcccata co 
rrtratermfimm babitationis mtn ■•■' : •vlri r.| ; ; ^ p-CcJueT 
Jucdectiiiieriliu". timim. Xucie rnrigatur 

0£dbicerrerminare pofi . .rbcfaurijatcvobie tbclaii 
rue(tp:oocmoim nemo roeicclovbinccerug-onecti 
[iuniureninifacies oufimuiat neaenmiar. flbag. oratio. 
preteremes mftitiam in fatie "t Tlclinatcs fc oominema 
ciilcticiam babeantinmente ~L iellatiiue.ppitlaiusiicu 
eticordevtbudcnt abboib' dcvrque otuiiio munere uit 
Smen dico vobis recepcrunt refecci celcfhbus fempcr rmi 
mereedcmiuam Tlodcimei' niaiiiuraujnliis. Jcoeittt* 
cedcinfcdlaudcinbumattain ChIi cjpLjmt^dieb^feque; 
quam.qucficrunr; -3« lauJitr? nb*..je.v Scftnuttbeii.l.t. 
«i.Scrjji»iC>irercrc^i pir. TrTHUotemporerusiraf 

aOnuertiminiadmeinto '■ retiefuecapbamnumac 
toeoideveflroin iciunio cerritadcumcenrunoroganf 
trTetuTplanctu^fcinditeeor ettinTPiccns.DomicpuerLme 
davclrrasnonvcllimciitave naiiicetiijoontofjaralytici» 
itraaitnoiiiiniisoitiiiipoteiie £n-eutj-fxrtudiaremijjii.er 
fc^-ecccWtepu;» -:.iijieitt iKpCTWflimciuadraaciTlma, H^fcfiVrcerurioalifflictca rtfmnr nUertt Tber.aii. ©jfe 
gitratioc fcd D&ftic^cw non fum cn<rrms vt in trellut» 
acaKcBie natfoneJed alacer tcctum mcumrcdrmdicvbo 
fMe.fl>!litump:inccps.Scd sfanabitpucrmefv iBacnu 
ptusaiisdovsandui. Xcc.it. V>arceDominepar« oW 
(Tj tiimnfilorcmpo7cp:o Ar^JopnlotiJowDfgniffla 
il£ Diticrriaro.T.ibaiirinfir «TcIarioiiibusc.ifh.Tameirua 
WtMObuflaKiwpM 

p:oalioalip,uo.?millue,pfer nafemSeaidBjmarrbeut. 
«ojiiltiftcfof.ftboccadau np Tl iIlotcmpo;cdirir ie 
SmritibcantudinioTadcojo - i ■fiisDifcipiitiefiiia.aiidi 
namglo:leerat.Zeaio tria. fHsquia otctumert annon,,:, 

Qatdenmicogirabat tfte Oiligcsp^orimumtuii-rodia 
beat^gd eltimabar ifte babebisinimiciitou.«t reliq. 
ranmieoibucbonieplcu6..c c r'v0fiftn<ttiincii;ni»-T ami 
turioffteaiebat fliibiiftcfer vJ cum»ili ( Tc6-rodfefiniCU 
uusclt.-ereflocearonemri riium.T*xp?cceprum Datiie 
leruns ium. ilfemcbabcriH ipcrfeaiercanialibuGiudcis 
Perrerramdommum.'; cgo Quiecft primus tuus parer 
bunemcelieinagiiiimbabco ctmaterrua-rorobjimif.- . ■■;. 
Pominum.StC5oci iio mife "r-udcinaoj.primoffiiofi. 
rcorqiiomodomibnllcmife .1. .ppiiumoeTvicinoedili 
rcbitnr.Sicgouonfiibuenio scbant.inimicoeantfuofideff 
quomodoilleinibiruhietuer ..; T.iwpce 

StcdcbciiroiiKsqiiifamiilof pttiobfuabar Dauircii omncs 
lfamulwb.ibrnreof;it.irciTc <r.ciuilccq iiirireiiiniei? erat 

fctibme bonouapceptaDovobif tw 

refic.ititIcbcarccruriofeat wYcflrw 

■ rwinnepiiermeusiaccti VJbencfactrebifqutodcnir 

domoparatrncurTmalerorq vosTo:ate pw peHcquctib* 

SXf^ "^vcmact Tcalimmtanrib" vos & 

cin.ibocum ■ Bndict?. inimicosvcftros.-iiliidcircm 

fr>. £ us quiculpa offcdcrie oarti boiiis t fpLrfraltbus boi 

«SOTi?^? Pf 3 " P :c Pue-CwniinHscmiiiprcccpiC 

cuudiea. ^pcccarienrtflme micofp:optcrPcinit,vtprcmi m Bmwecrcrlieadfpifcifflfre Infmfcipeifequentls erponir 
«muran iroeeccnimcedici iiifcqueiiribuspralnultJoicef 
Mem queninc s rdre vias tfiaf pi ric enini m coide fuo oblit' 
VoUimta Eenedtctufpiario. ertoominueaucrcitfacicmfii 
r Tlcboataieiunia qTumur amnevldeatinfinein.X.i,,. 
-Jl, pomuie benimto fauore 7^r frumetfainillenoobii 
p:orcquereucobferuanIia5*p M uircicuro:aiioiiBmp,ni 
roiroralitcreribemuemeiitf perumnecaucrtitfacicmiua 
pnefluc.Tioercrccivaleain' arperantlbuainrc quinpoii' 
P<?- Ou.irc,ciunaiilm'r lcectantesaihjffibuovtvin 

mnoncaornercifliw (Bacc.',.-. numcoionanc.Kccte quafi in 
Ueceoomine populum uiiartr retracraucM apoffoli 
luiitabojtnpcccanacle aooiiiiOrcceHtaut.neilloati 
menceremiinda.quhiniilia cl fenccn.ii:'. 
n«ebltaduerli,, 8 linuIla M/ 0.,tep,opS;S,ec 
minciunmota». fScroonu. wriiintiutihww» vc liiiotr 
5aWMro.secriduntinarcuc. tu'pat:isvclrriquiinccliscf? 

„:„ ,. , Plcitpomiua, Hndict". 

T " , "»»™r»re-f»5fcro u- Ocffo Mmiie fupplira 
cr.it naiusi tioiiibiisnoltris eprelf.r 
mediomanriefusfolusiter/ vtbocroleiineiciunuimqiioct 
ra.^treliquarjomcim. animiecorpoiiburqtcurandif 
■y-v Onnunqu.im eccfefiata filubriicrinuimtumelf oeuo 
.Jitlsaeutiliuiiiprerurisri corcrulcio celcbicmus Taer 
SSS* fumehti 

rclifieriponctredc-ptoiipri' rfumfiliummumciuitecum 
eampiomisoTeraineudtem . ' ,, ' 

pusviicrctiir Scncdict". '„..... 

TY-ndeelfillavojeiuami , OicamurvofiieinTOcii 
V^lundaoprocelafqneteni ( ! nmscatiamoeirecipij 
uanouiuii vertciitiuniocpce tioaitcniniteniporeaccepib 
benfe.acqueinaurilmj-protc e .i,itiaa4 

ctioniailliurscmebiidopccto iuu[te.r.rn,nii« """"■" 
re.ctamott-qtietniifevrqd adibcnirmecoditoiiio 

poni.ne.ieccllul, lontjebefpi I ffraaprc-ccaciiSSa 
ciamopportunitaiibuo.u m Inboc racrileiunioluraoou» 
bulatfone.aiMspariterTOK drasenarictti.raitiinBaSnT- 


«eidfuntinffrma tufris Vtritl 
ad tereuerliseriberemiluois 
m-ari.itn Qulniquidepccca 
nimusfcd paree cofirentibua 
a :.i [auoem tuinomims cofcrt 
medcbm languidis. c^iccoz 
ptts crtra contcri ootta pe: ab 
ftinentia^eiunctvtineffobria 
n labep:orfuscrimiuw. pic 
flabeatatrinitascouccdefim 
plcr vnitas vt fructuofa fini 
tutsieiunionimuneraamc.» 
Hrigclisrutfiocufmandanitoc 
te- fa. Zlt njitodi.it tcin omtti 
busmisnns. r<,-,. "Cxrarmaiu 
ftinc a Oenorio&cicomcdem? 
nofmctiploe in mulra paricntitt 
PS.i/EsagnifitBt- 0;ano. 
Y"v€ufqui ecelefia rua anua 
v^ quadragefimali obferua 
rfoncpurificas p?efta familic 
nie vtqt5 a tc obtinere abitine 
domtiturboc bois opcribus 
■llequatur.l>er. adppleurf 
um.dn. flbifercf . k-Xu ivoca 
re>. ..-.- ruatitMwB. 
"3n pacc in idipfti . Ooimii i rc 
nutclcam. v Stbcdcrofomnti 
cculis mcis i palpcbrts mcie 
fcoimitanouc.Dojmiaj Slo;ia 
patri.3npacc.c1 ;' rl*ad 
Dnica; mpairtoncrict^raW» 
f-viisuntum .bFnuiua. 

■teiffcquiftircsTnics 
noctis tenetoas oetcgis lucis 
q» lumcn e;edcdcns lumi! bea 
tumpicdicang. recanturfi 
ttc oric cciende nes in hwc no etc fit itobts fn itrt qufes qetf 
nocte tribuc. oc.Trauifii5n? 
irruat ncc boftts noffu briptat 
nccca.-oilliedfcnrtenfnostibt 
reos ftaruat. < <culi fommtm 
capiantcojadrefemp vtgtuJt 
dcrtera tua p:oregat tamulos 
quireoiltgunr. r.efenforno 
licrafpicetiifidiatcereprime 
guberna tuos famulos quos 
fanguincmercafVs. CQtme 
touofirtdomine in graut ilto 
corpore o, ef defcf 0: aie adefto 
1106 bric. * jeoprilitgtta. *. 
<"uttodiHOffOric.a*i.Orcrsta 
riofe inter foucros tuosqui fcni 
p« ee mirabtjis t rsmcn incfta 
bilis tu mnotuTes boimrie? no 
mcn l.t 11 c tum ttium inoocani cft 
fuperncsncoercltnquaenosr 
Pcusnofterfcdm trcmcndoin 
dtcio nos collocarc otg ncns 111 
tcr lanctos % clcctoa tuos rcjc 
pfidfctt. > K.er bencdioc tuo* 
e,pfpi'rabinsc fcruos - ^nter 
llttcrgautmifcraepiapcr 
icfuniaculpas^nicrtanrto».* 
arq> colant pnre lolcnia mimcj 
pafcbe rcx bencdicre. €r/ot 
cuimtrutitres.V, oicbusfab 
battstantuprqjad Mticam In 
pj(lione.t»Tica p:imaingoai 
■ : , : ■- llciftt 

Tobis^uanumfurgerc antelu 
cemquia promifit Domlu^cc* 
ronavigibntibu9.p*,ucni« 
^YCimini largitwpre i^, 
Oroii fpee qw e»j vnica niij *p<:ceiiitftidcrcruoiujadK ^pnliieqnfaebmeditfbibit 
Kuoteclamscu oollrateco idolarabricatueclt.rjprepri,, 
tnciiriasraueolicnndiucmo cepeaaaicrisiioltriadacquue 
Itratquacmiidcgfupplicam^ biunon comcdir in paradifo 
aboibuspiacuiis. «ircnuts fuiclianm vrcomcdicocpa/ 
quiltnbtiuttdulsequiapotef radlfoeiecriieert.ftefpdloriu. 
«srecoidcroctareniuudofac Siiommbuecribcflntfnofmet 
nosprecaii,urDnc...,r<5oac iproelirutoeimmiltYosmrmil 
ceptarcnorjiiquifacroifiieiu rapatieuna.Uinonoimpcrif 
niuquoiiiilticeparcbnliaca/ miiiiftcnum noltnim. v.gcre 
piailuiolacrameta. eumma nuiie tempns acccptabile ccec 
nobisljocconleratin deitate nune c,e« raUirisncmuuban/ 
muiiaetneiuaaloriaturvnuf teoulbmolfenlioncm.atiion 
Percunetafectllaoais.amcn. .iiiupcrcturminincnuninfu!. 
"n.Serniic- BeatusWr. «-» QH p.iradifotcctio.iu. 
racetonolurceptormcnees ^ioci virsofucraicicctils 
X'.,,£" d "f>"'""'»°c •'"" »rp.i,u.tlloco s iioiiitv,orcii. 
fjwraboiiieiiiii.2ectio»ri«. fuam.Sfmpercmm faturiiii 
(T) grfee qnadraetmta ofc rf iuncta lafciuiae. aicinu fi 
■Smtanocti birt.ucntcscimiiapmebroB 
ftisinbercmoiciuiiauitwic/ oidiiteoidovtcinoiiclisif 
SCinocimerereturaccipcrei fmcdeinneinmcluieqneisno 
Petraueraticiuniaquod venf ranrer peecauimu» „X S 
facuroefpentbat.Oeni.TJVide cccupMoie; mortisVieramS 
lerrercba,.n,nilquidlici,iter r,acmpeniici,ctmr,ureno 
IZTvl»"!',"" 1 ?™-""""'* P««"muo.attededom.i,ecml 
trem vacuujipulnronce cpu fcrrrcquiapceeamniuenbi.». 
SSSKS i J;" ""?? Dne M ™" '™ °™ fauuarfs ncr 
e«»L"? n **° s ""'V »c"P.opi,r s loi,.m uomi. 
S3S3EK ""'T"""" miliPcranos.SttrndcMinine 
T„T„ i "» r "'""<"ommen 80,io„im. tcnferaamc 

dcniuenofmeliproeimuliapa 1 „„„, cti 

"'""''"""«miilns.Ioerar taquconenantiuiu. «tuab» 
maiu«met>ern.riuiifr>el.v Jn olpcro. ■ 
cinnibuseribrsmusnofmcnp ,i, cpifcaa LtTnoquarra 
lei iiiuioeiinlftror. rjerurma. Dsfanciequadraciefimc 
/TjOrfcequnciu '.<,... oiescbaniinloetaimf 

^i.muxmnm Mttt. ci.5ommucXSnefu£pi m fteciongiorem immcrum bu 
iuft;:-mpo.ef.irtidire.qutaqu9 
ropturce ftutt dtes tctunuca 
tom.no? clfcaufa remcdti, 
Uu.iuto p;olirio: abftincnrie 
ciLftwtatorcdcmpnofopiofi 
o.'eftf.ilutis.au.uoaufrerio! 
cur.ivulucrumtanto incdici 
nadtf.ilubriorpeccato;:. > 
Dcrctittquat impuis viaftia? 
Oir mtquug cogi t at lcues liias t 
rcuni.irur ad Diim ? milcrcbiE 
eius. Ouiabcntgiius i tniferi 
coree pftabilis fiig malitiaDiie 
Dcusnoftcr; \ Tloiiulimortej 
pcctfucnsfcdmagifiutpucrta 
lur-tuiuar. Osna. "Lecao.v. 
ff\f usgeif nfaymcdicus 
K/aiaram ogrucns tpus iti 
ftituit^d Tiulhs fatisfitado 
randti i pa6rir/?fufticiat ad 
rogandum.iilis rcge poftula 
tibus bis venia pcprecatitib? 
fcpgrueset tpus qdragefime 
enecbrcuceadcroiandiincc 
Iongumeltadr.mcrcndii. • 
■parndili potta» apcruit uobis 
ieiintiitpusfnl'cipinm 9 UlIJ cra 
Ics-rDepcates.tJU in&icrcfur 
rectiontscutwo gujtietnur, * 
3n cib^ etibcam? nofmctipfof 
Jicin Dci ntfniftros in multapa 
ticnlia. Urfnoic -Zectfo,TI. 
r\ Uadraguita dienijidu 
^J-mis quata vis iniquitas 
peccatoris erorari poteft ? 
quanta vis intqiutas pcccari 

fctteriwe iudiciw vmgXlffl If tongum i fWKdtoruni f«tt* 
fir tcmpufij necoratyeculpa 
nccfpatDCVcnta nefpcratio 
naqjneccoiitcnncfccterciifC 
idtifcetianouit fpcrarc neiu 
dicereauctusigitur t fatuta 
risquadragcfime curPcquo 
addttcltur ad misj pcror p pe 
nitemiaiiiiKaiitadrequie. .".' 
Scinditccordauroinoucftirii 
tauclrraicoucrtiminiad oiim 
Dcii quia beuisnus i miTcrico:f 
c. Rcucrtmiiiiiiuiuf^rceaiiia 
liia mala t a pcffmus cogiiario 
mb?ufis.£ u aii.aboculiuJ. r*. 
<eli.tce. r.Scapulie fms cb 
umtoabittibf. r £tiubpe"nt8 
c ? fpcrabie. oct* j niattbe um 
-TTlilIotpe.r)ucni8 2..vti. 
JLcfticfiis inDefcrtujafpi 
rituvttcmptareturaDiabolo 
£ tcuiniciuuanctquiidraimi 
ta dieb"? qnadragtuta nocri 
buspoltcaefuriit.£treliqu8 
Tiomeliabcatlgregornpape 
'f . Qbitaria qubufdam \o 
vAetaquofpiritoftt iefua 
puctus in cefcrtunt proptcr 
boc quod fubditur. Srtumpfit 
cttm ntabolusin ciuitatem fa 
cta.£trurf9imot«:ercetfii. : 
^-angecliiricnti panc" tuii 1 1 
gcnoB uagofcp i ndnc in Poin uj 
tua.Xuterutnpctquafimaneui 
mcn niii i antc ibit facicm tuaj 
tn luftitia tua. VXii mdcris nn 
duj opcri cum i canie tuam ne 
»cfpexcrie.ZDiic a_ec[io>viif. : £5J*dWeTabfig*Ha<3ue difam tc in aita mea Bontme 
s .Oftlonecoiieiiiaeraccipit ?miiominctuo lcu.ibo manus 
Vt a (ancco fpirirutn pefcrru^ mcas. p*. Ocuo oeus incus. 
PUttuacredartiruiitticeiifu'? .-.« .Tjn-ipmfu bmiulicatieiin 
fprisoucercrvbiadtepEaiidii aiocor.ritonifcip[aniucone atc 
fpiritusmjiiffiiihMiii.riirci. rlMatfaorlfirfnnfiimBtate 
^niciuiiiosnetiiptorabant fa liiiapianir bodicTpUceattibi 
«rdctcloiccrca.parcc ntkp orieoe?. i- 1 ^ridK.ic.ariXail 
« popolo tuo i ae oco bercdita datc cii celt ccto? i aquc oes. f$ 
tc-jniiiperditiciic. V/Jiucrtic Xaudafc. cjjVfcjoiiamnr. bf • 
ftibuluiaHarcploiabaiitfaecr - j amcbrirtcfotuimtteilo 
dotccmiftriomoiccics. 'p>ar -.l.ctifrecedattcncbre niic 
«ooinmcparcepplo. \,ix mcnti«catcccica3 virtututn 

S£dceceeiiofcic q b6vcli ituvrcdcat. oacempueac 
ercclfu nwrc vcl t&tiCtS ccptjbilet pcitcit6Coir.ribue 
tIuit3teaoialxjIoalfupr 7 nico nenosvacuti tranfeatbocbe 
rerusicbocaiidjfbuimeaiiref nigiiepreroiwe. ouidamm. 
erpauefait.QuetriiioeJfcrc peiiircweoafcrrelicetgraii 
dicnIwavcolciiirTiitifoTii ditirjjmmorimoniuncrcniod 
liafiictapi-fi(ir'.:'ft-(vitii\]iio ocniptiofitcriminii. rjies 
rttoiuyaiabaFcapmcTbuiV veitc.ie3ru.nqua fnoretoia 
capirfe mefcafunrocsiniqui. !etemurinbacvttuepb.ic;e 
fttouo^efticilisuiEicfci-tt^a cluctigratic.Tercriivniuev 
fpti urtemptarcturaOiabolo. fitaecicineiisadorecmnitas 
fracccdeiiBrcmptaroiDiritci Tnoeuouipcrveuianiriouugt 
fifiUusoeirsoicuriapidestfti cmamueciiuiaim amcm. * 
panesfunt. A ; mi iciurailec Saito eircundabir. iiuDuet» 
qiMdragmta oieb"? quadragi cft tefusindcfLTium a fpiriiu 
tJiiocttb^pcftcae.furnr.eisra Vt tcmptarciur a diaboloT. 
pfi.Oucitiscft. "Scotocircj Cii i«itnialfct quadrainnca dic 
dabiirctiLntjfciiis. r&Ttort bue t quadraginra uoctfbus 
nincbisanmorcnociurno . pollea cfuriii. i«23cncdictns 

djn faudibns.dri. 
"jmiidiicrcainmcBc"! 
pii}:ertuiiiO0aimlccrib* 
mefs..piiiJoifcrcre. ori.0D.-c 
ftluumefticbnebripjolpfraic stAnfircroifii. jjri^icbcric pebetoicflpefUljtaraniras -■jcvusqui. 1i1p:i|iiiTV' 
amlune ,,*ivlrim?ver 
iiierciusvmucrritae 
miiKerad tertia3.vi.jn0 
ftietyVmcif jgbebdoS. vfijjfldoritcam in paflioitf. . ; falime in biff crgo oiebue tfi 
Jcfue aoirm 015 iciunatTctqua beamus nofficut oci mmiftros 
drafffnta Oicbust quadragin mmuitflpaeientiainmgiuiBiii 
noecibuepoftca cfiirut. Dc iciumis t »1 cbantate non-frcca 
n8 mc?re.Sd tcmaa». Tloti fn wJBaff.jro. vt5- 5i icraftw 
folopflucmuitbomofsinomni felWtwlcrtonueuencritw 
«boqtifccditbcpjcBci. ca*> ^b?oicimurabiimrad , .cap1 
tsoitamuruos.r..' 'pjartieipei tuluipfiuefirftt. «tpoflTnpc 
melaeOeusoutmtiinciiumte. raememoriaiionica. «tftmi 
«tcuftodicntiutnandfltatini-¥> {ttfirpauasoriicae.Sdcorie 
aipiccimcOiiettnilcrcrcmcf toririrle. frccptoqi ntpjc* 
fcomdii i&diriBm Oiligcnrra 110 7 etii. V.quirunc poft anre ■< 
mcntuu".fti([ojiaparticipc3 TUiceimittiB onoicefirr <?e 
*Dicct0no.3d*i.aji.Lladcra naiccutu1a.iniiitato.lv ile 
tbflnaiia^cprabigBnjBcutou nitccru[tcm oiTo. «. 3pfm 
r fcaiigcefun«rtpane,,y bj>. SrimKargitonnnoc 'an. 
"""■tcsenosvagofiB Crie ocffenlb;.^- Dnfillumi hl iduc f doimi tua cri videhs nu na riouai tou CHcta. Wcwei 00 
duopaieurcflnicnitnamiie mtnoSfGidiitnatrbe.;. x , 
dcfpcrcn9flitr>nsoipores/.: -r--nil(otpc.oin'ticrurpirc( 
abommuiainfllapiobilnjipc ^puliemir.trivencntfili* 
dcnmco0.utcuftodiamadota rxMsinmaieitatefira^oeeart 
tuaonc. ;-. a ludicite tuisuon gelic^ajco tticrcdcb4S luMe 
Pcdinauiquiatulcganpofuifti deminaiefiaasfue -etrchu 
mibt -Ht^loi-iapri.abouV. ~|-TUectioneque bancprC 
ipielibcrautt.me.adnoiiaaB. J- ccdupwpcluiton» ]iini 
DommuBcu tuu n&orabie cil liradmcm bo£ pet c«rc eftri 
1. rolilcruicli tfa.CUma.nc ccf fccnnequi wcacis fcmis fiirs 
lce-iy Dcclflrafupcrnoflocue oiftribuit illte pcamiae ftias 
luamtfciicordla.* rwdara proutcuic B coucnicb..r.a Z 
kIo^TmTJ*!"^ ««^ra.flluouoadi unum. 
^ll ?5eE \ f """y" 1 -** TciJ.i,RefJvit.oet)oicj.Z.w 
dara.txapul.e f m obubrab. t Xatim profcctus ,ft poll 

* -,«■ ^ - Snkl1 '"""urmeponsraicrfii 

T».tamur, • Hudi bcmgnc. ranonccurie.tr briqdeopi 
■ Htigclisfoie.^. ^cccnunc tes^apportatie lucris rcunc 
•cpu8acccptabilccccemkd.ce ra u UiK^gcK*oSxS opere torpenrcjcodemnattic Teruuocamue l rS-Dcusirw 
Quia finita pabola boecpmo rnine iLami pronranoiub". 
do crponendn fufcipini? cofe -'fliifercre . 
giKU-iadiufit .pbanaill.i qus maofone piime qualibet dte 
pmiferarparabolaadfcpnne perbebdontadnjavfqsadce; 
re.Iuaurem. xecttoienut. namoiiifrptaiT^JjIrnlptSte 
•Crjtergo.-OfiiCTi£Tftnlfii8 einles aUetanUi orattonib* 
jlrjominis imatdratefu^ ficutfBCipfalcnio.nififcflum 
Ouiacnij tpusduspaflioni» tiotiej.!eciionuni inumimcrir 
iit3liar7^rievcnm:opafcbai qidswncnon rfcutur.Ouib' 
cdprcbcndcndus flageladtta Rtiirisliatimrfdtiir.v^reci 
alapand^ i cofpuedus fpinls ofaelt iconfpcctur>omini Hd 
co^onandusiadvliimucm' . , .n ituKnnfccctitltic 
cifi^end 9 accecopotandue et Mf>artiapeic. Bdfer&cap 
momtradcnd^eiaLpJoidefe v •Tlomnbmtrbibc.ivuS 
ttimaieltaieadiiidiclum vcn , 1 nofmetipfoe licur od inl 
m iwp nffl gb niininYois mmnlr.ip.itientia. 

nmKadaiapdmfmecSpffa ivaboi>iamaia..adn.nam 
rt-rp-flHa poiicirorioinaimc tjp£Iama. frlitncmmruin 
<jlo;ilicariojiis. ;ScutOcircii frlhint .ix.tcrnonu; euetnt* 
rfabtrre, jpsx SV.igc 

rurulum magnJ tc.^mmHi t&natti 2x clara fupei nof (u neadUudceiadtai cap. 

e<« ntic tpne accepmbiie 
.eccenuctnci? (alutis nei 
iiioantesvlLimoHeliotie; vt 
rion vi tnperetur initrifterium 
nofrrum^brinjainrpcfot..», 
Sciirorfrciidabittc ^XIctii' 
te biidfcn parrre rni pcrcipite 
reguuquod uofaio paranjcab 
ojigine mridi. . .Bridicr*, 

OOnuerrenoftie"falutarif 
nf?vrnobisieiuiiir~qua 
dragefima ic p:ofidflt meures 
nofrrascelelhbus ilbue nfct 
pltnispcrprim, HApmtiM vtfupra Sedquoricne feflum 
noitclccrtonumcuerieiit pro 
Rranoee non nicunf adncnj; 
Hdvefperos.arigricliiiautt fi 
Crflejrt h MpS : ranse.b'.aitdi 
be.V.angelie fuie..ari J Quod vntcr nuimis meiffcciliis tltt 
bifedlhfdidtdriffpAflia. cfi 

■prBfolueqe drie noftroru; 

jTLviiicutapcrcniet quiccjd 
p:o bie mcrciimr p.-opitidt* 
uucrt&per .m conpic>onrJt 
vt.S.i fscut cxdinara Ut Eitn df 
eslTcfactcndumeft ocrcetcio 
Dbcbdomtda.r&aaJ. oraow 
b9 S-nv.ST, V fV £* iwm^raticnwtftninsgcnti 
-tt^«".t L*Z 0l - buB.vosautcmfcnftieillaipc 

| 77 iIlotcmpo?ecumiii luitniatromijeratquotidiepo 
-■-trarirct icfus bicrorblp ccsinrcpio. I" i&ig.O^rio. 
mamcommotaevniucrruciV 'tJSceiid,ita.itedricp:eccf 
tiitiiccicce.Qui6Cbte.£E rc. * ^-nofh-eerabccclcfia tua 
T^-Cuset Dominus adiutoi cuucta rcpcllc nequitta . "Dcr 
^-'etrcdemptojbumaige Scna.uii.octtjnMittbca.T.f. 
nerisicfuscbrilhisantemun "pnillotcnipore picebanc 
diconftitu 11011*5 preelcgcrat J-adicuunqtiidam de fcri 
cumpatreetvbietquaudopa bisipbanreis. abagiftervo' 
lum^aicrigniividcr. «rrcliq 
I Oipletacrgo biuuctem -i"\arratiirinruperioribU8 
^*-porispIcuituduicmR3 * * qiio oominus oemonia' 
te lam palfione appropinqua cum qui cratcec^T mutus tri 
re voluit loco fuepalliois vbi plict miraculoranaucnt. Sed 
Inuemri poHerab bifp quos fcribeTpbarifnqui ad bocfe 
eadempaHiocelebraudacrar pcrdoinino adbaebantvtil 
nequafirenigfesautftractas liufveladmirandasopcranc 
morremerrimaretiir.Tio eni gt ternwati 

mctucbat mortefedpptefta/ oue nauarct.ccpcnitblafpbe 
icjinperabat mo:ti. matcaoiccfq-ifeeUcbnthn-i 

W3tergocua]igclil1aGuia cipeOmonioEeicitocmoma. 
J •'cum mtraffctiefuf biero PfOntraquos eii Io«a ' V». 
foiTmamcominotaeftvmucr ^ oominus Pifputatioc off 
fa ciuitastnces.Quisclt bic fcruillct ficut nuc eua<tclifta 
Hdingrenum faluaro:is com bicit.rcfpondcnmt quida oc 
motaeciuitasamirata popu rcribfffdiccntce.OiaQftcrvo 
Iilrcqucntiaignorans romi lumugarelkniujvidereSic 
nnnnantisvirtutcmatqjpo vifa ratioc fi^na poftularqua 
tcnnam. ^m^meadom? liilleque vidcnnt iiottre ve 
oiatioiryocabif; pc Bn. oro.rafignafuerit. 2.ectio.tertia. 
K - pice *% nmK fomilia ma giltni em fnbdole an 
■^T^MS^S 1 * ^Wtcuiapcmmahtw 
nicsnoftratuoOTidcno fuige rcptignaiit.QucveromTnctvr 
atquclecariiis.inaceratioite vndcpoIruI.iiieriiiraliViui 
caftisat.perdnm nrin.m gcliltaaperitiufoitcnditDiccf Ciolutmiaicrnejcleceli» *«ri. -rit>bos^oc]aUnre eri 

«neranebccpraimpcnicra dider.it. loquebiinirciiia 
ftsmiqritvfictiui uon oatnf ci eicens .©ivc« maferitis in 
niTifigniiione>pbetc.p<!,Bn. fermoemeo vere oifcipulimt 

PReceenoifrasqiicfu ora eriris-yamDOCmnafpintali 
inusdotiiineclenientcr iniriancrantiaimbfeirecepe 
txmii-zconm.canat nobis rant ?idcodirit.Simanferi 
aduerfantiaDerteramtuema tisinfcrmoncnieoboe crtin 
icftati8er.tcncIc."C>cri>ii5.,i^ fideqiteinvobiscredcntibus 
Siturfaitioiiasfwiurcccritri cecepittimcvereoifcipuiiifil 
b?dicb"ct tnb 9 noctib"ira ent eritis.tMfcipuUvticjjbouarif 
fWboioin corderrcrfs.flbaj- Difciputts nittitie t (Gmc vert 

^£11«» iwltra? que . -,-. ratis «nSiiilii ab:abe faiffe 
fumus oomine lumine tisop_a.nb;abe faccntis. «, 
tueclaritatisillurtra vcuide ^-^uononCppO Qfo.Sft 
rcportTmiis queagcndafunr Cnri quefum»8.dric clem£ 
^que recrafuiir agerc V3lea rcrraudi vtqmpabrtinetias 
mus.pcrdnnt^cT>a.kitnnu niacerantur icorpore pcrfru 
Scciindom!cwinc.Xccrio.i, «umboni operis reficiaiirtii 

ITt illo rempore. Dirfr ie in ineiite.Tber ;x>, ., s r £ c,ocni 
ifusadeosgcredideranE eroeoprocefliT vcnilcd pa 
incuiiiiudeos.ciinanfcritia rerittentemifir.Bi.ZDag yw 
in fcrmonc meo vae diftipuli ftr\3 quefum" oomiiie pptif 
meleritis.^rrcliqua. ^cbnltiaiflTqtteprofitent" 

~y- <Oqiicnread.rurbas do/ acniofceic-rceldtemuiiusoi 
, | j miito z oiuimtatie fiie ligercquod rrequcntanfpier.; 
mrrtcria ammtiantc fic fupe cundeniDominumnortrunic 
ruio fauctus ioanues euangc fuincbrirtumfiliumnmi. 5^ 
lifla dicftmulcicredictcumii riafetr- 5cciwtjwanne5.I.i 
<am. l^ciiofcaiuda. T-tlilloremporcfraEclief 
-v-»Onrameiiomne8crede: ,i,fcrtusiudeorumTafccii 
J /bamqnianccpumomni dfEfef?bierofolvma.meliq. 
tmsprcdicaruin fwerac. rtcc -•- n euangelica leecione 
dum in omnem tcrram apofto _X- .quam modo audiuimus 
liceprcdicatidisfon^cricrat pnonobis mfracula recitata 
nccoumapoltolis preceptus fuiKVniimiiiuifibiiiterperafi 
nierac.^ceooceceomneegeii gelieam amminiHranoiiem 
t & ■ Lectip ktp n. paratum alteruin per oomint cmpreTentiamvifibili';: cvi 
bitum.ergovtrlufQjnobtffr 
b;euitcrcrponctida ui>-lteria 
Zectto. fecnnoa 

eftar inquitdiesfefrueiu 
deomm i afccndit fcfuf 
bierofo I? mam . Quia cni oeus 
p:o bominibns bomo factus 
crat .cumlximinibue folenftg 
teenei lege cdltituas ceiefca 
tni eratmitbicrofolFinie ,p 
batica pifcina quc appciabaf 
b:b;aiccbctbfaidaquiiiiBpcu 
«icug babcns.snbis.uuebat 
multicudomagna lam-ucittiii 
ceco:umclau,io:um aridoruj 
CtpcctantiJaqmotii^tv fiw 
Tfj fcobeacicagrccclarfe of 
•tr peculiarie.p^obatoe gp 
pcof ouie.f tpifctna tlia pba 
nca vocabat quia ibi facerdo 
teebomajrquemcempfo nci 
intolabaE cadaucra abluebat 
fliim'ceverop:obarica pifcia 
cjt!equiiio,uepo:ncibi]6cittge 
DJtur ligtiiftcabat populujui 
deorumlegiecufkidiaviKU"i$ 
nc pcccarcdeberctiuunitinti 
Quiuqucemmpo:ticu6lege; 
que inquinque lib:ie movfi 
■' ■ ■ 

Oomim ocfceudcbat necdo? 
moueb.ifa qua tfanahif vnuf 
I» ^Sencdictus.marw. 
ry Scooomincppitiueplc 
Vj,*- biiucctquamnbifacie 
cfle ocuotambeni^noirefoue 
miferatue aunlto r "C>cr ciide MlnW». €aeTanusfacti»«B 
ii noli peecare ne de tcri* aljgd 
ribi conringar. F». £Dag. oro. 
£Y Xaudino3mifcrico«r59 
V-A iinetitibuenfiegfcme 
tunictto!tede,:c><:r ii.alu*w 
Scniitdd ioJitem. leetto^* 

ITlillotpe. Tbofroicsfer 
alltmipii r iefue petni 1 19 
cobum t loamtetn fratrcnt ei? 
1 nucirilloeinmonteinexccl 
fum fcorfum.et reiiqua, 

Paulofupcrius pmilluje 
abeacomatcbeoeu.ige 
[i(taa,uia cum eris dilcipulie 
mulwpe uiap-ilTionedinllet 
eofgjad fcqueda fuc vemgia 

■ . 
,pli.riufbo:rat"ritiircr.atq5ad 
Vlnmuslilitiboifitigloriapj 
triscumangcltevcnturuj p 
inifitTet.taiktem futnuiirit a6 
fequitur 1 ait.Xcoio feciida. 

H£Sen dico vobis.funr qui 
•damoebicftaiitibufqin 
-imtmo:teoonecvi 
deant filium bois venieiite iu 
regnofuo ■Conrinuoqj fubfe 
eutfeuagelifta iiiquic.-polt di 
ee fer coi: fdiiccc quc pmilfa 
ftiuc.ilTumpficidiiepcmi; i.i 
cobiirioaiitiem. Xeerto.iri. 

QUiacnim.pmiferat quof 
da^ejilliriioiiantemor 
tegulT.ito:c6q5Cii t -[o:ilic.uii 
vtderunt.llgiu^clt becnon 
poteeuiultosDicnmpicreco 
ram difcipulta fuis quos ad boc Viden*Utu dicrnos iudi< feimcrt7i^orcdii?mmo:ite 
eauit tranfttgiu\itoe.*"t Zlf mee.Stimcarmaruapbare 
romolit icfus otfctpulcs fuos traTarai; i cctrcdercforas. 
i a 'ecndit i mcutcm i tranltiiju Citq, veacu ^ltquicl appreW 
fat^cftantccos.P-Bn.»' 1 ' clcrtefacmihi indepulmcntii 

i i. O[>ti[tituitiq"st>iicp:opi licutwUcmcitolrirrarTcrrt 
* tius refpice arc)5 ab eo comcdaniT benedtcatttbiata 
fh^ellatuc ir.KiiiidiccIemcr meaaticpitw:iar.riiaiH. ■ 

gucrtefter.^actKitaadw Xollcarmaniapbarctra-jarcu 
Bcric. 'Jpfti T(iffert>cucn3tioiicta.iiitcoiiic 

ROjjam?vofTobfccram 9 dam ^ibcncdicatnbiaiaiiica 
it-iioiefuvt queadmo *-£iicgucnatiialic,uidatiulcrrf 
dti accepiftis anoB quo vos o fac mibi iudc pulmcui ut comc 
porteatambularetplaccfrjo dam.tt. iwooieainda. 
fic-tambuletia vtabuiidctis f\ aodCiiaitciiuerrebecaT 
magiC audlJ: aiijjeliffuif *■-£ illeabtltaiagriivrvifio 
«» rjifiottcquiuidiltiaiicmim uepjcris e rplerer. cirirfilio 
dircrinatwccarncirfdisreJur rtjoucobsii.Iiiii pfcmtuiijlo 
Gatfilweboit&. OSagjfo- qti^rcciicfautrctuoToiceteei 
/ > fu?quiconfpictt'omni HtTermibitHiettatoetuaTrac 
* itoa virrnrcDcmrtii ite mibi eibof vcconicdaTbtidicA' 
ri^mcrfufqscuftoci vrabotn tibf co:a>ominoaiicjjmoriar. 
nibus aduerftratibus munia W-£cceodo:filumeiiicutodo; 
muricorpo:CTaprauis cogi njriplciiicuibridiritDtifcrefcc 
tacfonib^mtmdetnunnmctc rctcfaciaiOctismc^ucut barc 
■p)er.O««fccunwiin.i:L3n nammansecOoctti-bttirorc 
Itttato.i3cnitcadorcmus7 4-i ccIitoidictoci.^Oc^toipotcf 
cidamus onte ocu^. "lblo:cm? biidicac tibi atcp mihplicct. £r. 
co:.i5oijoquifedrnos^»-ue -|SuncergofiUmi X.iii, 
nice.bp. Siimfari geruire. J t. acgcfceMiluts meisTp_ 
J» ^9catusvir.vt>iVct. oo gcsadgrcije.iffernubiduos" 
miuo- Xerrioprim*. cdosoprioofariacieis efcas 

0^nuft autcin ifaac icali patri tuo qbuiriitenrtT vefcif 
gauerunrocuIicmST vi QtioectiictillCrifTcomcdcrit 
dercnonpotcrac . vocauicctf bmiicaccibipriufqjmoriar. H 
cfaufiliumfuumtnaiorcToi ricttibitic^Oc.rorcccUiocpin 
yit ei tilimi. Oui rridir Sdfii mwdfe terrc aburtd.irii f ruiit 
£ut pacer.uides inquic quod fibi mbii* wft-fltooris frans 


tuoir.r trtincuraeiitafifeitii p:muuim.a\3(d*ietocten 
mnsritc.eiroDiisfnrre ttiorii tranooeiiesianir amscerraf 
^n-rijofa^ioOTiisepi j;.iril oociierac.Quispueoiareiiioii 
yy?:taoacrebeeascniiiios frrauerur.acduotuVliciiccls 
i luntcorr» iiiiltorccTcamierrarnicauras 
tmiicpwMlatores.i-crcau oiiorcrpiimlpopuloruin. 
™S IT^"""! ""'"* a»»«»e»»f»eriC m eefii„;S 
nou antcpatitur « videtan irtaquacsoambulo , euftodic 
teliiliiiietoj apofeic. lieuicri nrme^oedeiit mifti pane ad 
lioram bcllorcnurc quos mii cdendnm i vcflimcr» Suo ope 
diimliectejeuerarCK, rlarctcuccaucnimcciilahiic. 

rausiretiaeobOc betiabee to iritmibiDlioircrii.Tiutiapiir 
SeretaralocnBScfteibc»oicer iliciiil', S nii.-j Surcjcns ereo 
iaTatquaoc:mistibieabo-i maiicracobruiitlaprdcmqucm. 
temimtuo. v fdiricaMiiacob uippouicrar capililijo icrcnr 
cr lapibijs altatc-i bcnorc; oiii in riruium foiidciilce olcum De 
ttideiicolcnpenipcbndicitcu l-uperoirir.iritniibibomin» 
De»oicc».ii:crraj. jcciio.j-. «vScapults. scoimatrtieut. 

aacriameniiitcrfrurrcoin 71 illo rpc eitrrmis 

TO:orcriii.bcll„„ii„tci- ...irtes» 

tlatoscomitttur.Oaatcraavi ricfidonis Jcccemulinclja 
fccraquaciiincurnrcadormB nanciiarmib?illis eirrdsacS 
priiicipiaprcpaiaiinir.falaii „. 
teprmcipia tioua ccrtamina filio.iuidfiliamca malc a oc/ 
cetebroiiturvellemcaurasta moncucraf. frre ™»he 
ticcriammiriiorccre.vcllcilti Tltaocfc cuSctciI ano 
nsp„5,,e,,e s «ciutractarc.„ Tbt.lecfacMegSi™ 
rmenremcobDctrauiamdit .: ilicrisfidc 

fjr. 5 c«,c. 1 i!c 6 I,rr,bil,octa- F k ..„, ■-,.-,, ,lX£e«. 
fjl«^»"»'»°™'»ri &i,,„[b,d,,"„, £5 fapfa 
JK™ V.P«rcOn.,l„|o irteqacmerccin tituiii oocabi 
eoiftoccsonelaebam.llonertturc>oni9oeitt«»n, D crr,s5 
„ nfrfiEifrH; ac - id ™™Woccimastboft,a» 
0^1?r?„ t -9'"» CI " Pacificaroltcritlbi,, =!„„," 
r„cratfQuepus„a„di riiriiicioprolpcreaaDomtiM 
ratioiQueaufavmccdiaBo msmei-niomas TerJ, 
rpeetatoreid s crit„r/C!„oii, ..DiiiscomawT.imir.inM 
dtcc celebtMriQutdmot. Ulltroente dcuMtoqw IpraquidemdeuotioUCpoK tnJ.^- OZAfeiv; a »-lDextera 

gcntilis a diuinovum eloquio Diiifedtuirrtireomcra Dfifez 
rumftinditiig erat fegveqnca altsmriue' p *- Confitcmim. ■'" 
ooctrimmccrameiiliflquBa 9an'*eadmtoimtfGc?mc 9 . i1 ' 1 ' 
eadem cloga predicant ep;i iriurnpucroriicantcmus.bf rri 
naw vtmitibus babct rtanqj nu}quemcaurabaniincamino 
magnffidctpfcctioncmcipie igniBbencdiceiueaDnm. ""• 
MtemfiUtt ■■:•:, ^tatuitcainetcrmisin fcctrJl 

fliifcrere mci fili tmuid, rcculipreccptnpoifliitTnopie 
Tojofcctus tacob cenitm terri reribit. * a PR.osanf 7 . ■ "V-Jai 
oriciitaleDOtumuouirDiccnrfi Stuto. : ^gretuisierBsfc 
cuftodicrisme.bcomnibusq ceffltinpartcstyri-7 fidonis? 
Dcdcris mibf&cciimf i fcoftiaf «ccmnuercbanancaafim&BS 
padficaSoncramtibi. Si&o illiscgrcrTaclamauitDicensfiU 
mmnfioeuBfbcritmecumivia Dauidmilcrercmci. '"Bene. 
tftaquaego aiubuloi cuftodi* 0-Mfic»vts.3ccp.-imam. atr. 
rrrmc.ZVommbus. ~ C£ - ir &omiitet>imirtecaqniacJam9t 
f) timcnimeiindem Domi poftnopafrillifiicliisiicd fmn 
^nusffliuiMuidappcIlnt miffiisnifiacloucSqocpericfC 
pflcerprofcccociiiravcru5bo nomBsifrael. Sdrcrtiam sn. 
mmcmverumcredidic?DCti Dfrit&rismrilferfcbananeeno 
^■untprofiliarogansnonilla cftboiuimfunicrepaiKmfilioc 
reciiadduriuiou Deiiarf tllflj ■mirrercc.iibDSod maducadti 
renireprecgtur.coftataper ?ciojWicnamicarcllicdBnt»e 
tiflimeo,inimvci'bofaluteiri mlrisquccaduntdcmeiifa&iTo 
poffedarcconfidit cunispfc rnm fiiorum nit illisiciuamiili 
najcorpoiisnulla^regvitJ-' crmagiiaelVfidcs maftattiM 
Oirfrongeuisadiacob&imictc licurpctifti.-ap^samur.>V' 
mcauroraeftrcfponditcinon 'partidpcm. ■ l! ' l > beusqui, 
&i'mitra5.rcnilibcncdirci'ismt «»■ W-ml t.Tade mulfcr lemel 
bufbeiicdfnreiimirreocJeleco Dfri tibi ricrcdideris uidcbis 
v -£DcemaiicfuiTcrifrctincob mirabilia ^'PSrgroTe. JVab 
ecccwluctabacurcumcoafcn of uia.Hdnonaiiji Omulicr 
manc.tcumuidcrct.rcH5 fupa m.nrnaflfidcftuafiatnbificut 
rc.tonpoilctDmtadcu.&mir r ,nl!i. ■ .riama. tvclti 
■flrj^Sojte. jnlMiditw-uc, M fiipcrnos^dv^.au Si . dc 
V - / Omfelabiamcaopcrics o. Dlvir. ' (togam^ »P* 
losmcuiuanumiabitlaudcm audi'. *' ar^clis. '".flama tatauranmulKTfrfeadiuame 

qui rcfpwTdeufl air no cft bonij 
limicrepati.-j f_Iioril£? mirtcr 
«mliue arilia Oiru r tiq; oon.i 
nc nam 7 tardlndrmr ftc micw 
goccadontdcmtnfa &omfncj. 
fuor_Qm.r«. ifca 5 mficar. 0I0 . 
55SSP" "-^5 «Mn*,!.. 
t> Tiiiiotempoi-cM"ccbanc 
•J- fus rttrbifiudeoru*. _e S o 
v.Kio "qnrismciinpaovc 
Mro moncmini. £r rcltqup. 

Rffcrc fupcrius cuange 
lilta loanncf quiaeu, oo 

f^lT hiVnini..;.. ____.__;.|__- rempli t diumitarif fiicmr.te 
na apcrtillmic populie pan/ 
dcretuo.ucnmreumiudciap 
prebendere fed iicmo imTir in 
eum mantiequia nuuduni ve 
neracr»_aeiiis..i C(I - f a . i i, 

nUndum cttfm venerat 
, bora volunraris ipmis 
* rtfpofitionisquia f.cut volri 
wtciwrusfic t volimta.c paf 
*»• iccnorerua. 

alia illi oum apprebedc 
e voluerunrvtorideret 
icmcacireiii.06 coart qtiadiu 
"pfcnollcr:idcoriiisoirit eis 
quomtdiuim^.fgov.ido:.!! 
ttsme. acfieafiiavcrbisoi 
^yctfrtiftramcpcrfegmiiuiii 
callnmibi mau^iieefrep tatts 
fS° ■n.pfmiuirempus qrip; 
biimam jcnerif fa uirc parf nc 
Pcam.an.-egopiiitcipiiiqni 
iloquorvobis, iiciic. Tr\ftcita qucfum^omnipo 
- tcnSDCus rtfan.i.iatua 
r : i ycncio caue abalitn 
cisablfmctfcctandoiti.iii/.M! 
acuLpaic;uucr-p>crprim. sL 
uiii iuc mifirincciic i no reli 
gr me foiuq. que p lacita. fitnt 
o facio fcmpc:, g .£&,£. onj 

op*oe^7gb?fiduci_ifpe 
i'.mdcpi.-rjtKii.!ul^es?fu«e 
nnembu- beiri<>n*eiTectum. 
Per|Ccna MLsciS3m*rbeii 

■ . 

citbedr.. morf. federrir fcribe 

7pbarifci.fr rcliqua. 

Y-jOuquide marerialit. ca 
tbedr_icui.ederar.moy 

fcs vfj ad illti tps Tcruabat ap 
rndcos . S 5 p catbedra morii 
inrelligi.ur M errtna lcgifquS 
fcnbe zpbartfci Iicet uon facc 
rcnrp;edicaba»t. xcctio n. 

OOsma ergoqucciiqj vobi 
oircrintreruat«7farirc. 
Secudu vero opa eoiz nolire 
tac<red.cur.tcjum? non faci 
unt; taingdicereriIIis.nocii> 
tu * rocuit morfcs legiflaroz 
p-edica.it x anmiiiciar ftribe 
ipIwifci.5cdq;(porep:cdi 
'■ruunrquod vobis 
ai.nutui.irfcruarcquodvc.-o 
faciunrnolitcfaccrc. xtt.Ui 
.Z iiii ra boni w: c domiiuii'' 
apbanlcietcmprsE^ma 
cbinanoncecomditlcipatx nfWtomwua p:oprer fattnto ^ T aetoo qmd boc ipfo3 

ciiditrnitate bomiiKCbKtaE tA.eigMuntiaucracfjquia 
vtciefiibiaanturnonulorus tpieabccnuqaaudieraciaHii 
opcr.i fcdDoarini imitantee memouaporcraudcirco icu/ 
^Ui*ufeftenimmagiftcrve meadpaffionemtleeumcoe 
fter qui in cclis eil oicit oomi oueturue iteracoe eie fa tura 
tm*. Bcnedicriis. predintquam^eoflcoirave 

£ rficcqudumuepomie mcnce temptacioei p:cpara 
innobie obicruaimc fcc retne vemcntc crucia tjfccu 
rubnduiinvcquctcauccorcfa rioiiCTpalnoislgnominiatcr 
ciendacognouimuetcopcra rcrentur Xccnocerria , 
teimplcamue,ant. CUiima iT^^nusenimarTitiuntqpa 
ior eft vcftrunt crit mmtfter Vi/ ciritur.nl fubiti cafufec 
■pefterquiaomiiisqui feeral ioitinimue'Cjiioc,ue obiuere 
tatbumiliabitur tnnt domt folct .3tuumiit inqmd onode 
nua. l&a^mncat. cijoifcrpuloofuosOmtiOHic 

Pftopiriaiedomiucfiippli predjctirioiiiflplurccDris vo 
cationibiwnoftrisiaia tairtabrrcfeniof.equii.tfpuc» 
nimno/h-animmcdcrclango dccim cIcgirquoSTBpollolof 
ribue.utrcmjflioncpcrcepca nomiiuiuit..qui'buu cuaiigclit 
in nu lemper benediCTione fe f jcimii tcnta eonmirccrct i per 
temiirpcroris. - quoerotumiiiundumadfuaj 

SccimiiinnTiarrhnnn.lfc.i fidcm ?uocaret.ari.£cceftfcc 

ITl illo tpc . arcedes icltis dimus bicroiblnna t fi li J bo 
bieroioirma anapiic ouo nilnis nadcctir vt crucifigai 
decimoifcipulosfuoefeercto ff. aienedfecus. oiario 
■zaitiUis.*ceeafcendim'bic -j-\Dpulumtuu;Domine p 
rofoirma % filius bominif tra Jr picius refpicci quee ab 
dcfpricipibTaecrdotu.-etrc cfcis cmpoaalibus pcipis ab 
jhr-vOmiimeacredcpKn nf frmcfanuriisqnoc^-piaifcef 
\_Jp:euidcns oifctpulomin fareedccde.-f>er.aii..duicu"ttj 
fuorumaios ocfuapalltoncp. voiueritintervos mjio:ticrt 
turbandoslongeanrecistpe ficveftermimflertqui volue 
namciufdcpallionisiglona rittntcrvosp^inuselfe tut 
luercfurrecnoifpdicarc volu rf fu?diricone j*. floagofo. 
itvrcuettjmouecccerncrent .€ufirtoccnac rclticuco: z 
rcfurrectu¥quoq;ficutci9p amaKMDirisead tetuo}?. 
direrat mime dubiraret. XJ i corpa t uorti vt fpiis tui fenwf SSv&LXS te?5? «"5»Sabr»mi,,ttc[ti,uo,,i„ 

- sduIccto:ibue?cii„cr,e p.ireniu-inir,r wr% ,Z ^ 

crpofiro:ibu, &,„„,,„ cflle :- ' ». ■ -f„,'S,-. a „,,-- r 

qucitui prcccdcnbuo iungcf f pn«™ l™.-, \," ," 

q«.itui„»ci-c,rcu,illjiitiaprc ( : i ';; , " U ' 

TTpouidc Jd cj ciiic fii r. uri ™ f * P?* 5 f rt * „ : 7 — •_• »m«ji ■ "411 , . saSSSSS rcfcrtqtiopj 

S33S»a>K~ 7S^ffi*S* 

covcrcraor„pcibic« inuictle i,, ,-":%'''?' fI , re - 
nmittM oe impenr.i hoi f°nl rurjl?,;,?^ fll, ." r ™M 1« 

cjMtC. : *.».fcon,lcclc,a,cJ J , li „ 

r«b.«nti.M,c1;„ B bo q 8m buiiSorlrS? ,cp "" n,> " jimnlataWift-fltlonetatWro tffambemfiilsrtfimiftaotw 
gabaiiteumTtrumlicCT«Da pcrdua gaudentis . alrerarri 
riccfiiricenfrJaunon^dcvreo mulicrisfiiperperdicaTrcr; 
ipfisfuis artibue fuperantur ta dragma grarulabunde cc 
dorio i inparabolisaudiunt ulcancis:.o1rendeiis m conciii 
ffiapcrtiufriomerebautaudif fioneparaboiequantum17.au 
aft ilbalos male perdci i vinc dium in ceto fuper CQnuerfia 
flmfuamlocabiraliisa^rico' peecatoribus . ieaiofceuds 
tisqrcddanteifruccutepori YV lnrfcDir ' t: ' T ' :>mief ' m ' lt 
feusfat». fiiBenedicf. ofo- V>udineninonfotam1uu; 
* ^aqucfumufoomiiicdc* deconuerfispeccarorib^sau 
V ) vt facro nos purificautc dinm oemonlrr ans vcru; etis 
ieiuniounceris mentibus^ad (nuidentiumnuinnurarioncj 
Iflcraventura.facias'PUCniTe rcprebendcnf.aitcrgoixintj 
■peroomuui. ■ Quercutcs quidam b.ibuit duos.fiuos. 
eumteneretimueruntturbaf bonioiltcoeufpateromnlpo 
quiaficutpjopbcramcubabc teiisiiitddgjcur qni babuit 
lunr. irjmrififrcir. vuo* filios quia ipft- ctemroi 

, f vatjiieruiiiiifoncpopulo eff3rq;creaco:ouortwipopil 
Ajluofalutcmmenrisicoi loruiu. rcctiotmia- 
porfsvtbonigoperibusinbe fTjHioi auKmftlius iudc 
rcndotuefempervirtutirme XL?os oefignaiit qm incul 
leatpiotcetioiicoctendi-ficr tura snius oei permanfcruirc. 
Dominumnoftromtcfumcb:! zbmoiverofiliuffignifkatpo 
(lumfiliumtuumquitecum. pulum gentium qui rdicro 
Sabbnto.^rccunduro lucam. creatorefuo coledo creacura 

ITlillotpe. biritie t.i. vffladipfumoriimmeu;rjia 
fus oilcipulis uiis. "rio bolumadorandupenienit-.w, 
guidnm babnir ouosfiliof i ei f>atcr pcccauiincclfi T«na; re 
|Htar»IcfcetiO!ilIispatri.'rM faii6fiioignul'uocarifilr%u8: 
terdamibipoinonem fublra ^acmcficuniioemeranarus 
aequemccotingic. «rehcj. rm'0. f. QuitimercenaniiOo 

0<"ritns «pbanfeis corra mo patris mci abundant pani 
auctorem noftrc falutis buaegoaurbicffline pereofur 
rnurmuranribus ficot reqiiifi g&Tiboadpacrcsmciwoicairi 
taqncbancpieceditfkricuS ci.^ac-fiiiaadaadpatrcmeu 
geliilectioocclaracpropofuir Toicamcifacmefiairunumc* 
Bominue ouas parabolas , a l mcrccnarii? row j* »m .oft satioMn», ,m„„pir; d „s SSSf^r 1 *"!?"* 

a»«l,ofti, *S_ a i™™«i8fr.imta 6 pl„5 

«ouipiaiitalvhinw™. 3 ,.,,,. "''""«ciranfcnnircnircijc 

'ntacbmraMijSclX" „2m^""™" 0to "< i ''°' 

»l«in u fflwwmritii """"''•^arecnmivrnircrnc, 

XSSS« w S£ Q » IJ *»'iP"iic«li 

*-i ™u bumilum rcfrice tSL" '" "")"••■.> 

HcoiUBvir. EmVc.no "■'"■KoiIiKJj ad cos.Rucdte 

IOfepbriim fetaMm rf ™ , ""."»™JP»IaWro»U 
fcia,mc.ru™ paiccta™ [ &"?"'"' " ■1i"i»ti 
SmcumfrjtritarnnSS™ S','"'"»"'"""»' W 
Puer.titcratcumuuMwS l «•» 

JoClpbeTOram p.r ™ M fSSS5fe ill *« BiidiesodiifomiKmiflrsraft. oTmali8.£tcjiia!IintifdialK)ci 
IVJJrtrabenrcsiorepbtwlacu perdantautpifpfndiiialimi' 
Vedidcri bylmaclitiB triginta rci incurrant fioit bonorum 
•rgentcie.Rcucrfufojrubenad vita oetrimem c pcllimo?* w. 
putcuincunoiriuciimctciim fci 3ofepbcutnintrarctm tcrram 
dirucftimcnrafuaiumflcniini csyprilinguamqninoiioucraf. 
jitpucrnorKopjret^cgoquo audiuit.ir>auui3cicis inlabori 
ibo. di vi tcpuidas fratribua bus fcruicrtnti? Imgua ctue in 
fuls ercebpuliaclitc tranfcunt rcrprutcipce loqucbamr fapie 
-ccircli.mindcmrR.cucr.3pc tia. V."Dumiliaucrutiu ccpcdi 
ltocratiitmc?ce. Xccno-iui. baepcdcdciusfcrruinpcrtran 
{TVJctuurataeob pfe factif futammanciue ecncc uaitrct 
ilZnmoiofcpbfan^adfres uerbumeius.fHianue. Kcvl 
quifahuepfisad illos7 ipfo €lantmjfueti inuidi mo 
ruj ad pat rcm afferer vr in tcr defhini fuperbi . p;obum 
/ploeabfenccsmedr^crriufcB improbi m t rem rumfdi mimi 
laluriewiuscjririfrcr.-vrqo" ca cmu lationem iaa-fcunrpa 
nbfenresoefemeripfis lcireii riruriofcpfofaiicrueiniiocetis 
poterant iofepb referenreeo vitciuuidiaui i emuloein fe 
gnolcerenr:? oifiunctoe bur? fratrcstanetainatatvita.So 
reiarfoiuiigcrctquoslocotuj itosmalividcrenoiipolltwt. 
wueifitas leparabat .ftefpo. Denicnvcnicntejadfclacerat 
CUdcnsfacobueftimetaiofepb fcuiuntnecarefcltiiiat.TloIut 
fcidit oeltimcnta luacum tictu meliore viucre nc oejjcncrcs 
«BittT-ScrapcHlmaDcuoiauir polliiitipiobpJObriuuilHcf.; 
filitimcumiofcpb. v.<"onsrc ^emeiitomcidumbiitibifuc. 
^ansatitcuncnelibcriseiulut niHtfusgcraspbaraomute 
conlblarenruroolorifpatrisc? dueatmedeiftocareerquiatur 
noluirccsauoircfjOiritScn tim fubLittiP fuiii i bic inocciiff 

QUerncumuenie"te 2-.r fulariimiiflnm. v.Xreecnij 
Delongeprofpiccrcnrcc DicsadbucuiJirpolrquofrcee* 
tcinquiunc forriniaro: clf illc. dabirurpbaraomimtkrii K i z 
Ueniteitao3?oceuJamu8eu5 rcftirucrreingradump2iftinu; 
* videamns qtiid profinr illi ruitcmemronteiurfaciaemccii 
foniafua.0 nepbandambica rmaj.llr lug. I '. Scapiilie iut* 
ipio^nolsiofcpiionlicetiiicg -■ • lacDjnuKilxii.Xcc.vu. 
impiinitumelk^bonusell;. „•.. TlillotpecratiefufciciCB 
tionltc crmeliorem tutiim clle oeuieijmm i tUiui craiinHtii. 2S££f, mS & * M ™-1»«".bi«n.l.r.rm,,r 

.«™?,™.? b n" 5 '""« t ** P'°ft'«etriii»ram,liiin.c«, 

tr.am.rKni6lii.l1cn.raf.i-u m,n5>anrc ...» fl.na.Iroioo 

laranq, d.ar. oommo ir. vr <cj aj n.roqula»d.,,e s ?pnl 

r,en,I,rerfrf»,a liul bici vno nrlranii>u« fiH8.T>a« * &» 
r»mi„ep.rpHjat»ninr. <wj rocrandabirreoKS «i 
Viftr.murrisbqinrurpolfcl]? Srbcmctnt i„ Iv., , ,.!„„,. 

«dcmc,„,o Irberar. aicrir. r.r„a„,cd,eccm:OS.m„ 

J«pamnnrqipec<a»,m„»,n ri bl.refalci jh. bnonub.acl 
frcn,n.l1_rumvid.t.Bansiitlia uirornonrmicboquidfatiar mf 
oitc, oiiotrrtrarcfno.ino blbomo. Dc»»m,ftrcar»r 
«,,dr»ln,,in.3dcrrtt.™,rfnftr nrr.bencditatn.b,.. „ n,j 
JOS rnbnlar,.. &ra rubtr, n,™r,-«r„cobl,r"f, s „,, nM . 
fromboe fu,« nnuquidnooiri ri nrr libti.rcnf iilcrL» Sol . 
uobiontl.rtpcctarcnpucni. .»i,al»udarcoeuo..cralroruclt 
.,o,,„d,«,.„,t.,dc„tt. ,,.n,tnt,o«l.l,u«;, * ™K 

£"" 1"!f ™™» Jrar,t,-„«,,clt„«0o,no, „i 
.1, onorrr .illoti-armurft.cutrtalfcrc» 

.^■asaassSris sgj^.^sss 

nrarrnbcnfr.r,-,Wfui«„ a o,i MfcK 

<Uudnouo,,rvobi»nol,,.ptc ,narn«..r,odirar,i»n,s„ !££ 

!£££ """.•«)"">'§! petta bumllani mc.!3o„o-m,bil.ro, 
mn,,l,,fra,c,,,,, i „,d 1 : K » m n-,,o,«, e m,-|,aa.rf.ari„« 
S«fc,,a,.„»o„ot|,re(arcror aba,,orr«cfc<erS,„,.fptar 
«o«-!uon.nd,m,nnof„. ..„ maotrf, mtoamibr.nrtittH 
Ci?„£l,Sj" t " rm,nt "»■&■'» mad.tarna.Sg 
. -JnTO.burbpncpeoeDicci ni ., M DamfbtintdlcctiiOric.*. Ht f\ VonmfquataefTet-ceci 
Uifcani midata iua .W- &ami *-£ ttsbfcuquidocognefa 
biitcllecu.i ' ■ 3pfc lilx-rauit mc muequia Domimunqaern m 
aanoiu.an.Qi}inocotlijitiiic invcrbis fccrifj} mtrabati>r. 
cu^irp^irquinoncft mraicon -ripfumeflccbriffu; amcfcc 
iramedttoprm. fUinn.i-' bsitt.obfoidmircncrifhotiria 
Scptiefm oiclaudeiu otri ribi contcmnutit qiita illum apudj 
OomuicEvuameue.Tlepcrdal' fenutritum?peretani tpa p 
mcvft -erauificuromsqucpc fecilfevidcrant. i.ectioma. 
rierat» ' Rcqoirc icruum tuum -y~Y lide? etim quiBevfrpt 
Bomenequiamandata tuanoti vJ nc uatus fucrat ftlittm 
fum obluoe.Tle pcrdas,v Sca iorepb appellabant c>uJ fiw 
ppli8.adva.eapttuui. «ftote fuetntecscrrimcmatrifciu^ 
bvaudi^^-atisclisfuio. 'i baiiiluf-rntitririusfucrat ipfi 
Enellcnouoccmqucdam muli uo.aitillieicfno . ariq^ rice 
rroerurbatiirirbcatuFucntcr tts mibi..tTxtftcccimK\pm 
quttcportauttfvbcraqucfim tff. Hmcrioicovobfsqiiiaiie 
frianefus^irirci.Qumimmc trio p7C4*bcraaccfpruscIrM 
beatiqui.-udinnrrcrbuOciTcu patria uia . pe. Bcnedi. oro 
IteliuiiJl&^&ag.?"™ .«'. .r-vordibuenoifi-isqucftim' 
Seoiilumlucamtecrfci. KJ, BefliinegratfajtMl bcnf 

ITItllotemporettirenmr ^"innidcvffictttabcfcifcar 
pbarifci ad ieftmi.Quaii nalibue abfhnemue ita quoqi 
U audutimus facta in capbar fefue ttolfros a norifsretraba 
naumfacrbicinpatriatua. mue erceffibue. per.ari je 
•etreliqua.Txmelia fusantcintranficnspcrmcdi 

1> £ferr fuperitts euanfte umflloi i umibat..r'f,ai3g^'.j 
A *- Hfta quia cum ucmffet /^Ubiicntar nobiforic mta 
pommtio n.uarcrb i in fmago X3 tua vrabimincnnfpcco 
ga lecrorie ftmctUit officio ab rnmnfos pcrtculio tc mcrefl 
ommbuein tanto ftudto acqj mur.ptcgcntc eripi te libera 
iiitcntioneaitdinioftiiirer.om rcfaluanper. s~eria rertia. 
ncfiBiiurarciiturvcrbisirra/ ScrJ; ifatibcii. ifcnop;ima 
riequcfijocedebancceorcilli T| 'nfllotpc.Rerpicusicfuf 
its.ceperunticnbcTpbanlei % . pifcipulorriiofnirit ftmo 
iniiidentcs Piccre. Tlonnebic nipctro. Si peccarcrir intc 
eft rtliuffiofcpb-felKi.'' frarcrtuus.vadctcompccri 

lceilflfecBitda. iwertC7fcfo7oliJ.£treIiqiia. motabccfancti enangthi 
lectiomoialib 9 nos p:e 
eeptis inftrutt qualee erga 
cos.qutinnos deiinquut efle 
debeamiis fttis nccelTaria ad 
monitionepftcndit , xecfctfa 
; rtcoqj tanto propcnmie 
-^-dtaudtcdatantoqj ftudi 
ofiusadifccnda. quato cdflat 
quia linc iefu Doctria iliud' be 
atecbaiitJtisviculu;qiiorta 
tua ecclefie cotinetur folidum 
ntasindLfnijptumfcruaii non 
pofluuc. Xcctiocirtta. 

H^tcrgo&jmihueadbabc 
dam cumfYatribue pacej 
nos erotBaiK&t pecaiicrit m 
te frater tu ? vade tcorripc ea 
mterrcetipfum folum.toi te 
audieritlucratueerisrrattc; 
tuum. ari . Si ouo ex vobis co 
feuferitfuperteiTa;deornm 
requaciiq;pcttcrint fict illis 
a patre mcodirit oomin". ; 
Benedtcrus. Oratioj 

exaudi uos omnipotcs i 
mifcricors oeueiconti 
nctiefaiucaris p:opitius noB 
eouaconccdc."ficr. .!'■ Tiooi 
co tibi feptiesf; vfquefeprua 
gciiesfepttee. f#Cbag r wQ. 

mua oominc p.-occccione 
Dcfede i aboi feginitjui 
tatccuftodf.JeriatiiL. Secti 
dujmacrbeo. iec:iop:itn.i- 
nr TTilTotcpore .3Trccflcrut 
t-t-adicfuin pbarifci oiccn 
rcs.auarcDifctpnIitm l?anf fircdiiitpccptarcmoiu-ftrc. ■ 
f\ Oiape' 7 oei filiuepw fa 
Vilutc oinnium tu rminduj 
vcncrat idco loca fmgulacitif 
grellibus pcrcurrebat . vt om 
iiitnisp:odeffct vniuerfisuic 
currcTct;poflrcmo cunctonij 
incomunefafuriofuierer. l.u. 
'/ \£niq;ucftiperius cuan/ 
gelirta loqiiitur. rjem t do 
minua cum Difciputis fnis tn 
teiramgcncfareorum.vtiUjf 
quoq^optatii lctiamen fua Vi 
ncatioue conferrct.. Lectto iit. 
TTBiquoq; pbanfei itilhtie 
J- lnmiicicu;pcrfi-curi ftit 
non fhidio difcctidc ve:iraris 
pi-rrtniedef"oIfita»8 
Tlafiaicleertimcft.Hcccfertit 
adieuipbarifci diccnref.Qua 
reoifdpulicui cranfgrediunf 
prcceptafcniorumnon lauait 
ceeman"fuascum pane; ma 
ducant. !■• auditetiiiccHigi 
retraditionee.quas oominus 
ocditvobis. Bene. Ora:u» 
"| ^Rcfta nobie oonune vt fa 
■t- lutaribusieiuimfcniditi 
a noriis quoq j vicits ablhncn 
tcs piopitiationcm tuam faci 
Iiu9iiipctrcnius.pcr.ai5,TlS 
Iotieinaiuti'?inanducarcnon 
conqum.1cat.15. jfr/fiag. or'o; 
/-^fOncedeqs omuipotens 
\_A oeus vc quip:oteccioui8 
tuc gratiam cuerinuis libc 
raci a malie oleus fccuratibi 
nietefeniiamus. "fxioiim. faia.t.stfsivSnti. t.t. munto. fct&tsnmcat. -ofa 
jj YliUotpCPicrftttfefus • .^ubi«n.nbip i >lmq'srtn'e 
■ ;J iurb.siudcorti. Opami *• Jpropiciario ceieltis anv 
llinonabuquipentfedquirj pufica? tuafemperfaciat fer 
maiiettnuitaetcrn.i. ^treli. tiiremaiidat.3.:fiei.ycria.vi. 
Y \£fcribrcuiprecedentib* ' ■ 

^■'beatusioanneseu.fcre.i 5 Tli.lotepo:e.iefuff3ri<\a 
Ita guali ter Dris quique milia * r? tx iuttef fedcbat fic fu 
boiu5 ejr quicppaib?? pancie per fontem. e t reliqua. 
pifcib 9 clarilliomiraculorefe <L_j' Xbae Leccoeva nrirede 
ceritquodcp erbisqfactatio "■ pto7ifquaemot.e?p70 
turbtsfupcrfueramfrafmria nobte aiTumpfit bumamtas 
iniodecimccipbinofpicnosfii cdmendatur.iujemi effctfi 
ftulerunt. -«»0 fccitn da . lnjsocibcatefumuffiimcbea 

Uuomiraculo wleccate tu0.bonacunctatribuens.nuI 
curbe uoluerunrrapere liueejtcspr. nos redimcdo- tcriiccfitnquiccpulrraitcirc quenfe fragilirati cducniunt 
tus laboribus dcfudandum, infeerccp.opcccatofufci£ec 
Xi bunc mererentur babere re cmq. is g erat pais vU ' 
fie.cui potetiaoepattctfpaiji reefurhf fonsiufhfiefit* 
(tfahidafillierencei-enr. ''>'■ .iirfatigaiueefieriajabitme; 
Ci £d if qui rex regn erat ce re qui erat via.quinm lur mii 
*»* leftis terreno noti mdige di fua noftro permifli t mebra 
batipcrio.vcncratenindut fopori.OrJnepe>au:iniidocU3 ,; 
bomimi5 regnriaccipcret: fed gelifta. iefus fatigatus er ici 
vt cracis mortem,p boib' ? fu nerefedebat ficfup fdte. Lui. 
fr.nerer *»i Operamini non {i &d vidcnduj nobiscei 
cibuiiigpfrirfedquipmanec ' quoitinere nrisfatijar? 
invitactyruam. Bridi. '■ tiicaE.SUpralefiiturqjcusau 
: T^Sgnincertepiicfancrojz diretiefusquiaaudiemnt oe 
*i* tuop cofme 1 oanuani eopbarifcicpplresdifcipuloB 
teatafolenmtas ga lin iilts facitcftic^rkf .baptisatque 
cloiiamfempiteina 1 opcuo cpiionbaptisarctfcdDifcipuIi 
fcisiiierTabilrfuaproiiidenria eiuercIfquitiudeajTabutite 
ptuIinV" fianiscnioeieg ru5.ingalilcam.ari.3quaqua 
oefwndit K telo z cat ri tam ego ocdero 9 bibc.it cr ea no fltietWqlla.j*. SfflfoMrt^ 

I-eiunianfaqTtmcbajrno 
fjuo:e pfequef vtfic ab 
alrmcnrisabltincmits i corpo 
reiraav.ciis ieiuncmus ime 
rc."p>cTjm- ffxrusabus cftvt 
farijvolimtatcmpatrfo mei 
1«. £nwmficar.o;atio. 

PReita qucfumufomnipo 
tensdeusvrquiin rua 
protccrfonc conndimufciicra 
nobie aducrfancia rc adutuan 
te vincamus. "per.Sabbato. 
Secundum io ine;. Xccpiia 

In tllo tcmpo:c."F>crreri t 
icfus iii montemoliucti 
i Pf luculo vcnit ircrn; tn rcm 
plii . € E reliqua .rwmelu, 

POtcnttilimuo eondtroJ 1 
beniflniffiniufamatorlx» 
minumpris noltcr fefuS cbrf 
ftus cui°vmuerfe vie mia i ve 
riras battc fibimavimc ctrca 
fuamp.iflWenil-nt.: 
ceratofucntdine.vr; 
in tcploc.o" craE bicrofolrmis 
verbumpci prcdicarct. fi gna 
1 mirantlaoflendcrac.gbns fe 
onfiliii peclararct fcroatitre 
uertererur m bctbaniam.7 a 
pudamicumunn; la;arum fo 
rorcfojeftiemanfMji maria 
nocribuf bofpi tarerur ficqjite 
nvn diiucnload (frrttle prcdi 
catiomflopiisbferofolfiiiani 
reucrtcretu:. 

Bfcndii igif confuetufibi 
Kw:cCaiwt4Pieiiidiefe ffo rcmopbectfeideff tabema 
cuIont;in tcStplopredtcflfi"et 
vclpefafccnteiairipiiireflolt 
aitafTeriteu.i^cliilaprerttin 
monieoliueti V infe rurfus zi 
luoilovenitintetnpli'. Z.itt, 

©■Jlriccmofoliueti folimf 
fatCPriiceptetaKacmte 
fi^iatqo^tjioiatisvocabulo 
cfaret q: mosoliuen a mia no 
men trabir.oleos nariqVgrece 
latinemia Df.an Tnclinauit 
fe irfus i fcribebat i rerra licje 
fmepeccatoeftmittat uieam 
Lap(dc.f» Benedfa 9 .Oraiio, 

PRefraq8orf.pfpe?vrc.fc 
aflligendo carni.' ab aliifi 
tifablKetfcctadoiumtijacuI 
paiciunenrTbcr.^iabbaroad 
ve 5.ari. Bri.otis.r* ^lpV-Cap, 

BWpttieqriiabfaba buol 
filforbabuit vnri ce acitla 
TVnuoelibcrafjqoeanflaf; 
carne iuws e.cj atit, oe libera p 
refurreciione que funt p alle 
5onamofcta.brm. Hudi. 
JiiuT. Its. : tVmotc condert» 
nauitmnlicrncmo&iicneccgo 
tc ccdcmnaboiarn amptius tto 
lipcccor&t*. aba<rni,oratio, 

OOncedequefumus otnps 
pe^vtquiej-meritonfe 
flcrtoifarflifiimurruegfecon 
folacione rcfpirem^.-perrini 

"fropul^pominfro 
uecpafcuecjusveniEC aPoK 
mua Deum.p&„ aenite^jrm- SimftvriirtttfltaXW.t» . tfattiiihfin&fc - Xtetio. it». Tg jYitauteidnsadmorTe fy-^ritquo.-M oomfnus aa 
hna/auatfieftco;pbarao VJrnorfenNcadaaroittoIIe: 
nts non vult Dimitrcre pplm virgant tuam ? ertende ma/ 
tlade ad eum manc ccce egre nuin tua=; fupcr aquae cg rptt 
Bieturadaqujs^ftabis inoc ?fupcrltuuto8eorum?riuo3 
curfumeiusfuperrip.ifliimi'9 ac palludcs i omnee Lncos a 
*tvirfrarnqueconucrfacftin quarumvtvcrranfin fangui 
craconc rolles inmautuaoi ne^fft cruoiiomniterraeirp 
tef"43 ad cu.Domuius oeus he pti' ta i liijnets vafif <ji i (aretis 
lvco'i'mifit mc ad tc ofcens. fecerunt^ftamorffsiaaron 
Dtmitte populum mcumvt fautpreceperateiooimi" v 
famficet mibiin oeferto* vf Cantemos oiio gloriofc «ifm 
madpfensaudirenolmm.V bonojtficamtcftciioomiarce 
Xocofns cft efisa moyfeu of rores.piecitinniarc.lldiuto:^ 
cens Pcfcendc in egypfum Z .prcctojfgctofcftmibitiomin- 
Bicpbaraonf 111 oimirrat popo mfalmem.X', Dneqtiali ' nir 
fam mcom indoranjm eftoaz pugnatoroiporelijomeV^.ad. 
pbaraoms 11011 iiolrtitmirrcrc s ermo fa ioflriis cpi xeciiii 
populimi mfim mati» foiri, . Tabat iuorfcfm more ni> 

flamor tiliorum ifntel ocnft ZJ armi9fcdprccib"puctna 
admcuidiujsaffltcTionci coru; furns . Stabaterteufis rriani 
rcducmmlttflm te ad pbarao busfnccltnn oeuotoo^.itio.tt 
nein.Ur. xrerjo.reciinda. ftctu . tion terra fed pc ccio 
*p^fct«:turriirttMTst;boc aurilium poltttlabar. w 3n 
.fZfciesqionsfum.fccep mariuie tuct femttemciii a 
cutiamvir<wqmmanumeae quis muKis ocdurifti ficut o 
a ni.iiii ftummis7Vertcturin ucspprmruum.lnmanumor 
DnHfii'1-m pifcCt» quoqj qtti IKaaron*. Zraitftuliih iflos 
funtiitfniiioniorictiir t cotn marerubrum irra ucrtfficos 
ptitrcfecnr acmc i afli.Tcnrtir peraquain mmiam.jn maitu 
cTrpttbibctcaaciiFamFfsjv. morft™ai-on.xeaiAqiimf3 
Srctit morles coram pbarao -»-"\ tKmabatrum boffibi'9 
neTfirithecoiritOiis.rimir \ f abfbis nini crterttis fi> 
rcpprmmcti arfiKrffknrnfbl tteb-Ilorircmar.vrquemlo 
inoelerro^. Drls orns fccbic ci piucrfitasablFiimicisfeiii 
ornra mtlit mcad tc ptcrno . rcraro^arocf.iffect^bcllatorc 
OiinKtepopulusmcnuilacri' prefcnresboltibus erbiberet ^fiai perTequcbanc ppfj tml 

PlTcDcmerliftt coain .pfundus 
ftmeoLumrutiubiBOUciOK-o? 
fuiftione.*- Dcdutilti 1'iciko 
jice populuj tutl in niarui mor li' 
idaron. €t in.viuna. X.Vt. 

H3tmorfc o;antc pugita 
occulta fed manifeira vi 
ccorialarctoimicac vc euidct 
StuaiLfol^Vacvtmliifjluet 
fV-f flboy lcs faul 9 ofii ieiunanic 
quadragtta oicb^Tquadragm 
ta noctibus-Ut legc orii mcrcf 
t:ir acCipcrc.*- Zlicedes i mote 
ffiui ad Dominum fuir.ibi qua 
d.'agmta Bieb^iqu.idr.tginra 
iictfifjjs.riflcgcmoomini. , 
Scom loamtem Zecno.ni- 

Iflillotpe.awificfustraf 
nMrgalUecuo" etPbcria 
disetrc.pame. vcnc.bede. 
f\ Uiaflgna?mtracuIaorit 
V- ac falua roris rectc cuin 
lccrunt vel audiunc accipiunc 
noncribisouidfo:cis itupc.it 
atreiiduiitojquidlwycrcplo 
ipfiinc^agereqdinbifmiiticti 
p_ pondera ocbcac infpicnit. 
Spten iida facta cft factef mov- 
fi Ou aipicc ret in euj DnsJJidc 
reefcnicreeclariintcuultiisei' 
admirantcs nmucrtitvalde- «■ 
fiicpDcfceiidcrer Ocmonte fy 
nai pozwtiat 0119» tabulae tcfti 
monttt^no2aii0cpco:iiuca cJfct 
fgciceftiaircolortio lcrmoma 

«Dci.Uidentes. XecWlf. 
icccteni; .ipp;opiniiuJ w pafcba dieferto iudeo^fif 
quete i e ntultitudine oris ver 
bo falutifpanter 1 opcrc cura 
tionie erigebat. Tiaficut aliua 
euangetilfa fcribit loquebatur 
i I lia oe rejno oei i eoe qui cu 
raindigebi.tfanabat7 dcmoj 
ooctnna completa paucie oe 
ribariie abtidJtifli m e ffecit-M 
aodi ifraetmandaia orii t cfl.ttl 
ccrdetuoqualiin litvo rcribc. 
£t oabo tibi tcrri mienccm l.ic 
?ittel*.Obfcruaigituriaudt 
vocemcam imniiaie croinimi 
ae tma.^c dabo nbi . 1« II. 

eX nos fracres cbanflimi 
tHii 9 ctcpio inducci.ppin 
quitcp.if t b.ioicfcl!onrerdc 
ptionis adiiicca fratrum cater 
uaorim loto co:de fequamur. 

SuoactionemttiiiercigrelTue 
:oi[igentillime?teitiptemur 
iTcveiiigiaeiuofcqui merca 
mur.Qui enim oijrit fcin ipfej 
manereocbet fieut ille ambu 
lauifiipfeambulare. H. 
£ece mictoansctiimciiquipM 
ccdattcicuftodtacfeniper.Ob 
feruataiidi<coceinca)-7mimi 
citccro iiumicip ntie i aftigcti 
icstcflftiga 7prcccdcTtcaitge 
liiiiiiicun. ^lraellimeaudie 
ria non erit m tc oc^ reccs iicqj 
aJorabisDcit alicmicgoaiini 
Dfi».Obi"cruii.v.Scuio.lti ba 
rp 13ncacceprabisduS 4 arin 
I ■* ■ facnficimn luftttic fi auer 
ttris faae rua j apcccati» mci# Jv-iui eftTpcrare Jtl Bflo qj >■ ZhTgcHQfmg; V ttm aiiJiS 
faerarcinpnncifcue.flfi.Bcnc f.iifturteft$tiiiq&'rccersir icf* 
dicainofld-.us fcue noftcr bc oicebanitiicevcrcpropberaq 
nedicomoscicue. rtTlctenc ■5ciinirueclrinmiidii..fwaiBs 
ce&oinrnecnpcrc ticf Pc Itiann ofoXonccdc. 5 lT,J - u ScOj 
tnorns uberarcnoe dcus nr. lomturn.Xcaioprinia. 
•«.RejtvBrcrretoesppli tau ^TlillorpeTbwpCr-ratpa 
datc&cfl^-fapScnpnlc^b^. JLfcbaiudeorumTafcedic 
3amrpc.. *Scntoeirciidabtt icfue bierofolrma ftrelicnia 
«iW Dttt fnblenaiTct oculoe ic i >£atue ioanncf qui ulrim' 
luaiTidifctmarimaimultinj .Ooiusetianjteliltarii^fiiii; 
dlncmvcnienti adfcOir.it ad rcripviieuatKliUiidrirco pte 
pbilippti wdc cmcmuB pnnce niue ac p:ofundi? ea que a tri 
■ctmflnduccntbibocoutnPicc bueeiiangdimfomilfafucraC 
bnrtcmptausnisipfcciiijfaC Dcfcribcreojrauit.', lcctio li. 
barquidciT.ifjcrui-u». r>33ri. TrXIieniincat.inEMfcripre 
otVf oneede. • Btfpnmj«i, J_runt qtica crio Duobus 
3biir fcfna rranfrriar? ftalilcc annioancepaffionem etue^ 
quodeftrrtvrtadiT^fcquebaf itauinttncfptcnrefarempore 
(amntulritndo magna qutari quoioanncsbaptiltamirflted 
»eb9ntfi<rnoqiK"tflclebotluper tncarccrcm. tceocrertia 
blsqui ifirmaDatur fubii t crjo /^Apo pilcctfrrinil facti eu5 
inmontcicfiictTibifcdcbat cii ■ x%eliinarratoecciftde^at9 
difcipnliefuiscratout.rrimuj •rep¥nmusbisfaiuaroirmrx> 
pafcb8 0ieefilhioiuc!co!:..s^mtnumadpafcr>aiefolenitat« 
icrtii. atiacccpiticVuB pancf celcbiandam wnilTe biercfo 
*rfl jrofesirfct oiltrituit Difcti Ivma.Scmelprimo.anopdtcai 
bcntibua. (ap5criprumcrr. ttonisfuequodioanceicribiC 
B.33ottuj. Tn»inpreccdCTiK>rireni;ipfoc|iiopjiruriifcrar 
mniicj )4n, an.OcquincH aniioqriouinqjcicsaripflfcba 
pflnibiiB7pBob^pifnbue locia fedetisjfino biVtofoirma irra 
uitDnSqufrtquemiiiflbomfum uir. . ^ffluffcceiltobicTnolitC 
<stgran$c. : PJSerime tuus facerc poinriparris mei rjonui 
acUr.flnSaciauitori>quiiicR negoaatioms ■ .iSBene. . -.;> 
mfiraboium»cqutiicpp.tntbii» --> -^ellaqucfurir^oipotena 
^DuobuBpilcib?. . ■Oarna 1- neus vtobferuariones 
Scpticg idic. ficraa annu.i ocuorione pto 

Scripni elt. '-:. audibeiiisne lcces^corporettbipiaceain' imente.M'C.olmtetcp\uhcc 
di.nt zii-S' polt rridmi rvdiftca 
bo iliud.boc .iiit djcctoar rx rcm 
plocoJjioiis ,lui. F*- /Ejog .ofo. 
y^^ecationenorlrasque 
w iun liis oric beni gmejrau 
di i quit^fupplicandi p:eltas 
flffcctii tribue oefefionte aiyri 
liu5.per.Sciacerna.Sccii 
dmn toanneni. Xettio pfima. 

IYl illo cempoie . 7am cie 
fclrci mciiiateafcendit ie 
fu9r>ierolo[ymaj.£rreliqua. 

111 leciide que bac pcedit 
tiarrJt fictus cuigclilta 
q; abuiabat icftie m galilcas ; 
lioeivolebanrcmiude.i' qm 
iudciqrcbataioccidcre.l-u. 

aCIscrgoibiclTctvtitarji 
ctnfitp:optercocitatam 
contrafe p_fecuiione oclitefee 
m .cffetqii .primo oies rclruf 
fccnopbcgiecnrcftfregei^ad 
eri. z r.ifi buic i vade i tudeaj- 
vt x oifcipuii tui vidcat opera 
tua que facf s- lecrfo.ui. 

Qao» vides oii9 labilej i 
caducabui°mrJdi<;lo;ia 
qrere celcftcq) paruipciidcre 
rcfpoditvosalicnditead ne 
leitnbiiccgonoafcendaad ri 
tsicliuifiuj..; irxadcctria 
noncft mea fed ei^qui mifit mc 
patr is. pe. Bcned i ctns- GratiO 

Bacrenobieorie qfum^ob 
firuationisieiurra? pie 
coucrfatioisaiiffmctum i tue 
piopuiatioms continuum p?e ffenc fltiriliiim. fier^n^pr» 

Quidmciqritisiii-ficcboiCi_4 
va loar? fiis «oD.^iuiag.sro. 
n \ Jjfcrcre nricpoplo ttio z 
^U- toiiniitstr.biilartonibuf 
[atto:atc^picius refpirarc C» 
cede-y eria.iui.Sctf m ioamte 

ItliHotpe.Tb;etcrfes t6 
Icfu9viditrx>fc3 cecuja 
XYIwtiuiraK. £ t-reliqita 
^-A^neratoctfil usadfole 
nitatc iceuopbcgie mouiffio 
oieeiufdefeltuiitaitsm repto 
DXcbJtpopuLtrgjdoiefeftuj 

R«onrIurerac XCCrio.it. 
.fdarguebar ludeos ffi 
delcszmiiiiltmo oiutnitaris 
fueifrrucbathdclcs 65 iniff 
Ttotiiisboimimici ludei vcr 
ba iHi"fcrreno vaieiircs ad U 
piJescofugcrtic queretes ob 
ruerc que nopotcr.it ucllige/ 
re.3i>eatitrr.iiienepmedium 
Y^illomsibat X*crio.iii. 
J_i *coum quippevenerot 
boa qu.i pjcfinierar paffioi tue 
^pbeguiftipafcba 
,'1ucrat.picrics crgo 
orisViditboicsccai.-viciit igt 
ciiideltmifcrt^eftilli^.Oidef 
cuitxf mifcreric biclcriptuj 
elt.Rcrpcrittinspetrum.an. 
ftobi quid pcramt bcmo iftc q» 
ccojs norup cft relpondn iclb* 
1 dixir ncqji bic prccamt ncoj 
porentee ciiia fcd vt mai rcfie 
tur opcro Oci m tllo . pX SJetie 
dictus Dommul ocuff. OrntJOi /r^weMtHuHfefmhme «mbuta-1. TVoptrrea »ir cr. 
T«r?< p cccaro»b'pie ^"«^iSSSiS 

ta.iwiiHP*.»*.»'!» ; , '7,2; 

mppl,c,b»iuie,vr rcatvnofm b.no. >.».' 1 I i ? i mn 

co&.oMuketiaiV.tleaipct ctoii.iii.nl.; 

cir>cicpcli 

t 1 ', „,:. iqucmmueomntpo 

„iawm»cito.t;P(jflO» 

, icKdie quc ociiono Isi.ca lectliecl vc 

JJtueoiicp-ccWtiippIicS lerrcms atfcctibue m.usatie. 

,. 3 \cfocrat»liu.cclclt,.ic.,p.»m»;P;T 

"KtoS.bcCOlc-.UCtlhpla .. ?™.K,' , ,i". f '5 

rir.tuntrauularc. ec.na.v. taimcjriuos-iviu.t.ialtic ■" 
'^-"Sou-u.porc.Mtit ,. li-qi,osvul.v,mtic»c. fifl» 

TSrrr "cc iiorifvb, ,««11. rrpcllc vrfcnpcr 
iTnfcrtlanctuonnn,. .. ' ' ' .ceiiomunlnii 

rjioctoin.-epar«l T (ioccSm nollni,..icluiiicbilumiriiui5 
l£3 nccnViuitctrcgnM 

«pimtXecUctum fuu.n ivni.a.cf ? src.oevr.oi«lccl. 
iibiret. aat*ovfoi<it cr.a fclof ame.5cnafe1m.Secr. 
fielillafabMtu^inillaoicqiia tmt nc;,;r,v.c. -;,:■,,'",, 

% . ntc«crOTP-incil-cs inicaberb.iit» JcciScllo 11.4 
r^lecriiii. fuum poita.iccm ~ r Tlicr omn.a mr.ya.l. q 
«perunrmn.elcnrcs imtigi.u 1 «SKfrSScirfe.. 
ri^bon,mcmp.obtbcre ne f. rct piuiiuratcmopciarus elt 
RmxTMr-tlia-i-ct. f.ipci-cni.-nctbociqualmucu 

?JSilli ei.-i.iii vei-W roti ,,.iob..nc.pr,n..p.i,i.mq»ocl 
¥) remneue t mad.ito Iffai cii-ca lajarum leot. « l.iinen 
fetinreeeptieobeuic.tulit le quijemoninueiuo oper» lcl 
iwmruumlnquoi»cilci«ei tilirauoneo.jmu.irMllut.1.11 Q^ \VieenimverW3biltln 
JL admiremrq?claadire> 
rae igrefibus incefleril t q> mu 
rieunffuafclauftrafbluta fut 
q> cecorii oiu claufa luia taetu 
facrcman^ei^efara.fiic, 

QUifbeeipluraalia confi 
dcransnonrittina pore 
tiamfhipensadmiretur.Scd 
becomniaparuaad ingenrc^ 
luittG maieftatem videbatur 
nifi amfoiseius lajarusmof 
remr.Quemidcircomo:iper 
mifir. vtcumnono-tomnibuf 
fclieadmirandoordinerefuci 
tiidofdevitemojrieqjDiis ee 
declaret, .** Xasarufamic^nf 
normir camiis? a fonoercite 
niusdett,c.',»cnedi'cr», ,., t.fuequiiricfabilibusmii 
Vydum renouas faeramerif 
p*efia quefum* vt eecleffa tua 
ctcrnis proficiat infti tutlf i te 
po;alib°n6 peftituaturauriliif 
■pier.^ 3d monumetu; la>a 
ri clamabat oominus oicee la 
3arevcniforae ., ffi,a 5 ..,. 
Y~y*cff a quffumue omnipo 
J^tensdeusvtqiifinfirmi 
taris noftre conlrii iS tua virtu 
teconfidimuofubtna femper 
pietate saudeam".Tjer.<nat, 
batOjSecundnioane? XecJ, 

., icfnsturbifiudcor fao' 
f um lur mundi. ^t relf qiio. 

PDftquam dcmimis7r< 
«Jempromoltermuliere iu adu I rerfo Mp;ebenfaJ a ft 
uicia iudcorum eam lapfdare 
volcnriumliberauitiareatii 
adulterii mif icordi llime abfol 
uitnealicuifo:fitaninoubiU5 
vcniret wruiu namie que. ve 
rum bominem videbitpoffet 
P.^cara dimitref. fitrnarurog 
tifiimc quid cx diuinitaris po 
tentiapofletocmoftraf 7. & 

H3tenim.£ttorumlurmd 
di.Xurqiiippeeratinco 
prebenfibiUe Tinrircumfcri 
pta.diuinitaeque fub velami 
ne aflbptecarms latebatcui* 
aucroritateetbuicmulicriec 
ciuomq, volebar pcrcara oi 
mitrebat. :iecr.orerria. 
* . fccftniavcrakirqucil 
lummatomiic5bomiiic 
venientem tn buncmunditm. 
»eivideIicetfapientia.qucDe 
illolumincctcrnoin Defirieti 
procellit.£iiiuefp[endorebii 
manafragaitasalitcrmfferre 
non potuiffct .nifiilla maicftaf 
k nubecamis ciramidedilft 
"P>er qtiam vctut ^er luridrfft 
^lumpiumibui^lti 
niiitif cutritae bnmanif mcnrt 
bus inotcfceret.jrir««go fum 
lurmuitdiquifcqmturmeno 
ambulatintenebriefcd babe 
bit Inmcn vite oirit bomtnua 
|8 .Bencdietue. Oiario. 

R^atDomine quefhmue p 
gratiamtuanifructuomf 
rwlH-edewtwnisaffectittq; «ncnoWfpMdenmtfurcepra nirascoFiaud«omnfs Mrif 
lciuniautuafinrplacita picta ^^^*7'£2™ f ? 
H.-fjeroni-e^^ ...i;^,-. uasreseperfecutjamen. V. 
1 . , £ripeme Dcmine .id boimne 

«uionon6icunmr.©»N»to maio.ftauircimcuiocripcme 
Hdvefwrastomy«*.Up. ' e^*U«"«Wtnonnn«r 
r^rirffluflnlliftespontifc); bibcoDcmdpfciKftimonion? 
V^futurorum bonomm pcr pcrbibcib me qm miftt roe pa 
-mpUusspcrfccriustabcna tcr. 0»^.". 
cSnonntanufactum fddl ( ) Ucfumus ommpotcns 
nonbuiuscroraonwnnftpcr ; tuamp.o 

fXulnem bprcorum auc Ti pittus rcfp.cc vt K fargWte 
Sumfedpevpropmm.fi rcgaiur ncorporc^tcfcruaT. 
cuuKnimrroiuufcmelin fan tecuftoduiunmneuie. i>-r. 
gS p, Piimufum.fld3plcwnu5.bi 

*7S" «lUa rcgio p:odeiinc ^nmaiiusioas&oimuecomeil 
OfulKCrcrudsmrfterium do rpirimm incum. p.Kcdcim 
fluoc9iwcarniscondJro:fur ft.mcOommc0c"uciicai8.to 
«nriurtlpafJbuIo. onfcM mcnJo ipintum. 
cluuie Vifccra rciidcns mair? £Io.-iap«ri. ^nman? 

vcftittfa rcdcmprioniagiwia mas doc. a iicquottidic vf# 
bicitnolacurbolttu. uovul ajeniamoontnLhr.-Cbjiftc. 
neratusinfupcrmucroneciirc ■Cuftodi ace oomine. an. 
[ancecvrnoolaiiarecerimiiie mcdtaiiiraqui inmorrclum? 
manauitvndaTanguiiie. '; .tn qitcmqucriinueadittcoicni m 
plctafuntqucconcimt oauid fi tc oomincp pcccans iioftris 
fidrtis eannine oicciidonatio inftc irafccrts- Sacrede? . sce 
mbusregnauiialigno dcus, fojtis.sanctcimicnwsialiia 
tTrbo: seco:a i fulgida tKiia tar amarc moni nc tradao nos 
wresis P urpiir.iclccc^Difiuo ptteprekwBiWf ifl jj 
Bipiteiam fancw mcmbjata fcncctotiscompciccciirmitiis 
aere.B eara cunia pracbiis noitrancDcrclmquqSiics.ioa 
rcclipcpcdit pxclam ilatera creDcus.r Quicosnolctsom 
fijctacoiporisprcdamqjrulil niaoccultaparccpcccaiieiiria 
tarrarf8.0cruiraicrpee uni ^aiicieib.-us^lloltclaudcre 
ca boe palTionis tcinpox aw aurcs coaa ad fcrcccs noltras 
ocpiis iultltiatn reifqj oonci fcdadiooadcmcnc^ancrcmi 
veniam.mcftimmatjeBsiri fencor*.f*. Tmncoimuria. <-wain»aliioe.>utMG.1rjo wm in oiebus iofiefiui' .mo» 
mef^ocmeeminiaudtcriris rcccisiiidainterriooecimoaii 
TloIitcobdurorcMdaocltra. norc.Tnieiu3.£cfaccu-er-foiJ 
Xlrmrc- ■ ■■ .o,or- ; . ( !:i,.,e iitudinoicbuoioacbimfililio 

P i,,3p ,'- , , fiL-f^ifiiKl.ivf j;.ir>ci--ifnu-rj 

attrcr rin5uj ? lo!iofj prc tione bierufjlc in iiinifcauin 
™. i".'"'J;,.™ m "" < " ""!" '.«•tot.rotorirofpucrtirniinj 
cnmstropheuoicttiurnplM rv. IfKlroiesquoooblcrn.re 
nobilcciualiter rcdemptor 03 acbcrrs rcponbus riiis . Ctuar 
bioimoljtii»'ricerit'bcpa taoeimooirtidoerpeniparcba 
rene.ptboplanitrislraudefa ojiciinqnita occimalclcmu 
cracondolcsqnpominoriaur teicclebrabitsalritflmoeiio V 
morre tiiorfti corrltir ipc Hftnij TLocupis c oiis ad mor le otce> 
tnncnotauiioanjlicrnl.vtfol loqucreflliieifraeleoiccijade 
nerct nocop*nrelal„tisoi os.Quarta. - -■f-M- . ■ -.<. 
dooepopolrceratmlriformif owfperlxbdoniadi LrrrU 
K23K* °'Ti ''£"" rt Ztmm eff wrbiim Oril 
imedelafcm-r.ndcbollisrtl W .dmeoiccsprlotjtefo! 
ir.£ll, ° r °«''?. ""''" marc-,nvrero„ou(rr,«nrccj 
ccofacripleniciidorpismiirus eriresoe rjiliufaiicrificjtiire 
ellabarcep.rri.njru, oibls ,propberj,„ w mib°ocd fee 
e,d,toi.i,,,vc t revir ? i„ali ca rxcrSciroomrnua. ««. 
JSSf^SSri "i?""'" 8 tBolriplicjiifontqol rriboljrit 
j-ntcr.rrJcodifprcr,pi, me mcioico,tt,iocr.losipi,„"ci 
6 a pams uioliita virrsomaf ci„s. eriirmonc ralnSmc r»c 
r S facrfeSr!»,'™' »<»«"*'»•* e,rco„d,der«- 
3,™£-£" l 'r , i™ mcancomulncocmtimalicpii- 

iS5 £™ vf « nc "" I " !!m, > Kuuiobfcdiimc.fcorcjcoomi 
r "-f '^'WMrtopacliro nelaluummc. XotSic.c™ 
e„,l|„s«p,., e j , etci-itjfcu, p, xoIri.Ba.ba.ba.Oneoe 
Se«i,.ir «„ S f"""'- J » useccenet-ciolouiqui. 

aia-iiic ^"'f'""^ Pnerec5oru;.«oicrroonimS 
""'"'"■ .-Etoemanuca/aome.TlolioiccreqniaBuer 
Q SSrSTv,- , ', <•«<"■""> «luoniJadonimaw 
^icdcfjS 1522™'/?" '*' m "™"' rc i" 6 ' "liuerfa ie 
KiSrK X£ ' ""'^"ifmMmcroribiloqurrie.dec* 
Inanatbot interra beniamin Tleiimeas afjeleeoiut ciuia 
«uodfacruieflTObujdmad egotecnm fum w eruani !? . Cfrit wmititts . rxt- tWt eo GiMfflflm aitnarandam al 
mmiiflDC^?iiCTHnumadmeriamwpanbU9fibi c ocibiia 
iraluierius.rxograttas.^ vmufq, tclramerm arrnido 
lircrQiioeraitabiiinimi^mc? refpon dct i quod eratuibve 
^pcrinc.Rcipire^^d.mclaminefigurarumprouindui 
rXoc^mciic^OiiirribulantfitreucUtaTOCcPerfpicuum. 
mecxulrabiinr fi motu» fucro : » . 3nKiaciatns fumcriii.ro 
cctoantmmifertccrdia tualpc Hencntrcmatnfmcc ornfmc? 
raui- ftci pi« ■ f t r eiteratur. n te tu nc Dilccdos a me -t, uom» 
fine.Bloiiapittrfarimihloe mtailatio,pvimacft?noiicttq 
vi inonotperhebdomada adrouct.c.Saluamccroiclco 
r>tmio.f^fa3«dpi1cba."jn msiaconvibus unicoriiw; bu 
50eea« militatmi meani- Quoroain irl 
leonieifbdramepommc.fta bulanopjorima. ureiw.vf. 

™£ UhluatopeqoefBbpot 

0HiT<imcrttiim ofiectiflimi pulonim «jereba ticurafpectii 
reftwttefen 
lutem rnimani generis ante drtwntnpfTipnftipuli volim 
tcmpora ererna nfrontnm i taria oomim palTione tnrtan 
rrr tnultas figmficatiocs crrt non aiflferont fcartdalumcrti 
mrwsrtrrofcc^uliBnuntiammcterinCtmptatiorteformidts 
twnadbucerpecramueniam andefides uoltra udbgctui 
fert-irtdumfcdiamadoramus fumeretvndeconlfanarobur 
impletumconeumntiTjuBadoCciperctuiliquefactaeognO 
cruditionem noftram Ttiouis ftimus prediera legeremus . 
tefhmoniis t antiquie; dum <y. •Jn.piimocfttribulaiiomca 
ouodpjopbcticacccimctuba ftficinocftqmadiuuctut todi 
eunnKdiCLipcdic hlroria. animaiwsmcaeipedcemcol 
Dc^mc^co tu nc Pilredafa mc. Xibera mc dcorclcois utcnar 
Omtnbnlatto^nmaeTnoc rcmnomentuutrarribuemcii» 
aDiadiuuct.V'. ruaritoricnce * frocairamcarxiieammas 
loflflittrisauTiiium toumame mcajTDemaiiucams onicam 
ad&cfcnfioncmmcajccnfpice mcam. J-ibcra me oc om lco/ 
Quoniammbntatio. Xecv. nieutenarem.3nprorunot 
^zficutfcriprmriefi.abrr jn temrq^jA™™* 
tAfufabPfui3imiocatinvo tloc.Ttcp.dascuipnfPC^atas 
ce catbatacwrnm tuarwn, rrwi.^(enMfifitwittBirair«a &ecm&mbmm.XttMti ■ /vacBcmpatitam oefiffef 

ITl uto remporc cirir W/ U, vmtasiubetcamie oefi 
, fus turbis iudcorum « dmacoiKcrimundt gloriam 
pniiapibuefaccrdorum.auif Decliuarialieuinon appcri p 
ervobifarsiiermeDepcccaK>pria[ar0iri.-p.ciircrcrsoapii 
«trdiqitar^meliagregotfi revnufquifqjvcff}: fifxcvor. 

P/rnlatcfrarreecbflf tpi rM'inco:disci?aurecoualuir 
nlltiMmanuietudinectfi .CrqiuerDeofUagnofcir.fc 
Relarare pcccata vencrar..? ilidcquiambuloreraudinKv 
Dicebfliqmsejcvobtsarguec 3mciidcanimcmce?liberacaj 
ntcDcpcccato^HoiiDencgai proptcr mimtcoe mc<w cripc 
«rracioneoltenderefepecca mcDomicv Xibcramcadbif 
torcm iioii cfle qui virrutCPl/ qui cderunt 'mc Ttie auenas fa 
uinitans porcrac pcccarorcs cicm tuama puero tuo. inrcn 
fullificarc . Scd rcmbile cJt dc.;';. tiidc,*- tocdcruntinc 
T.ildcqrffubdir.QuieTCteoe rcammcajlcl.^riiifnimeapo 
vcrba dei .iudir,pprcrea vob taucninrmeaccroj n (jHttan 
noaudmsq;c»:oconem9.iv ^^ jdc oomine «Sfdfoiw! 
xoiadicconmftaru« ingrcdie \_lrocam quonram erccniff 
bar sominc quomu amma mca eRinfmicuemcu&aTi. ^utribii 
impletacit lUufionibos.etuim latione luuocauioommu ^erau 
facicbamquiqucrcbantamma dioirmemlaiitudmcm. ■■>■ qu 
mcam.f-.amidmctzpiorimi dicaftiDnccaufamammcmee 
mciaducriojmcflppropinqua ocfeni'oiuitemceDomme'ocus 
ucnmitftcicmnr.^tuunfacic mcue.ari "popute mcua quid 

0banrquique. lect^o ocraua, feci ribt out quid mokltuij fui 
3.emm ipfevertia audft refponde mibi. a n Ttonquid 
quicrDeoeiaudirever rcditurp;obonomalujq:fodc 
eaciuenonpotcllquifquifct rii 

iilononefhiirerrogerfequia r , aftrafer quiiampera 
qjliverbaoennaureeordt JLjctatempuclinplensco: 
pcrcipifjicclligitviidelit, PorisrevokntcnarusadlxK 
Tlcauerracfackm tuama pue pafftoni oedicueagnusincni 
ron».UuomammbuloriKlo celeuarorimolanduslhpire 
eiterciflBdime.V: 3nrendea h icacetumfelarundolputa 
ninicmccilibcra caj.Guomi nani Uceamitte corp?perfb 
«ribuloriK[ccitcr«udime. rarfanguisvnda p3oflutr.ter 
X«qot»Tw„ rapondus aftrannmdus qmj lauattffium«;ple«eramofl WiB*f««. ^'™'«™ 
arbwatatenfalflta-Pifccra * aaetn mwi iiwn attem 
ri^lcntdur iUeqjoedit na ab Ktepannb '«fpuen 
tiuae vt (upom incmbra re tibwtmeDnsoe auiiliatoi 
« e,mt ElI c4afllfipite... . ntf meua?ideonouKOiufus.K. 
KeSSmMlrtw wa De ore lcoms libcva mc Don 
nobils riuila iiiua talciu pro mii ■i^rmuni 

fertfronacflorcgcrmineout bumtUtiiiem mcatu. t. £mca 
cclicmumdutccsclauofputce fratiwaoeusammammcami 
poikWfubftinct. cyoUdi &cmanncaiti8umtflmmeam. 
giiatufuilbferrefecUpieciuj Eia^.Eweiclcom», *.-llefi 
atchpci:tumprcpararenauu da8anniinpiw.aanOMi.aii. 
mundonaufrasoquamfacev abrabam patcrucftcr cxulta 
cvuorperuitritiufus agnicor uiiurmderct&temmcum mdit 
porce, iaaazbona^eoJk ssauifoscft. («piaAam. 
£WfcrujKnidai3ineifcI. i , Oniud*nrurqu.mepcv 
OirfcftetwowrtwoaauJit U fequuturaiwneonfadar 
.pptereavosttoauditiaq;» esopaucanrtll.Tnon pauca 
beortOJieiris.-- Bcnedicrus cgoiiHiucuipcreosdicj alfli 
*vario Omuipotcns . - «fonie * duplici coiunnone 
mam ftr.^Bntaaftcwndue eontereeosDommeDcusnr. 
3 . priiiopeferecurtfuntme 

aue Tcfumma. gratisiavcrbirtutsformida 

u uit cor ineus. Xetabo: cgo fu 

fgobc pcrcloo,iiiatua.v.Quaitquim 
nwnwiniwnbabcofcdboiimi ucmtfpoua nmlta. letaboi .. 
ficopatremmcuj&mtwjimn? 'pnncipeo.. tiedcrimt.in 

■ . , . 
ineamiionqucrocftquiqucrat £p») afuftcs. Xlcnlla. 
«fadtat. JCbrtftiw. * fnpemeouc. luLTuntla 
rucflrramcaBc^ammammca pidcavqiaccrentiinciimefua 
£iDcmanucfliiwunicammca autabfconditfeicriuitoete 
*. Saiuamcctorclconisia pto. IDflg.- auclumus 
eomib?unlco:niu biitlitatc mci, 

irruc.^t*ria#non6f fjreite "phxbdoiWidiyfcgadceriaD»! 
rntov.ad *i ari- amenamcn -intii.adorein^njquiiwsrc 
Picouobiefiquislcrmocm mc dcmitpereruce. .m. Uemrc. 
um fcruoiicni moriem non ut bp. '&asc.3uno.w.Cvoniwf IT'„, - „r-, »iiccranno,1iciivoWr 

SS?S a ccn[.iclum.«re oebeo oiipWatiotVem rulce/ 

nqna.pomelia iectlcpna. ptecamis 7„cpmicni«.cl 

Y» «moCn. df,we Bifficfr lociim ftfcipicnSC, 

J J»miran<m.nrafiimtin ScdeiTOtincrcam* 

rcribaruiiirpb.irifcenimcor 

dcour,c,',.f ! ,„,cnim rcdcm HccfnfcntfccISSnl 

nc, miraciilosum opcraticne etiomim cuencrii «Sj 

nnSlSrS^Pr ,, e rt "^ ,llf ** t ^^Sc« 

Hmp icibuecrcdctib,if7f.cra Siferiatcrtiavelmi a rraf(J,i 
«icredcr iiolebjt.vcnieria eij m t^vTSS^SSS, 
PMficeloq„ c b.„[m,biinimlcenmran\Mto,«.adto„3cV 

ScSSSK^,;ad,^EESr s 

nSerita, iStSSSSS *!*»«■<«•. qneuirn»,»»-,; 

5iccret.preprot>eriimcllqti """W-Per. 
r,',™™, C ,' , '?'' c, '" lns - Q nc<i inilOTm.mSp™ "eS ei 
eiiiinvulti.factiinquidtm', .. n,mii. 

«f..fcd„onmodo, q: „oio. cso. fn ,eaSS M.t\ aiiadiuuame fflpja poKfug^rcpcrmificdicena^ 
BftnmftmuW DCorclcoms. Sivospfecuti werinttnvna 
AdiK-d» afpiceinme.Xap auiiatefum'teinalia.^repIo 
■Cofundanf.. "(biincipes. vcroquoadbucpuer.idr;ccli 
vefperav:£ap.t!ijTe.brueril nandamberodiefcultiam no 
la.*-,'CripemcDric.ari Siga foIujDecinitatemciuirarcve 
fui t venfat ad mc i biba 1 i oe rrietia oe rretoe in rcgioiic fu 
Vctree^fluetaqviucw cna. gcreoignac?CDdatfaparcn 
«rvaqaDomtneppfo ofo- tibuetnegppni^n-xcp^meu 
V/tuofalutcmentie r cqi niiduaducmttfiueaiitvcBr 
porievtbonisopib^inbcreii r egadeftdicitDria.P e -Bfi, OT0 * 
dotuafepmcreaf,piect6e oef Y"V0flratibi quefum*Dfic 
fcudi:'fier: Vn acccpra iciunia ii twc 

Vt.s.infabbato.5cnaumi- erpiando frfltia tua oignos 

Xcfficianadfittcdia perducat 
"nillotpcambulabatic ererna.per.oo. -'"Ouidam 
rtieisahlea.TloeivoIcbatirc ariiiudci oicebanrq? bon?cft 
iiimdea/nq:uolebir eii iuiiri aliiaurernoiccbanrnon fedfe 
iiitcrficcre.frreiiflua. i Z.-P dncirnirhw. C-aSaff. <"*■- 
#~kOmfnuenfierusrpepcr yT^anobisqeDriepfeuerflte 
woianfemcmoiraujtiein ^iiiruavoliifatefamuLitii 
cunctiequefariebatfuturieii vrindieb^ifieimeritoTnu 
deubusfuisercmplaqueirm meropplueribiferuigsnugca 
tari Deberctitp:oponcbiit. q: turper. Domiiium.Vcria.iin. 
pfccutione fidelium preuide T Secundtimioannem. 
catcaufafuiuomimaifancta. J- Tl illo remporefaeta fitt 
ccdefiaetcitandfliru Xec.ii. cneenfainbicrorolrnu's?bj> 

aaiaeni^fciebaiinfirmio emeerat.£tambutabatieuis 
'■amembr a imflnitatem intemploipomcu fulomoiiis 
«rfecutionistolerarcno pof ^treliqua. iectioprima. 
lenerjitalcfdcfaluteocfpcra /v Ttccnia plurali numcro 
rentTquafiacb;i[fofeaItenof " vocabanturtcfttnitas dc 
fltbitrarcf fi nunt^ terrfti paf Dfcationie tcmpli qni popul 9 
IToncirefugianr oignatue elt mdeorum crnnnqna pat^co 
cisDbmmusprcceptofiiiiul? fiien]diucpcraiinosfiiKviilo6 
cjreploconuilere. Xcaw.m. cclebrarerotcbat . i«oo.if. 

Pfccceprogd^quotalesin /_v Tkeui.irenanq)3rcceim 
©■uentepcrfccutionis te " ciare vclTtboare dicirer Vcriitnnonab reeflc crecledu 

eftquod fauctiis cuangehlia/ 
tcinpue quoqj qiio ift a oedica 
rio focta eli mtimarc curauit 
oicens 5 bpems era t. "|icr boc 
quippeoriditcpbccccciiia n6 
adprinwrepSioedfcatiene f$ 
adcamqucvltiirnjluiij aiui 
m-ernonaojteplu a.iii. 
'-* 'ipfumDedicaci^illiccie 
litcmemuetiirnufprimaliqui 
dcnicms oedicatioa falomoe 
inmagnaglona-zregni roti? 
paceflHtunnitpcfacmert.se 
ciidaa jorobabel? iefuj faccr 
dotc magno acrcliquis fiUie 
tranfinigrationis vcrifrempo 
rcfacraclt.zertiaaiuda in.1 
cbabeotrnirn>ii6ci'?bpcmif 
lemporepacradrqiieria fpc 
cialitercolrimtu cft vc fmgu tif 
uiims beccadcm Dcdicatio fo 
icnib^frcqueiicaretur ofliciiss 
aii -pucemcevoecmmeajau 
rfiuut i cgo Drisasnofcoeae. 
P« 2Jcnedicrue. Orario. 
<,-i Sncriruracobccieiumote 
•<J us tuorum cordafidcliu^ 
mifcratoi illultra-iquibusDe 
uotionis pieftae aftectum pre 
bcrupplicaiitib^piiibcniguue 
auditum. -r>er. ■-. mulraboa 
operaoperat? ffi vobis,ppter 
quodop^vultis meoceiderc 
f*- iE>agmricat.Orario. 
XJ Deito otie fupplicarioib' 1 
t- 1 nolrrisiquibufiidiiiiam 
4>erandcpieranstdulgeo con fiiet? nrifcricordie tribue beni 
SnueetTcetu5.*ficr Jcria.v. 
ot-cuiidujiosmnc. ictriop*. 

ITifllotpccii audiffet qui 
daoeturba fennoncsfc 
fuoiecbnntbiccrpusirrrcliq 
Y^ aiTatiirmfupiorib n qi 
J l vcnfr orif bierufaleadfii 
ulcuopbciTifianiPic 
.ii.ircvbiooctnafua 
■-siidecspfiindcbarfi 
dclcs iitlrruebat fkqj i'e dci I"» 
lium cuidcntiflima afcrrione 
oeclarabat "Lrecio fceunda*. 

ITlnouiffimoauteoicciuI 
dem folcnimtis lUibat i 
cliimabar.3ioffirirveniaradi 
meibibar.3lloigif ralia pro 
fequetirc rad oona fpintalij 
pplos iiiiiir..ireo:raeft tieiilo 
m turba otllcnfio.Qu!d.i enim 
fcrmonea eius oice 
bat bic ei t cbrilfus- T-ecrio-iii. 

namilriiltaifitiquafpiri 
raliter baurirc ccpcr.it 
iafirtnoriSindctiratiftjpofue 
rantalicveroifuc tfidelicatrf 
ariditarcpermaneres oicebie 
nunquidagatilearps furgic 
llone fcripruraoirtt nacr*fe 
mie 66 tabecblcc caltellovn 
defumrritfrpsvcrur?e.aiL 
fftiilicr qncerjrui omrarcpcc 
catiir artulir alobaftruin imgue' 
iwrtasfccufpedcfieiti lacbjy 
misccpir rlgarc pcdcsdus i 
cflptilis capitis fui tcrgcbW 
Beiicdictue. Qmiy Pnefla qneTum' emnfpo wntncrciftitwvidcntcrctTcfi 
tcnstKUS vt oignitatis gnorum euidcntie luperari. 
Condvcioniebumancpcr imo collegerunt coriliujtovc coti 
ekranriam lauciata medicina nercerewt «edcrent.fcd vt 
licparfimonicmidiofforme eum nepbanda cofpiratiore 
tnrfi«.«i.fl5itenfbc£muli mortedominarcni.lmerunE 
erincoJpusmeusbocvngnJ conciliumvtcnperderentno 
tumndfepcliendujnmeiecit vtfibiconfulcrentne pcrirct 
i ffi*tgiiificat. o2acio. ari.?}rincipee facerdotum co 

BSto qucfumus rominc filiumfcecrunt vt icfum occl 
propttius plcbi tuevt q derentoicebant autem noni 
tibi non, ptaccnt refpuens tu die fefto ne forte tumultuefie 
orum pottue repleantur dele rec in populo- ^Bndicr^ofo 
(tati6ibusmandatoru3.Tier pvDrdibueiiolrrie d> clrie 
5ominumnoRrum.vcv[a icr ^gfamtiiajbeniguiisifun 
taSertdnioinelcctioprio devrpcccatanoltracjfhsati 

I"nillotcp«e.-ronegeft onevoliicariacobiticccfcpialt 
ponrifTces-ipbarileico ferpotius nnicccitiur q} liip 
ciliumsducrfue-iefumTDice pliri|sr}putemuretttis.:pier. 
bancQtridfficimiisquiarjic Mt/Dagiftcroicittcpnsmcus 
bomomt'talignaiaclt.,£tre. p2opeeapudrefactoparcbaaI 

B^fufcitato a faluatore oifcipulis mete. pfe.I&as. ofo. 
rpolajaroctcamingen f^Onccdeqwmusoinmpo 
tt miraculo facco multi er iu U tens pcus viqm p:otecci 
detequiprefencesfucrancct onistuefifamqucrimualibe 
viderat que fecit credidcrat rati a malis omnibufTccura ci 
Cneum.xeecio feomda. bimentefemi3mu6.T5er.Dri5 

Qaidamverocripfsfiue Sabbrtro.Scaidmoan.! 3_t. 
iamcrediderantineum 'yTtillotpie.niecb.icicftis 
fiuequiad maiiam 1 marcba JJurbisiiideoi:.amefliiie 
pfolandicainavencratabicft oicovobisniftmaducaucritif 
adpbanfcos.Tnumtauerunt camcmfiliirxnnisibibcritis 
eisquefccincfuemicpioffu ausfiiujtuinemnotabcbitie 
diovtipfimeumcredercnt 1Vita5ivobif.ec rcliqua. 
fiue ccraiia diffcrendi vt cdtra .» «efacra lcctio plca c fnlii 
cuinfcuiret.luaucr. tis cfncm^ffcriie.1 fubftaciali 

j^uXotmusillimaliciafiia? b?.ticfLicraifitis.Sabbatagp 
A/tenebratiiquofevcrce pc^ievert)ijDciert.tf.«eRo.ii. Y)SmoiWffltfr«fiibffirtfA f\K<rtttpe.&ag. Oran*: 
J 'clfeporciJcibuTpimalcni V flip^fempucnic&c?qlll 
pdider.ire.Y'1-.iiOCiiiife babe bumano^cncriadin:itaiidu5 
imoiipomancrcqvcre c gcn bumitimtLfereniplu;fju>at:o 
eib^mHVtfinr. Tlnqtiiefi];!! reiiolfru^eariie fumerCTCru 
ncillofiit:iiofo!iiiii3viuiiti5a ce^fubircfcoffi.cocedcpropi 

Qntbil mnc. 1 ccno tcrtia. tius vt? paciewicipi" bfew» 
Clivcrcvircvcrcqiftifti cuiiicta-rrcfutrcerioificoiiftB 
rie fi't porndpef illi ¥c viiiunt tia nrercamiir. pcrciide. ■■* 
t fiirnecvllomctumortif acce minifaifamffpatmirjf.lnuir. 
ptdtur q: vim ipam infc fufce 7pu vcroiiococnioucnit riae 
pLTLini:iinoiivitafufccptifiic. iuea^quihisiurami ira mca 
eii. TlcmotoUitamcaiaj me fiiiroibtitmrequKmea;. fw. 
flm.lcdesopoiiocamiitciu5 uciiitc. -piaiiw.v.Cnic. 
funiocajjw. Benedfct^Oro. f\aitogtt 

PRofiaatqfnm^Diteplebr v-Stcrciicc P :ctcricftlIiicoi 
ribi rvdUata pic oaiori npieiiutudiciii. -jncojritatidt 
emsaftccnj vt fjcris acnoni biipenifpniittemi^atioertt. 
b-Vi-iiL<iMqjtomaie(latitiicfir 5ermonu5aiitilll"auditioaii 
gratio: ta to oonie potio:itnf oeii venict 1 ad «r:eptionem 
itcyiB initifatu5illi^qmauilsreiaii 
Eencdienis.ft- ipm. - apjj,,, ditoiaTtumutc^iurrnuratic» 

rwHfiqriTi niinoabfeodcr.Xonot.K.lti 
rpotcfiigcumifcma tii oiciquaiuocauiteMiePinfti 
fnctiior3p:na5arbitratusClt nolitimcre.7udiciiftica5mea 
cflefcequalei?eo:f5iemerip5 1 liberattLmeoe^meus.r- ln 
ermamuitfo:ma5feruiacdpi oicmtnilatiois mecctamoui 
eueifimiutudmcbominu-,!a adteqaeraudiltiine.^t.KtTi.. 
c^Tbabitiiuiuc^vtbomo. 5wnititcnt?impiifttdrf 

..■■■. 
donfe nomimce tneuie leque fircmieman Aufr.it qm iutilif 
tieucnent vel aUud noncrn iMiobfcTcorrartufoperiVno 
«tfcnn. iv.*ircuctedcrfi»)t5 ftnsTiproperatnoNepecca 
*rtiniecundiflTerpcrf«butuf taleafskxnf&nmbi nos pec 
»omitticc oicetur bic. bp.Cfe cata oifdplic nfe . ibromittie 
rill.i. ^ripc -riiiifieaiiie fcfeiciituimncibabcfifiliuj 
patcrapud tcmetipm clailta oci fcnomiat.^-^ratrcrnici 
eqHababnip:mit6miindU8 etgsawftameinotiincuCw fiaIfcirire«B«ntame> t* rtfme«mariratffH<-«duterfftr 

3c'iqucrUiil mc piormri mci i lacii moitifl rira niea 7 polnci e 
quhncnoucruut. anaiialiem lapidemcoutro mc . Uide riic 
rtcrtmmt. Xectiotcrtia. miqcate-. illoni ? ntdica caufatti 

Rlcmfcnobifimroductio amme mi;e Bcfciilbj «ite mec j 
necomtatiommfcrii.r-ra -Jactufl imiinDcrimoipopa 
Utsenobieeri.i fldvidcndum lomcociticuc02toiat*ieUtt<. 
qm iMlunililVftaliisvirailli*' wminc uiiquit.iKm itforum % 
i iiitawreffit WCin«.T«lS mdfca<*rfam^mmcm« fccfc. 
miaiic/scflimattftm 

Tfl r -ftiiietfcafiienf:stScpab «tttiBWictifW^ pmmu 
5 m-idiciifi i p:cfert nouimma t ccets? reddftafanttate flpp;o 
toftas-T* ttentagni» 

W. artcd* Piic ad mc i audt fe mtat?mcrrib^3atatecrcdcn 
cca aduorianc-ii mcoitmt. Tlii tiunt rcddlta in^nredf cupu W 
oirid rcddirur p-ouono molum bem p.icf* f locum Wfiotffl °> 
cjjfodcnirfoocdammcnicc.V'. ct arccm rpecularronie. *■ 
KmwJamp fiVrcnm in ccfi>e TJoli rnifei eift ata nurparce mi 
tmruovrloqitcrer p:ocis bo- bidtieinoirnialatonfnndant 
numT aucrterei mdknanone ocSqmepfcqnuntf no confuti 
ruamabcrs. Tlrmquidrcduur tfar cgo.v.^onnjnd.5turcrnc3 

rL V110 . ■ imniiiim«'cjcivLitaia}ir.eaiii* 

Deo*c. Scrmofancri bi< -C onhindantur omncoqui me 
jWnvnni. X«no cjuartB. pcrfcquiirur. ZemoMiw. 

Hactumrftarteilapropi , fUjappropmqBaiTrthic 
quirfcticPbierofol>*mi» V^rofoljrmisTTeillet betb 
«wralTettatbpbaiwadmete pbaseadloaimmarillarum. 
olintti ntcmifit ouos trifcipu qui frccrdotum Viciilue crat 
losfuosoiccfcie.*ltcm caftcl -i confcllionis po:tal\it trpn; 
lU5qt5contnivoeelr^.lMtim ?eratf.mfiiimoieoliiictivbi 
(ucruetis aiin.ialli<iflffl5 ? p"' lumctt fcicnrie.vN [,ibo:um z 
liicumcii.'cioli':fc : i-j..!JiJcitc ooIorumrcqiueeclt.OMlitcu 
mibi.et fi qs voti fllkid-ofrcit os oildpulos fiios idelt fricn 
ciciteqiuflpominuebiscpus ti.nii topcra..vtiucrrcdcrciiE 
b, : tTConfeltiDimirtctcoe. caftellumDiritipciG.^tetca 
■Conclufii tiiaa rncas iiiimieim Jtcllumquodcoiitravose.-Co 
ifldiatoifarnifcttmibificutleo rr.iaptoscnierntncciiifiu o» 
frjobfcoditorepLeitit finctenv ctriiiartivolebataccipcre. 9* tnemtamctiqtbelimi sitftBfpiefcrtnMiflimafcfo 
lartie^tcrca.pfcnnrummcs rum.Uideamua. f ccnotnii 
.nrc!li S crcno,,po„icr,ir. Drle » ! -Cim q- p« bi,u.„>ft r ,j 
iPbanrircueflicotdanbircuc * }„CC. .jcrbidtiupofiunii' 
l.uicaulninmcatn. , £]„,,,, mtelli<jcre»ctuc.t«Mmctum 
PomineiiiiqDitatem corum ad fnoliu. ttoltetioflDieeclarif 
nen u minciueiicaiudicin;mcu limilumimei pcurdar.i lccte! 
S"',»5"«.v' r %P'«la»nl 7piopbetnt)7pfalmotnSri; 
impiift.-pallio tiniiiollnicfu dicaru citangcliuj voluir Sia 
ivn -',,-• e «F.PfalutcinundipafcbaCt: 

-T-TOIIo.tne bmtiefte W lebrare.I.trafnu facere redeui 

1 ftipulisfui» Sattequia doadpatremdewncrar ". 
pomtduumpafetafiet «re aJunimpiibiccrutopnuV.m* 
•3^a2S?;tr > "^- , • | ""i"mlintu»e«0«etlu„a m « 

P£™' n f"3 "«»«'l>tllo '""'»>« mfcrieiaumanfcrti 
«ii r JS™^?°l?-r " " "•'""«'namllliuaoet.rrati 
ruaparrioneperrurbadoe pre fpcliin ciue lortcm mtrremn» 

Sf&ZSfJSZZ "«'"oripriembomSX" 
-uinijtci.videreut uniaucrjrfibiinalum.lmipu; 
«malijriii odetnnr lapictta cumuio:iautcruci„,ri.ic„t„e t Tent ea e.ducrfa tollcran q„e ucrumcKccauit, „„ „10. mali 
nuteaprefc,nnture5eac,ucr U t,af»a.3,,i, 
htoiinfperateenciiiimt. afcba c ,i pafcbc ebraictl 

»tteru„,imp,i.p„dlenonre rioia r„nt- ™„m ide™ 

eteeo 5 „a„tci, cirdiuem.mn. %„i„ca„tia. ISsfcba , „" ? 
■utlumqnomameoutranui, cli divolu„tapaluoncfed„tn^ 
opcrtbur. nolrne premitiit le litiee-atreuuruof pafctaiS 

eetebcn. a,de„ue f.icnno videatmrru uiesifonbueirrS 
E.^"'?- 1 t C '" i, "; r "" TO ' ''ita»Ptra'uf,er,t irepnSfe 
f,l,nat>e,I,bereie,idcma„,b»» rireoe Vq,- or» umbuBiSrrC 
noHn.moitctarpnimacodem oef.perpWnaSmT % 
ncmuec»m. Ta„c5„»|jar„ 3„ecrW,,,ei™K „ ",'„„1 
«ruuaur.mne.b miggX cintmcm b.breorun. refum' 
rea»,,,„olht8 M ,CE a bim»„c M „cv,tep,o„™.„K,.T. ...„.„.Tic1ariadama ecftWP- ^onrundarttur.*.' ■ 

....^^lfis:. .Cucpaudifirt nepcrdascumimpiiao^ani 
qMcfusucnitbicTofotymaciie mammcam^cumuinsfanguf 
runfotmiamei.£ut$jUreite.* nummtam,mcam.ficdfrncine 
E>cdcriit."jnuvjti, Dcnsocus oomuic.'. 'ncirfldideris me 
•uriliatoMnciWTidcononfiii inflnimaetribmaniiu}me qtfi 
rolu.ue. Circundantcs cioi miurrercruuf in iltc tclicfi 11113 
dcderutmetliipicmincbnivi ftedimc reucrot. ■ .lle.eda» 
dicabcrineisJtri. >dica«m *■ itodenmtin^orovtfl. 34 
meamOcfcndc-mcquiapotcn» Vtidi. Scpc.i ciritoomi 
«eftenii.ruinanscUst puc '"■■ "■<•'• '■ ^ lV 

nfndclef mucnianturrniipba cundedcrut",mcmri mcndaccs 
RHimottisclamatee cfina in fmccaufaftascUlscccidcTUtme 
eclfiB:--'- OcscoUaudentnom SedtuOommeDcfenloi widi 
WUjTBiccnitibibencdicr^qui camc. V: Oii> tribulatio prori 
Bcrtltmiiomineonionjna fejc ma^ftiitoncquifldiuct.Sitii 
celfteA ap-ixc.br. Xu>. ireiteratur ■Bf. XtenUa.v. 
Dedc. DfinafilwMuidbri ^ripeme. .Occurrmif rurbc 
dictusgfciiitiurTcmicOoiniiii cunoribuerpalmisrcdcnipro 
rciilracloldunamcjrcclliB.' ricbuiamiuicrorl rrmpbaiiri 
Stne.fO, OmnipotenS. r 'J dignadanrobfcquiflfitiumbci 
primamari.&ii». admttam orcscntcspredieaitiTinlai» 
pueribcb7cosSeltinienta dcctoiftiuoccstonii pcr nubi 
jMofternebaut in wiaJ dama' [aofaniU. ffisjjj. 

bant&lccntceoisnafilioDanld ■ , ■ . 9Jo 

bencdictus qui «nit innunme tcm? srij 1C - >"*5 icwne 
bm. l>scfcntiK, $ra Tlillotpc.3titefet dtes 
irefl mei. pafcbc vciut icfuf bcilM 

tjfo vts.3ctvi.3r Tbbcribe nlavbriasar? fuerat mo:ta* 
breop rellcmrs ramos oliuap CMcfufciiauuiefue. £crcliq. 
ebuiauerotPominoclamanrca /"^rcriptauiperiusaDeua 
tOianres ofannain crcclfi«. v ' s^ilia mirabili qtridU9 
£ap. «acicm. attcndc.iii. nilajanrcfufatarioneijfcoei 
(V.iJmawrirofofoTt*.acin^ fiiiuviuoyfimulTmorruoruj 
namafi. Iprbamulra quecon nrij euidentiHime Dcclarauit: 
nenerat addicm ferrum cLima fubfecuiiturcontimiocr/ multi 
batadoominum bcncdictus a ex iudeisg vciierat ud maria 
txnit in nomiiw »ni ofana ui ex 1 martbi 1 uirferait que fccit erttftdountuiewnv %ee «. 

Quidas vaoev ipfie abie" 
runtaiPbarlfcaa? mte 
nifflWfoqucfeciEicfnB. fjba 
rirei ve:orjure rei nouiratep 
ctitfi -z infideliraris fuenubilo 
conteneb:ati collc<ieruut con 
cilm5Toiccbant.Qiii i lfacim t ' 
quiabiebomomutt.i fnriiafa 
cirfi otmitrimue eum ftcom 
ne8creclcncineunt.;r, m j m 

HBitb ergo oic cogitaue 
runtvtinterficereiireus 
« vt p-iubpoft Dirit . Ocdeni t 
mandatiim vt fi quu; cogno 
uerit vbi (It indicet -r appben 
dJteum.CiomiriiisvcioQnidi 
turaomui.i p.-eufdcbat; iaj 116 
pjtarn ainbulabar apud iiide 
osfed abiit fn reafonon iur 
ta oefcrtrim iiiciintatcin que 
diciturcm-en:-:ibimowbaitir 
CiidUcipiilieru». 

Facicj incam non aiif rtfab 
increpaimpHs-Tconfpueii 
tibusiumc. r Sramcafufata 
reaoitcrius cce quidifpcrsut 
grcgem meum- dr i apprcdc 
rrmt rncrccdcm mcastriwtta 
ar U'ntcisquosappreciat"fu$ 
° bcis -an.<3amimatmam 
'rrpcreapntmctim^ri p. rii m 
u« fte bobm t:ni Dne ocusmc? 
sn\ i-aW.imrur^cntiuinmmc 1, « 
TfOa-iranoncsL-onividc-oomi deMiferia 

-LU wpueimplcne eofpo:ts ftatcm wfi revolentenarafadboc 'palfio 
nt Deditus acmus iu crucc te 
uatui- uiiolandufl (hpire 

■ icdccrumfclarundofputa 
clauislaucea.-rmrtccorpusp 
forarurfaiigius undaprofuiit 
tenra pontua attra mundue- 
quolauaturmimmc. rurft 
dclis mtcr omncfl ; Jrfw viu 
nobr[is;uullafiluaralcmp'o 
lcrt:f:ondeflorc5crmfneciul 
celignumtmlccfclaiiokruilce 
pondus liibmjier. p lcctcra 
mofarbo? alta:tenfa lara vifce 
ra7n 5 or lentefcatille:qucm 

Miita3:vtfupemimc 
bra rcjis:mirti tcn ias Itipire 

■ ota ctgnt t» ftiifh .- ferrc fe 
cii prccium;atqjpo:tum pre 

tura nuindo naufra 
ffo qucsfaccrcnto: perunrfc 
tulue afirti co:porc, tloTiat 
bono?. Ocdcrur. ., fliana 
crsovnrft pcdi-s tefu % etrcr 
fitcapiltis TinTs Domuf implcta 
eit.Qdorcungucnti.^ z^o ' 
aqucfurtiusonimporcns 
KJpeu-s vtqm jiuoradiKT, 
fi3crnolh-a inftmiitjtcoefici 
mus mte:ccdcrtte viiisciuti, 
'.-rcfpiremua.Qm . 
tccuinviuitirrcijiiatiuunwte 
2 (u21r t *'*? 1K ' c capitn 
lim f^Tf *** "^ * P rece 

HMT* m me potc 
oefuperdatujtiit' fouiifVct rfiasrvincar.,- . rifiiacamulrufructuarruler* 
i ■ rMuuanosdcuffalutaris qiiiaraoparuieteporislabor 
P iioltcriadbeneficiarcco oiusfcfcouetiiiiveltiijiarua 
tencUi quibus nos inftaurane imitari qrcnrm remuneratio 
sicmatu«cstribuevciiire ga ne^pmcrueruntanlauaon. 
dmcs-fccrDomiMUsnofrruo-YldcMmincTfOitridrra 
icfiimcbrimimfiliumtuuma KX quoniambiitorMcloarcr 
lccurn viuit I rcgnat. ■ • ; < craucuirie. (D.ferereinci 
tviis frfmidum iiiasiu imlcri 
,- VliiiorcniporcbirfticP cordiam. jfi. Dilccmecaulam 
J.t)ifcipuli0rui8.amenaiti mca;DomtiKabbc™iciniquo 
Bicovobie.Tliligranviinfru/ iDolcfo «ipe mc^. 3udica 
menticadenftiueiTamoTtiii mcDcufirifccmccaufammca 
fucritipfumfolummaner 3i m. twmrribularercUmaoiad 
autcmmortuumfucritmulfii pnmdcuentrciufenictaudi 
fruaumarTcrr,£treiicjua. uftmciri, Dricvipatioi relpo 
iDomdia. a«noj>ama. &c,pmcq:nclbo,c)uidoica;i.m 
ftanu;frumeitrffeipfiim micfsmciff„.p". fgooirnnoi 
&omfnusdicebarmo:tifimidiooieiummeorumuadam 
(andumininftdclitareiiidco adportasmfcn.au. Direrut 
rumviuificandiimvcroinfiO' impiioppjimam' uiruj luiturti 
cminiuinpopulorum.ftiiiisquoniamconrrarieitopcribi' 
«rani fiidc-fepultnra fuit loca noftno. 3 nrc oicm fcftu; pa 
novcrolapidisadolriummofcbefeienaicfuoquiauenitbo 
tiumenti aduolntio . x« . it ra e^aij oitcciifer fuoo in hncj 
- ^iiidepoftrcfurrcctionc dilcrucoo. bciiciiiLt „, 
CJveliiriberbatcneraiquo ^ lEyifpoteue Jempwr* 
nmda; fidc ucc oum robulta V /■eeus oa nobis ita omce 
p-wuinpir.polrca niuliuni fi u patlionis (acramenta perage 
ctumarruiitcumpprcdicatio « vt inJiiU-cmtiaiu pempc 
ne apoflolor vniiici-firacan remeic.iuHir.pcreundeDO 
«entiumadfidcm ftiaiu colle minum nortrum lefum. ant. 
fiit. xcctwrerrw. iycriprpmeltcmmpcr.--ur.iam 

Idfinus i.ictu bufris pu paHorrcm i Mpcrgetur ou^s 
C Iri flimi t riguEans grani s regir.pofrL%autcm rciurrere 
pcrViHiicrfiim m>idiritiinnii ro pjccedam vos tn gaiiiearn 
mera rjranaclcctor crcreuir iblmc uidcbitis ofr.it r>oinin* 
fttjueproiUiuJOilcctoemor fo X&igirificH. Oiatu?. mHarosmffcriwiMia de ~f i ^fccrameMran^mW- 
1J ~'ttai aboirub:epnoeue J-^oeusDcoflmeuUeKfllc* 
rumiriecrpurset i capaees bi'Miiiguamcaiuftiiiatua;.M. 
facte nouitatieemeiat. \m.\ ^otnmcliae t rcrroice parTus 
Hii. r.ecundum ioannr, Xcrx f UTn ab ets * t>ne mceii cft rstiCB 
r nillotcpoje.Drrnefus br[|ato*icorisJ*.jrcDCcct.aii 
J - Pifcipuiie fute. Tiiic ludt 3pi fcro m eamiqocficrutaias 
~iT)CiUtrtCinriJi.*trcIiqua. rtiL*i5 uitioJLiurf ircrioja terrc. 
-J f- onbcco" illotudiciODic «86 Omncflinimici meiaudie 
HtfirincmndifutuvciqBoma riitmaltimeuDNelcrarifdr qrii 
liabonisfutfcpandi:f5CtfCo tufmih'.F*^ruttauit.-"..ai[i 
ludicioqtiquotiidicfitiOcta saDricinvlnojlisnationrsgcs 
ccclcfia^quo-piabol^occo^di titlTrcgceco^incdpcdtb^aii, 
t>ue boium i rpo crcdentiu cc Sppiepinquabat aute oics ft/ 
pellitur.nemqyqfierplciilgd ftuij iu&o? i qucrcbanupjinci 
Oircriifubiii"rir.Tliicp:incepf pca fjceidoiiiquomodoieluifi 
buiusmudieiciefrb:ae.Zuar micrficercrttledrimebflnrpuv 
tT Tltepailioriejeni - bem. Seiiedtctue. OtnOo- 

■' J-wii p:icipabat inabolos t jftefaqueuinuisoLpoteT 
imiidopolTtdcitesen?btiami jrtrteercef 

eriane imeribusinfideltii-.aE riburieeilanttraffligtmurper 
pairorpo:Tamo:tuisrcfufei vttigenittiut pallronei Ubcrt 
iatoniultacrcdctiu;miIiapfi mur^Uui cccum. 
dcm a,tmio-t>iaboli iiberatu: . iw^fcdadleramfinuintur 
seontcptoei^iperiorpocapi t>:oftraaonce 7 feptejpfalmi 
niiioiiicfeafidcltacopulatur .ceci.-ronon wcuntur.Scie 
^Riripeverobui'^ ui. dumefiq?fifelhrt annunriaef 
•*^ mtidi oiacoliiappeUafcii ouievelauquodfertiinouel* 
qOimtidobocefticeCBiitcp ctioniiaceua.DrirVf«inocta« 
rapuncipattitcncat.fcdq^inpaicbe-cuencritTrairerturp' 
co:dtbuerep:oboy ibabitat: ip^eJixtauaspafcfte.TfiijMe 
quioili0ctesiionwu.fcdmii,oieeiieiieriBa4ncma,finniuir. 
dtimudttioiemcrencappcila ocfelloetiailinctimjm cu^ 
rr.Sciedumveroq:fIecind ScultecoKimtranfTcmirpr* 
nojjrmidufappeilStur.Diecte poilocMuarpafcbeJldiveipe 
Bpoliolo&cuseratinrpomun ' . ! TliSn confimderof. F«- 
JwonaUansaw.^nJaH f^tfifiDomiuus.<apttgui, 
**•* Onucnieiicibusipobifli* dum 

."Jt>ai;,amipDonii. Vnu^n^Dmcacenamaail ^fflctwnfriaMBrftoepM 
carcvnufquifcticntfiiaitfna tfratmu .■iturawipjjoiw _ 
pfumttad imducadii i alv?g «lus wm^tmr cocditm 
de;cfuritati"atcb:iufel!.w- «ctoMteM «pwbirtiii 

OcriLlarcgi». ■ ^npemc. tibfceciderntfuper mc/< Sal 
lcfusfacnie^iiasciiwpioliri? uumcfac. ' aucrut rctrorluj 
ciabatTfjctaBcltfndoi ciueli icrnbcfcantqmcositam mibl 
( U Csi>trclatismtiier.ccB:rcntlf rnala. ' Ocul in adrarorm. m 
ititcrram. ;'■■ iliovif. O'o. DcdsmeueeripemcBcmanu 

Rifpiceicjucruii^tjiie fu pc«ato;ie. ■jnteMie. *■-«* 
perbacfanulucuam» urseoncTiudicacauiasmcaiii 
(jua&n8nriefuexp9nonCubi filiapn ■ ■'■ lauit mai liWiradi nocentium 
i crucie fubire co:meiitij. Q m 
tecu HckopLettKiafnMus w f 
•■■■ -Cuiuocarecumalife trib' 
pfalmi f % i.i aisptciftonead 
eicaretvarcmaric. j.u; - ■ aiifercntiDO 
mieDomicmifcre noftn . i trctmofcdet folac(ii(t9fl 
plcnapoputcfactacqli 
ridua sria get iii. •0rfiiccps,p 
j oiciayfacucfctritiuto. f 
nJrnuaadTvipWTaU,cctc - lib:aiieplo:antti noctc ?l« 
.&riclabw tx cb;pmee»?imarillisei^Tioii 
U9iii9c]uiro:iii ■ -Conucrte cltquicomdEetureameioin 
nos; J5liapfltn iubuscarieeius.Omneoami 

moni.ncctJinrni-icch .:r> C£eiu?fp:eueruntcam.7facri 
rcbnevobifcum: Drieer fiit riimmicr."Dicrim bicrlin 
midi^id-cwonm.uecBetiC/ puertcadDrimDeumtuu5.iv 

. ■. .;■■■.. 
ricc lAUCveTca manamccpU paterfifieripotcfttranfcatain 
tnifamtliarcs.neccomemoia caliriftefpintuaadcpjorufcft 
noncafcojiifiiitpofftnatutiae caroautiiifirmafiaruolitral tuaj 
rvefpcrae.antelccrionca in aiiaigilateioatcncitietUtc 
piimoinfeaidoztntcrciono tacotic.Sp* «imrL2.ccc.ii. 
cnirnoofciturrublilcnrfopa *-rv3(firfliiiciuda,ppter afli 
teriwlieTSeononDiciciir.tf. ilz ctioneTmulticudmercr 
■ttncnoe: 311LV. rilfltl uimrisjbabiwuiciiitcrgcntco 
Kitiintmefectionrifedficmci uccinucicrequKoes^ccu» 
ffitur.Scria.v.admatiinnaa rescitie appiebciidertiE eam 
Sr merangaftiae, ■ o aif Sus. &c9mc?eripc-'ti«lStit« 
fi^on I Mitcc eo <p vi nf an t a d fo--' nupcr&umtrinianucontratc 

lcmiirarcinX>mneopo;tcei9 gcagenris7iniqui.i. ecro.iiii. 
DelrruaeraccrdoteB eius <rcv rqtJ(cT3cTl 

mcmco.tUrmeei^fquaUdt .fc^rttmant.TrmJiKMircfi 
TipaoppiTlfaatnairudie.-Die bebrcii. Opportmtiflictame 
rufalcbicrtmoumefadc>ii5. occurritibccnoiciiMc.liuo' 
rS tEriftiscftaiaincflvfcjjael grucnrfa vtrarun^ Itn£i?arnj 
mo:tes fuftincrc btci riirilare Qieip.iriffTrcccpjfcbii dicif 
ntecii nam wtc-bms turba q cir 3deocp pnfcba paiTa pu rata crt 
cDdabitmevoffitgacopictitct vclbocnomeapaflioc ficxw 
cco vadas imolart j> uobis .V ca tii e."ln fua Vo liiwtta boc iti 
.CcccappiopicitiabitboiaifUi beb:aicapafcbaotaf rralir". 
usbomtms rradcturinmamis KUn^cr Diftipufmoifiradct 
pcccaroium.XToa.>^. Lecm. mcbodietlciliipc|ue.s rradar 

Hacti fiit boltce icapire e* cgo.dbcli^tiiierat finar? rt fuif 
littciilnuolccuplcmufiir Ki. Quiiiirf<tiimcciim3no( 
qiPneloaimeeuipcrea.ppf i r , paralidc bic mc.rraditurus 
mulnrudinemmtquitatiKcr? t ft. iTVIius. itaio&ma, 
■:.-■■■, ■0.irituliaus PiirriTuitc . „Ropceivariicp-tmti'ipa/ 
ieaptinirateaf.irietnbul.iti3 .■u.kioer 

«tc<crdiueeltafUiar>onots MrpfofuirieurcsmarerubJti 
peco: etus.fmcrtjn bierlj , rr5fTenir,Ttiicer<TO ficnirailla 
«ccc mdtm^iinbntefpcsncqj propbccicappIcracfT.cpltcut 
C.vc:rofpecr?ei9iconouebic m rwifrps 

pcti nra po:tauit t p nobio 00 .'. 1 j „ jxiffibng 

lcfi.ipeonitiDlncrareft^ptcr nfis.i.cui?ftgno crucic ftrma 
micitatcsiiras.fiiiniuoicfana tkUroiitib^nofrnea ivniino 
illum?. v.Ucrc!aso;cs uros nefmihiancj;ac.ipriuitarev(' 
ipctul^ooloicfnrosipcpota fuitutccfirptiaca Iitwramur. 
«it-Cm .!-,ft.Cirar. innoc.ari. W.fraqrias^iioccsfuctuflii 
Xi&autr one paupc?a potcrcet ad tmelanrfij 7 uelncbi eodliS 
Iopccmno.craradiiiro:.:~r*'' feccruraducrriimeDicctce.Ue 
iudic<um..r: £otritaucnmtun nirc miU)m?lictnii i panrci? « 
pti 7 tocuiiliitncqctj ictcclfolo coteram a ciiOc ierramncnu.v 
cutiftir. ,-■ ■Qaabon 9 . ,, £ xm O&lnmiiametadiicrfiime-» 
fic onc 1 iD dlca cam, Ur gd girabat mflla mibt $t>n tniqun mandaiKtnmtacliieriuffl me bi 5atfe«spopiiii rtM&tm fccc 
tcntc8.Xfcnittemi(t9m°lisnii rurttuticfu;oolarcncr<nr*oc 
tn pancm Xecrtofcrta ctderentcti gladnfi njftrlV^Vvl 

erceaenm^fatobeiTimuj crentMiiquasadtatKwm \'\ 
rraufitujcu; oe oiabolo ^ollesenmm-wpeMificcsct 
tranfim^fld rpm.Tabifto ilta pbBiMBoitcituim.CItK.wiu 
biltfeculoadciusfiindatiliuij v-i angdoomosnbcrisacl 
re^umldeoquippeadrjea J £.m5ducidi!7bihcdi'auc 
tranfinttiipCTnifincnwnecn eccleliatn r-ei cotemnttts i c6 
mundorranfetmcetranream^ furtdriiecosciuindrjnc.Piiid 
3De baenoti collaca graeja lau no£ vobif laudo vos . 3" boc 
clansapluuoirit. Quicnpun; nonlando.* rXcudabimrccu' 
HostJptatctencbiaruTivaHu iniqiiimcludcTtcrraaducrful 
litinrcgnujclaritatifdliifui. cuconfurpctctmaifcftutncrit 
R.'.anabc:anpomtrrieui(>[la pcccanisitliufinOicfDrenerio 
rcmccii()cTcho.Tabamimc.*i,p imnicj/mrisqiiiDirmit 0011*1 
rticuriudindufoerf.e culc.no eo ito fleo rtetdc 8 nflbifr fcicntinj 
mftfjfeWarmcrradciiicleir. '.' ufaruriiniarumiro'um?.!r*.7rt 
(QDfOccminrfurcrHcToratcut diepcrditicniefi-ruabirrirTfld 
rforntrefisinrctarionc.Qmcr Diernulrtoriiatiuccrur.vrujcliJ. 
rJoitabammiOn.ilMiOC.ari Di Irttfonon.i. 

TiiuiqsiroliKlc^aduerrrisoe^yBoeiuaccepiapjToquod 
ii; fnigBti. £orifitcbimur. t*. ftradidivobio.QrfiPris 
■ri.Eerrfltrcmuiizc|cmcprjm tcfusrpusmeniaiicjcrfrrade 
trcfurrjcrcr iiudicio oc?. n. Tlo batnr acceptr pane j-n-ra tias 
rufl.aii. Inbie trtbuiatois mec agens frccrit i oirir .accipice 
»cu«gfiuiniamb9mciB.f,.. ?manducaceboceTrco:p ? me 
XI«cmea.*.10opacifmcefti iiiq.iodp^oVobisrradef boc 
Uiio fpci-aui.auicdcbatpancofacitciniC.iJmemo^atioe. iy, 
meci* mattmficauir lii-? mc fup O iodg qnt ivrcliqiiflrl concilri 
planranoncm. Icj.t/vievn.' paris^ciinnudcieCoiiiilinniff 
y-viXacreflconucnicnrib^Vo csmfcmtaar^rntcigiii-ndidi 
ribieinViiuiamii6coiiit.-.i (fiifliKijiriciiniiilum.^ipoccm 
ecnamanducare.auufqiiifip ofculofcrcba?quaminpccrcre 
cnifuiccnapieuimitad maii noti Nbebao. fe -To'po:c ran 
dUCandttjTfltiusquidcnt cfu tumcumccnjnrll-iiisrcciibcbae 
ritaliusquidcinetoiuse. enm*ntcimdiefiiro:carmabar f tpaannrflwramr. Ou> nmcWMmifunrui duibim 

"«.V.r-' .TjeKnof.lnUu.aii QUl p-Optecicep:opfifH «0 

JUiMccriaoric in fcrmoi mo"8tuaoino-3. - v toml 
tiuetuieTcincascuiiodi miferere.ircillfoerctTo «lr» 
tarie.;v iOnercrc. brios 'Kprieleifo. 'Kfriei". 

laii^omsadvicrimaDuctuecft .Kyiielcifoit. neui> 

•iitonapcruitOBluuni. Dric ' V ■ '* \3gW0 

rcfugium. Q F..-ConirirujcftcOT mittibafiocuiiupus oedicve 
mctjminmediomeicotrcmucf i neitoffl ■ bfiemife 

Cmmaoffamca.^ O^ae&cua rerenollri.-vmdeficatpticr 
nri JExbonotfce in «irtuic tua *K>o:Kautccrucis.nof oicrc) 
t irtrcfcctienefan cta tua oomi filcment ic m cr>o:o Picendcj 
«cfi ^autctnue. Oblatuf Uibmilfavcxetora-pfalmutu 
cftcjuiaipicfloluitipcccataiio II)iferfrcmcioeit6f<C5ni3fJt 
Rraipfe po-tamt. ■ iaudntc. iDifcrenfiorie. 
jh rraditoioeditcisTiflnum dom.-.ian"';^atqujfiie.Tc'.** 
Diccequcmcuiicgofcularfucro ; O:eimj0MU'fpi 

tpcclliujcfccnj. Bridicrof. CCqUCUIrll^Wie. 
jeituecrrigiiunfrltimiecret. mu hcbdonuJari* 7 percuri«C 
SacniK-morifwritaUquci tOTfi^Mib^lTiiFCdla.ectjjc 
tcrtuacceiiiuinjbdodito hj canddla acccitfa pofcrjt Hn 
cpUimeiinonappareatPtctii tcoffiorinuileDictmfbowTiic 
totpnniruroentproferaf.Si celTiuefubmcdiCKnVoce^Di 
mto BCtlftn<tB6.ari.fmcncii ainfJoluajtPfaimtcii.V. fljif* 
iii-j jr.apirir pucri piureB d*> rertrion^ifineciiiufliba ptal 
ffuretroalwre alta vocc Kf mf-5tfcir>iiirficad t>?imi.t*. 
nelerfcAflliiflameainlfapi,-': t>eu«iniioine.v fbifercnfi. 
taifcufnpjapulpituecclie tt Beattimacttiaii. i&ipef 
fpbndeno^rncuntbtrMDeiridt- nfi. Rctribuc. i aiiferere: 
p-nni "Rf neleifonjiic ouo t .1 nf i. Quicuncj- vulc-C onli 
noniofiiD:a pnloiru cjuuiic. fiteo:. Refpiee^dtcrci 
Outpafuiruo aciueniffi propi im.aj vt. ad.ir. oicrif fimiiii 
noa. "orietni tjniiimodopfalmicii > fljjfj 

fercrenfi;XpUB brio factua c - . "Rclpice.Sit 

ebediensvfcjjjd.nwiici.- ■ i nWBeAcMi Tioaant glo:ta;i 
dcilliciuifu-itinlrapo;riinci trtaffhoric .Hgn?oei 
pi:inr;Xpelcifon,-- .-cnrro ocdofculnpacHnonat.Cno 

air-wXpelejfi. Xpe|eii5, Dkfftnvlnng agn^Kimift mie 3jifobb3tofit«omicr faittm^fmeanSiiisinHwc 

lo q: Japp oei nc m : par oa (tiiuflibj pfaltm rifObuVreiv 

lurjnferiareitavt^diimt fteafdfitcoixccworoeftefof 

SsroteDei. rn.riiwc ttwe ofpotteafaiurariofmi« 

mi ITa oue boflf e cofccranf qni ari oe bta marla . f t fic i (Hm 
V»ipofligruacrd(j3 fcromtii dnmlWiftxta.ififl3bW S* 

laueritbdtlitcrtcujinagntflt rufcru.in p :iiiioncxjri. 
tiocionepoirabi t in loeo bone TjStiteruYregc» «fr** db 
Itoqueoebctvfqjin eralhnus /1 tipes coucncrunr in *nu S 
referuarivrcnmoHe.OJ itkcrfuBOnm*aducrui8;rpm 
CWTipfoadaliarereiircV,.: '.«,. Q rtrc ., Bmifertitlr 
ntapotUcmuntoneonciciul. bJoeftimeiamcaifupcr vefte 
3iKipitadvcfpera9ii __,_-. ^.rj^De» 

02!icefalufflrieaeripiamr. mcoere. ' jniurrereriin' mc 
nom orii iuocabo. £re fdrccfniqoiimcitnracinrstal" 
iidi- fumbiequiodermt fibi. X3he mamiatlo. aiir 
p^Ccmcri parificiiecumlcqiic nhnlurrcrcrrir r mc&foitced 
fcariilipipuffnabatmcsrans. fieniiaia^mea. 

3di>it5. 3bboiti%irgF , i Hnrifua5'mifirljoftiead 

Ifbcraineone. fnpcm- ofc ocfidcrabiliae^q: vi 

^uftcJrnieBlaqpjcoqucfbrw/ditgetceingreiraefanctuariti 

rrirmibiTafcandafopawiiiini fuum. Dc quibui'p;ece 

giatc. rjneclamaui. ■■■ £cm peraenetrtareticccliastuaj. 

lidcrabfl5adt>crtcrai?iBcb4 OmiapopluBciiiegemeneq 

•jiiocratqiiicognofccrsmc. reapaneoedcnirpciofaquccB 

LImc. $ cibo 3<i rcfoci liandamaiaj. 

, ' Uidebfie.iconficleraqmfact? 

Ccfianriii^fluiafffpiticruspa? fiimviliB.tMerufalem biertj. 

netvndiriracfregitBcdirqjOt Oesamicl mci ocrcliqocf t 

fcipnliFluic fl>j„ mcTpjcualocnitinlidianrcfmi 

--.r.-.Ticrpircqncfunroomiiic. bi.tradiditmcqiicPili^cbam 

Dtil vobircu^ _ f i rcrribiUVecultP piagacru 

iituliwin ono. dclipcuticneacctopotabitmc. 

Jntci imqiiofpicccrunnc i 

ft.crccri. itopcpccnitaicmcc. firerribi 

3K crom ; ; fne uobifcii xioeoeeg Ljmcrij.ru. 

eifu Biidtcam^onemiffc VJjtniflrisrjvtfatteditett iis.UmVindcmiatuthiC 1 u> mcaut oufcramcfl. '" ^rpe 
nT-,?'?-^"'"'?'-" '"'■ rcrcnltui 

11ui<. Occrceiro mifttigncm me-jfoiicfqiioricriitamittiine 
i»clU)iio.iicit.icrii.iiiiimca,it. Hc„s, „,■ .... 
icrfi.ultrctcpcditirmcicrt fib.uelttmmmci triLJtte 
itcrtititicrctto:fii 5 poi'uit n,c , 
oclcfaraiiitoraoie*niero:ecd KifiMnisollmnnor.lii ., , ,iii 
lcci.mi.t>icnifalc;bicrl 5 . .V Odicrnaoiebnsnorfcr 

Liincomcacicciacgoteplaitta pependitliicruccriios 

iiit.incmodoconticrfacfiBmaepuUimur.vtlciati3Ciuoniatn 
r.i.idmcm«tmectucln«crco , crurcbiilhfcriej.inivtnuildi 
bariabamoimuccrcs. Scp. 11erpir1t.llcs.amea naqt cruc 
vilccilapide«clcc(icjte«edinomi:»dcn3tioioci-alniic«oi 
licauiturruniiimcdioiui.Quo' faccaelfrcobonoiif.-Co^itul 
t>.mcVi,i„,3leJictol'atatmir. 
•^pgilauitiusinnkfiiiiam loccarioiiefalunsercccae, ■ 

iiiticit.spuo Irad.dcruiiimciiimaiuj.IWj 
lutcfuiiri niporitccolloiBo ruiinteriniquofpieceruntn»: 
7..firmatocWmc.oeditnie,,,o,,p,pce™niammVmceTI 
onBiniauDeqilonpoKroriir 5 rcsai.iataduer!-umi«fcKi> 
..c.c. aWtiil,toiiK-B £tncu KS j,„ fctcriiicotr» 

niarjitificos meoo Doniinuo mc. ' aiiciiiiiiiiii-rcccmntiii 
«incdiomei.uocamiiiduer merfoitcoqiiclicruntammai 
ftimmctempufvtcontcreiet meam.£tficui. r """™ ? 
clcaolto:, crur iiiiicrahiliiw 

Sf iad »-^- * Wo;S 5SKB 

Blad.isTiM.buocomp:cbcdc Taccnosfedcrcairirenetoieil 
rcnic.uuoiCidtcapuduoFcri lumisiujr.T3cc a diaboloerpu 
mtcmp.cooccnsmion nte K giwo!ercc«.i.iauitoeo.er« 
nuifti8-r«L-eri H5( ;[|gtii oucitie alicjtisrcUiruicioomCjhcoa 
uduTiciugciidum. -Ojtict: ic oe l*3^iiic)iii3p:oriiiioafccit. 
cjrrciitmanufinielumstcnmlT. uiicciuef 

rctcumomradcofjawirtdtc 'B^.bariatrooimittS 
Lun. m-u-iioi.anilim mnoccnsrpusoctidirurnact 
facic^tquiqiicrcfcatQiasmca ludaeanms Ooctuo fcdcris q 
psDwiw.iu antonruiidjtu). epacemPidicirfacerebeltiijO &ulsaotta(WitPnmicffi*pm OmniaautitHfcfflfiir rapm» 
* fcaturba iquiwcabat iu ocUeeuisadqiieiiobifnrio.''- 
daeUEU icuapppmqifct.O[. ^clnmtradiditimpiusfuinimf 
. fcie inini icipi^faccrdoru^fcnieib? 

.' Xtcrcmpriopaciffirinam populi.-petru8auKmicqocbaj 
tiiToiujnobis bonoj: tbefau turalonseuimdercinnem. ■'. 
rue pptcrbacnoerramiio iti addurEnmrautcmeumad.cai 
fblicudiiiib^vw eni vematiB pbampiincipestaccrdoiii ubi cuboli fagitia^ n dftnS fo«i -f^nc , 

civiccquccitiguaiiuctj^JV J f-^enetrauit celos lelumi 
taUffflucrontcculimcia flciu usrjftawam^firjinfepfellioj 
mcoqiclosani6crta"mc9coii Tloeir>em'>6tificec.n_pollic 
folabarmemdercomcepopnli ppatiifiriratatib^nrir tcpratri 
Sicftootofineiicuibolo.-nic acpoiarililiriidincabrijipecoi 
ua v-OuooocsquiiratitWE #daiircn0cii.fiduiia3ti tbrci 
OMattenditc«uidcrc.3ic.. mitfrevrmr.i5?fecimur?grj 
.ffllujaucrnr. (iMit.no. i!n.St» iueiairi^iaunliooppomio.rv' 
ijifnrgciitibusinmclibcra mc Zcnetaefectefmitbnm crutfrt 
encqjocciipaiKnitfliammcoJ nirenticfuimudci tcircaboia 
J^frlpemcDcini.'' lcnpc noiiaercIamaiiitiLUiBuoccm» 
fcdftinotcemeoeamcrradir' siia&t:?mc*utquid im-Krcltg 
ruminonesrcdicbar.^-DriC ttl.ftincimatocapiteemifirfpl 
Pcuefalu.-mXapWbutinaiai ntimiruncuJiuecrmUiribueli 
iufhtfaii^uincminnoccccccn ccalatuaci^Efoiauirtcotmuo 
dciiabrJtJ' i -Dcuevlcionum.v eriuitlansuieaaqua.Vt.-Ciun 
7iifurrcrcratinmcicftce fniQ cifio.acccpiffctaccniciriteoilfjl 
£ruiewacimo.uiraeiibt. mattie.^uiicluiatocspitc 

HKesfefiiem^qredi iilla 5 / ->iT^i*pctifo crtort)' 
rege5 nc ifdfpj ge icidat V^ aHiipr^p boio- 7 coltituit 
icrcdulit.inTcrepIii.aiuurel! ibisqiucad.o«ivroffcracoo 
cnimoiPmoTcrricarrpenet tiaifaamcia,ppccie.quicori 
bilioo:'jl3d;oacipitiT pt7gef doIerepo(lirl;>ii3quiisiio:atz 
Vfeadoiuifiocjaieocfpsvpii errctqmipfearcundar?elim 
gi!gdcimcdiilappffcrcco:co finiiitaretf.pptcrcaobetqut: 
ciit.iiioiiiiiirciionuctHlie^ii adinoduXppoptoita-rpwit 
<vtlacreamraiiiiIibifi?"?oj metipoofferrep:opecca[ii.r>; ITtftrmrempTiTriirtlincftet verc. ffsoitemwcmcraciet 
cmiriarcrrflrremuir.Xatro&e <"cteraoiavt«.adr»mfftTt 
erucedamabar&icemJ mcmeit eictiKfl.feieraqadndoiadi 
tomeitwmjncPomveiiensfn mKOadeucbarifhaptuient 
rcgnum rou.V petre fcMcfui aiiercin miffali.3d vrfpaf aii. 
imommiemaapcrrauirit-tmt' Ca\icc 
*aco;poraranc[o:ujqi]i0o:rm ■frJacceTifTctdCCTii oirt[ 

erantrmTcxeront.iati-o^.. rofumammertilnclinaroctl 
Uelum; 3n laudibmvnriT pirecmifitfpm. aiaff. tt 

PKopJiofilioIUononpeB Refpice.-., ■..;(.-, ,„ ^uYcii 
arocusfedpKinobisom , ..v,:, . ., . j.. .,. -> ' ,-. vrMo 
nftaa tradtdit ilurm.fv. fliife madanu«tGpiat1ubmiflaT« 
rerc, HriTiotuaeftinnic 1'pi -Calicei 

nmsmcuaiiime rurbfltumcft c<t.vtiTtacntfna.tvVfeertj 
co:mcum.. Qommeeiaucji. fterptce 

ii. airfatroadlatroiicjnos &m*iiobifcii 23rldi 

quidcmbignafacriarccipmi': cariius. 
bicautcmqutdfecirmcmciiro -ConfitcOl Rcfpr 

mciDemmcPumvcncnsinrc CCrtS ^actotp lm m m 
«nomtuunv Dcuabeuff. 1flpa«lnfdfpm&«mias 

Dum cotnurbata tucnt atiima ? rcquieiVa; . -Cii fnno 

rncfl bne mie mcmoicris. , alvniacro 

Eommcaudrw, .. flbemrro ruorcquiclccrimorcfacro ruo. 
rnciDommcOornVcneriBtnre Domincqrits- jCaroma 
grroin tuum. Xnudnrc. . rCqutcfcct in fpc. £ouferua. 
polocrmropcrcapotemocau \ 3npaccinidipfom.Oo:mK 
ramiphuafcrtptas .kfusnasa ircquicfcamaicpb.Xcctioi 
rcnuarer rudeo:om. Bc nc Uomodoobrcrftfliiiflic 

SequinirTimMepwcdm, ^irororefriobn\-riIi.i5fVo 
Kyriclcifo .■ Ooictpfltlfif p:oiccirbccelointor.im mi 
icrui-cmanib?rraTift[adrcoio [itumifracUnoucJr recO'da' 
lccuu. ..tuicmilcrcrcnfirpf tuarcabcllipcdiimuiojum.iri 
eneta^cobcdiefvrcftadmoi tnefaroWuiBetb.pteeipi 
tc.tpcr nnai[i S ,iomo taiiitpiis.irccpcpevcltomnia 

rrtur uiftnr?? mc;e UM« fpoli fpcaofaiacob oeftrurit ifuroF 
atur.Dncmifcrcrc nri. *,m fuomuittones.Clirrtincsiuda 
qnt -ciirnri coluifti nofr$ a mei oeiecit in terram polluit fcrai 
n»vinculi»eripaiffi.bnemifc tp:iapcfci?l3terijbier!3 ScMiooominefisnatomcft roitetUireijm-rrocerdore;, 

mo,i»,nennl.o»ici<»l»P«ic«i> «;.t>tai(J«q»»li Virgo adcM 
cZ monumcti. pcncies mili/ mca .l.lloie.pa»™» m cincrc 
■SojSffi» «**» «' ic.Mo.Oivcmcio.c.on; , m. 
ccaclc» p! inc,p<8f»ccrcicr»»d »*2«'"£*2*£i2 
Mstupcncrr.riiic.rcii.IWi P»»»'"" 1 ™ 1 ^^':! 
n fepulrbr» uc iot c.lto.iitc lic cmctc . Q. ccn.ct. JJ »"«» 
rc,tie.illiltsbeu,ii<«iii»nicr»c tlcusmiilipotc 

repolcbmm. t»iia«». "««*» i inttolUt rcr slciie. 

^nfrcOTUrofm-iucu. p ,. C e.mlnicftierr».,.ii iredo 
(jnsfuiomiiccSiiuitraela .iderelaonoommicrra .incn 

. focie immlci i r fucccndit is niicsWtrsj» obinfcne .101 
cobciuafiisiicniflimcoeuois mea 5 '.I*,«altabo. V l»po 
neinccrro. . . Xercndit cciaccuecftlocueciue.ttbsbi 
„„„„5; ■ iji,oci„e.iil>'ci,. _emo.uit. 

ScAfi» i.ontecru 

IJi.ececidit omiieouod pul J^ ccnciiitucMl.iurillnn. 
cteutoratii.fumtabcrnaculo ricutontepfoliilufpredircme 
„,,.„,. 11 Soderunrm.nu.moi8ipe 

„,,,,.;„,, j desmeosoinumeraucritton; 

icructe.erci maolfamca.lprivcrcieonll 
bu» iucondiioli»ind»ere cmcr derouernnt t infpncriit mc. 
«ilicioQoio.nKoccilofelHol Iunccopuia s ito»ntbicetef 
iraioiifrocl.'. Bedueiilltoiien Siriu^oicsocfcedeiScnicc. 
te tacbi,nia. poiernocle.rii tv Reccffu pattoi ntfo. aouc 
racestpupillaoculiiui.Qt. «iueadmiusrraiilimfolorcura 

Ractureoiig itiiainrillccaptueeftcica 

micusptccipitauitirrael pnuus tcncbat primo boinmc. 
omiamema a^oillipautcoriis nodic potia» mons r lerat pa 
municioncs a^cirpleuitinri rirerlaluaioc.noftcrottrupit. 
liaiudabutliatujctbiiiliarain DcftrurirqnideclaultTainfcrni 
tiaii.<toillipauitqfibo:tiite cibu<rnrpoittialoiabolt,'»o. 
totiumfuunibeiuolitueelfca rf. f mptauenirC|iioda l.v. 
bemaculumfuiiobliuionitra Ji lt»dvtru;filiuoDeieiret 
diditooininua iniyon fcftlui .quariinuemrciltc|>uoneHct 
tatcnufabbacumpioptcrob qwafnrultantibueilliroecrii 
ptobiium smdicpatioitem fu ce nonoefcendcbat fl oelcede •""" 1»' tranfin» pcr «i rimtnlnmi irroiiiitlaiid ifci 

??MJM?3i*,*' d ? CSi ' "!»»>" l.coin..?„u,™,™ 
Q t«f ttbtvfdtf quf '«.»>. bwnorilKgdftiMo inrcr moi 

KSS c feSSi u S i, ™;« mto, n™«-5 : M"iB' 

f^^ni&£SS 

«%£2fS-E££SsS 

*,",T r?"™""""'' '» "™nollr»m™SS ™ , 
OiMtoror.f nrmoconildc.t ufs »d f rra ,^°f 5 "«"£ 
ofof,,-i,iiqi,i[an nL ,i,i flmn . fflu b„,o^„, * ul ".""ovn en. 

iititflt wimttoitqui KHameeftift!, %(bnb n «fflf«minatrfannft € . 

Sicnt ouie ad occifioncm sb/ lridpitiir I p itrciru nirlTeKV 

ctiioeft-toummale tracwrctur rleuHgn ? ectcra vtimiti4__ 
tion apiruitoe foirm tradttus conrmetnr. ^rpollquajfaccr 
cft admone,;Urui.iifioarcrpo/ doefi. comumcaiicnt incipfri 
pulom luum.ip.XtacHclitinioj turvcfperevtbieinferine c6 
Kmflmmamfoami inrerfcelc tinetiir.Omtlciuiiiimiffsruc 
rator. rcpatatOB cft. vt.iv. Si. rinriiirc ■; v_fpcr.epfrv.ia t« 

OflloHicro in laudi.arif. mmaturofoc5S3.ari.lnvt 
meietuamorrustuVro 4il.-u?/.'u:_.MVcfperafnorii 
lnfCT>ic,p*.fllifercrc_£ 1 "< 

gciitcUmqnafinnigcn.tumq, ■Blo:iapaEri. = ;rictnopItur. 
innccceOriBoccifu6cft.>. Bo aila. .. XaudflteDom.ini 
tmmcftfmt. aranditetmincfr omncegentes,__ tcumtcr o( 
PopoliiuideteBoloiemmcUi. ;6iia 

;.. rnmpfcus HpOJtainfe pfi .Qliferciiri 

riri-iJifrie ejamrneaj. . £$0 %Ua allii. 
riumrimidio. ■■■. Ouoeocs lTcrpcreaurcmfabPan iquc [u 
qui rranfirijj. per ntam artendi cefcit ip:ima (abbatruinii ma 
tcTOidCTcficfttoloifimiliffic namagdalcnc-: alrera man_i 
Boloimeus,., Xaudarc, ...... ltidcrc.epu.cb.ujalc[Uya. l «. 

Oiolicrcslcdetcs admonome aiag,. ... bie ifta-Brit f.p" ' 

rumlamcntabamflcntcoonm mn Vlii 1 p- 1 1 -ftVia 

js. Sndi.=eqnif3tynelcifon i,\wiwrDneVoMfcB. Qf 9 
Kv.V.Qotfnfcpulcbioiacuith . -T^mnob^rieruccbfli.atl.» 
»nm tartara fpoliafti imo. taltf J _ } hidc v t quof facramK pa 
. Dric mifercrentnpuBbns fcbalib^faci.iHi tna tacias pie 
facttiscftobcdienaufqjadmo; tate?co!dcf."perarijciufde3 
icrpcIiter.V.-Cncroiujfacro? ^temiflaeallaallaricrmif' 
boimnoj nccnoncp rcdcmprc? i.i^ Bridicam^Diioflllaalliiv 
icfu.V Dricm.fcrerel_rriev adCop_cwri__;riijicif.^m.Ct' 
it yaenoerecujrcfurgcre-itf tenost -Deu_riadraro:iu; 
lictanobi-. piniiircpiiiePe". , .Cujiuo/ 

DikrruTac. flie:rc »( crocif rarein. 3nrcoiie. i:cce 
-p;olrranonefvtfupu,adfw «une.]ft! trco pulrm MSimd 
ra8rotu;vtfiip:a._f^tabine oicpwrlucccJjjucf.ncCnttp* 
dictioneeercipafcbaliflipie* ti»firi fliifercrc^u^afit? 
pbcdi»,kcnB(onfctri»ric;iie ne. atf*me!iRneW'"n* .tflrirXp^p;. 
-&ha 


finr MOvelplurce.fi rv.it ab 

ft>ltiricmoiti|ie'voKfcu. ,,,; i>» 
Spfririinobi©. Beuediwmus 
tmoallaaUa.'- Hi>- 
uiato bcatemane. jnmfi 
tro pafcbc. 3d marutinae.lti 
uciaicHiraairaiillo. Ocirc 
■nopintr);rmn?pcrtotal3cb 
dofnadam.~W nocrnmo. arl. 
Op*o iu 9 fu i cohliu mc li 110 
*-*i cuipiifcfifleseomuoiu 
.lasmcacitaira.w- 8ear?vir- 
-■ "■•p oftuEaui potrc mcii alta 6 
ditmibigcritee.aUairi bcredi 
raic alla.l^ Quarc frcmucriir. 
°n- iSgooojmiuicToriuccpict 
crurrcriqm Drisrufcepirmc a 
itiirFaaira-?" Biic quid mnl. 
*'■ Rcfurrcrii'»iis. Sic oi . 
T THltorepo cudu marcti. 
-t-re.flbariamagdalcrte ct 
maria iacobii falomeemcrut 
aromaravtvenienres vngc 
rentiefui «rc.l3omcli3«re 

HUdillfs iresgom pape. 
cbariflimi qj facte muUc 
res que Drimfucrut fecute cu; 
oron m ti buf od i nonu mcai vc 
iienii i ui que viucntes Micrc 
ratctia;moKUoftUdiobiiani 
ta tie obfcquutur : f 5 res geffa 
nliquid i ficraecclia fignat ge 
rendti SicquippcnecclVceut 
audianr?qfacra ftjt quatinus 
cogitemuseriaqueiiobis dir 
cjcconiimir,irio]icfaciciia.£t 
nos ergo in cri cj ell mo;tu?cre dere8fiodo:e vtrratii rcTerrt 
ciiopinionebono:iiopcnioii; 
querimusad monumeni p:o 
fectoiuVctiaromattbus veni 
mue.ruaute;orieuiiPere.£. 

Hngcluswir&clcediroe 01 
lo % acccdcs rcuoluir lapi 
ifcdirTOirit inulicji 
b^.Tlolirc timcrc lcio C13 q: cru 
dlicuctnrisiafurrcritucmrc * 
uidctcloai nbi pofitus crar Orif 
ellfaji ftLtro.untcStnntonri 
mctuuidcrutiuuenc-,fcdcnrc5 
tnOcTtruicooptufte-la canmda 
v cbmipucrtr q 01 rir il lis . "noli 
re.-ara.frrai-rii.r:,ai,sei?. 

*1 lcaurmulieresan'^- 
- geIofvidentquecu;arc» 
matifVcnerut. Q3 videhccr. 
tllc meteefupnoo ctues afpi 
citit.-quecuj viitutu odonb 9 
ad oeu p fancta oefideria p;ofi 
^tandtiveroiiobife 
gdna fit quod i oertrie fcderc 
aTintur.Quidiianqj 
[r,immlivitaprcfens 
Quid vero per oerrr j nifi ppc 
liguaf. 01118 fcripros 
l'-ibcapircmeo7DejC 
rerailli- , ,ip| c rab[rurme.Xu. 
aiiSclusomlocut^cmulieri 
b" Dicce quc cjriris art iefu; que 
ritie ia; furrerir. Hcite ? uide 
rc alla atTa. ■ 3efii qnris naja 
renu cruafirtf iprrcjcitno c bic. 

Vtll!lc..lil'i 3 . angtofl.IC.lit, 

rt tliaigfrcdepto:nfia;p 
lCtiflvitCco;up[i6ejtra ■S wncrat * trom» »* ™< Micmiir 

wt <craUba..Qm«ota» JXj.cccdcsreuolm. 

B.mrat.6 . '?"" {t „„ ,c„cmot»« I» 

KtfmiKCKmmMl!»*" ™;, m ,V„»i,TcU,»cnii>nioc 
<iOiCnfcocmic.a.fcHm'ta>». £« W *« ™ £rali , 

ri^HScESlStmcr: 

frualdcmaueunalaooaion,? m~ ecfDotidcnsautansc 
ni.i. ad monumcnmor.o '. 10 *' >2™°°..oll.c ,.mc. 
U.a..c»icmc«.«.aoa r [»™'™* ,„„„,,.& i , 
feumrrenlirTcI. _ ", h „- Uiii-rcritoiifdfcpulcbioQui 

B :-r,lS"?,M"r?«'°i a».ldcma,,c»uuB*.'.o 
'° ^SS SS mortc », r» ormun.ad moramci.u o<to 
rSSSmSpSo.Dc ,om folc .11». Ba.cd.c,»,. 

,c,m.mi»'rai'''i'o«'*™» '"'""^rl «r, op f,. 
br.c6io.wtm oic reliirrerir. J c «»JJS i J^ tcai . ' M 
poreftaK Deie..Hns< »»' » d f f bodiema oicp vni 
tcpol'»f«S''f'* M ;"*''"„ I),c,H,,iT,,uc.cr,H.ai.fno 

li^ansdi.riMcrtl^furrC onoaUaaiU 

Ht;ricQtp;cdirerati[cui.ciati: «*j BiliiMtnr 

ouiafijirrcjrii.Dic-icbieniana - M S^f™- (ynrt a 

qBidoiJiftiiuia.Scpulcbsrp» , f.X^iiWri^-"" ari 

niiiciitiS 1 gl'iarn uidircfirrgijii ' _--_;,, ™ r 

«!an,ciiS» e .cr{c e rHdar,»^ amjci'. n » '»'--« 

^cucGSurrcrirrpusfpcsma aciiiniivaai.a.i. Rccripiic. 

;S?»o r s, s iillclu-.-. omciaawlr 

Wrejtii »»•..>. & oe»m 'xudc«nt«a.etinn.PO"»n " ,0M «»lKrm»7lercmuri 
«■ ■ ionfitco: 

^fcJ^w m «ofe,S; 

frwicircmoriir. ?_ccc 

SK&Xffi 1 . *»? 

■enrautv. Defecir. ivr 
Ojcp. o.o.ni Siir «it k 
iKdc». toraaite. *£ 

fic B. .>t'o v: 1» a,lvt • ' f .all.,.,[i:, „11,, .,!.,.,„; '"?„ 
_s ;: .,mrnr. 7.ic,..,.o 

SSSHSSf&^wSrS! 

elemer fedcbiit rupcr cum nlle 
Iu«. S..quimrSott 

* J fclrt rbinri oicro.-ii, o,vroi 
sn.,m B ,Bicr,c,ao,r«p„ mo 

JP»lnfcn,i,rpo|i«,mo„i oi( 3 
<r.rcroi]c,li.rfnmiBim.Sc m 

2^i^rmtcm,.n,trS 

r«tOro,,r|B„ om „ la „„m 1 ^ 
ri.pcr„a, T r a ,,.r u t, U( . n| ;-,.; 
»™»<r.p,c,,,,a,c p . „"„,'! 

p.tiatotB»,rc,.3„,-„ tolu , p ° 
milenc uctu» bolfi» « ur ,o. m . 
teojn»[|„p„or« [ „,°-^ 
n,cd,„ 5 »»„„,,_„„ t „ nc i„ IAlf,»ecnBp m , f(m(r ^ 

SSS, ""«"«mcmuidcnfii 
aruleum adunratur. bictnirann 
m.ocn,„«„o„„o I , rrf 
£'» , »»'W«'iIc.«tel»rr„™ 
bera(,,fer,ere««nrarojhii.,- 
ri«adlupen ra .a„ si .i c » 

f'"bom„,«piti„d„i; irrr t ,",; 
otdmurrlumpb.ntcml.lSii 
eettm. [«««ctnaarntoictcle/ 
»,rpr,e™ r eoco,dc„ntilc<ri e 

nhj t pt "'° """I" '»'»tr«I 

;"""'•"» r,t(rci,-»«ira.,.v; 

r »rrcn,o„r. s ,v-o,a„*^ 
rp,«tc«nideru,renoln,«,|»3 
deeratoppomattn-u.ldeairi. 
*»s. £>.uoc„,bodt. 
ciuitut inan, eaietira^f % °* 
Cinrutqucifocamrftano £1 
juientleeclcflavw „Str«a 3ll«all«air«. .Xatida 
<<P<xn. ailaalTaalib™ 
Jncntu. . rjecdfcnail.i. 
S', m " ! 'J i < mB,i «»m,r-r 
*' oQ .»'>no6o <,,t„.__, P _ 
»d.i.ice g er«oI«tncl>isi9, l rt flttnaaefKomomlnwntiaira ReriimHrrkut&irit am.Oi 
■II* ibagmfieat. 02MO. pne&<n aUntf. T3ften!.ofe 
, ■ Oncedequeuimurompa ^tltememarp:onobifque 
r^J. mavtquirefurrectioif **- fomue t>ricieuirpciiunc 
Brlicerolenmacolimufmnout «inboianwtieapud tua;f.i 
«are.tuirpiriai6amo!Kaicrc ttam tlementiam bearillvnia 
furgamue.percjjnderiixuHo' vi rgo maria mater tua.cui?fa 
fpirirua^HfC'^"'::-' ■ " cratifltmamaiasiboiatuebe 
pereutldc neditte pamonie oolonu gia 
«moiBnnrimr-'' •;-''•■-'- -• disprjranfiuit.-nnrefurrcctio 
Hjnotntccrucinnim que no netua nouus amoz accendit 
woturnifiTWfuntfaoifotffl Quivime.^cnafcoa.lMUt 
«ri tbKcedamVctSinsalilea Swreritonsvereaira. He 
fohrievidebmfnriiroirivotj mte.; -»-■ rt. HllaalFapr 
BllaP' Osagniftcat O:ano. Oim mtic*are>?. Ucrba.ma. 

Pfteftaqtiefum^ompsoe^ ,<- rwniene.tA\ fieuirrcrit 
vrquigrattaoriieerefur onsSicurotrir.gcrfmlirea*. 
KCtonle cosnouimiw fpffper -t-j- " 1H0 tp f - c " | ** pffripur 
amoiemfpin^amorteaicre .JL, iefuibaitripfarjeiicalrel 
(iirgamue. per eunde eiufde Ifi quodcrat in fpacio 1 1 adioni 
rpirtiowwvlrimo benedi feraguitaabbierrmnoieema 
camiwfptoribebdtJa^. T>. ua.ftre r .T5ometiabearigre 
^rrtcm^tirtcmurbodreTCiiif -r Tlquoridiajo:tirjapei;i. 
ifta&icfctctiticairarciurrciic J_ nanobisfolemtarelabo 
ofiB* E^ultidi-ilctaditcmp' rantibuf pauca foquenda funt 
cfb Tiiiicba noftrum tmolatus i foitafle bec vtilius p:odcrtit 
asnus eft Slfa rcfum-tit Dfis. qnia fepe alimenta que minua 
9acopIctcciu.aR. ailar* Ca fufficititauidiudfumutur.I.e 
inuocarc5. Tnrcoiicrpcra etionisergocuangelicefiima 
uiV*- ^cccnift-,;; \-isf -i iimfcfuiltarainoiiperfiiiiilii 
mitantuni. (>'. TjfcdiesSeg vcrbaoifcutcrenc Dileenone 
wr. .Confireojofc Spiritum relti^iialcatferniopjolirio: 
nobw^tficptc<35.l>wam. cjTofitionfsoncrareJV. £ha 
3dfalutatione breinane bic riamagdafcncsalfa mjiaibat 
vfqjadtrinirarJiquanrujou oilucDloa&morromcmmii tefuj 
raifolentraeco7poiufrpt.aii. qucqurririsriocrrbiclurrerir 

Kfsiflacclilcrarcaffa q: fiiMocut^c.TlreccdctuosigBli: 
quciiiautmpo;urall'.i. leaj ibicurn.uiiicbitifl alfaatra «.•Ci»cii ree tkiteWrdpKfei? 
tpctroquiafumxit^ommas. 
p-iccdcr. lfau>ftuiwa 

Hudiitfe fratrercbariflimi 
quiaouobusoifapulisj 
btilaritihisiitvia.rioiiqNidej 
crcdcntibu8.fed ramen oeeo 
loquauibusDnfapparuitfed 
eie fpeck-m qua cum reeogno 
feerent non oltenditlmcergo 
egitto-isorisinoculfe co;po 
ns quod apnd ipfos agcbatuv 
inoculie cordis.: lulenim 
Domimtm ntcam % nclcio obi 
polbcrum cum picont ciange 
Ii. lloli rtcrc maria ia> (nrrcrft 
ficutomrpzcfcdct uoatn gali 
IctiiJfbicuoidcbtn* nllaaira. 
6 Dumcrgoflcrcrinclmauitfe 
i piperii in monumeru i uidh 
ooosangclosinalbisfcdcnter 
gDiclitci.TloIiflcre. t cr 

I~C.fi niqjapudfcmeripoa 
icus^amabantTDUbita 
b.inr.-eisaurem oommus fthf 
«p-creneaderatfqutseiletri 
oltendebat.Dc fe ergo loqucn 
tibufpzefaitiam erbibuit fed 
? e fe ^i-^ntibus cogninois 

■ 
litiouriciaitcIla?icrepaiiir 
-Coug:atulamini mibiomca 
SBiltgitiionsqmaqucqrcbam 
apparttit mibi.Er Da flcrem ad 
mnumcnmj uidi Dfnn nica allc 
loya. f .fecccdentib?oir t -,p Bua 
nonrecedebain fcd amo; is «? 
>snc rocwnla ardcba Derider» -6(»SBew5.«Bapatrt.V.'fS 
ffi-arulammi. '*" rcrxosianda 
ttlue. Surre^ttoomiiiof vc • 

lliiair-.ioliaatroair.iQilB 

' aIIaairaairfl.Dn«rcaJ*. 

^ubitare. % Surrcrir-ona &c fe 

prcro. ^clusiurifit le Oifti 

plujruiiriuioiibartuiiirocuif 

co? tcncbanf necii agnoleeret: 

7 increpanircos&i«8 o ftoiri t 

tardtc&deadcrcdcndti i bic q~ 

locotiujnr.ppbctt aLra...>.- Bn. 

<T-v£%-fblemtateparca cio 

Inmindoreiiiediatnbni 

m populom nium quefiimus 

ii.iprorcquercprrn 

fectam Ii berrarcm confeg me 

rradvirampjoficiaj 

ferupiternarn .per oomiimj. - atu. aLIeluvaallaairaalliiallaj 
allaailaaila.:- xegemponc 
K- lxctHefo d itmi.vu-t.tK 

naabpdicnu. aiiij 

allaailaaitaailbalfaaira. 
Defecit ; t arj.rra. 3d tx a» 
ailaallaallaalEjallaailaaiii. 
aiirabiiia ~ier.fte.adre 
fpw.an. pUmi. iv. laec owa. 

}■ _-;■■■ ■■ •-■ alfa.au S ep 
twmim n fupia. -p>7ora 

Offijana matc: pia:ftotla ma 
ris appcUari8.opcrii pcr 
ntcrttg.aiarri):picoequara:E>S f oiffiric uocata ftdbouosCTobdi aHV f^]f®&J£g* 

ta.3ltacniUjUporta Bquiw* poecdoqe «npB OCVt 

toieftorrabccretarsentiono fefapfcb.iliaoueVcncri 

liainfidfircpletlciirta.^uamfi do colimus cna viucdo tcnca 

diim P eratririftabr.ip«oatn): miw.C>cr. «ulwn» 
Icriticprimordfafoeriincccria >> r -">' 
Omariamagdalcnaaudinoia flHW _ " l . iei !.c' 

laudeptcaaptfrprntberuiftBj ... „ 

dcmenrer/cma.aJtfopfiiinc v. SirtWKWrfwe^ Ue 
Wciflri39telauir.a,pe«aii0fer nitc. aitaaua. p». 

uoefnoeatcBtBceinfidei dan Dne&ciiGintcfpcraui.,*») 
ueina.t»c&cie^staciresiiai niirtc ccuf nr. 3n&nopudo 
eoiaalfa.* ■ftcfurrciii t-iie.. V.p.euirrcnt&n3 .;.-".- 
ah.Qoiftitbi lcrmones quos * TiiUo tpe. erctit ier«s fn 
pfcriisadmiiiccaliulatcricftif I .medio&ifciployfuoj4 ! 0i 
triftcaairaairarcfpondriieatit titeta-liajrvob.^trelq-lx^ 
uri^uinoniclcopbflSDirircitu . . 

rolrjflpcflrm a ce.i»bicrrmeno XemTucre{wrttafbo 

eowtomftr q-fbi-ni fnr in illa bis minus t redeprornrpaulatij 
p 1 cb'\tir. ! cjb J iHc 1 Pitrrqr70iic tnfapiOtetpaitareama 
ront&eiefitnasarcnocj!iiftuir po:i*oftcnoit:qmaiiiimrum 
»»betfl poiefr iopc i fcrmoeco tanp erat nrtus miraculi . vt 
raocoicipplbaira..- .flBag. b.iefr*cctoucaperefi;agilta 
E>c°qfcliiii,. : ■ :< P»"- ino:taluipcctoranpollur. >y. 
■ rxc. , aira ^b:i(tiiBrcfurscBcXinorttilfl 

Tloinfcrmeto maUticincq. ianenmorifmorsilltiiltra iion 
rie fcd tuojimie rmceritane? &nflbiT.Qiiodcnun mornrjeft 
neritans. Sur..:.,..Ttoncfic pctomorCLiufcftlcitieiquodaui: 
opoinnrpatirpjfiraiiitraf in iiiunuinitoeoairoalta.v.Xftor 
«rianUaira.p; fliag. Oftf. tiroecftcmrpe.ppOclKianra? 
,^nccdcqsornps&eiirvt rclurreriiPEiuititicaiio^iiraj 
liqpccrarornortrorpoiie Quedcitfrn. "lccnofeeuiida. 
rcpmimuraoictifl matis imi r -£>TttleTi$\u$cimbca\\iia 
nctibufperbecpafcbaliafefta riqiicmitiuprimo vente. 
libercmur.lier. -'.■!!!.,.:.,;-,. rib^adrnonummTU-.umefiio 
*tmeipics amorfc toibVo ainoreferunitib^^vineieito 
pbetiaintcrpretabaf Hlif in cm luttij lapidei ^btatp-™* 
ijtb^fertpiunequepcipfoerat fiwtintcamin.iqj»™ 
S»r S c»,c-o« Dn„„, «.„4, „,„ m millcVrmncfS 

JMd mnaier.,, motc ,ll„ru d„ „,„s c, „,,,, "»,,i,j Bo 
S? K'o'''7'»»c5ollr,,di, m,„,rpr,rclto, c tci MuS 
S°„ r » l " cr » rr «'' , o «rta «rcrrfar „,,„»« „„1°™ 
mamfdtaoiicparr&ccrrm. ccfacBcrcic-irTa S" J 
Smrcj,ip,no..fcc„„«,ipo iifm colfacrc rrturrcr,, rfc ■« 
to„,U5,„.,jo„,b«»„.<,-,j, rcrrtcofcrrcicrc ,„ ,,SS 
f„ ; -Srcec,„cr, NHICtVMB S r,c.ai,„c ,,cirlm™" " 

S„?"r '5 : '' J ! J| '"' «'"'i'r«.'.nic,„„' 3 ci„„ 
ifJE o I c?°" Xc - 0o " n CB! ' cf » »"« ' c '»»itc m, rir» 

i.„d„ . |»™„»„ 8t cr, «,,,,,,,„,,,,,;;'; 

f ■'■ Ul ™ in '"' ' ^ H3cf ^-- Jllft. f».Xaif 
'-»■ "KifrnW , -air ««e.pucn. < - ■■= IV T3ecp, eff /-TOMKQUCtamMomtli tpcep;telictanr»«rror«iJ|>» 

fcuapafcMi» c,iicvcncr».do ita;K,o,l,doi.c.™fam' 
coinurf c..a vi, icdo tcncam'' » irnne mosr.» ""<" 
Ser* tt»lccii,»-"< <"'•'" ' »pr,.Tcmme.niutuirrecious.e 
JKnomvS^ma «Krti f,, Jp l„Si„,,«,ra»ir».' : IUTK 
5i*toSurrrc>iiD««. <"'"-' nqmSlpn(cSloq.cta,t..crt». 

Sllaali:.. S.iii.iin.e. MmlidueiJ.Teii.mc.nn.. 
j,rv„i, r-ninripicf. Ke I polf conucrlicnenifu:» 
SJrSrt. ' «J ( „|-c.H,onc.npcmirre 

TT t? 1 lofpV. cM.ffclt.iuie dut m»r.l>cu« vc:o »e rrielc. 
XfcTOicruB0.fcipnliefu. ne.ncv,ee.uinnon refcd.r.Q, 
£.«r*S..« • ...Jir.lc .,!m.1c1IViCtun,pcrf.fe»t.o 
«auVta. flc «fiiqua. -"•"' ncm cucrcre. nl.ud ibeonei 
WtSsKSSniWe.!.. p- UicrM pccniafontjcre.Sut ple 
JJtictio fancti cuSetehiqoe r»e« iicboci.i cj ticpecciserer 
c fl coriatirvirouinull.itrfpnc. 

pordleiirpcmioc|iupifc.ito! air»»".» '> u ™f"'":S 

«lioucii 10 ™.cni™iuolw.WJ»«W= 

ncadpifca.ionereddut.ac»' u.m«n*»»cc. '■■M™ * £ 

Vcnue0.c.ii.lle...oniiticii« P". 1»'»'"'' "" U ' 

„,.,„i:ruif«ratruircf t ,icicrre * S..rrc,~."e. '< ft 

tio aprueelt rcrno cciorceur ailo. ir. • Su r. c.co. DcJft 

"peSi.quod ocrcltou,.'. <■' 1 | J ,.,i.c,n»,t,cr,na,» ? ure.o 

Sreeri«rc«ci'fcr.nc..rnulfi ili,ucinc..««ll«. ■-'»;.,_ 

S„Scortliotc„ip»fcb«„o f-jlru«<,»0. ?<»"«<"»* 

rSimolafcips. ,t«cscp„le l 'olucconuafolcniutclcti 

„S ( .»ir«;*.floorTuJe.u. tac.ceicedcp.'0F>r,U8«pec tpafia feffa q colim^pucnfreacl 
efna gaudia mcrcatiiur.lier. _ Txcoief. aiia 

atfcrom , 

IUdca iurrcdrjla cur mancf 
adbuci vi-renida . TSerlpi 
te rpicolos ejualiicr «tnur mdr 
ta redcprori cann i na f rgo pie 
rcr rpe nobis oans p;ecamina 
KMuCncro; mnculti clcctorti ag; 
mina.^acrcairerurscfadbca 
rigKaoignnrcpcndcomcrita 
Tbaradln fancti tcnfolatoj pia 
«rpccram^fancra rcp.-oiiurTonc" 
ttia Tficracwarccnriofiislacra 
folcnia QuBcsrcgrcrrtrefYrlu 
nubc tmne dara . -piollcns tiu 
Dccrcciraalla.. ftcruircrtnnf 
-n SimoiipcrniscutiiaudiDct 
qionscruuicflructiimtfcciar 
cnfm nudtjst miTitfcta niare 
olTa.[« fliag-". Dcoegno» 
TJiccOl 
es.ve.. Jfira. i 3"n E»ic rcrurrc 
ctictuoiiiccpicfcdaueainsali 
lca.jti.Obrutcrtiriv.. 
mmopancinpirdfiniri iFaunj 
nicllieaira-f?. masmri. 

Pftcita c7$ oiiips vt b 9 paf 
cbalfefcfUuiratifmfrjbi 
ic lacrifini t rpjlc 110B trtinoni 
Iitarcmhmrzvir.irol.T.iMc 
pitmi.i.-|i t -rriiiti.,.:, :;;■!(!,-,. 
''"Ditittefireoifdpniirroiffaf 
fcrtc Depflobos qnospiehdi / 
atltts niicafccndit aiit rr mo pe 
trussiraritrctcfri terraspie rnmi piTdb^altav»^. (Em*. oft 

■ -^gnospbccpaicbfllia 

fcftalctificae pcedeippi 

tius vt ea qne ocuote aaimu* 

teadi'u3tcftDlitipleaii)*"i>T. 

«rultem^ .-i.v.Tnui. 

SutreritDiigveF. Inno.rf, 

ailaallj.- 'rjncgfbirabic. 

■Cofcruamc. eraudi.oov', 

RcfurreritBnB. .-..irw. 

i niltotpre.ffiiaria (raoac 

ad iitonumertjforiTploraf 

f tre 

; -ariamagdalenequeiiie 

r.itmciiiitatc peccatrir 

3miido*irarcIauatlacbrpmif 

aimtttif* vox verita 

tis ipict q of oimiffa fiir ci pec 

cataniltaqrnoilcritmuitii. 

fcccuicdlcocirribuiudar.idir 

Oauid apcrirc librii t lclucre t"e 

pteristiflcu!ae9.airflgiraaira* 

kifmueefta_it9goccifuec.fr. 

■ accipcsc uirnite -roiuinitatcm 

«fflpicntiairorfinidincs ibe 

oictoiicm.aira^ccrio. ircodo. 

QHeenijfrigfcIa pri?pec 
__ caiidorcuiaferatpoltmo 
1 1 !o:tii ardebat. p* 
ifivcmtadinonumcuibiojcoi 
pii3Diiicutiiiijjir t 'ijitfiiblatui 
credi cfft artjj 01 fapiilie nunciai 
Uit.Ouivrnictcsvidcriitatqi 
iii cllctvt uiuliei-Dixerattre 
diderur £rDerie,priiiusfcri 
pnicfl.atncriitergo oifcipuli 
rou.acDrindcfubiii 
SitaiaiiaaiitifaDatadmow mflttttmfortsploranej > 

Digrf 5 cft bnc acapcre tfb? 1 9 
pairciignaculac^.Qm.occifuf 
es i rcdlmtfti nee Oeo i fan guic 
taa alfa. v.<f enfticnij noa dco 
llfo rcgnu s faccrdotc» ■ Q.m . 
■ 
bui^muticrismenteqiu 
tavisflmoris ticccudatquc 3 
monumecoDrii oifriputifecia 
reeedeitribusnon recedebat. 
frqmrebai enique no inuenc 
rar.JiebatiquiredoiamonS 
ruitgnefuccefae?ciueat)l.itu5 
credidu ardebat6Tideno.Un 
de?rigir vetSMiSc fota videret 
q remanfit Vt qrcrer. Deora 
pruderif^cedifnidflltaairaOf 
ecdomclliocftlingQacr?.$flu9 
WltilianflabiaciiiBBlfaalta. 
«Sapicniiflregefniin cordcc? 
t prodcnria tu fermonc orie illi 
us.5au 9 0lonapri. Sewc 
pvudcims. ZcCcUmtauda 
tn*. Sarrexitone^c* 
ditr\at.H&.4rTt8.efeWnit 

i d m onomen tli fo : is p lo : a nf ui 
dirangrioamalbis frdetticsi 
fudnriu qttod fMcrat lup cppui 
fcfa aiEMi Bcnedict". 
fr\ ^us g oiuerlifiitefjeriHs 
{J incotefioetuinonusadii 
ruifti Davtjrcnatiefonte bap 
rifmatiavnafitfidee mctium 
3pt«aaa«ioiumi. ticr. 
. . ■ . ■ . ■ ■ 
pfati.fVT?ccdief atla ■ ©uirelii bna qni creauiteia 
tmiftrtus clt bumauogciicri 
pfa .'Rcfurrc r ir libcr al) in ferir 
buereifrapi ofa X oicpafcbe 

ReYurrcr.ii cmo. > lulenit 
»n;mcuncfa3ubipofucriitcii 
(itufulruliftieuDicitomifoiatfa 
tegoetSO&aUa aira.w.flba. 
■■■ Dcus qui Diuc rfitare>id 
ftatwncm. ari. atfa.ps. Xauda 
tepucri tnecDics. 3ltfa.t'. 
SurrcritatiiiTim^oefepulcbio 
qui $ nobis pcpendt in ligno. 

5urrerit oiii uerc. an.Si-dcf 
cco; meii tiiidcrouidcr orij me 
umqocro?noiimuenioubipo' 
fucruntcum alla. ■ tfio. 

■ ■■ 
dnp.ifcbjleifacramcnruj 
liberiorea animos prdtiiilli 
oocenoe Tmccuerequoo ira 
fceris i amarc quodpzecipie. 
TSeroominum 

firecordateiunt ticrbo? ciuft 
1 regTeffe odmonumeninunaa 
ucruntbecoiaillis underiice 
tcns oibns alfo, .fliag. 
- iReftaquefumusomnipo 
_ ; " taiaDeusvtecrteuatnti 
^ruommnriiitcaieniembTO' 
rumi noua fcmper fccundiw 
tetetetur.ficr.. fruttcm' 
ycria.vi.v;-. - Snrre 
jrit oomimis verc atlli. txe 
nitcerulrcmua. inwenuiw. 
ailclufaalleluj'*. Cd* 
enarranc . t"v.uidiat Do 
minemitirtute.' Reuirretit wmmu<i.3«ui! l !iimAKbiim Hudcdmoirripultinitfilileas 
-r-Tl,.to,p,t.a n J«I0,Tn „, lc „„ 8 
-JLpuiijNcrarmsjlilea!,,, 

iOTBj t rrliquat 50 „,,ii,, m ,e HJ ociKquibocpjrch.ilcr.i 

e'iT,„-,„, , • , c ™™'"« »irw„iit,.,„0|.j 
llaitcjclillcctiorrcocbj b„,„j„creJ,-,-ec,3c„liirioanic 
nfrimiqujmoaujiuim» «WtWIifewrjiiodKrHo 

BCi q; rru.pbum rcdcmpro!,» ctu licr. 
"'fj"; ' W t,iriroomi„„ a , 

cleatru» McJ tractarcveltm' rrfurrmir» mee olrit oomi 
B, .tticrci, l,i, frucmmrplnrj „„» jiceji voo inctaUle» 
folciit.. S ,iiJic',,icllcco E ,-,„„r Om,rij.Q„... r ",, B *t* ",?• 
M>Jrijmj,;dale„c. , ,-, , Djcjemibioiopri.icclori 
CXfrmo-remioeiaromatii tij.illj., ., r ;. oiafrmoi 

,""" iiu S; 

l'c'Jo t crcJe.lo J,rc„„rro,„j „„„,„-. ,„?"*'.„ i?' ,Ja 

SSffi !" rtb °»».t«»crcr»™»ra, t 

CCvauJierUiipiirqooilripui 7 adornncroi c,i «,„-,,,., 

sttueracilli»ieroc.cvidctc» „e»er,,iic»bap„ w „rc«ec» m 
S,„„r,""""'- ' 2£* "—P.tZfHp.S 

7lL.„',"'" lT !!: <titiira«.ojj«»,rieat. ,,.,,-, , 

..,'.ip>rcf„r «. .'iotiovcmtipitaiajopm 
rSpou KrZ "," £5 «'PtoropJuiicSicmS" 
Sia, :-,i.,,,.,nf ; .',.-„,.,,rib„afl x 

-,„ P .' „ ■ ^ l, tt».t,carctqico; rcdiraocvera 1,'perras. T-,er 
L,y t .' Sco 

S,ZS'"\' WC '"? M "< K «"■'■iifWcririsii-Kjrciificru 
ratiefurejcri Jo tam fitpcr rcr ofirj „11, . ,., flsai" 5,: t ,™ 

' 
KSSS,;,.'--"™ 15 ™ A«lf5u'»t'impet,Jevt1 
auiliiiuiiiibiotritics.:,e 111 buondtngrarijoriiltfritcoto f.-fttrtttmJjM-.ptrtisrmni m'tpuo;3d monumenttini at 

v: ~.3abbato\ ...■ ■■■■ Sur lclura ,S Beriedictus ofo. 
fttitBnsvcrcaU'a,,Mllcmtc .- ^Onccdcquetumus omnf 
3nno-ar ailaall£pp.t>n"ere vj,potcneoeusvtquf fefta 
git. bmeterra. . "ludica pafcbaliavcueratiJo c$imus 
me.i) ftefurrirrfrDn&iacaj pcrbecwntwgcread gsmdu 
- ■ • Tl lilorpc-tlni ioarmej. dWiwimercamur."C»n romf 
JL, f.ibbafi maria masdalc nnmnoltnmncfumcb:itftu5. 
iicvcnirmanecusadbucrciie sj bo:» vi fupuin SerM 
breeffenradmoiiumtiLetre. ferunda. Hd vef>«ra8 arit. 
itcttw ari. 
•j-/ftrfofcfcHaii5cUiqiva5 aU'aallaaU';ipB,£raltabo ni. 
O-J modofrjrrefaiidifHc.Hi air.uU.t allj. X.iud.i.iu 
fiipfTcic biltoriecrtapcrtafcd aila.illa.iUa, laud.iti: 0115 .■■ 
eiufncbiafiitmvftcriafubbrc ailoallaalta^.taudabiiTs j. 
uiraiereqiureda.OMriaiiniri . ZTbncqrJnatiiccroeovt 
dalenecumadbucrcnclvecf v./citmiioi!7bccevfaoria 
fcnrwniraiimomimcnrii..-,. qiievfcirmiidijfidet-iifa.jv. 
Vtfupjflinfcrfarcrria... n :j, fliigr tin? £mi tocnrus cft.br, 

Iaffabifforiamnorafbo ■ i _ i Dccramagni pronidf? 
ra inrta inrcllcrrnm vcro r\l ftolisalbfs cmdidi pofl 
mrmcureqtiirentie ttmKin tJWlftaj maris rub:i cbjilto 
idliftcntia . floJtia cnfjaucro can.im"pnncipi, o "i" 3 coj 
rcmoiumqucscarnevidcrat pusfanctinimii iit ar.i crucis 
mo^tuuciuerebatiiimoiiuriito tOJiidiicntorccProfeo guffj 
■frquiabuncminimeiiiucnit dovntuii^eo. . rotccti p-if 
fiinmi crcdidit- xcaiotenia. cbe vefpere a ocuattate ange 
Tjrribucerf(ocrarittciieb*e loacpiiocdiirillniio pbarao 
/j/ii^vemradmonumctu nis imperio- i amp.ifcbano 
^ucurrirciciufcifdpuiilijjiiu rtrumcbrilUiscftqiii immola 
riaufr-3> fllip:cceteriscucur rusaornus dtfmaTiraris aji 
rcruntquiprecercrisaniauc riuc.ii-ociiu-obl.iL-.icir. o ve 
ninr vidcliccr pctrno 1 ioau reofgna bolb.iptTqu.ifr.taa 
nea.-rurrcbaitrautcmouofi ftrjrt.iiarcdcpraplebscapti 
mu[fcdio.iiincsprccucurrir uar.ircddiravircpmia.g;oii 
cicius pctro. aiit. furrdv.nc Hiraeno rpus tunnilo victor 
©uoffinuUillcali^tnfcipuluf rcdiccicbar.itrorrrjinim tru 
prccucurrftdcIuepctroTve dcsvinculoTrei"erj3p_qdifu5 


t > iifliimua aucw: omium m f luifTbilis ruffos ttlotHj perui 
Jwc.pafcfo.-ili gmdio gfo onint «U. j nfabncarorominm di 
morrisimpcruruuDefedepo fcrcto:«(Btemponimfeitil(i 
ptiln. ■■ loiuttbltiomtuequi bo.ecorporanoctisqutetere 
fjirrcrima mo:tuifcu pft fld crea. Oft oum m-aui mcoipoe 
fruifepucnia icculaame fc breuf mancmira rcmpore fe 
flianc nobifcil.ctnc. Qmaduc carofiomj DormiJivtmens 
IpcralcitiincltnataeltiajOiVo iiicforifto vicalcr. :i'e oepre 
atTa.ar -Ciireroeet&Lcillouna camurfuppircesvrnosabbo 
fabbatoriim i tbrcttlGt daitfe fte liberes ne valeat feducere 
ubicratOiicfpulpsfffariftent moredeptosfaiigiiuv ncfii 
tcltisfincdioiDititcioparuo musaucro:. ilimbioficq. 
btaaira.' O}agnifl.Ol«l0* fiiftodiiiosofie. tt "rjofrpaf 
. ;.ReHaquefumusonmipo ficneofiifamiseftcoiiuenr^qt 
J tcnsDeusvtquifellapa tioncftintjenrumico:piis)inino 
leiMliapcgimusbcc te largtt nutncntii lapis liiftmiiir ppcroi 
temo:ibii37Vita_reneamua. mri.moinimctiircddidirccIcire 
per.oniii. ^ndiciirn" orio mjsariraolla. nric oimirtie 
ocograo. ofo vriupfalrcra. ■ 

Sd llatione owb-fobbatu. « P r ° - 

Cererovfq) ad afcemionc orii marunniirn 3M r itonri alTa 
mei;-^uefan.cu-.iS«oioc f «i&allki*! ITenite.' hrmT 
tbjtfhisrcfiirsensctmejruis ■» 1 £ e ctcmc oric reiz ctea 
lainnonmoi'itiiniio:8it[iuiiro J~* to: oiu;qesnri lcclaii 
non Ptiabttur quod cmm uiutt p cn p fc filius. ' I iumundiin 
iiiiittocoaira., Dfctttimu&ib» ;■■.- inafttbomi 

CuiaDiistsnaUirall^ *Wlt«J« 

■nle. item.i[wlu8oe 
idltialtipietjtecurtodivt ceperatlx.fti*bunianigcne/ 
qm tU3 lunt rcdempti palTioe m rniiis tu fomia corpo:ie af 
leteturetiamrua fancw refur fnmcrcDigrat"cs.('i tbomi 
. uui vttits. Bene iiemrcdtmcrcsqiiemanteial 
-.,).. -ii:iid ofio. ettriig piafiiiaiicraSTnosococeiun 

*'■ 311.1. £ii;inuocJrc. scroipercatnis conmbcrniui 
•mr.pne. CUiibiML. tc ucm cditiun er rircmte pa 
ceniic. ; i. riitituobia.b: udciromiiisiiiiimaperoiiem 
■¥-€fliiydcpio:li-ciihVbuj TiiosrefurgcreDCiiotatncii 
-*- patrlsaltiultniiu^lHae tecrccjimus.u uinobisper HaptfrmfiBonaWindulsCntia frtT&tioncruSrnffmtn m»i 

grcucbamurvicultigati.?1ac cturueitrauitgmo:i"iii r ury e 

O.uierucc.pprerboiem fufci nics ri af*to vco, virgiscjruiir. 

pcre oiguat^cBpediltituum rwtrafiueC.eirateraFiftrj 

tiguinc nfc ialutfii pciii. ue aBapfi. 

fum^aiicuv. liaribi. aiij. 

fgoffigfu;. BC3t?tw .'--.ir--OcqtfiiatU5. -■ 

vc&iott- craroMlucisratilarcclu; 

"i fs'- laudibus intoiut mtidua 

.-Jufl flIotp>..CiTfcrofcm ef ttulransiubilatgemeusinicr 

re[VnafabbatO}> ?fo:efefieni iiusv1uI.il. .tirenlLefortilTi 

daufe vbi erant oifcipuli pgre inus mo:ns conVra cris virib? 

Sri^ptermetiiiudeopveic pedeconculcanftarrar.ifoluit 
LisTrtetitintucdioralcipfo apenamifcros Ucgclaufns 
rii fuoj: ? Birit cis . par. vob lapideaiffodif fubmtlire rriii 
^tre. -■■'' ' ivjypuf-r. pbispompaiiobilivicrojfui" 
■jrjRimabuflcctK limfc olurisia get 

Jfc^liceqoaium pulfatqiio rib^ifemiooIoribusqjfuiTe 
poffrefurrecrionccop^DrTicii ritbjisrefpledeneclamar ari 
ve)iftiic<pclaiifisianui8iidDi gclus; 'rifteserarapudne: 
fcfpulos igredi potuic. i '■ ' %w ccfui oni quepena moms crti 
gelus n fupja. lcaio fenidn dcli kui, o.inaraut ipir. &er 

Bfdfci^PiinoBeftqjftiuia monebl3doangclusp:edirit: 
opatiofirone?p:ei5endi mulfenb^igahlearais videti 
turricamirabilisnccfidef b; duscqjrorius. Illediipgunc 
merinicuibuanaroprebeter. conciceaplisboc oicere vtde 
pcnmciti.SjlxcipaBriredo rescujViucrcofciilant pedel 

Kro?isopaqcrfaiictipfisc6p oiii* .." uoagnirorafcipfiiga 
L s ditiiequaqj pollimrcj: alia iilearjperepergunt vidcre fa 
d^oparioncpcnfjdafur. vtre cicmDcfiDeratamraii.oiaro 
fe?mirabilib?hdeti!p:ebeaiu; pafcbaligaudiofolmundoni 
fca rmrabilioM- aitgls rerradiocu;rpm iamapli vi 

IXludenico:p"oriiinrra/ fuceniuntco.^poico.Oncnfai 
mt ad oileipuios lanuis fifovulneraiiiclxilticarnefwl 
daufis qtf videl; ad bilanoo o gida rcfnrrerille raTm vocc fa 
culo8fjnoctuirace;fiiaulaufo rcnturpublica. uer rpe de 
eriitcrVtcrovginis.Onider mamllimetucoMatiortrapof 
gomirfiianiiiaclmifwpoltre ndevrttbilaudceocbitjfred rtartitfffwnriitfnttwi!, O ttf 
furnnfauCTo:. & loiia tibt. *■. 
Sn rrc ri[ t>n> oc repulcrNo.^*- 
^rvaldcf* 8ft»ore E*?gbo. 
vtfupiatnsic pafcbr yiimc/ 
rno:!3 oe Pomtnka. iTnrtf. - r>0. 
Tbofttiicsoctci tannio d.ilifft» 1 
£rcfl"cmft)mt cifpar vo$ alla 
oira.V.^n rcforrecrocniarpc 
£cli -7 rcrra |r-rararaUa.O'3nC' 
■£>:cft3 qucuitrr? <t ». Si in fe/ 
«trcntiir onui vfqt ad afceri' 
fMxic^mabcniodfcflTijrSquo 
K at rrnowrr- Ir cnonce euene 
rtt poft manirmas ficr mrtno/ 
«aocrcfurrfcnottcprrartfc 
vaMe.f 5tirTcritnne fefc. 
eroDeus qufprrvni. - c it-fi 
»cfpfr*n£trefpiaciitcr. * 
Tfianew»fo.TtrupMfti»5 n 
ODiMiuco/ffftu^illaJrirfelc/ 
ne. a4pnnu rT.ja^lucte. r ri 
lilie wwtni» vfipuf.Quefljrn* 

-7Blo:!at(W,;: ' . .: rv? 
jjt-mnoi-a-. rjtAofhpt du 
ri qttalibct ntt vfq$ad afctfio' 
ni-?m.nti.ai!'aKftHTCtitpnf. 
afia ficut rririr vobia alla alta. 
l* Dcufinnoie.c«.Seatiima 
enfari. Ranbue.ps.Quied 
$ vuit.e tp:ctc» vr f pfalierio 
<i 1 tcrriam br.Tliiefancreno. 
3!l']i.ipi3rL-noIi!i L \-it aira 
ob oitio monumcuri aira aila 
P». Xegcm ponc ; u Qme qd 
rjatumcir.K. Rcfurrertt t-tis 
allaaUa. v.Stcutoirit vobia 
alla . elwia pairi, 1- . Surre/ tft 0r7 «.^- Siftterit tntts ¥fW; 
oio.Dc^qutbodicrnancfl 
'crr.tiiHM-.Rectoiporcns ve 
rarocitf.i"' aiianoli flerema 
ria.alla Rcfitrrrrit frie dllaale 
Iu^a.^CicfectttfaIune. {«• 

epuletnurnoninfermeto 
vereri ne^iitfcYmebma 
liciciitcquirie fcd ia3imisfi 
certtatis r veritatis fil-. Stir 
reritr-nevere;allaallii. *'« 
app.mur fimont alla.Slia pfi. 
p/ , ettrrerit. V-Surrerit cna 
ceftoto ceusqwbodfcrna 
Die.adrd.wam.bv-RerujrJns 
tenarvtrtO? 3»-Hlla.ciue aue 
rte mulicr.ifliTViiiertremciiiH 
moruifiillii.il/a. wi&irabftia 
/T\ Oituiiecftemrpsrap. 
S.t^ j>pf nclrc-r-r rwftn t rcfii 
rerit pjopter tiimficarioiie na 
flram A'.currcrttOns oe fe/ 
|M'cr>:o . ailaalielt«'a>. Oui 
p:oitobifpcpci1irii:luTtio S'l 
lelur>a Slciaparrtetfilio. IV, 
Strrcrit eii(t. V. «iiiiifi fiint M 
fctpoli •fljft ono alleluy a .<~> 'o. 
Deu» qui bodiema Pte.fr ita 
dicirurad boras oicbttroriiriC 
vfqsad arccnfionci wii. a.i ve 
fpcr.Tf, 1 ni allaairaaUaaira** 
OfritDo.ait.aiiaa[laaUa air« 
. alla. r*..f ofitebo: ti. an.aifa 
alleluraallaallii.t*. Hennis 
vir qui.au t. ailclura allelura 
allcluv».f%.Xaudarepiieri« 
..n.allcUn-a allelura aUeluva 

w.^neniu tfraelctwtHius. omem&A rwtom; ■ &im wdwrlicrmftcanit mitterts 

tranffiTct. - HdccnaVf 05.ie pcr igcUimfuit fenio fuoio-i- 
nobifcii. frrcfpicictca. tii qiiiKllimonium perbibiifr. 
ffl»aj.o'. Dcurquiboclierna vertooei-iKimiionfum fdti 
«le. 3i m craftinu5buius otei cbiifh' quecunquevidir bcat? 
IeltuiMipi«fuoicnrn«tiia qu» legtt: « qui auoitverfcl 
ftisttjo^taKtffofrtfcptT. jjt. propbetic'buius ^feruatea 
ojm.fliagtrfficanT orarA- sd qieafcript3fDt.rpe.n.ppei! 
memo^*rwiraeaarit. rVfcojncUt vttismicriiKflui 
ttccaur fcnpta ftint «t Creclattr fuauirarc j cdoiis aUa-Xranfi* 
quu [cfuscrpe filtttB Dci.i vt tc ad roeomncs o,.concupifcittr 
ircdcntc3?ita-,bcanfiiicmiie meiagcneraiiohib^mciBadi 
jpt-aila. InrcfurrccEoc-, plemimalkLuvaoJlcliiy-a. . >1n 
T^eliaqudiimus. « niiitur meomnissracia vfei ocnia/ 
jperypjonm, riSfmeomnisrpcBVites^uv 

V mu vmid afaiiori, orit tuas . £ranfTrc ad mc.l eft.iL 
■ rncantmiciudcfquoniili « £>inea fepteecclTis qftt 
W9cuffodfenicflfepulrb:updl I flfiactra voE-rpjr ctbcct 
denirrc<tcfldlapidir P ofirtoci qeiqerfltTgwnttir^e.Tafc 
qrnorcniflbjrpctra luftitic.aot ptcTpmnb^q f ?fpcctu tfvoni 
reputnt rcdd.it aotrCrorcjcK a ri f&?aicnirr>gdtteftieir 
dotci rtobircn oiccrcnalla aira. delis p:io<*eit''mo;cttorrpii 
r C*cttem ileritrios 

boiitaqucfumuf. r .-_ -v ilauitnofapctifnrisIiStcoic 
<omploo:tu5vifupra ^cria fuo.ftfeoirccmiimTficerrfo 
recundfl2oeccKTO.3nititato M8Wopatrifuoipiic(lo:ia7 
numMeutra alleluraallelu imperiii i fcenljfdbr amc.* 
F<t. Ueuite Rexetcr auditttwciii.oca-lomnqs «o 
HC. Tfliioctlirito fnptrcepfal cemtomtiiiimacnii allcluvarc 
nwsqiiaiibcrpicDcftia r>fcta crnabirocusueiftcrincrcniortt 
perbcbdomadaivfcnad afci alletDvaquiafactacftfalDB? t 
rtoncmnm .ari. ailelura ailc ruscporcrros cbrtfficiusaua 
htya.PiBommus iHummato alfa • ^tvorocrb:ouoctiuit 
jw 3d tcoomineclamabo.^ Piccns laodcj Picire oco ucfrro 
afferte. \*. ft.clurrc.rif. omncaraitcriciusiquitimctir 

Hr^oalrpiis tcfurpt qua Dcnmpiifiiii-ritiasni.at,rcrif 
DfditiMdfiUpauim ra , -y ^cevciiitcutiublb^vi/ 
«rcrcrui6fUiaqiic6po:tctfi debiccijommscciua x eujpupufWiw.fplnmrct fiip parto. .- Eowedeiioeramti 
rewtwatnt^terreetiaj amc. ios.^fa^toitepb.w.aiialla 
*£ofiialpbaTOp:icipiui fi/ p:otomartrrffepbane allii p 
msriiriiorisoc^geft-rgcrar nobieirercedeailaallaji Sii 
zcmivcnrur^eftomipoic**. « dictus. " Succurrainobis 
andiunocciiKcloaiigrojzmuI CvlwiaovrfitioToefi;' 5111! 
lorti dicentiu.rimctc orij 1 0« Lrrmo vr S in a Ju. nm . ^e « 
tcclarttatcilliiadoia[ccii,gfe ; * SaaituiOjTcfloKbrit 
citcclaitcrratnarcifotesaq' ITcut IHui 5 alf«i t ficiJt.odoa b^l 
rusairaatraaUVe.tlidiange famieruiateiealfa. ■ tfiira 
luoctfolaiitcjDmcdmsccltvo bUifoeus. i>:opiciarc. 
ft' masiu damautc 1 DicciiKi Sactitui. 

Zimctcoriui. IcOcii. *.tlaudr>iv!aj rr 

nrfi i Ocmmiruj t friha nounn tpwlocoriH^tacetHrbec ari. 
Surreritoris v cre. jnvclametodamabunt f.fcti 
,_ aiia. ruiotcentesDe^De^me^aila 

def.3diii.tailvefr>arvfiijatl alf.i. 
rotfationefp bebdam Xapl^. ui. Sd-rVuiHmorioctaudeti: 
r>1D:i(hjf>rcfurgenfei;mo2 aila.vo0clegirocuei bcrcdi 
vVnii8ianomo;trmo:silli tarefibi aila. I Xetami£)fo„ 
Wtranooriabifqt5eni5mo:tu Infirmitatem.piopaceaiiE.. 
uocpcccatomoicuuecfemei parvobcaofrjallanolitcN 
qciaurviuitviuittJo^auro mereaifa. Siatparinvt'» 
ra!UCi8.f.Surreritnris rt fe ■ Zx^aquo. 

pulcb:o.ai: abittemanumaz tnvt5iDmcj.Si:aT»cpofa 
cognofceloeacIauopairaTno oeoriici ixcccdcnti of "fi<i» 
lieiTeincreduPfjfidciie Ma Kw 1 ~ .• j- 1 1 -,vi~ «,'j -,5 

i5cnedia9 pidlaquc 
lllm '- aiEiallaalfo. Dfte 

JrX?- lU ri- ■Credidi. Xaudatcoo 

■?- nimnc*sgeiiteff.'* 3d omri 
„.,.' " - nlJrcr. Xcuaut. 

CitirueutiTeritamo^tuisrcp Xpusrefur5cne.iv adccna 
mttnosailaalla 3urelurre agniV ^artciiobifcti. a^t 
cnoe.oro.&e9gpvnutvbea (ioi l Titofmeofifttur.icIauoB 
■' -' aichira.3a«w sm.i^measinlat^icri 
beigeriitnraiclufaititercc Ori$nie?m n me?airaw»,ax 
dcpjpnobwairaal^.poft ^DwnW^oocSfog SrtifFtlit^dfendift^BfadL». jetwffllft-fiwvidifeprc cade: 

e r oucno p;op ter fcfla qnc i latca aurca t i mcdio fcprc ci 

terumlitcpoft wrr^faftra delaPMMaureo:ufimi!e filfo 

ir-omis vefhni podere t p:ccj 
•n.Surrfflfrtpiie8fepulcb» ctiiadniamillasjoaautca.,^ 
Q.VnotopepeditiliBnoaira Xca^eftadmevn^crreprcj 
nll9. v. tofo vre tte beura m<t Isdie Diccs veni oftcndas rfbi 
riaiwfancrolrepborsovrfcip nouamraipf.il rp0nfa3agni.fi 
i^maEutmifcujmag.ccGcte vidibicrrm ocfccTidcntcm bc 
ffcpbaoir oronc fca noWs celo omata momlibds luie Wa 
lacrowfmorgt!iUfrmoTt.?.l alVaaira.^ ftrultulitmeifpti 
■duenruj,tWreliqiue7rjeomi im6icmagniiialrum.€t. „1. 
b^lancxisfripacevtgp^n a /-vapntatci^Tcapilli crlt 
tutmos .ycria rerria.3uuirat. L* candidi randjlana alba-i 
l>p.an.t>. vte, [•■ nincnftodt raiiojtiir7oculi riuaficut fla 
Hmvtiiflraeatn frpecranf in.iijjnis.frpcdcsd^fiiiiilee- 
erpecmiiiL-ri;. iVdr'\j hv. mincalcoficunncomibi<Tni* 
fY-fioioawsfrarcrvr. 01denris.fr rorilii"LrLgVor 
* parricepsinrribuiarioc: acmaymulraruriVbat in oe 
vregrioipacieimairpe iefu rrcrafnaltcllagfcptcT^eore 
(uuninfulaqueappeilarurpa cfgladfvrramparrcacutus 
tbmof^pterverbuofi-rrelri crifur^iaclchkToMucenf 
rnomuiuicfurpitui m fpintn invircuteftia. tlidtbierlrn 
tnomca otei aurtiul polf me Ocfcendcnre Cecctc omari a» 
Voccmasnaquafitube olcen romtido.f rlapidib9p;eciolio 
iisQuodvidesinltbJofcnbc inrcnamairaalla.r ftcrat 
«mitrefeprcccelciiisquefiit (trucuramm-idusnlapidcta 
[naliaepbcfo *pgamo» rbr fpide ip!a voauiomiidofLmili 
HtifeTfardisvfinirncT pbp ipitromudo.f v. lapidibos p?& 
iadelpbierLiodicic.t Oile rinsvere. 

dirmibiagdulfonreacjucriue inteuari.pfai.eapbPTtfvt: 
10iritmibialclii)-a T?iicft'nm ." ^ictirmcftfrrtaTcnindaarl 
adoiaairaallaaira.v- ■pe.ftqrw 0Mrtemaniiru.iiiil.mtG nteii 
nudifrcTtiidificccadirrado.-a f iiolielfeicrcduluifedfidclif 
reantcpcdesaitsriiimibi bec aidltiM. Kenedictui-Ofo 
endcbarTDixirmibiWci.ii, rrfup;a.-urtra^~3dbais 

eZconoerfustiivtvtdei-c alLaalfa 

rpccqueloqucbarmcui 01%,, tetamfam&.Bi tcWtamw- TlifTgfl omMw Mn tabernaeolnYartaeftallav* 
OiiHOMfklimr. incoume -Oojreciusnonclaudcntnrper 
<io.«P" n -rpflrerurgca.by bienoreinoennca.Qm.r."' 
ad«nam.^itMiierioLnfai3. O zageloepbefieccncfcri 
- ■ aiuavidimmetboitiaere *~* be."OecBijtt.qtenetfep' 
didilltbeariquiijonviderutz reffeilaeinDerrer.tfiuqabU' 
credldermall'.K owff. btinmrdiofcptc cideFabM/ 
iloffr^ia vLeadcomp7etO' m aureoni.Sciooper.itua 
Lu«.i.iuiu. -lUlxBonmumTpacicjiriflm 
■ **• •.!»»• tuflm-. quia nonpotes (utlie 
ZMrtintTpfrns. £*audiDe remaloei tepultieosqnife: 
II8.P*- fliiferercMctiopita. oicuntaportoloseifeTnonuic 
O ZcunividilTemeumceci ■tinucnifheoBmedaceflrtia 
*-* diadpedeseiusraiiqus nenriam batws sTufrinuilhjn 
mcatuue 1 pofuit oertemm fu pter nomcmcdi noocfecim* 
nm fnpcrmericcsTloutrrne Sedbaoeoadueruistecpcbai 
re.£gofump;inms? uouilR/ ritaremtuampjmiam;eliqlti 
mur.^tfuiT-iuusimoituuflT (V. piatcc ruc bicruialcin fter/ 
ecceegoUiviuesmfeclafecro nesimrauromundoallcuivaet 
ru-iUoclaiiesmomfiifent cantabimrinrccanticoilcti.de 
r • Oioi pciram Ciuitatis ad o aUduva.£tper omnes vicos tu 
jicntcm pouram i dpoftoleium o« ab cniuerfis Ditetor aira al 
romim-iagmyupcrcamfcrip iduva.*- Xuceipiedidafulge 
taTlupcrmuroSciiisangcloju bis . «tomncs ftncs tcrrc ado 
cultodiamallciufa.* litdtce rabunttcet eteravts.»ry? 
lumnouBmitcrramnooam ci fliultaquidcmzaliaiignafcc 
nuiratcmnouambicrufaleiDe iefusinconfpecmDifdpuliMus 
kcndcntcmbecclo.ft-»^" fuopqnofiirfcripiafJibioboc 
V»-Cnbeergoquevidilhzq' 8 Jt»j- Bridu •'<■■■* ^.idVcf. 
'-■'ficuKqueopotetfierip? i ailaallaallaato* TllS 
bcc.Sacranicntumfeptcftef/ oov Btfoesv- Sepeerpuv 
larumquasvi^minDertera - Oepfijdis. Dnerieifec 
mea^teptcmcandclab:aau' alt* ^t. 1 . ■:;:■! . 
reafepteftclieangeufeptefuE an.«.Oi.nicrefuent reitatfic ' 
fcptem ecclcfiarum i caudela t> eidfne reicipiedo fup ab att. 
taafepremlepreecctiefiir. oe.ai.pcedentisDriice.etita 
Tacecbicruralcciuirasfirtace fi«ifcqu«u>^taeoSi8Vfa5ad 
fcftis tanqj fpcnfa 8snf.Qu.oni afwiior^Biii. 3d,(&aji, Txt tmica-ovoftiffnasU vtM cu jr\ lagfo pgami «COe fcnbe 
v.3riui.bF tm vi.5.fA5aluu O. ttcCtwntQui bec rbom 
mc. tvc°iadiuro?iUi.-3ii pbeaervtrattetcacriM.ic/0 
terpc.vRefurrerir.icf rx-.> vbibiwsvbifedeeefatb.Kvz 
• ■jjsmoiettoiraifcvri" crcirJ tenestwmcmeuTniiegamft' 
-> tiiu deine.iiitiieb'^tipastem"B 
oP i fac.SiMtveJoribiciroet melfidcrcjoccilTuBeapSvc* 
niouchoc.idclab£ruiir>c loco vbi faibanae bitabaCN: Oltt 
fuomfipriijsefieris.oibca diiinibivt,#.lcn«.iii. icii. 
qiodiltifca mcolaitarii qcgo r ^dbeoaduerfiiB repau/ 
0di.Quib3auresaudio±iau' XD caqzbesillic teneres m 
diat.adfpiifloicaieccrus u» cmtutalaacjooccbatlialaac 
ccnnoaboedcreMlifinovite mincrefcadaUicoiifiliisifrr 
qrJeipadifooeiinci.lv. £$,0 edcre*fomicari.3tabes?ta 
ficvms: rciicrefJcK-rriiiamcolaicaruj 

>yZflnglb«cnefmirnefcri y->3lrpeircriaage.liq. iifc 
W bcbecDirinp imueno' £vmm ? peniraiaege:is ve 
uimin^gfuicmoiroufiviuir. niajadreciroipufiuabocu; 
Sciorribulationerpaupcaie ilusLgladiotfismei.Quiber. 
tiu 13 Diuea C8 1 blafpbcmjis aures aitdi.it o,srpiis otcar ec 
abbisqfenicimteciudeoscc clefiis.ciiceripabomaiiaab' 
nofririifutfrnagogafatbJe. fcodituioaboiUicalculncidi 
. v - v nbilbofrimeas.q r.aj duTicalailonomenouiifcn/ 
J l,paffunisefl.e«emirfu' pniqo^mofcirmftcjaccepit 
ruseoiaboluservobisicar/ ;. ; :c ,lJk rus ■■■ ttfut eiic' 
ceremvcceprcmiibcbuistri . ,pjdvdpOM,ari.alw«« 
fojlarioiieoieb^cc.^ttofidcr luraaUelircaaUetuya.' £011 
rfo33djno:re7clabocibicoro fiteboi tibu- • ;.jrjiift.ari-tt.. 
navite.iQuib5aureeaUdtar cucnent,Sabbato3nUi;atft; 
cdfpuspicarecdiis.0.uivice , <■*' 

ritriledecflinLiccfttfa. :■... rarc.ii.- Drisretrriamc.: 

ailaalli* lutnlatev Kcfurrent. 
flira,- frxilKto langelotbFactrcccdev 

»rrr.VftePO-dinT^etcflo.a fci fiefcribe.tsccointhiiuf 
vc ^^criaiviWnuit.br.afi.*. ociquibJbcioculoetan*fiJ 
vciri^ruItaK.ri **?«*' mami^isfpedeseiusfileB 
W-' jbe^uisfimiufeA.fte aHri«lce.ntfHioperatua* rj dem nta rebaritatf * miniltt pafer* Wdj nrf flft»non« 6*. 
iiiim.t!ii?7paaenria5?ope:aj in fnbba toeuenei 
rnanoui(liniaplurap:ionbua oeipfofefto,etral*atumpct 
Jd?K m «^«ww-Cii d«wfpCTaaruas.sullrafiW 
ti£d baoeo.aducfiis re paa no oieunf.Sed fi m craitmnin 
^-'cactjpmunsmuhcrcsiefiatpecniea&cienda^mcina 
3 nrxlqucfcdueir 1 ppbcrafix» riapervnajdcPicrisaribtt 
ce-nedLiccfuoemeor.fomica 1 «itvraliaiupoll virimi Ddt 
ri7MianduciiroeMoI.itiaoz flianciio&ircii 

DCdiiUitpfvtpciten.iager« ripjcccdenriDmcaSrarioan 
invultpcitcnfomcatoelua. tccrucifitumnonremaebit.i 
/-vZeccenuttoeaile ui. fi Dmcaeueneritfimlrfict.fr 
v^crurgmecbantcaejin pofwooeoriicafiet icrauinii 
mbulanoc m3n ma erunt nifl qui potenr i nmcqtiaitofdwj 

. 
■'■'■ 

r.eftrctentoescccIie.q:cge» riajirfliirreaionepcra)i.« 
rufcnitaiisrc-ncflzcoidflfDa V:\W SmTVnr.Daocfc 
TOvmcuiajveftnifcSmopca tic^quf p vui 
(uj ' ftrcfpicetef. asantno. 

Hdvefperaean pfalmirt».i oroTtiLfiBebrtfin.-, fcer 
iwedennfawwo.< fl piom. eunderpmorim. ::lcqunur 
OJ2rf r*w *-^?*9 «atwrt^ «c(imi!iterfieti fe 
v>vobifrcliqnf crepbvtfe mKTttibue eAcie il tucilderit 
Cjuamt vcmmaei?gpcccatiij fdtiinouemlecrionu euencie 
nofcciriKCmcutufeoolnem llriicapmiiattfftocrrau-iv 
«cd-, ; adtttf. .*« -,nui.br **$!&$& 

WctaatfcripM. ■miKorcmpo.v.Dftine 

*XkJ££? e !? st fr' *"* * fcsDifdpulu3fuia.«2ai 
Tcnentrcotaq ? picrcf«erlnr:s fijmpafro;bonus.£trer. % 
woento^necedentiDiiica f. wicbasre&xiipmc iecn. 
Tiraquerni^vt-5.Iuirrasi a ii 7. UdimVtVeocflrilWi'ci 
vatMtotfmi&t.iaro AiIccrtoncat-i S clicamidi 

ESSSS^SWS «««ijieq ricracndemtoJ «■SoTit5pafloibon'.ai$eiuf rtonitflcrr XpOapafluffgpnt 

dci, ': -■iiiiatis formain qni i. flSsttKna* 

nciiniicemuradiiigitncenf. pifai.«i ^crcfpicieces zo t 
J3o>i?pafto;autiufuapciipro :■: ■■-'■ DC^cjperviiigeni. 'l.< n, 
ouibtiffuie. V:< mc*tat>ecvriia,ari.aitasoHC3 

PfriccjdinOfUiit.oifiltta.tl babeoqriiteiboconiiiittUo 
iulTic.Son?paftorj>onib 5 opwrct mcadduccrvuoccrne 
ruieaiajuiapoiiitvtifacrjtm Qjaudietitictimricmilectun^ 
tonfocoqp^i? laguinetftc' palto; alln/ 311 rcfiirj''^;:o- 
l-et?oiiesqiwisreaemeratca De^ginfiliitlu^tfinii.peir 
ni0fueaI1mctofcuiaret.M-.Qi, euudejc6m.«lltanoncan ». 

OStcfacnoBi^tepmmo ?oroTii..tprcccdcnn c-riica. 
(isviaquafequamurap Sma.it^ruutbv.aji.vt.i.ip 
pOHtaef6:maciiiip:imamur. cedcftfma.ri.«.£;r:alcaborc! 
'pMiniri.nobiscn jiitcdrielperauiu. Bea> 

mifico^diterouib^ei^ipcndc. tiquoj^tfiCKccteoiScinot 

...■■.-.■ . . ■ ■ 
rrwrtcnfa^etfdfomD^mf/ Droqualibetfrieireepftilmi g 
niffrarc.Hpiuoautrwmtino.oidiiii&efiiainictaivnefCom 
puenifadpoltremrimaiufj». plettbiertfralifdKaitqtiiteT 
ietJrilaiidamV-.tUuiiib 7 . ueucrir- lcctiocnnij. 
v.«.inpeci<intiomc«cj.Xp« r r~t ObteaiftDicaceterieg 
paftnee'?!' V Tt.flJdfiri-an VJ cbf arire eftie quicunqi 
£tv.ildc* ■■('> ■ rwufcjp.vnigei nonbabentooctnnabanequi 
1115. nocognouerriralrirudincm fy 

Bon"pafto!aia;fu3ponttpto tbaiiequemadmoduDiCuti^. 
ouib?raif a!leUH>a.v 3n refur -Cgo fu; uitis. 1 .: rt i m p.-ece 
rectlonetuacbiftc: ■ 'criaoi. Xecno fecricU. 

tr><. £w qui in filif tui Twilita -. a On mitta; uip_ Voe aliDd 
V>lteiacentcminundu;ere 1 I podue.tiiidqSbabctia 
Zilrifidclitms cuie perpctua; tencte rxmecrenia £z g vieev 
(ocedeletiriaptquosppetiie riCTgcuftodterirvfq} fnfiues 
mo:tieeripuifticafiti"s.iitdiif operameaDaboiilipoteitateJ 
faciaefepitciiisErriji. ■pereii fupcrgetesTregctiltas ivir 
adbota6totiivtp.v(ii«ctQ. gaferreaitanajtwefiguitco' 
ri ctriicapicteradtentacapi^, »• fi-lgennir.Xecnct tertia. 
JfpuspnniiACeteraoiavt,!. iLJscursegoaceepiapatre: 
.yayti^.mpfei.ttjtc^. mg loabeilulleilammaca 
£.V. tfuj.Qni m» tt mm iinciicn 

cUiUhiiatquidfpii9iiic.il cccle 
fiift. f ctera otnta vt fup.j.an 
Oberwnartuff eft cuiutr non fu t 
©t)£8 ,pp;ie videt lupii vcniem 
ttm t oimittit ouc e i fugit t lii/ 
puo r apit s fcifpcrgit oiics air/a 
p> BlWfotKUSqiii.iTilii ttit 
Bd £fta.ari ■€geftimpafto;bo 
inisquicognolcooucfi mcae i 
pio ouibns meis ponoammarn 
meialfa.5 eria.in. Xectio.i. 
fyl ageldeecVie fardis fcri/ 
" be bec cticit qni babet fep 
rem rpiri tua oei 7 feptem ff el/ 
laf.Srioopera tuaquia nome 
babes cp viuaa i mo: wus ce. 
*fto vigilanf 7 corcnians ccre 
ra qs mccitura cran r . lion en i 
imicmo opera tua plena co:as 
Deomeo.!tV.Oiiditmibi f! 

Ifl mente ergo babe qua 
literacceperifraudicria 
fffeTuaTpenitenrtamagc. Si 
ergononvigflauerie vctriam 
ad tc tatgfur i ncfcies qua bo 
raveniajadtcssbabespaii 
canomia infardiogno inqui/ 
nauernntveftuneiitafua ta/ 
buiabunt mccum in albtf qitia 
Bignifunr. Xccnotenu. 

QHiviccritncvemcfve/ 
«imeiittsalbi8?ni5Icbo 
MomceiusDeh'b:o¥itet?fitc 
bw nomen eiue co;a pfe m eo. 
acor5angeI'meia,Quibetau 
rcf audtat gdfpiif nicatccclHf 
itd Scutnouitmcpatcrrtcso flgiiefcopatrcmt siam meam 
pouoproombuomeioaira p. 
J3n- Bd ma. jh ^go fuj paftor 
ouiii Cffo fus via eHjeruasego 
iinn palto; bon?? cogtiof» oocf 
meas t cofftjofoii mcmee all j. 
ft.O^g. % eritt qnarta 1 ect-i. 

eranjjelopbil.ic(elpbiccc 
clcfie fcribe.-toectiidtfa/ 
aast verua qni babctclaucj 
oawd qui aperit ? ncmoclaiv 
'![7rtemoaperit. >y 
Uidiporta5.^ t([ , oucunda< 
^i-Cio cpera tua ccce tidico 
^ i ram te omum apertii qS 
!crpoteltq."modicS 
■ ■■ nircm z lcraafti vcr 
bu moi 7 ii t i ncgalh itom nieii, 

a/rceoabopcfrnaso j ( .-, 
g.ifatbane quinicuntte' 
ludcoaelletnonfiuitfcdme/ 
rtu"tur..i,ttHi.ant.aiia8ouea 
pabeo ^t fupra m VcTpene « 
bominica fi alic q"t ruoi. aii.dft 
pcrlxbdotiUiiAjoicte ftierrii 
ad jx>.ari jbccenari* ettictf 
caeroE«dmcm i .5,errw.r.ri 
, yCccraciamilbfvtwniat 
y " 7fldo:entan pedeoruos 
«ftSt qiwicri tefqrflferuaj 
lfivcrbumpaacntiemee.,ii,. 

Htegoleruabotcab bo^a 
tcptationis queventurat 
e tvtii ueriii obc teptare babi/ 
tanrestitterra.£ccevemo ci/ 
to tetie id qttod babca: vt nco 
y^waceipiatco:onatua.,rcui, 
»-t«iviceritfaci.iimlltJ3 » ImnmintftlipIooelmciiW f\ OiWctttoarwaiSM 
rZoncsre&tutamplP.tt v l me».ntbro™inn>r.r« 
( f i, ,fc, umnomcnoci eso™ S fedimr»trc,neo.r; 
mc,",Zicncnuii»ocimd Aonociu».Qu,babc ? raref 
SKXVodc™ aua^ftooKatccclu». 

i£ErSR3K2' -Jfi *~ 

er«lo laodicic CccITc acarnaLi^DfidcriieqmiUuc 
fn1bebecpicir,amctefti9 aduevPaias.;' adccna3.\- 
fidclisiverufqwicftpniicipi Oianeno. - ^f*02ft«."IJ| 
umcreati.rcpri.Scioopcra -,-„,.„„»* 

ttuKim.nKit5fn£;iduseBiieq} , , anaeonci 

talidus. TLcttio fccuneia, /aceccnarruf 

cscnccfrisni^eccalid^icipi V via;polur.rcd 1 reiufori l ! 

Seenoincrccxoierrio.' '"- ^icatUuclum ondtoi ra c&tif 
aiacicisoiDiuceuJtnCt grpiaita.pfeffioeccrcf ? illar 
locnpIcMr? 7 nullrVgco ftuic !: 
£ ttefcis quu nrtnifer ctt mi ff apw fecwi.f>cr, 
fcrabilie pauper.cecus snu/ ia ° ? P'" TlV^^JLfT; 
dU8V-.it**>™- lccjiopnma. oct.pafchc.ocO, 'oatnon \M 
CX uadeo tibi cmcrc amtf | ' Triltotpe.SirttiePmfa.; 
" auromi(mitump:obatu •-■- p»sfuis.rr»dicii'r iano 
VtloCuplerfiaSTTelttmeiiris Vtdebmfme zircru mocucu * 
«lbistnduarifl.vtnonappare vidcbitifmc:c,uiav, albismdnartt.vrnoiiappare vu-, 
urconfufiontiditaris roe? col «^f^f&Xf** 
tmoiniimrcoculosttioevtvi nerttilw lxde.p eib.Xcc.1. 
^jSecnofetwti». T* f fra&mifaltmtoasnri 
tl goqubsamoarmiOTca *-* pomtna)K«cbanfUrtit 
<rigo.£mularc er«o ?,peuitcn taoci^saudwpci>vobe5» 
tiflmaffC.^cceftoadoniuiTH fcdulaqsircticepf.ftc qntffld 
rjwlfe.SiquiBsiidicrit Vocej bocprinfi. 
me3-ra?ucrirmibhammiro/ j uiJeiMDmnro enua Itotanioi ttp rota lecrffif e bu 
hiaeu3gn«rnieeiHpuat a 
capnrcsaiidttriic 3 ofio 

Pa;-6aiiti[li9ctnoBgpon 
palfioucjfrdutrectione: 
BiiiCaad 5c&veim?iaj_rih1iiie 
pgniir. ■iKjTtfiirt-- tMi':Dc 
capitutoObrcrO* br.* ». vr 

flUipeY.»dinfo.Wfritir«.,.rit 
Obodicn *ia;;ionutdcbitis m 
Dtcit ons itera moditu ? oidebt 
li* mc qi nadoad pf eaira.flira. 
*.3n rcfur. .o_oe9q erraci. 

ObfecrO. 

air* rijrit 00. D bfecro. 

b".adc«ii.v.ici£ Mft 
re&da«rc6.iEw^>ro &e°gp. 

dd» voa t gaudebft coi vf 5 « 
gaudtii vf m neo tolIet,a vobif 
Bll3.*-3:iirdur, - ;oe?gcr. 

„'■<■-_ - ■ -Prulta- 

luffu EndtCa. ^uclicddo. 
& alu fer pfalmioci hbtnt» 
ptcx fetfa q mlroals itmieiSt 
*tfic qlibet oicp bebti.tit. m. 
»c ru9dietavr.S.'£praiacobi . 
-ir3leob*Si orh' nf 1 icfu rPi f 
_J_wiodcd tribubue rqucff 
» Nfpfionefafotc.Dc: gaudiii; 
crilHatefrefmeicuiteptatoef' 
*ias taderitif.Scietergt.pbfl 
ttofidciiifcp.]a'cntucr:i'F. 
Srobllniftucroroiollclijfaob 
iimfcatormcocxrtTamca.ad BeTrttlfgiM meo fou-nWmd» 
fi 110 mcmmcro tut atra alfa.* 
Supcrfiuminababyloifilltcre 
dirnuBTficuimrwrjum rccc:da 
rcrmj.-rnirrod.3d. zetmii, 
l^ac^tiaatopiiepfcmbct 

■ 
IOPdiciLrc0.St'gsaivfmidt 
SCtfaptapomiIetar>co g t>at 
orb^afirueti ni.ppar-z oabif 
ci. -^rnmtiEaurarcnoMra. 
Quotnodocantabimus cauticti 
Oniintcrraaticnaalra. «.311« 
inlcrrosaucrur nos quitapti/ 
oos Burcruut nosuci ba caurio 
num Ouomcdo. . rctiopiia» 
t pfafomjrciitfi.trntM 
>'fiMu.Qm'.ii.bcfitarfi/ 
'fii['iii5isgavctomoi 
lifh-tur.nocrsocri/ 
lilcrpacciplataliqd 
aorioair tiuptcr antmo ico„ 
(raiiecftomnib?vii9 fuis.fv. 
Clidertlr tc aq tfus uidcfr re aq 
T.tiiiiBcriir.dr)rriiudo fonit?,aq 
rfi ucce bcocrtit nubcs atra aira 
atra. ^ltureriitcoHufcatiocit 
tuco2bite:repmotacT?rfmn 
itfra.ainlri. '.ctbvtj.ad3<; 
■>:■::- .::'Smctiamcoicoijobir 
qi ptOMbins 1 flcbiris uositw 
ous ar $audcbir fj triflitia uf a 
ucrrcfitigaudiuniairaaira.t>. 
iScii, i-c^Dnica vtg. Sufffa 

Xrifrirfa ufa iplcuit co?. ur m et 
ncotolletauoBaUa fllfa. wJD xovietin-auwsfrawrWi 
tniUs inc-eaUrione fua tri 
lies auiem in bnmilitatc fua 
qroficutflosfenicranftbit. 8 
Tlarrabo nomeura frib^ mcts 
slta.rjn med 10 crrtie laudado tc 
airaaira.VXofitebo;Cibiipo' 
pUs tme i pfalmti oic.i n w i gc 
libiw.-ynmedfo. X«f.i!. 

©Xwt^eentmfolcuadOM 
Tarefcc fcnu i floe ei' oe 
cidiriDeco!Vult"iU' 
iDtuesitrierib 9 fuifinacefcct 
•JtieccriiG biididtc fteo aila. 
Diio De fotibVrV aila nlta . 
•pralmnfticiKnoia^flttfiiia 
ijiidiftiKjaoimno. 
-rTear^virgfurlcrtepptoe; 
•Oqmcum p»barue fueric 
BCCJpiercoionamvtre qtta i-e 
pJomifitD^LnluTCnttb"^-. 
■C atatefteoaUa pfalini)) tncite 
cialta. ^Siidicirc-noiiC^^BtC 
gtiajlaUdiei^.pfalniii. .""; ' 
iir.^iernautniocbooosaira t 
gaudebiicmofmailaaUfl. 
*.\anUidebo uos itcniairai 
gaudcbitco.-iifiunl:. 
pf m ncmo rollet a ueb aifa olla. 
pi.iDaUjfovr.s.^aia.tiii/r.i 
■y-rfrrioautc-; cti; rcmprar 
J ibicat qm a oeo rempto; 
Deurautintentpratoimalop c 
3pfc emm*nemtttc tcpcar. 
fcc^dficnnonue.uabotibiaira TcMtabOfe/fn: l*c.uw 

Y~Tf^lufgf«vce>tempraf a 
■V^coaipilcentiafufliiblrta 
etus zillectue Drfnde cccupt 
-^ia-pirpitpctm. «.- 
■>l l Mni, : ;i.litcriofi09tra.i;tpffl 
lcrcalla- Va-.fanuci-adtim.inc 
111135 tti i i*itaic;tuit;norte. £t 

Pftm*ocu?fuatufu, l'.ta 
erir gnat morte; ftolite 
itaiti erare fres met oilciflimt 
Dicat nc q f deprifuf alfe.a 
Crio atta^.Cluof rcdcmir 6 ma tibiairaalTa. vJOe?..». « - 
5 cofitetio-i ribiMiefmcuff es m inimiciftcrcgioib^cJsrcgauit 
coB.aftnc s.ibri.an^tcruaui 
■ i >. .Hifieacan. amcname 
tHCOUobiff.yerta.r.iecrpm-i 
g- ~£h\\c da tii optimii i orite 
r-oiiiipfcctiifvuirriic oc 
fccdeii-japrcldmiiapi-iciuej 
non e rzanfmutatio ncc vicifi' 
tudtoobtibiacio. vv5iobhcuf 
-^-Olutarie cnigenult Cifc 
V Jjios vcrbo veritatis. vt 
ftrtiusinictumnltqricrcanire 
eius.Scicis atic frca mci oilc 
ctifftnii.Sitlwvelorad audi 
endujtardufautemad loque 
dumitard^adiram. t_eciii. 
-|H a enlrtri iumria^ Bcifi 
JjpeaturfsJoptejqiJ abt 
cientcs omnem imundirias ec 
abuiidantiam malitiem man 
metudtnc fufcipite mfiiti -oer 
bumquodpcteftfalitareaias 
ve Ifras. m bcnevz ad &>.ant . 
i-vfit eaenem-Scrta vi.fc.L 
. tfewteifiicfflctwesverbi S2SSBSS5S3 -j^gsa? 

no-muitenifet.bfitt.tartm °" M « l »''M"»P-'u>>"'«. 

gsssMg 

mudarimiicufarMpuar-eat SDi.t??*?" 
P«re 5 becevir,ra,cpup,lta, SmXSSS™" 
5 VWua» ... tributat.OTeeo.-u.- SSeSS JSS " V '° 

K,hl>S '""«'."'""tie' cuenmtinoKfme.ofo. OO» 
f. nu n,, ? r. DtSSS iot»ficu.mfXoct.„uT5OT •TnUlotxpoM.trtrttfeTae tiiefurttvobfff iriffttui fmplev 

J.-rjifcipiilisfuis.ciadoad uitccGveflrumallii. *.jnrct 
tuquimifiEmernemoer.vob" fwrrccrione. Oiano 
fntiL>aatmcquovadi6.ec.re. fl-virufqiiiftdeliummerres 
C£ Wmeua vcmr.t-f .p:«Xt VVvnius eflicis volumarfa 
JtTrlcuter lecnoneeuamrcH papopuHstuisidamareqtSp 
ejin-arrefcbaritliiniaudiuim ripifidtffiderareqd.pmirris 
eiisffredemptoinolteruttmi vciinermndanasvarietaceff 
iicntcfuepoflionisartiailorji ibinfafirafiiitcoidavpivera 
fcipulis .- gliam afecTidts quo fiitgaudia .fXcad Iwas-vr 
ipepoff mo3te? refurreetiees a, adterttamcflplm Oifieda 
eratclarificandiisTaduenciii tum.?Idvefpera3.(mail(i.w 
fpiisfciciiioillierantillulrra' Otfitnno.ciptiTi.OrtmeData 
cUpatefecic. adccni. frsancnobifcii 

-c_ OcnicgpionHrtaiiltqiia m frrcfpicictes pjfli. ofp, 
j£ tinasujffanreboMpafli De^Evnige.a.imeoiiiiiSPO 
cm"seiufdemi"m'Sp:oilIi 9 mo niiijica.an.-epoWratemoico 
teWlerentC|iwpofl'mo.'Ecad VoRerpedituobis vteirova/ 
relosfubleuandijiion twbita/ dafi.ii.noabieroparacIitueii 
ret.minufajDefua'oefofaricV veniecaHeluya.e.^oforc 5. 
trepidarec.qtiosabcuteflicet Sdftationejiadcomplrtoriii 
Dnofpnsfancrigrariapfolaii/ vcfupia.^rjebdomadam. 
dosfieeffefpeetarent.T.e.iii. vtfupia.£<dtiicerurtrefpfal 
rr-Y^doinquiCfldeiiquIine ini qualtbet me dcfua ciet» 
^J.mifinnemocrvobifiii qnomerur»cti.$rru ii.rre 
rro^at me quovadi«.acfi ap. piflola be-rnprni apli.lrr.i. 
tc.dicat.' ft.cuercar nfcCdendo •*-|£trU6 apfusicfu rpf cl* 
odciiiitqtiimeincarnaricolri' jyctisaduenidoifpfioiepo 
tuit7tancamnq3m.i[fcffaeriE tigatactcicapadoaeiafiect 
efufdem afcenfionisclariras. b nuDcipa'* 

vt ncmim veflniopus frt Ircr - n (pns iobc 

rogarequovada; videntibuf oienrii rtfpfioncfatntuificfui 
oietis q: ad ccloepga. j t , ign. rpi.efa vobfs Tpar muliipli 
9eeE.vto.caprmSJmncdatu. cetur--. Stoblirus. Xect.if. 
bP*-.vco.aiijftva[de , .;pjBe. j-yenedict^dc^T pacer t>ni 
DroXieU3quip.vnige. adtnc AJnfliefiiirpiqfccndiJmma 
ntoiia^oeftmciiaii rjadoad {Trta.iiiificodiafua r-ttciierauiE 
<^C|uimcmf(ltfcd.q:l)eclocH nosifpe5Vina;gref[jrrccrio fa. neimefnipicrmcOTmrilMM loulfltrataKaqliennwpw 

iir^» nWuKS, cu nifannomfrfo occcloinqiet 
nod[rmmpf,dcinrau(repara ocndcranca.eli plbiceiV 

l^uoeralan.modicu;, ,„. i^mmrioMreroMHoi, 
Y) Hncliopo.-cctjtriflari bueperleMfprSeTeique 
iflofiT?" :| "f C " b ' : ' wp «"«frcrcur^tateS.S 
oat,ofidnvccniulcoprec,o,,, reuclaclonctieruefouliauafl 
o: , t a S o qo ~ri S nc,pb a t,,r f,luobcd,cm,e. ^ 

3nucroann landet p cjloriaj Cumuenent „adirarfr.,c,ru3 
S' « »ita.l««lea, s E,VKe p< I 

rp,.queu,„ov,det,ecil«,t,e aOoiaftliiacoiudkioaira. ,. 
mW,,,nc, u „.T,„cnvidcecr ; a,i.,id „.loa.urf afenTclfo 
ccoiiia.credemeeaucecrul ftdcnqt audfcrlodmrcd utru 
cacia ■„ : .„ r Jfc„S,„„„SS,. o aS 

r,cata,cpo,ra„ic«f„icfiSinre 

SEThT 1 -- B O„c„r,,;„,ari,,,,,p., , 
adbaeinnlcabaoeaoiccnooe ribu» iinoraneie veft ce 

r.dr,o„p„«»,, p „,„„ m „„c t«Bdcr,,«f,.,re8u„,eun,o„f 
metfprr.ni.aericac.ecooccbfr vocauicTofroiicf.ivcalpf",,! 
uc.«ora„„„u,„,a,c5 sira.lla om„icon»erraci ,,cfa,,m}(« 
all.,- <-„5a,,„„„c Q„onia,„rcc(pcu 

vo«om„„,,ncc,c.,c,m.,c,ucB, r^roe. w 

rer«(a„,a„„„,<iabic»ob.ll», ir,patrau,„uoeaci«oi 

cmioeinruraiiivoOlagcapio vcfriiciwecduecremni, 
pbccaucnitfccucancceiqs vr , cicWmncecTiiot h,ii 

2!S! *,*P ;e ™nti»e«r dJpneflirocvanavcacocuicr 
Policr.ovS .'™P»"i»™ ranone p.cernc vellce S 
poltenojeocjliar. Tlarrabo tionie fed pjecrofo fomtufne 
Q iSnS°2^ *"» «s™ in'onc"m,nl5« 
« imonribiipliovobiaac |mmiKnl«cl(b!ilHfi«octnS flUidClliaiiKpfitnitioneiniidi ~ 3 pfiMsinuir pcta nfa fidc 
ftibncicnwaii^aofentatcs t ;i]STuirt?eS?vticmittat 
Wco.vt5.Vflvnaecaltip.Ku itobfepccanraT enrodet nos 
furraditiiafieureticnentio! aboitmg,tatc.Si direrim^qin 
dmefuoTfldmag Tocincepf nopeccauiiir?medacefacurr? 
pbebtf nmiliter.feria v. •Jti eunn*bu5c?n5 cftinoBl.i*. 
s4>itepl^fciBan(8flprL2..p*. w-vSuoamei bccfmbovob" 

aHodfoftnbminoqtSau rl vtnonpeccetis.SedTfi 
diuimus qrJvidim^ocu' quiopeccoumtaduocaiujba 
Itfqjnrispcrfpcnmufiman^ bemueapiSpfejiefus xpmiu 
noitrecontractaueruntDever ftu?ipfec\ppiriatio,ppecea 
bo vitc 1 vita maif cltata c 1 vi tis noftrf s. Tlon p nobis oure 
dim^TteftamurT anniitiam? tantufcdctia.ptotius mundi 
voBvitaetemaqitcerat apo faLute. ftinbocrcimusqinco 
patre.Tapparuitnobis. i ■■■■. gnouinVcumiiniaiidat.iciul 

QUodvidfm^TaudiuimS' obfcrtianiuB.iccriotertta. 
annundamuBVobtflVtT f^ xtioicitfciiolTcdciimi 
Vos foeicmrc5 babearif vobif yJL mandara eiue non culto 
cumTfocietasvctfraficutcuj dirmcnDarcftT.Vtfac ieono 
patrcTfilioiefucb;ilIo. ..- : cft.Omaiitferuntvcrbneiti3 

©I boc fcribim^ vobie v t vere in boccbantas oei pcrfe 
gaudeatis 1 gaudui vf 115 cta eft/jn boe fcimus quonias 
fitpleua.€tbeceftanunciatio inipfofimV.Quioiarieiuip 
eiiiaaudiiiim"abcoTanniitia fomancreoebctftcutillcabu 
m? vobis qffi oe" lur e 1 tene laui 1 1 ipfe ambularcad ve«. 
b:eieonftvlle.ScTn.''-i.l>. m Blla.:-.Sciicdier.UB..fap. 

e3Direrimusqm(oeietate r ySrotefactoresWiTnon 
babemus cum eoT in tcfi V? fluditores t m falLetes vof 
brisabularii"merimurTnoii mertpfbeq:fiquisaudiroi cf! 
faciinusvmtatem.V-aiC' ■■■ SbiTn6facto:bic?parabitur 
£V ^arit m lucc ambulcm°fi viro cofideranri vulrri nariui 
XJaitTipfcciluccfoeictafc tatisfuehifpeculo. Sdce 
bcmusndiuiccTfansuisiciii m. fliane ncbifcus 
eb^ifHfiLiiriiiscmuudabirnof vnaeeqouiqsaifc.-fiipradiciw 
abomnipcccato.limc.in queirmanfirncenirioMiiie 
£^*3 oirerim^ cp pcrrii "6 ba iiovr«.oiatio.]oeusquflide 
ilbem^iposnoefcdudm^z Itnj^StarioTau-jpieiovra. 
1ftMf tnpBiwc. SabtettoXv. notabieo;fi fcftujapcltoloy Sfi'iS®« rc,!aft 'i ■i»rerqiioi<» 1 >ftetootii.b!> 
^euenetiithi fe j erpo euirjchceoircipliafaliiato. t> 

SmS&Si 1 -"'^'"' Prei'nnoicn,rc,„ab, M l,rti 

Col.ieillii» nonro[ii„iimcen,ult.,,uep« 

JfSS "Hr 1 - 1 ? 1 ,."''"' *""" «"•' '" # "ok *' Jcnrpeiere 

I-'" '™'' ll J>,i!qiia„ldem Bol„»p4»l»etm,o omn £> 

fclajctlliocnafttturrftDaJ caioinbnlabafablcederrM.rr 
OCHI»cSi S ,t»„ich'ntaSim fp7rt™pXit 

rautfebiiuriceii.tftrciceri rationcfercVutayZ.Si 

'■""'Wiepofttti.uiairm.CT fauiatori.petete «ea queatl 
£lniq,rdcicrn"oeocdicflticne opemjralmeoiinemrmwli, 
lctiooeranc» .luilrertinlio , TDSGrK. 
rertfo.r.ret,a.i(,,.oeranc,o«, X SenSSiS 
«dew. ccttcrs , rrerme SeteVobS i bS» 

B»aS5^rL«ferS 

<Pj»*oiemcrairir,tjefa„cK. rota i rlueSiS' 

aarirr^f£w£^ - ^"' w ".'' n J nt - uripmondpetillis 
tafchr r r.v rT liX - * 5* flwcojpetiteT accepiccis alui 
■nilt^.*»*: -,-r,- 3n:cf„irecfionetua. - 
I tSK?" 1 -"?"™ D -«»-»o»obo™cnctii; 
^hS, """""""'O l «on„tlat«if mppucS, 

iBinemcooabnwKtBntO. „,« reciarunHK <Xni 
OWmc.ne,e,,Snwr«t. adlj^wKlSotetiSclw. P jeff otc tactd:«^d v<3.afi ai valuatoinonroliimoldartam 

Idupa, ■ DintonS^- £fto oforasfs^mriariafreqiietias 
tef.ictorc9 adcenaA-flia cptradiditoinandi.- Siobli* 
ncnohfcii.' ftrcfpicicntcf 'U fl-tfcueergofloque.i-ii; 
Oitw. ■ iXTisgBVnige. ' medianectcvatunpfe 
Sdmemoriajotiiiiicafln. ec Deufintelligitcutmmediatri 
ce nricpalam "oqucrie % jwcr bularione fuppucare i trefpS 
biumnulliimPKisnuncfcim'" no ...deemni 

c;fcisciasn6eftopueiibivt caris queprefcntisviteconfo 
SlBiwrwatt«-*.o« leftaborcurTlagitareobtm^ 
«.*,Statioiad?pUw.vi-5, 14 Oilcusquivenit' X.M. 
Sifcriafcrjarequentifeftntno Ji oeviaiprenoftereftami 
Uc5 lecriounalitcr qj fupctttu; cus qui toties a nobis rccedic 
efteucnertt Deeofici ?oia oe cmotieneadappetcndumter 
ipfafciia.li.tranffercniicra' rena?remporalia fonsvogaj 
niiiuifietoiiewpcicfvtDicm* tur.fted)tergo.ccIrth~«alimo 
frt.6.DefeffifverocriujIccti*> niereficiDefidcrat.aimin fe 
rribietribusdiecusfieimeo rcucruiffiipernacepcritncfi?» 
riatmnccfaciemusceoctfluif riwliamcdirari.pUiidibn* 
iHlftnemcriamrantu ficutin ^vt«^<_apiruuij._ _ 
aduenru.5cna.l'CDairogaiio \-A onfitirmialreriifrnpet» 
Mibue "}iiuitfl.br.antrefpfal Vfaioratejjiuicevtfaluenii 
nu.primiocp:'imarjictaVt.a. rnultiiemvaictiDepcatioiuiH 
iferia.ii.poftoc.pafcbefiipra affidua. , Ots 

BietaoiooictafuerairinEF; gpetitaccipit Tfjqueramuc 
«liqSfcftritaiidiccucneritti nifrpulfatiapictalla. Bn- 
eoiftrespfalmiq rcmiferrit. f\ (UlhcwefuirPoinwTO. 
frfilfnct.fcnatlnflT.iutrie ±r riipCttceD^vtgiafltictoe 
qual; oe fa neu. *.vt.fupra rifa oc tua pf etate ■pfidmv? co 

ITIiilotpe t>irie, - rraaduerfaommatiiafempcr 

iefufDifcipulisfui«Quif iitectlonemiluiamiir.Ticri 
■ffmbebit.amioiiib.t adilUi ^^^"SJS 
m edianocte70.cetiiI,.amfce ^V^^imfv S 
comodamibi trcs pance qm «t tafto* SWiicrmi . veiau/ 
trnuc? me^ venit oc Viaad me irregjfi'u.ad Mras vr. *. per 
Jiwnbeoq-ipona aii iiuf^ ^ 1 ^-" ^£25« 
; OgatlW « oircujultB ui«r.esfcbc,a«(.w.«plh-. Tt£jI!E3KP '"" lml ! s *"« "»" etSeata priatat 
"<«f'" c n°"f<uercrriipet nliquidbomqfc g ,lVcoe£"ue 
ecrra5»nonpl„,tanoe,re8? rftoui.oM&coira 
2fi^7.'„ r ,° rr r <,! "" lt * "«nirfgnorac triSSSi 
wS™?, E!!"' J '*' 5[cmi ■*'?"«"'•»"«■ 
«jquie.amem ccvobr.er jTftn cK SS2 
«ra„entaverlta,e epuer lulMcabiturin co" Vpcc omS 
rmtqutseuircireoebctqno o.nmevi„e„e./rc,Kato 

""»r m SffF '^SiiuMcatemcvomcro 
raroicmoberorcviefucfataa osmcum con.lemnab,t n,erf 

ESSZS?""**'™ i"«cc,, K mollcnacVopS™„ 
inprccaio,: mccomp:obab,t , ftiui 
?1 r *,". Sl *: T - n " cri - Wtremcoiwni inmunonn, 
[J""--?- *t « itecrelinquomundu; "ado 
Miil. tOanciiobifrinn. odpfc,-:,»;,. E.ijicr' 
T>cntceacapict,e««ail.iiu- Jcu«q„,co„lpi,i „„, , , 
vc«r,,mr„pic„„,„,p(. c „„„ n,™"I P of 

pareramatvoeqmavosmc fcr„bf,l&camictoc«emit„« 
icafj. io.eliaos. rme mtrcmur BUerre . fterv 

nilioipcMritfe 
J-fusoircipulifriiis.Toctitc 
loabitvobic. f ttchquajao ineiccucneritnchn,r 6 

,»„„„.- 1 \, '«SS&S^JSS 

Jjucmisiufan.rnh, ,„„ ...~.,u^. = ,«w.w VI ...v,. H ^r,ercaeptprtcri.x.i. bacteni 

™„™„ "? ■ tmie b ™""« 1 ' "«mccnicn «liiaocK fa 

nl.«rc.F, lt , m „ M „ TJUlfcm". 

«ScS, a H re, '"" , '™"»'" to "'«•*» •nuncraZsVrc.e 
CSi"""* oTar,,oncltopus,,biv,qm« 
Wusciipiacpoitamiiicrea tcnitaro 5 cimbocci'cdim i 
Tlst? L ccde "'""!S=«I. qniaaococrimalla' l£T 

^%^'V'Wi'- °" acaonicOrpidoScria 
Y-)Jn»libit,ciiiocc„abla ,•„•»,,■ H 

dia,iif„„liu«ru tt fidcn« rtillorSe.Stibleiwrieie 

« c titeqMI,ci„ m ,ai„mi»,Xr u « M t 8 itcuSlJi V?nUbo:acianficafiliumrufi atraalbnfia, TiHibfie 

'ttrdur-onici^ve ix-.p;er. Bcacioee. Sepeej-pnga 
Xo:ificaru59pfcfi.X-i. ^ftfimftttui*-. Q"n tf* 
liiilccundunifcitHferai 
Cjuc parcr fufcitatu t a morcoif wris uon "^""^ »» vi«i[a -i in 
ladfuamocrrfi-.i tvlkv.iuir "teniutrca pfaimitm. fop,.. 
rcsipfaiudtcat vc null?w»t>i O ftimiiqmdcfermonefeci 
gatcb; Itianus. Lcctfofcoa. sr oeotfy otbcopbile que 
i 1 £d qrfi no tm oitit. fta tcr ccpit iefus facerc x oocere vf 
" ddnficafiliutuafsadidit ^inDicmquaprecipicfapVis 
criavtfiluietuus ciarificctte pfpmfauctu;quos elegitalfii 
meritoqucricur qiiopfemela pt?eA Qis piilcbrirudo..bv 
riricauerirnltuscumTempiter •"jT ffunfaredcnptio am« 
naclariciepfisnecDiminuta J- loclidcrium oeuscrea 
fucntifonna biiananceaiigc roromnin bomo in ffne tpop 
n pooierit i itia pfectioe c-iuia ■■■'-! vt ferrcl 

^j&tfeip^cuirirasXer-iu noltracniiiinacnidelemnior 
imn neeauffe tepaciesvrnosaniceteiolle 
rfporrric.HpObofesaHt^cul ref. nferniclaultrapcncrras 
dubiominoicratqiuniudea tuoseaptiuosrdimcsvictor 
tatumonotuserar.Tludiialo trtumpbonubiliad derrcra; 
li6o;Tuvlqjadoccafumlauda pfisrefidcne. ] pfarecogat 
bHnc»uennomcpm."l;il9U9. pictafvtmalanollrafupes q 
vtsan.^laiificamepfapud ccdoivotippocefnortuoTiil 
tcmccipfumclaricarcquabrii mfacics.; ucfronrsgaudiii 
nri^mii^ficretalla: Bri. iiconltur?pmuilitnraitc«l«i ^t/vtnfemctieintetio.qno feSdisfupfidcra cu.. f 
folcnicatfebodiernegiouiraii ctofpuifcmpitmiafcfj.am^ 
CConngrciruscsfcpiiiraidat 'c.afandcsipejalCii.-Capiioa 
^quoftdepergic puerfatione coifiMptuntateSditootja bo 
peueniaCipereuiiiic. niimh^aita. "paiiTmjiiufe 

(TiaJfldbO.vrftlpCtij mbue ftamnomrouboib^qnorotdifti 
tapirolis^ofcm ocDriica vrs mi"bimicaiit,pi:i3rogoiwpio 
infcria.ii-Sifeftufn.ir.lec.qiS mndoqjadtccadoalla fli. 
tiuiqjcuenent tranffcrf oc fc ofcq&faqeof . Idopletoriu 
mstriulec.flctmcmonatarii vr5cd.v Xncfl». t frquea 
adrrt.fiiptrf3pfalmc*fola. «dmfeoimittie.wi.TtorurbeE '?,"5S?- CJ< '*" ,0 * Jp '' m!il '" ! !l, *«'»'WidllIlimK 
grB.lS.TiJcOf. >tl„«. _m>i. Tb»pomo5,ftijd,cf-.[.«t«.e« 

SZSm? "i tt ;«, B «"" e ™ioauc»s fs „oti„[£g« 

TS7™»?;,',irrr "V-- *" b '."«»A»«r»edr.,„r,be» 
CT.*f,deuuquomoirrolnt., / 5i£ 

wpemdatut muinphu» g , , „ L . oiSSeSeStS 
ne. icadcnBtribniial dcrte ...Ulioc. piie ° 

repatrirpolctaomniumcol 

lra«'fHreliPq„eta, Mm id,[eue. P «ltitquee,t,-uoered1 
KnSt^P.T'*""' * , **om»«, oiudubitaiiii 
rtiumterreltnuimrernojodi «'•cicarri 

S„S-fr a, ", Mi, i ' rc «ftniSi-^ufopecto cd" 
mortaliiiclpatcaropursataOioputBrimdoBfiicMraerr 
«lo. i ,lo„a nbn » . . ■.,-... mcefflc.Tiuipin.icBira. * a 
blgfr '"S'"':"""'" ,ff :, Kmoccloecc.cir.oci-.ro-curf? 
• I.plofoluo!m 8 iec!c.oua. „ome„c,»«i„. zectiotettrj 
700001,. animocclocsrcf- n iliiiu.idlquoq, Vntate 

SSZlSrt '"'■ *"•'■ , »««'f.'rtectoi«nor.o 
___llec_tcerp». iocortimarcu. Beqdliica«rcfcrotnircn= 
Tpi.llotpe.Becibcrib"™ rt,ier°4 epiSoabhSft 

^SiSS»JKeS 

" "-«.mSmS 

■i-uJecrc M,„ s ,|i,„,d adm.ramiafpi 
eMerutnoiailloptfirinitafoj a idmooei 

taormnpramojrcfiirecnoil etoiraoir«aira..:-fucBiiiti,cr?e 

SfiSa ^.iccccbu" "?,.«, 

linosinwfiioSaibS 

tc S n r, s ,,orc,„,. 9 dal l inloS aoiKnit.QacadiiK.kir.pil * v -Ctfri.*.T*MilMiSflm*. 1 " tsttBenafcoib^alKi. 01*«. af#.< 
afcenditbe^iiiibuanK.eiDiis Ais.' afccdirr5«iui: «.««• 
m cocc mbe air a . Tfl UnS . m . £Y I conuerces preeepf r o* 
T^r Idetib^iircleuar? etwt t*«bbicrofoirmi«rtedifc* 
bcfliiiccpit eri fcclo aira dcrcnc fcd cTpectarcnt p?0 
sKJruCRituerenf iaiii.iirnliii mifionempatns quamaudi/ 
Mteft3ira.a"UirictaIilci9d3 Bisinquitpcr oe meum. nr. 
foiritiaiceiiinieicloftflflfHiptf 3iecdiTtH:9fiubUai5ealwaira 
ta?oBicelBlic*eiiictaira. ■ ^tDnliMCctubeaira.ara « 
.frultaicrgeresu ? bvmmTtn' afcendit.'' afeedoadpntrcui 
OKDec.alRi.awSic«eictcine IJnon-tm.Urtpinrtnm. 
«idincri«idiftiseiienteicclimt pfUn* inraerenruncelu; 
airacap.-bnmuquidein. bf. V>cilteiUu'ecceriwvm,;itTt 

mCirpenf; «iaduimi ■iivcltib*alPt9 

©Irmpopditumridircsif Slledoad pfcj mcu Tprcj 
q fabrici miidaira vinccs pan crm allii aua. < ftc-ii meuVi 64 
dia.ftincrepc.ireeqeicmofcc *fjall*«fopriarecB.^IeuJ 
culpfsofr^corda lurfii fnble ta c m i 
«aadrefitptwftra.. rctirnbe aidetib'.->' rjivitons. ' ' -Co 
tcccperisciarcrcniibciOcIicif fitebo?.w.^9ear*vir. cj-TS» 
pcnas rcpellaS Dcbiras fddas mri qdeWa. '■- Hfecdes rpem 
coicmas pditas. .Tncfronfm altueaptiuaftuvitcaptiuftatciS 
Cotidiu. (5b«3 tibi onc. *. TT^DffcB.^a.BitOoaboib' 
^koataemasBilicetianjafnp. Jb bottcTifcrnafpeliauitad 
ttlo80e aira.'itarccdoadpa fiipjiatporcdfttraudfa.afisclo 
(iemeiitprc5*fmBeumeiit niafccdctificolibereederipani. 
Hciivrmflira.' ftra loblimat no 

/^Onccdecmcfuiuiieoiuni flppeiabfcdafcerporiapfentia 
V^potcsociisvtqiribodicr £iTciarfitnoderaccni pri cocq 
Ita nic v«f«eniru5 euum redc tur bonoi ipotcria flbo vfcioi 
ptorcmnofrrumadcclosafcc m5ro^clee!is?ftitiii rcceo? 
diffecrediniufiprrciuoajmcn ffofa Tlocrurinmorfeuriicc 
xx. in celefhbua babftcmus.i pmo;tciniida[ni'°boij ?eagia 
■ptereundGnwniinujnolfrij Semcl.n.iccimatTerpaiffer 
ielum. adbonwaw.tx(auci. Oat^pnfsbeflia.TluUafcret 
adimtamcctpTMmu^cide. «itrapcniulfgcKjbctplCTacfi 
iA'SfccdcSitp0inflleiifliraoira rumaicrina.Oreclfiriraoirie 
*.jr.aptiiiiiDDTiK9ptiuit«fepc fnmamtTinfijittaliaovicIpiuJ ytemmtmsciranK ommfos a«C6; afrtndSnet^ialoi 
ctBMtfixtbiBvimraatiiB.Tta Inriptt ltlicraxtwa3taX| 

BdpflfremaiiiMfiffnrip^rc fliimiquio' rermoriejfed 
Dibo wmn enclitus. Qui beicr fcr* twwibns o tUcopbile que 
toBiloqnaccjifcnnos-iauda ccpiricfusfjcef 7ooccrc rfoj 
«sfacicruofpcir.SuRcsros inoieqpcipiJenpoilolispeir 
•7 laiisucntta maii? vras ipouc rpm fartCOii 
lce.faniate^abinr.Uniik-riase l ]!iiifl7phrirrcipfS3viUiip9 
rcfftioccniccitiimicoetfcrpcii palHone fua w mulris nr.«iifi 
ic3tmo;bo8fitsabiti»,auift rispcr dico oi;.iJ);,cru-[, .,,, 
dcliBCftfuiurusicii fidc fuiic p.ireeeiestoquen9 «rCfflS 
pnir baptiiinircmcdiu.3pcttf od.v -t'rlrareDiieaira.7rivir 
cntpur?tcu mltiB babiturus rutc tua alla. ^ ^teuataeltttta 
fcinpitcniuprcmiualta. airc smlicetiaru.ifuPcclofDe^Trj 
ditocus in iu . an. Q rtx fflie £v I cfflji 
Dncviriurujciui truipbaro;bo C ' cis obbtcrltsne uifccdc 
dicircacclosafcedifrinctirc rcnt fcd expectarept promif 
linouasjiosbo.-pljaitosijmir iloiicprioimaaudiftismciuic 
Kjjttiiiniprisimtosfpm ven peroemea. afcendcnsrps 
Mueolla. aiajrmfi Ilataptiuaouritcapri 

^OTc^qaefumiw.adpplc «ifjtc"..ocdirwiuix.tb'alta 
toriumvts Simrrac«taiias alla.v Hfccndiroe^inuibilatd 
afcenttomealiquodfelhtrrtiii netorifivocetubctedit. 

quedcferuiui qualibct dic ad finn cuuj.Qni amtmlas fupcr 
i^fS^ ?i V d '"*8-Scna, v ' ■ P™»™ uetttoriim alla. Vco 
mn-^Moiiif.initu. fcirionem 7 ncco.-em mdnilh 
auaxpm* Ucntte. trer amicnislmiiiiieftcui vemme ' 
nerer. -frnltarcoo to.Qui. reireociilaudanft 

minemvirttirctiiac-Itnbimiis t afcendifoe.iniu. "jniaudi 
iplallcinusalla. Eiiieivir 

titrc. f riilrabo te Ptic ijrii . ltfdeiitituis. ■ ' EnTsre 

■■mculla. • 3pm ~X gnattir. •fjzimumqnide! 

akcnditr>cu3tniitbilatiottc; 5 ludKiite. tMcuataeft. 

«iwiTOCerubMlnu* Oes - £imrceinmuuduvni«rlB m pd 1 0,110 cti ageliii oiorcaturc fltta 
qcrcdidcnC? baptijaroflitcrtt 
fa!u' ? erit allctnya qm veronc» 
crcdidcnt codcrrmabitnr alta. 
Bn. -Cotedc. 

detib^. &;rirrjo. -totite/ 
bo:. Hcar^vir. Xaudace 
pue:i. aodabfeiltn. 

TSrim» 
gdi. 7cftittr.i. afcedcne 
rpe. i rmaieFpoltctslociH? 
e e is afcedit i cclu i fedet a t>e 
mrieociailii. iibii. 

Pti.3nnoj : flimieeralta 
nisesalrafuponiciKdoe. 
15iie rcg.crul. r. 
ailamagri^ercelfuoatlk. 
rmercira. £»)s 
pareUit fede fua allir. Sri. 
afcendens. -tcaoi im. 

I^if o, couenerat intrognv 
bant cii oioetes.Dlie fi in 
ICcbocrcllicuci; resnii ifrael . 
Dirit.u eis.Tloclivrmnofce 
tpavWmtaqpU-^ 
■ ■ ■ 
pucuicris fpue fcimvos? cri 
tismibitetfce tnbfcrliimoi 
iudcailamnna ivfcpad vlti 
muteire. £rcuboccurinetvi 
deiuyUtliaeleuat^eT nubes 
fufecpiteiiaboailiecoius. ■ 
ai"L-cnditt«ilBiniubtlniiocalla 
fibnsinoocerubc allcloyaolc 
tiira.vaiadeorpBiiialtii.ca- 
phBiPntitcaptioitssc-ft. allmqj icUereiic m cclil cw 
rei[Iu.€cce duo uiri aftite 
nitiuirail[oBivemb ? .iIbisa 
i Dirc!n't.vtrigalilei grt Harfa 
afpiclentes m edii.btcierus g 
alliipr^cavobistncciii ficvct 
etquernadmodumvidiliiseti 
euiitemincelum.1; "nontur 
bcturcoior$cgouado.ad pfes 
i on afibpros fuero auobis alle 
luy a mitta uobis al fa.S pirwuj 
ucrirattst gaudebircciur; al 
klnra-i- fgorogabo parreji 
aliii paclim DabiruoB.Sp.i.' ■ '■•* 
rr* uncreuerfituntbicrofo 
I i 1 lr inaa inorequi vocarur 
oIiucrigeftiurcibicrtmrabBi 
babeeitcr.^rcumintroitTet i 
ccnaculu" flfcedcnit vbi mane/ 
batpetrusTioancGiiicobiif z 
andreas pbitip pue i tbomaff 
bartbotomeus i inattbe^taco 
busatpbenfimonjelotes et 
iudasiacobibioee crant j>fe/ 
uerancesvnammiteiinorone: 
cummulicribue etmaria ma> 
treiefuenlratnbus euw.iV, 
^gorogabo patrcm mcii i M 
ujpaelftiirjabitvobievt ma/ 
neat vobtfciiin ecermi. Spnm 
tfitarisalla. *. Si cni noabieroi 
pacilfuonouemetadvosfiflE 
iWei»mittieu8dVDsfpi..- i '. J . 1 
Bii jui -jlli at.pfccri pdicaueri 
TbiiBPnocoopanfe tfmories 
pfirmance leqticnribue fignie 
«lla, i*. SOie.oio i ad bo-aa 
vt ^Hdwfcmt. «idennwre 
1 KrlecrrVs Secundrii^w 52 ^""^"'P^Mimgopi 

IlllIIotpe.tiiriticrneM-, V. ' '"■'''" 

r«l,i>,jc S omir«vonL P a "i '- , 

pfcrp,3„ ft f„i»qapf°TO «■««e.rm 

«titillctellimnuipMM», „ iioricicrc 

■iie.ttrc. >'-""™" « re oluratc™ ,,wll mmls „ 

tmoItirBcncuiOT «'««tU-rcrairc.pn., 

sgssagasfe Bssa^w^ ■■ 
a&AStSfgs -S^ssss» 

»,uloccoctn,t,6ioo,rt.,cct, b u ^SSS - frfl0 *° frto i'« rt ' 

7t™S'«-'»« »? a "'"' b * IS^SK icmmiTaofcoietrBrcHcr" i,!?""'»»»* ' 

' ' ■ ■ . ■ . ■■;:.: ipteri Xatpwti Auajpdit» fpe rri Bfirt» coida noffif «Ui 
reusp.oeoautcloeuidaqfuit '.loftmdeqiieVclegeriscr 
mricoEgpplxiiderutiefiiqo bis ouolr>mi accipcrc Incus 
nuerat^cittobiaTfoJit-c Vo minifteHibui^apoffoIatOoc 
tesmiiiifferiibuiV' cu'0.,. quopunncat?cftiuda(jvtab[ 

eEbicgdcpofrcdittwnitf recmIc*nmu<t ; rDcdenicei9 
inerccdcmigtatis. f tfii' fo:teeTceriditfo7sfupmaibi 
fpenruscrcpui[iiicditt3 iwf aiiiTamwmeracuecffiaiivii' 
furafucoiavifceraeiV 1 Mfl. dcciapoftotH.ibrtdictue.art: 

er norn factii eft oib? bita Tlo # bto rogo tmifj pcisqai 
tib^bierimicavtappclla c!edcinvift«*buco?ImcrKtu 
retagerillcluKuaeor alcbe pHmctrtjoftcutTipiuinoB 
dcmacb.boccltflgcrfaiiguis. umiffi?ut~iruid?ri\latq;tuine 
Scripnie.ii.fiilib:opralmop. mimti all.i. tlouol 

Smt baWt3tioco:u'wPrarn frfqua^pbioeallauadoTucio 
fir g wbfcct m ca i cparu eitie ud noe Blfa Tgaudcbii co; ufro 
occipiacaltcrad b[idicmr.a/f. altao ■ 
7^aCcr.fanctclcniacosfiinor£Iio»i0.£ca-p'oq-fiip 
tncoquosocdifh i mibiflira.ut ^leiiaca 

ficuaii fioit ■! uoffaira. Ecn. fralcarc 

O:ario^oaccde,adiiias.fltl iTfoferiaujiiiiitJl 
TliiiTfliitciiiad teueniosbee • ~-*' i"- ■■ :'■■ 
toqiMiiiimddoutbcaiii.eraudi Hcri tMeqt 
ojmeumiplcfflffemaipoaira. ■ •j.tebuit". 
pfo\^.^ena.ni.tofuvrtiri ry z du eomplerentui- Diee 
wb^PfWd«rww tWlwpni n pentecolfcreraiit omnea 

0"C**c«ct<3 SaetuacftrepenteDC 

_ Jjnobirciioijrcgarifiitiii \J. ce!o fonustanojqduciiii 
mtpequoimiiiirTeruiir her tisfpirimsvctxmeiiriSTrc/ 
tioeonoicfiieicipicea.baptif pleuictoraniDojwiniifiycrat 
matefoanisvfamsic^flfTiip fedcntee. 'LcalotcTua. 
pc-eanototeil r ispparotrWiirrjitPtire 

nifei?i»Mcuficnvuucrli mqjfgnwteditai 

. IftatiierntDUoffiu fup:afiti<ruIo£icaiij.^trcwc 
- fcpbgvocabafbarfabas tififtorafpnTanCTciTceperifr 
qtiicosilomiac^ciumieTnwvIoqiiivariieliiiffiiispjciicfpi 
tbia^Twantca Dtfenjr,l<;.(ii. rit^Hecttbatelociuiillif.y txbeiif 

Tiltarc 
winia 1 £talt3:c me.~mpEecaihfe-lritiWoift 

an ^ieuarisin~ib~ferebaiM tacjmor-fesT.ppljeCcipfal' 
cclliii bridiriteisalla «, mi "dircf t.Vna ti Iio,dop«tet 
auicntibV^r, e^vtia "ealeiiaioib^fcfsei" 
tnpfalmi (Jp. o~.t * ti i.jn. £aderpfidcseiecto~i oiasprt 
patermSIfe.rriacmificar. d"ciu>ufubfeciit~tiiicariiale 
"y^ £usciii~tiuulIa!t.iccIoj: ci^diJcnUiiilu.-i.ijjho.to 
Vj poccritalcedenaeapciiii' mh. i: .tnpterofontr.adve" 
tat " nfatn fuo Diirir tftutecap ati, Oidcnnb».v.pfaLca.bf .z 
nuimbucqsvtDdacjfuts pti ad.0~>-l',vc3.uitiieofo DC* 
cib"--ulirlargiafTnobieid'~ cuiuajena vi.-f*br>op < 'o-. 
rps Diis tif-Qui tccii.3't oaa. atccnfioia tonior vt.~.i pccdc 
atccn.totu ncut in D i ( pter ofo ti feria m.i rabtutoifraoct.p( 
ne5TUvtoee.trf1feHri.tr.lcto kc.etbocccerccp.qjfi.iii.an. 
itucuvnentinillrrr.ScJjluca renc*coictefucriC8.pmaafi. 

Jtliotp;fcra.ticicruff0^oj-bicfoliiff.iii.pfatiitof.5iit 
ptirfui8.T^cfo"tveTb»nofj^inrpic«^pteraliqfe' 
cjuele^t^fijadvoscuadbuc^sacfetbicpia.^tfiiiifrfiec 
ciremvobifcii..€fre.Domi!li» oelabbofeC|uenfj.re->ei~Iati 
Xj 5cenfuru~ve.be-£.r.i. darii~nQDr.£rliieJhrnouele' 
/J 'iceliiDiiapiimo^iTcipU' ccioiiuvrtriu~bi-c.vi.fm ;-ue: 
bSDeminiftcriofucfideidili/ivritDerx-rfort.etmwBiape 
genrertftrucrecurauttvc tan flfcen.p9mat.arT Tltuegoabie 
rocerti"bancmiidopdicarciic rwiuwebirwfmuf.oro Ceh 
quirocaTabipooreperccpif cedtvrifjronDf.Twdiema 
KrViratifT.ppbapoieiadudri rjie. ... . 

pfisnarafuilTecognofccrec fmbabiti 

XJ Tbpareseteiap^rcfuri-e/ O rediudcivirirehgiofie-: 
y-J rioismupbujiurtaboe oinatioccjucrubcelo-fclc.ii. 
-amociieiii-euule-ercFau' . actaoiitbacvoce ~uenit 
diuimus.Txcfiit[ngt*cwcilo ■*"' inutricudoTincncepnifai 
cuc"fit ad vof Ciiadbuc efle vo c:Om audtebat vnufgfqj ligua 
bifcni.cufifevobtscoipusad fnaillasloqueces.i -.-«10 itu 
adbucccsruptibileTtnoiralc Ci lupebacamoef-miraba 
~ cnocerna. ZJ turotcetcs.Tloneoesirti K.im.Idii -■ tJ.SiitaolefeMncaieu:, 

sSSSSaSSmSSim. alomiwtnmttrairofvrqiie 

X£p°li5tu.«.Sioil«.M<t,™»mion.»ito£t6jW 
BtfmlSflMmcafiiatc.etrcIi. ctaueeuenmcwlaecnemnft 

autactifcn» bodicfrcf teofcs. «£ 

cr.,:,mmicc l co»,, ;: ,d ; «.;««« ;«»*'- »im;?go?lSr-'w,ct.l J ,, °2ffif*g* r *™K* 

3auttw.,tio,,efol,imo mserMrino.faptoo ugni» 
fj„c»tn7fa„ctirp„1,,,« wteiteluici.gncfisuraoeni 

"oXufaoiuiWamoKre ntatefermd. •S'"^»» 
ileS«o,pa(i,,tori,cl»maci- o,u5turocpa„;t 5 cnt, „ rnu. 

Vaiartcpio. '■"•"■ ""'" *T' lmM, XES« 
■ndemcro!diolcctlo.6rcpleucr«i oriatafuntbcc 

lisvcr[taeait.a,olll5„iomc croo.crn»ic,oquolcrfbcre 
S7om™fcruatcicso,o miuio. f e„uc DCU6 pu lime 
SSSSXwkMm wtotorwt cernuo.uapla 
totTOw"-&Vacu["oppecore, nobi«crln?Lar,tireDonarpB« 
KS „d,ifacr.,ta 1 pecMratuare 

U '?^S^t,c,,,c,ir.,l,,, p,,!., S ,=,,aoi,, ; „,c,»cpecca 
pmcluroabtv-ooioaila. > mmaj MCMa rpa. c Illai » 
KncdiciPO. otano. |Mtr[c,i„liofa«ctoftnlpara 
BelSdrc*psoc r l-tclaricl„o,!obir.«»,itiaif,to8elM' 
- S ta «fucrufnoorpledo: rifmafancr.rp». Spnm» 
4ilsca[tlujtjKta«co:daor«fpIci,it.o!.ler.£ibocci[,oJ cfirirtfromia rciciiriambaWt lirtiriiie lermoiu-n.,,.7A. a i«.. 
rocfo.lra. sioil, s „ir„,e ^'nf.icrmoiicmmfiihr. 
mrtaromcjrcnu, cbarifSmi e„i, 

lomllT.pHomoiKraranctu, , nS^SSSSSSS 

coctio lertiarepeurenumdue , 6 fiS f n° taSaS 

Siiinr^siridi.-^ra ..r*.*v,r „-'"- ,Co (" cre,1 (t>icepcnK' 

CKmte. ,,a 3 rpuoaura. run,lo,uierepc„ie»cccloccit 
JatruocHrcpcntc rupcreoe.IanS sr» 
Peccloror.us.uduemcntlefpue coinplcrcnr, 
T.lxmcnno.aUiialla. {.TSmnS,»» 
Snueono. £o„firmar>ococ . J ,miocE-a rSiKJi 

f,it,„m s ? ■ *'"" nc„,„,,„c„,ci»s„nonrxrct 
XSoS*"!; Sca-cccclivimr'„,T« vrtri 
«dfi iiocddiiigaWrafj. 

ncaic,,.. t,ploo. reCnnn. 

121 ,' Mi"p™oa, KcS 

J-rcipuIioriilctoio.iiu.oi bolllSCTOJOiolndiniOqiS W° 

'" ' '■ ria<soM'.-prc*atto«sw • rtjtfcnratomtisrpsfco a 
tai«"etBioiiioeopia !W cepet»tioo..i.aira. ■«'««■•ite 
S!SS*ni.&V r -pieomplcrcnr o.csp.r, 
iJtcuSSoOCiimfman. ljfaottcser»,iiomenopart 

no?ccOei»tloq»p:c»trpnl'« f'CP'<nfoIocslp»l«cio » ccpo 

„,,multi,»doo.cc,i,,i,.»ll«. """"''"^ZSZ 
Xoo«l»mt.ro»inel.ncr»lsoicKotitr».'^-l«c»,ctait«i> 

poltolim»3n»l,»aci.euonce. I ' ■ """• 

j^ianarri'-! ftepleti. <.■■' aliaallaalla.- - Puv»p,c. 
1^ P Scci.iriSli(5.m5 fi ...5 " « fc Hf 

n , recl , .. irou.itf.mrDliiiaoiiali». r 

S,3upli.iarco. 1 r,»m»r. ?miS™"»5™"§™™,b? 
™«mo,7«d»e'fCT,llic,t»oc6jb»r,.c»cnlcsoo™t,b; 

rrieriooc«i.liptotcctooc..m linnwloauuiitoti.iti''. . »0« 

Snwelinf»» MOtont» t»,,eicred»l«vc6»»comorp 

KOTtrod cit. Jcttater meus neu ractare nmrti crapuUali. 

5nweum" «d e5 wnlenr? nof rplpcrepar. yed ftBnif I 

m ™ienfatcfratrc»cb«rilU falloftJtsnohclof.obc crt.o 
m«auBfitiftafolenii««banio.i>udiiacr«ta.bitlau». 
ESui. " lon«bif»»r,i.l,s»t,«pri 

rai,oei.i:ettcfiooniuiiollra no»|!n»l.aoci.»ir«;.»i.t. aen 
CBiSOineoacptcpotJoaic-'-. »™»*f« 

m»d.ir 10 "<\, uw'-™ 

oclos aici iirantis offendtret. f u»jm ««"»<»« 
£er3»teftoro.-deop:auiopis dafideliufeiipuc...u»nra 
iTcJopWrottUun.mcntts. nnncoMUini.Miiobioiiiec.. 
iTio<i»cMnmro»n,oliir»i«de»ifpintiireet«r«pcrec,M 
a > rim«sii«li«oci.-r>:ourrp.io eiusfempercoiifolinonejyui 
racc"o,b«tcloc,»iilli«»ll'»»ll'a deic.-fj.eroomlililiu,citllde;. 
.■Replctiliitocorpuianctoci " < *■«" 

.«pcnt cq»l.-p»»t.Cill»pt.. - ; i''»»"*-L'!«S' 

S.ieq»ei«.i»,Xe»e«i«u * CTcto.ar.rtv; Sitwwtct. rfiujfo/ ftoliredenree; loquebatiF 

• Oeftnitoie rt variieuiiguisapolloliairaal' 

lelurti. abagnaliaocialla. 

«liapfLXoquebantV Spi 

vims. ii»nerm.j:at)iti'lom. 

P(Miticnit_apUf Difptite plertttff 

t«*efor 
(tfmvffai 
«clieinri 

«rnib*acm.Kiiofff(nKte 

IpiisreplcriioycoidAfidcliuj I tinguc ranqMtWs fediicK 
yuiamoJisieisigncmaccen fitprafingloscorfpu>(?e.r-'. 
dcQna JtFmiiofuri mctpti . Spe Piiii-cplcHiro:be"tcrra:u5 
DcOBiiiadfuroWi.ir.-m.Hio. airaaira.' Jftbocqr5?rin«Oi8 

a^nicrrarotfpiieifigb» fricntia bftuotis olla .slia pfi. 
tuorviiTiaiplefupcrna 5psorii.-j. Uertoomcelifuv 
grariaquetucrcafhpectoia. manfimr. €ri'pmtiio:to cfua 
- iiiparaclitusoiceneoonu omnieuirtiiaeo-ijairafldv-i 
KnaltiltimifoneviuusiqmB Siicopleref. r-irirorie 
cbarfrafl«rpirirarifcrio. L i u fonfitctw. Beatusvir 
repnfomiemunereoertrctSi Ttonv^prjimirjnninrrrora 
ruoitrit^.runrepromflliipfiB - 5aeruserepeit 

"fmoeofi rc. aira. aenirancrefps 

delumcirenfib^uideamore rcplcrucmimcodafidctrurn t 
<oi>ii!>'iliriiianvico;porirviV tuiamoriamcieiffncaeccndc 
rurefinmeppcri. ■ olremre aila. 

pelfasIongi^pacecpt.oiiCB.p a.nufodsiutftififfms q 

nnustmcta-efitteputovire/ t -. ftctbronomiiuificniom 
m omenoriii. n ertcfdanv? rpiMfapulos.-Cmdarepletlin 
^apfemnofcam^arcBfilipjte snflrditatadpccidcsnoeinri 
vrnul^fpmcredam^oi tpre. tarcoidieiinsucmoduloe.Xpf 
iiimboa.j ,udii.'- itlauf mifitqucpjomilirpisnuerpori 
i^pijs&m., Xege.. ...', fc qua iwtinYoic qniqgcHma. 
picomplc, Repletifiirocs i&off^uicojcmmettrripetrafu 
ipiritui.icto.a'llaalla. £tce ditolcum pcrraias ftrmiirima. 
penmt loqutalla . «lorfa. ftc Jn tabclltsTaretanon h liguie 
pien. Xoqucbanf- tx^ iffjiciclcT^morepopro.Tjau 
«uibo. ■:.. ■.■■ ■ y ;,::.,,;.., cisflvdie nonirae i liittruanii 
aaueertrepenreoecelo umtasoataruicctiaculo".© 05 
( fonus tancp aduenienrie rclirqifemiiaoiesnip^imiria 
rpiritusvebcmcnriscrreplLv tSA ■<>im.icic 

«it wtam domrivbi crifr apo/ nnfccfia ecrffe rria pa'mn iriilia ».™«le«i«ptlmit,.»l*«» <W™"- ««■"""LJ; M 
fi„.™op,»iir.dc'o»oppV. & fi[cosmllniiKrr»mi™diipre 
S"n™ttiti»o»oi«»f'«' d.calM.cMica.igcrcd.dcnt 

f,«„onp6tbccpar«cl,r» babi <OOM rolberemanucl laba< 
KrccoSo»./onfoW.ralmc o,b.do,,«f.<:lt»». ? en.»«™ 
.tnilMuasrcsccord» lcninl/ mtamanu.bomoorroii.1}™ 
MtclSa»,rc,«n,flibtnap.c cipwmpiinios.m»» lap.ct.a 
En"«.»»c„..d»mn,lamcmn»im«aipb.cap»,»n.f«,,n,t 
Sl»brc,»ircrcnnn,b,IMc«»M,af»clto.Son.to«obo. 
Sii plcium mfima s fa. I„ui paracl.n» ae mcdiatoj . a B n' 
«."corrnsncnnimn, Cicftc o„i»„..»l»» l«rpc„» nrie. lce, 
t Zdi.n.„rt;q»c0i»n..lcme„crmi..O...crbniplcndojl0l 
n . ,;,c„,fltcr,i.llo»afac„- 8 lor,al»rr,maso.T>aji8«o» 
™,mr..cl.»dam»rmcn K p»„,t,.n»„.,anu.bmal.pilCB. 
ra«f.nucfcdnatorapriusirc a.,s«l«rfpoPpafto:CG.Ppbcia) 
«ri„,»St<.«onut» raccrdo...a.baa,bo. Ktm 
,» <oid°.on,ncl>on»mco!ad .bco.pantbocraiboicfnuSal 
Md«mrcddcp™»mn.«r«li„iiicc.nori..c»,iccl.to,.ooji 1 
S,cfo!inan»ton».n,ua»co„la »„.=». . 

STp„ ^„„«ap,i««li<.o!.p ^'rt ,oc »£" , " b S u ' r * 
repiir„«,i.rniJporcno„an« itawe. j»mcb, lt»8. 
i» P p"™ bar,tadlpl.ii«.iob.f l„„»-treS8A..re«F »"»1» 
Jd.aain, 5 p., ( b„,,c,d 

SerantoaSSnwcrf. W m»-d„r.r,l,„5lii„ v,,,«c,,. 
SdoXiAonpi,:.!,. U mdoret.erc». rancta be. 
r,ed,c-,ptcti»i»Uiie8pc»tc Kratrclcbanf . 

SJ«. »«i< r,m,„ni, U n,„m,,nc.W 

W«i«tii»litt»newr<ipt.ll»«f»>„KK™ Ie S re, ^'Pj ri: ftiWrtmft tjuf prcwpta ittMi, 

ciferuarcnonvult. Rt, Spirt 
ritae fatiaue rc plc uft totttm oo 
imimvWfritflpoftplnnparuc 

im t illis oi fp arnre li n sue ra n qj 
&nisfcdirc£liiprafingulosco 
rnm.fr rcplcti funt omncs fp« 
lancte t rcprrtit leqm vaniflin 
SBie p:ont fpirirus faiirm s t»a/ 
bitcleqnit tllif alln airn niro. \> 
■fo^crsocifctit^ifdpuli invnti 
eongrcgaripropter monini lu/ 
dcornm fbttue repcntc De cclo 
venicrnpcrcoa.et. Xeerioii 
•y-Y&iitfaliiflro:adniriciiitii 
VJ.Quarefaluato2r>iccu9e 
mridi ntfi vt faltiarcc mridmici 
TCiudicctmurlii Salwanii vif 
flfaipfocrtcipo ? d L -Matierif|r 
3am non oicam vce fcrnos t'c<i 
amicoe mcoe q; omiria cogno' 
mftis qocoprniiue fum iu mc 
diorflalfe. accfpficfpfrinim 
fanctummuobieparaclinimip 
fccftquepntcrminctuoKaira. 
(>. Quornm rcmifct-itip pccca 
tarcmitmnturcifila 

e£c|dnica3iudica a. u 
bcn9vidr;qdait.Quicre 
«ti,c f n eti non iudica f . Qui oiit 
■■ ■- 
d.cciiruiiifpaatraoiuftvriu' 
diectnr.Tlundniap: 
ciufcdiafactiicftmJiciii 
Tlen uoa tlic clcgimS fj cgo e!e 
Siuos? po'uiuon. atcatisr 
ftucniman'crati87frucr"Dcfter 
inancntaira. v, Siaitmiiitntc pfteso m(rw noff. CKeaifM 
«napatri. <■. TlonBOfc «rfic 
tcri, U j.^.rpteratpcrlxbD.' 
ledCumv «i>.rfs.lnl.ttidi 
J^PbcWfnpfaJnwfttajfc 
Dumpplcrcnruri ap 5"a«'& 
i.\. -^mplcragaudent. "Xoque 
bimturuariie. **Sfc&cuedile 
xirmundiimutffliumfmimimi* 
ScnitumDaretutomnisqiii cre 
ditinipfoweeatfcdbeatwti 
cternaaira. p :Ocne. o.-arij. 
Y^eua qm apoftohXttrisfan) 

plctu tucpic pctitiois eftectti 
vi quib^oedim Rdc largiarif z 
pacc5.peroo.ciHldcj «dh» 

ufqtiibd ^ 

Biipplcrcf 
piaitii^vtti.inftie.cap -j gcr # 
efr. llonvosme. N-Beata 
^ 5puft?oomint. .<.ri.Si0.1n> 
»iltsit mcfcrmoncmcuifcniai 
t>itipfltcrmc9^i|i Sl ;t cut ad 
cum vcnieniiif-; manrtoncaptf 
cafaricuv?aira nira . p§ 0335; 
O.-ano, txaff qwapoftou». 
^ IC "^J' crt kpui ^ualibet oie 
tiriiii teprimicoieiturad ve&* 
irrnn. fV. ^manj.illifisrnef, 

ni!lot,uT[r!ticfiT?piTcf 

.# piilfefins.anicnamenPi 

eovoEns.Qiiiiioiiintratpcr 

■oumfcdafcnSe 

aiinndcitlc ftir crt 7 latrp . « t> JtM r*<b««a(Nffl X... taeltiCTncrcinracl qttffinejK 
irerureniiudeifetieos ferStismffftdtWt spiiicore 

uonelVevidcrcaurliicpolTcr. plciurcolonl.ctloqbarmagna 
KS.V«iM— f ali.d<. ? ira.ir.,.>'R. W c.,l-t 

Mtlumeqfarebatpcradiery <*»fc« f '°;*'''3;»£L*,™' 
Uiiciplinainrrapicnriampccu^soroiolTiuoicitonapcrme 

ircOBOommn«.llal,imauirinr,cT«ii< 
illiBsraUamrpiriruBr.ncil.ttlcuaun'. 
ftS.dimplcuit t ord.co ? HDf,t,.*,.qucr,in,5me 
airaaira." Rcpct.ncno..qnc A virmafpmrullanctique 
SuZi.rcutrrcoeuciri.Ai, icotdanoIrraculiKrCTertror 
nRoptcriUojcrsoWSet.abortuatara^a». 

Jf ifetbam.ininfanabi fe^MSSS?^* 
eonreruilin qb?noe f. aduer SpiiefciiB rcpteuiiiom ooinn 
tamueralubrirer aiuounir.' ubicr*. apii fcdiraj fupra lin 
«puFrcuepccdcsaplcaptop gnlcecoruirplct, UU0C 6, Pn 
S,o«.'„,&iip.ncn-«i.,,,,oi lcoair.. 115..,. adli.nob 
rc,Ticano,,,al',g,,«.atmoiTcoycr.:|.iN.«iOm.ic»ine.l''. 
«."mgnraS.lcc^lingu.re T Tli ? rpe.6,r.c.ePo,rcr 
air.i HdW,'gnifou,in°,,d<d J. pultfliua.Tlemouenitacl 
hurcsrtilluimiiaeciribuercia menifiparerciiniiirmeriare 
SaStumncna.llr. ,. r.teut.ftre.winel.aauBU. 
a ltlaiimquife.cundum f^ta afjn.ifjrariecomeiida 
j; pjcd/Mtio.'ncmouenirniritrJ 
fuciud icinciomciir teuivi/ etue.QuetmtMCiqucmnou 
nSXncfemiueinnoccn trabarqf illu .rabemft™ 
K.2?u3nlcneprccep,atii, trabainolivelleiudujar fino 

parenribu. fui. nd mecbarea TOrinrrabcieora v rra mi i» 
ndbomicdlumpcrperranrrs ... SpsDn,i-plcuirorbcn«iu. 
„onfiiriumfac.e,ilcfnonfalf.i frbocqo ? l.ctoiafc.a,b..uo 
Stimoniusaduerfum «Iiquc rifairaalla.V. O.ujc.i .aruei 
■erbibenicerceccraqucmle oe; bnroniicoia.pfp.t.ifc .. 
oemadar.ir.inrvcluriobrenu f\ a.dbicoicimJfrcftrra 
S b: ftian, noufuni rple U. buuur.d rpi er«oinir1 
SciatI.irqiioilrillilnc g Vercdunufxr|jowole.iriaac*l 
KiWqiiivtroillaoia tctw nwwluntiBewiailtt appiKmntdifpatiVe l{n$ae tfltf OneclTa wfmum ptSte li 
tBiSHisalfa.ScdiKgiiipratiii sno£mif.tpdicarcrcgn« 
SiTbdeozrpugfojsflilaaira. oeivt p:omifIorum magnitu 
Rcplen fnt oincsfpu fto i cepe oini attcltacfetia matniitudo 
rutloiimDanieligijisScdirij. factorafidttfcvbisdarctvirt» 

Intrarcquifoj i ,-,-. ■■., a&S&tttum faceretcjiiouai 
ecdeiiampotnolcfaccc' dicarent.&'.vtiiifeii. leeii 
«IJfldaltarepor nolenscredc 'j-rTlctemmcquoqjcutide* 
renonpotrnntnifiuolcns.si <J. liu; numerofitas crcre 
c«po7C crederef fierct fnno nithitrafancriiccclta? mtjlti 
lentibiis.Sednocorporecre funtquivitavrutereTient ifi 
diturapoltolurnaudi .Corde Snavirtuttinoiibabct.qcftii 
crcditwradiBiHtia..f tgdfegf ttra miraculti fafg oilcndif fi 
«eaurpfclltofirsdfaliire. ., Deertqrjumtsopctur. 1<( V 
aducnitignisDfuiii9n6'?burcf ^ammnamasngentuis 
lcdillinnanf ncc cafumcTfcd lu _J /panli voceligue ffnjnu; 
ccnstiucuitcordaoifcic&prc funtnoiifidcuwisfedifidelib* 
«pmcuiamiida.frmbuc"i»ci0 ^rairadilios Tlibil tulcriri* 
cbariuitacuponaairafliraaira. tnviaueoj virgam neajpera 
V.Situeniteospcordcscbari necppanesncqjpecumainecB 
late-Jllluftrniutcoainudflnfoi puasmieasfoabcatis. Toec 
uimtas octtfltif.f rrribuctr^,! focutusfum vobis vt gaudiii 
itt-uiu^oictt vfminvobisfitTgaudunve 
ftBsgacwloDelcediiallfl aira. ftniiplcafalLaatla. «ri ' 

;:■■■ 
fryenres.nrafquefum^Dne VipeusVtgfolcnttateDont 
paraclimega tc,pcedit fauctt fpuV colim''celclrib D pe 
■Uiminertindurai ioe;ficut fideriieaccenfifontcvirefiria 
tiiU6.pmifufitiiiB3pttate.Qui muspn;iinicfum.rpmtf.n!. 
tectimciiifde. ? t 1 T.j-3tiSpi Qufrccu.flii.Spiisfciisp;oce 
nt 'lcuepoccbtt vosallb. que densa patreaplbppectoraiti 
CumrjirerovobisaiLa.p.(X>a. uifibiliterpenetraurtalla. ™ 
!l^i^V , - ? & r - Sc8 i' l « ^S-oiJtencede feriaferta 

«* -u ^^"'"Poltolis ■nil!ot^.<vacttielrivna 
«ditillisvmtcsiporcltatej oittticuw fcdcbat Docens. 
n-poiaoemonia^vtlansoref T^trc. ^mehaTrrV; fcribis sprMrifeiiMedentib? 
paralrtioi curauitlucasbreui 
tatis gf a pteriit fed mattbe? 
i marcusq naiTant quefticnc. 
faccrevidenf- O.uoniamqmo' 
ma ttbc 9 i ciuitate fua marcur 
incaDbamaiiboceu;reairctc 
flanf.Queqlho otrrlcilius fol' 
uercf fl martbeus «naiaietb 
noiaret. .'.vt.iufma.iii. Lit. 
»r*inc vcro tcl ipa gnliiea 
IX Snqjeratriasaretb intclli 
gendaeftdicta ciuicaerpi ad 
diftinctioiiemvsregionisrraf 
maregerafeno? oequa tranf 
fretadofic martbePrcribitvc 
nCTarinftalilea.ocIccrfii;-.) 
..-■■■■ 
quanafcedofsfrimi 
dofuaipfcfecerar. i.ccrIo.i«. 
£VT eccc viri pecrantce ile 
CAtfo boiCig erat palrticuf 
1 qnerebat en ifcre t poere aii 
eu;Xuraiiopalrriei bui^aie. 
p"wunirnfluieceb!ccarniei 
bcretiafldrp^ufi 1 !.- 
cat fiiluanoneque p:Io oium 
mtlWegea fubleuetn jr|o af 
fcraiic.i.bom'i!oocto;ibnfp fpe 
raiiarioiiisopeq;itereellic<nif 
fjggereundtger. .»i2fudilrif 
q: oictii s\ va do z ven io ad vo» 
li diligcretie mcgaudef tievri 
15,93 adpfem vado q: pf tna 
/rvp;mccitalla.piiSn. ofo 
VJraquefumnseccIcuenie 
mifeneore r>eus vr fpii, fcc con 
Srcgata belriii nullflten* ictjr rionetur&cmp.pft-Bo. efurde 

■id (t»fi. suf T?i q liiTiTui e io 
qufinirnouiegalilei funr 1 fer 
pentestollcnralia. ;t>j.^. 

ISabbato. ScrJm lucant* 
TUtlorpe SSurgesiefua 
6 fpnagoga itratirnii Domii li 
mois.£tre. ooclu btigrt.t» 
np vfi; aoemcmo liberato 
JTJmoralirer aimu ab i murt 
da eogitattone purgatu fignifi 
carcwrenm^.pfequeni 1 femi 
na feb;ib ? Kta fedad iptii Diit 
curatacame" criditapcupifce 
ticfuc ioiofp.?cupi[ccciepcc 
pw freata.lV vLS.tfe,riB.f ii, 

OJEmie cnim amaritudo 7 
ira t idwnatio t clamoi 
^Hapbcmiafptis luw i i mii 
di foinicatioiic vero imiiditia 
tibidiiicm -xupi reeiina mala; 
lauariria que eft mtiulacrora 
feruttuf febw illeceWecarnis 
/-ytntcllige. lceriorern» 
trxrrogaueruntillluproeai 
£ tftas fupilla imperauit feb:i 
SDimifit ilta. £Dodo faluatoz 
rogarusmo vltroeurat cgro 
tos ollendesfe ptra pcto^paf 
fioneSjipQbuffcmp anucrefi 
deliiiT ca que ipfi mininteinfe 
iiclliguntvel inrelligcnda Da 
revclenairellecca nimttrere 
iurraquodpfalimftfl pofhilat 
£?clictaqutsmrelIigitabocuI 
tiirmcisniundaineMYC. «n. 
■CbaritafDiDifriifa'Cicordib9 
noftris [< fpuitiifcm cjih oatua 
bo7.Dn «r.-Jr, ?' * ? - tofitc hdeifirmitatcabottniefciii» 
mmete »cp;cccmur rcft.,ri ■ *? d ' m '^'''"irateid,: fl«ooiapfltt5olai<$twevi.#- rtnwHK^aRfW* i*4S 
BAdicaiuosoe^nfbiidicat ynuuiipbftantia tn ™ ate J-"% 

ten-c..*.DcuS'rmrcrcrfnfi* £c'cm^licenev>U£c?iri 

Hm 8 emnwonnlufiw« bndi o-is. ^S.tnomcDnibndiems 

^SSSSkmtmtbi befcdcftKmaieftattsbndicaE 
_f liofiHUmapatrcgemtu rosOclKrabcipatris. juw. 
dcumwmrnocKOVCJoiuift _-* #1 fine commutanone 
veromoetuminevcrononta ^Z fui mutabitia creauit * 
menouolumiiianafrvnuSiirrj crcatagubcinat iemperma' 
SpmranctiiapatreTtilioeq neiiequodclt-fiiinibiiacci' 
literP:et i-l *ntt cffcpOKit quia MW 

lemTCoetermipatritftlio. H piuimcationamrcniiaddivei 
»tidicru8 0n>»e 9 ifrael c. farii MimnuiporcftcjUiafcmpccr» 
mvabda ■■itlempiter 

maieftarifc.^rcrmi tftcple mi;ertcuiidcmcfteireviucre 
biturmaifftareeiHSoiaterraft vintclliflrere.ft M cr ™ w _* 
Otf.at.^rbridic.^UbeDo. spt ocusTVHUSOCUsi?eerria. ife 
rtrusfictisfailluminetienrua fliagnua OnS Tmagnavirfu» 
tordaicciporanra. lec-iii eias.eifapiciiiicciusiioncmi 

Pater eft plcnus ocuf in fe mcrus . MBagif» ona -. lauds 
<? ilius pteurf oe 9 a patre bilis nimis-i magn. mdinis .«* 
flemuis.SpueVanctuepIeiC' nocftrims.efa.3"lv.?lbiHfi 
peu^apacrcifilio.pecdeiis. oiisiinmicilibcretnofrpasti 
TloniamentresDeosdicim 9 liu80eivini.i teccio «yiuiM- 
fedvnumoramomnipotentc ^DemDCUSTDommusve 
rrenutin ^ XraTfcmpiternatrinitafi 

fliiirot^vbiojctof^fcs/non peiTonis verai fempircrna 
rpartcsoiuiuisfitor?ioibU6 vntcastn rubftantiaquia vna 
flonlocaUicrfj potcnaUi. eftuiottantia patcr? faiiis * 
QmetwnsmaaiwlTcui ocus fpiritns fanetus . rxc uero 
nf.ruesofosgfncisrturabilij f.iiKiatrinitaoniiinaiuseinii 
* notafcciffiinpprisvirliite tribiisperfonisnmulnomina 
marcdciftitbracbiomopplus tisqn.iiiivriaqualibecpcrlo' 
ruii.ru -w imu«. madcfto lufcmioicta auiavnaqucuj 
^mmmmfspHmHtpi Efonaplcnaeiubiiamire. fi 
«tab pff gvnfteo) j#t rfbf e5 t~ THIo tpv. frat bomo tt 
parutmitoiVRfptisalmeoc* * pbarifrienicodemusnci 
mr.Oftpelcclf.* rwffaudiop mineprinceps iudeorumbic 
pmi.1 dagfc miicra DffToIuc li Venicadfefumrtocte.«mii. 
fisuiliculaaftringc pacisfcde .y T>?melM*T rv." 1 cr vtj. 
ra.Oitpc-3DbeD0Ofinefn« : ' ■'' taiterlcctiocfanctieuJ 
Bmorisacccdani&e^ncojdib' gelfi frcs dwrflfimf audim» 
itoftns . leme. lerta. Kinccps iiidcoriim venit ad 
Y"*Ontntre$fiibftantiefed tefum tiocte cupiens fecretaj 
I f vmisbeuevnafnbliatia ciiiaalocutioneplemifcnfcere 
Vnapor.eut.iavnaefteiia.vna mplteriafideicui^aperwolt« 
«nita8vn.imagnitudo.viia fione fignorum altquatcnu» 
fronitaspf-7fi[iuaifpusfciis iamrudimentaperccpcrat.^ 
llibil atttid e pr inarwracgu' Senedicamus pf em x n.liu e« 
Ii^fpueiaaMlecaliudrili-' fcafpiilaudcm^fuiJcraltciiv? 
irfptiffanct?alpaterinnarara «i m rcfc. * Bndict"efoneifif 
tHiibu9eflviiananira.fr.ali? maiiiroceii^aiJdabir-rfflorio 
pr irt pfoiia alius fijiire inploa rVfti (cra.3ube.ad gaudiapadi 
BliiisrpiritTaiicrttnpfoiia-' ripwducariwimilcncordiaOo 
•KWiiorturrDs*poreHfll'Titnpe mim noftriicrueb.-ifti. t.vwi* 
rtiirittiinitatiiuiiirateunitan , * ISiqmprudentereacnie 
intnmtatc.3nebenireculoni \JL abeofieri vidcbatimcill 
tpe. r XrimratilurprjeiiiBiini gerecuramtmblimitereaque 
ianfitoccuspcrpctim.3tiper abilbqiebatinueftigareumc 
3tj.iii.n«.an,Xcmuocam?tc ruitoicensft.abiinquitfcirruif 
fldoram^claubam^obcatatri qradeoveifti magilter. *flei> 
nu.iB. <"atate.i.;ir Sdpec entpotrwcliguafaccrequetti 
mafalusnfabouotnfobeata facismfifueriroeusciieo. « 
mnitas. ( * .Dfie reg.ctul. aft, Ztbi laus iibigra ribi srariaw 
a.ibcranostalua nos luftffica acrio.3n fecula fepircrnao bri 
nosobcatatnnitao.^. £an trinras. • ^tbcuediclunomc 
te.ti. . 3eii«uc.nm?pair«;« grcracfancrn-jlaudabileifup. 
Iilmculcoipii. Xaudem9.3u craltanHfecula."iube.adrccie 
bc-fuaiisclicalcctiofitnobis rcdniuTupcrno^pcrducainos 
lauistprecrto.fiqniweftciia rejangclorum. tcctio nona. 
geliumruncDfollcnosbndi ■<_, Cieoigtcuriefiimvenific' 
«tqwnnefincmuifjrcsiiat,. A magifteriiiceleltemiida 
taemnaumroMntm, HdbibendH pfeifye eUrjcijcHj dlecoccnouit,3Cdcl3queitia. " ls y™.j s . EnomcI , n (t )C 

Sioreooccdw^i.memoad «cdi.»™. s ,„ 

«rmitimiemvcr.tarier t.mm fif'™ "Jpein f™ fco 

cmiin.ti» ccnulis S ra coctcn.a W» » 

Mo.«n-Obcata.t°ndiciar w.. ..Xaudatcp.icrc Zau 
S*S5ep«terlmf»rlpi' d.biertm... s ... Snn« 
f&fci.an.OWum.rfellin.t.m •■ l»"".»»- 
p.rernai.in.ia. patcrrf.lu.sr „„ b „OT(. xc 

Scaanttcillifica.iror.ere.ro induaininB.Cjielocc. « 
t "e„ccK.f.mmo», Mta «f^XKp? ffi£ 

«cceuiinnociw. Siidicr? muetltasiiJinur.l. u:,, «. 
CBOne.Jn. 8ndirr«litcrca.rrc OroiJ» * a hn 3| JU8 're<uie: 
^ciubcniotriroiumi. ^rcflonavel trt 

Sm§££ mfllianUtwlcmaam vfrnptsVtfr M 
«Oir.piTillostrMMee.jii pnmacrteRimiertfberie. 
Jntio '.nipernoucm pf«lme« 0!di«taallarrf»Sr6fiS 
|^rmb,n B .■&'»|S| 

j't1pEitrem:inerercrr.ir,i3 
r ' finiuorriiidejfiujtvi 

ZMS !m 22F"' b r«™*S««taffitSJ 

?£'?„"; i <"V'?' JO SX*" r " tt0,er, " a ™ 

y* ^cutenmi codfiii fiincw -jrx aae babcw natluicatea 
SfenStSteSSlnf °™»ri™Ste! 
efln,opcrfta». ,„,, ,,„ „'„ f ; „;., g ™ ' » 

Q.SiS,r^""r j ■ 8*3* 

r . ™ cnueiie. oc pcrrbnn? ~r-, friveicouremiir X iir 
fpranlltcrconncirtancfatp., I c&cpraf, ™™™ 
tn TO r.ll ? c,„et,eeclorcii„,, n.minciiufcVc- "c "vS 
uiper rtoirnlm l«p,,j,,nm , | mmnini 

».tmiiperroramH:i, EK5e 

r»,iinm,o,fopmietu*cp,c , i ™ £ 

trp l n,n»ranc,ipe,ro,iepr„ (] , >S • 

Jnoajrpi mitiuit.itc ret.i r.im ■'.im.vtu<Yftrir„, Q r„,. 
c,»,nii,,.,ooper,, M ellcni», ' ™. ™J 

Sci-Ef "■"'""• Mri.SnatX;."?^™ 
Ob»,. cipewtnwlmqoiumorcdica 

.Tt^riatxnevrnwrranrrlBpbosrieTitictiWcfrcfpu- liec«lumArcfflditfedcf<tflM w«inm'ran8ut»ttiW*Oofa 
. jtcrapfistdeltmafeftateomi parata ftnr ©mmsu-v aemre 
nttacis.liideiaventur^Udica ccincditc pancmcu-r bihiteui 
reviuoaimo:iuos. Xcc.01- nfiqOmifcuioobie.auia aiia 

QUcimpiividebuntiBdt/ patri.* '. r*mo cuiidam - 
cautemineafoimaqua -if)2ngeliiisiiagLonoric o: 
cracffiriiscftnoiiiiicabiimi' poris m J-ftenn fogwm* 

litatequainiiiftciuctica^cft. o^preciofiqueinmiidipreati 
Sed in ea darirace qua tufte fnictusvecrieseiierolircr, ei 
iudicaniruocmiidum.-Cmus fiiditgerium. i obis'dat- no> 
vilioccertiaciitoiujicoriibii bte natus cx intacta virgin« 
tudo i glii x pav a oeo pfc \ ft/ m mudo ?ucrfoi 9 fpano vcrbi 
lioei^ icfu rpo ©iio nfo fit ifta femie mi mo:aeiiKOlat miro 
«fitefi n, claufito:dinc.»nfup:cmenci 

inviaiiiaiownitatiico^one ctccenerecubcneciijfiatrib? 
matfvcf fupcrpfjlmc*. sn. obfuacaicgcplaie abie mle 
riaccrdosiFicremnrpSPpiEi £talib ribu5turbeouodenefe 
frpmo.-dinemclcbifrdecb p.iMin-<mamb-\ erbumca 
pane?oinumcbttjlit. ' Eiirit ropane^vcTuverbocariiem 
vonocf.am effiarficcijfanguiQCbrifH me 
pedicrimcmiboricinmcmoiia romilifcnmfpcncicadfirma 
tuonimiturabilHim. ^.-.-Cofirc ouco^iccrrolafidcsfunicir. 
bor.ii.Calitcmralurarieacci anmicrctoraaartKtii vene 
ptfsfacrificaboborriilaudiB. remur.cemuiTanriqiiHPC-cu/ 
Stcurno mcruiiotioccd.ltrrcm p:eiicc 
wUe cliua? cccVicfiUi fflt in cir fidee fuplcmctitm fcnViiutii oe 
«itumercom.. Bcancee.r fecttii- «mtori gento^ ll«W 
OmTpaccm poniifmce ccclcfic siubuatiofa^bono; Vfquo 
frotncnriodipciaciatnooOoiiii csjfitibndicno.pcedctiab V 
mi»J.!*-Xaudabicr!m. <>j —'■ troq^coparfitlaudatw 5. 
™\Omiir"icfuoin-qtiaiioctc pancDc«toplhti1ticio.Orne 
VJ tradebaf accepit paiie i oclectamcntu (n fe balxntcm . 
«faoascffretticioiritaccipi £>ijsru.ima'cDncrpu6fuu8 
teim.iduc.iceboceco;p i 'me qmtitfiilccdiiKmiuBjmiilios 
tim qSfJo votuo tradcf boc rxmonflrareo panc fiiauurimo 
rariceiniea?meiiio:arone. pecclop:cmtoeniriacsreple8 
T5oinoqdafecirccna5masiW5 bomfffaftidiofrsoiuitcs&miit 
J «Wn^ftr^fil4bci7flj:etiet)i fcnoinancs^ fliagOratW. fusqui rtobf 9 fab facram paufc VtnP % bumilie . Tl«crf 

rom.r.ibiIipafUoiiistue iifloatas vna«porcim9fic.i5 

mcmoriarcuquilutrit-ueqs norurfitarficuitecolim?p.cii.ir 

iranosco-po-is-rf-inguistul reniicasoucrtoBquorci.d.inS' 
racramrfleiiavcnaari-vrre fldlucesqua^ibabuasameri.. 
dcptoirtucfructiiinobsiusit ^uftodinoc .memoria 
fentiam^Quiviuia.Hd ppfe meain gcncrarioereculorum 
imn.an45Miona feritmfra quieduntnte adbuc efuricnt 
miliiiriioymiren'co:si mife- 7qui bicuinrme adbucficicnJ 
rato;diicc fic Dimircie. 

fealta. fii inuoarc. 3n iwdiemptoruoc.Sit.jnfin» 
ie.Wie.w.«cceniic.Qnil)itat rj.an.fifmtrt.ovcl pUiresoi 
TloDf pcrtoraBoc.cap. brm. rt:cofitecmp aH'oiu.pfj>fo. 

PSfeem i Vcritatcm diu> p-- ^gila qs Dtiefupnoa ve 
gitc-utDrisomps. bv. LAiutopiim^paPtavtnol' 
QJ Sciis roleimho uincra «ofobripiar inalign^Kptato: 
.^/fintjjaudiaTerpxcor q:runobtBfacru8esfcmpircr 
dii8fonciirpcan(a rccedatvc nus adiurcv faluaro: mundi. 
tcr.inouafintoiacordavoces Quicumpatrc. *j _-..; rnvi<- 
n opa .f> octis r«ol.f cena no fcegia 

wfliinaquarps eredirannu t nc.3nteroetat.S3 mato.lnui 
a;imaocdillcfr.itnbucuirta ibrifomrectesadorcm^&mm 
legitimapnrnfidult.ipatrib? tcjctctib^QuircmadgcanlMis 
p!r .nriiu tipicuerpIetKJe D_trpimpirt.ii.cdinf. Ucite 
puIiscorpuaciniQioatuDira' bpSacris. liu newnj 9ructn 
pulistictotftoibusquod totri ralutifcrti ^ftadumoediiotiB 
rmgnlise^fatcmurmanibus mo-rtsruetpe. p*. Scarus vir 
i cdirn*a?ilibiirco:ix\'i5rcr ..... aitucmfrumctiTmmmul 
culiiDedititriffibTansuims tiplicatifidclceipaccrpifquic 
poculnciicciisacdpitcq5tra fcunt. C limuo. .. Vonmnio 
dovafculumociicrcobibite necaUriSquoPci/sfpcfiimiriio 
■ ttfjcriftciii i..udif.ituitcu' «irulof raiigufncpfecrauiinos 
iiifofficiuscomitttvoluitrolif Bns.-: «fciua. T_>3ncceli 
pfbr«n9t]busfccongruitvt Dcditcis.T5aneangdo.-ntari 
iumat?Dcntcercns. panis Docauir bomo. -_et(top:im* 
ongclicusfitpanislwiuiiibat ~r ObmcTa Diuiuc largicatf* 
paniscetictusrigiirirtermimi .1 beneffda erbibita pplb 
, presmirabilisiJianducatDiii j.pianoineftiniabileeipferw« MMftntft tiewflucaut ftlit fibdncritio» wnf.qniftiwto 

*^iii;.itc>nccp«ut'iui , om Mn i bibif. iiambulaoit 

SSS2S Sjfeg&M 
tffl» EXE& 

OO^pusnanqjttmm.pno' mS^tfnaaolrWtf ptiri 
flrJ reconottationc m« »??," "J SSj E - t ,r,co 

gS.XSc.Vte im« S .»*»r»mc«cp.-. wWsmMiil? „f„ „„2,' rraittr.r. 

r»EiVfboidmiri„,o™'" «««»»«»^„. 

»i«f»aamarm t "Sffi S° ,|t "" c <» l ' f -3i«iw„,,o 
ijliliaoimfc-ptira^ £ r r r S '""»'»«• 1» fititc. 

leodScMl "!ri«„«tf„D,™«,,^ 

OliVifih! "»<«». JtflbiS 

tlafp.-occ . ™° n " l r ; dl K'™r»™««t 

rt't*iiiin„ Mre JJ, f c,„,2 2''- , ™ l| tli>«ramt„of.a f, 

nicletifi. ' "»»»»• . Dc.i, ar ,„ „ ic 

CciUtlb»,. '"""'"'''''''iqurco.-raroiio 
«biibijit„,f„,Sj"j"' 5?"? *"»lr«it.r, Q.io.lcao.r 

Ssr; oc ' vrr "»»'' 

2fS SSttSBS - 

iiiaisoiiiirpM-ai,,:,,. "r,.,';,- ?P"-wtoiegvi,icu]ri,E 

«cll„pn„il,«g™" rl i «" il8 ,«, 

Su>,pritooei, p "i„, "",!!? "ahBtam,, im „, 0!H v; MLDnanr fefus sps to»*i eftpanis cb:iffi* picbrfHt »<; 

far^iuefuumdereb^come- if aas resibuoallclur a.ati Sa 
dauftqucadwiualiciuuiredi cc;dotc»fartctiincenlum?p;i.' 
guniaiv.^xmuitiBnanojcjra ncfofreniick-oalla..- umcet! 
nispamsconficiiurTcrniul' ^aixnninaabrcodituznonicii 
tisraccmieviniimconfiuit.'.. nomialta.;: • EiiisieluiJ. ... 
Diifitmepf viucnstcso viuo - - ., frhifupemii^ dicsncc 
Fepfcj.-fEcimaducatiHcVmK: < pjmaiiutiucnfocirtcva 
EEmc.tf.-CibfiuitciiDnsriaTic adopusfmimenenBvcnicacl 
vitcTinicllectBe.^tcjuiman' vite vefperam. rnmottesa 
ducatmc vioic- Vku-j ; ,■- oifcipulofuil rradedufcniutis 
^^enusiaicrponiKri ailofcmniidit 

VJfiatqibatnrtcjofitma oifcipulis. jUib?inbbmafpe 
duearcorp^zfaguincbibef cameocdttifansmncs vtou 
«tcjmanducatmcacarncitn plicifiiibltatietotiicibm-etbc» 
tiitiiicuft<ruineimcmact7C nuiie. ■ e'nafceii3rtfditfpciu 
goico.-boceergomadacafli pucfcciieicduiiu^fcmoncns 
la efci Tiiiu biber powm i.rpo i p:cciu" fe regnae da t i pmiuj 
iinincr.-illuiuaiicteifcfcci.i'. - f.ilurarifbomac)ueceli'p.iii 
anfyiiftfwicoip^mltiuim? dwoffiumbeUapmurboftilia 
Oc9f]BcViiop3cirie*nocali oaroburfcraurilium.rt ni 
ccprieipam^paiamincMil trmo^uoiiiiiiofitfempircriia 
ccdictuapaup.ir309bab1r.1i fa cdonrtciuiviramfinctermmo 
CjOViiiiiinetfinDomojQesSfa nobisooiietinpatrfn.ame.-v, 
«-YXIitplcnanfav.ifllln' Omniaateexpeetat. Utoctnl 
CJLrcfeetio.-Cumulatpfi : fob liscftamiiiti>rc..(j!J J fsoftiin 
- latfo. £11 flt vna fub twpla 1 pc . pauis uiuun 9 Bc cclo r-cfcciidi 
■CMcrcrfirtf # plcrici facic. Clus i fiams mandocaucrit er bocpa 
jpoquetfercfcqmur.Sdiciirfl ncvUictictiuiaira.- Endics'. 
dcalcquimur.Oeo..,. Ze ocii .- • - Dcufciuinotus. .ui.vj 
lau.^.-Cocdifauiiciimcilcmeo ; 
^iLiivin^mciicLilactcmec. 3amlu. 

B,a p ieriacdincfluiBi;i]rcw Ofaiu[4.T unf trift fieail 
fibiBomumitciiirviniimf ■ . .-- ■ ;.'S.v 

pofuitmeiiramalleluv-a.an.au picuria\ --JDciis fnnofs.Bca 
fielorum efea nutrmlfti popu' tiiminnni.r^; ftetribucQm 
Ium'ruum?:paiKmpecclopre/ cu$yu!t.rwoiciturpmorjs 
ftitiil(i»i0 9iro,fffit. ■^inSBis ocnccp^cesncc-feCriirS'' atdftjtmfinifa.ati ^iieneii toz.ti.£$mtt\ta\m*tticerdo' 
ms.oi finf Mk> vlphirrf c*nf num. T»c cft patcr miifeanmt 

afiKw.*fpoftablotatBni i, sentium. Benedktusfgnnc 

/.i v. uiailiaqueuiiiv*. donatoi. Sc confrmisiiifacri 

nri£i icfus - iicinm- page iwigua. v P» 

fcancmceliocditcieailaaLra nemOccclo. jiv Oiacrummr 

l panemaiiijeloriimadiica ftenunimqiiocbiiimslBmiiur 
uitbo. aila, ' ' <ib.iuitillof rccotiriirmemo.-iapamoniffci? 

QBdferramcapttuhim- fmplemm^*rowregrfeW 
[lotieiifciiqjmanbucabi bispisi^oaturolla. iliag. 
rfepanem buuciciliccmbi uCquinobis. 

bcris moztctn Boiniiriantuiiv numt«».vt*.i«i*in unc vt 
tiabitie t>onee vemat.Tlf fpo. mmiB otarur txnxu 3 inwe 
tibauiiiuOffcradipcfrumcn octauarum unpjm ian Qu 
riairaaira."" ^tocperrninellc bfr'aurefaudiediaudiata,dlpl 
idturamteosaira.t-.^ducaspa o1car.-ctli10umcctfcat1om.111a 
neoctcrra.3d nomn cipini abfcendiniair.i. Thicoutis 

Qtiicimaj tmnfducjuerii . _ 

pjncm vcl biberiteall >>3efurpmci 

cemDominiindi^iiereufi erit pjfcitnoscerpoiefuoadorcnv* 
eorporie sfangiririfeotii. > •' aeirc. =>acrie1clctmii8. 
«ducaepaiiccctcrraatlaaira. . ■''"■ 

ftiiinumkrifK-eicojboioaira. : ' «frucni 

v. •ftofnitfincGtuospacc.^ta £ lotiue mudi operibus 

dipcfrumennfatiatic. Rd « , lcgilha quia ipfe t-irit t 
Sapiemio. Bi t.ictafuwipfemciudaiiiticre 
xitofi8.P* fonficeboi. £rc atafuiit.ScrmoigiiurrjJiqw 
didi.^ Beancmnce. j*, Xau potuiternibilofacereqaiwn 
dabicnifote.- ^ tMisicfus. eratnoutiepoielteaquehitni 
fGcicljifedecbucroretfolcpjO idmutareqonoer.U. ttxl 
fercnepaiie^uinucratautem cbifedecbJt.Mnveis. -Lc.n, 
locerdoei 'iinwoare 

ritab;abC7aii.V-srioicr?ab2a J iqjmurarnoiiaenaturosi 
niwocrcctib^iicieauitcelui rebue.Sedquid.Cuiueargti 
rri.Sndi.«ria.^ -flM. ?wu mentis vtimur fma utamur 

a-Rcflturetoti^gubeniaioi eremplieicnrnanoiiqjalmia 
^tcrnalemmenefoliU). murmylteniventfltein fifc 
tlDncbumamsencrierepara <omedet». ■i««w.cctiw. DffiSS««» rf.,,4M««ntnonifiKr[tl)re 

S3^2§ig§g 

MKMUiWtbotqilodcw*/ iiinmtoceli. . D -'"; , P'- 
&cotou.«&nc«. ™^ ocrb0DlU 
n ,di a .»rl,ico»er,m,,f 

^rccS 1'BcV . ■ (cc»,,o,OT.,,b;vi™cit«u 
i^, Q 7 a n-i,iimciificucipc i!iafennc.iiib?omKfU/ll.iuip. 

K™ l,-jfi.«r S ofmoirp. 

SS»*™» boc ? ficr K ,Wt,,.am« mo 
pS luoicle ,mc„ bocli v>c ny.lxna.ujo qnolc, fnton 
nimctfniofoliaiofrcctuofeu ceulmterrsimare icj,_j... 

~* =**» o sstss 

SnU^£«SiSSl t»T.ijeifinoeonl.efuv.i,ic.' 
* SeuScu^ne^lec™ pcut ee'onericq.M».o..!>W» sy x fic qff cratpanismte ? 
" fecrationejiiacoipusrpi 
effpoftronrecration. 
jf icrcaturjeimitat. ftficcr 
paiie fit eo:pus cbn (H i vinu? 
mm aquaiti eaticemirtnm fit 
fangiiircoiifecraronc verbi ce 
lellis. 'Lcctioaulnta. 
t^ fd fo?re oieis fpcciej fi/ 
giimisnonvidecfedbec 
fimilitudmemviiii.Siciitenl 
mcotisftmi!itudincmaffiipfi> 
Rf ita ettas ftmilittidinej fan< 
puimsbibiavrnulliis bo::oi 
cruoaefitTpieciujfcmjc ope 
returredemprionis." 1 *<rM 
■v^i3dicilli£i!XQrpuorp(ac' 
* 'cipis.vis frirecpverbis 
rcIcfhbufconfecratur.Sccipe 
iflic funt verba rndt faccrdof . 
jscnobisinqiiitbancoblatio 
nem affcriptam ratam lauona 
liikmTcetcra.XceriofeF " - » eiuscliftcvfq^adacci. 
pite ftue co:p'Tuie fantmincs. 
^ndcverbarpifunt.aceipitc 
i bibitc « bocomei". t?Jc e eni 
fanguis mc?.vfdcfingttt. Qui 
pdieippatcrcfacccpitinfan' 
cti-j manibtisfiiKi paj 
confecreturpampcK 
Vboficccl)t'ritiop-"r(iu : . 
■y-,^idcatidieiiDicetc.acd 

1 pftc?editcerbocomce 
IsoeritcicoipHsmeii.ftatc 
Tpcba xpi calir. eft vino i aqua plftiila.MpiaurerpJWrba 

perata'fucrfntibif.in^uifl cffi 
citiirquiplebcrcdemit.^rjjo 
vide c&porens eHfermo dw 
fiiivniiierfflconucrterc."'-'' ,T - 
7~j^ide ipe ofis icfua teff ifi 
V-^cararcpcWpua^ fanftui 
tic^fiiumacdpiamug.ciecui' 
fidcitelhficanoneotibitarcii 
DCbmiUB. ?W *i- Xccticvi. 
f ITijifhiaeffpanfe^oeqtio 
v - qui,iraducatvftiitietni>. 
Beqtioipfemet oirit.^t pais 
qucc-godabo caromcaep:o 
iiwidirira. fiE fJMcbtfcdeeb. 
"T^^tcrmiatqrwfit ^cc if. 
v 'pam>n6fol(isfc;Jm¥bii 
qiiovfmmtomma^fcrfmciir 
nc afTuptam ,p mirdi vita. '-"•• 
. Oman.1 ciu'i caro:q'erac 
J -pctdnwwtuacarmmuiv 
dc Vnita t iuco;porata vniijcg 
cnillaeffettariuitoTpu facto 
citisficutcbrpusiiifuofpfritii 
Oui vero non £ Dcco:po?e jrjJi 
non viuit 8 co:po:c cb:ii h. 
natoTia. Lrcttopiima. 

0:pus r fangmne eb:ifh) 
v ^iam^illudqScrfructi/ 
biisterreefraeceptustpjece 
mimeacdfecrani. ftcctectenf 
vimiisadfiilntcfpua 
lcimco:i5omccpalVioms r ! " 

Qllodcumpcrmaiv^bois 
adillavifibilcfpcm pdu 
cititrnonfanctificat vtfittam 
!i;iflmetunifi opcra 
te iuifibiiiterfpjf9ncte.<:um '■ Iwcomiaquepencoiporal» ti\z&emsraoiu>mtni.w 

mot^iiUoor^fmtrJusopjit. utiinaieflatc. 

. Ocraeramcmtfpki-i ,„.'"- 

* l riferigniiVFiiiaciriViaii, ■■- ■3eersocelelttspaisq¥e 
Ulcbamntifl.auiviiltviuere xpteaoefttomovocateor 
dccedat«crcdat.3[nco:po?ci'!. jcfeCOepwr 

ctiasbiiccibuinrpotnfociem cb:ilUiUi'Mc.oviftbilC7pnl 
temvultinteUtgi eo:po:ia et pabilemo:talcinc:iiccepoii' 
memb.-oMifiioyquociec«le'iuvocaFq5ipacarni9iinolato 
fielpiedeftiaris.F^a. 1 » 1 - ! * qfacedotdn.tib-Titxpipaffio 
-jk Occflqodtrim^cpomnimojftcrurifiiioSreiWtate 
J '-i bUBmodisappKjbarc? fjfigmficStemfftenofif facrj 
tendimuffacrifictu ecdefie co mcnt fit>i"«jd baptifm^retligif 
ficiouobuflconftarcvifibiliCTr reratquor.An lideacff, 
lemeiti. MtBilsifpW 

mii nriicfticbiifti canie t fin ' remeipanueicanie p vita ea' 
flnincfaei-aineiitoT refacram daj; mo:tirpaliii3e;remeI fa l 
tlldeltco;po:ecb:iln. ■■'■■'■ iiauerltimidii.erqmo:rci.ie; 
3cutcb:iftiperfoacoffac refaensadvir.imoM ei vltri 
TConficiturcaDeoiboic ofiabif.Qii.pfcctofapIarJipa' 
eitmipferpsveruelitoeuser tnsnecclfariti.p mlcis eaufia 
wrus"bom« q: omis res illsaqe hoc piouidifi-^ctio tem a 
reni5natu:am-iveritaie;tfcf \ R.imoqulfeq?quottidfe 
pttnetcxetuifcoficif.^ofiaf f "' peccnmTaltcipeecatis: 
ariteccfietacrificiiinuob^mo fincjb^motaVifirmitaG vmcre 
dis faeramcnto t rc facramen fi pot .q?"l; oia pc ta odoata ftc 
riidemeoipo:expi.f ftigif fa mbaprifmomrmicao tri pcti 
' cwment»-n-cefacraiticncia. adbticm-ieticanc.vnpfalmi 
cojpuscbrim.^cat.Merrii), fta.»iidicaiameawi;:o,ppi 

Ile^caroei^cftquaflifo: dmoBjflfgtatib^tiii^.g faiuc 
mapaisoperramiracra oesifirmtcar.es ruaffJe . riti- 
tnentoaccipim^Tranguisei^v rioq:quocridie[abmuir 
quefrjvmifpeacfapo:epora^ quorridterpf pnoBmifti 
m^.-CaroviecanitsTfacjiiis ee;fmolaf.?pallioxpiimiffto 
facfm t3siiis-^amc7.taiwie rradtf.vrej.fcmelmo:iedotno' 
vnwp tiiifibiliiiitelli^ibliqi tcviVitqiiorcidiefcidiiiaoefi 
acfpiinlifinmficafvifibilecoj crorpbracmco:p>?%tiis 
"pnSDninfiicfitcb.nltiTpa!pa pct.irlaxaret.vn omPV*K noB Drticta nfacp fi Direrim? 
o^pcmjnbcm^ipinos feduci 
ruiisiVitasiiinobisrioc/.v. 

IZerafet boc mtlteriu; « 
boc I ?meo:at6e; pafuo' 
msrpifieipcoit-bcc quotienf 
ciiqjfeccirifi mea ?mc"OTatoc; 
facite.QuorieTaiqj cgo bricpa 
nc fiimitis-i hibitis bticcalice 
mo:tc oni annutiabitie oonec 
vcuiat. Xectiofena 

nOn i raqjfic accipicdii eil 
ooeerpimozevemat qi 
ia Vltra no rnoricf.f j odeeipre 
ofts ad iudiciii venia t . 7nteri 
3urcmefempmo:srptpfcri 
vita poltcnTniiciada vt oifcae 
qcbaritarertiferituioa.g pro 
eis mo;i Di0tiat^e,T.«tt*. vii. 

QXCi oes vi ce Dcbem" fpe 
dere cfoaritaris g a4 boc 
p:io:nos oiferirctieem^gebe 
nc filii vt Diu'<$eretn 9 eiia moi 
rciilibcratiqiinoircrnji libe 
ra rt fiim 9 . Taur? rei meoiee m 
edendocarn€ zpotando fan< 
guine ei? q .p nobisoblara frjc 

fignificamus i .o„-v ;*..;.. 

yY"Xru fub figura an fub vi 
*Jl tate boc mifticu; calicis 
facr.iiiieriifi.it vic.Wit.-Oaro 
mea*cccib?.7 fanguts meus 
»ee potiis.Kiioqn qiio vcrum 
crit pamg que ego t>abo caro 
mcac.piniidi-citaiiifivca ftt 
£dq;rp;fasvoiti: caro 
rari ocnbus no e . volmc 
onsr^panemxvinijirnilfey rio^t earne fua 1 (ansuftie fu/ 
u; prccrariocfprJsfco poretia/ 
liter creari zquottidie ,y mtida 
vitainifhceimolarivt ficui 6 
W?gineper fpiim fanctum ve/ 
ra ciiro fiue coitu creat ita peti 
dejejrfiibltariapaiiis mtrtice 
ideftcwpuacbzifti coiifccrcf . 
TlotabiCqifi courigeririlfe* 
duos oief venenu i fabbi poft 
octaua j coipoiis cbarti efle fi 
ne fefto iwucm vel rnum lecri 
onum focu-ndum eft oe rrmtca 
ce vtfupraferia fecunda poll 
rnniurcm ccdinarum eft.<:r> 
ccptoo/Xei>e04tonDiciFnec 
Dicentureoamrufiragiafco:ii 
5onecbtrto:iamcepra fuei it. 
Sabbato f gitur polf octauaj 
corpoiis rjii mfi fimu? infra o 
ccauasfccQiiioaiiiffbaprirteut 
apoftolo; pcrri i pauii vr fuj» 
poft lcunu m rcgulis bi tton * 
arb lanus continetuj-. ad vcf- 
EenedictV iptiKujce 
tei is an. i plal cap.bf .t & vr 
Dncneinirsi- 
■ Zoquere L oiic 
cniiaaiidirfuustuits. . ffta. 
. .XKiwintcfpei-antiurtitrf rtoue :eoj 

iita biltoiia incip^aiur . €r 1U0 
pofirefunc erpofirioneainfe/ 
«usiid pjrtcm poft btftotM* 
3d compktoitum v; (n .pfaltt 
rio r orinetiir . Sciendniefter. flfifcflum wueffl!«tiet«i<» EfleqnfcrrpmtmeSe«<r kw 
bincvf^atlflducntuminfab' msi&emaiiu bcftie libcramt 
ba»cucnerlti.in£raflit» DCv rnc.3p1cmccripuiroem;mitf 
beat ieipi bift3iaaliquflad.fr. inimieoirimco:u. *--3plc mifit 
fcftum illud oebct finiri vcfge anselnj fuum i tulit mc bejMf 
aureruttotaltter«fabbatOT buaparrismeiiunrirmcimi 
pofleanetmeonaoetpofeiio fcrl«jdiaoncti6ifl(uc.3pe- 1 » 
*tiinoincipicfr)irtonave(r« ^enitersODief-iimoiauii 
tfiittotalircrSlWo.Dmcap VJ belcflnaodiiqsfciieney 
ma poft oictas octauac corpo irori fue i ciitif fiiiie fms ? tllia 
riecknraYeUliaqiiainrtpif b? partee.Snneautriedirpte: 
bii1o:uri'(p).3dmatut.3nui. vn4triftiB.cpannaoiligebat. 
Bn3quifcCitnoe.Cleni«fldo ; ^1i:euaiuitDauidiii pbiliftc 
remue. ueniie Tlottc ninifiiiidatlapidc.iiinoK-oiii 
fttrgentCBVinKimo notm*- agmfmimoeiifrael .v.atla' 
pJC-fideimeriiia ntDisrcrraqiOeuSemi rad: 

!.■■.■:■■ .. 

cj airvirvmiBtS ramatbat uatDrisasmiri " 
■TLfopbimrjcmontecfTriiim ilarure^rinpi 
?nomcncfiiebcIcana(it^bic Y^OmfnusfliitawmkT.ir 
roboaifiliibciinTitiirbaufilii ^TuIuamcuie.aHifiebat 
fctbeiiffrarcezbabuitouas quo^camcmutaeiiisTvebe 
vrccee-Tlomctivnianna^no mentanscbatmriicuvr erp;o 
mcnfecundcfenenna.Stienit b:aretoj ;Xluf.lTcr Dnfvuluaj 
ftfeneueiiliiancdtii crarliBi ei^5icfjcietarp(i.n_g ofnnos 
^Deusomiuuctfliiditmcftip eu5.rcdcunrerpcflicedcrct.1n 
remffirangrumfuumitulirrii Kpluomtfic^uocabacea.-* 
Ccooibuepfltriemei.frunTir flbonteegelbcciiecrotneeplB 
mcomcrionemircncoidic fue. uiauentanrfoperuos. lXcuee 
*-Diiequicnpui'tnie»co:clc ddoruntfortceifrael ^.jOmce 
oriis 1 Oc manu bcftic libcrauit mon tcs qui eftis in circniro.ci 9 
me.fr. Lcctiofccundfl. ninrerooiutiiusa gclboctratv 
r2 £<nccndebat vir ilk $ ci fcar.abi ceaderunt. Uao v. 
\J.^litatefualtatutlseiebiie -|T)OJ»amiailcbat.Tnoca^ 
Yiadorarcitfflcrificarctoiio Jtr piebarcibum.nij:rtc:50 
ercrcituum iit ftlo.f rant aute bclcana vir (uuCamia cur rtcl 
ibiDtioHliibctiofinifiiKCSfii zqiiarcnoncwdiT/qsCtocsaf 
cerdoiesDommi. ^tpoi',(' m mgifco. v tup^Tiuiitiuidiioefi« nxliw fuirtqjttfwm.fifii. p>, apnfotuo.£tnc.i>!.i,fy , (Se«# 
"planrirautDaoidplaiiauma uifrniiiTiJafiic.inHif-zmftipli 
giiolitpcrftBKfilicsciueiDi ratofrpctaniegsnfijdifjn'*!' 
TiiCjUeceadenitfo;tcsibeilo: dcf altitidmccelipmltiradic f 
£t|pcncnmt aitna txllica mdi igratif tnc-dtit irriEaoi"iratmi i 
tiifjaclrtete.v.ffiicrtcS gclboc maluCoiatefeci. nepdafftft 
nccrcsnccplumauciatlruos oriefliiniqtaiib%iasncq;ifi : 
ubicccidcfrforeii brllo.er.;. n iieirar?reftrucBmalama.Qm^ 

BarreritatanapofftBCoe ir.iV.TCMcpanitecSdavfaent» 
rfcat i filoi bincrar « belf i fcruirc ilU foli. f t [iriabit vc* 
faccdotefcdeteirfellaflrepo oeniiib9inimieosvrctt.vjC6> 
Ites cepli dfu.oi eet ana amSo ucrtuni ad ed i toto coiac «ftf-e 
aio o:aui t tiri; lies largit i to ' autfcrre oo« alieos DVidio vri. 
tuvouitcices.Diicnc-ercra £[lt&abiVrficoecetco-ciMit 
nuifirefpidesvidemafriicti V$ • mtarefecritur 

onefamHietueircco:dat?riii 4.711 jiiisoriroriietSDieb^fe* 
fueiTsiiecoHit^ancilIctuetie luenrib^iqhiitfntcienriiraini 
derifqjf ne tue ferri viriK ra/ fra iffas bfftorlas.f reeptia itt 
bocoonoocstHesviteeiuset 

uouaclanafcedetffcaputef?. erfto tritatei vnaBmeavmi 
£$otctulioOomo|pfifroioi ?i3liaotficaaliud7ficbieepf 
citoriaipofuitepaiccgfsepo reoeu. frcelfus ffoca 
puIimiTfuiteciiieib^Tbictiqj gcWDriS.etfiip^iiiUildiari.' 
abulaftifirmasfgmifuiiictnu. « i- •CgnauttoriapciuctfTot 
: 5cncp tibinom grade iuita .. . ritudiiiecut>co:evtutii 
nommagnoycjltirra^fgeDc cuf?fedeeparataeltiernu.iw. 
diiibiaboib°inimiciftuis..^ir brisreg. .iBridietia 

mae. ■ SpoP. zclantaf. «cceiaitoctt. ■,■„ 

E iierecefviri.laoW Dnfreg.DM«eidHitaIClwft 
.f.erpcines TOronescri.aii.be iifd^reiripf.ilteriaHldbcridt, 
t-encdict» 7 oe ffi-ag. ifcrfrd ori. rofo. qlifeuetierit videl j 
vInmajhiHo:U.5cc[f.vn K. reiiloenigefioqtfDiau fueit 
RecojdafofictcftamtituiiBfc iTTiattitrs.^ficDeceterobrae 
agclopcuaeti cefpj famaos rua <:■>; oiet^nfiidsvfiB a j 

ttnofolef fra.-inepdaecesaf aditetri c]riftcoeoriicafieutiii 
maviua.,'. ^gorttj qutpcccau praltenoeiiofone nc ;;>ik>i tc 
cgo^micpesiiftitionesfiitgd cnmttEe.^rpbeTitlruj><f'cf 
fc«rtw«wfebrccrofBroi «1» ^hriafiKWiiiaeltfilrfitipJal ceWif'"cu--nTti' Bcqus Sceitditauttmbctcana-r 
k^endBPbebS qi-(«uefciu omiiisoorfiuseius vtnn 
^Hctuaatciiaiiamulriti; moUreionoboltiaj fotcmtc; 

XiphcarerpceecojaDtiovi *votumfuaianiWnonafcen 

belpobfuarecoserYCKWoa' dit . Xectiotertla, 

ua loqbat icooe luo rmai tabla 7 ^rit cnim wofuo. Tlon 

ei^mouebaf z vor peic? no au Uvadam oonec aWactctur 

- . stin 11 infanszDucameum-jappare 

fcleabelytcinulcTlriintqj acantecdnfpecramDraima' 

ei.vf*tiuoebnaerii":DiscpaH neatibiiugiter. *u=;;»r>io. jt >. 

bfpervimiquomades.j-c.m /-vlaitabelebanavirfmir 

iS «fpodit.itnniia.-neqa3 O Sacquodbonumtibivi' 

I^inqtDiiemi.Tlamulit-r deturtinaiie oenec ablaetc* 

ifclirfiicwmmisvindqiioe eum.p:eco; vt impleac oomi 

QSfebrM !u iweverbumfuam. .lcc.u 

dmiaimcaipfpcttBpiii. Hiiiirc 5 omlK«UcMuit 

lAfrepiifc^aiicilla 1 ll/libufoaooec*montrtv 

ru.i5fivn.ioeftliab?beti eumalacte^taduriteufccii 

ridi'ernilhcudicPolo:ifTme polfjjablaccaueranvitultn' 

rorie mei locuta fii vfqjipfca. bus vtri^inodiis fanne « v 

,. u. „i> m vti.Ii. ohrtta VLiii 1 addurit euad DO ■is nici locura ln vlqji ples. ous 7 tno nnw w ra».-i *■• 
idc pboMviniiadduriteuadPO 

: ipaceiSnfifraclDCi ribi mumoominimfiloic;;r_io|« 
petitioucnuqua ropalti eu;. , ^erateatadbucifatiil? 
V.:,i-™,i..™-«5T,,™iat ■ 1 irii Miiimoauer tuituLi7obr.il pctitioiictuaqu ueraicatadbucifatiil? 

Unia^racu i< pneybclMaicana.Obfe 

. v raWmulieriviafua"7 eromiDncviuitataciiaegofii 
Hcomedii viittuf* iltfno mticritlacjltetiewate B «m 
fdtampa9i.Piiierfamutan.fc Dn 3 ,ppueoilto.p!.uu7 Dd« 
furrerenifnnme 1 adorauert mibiDiiepeuciocjquapoliu' 
cojaoiiorcucrficBfiiveneft IaminiV3dcireo?cgo;»nioda; 
ioonuifuaramatba. MiciiDnocucttaDieb^b auo 

,-- Ocnouitatbelcaua . modar>fuentoiio7ado:auc.' 
■ : 'an!vro:efuai rcco:dfl' |wibiWB,etOMuicjju-;aii;. 
(uaelf&iie.eEfacramelt polt ^i-uttjuitcormeuiono. aiia 
circutusoicrucocepltannaet i^ JW,t '* l «"»t ■ 

pepcricfiliu.vocauisqj nontf Ojram9[bflitvingfua.puef «utmetomttteriitcofaecta ti^uefabtwfici-aflinfifiiini 
■ .-■■■ . 

PO:;oliltibelp.fUilbelU. tir.co^nouerStoisaom vf 
lialnerciences orim rte$ o^bcriabeecpfidet: famuet,p 
offictamfacerdotifadpopiilii pbetfleeCDWU^iftTI^cpioi 
fed qutaiq}imoL.ifiet victima ^^uwarinooibaefficrafli' 
vemebatpucrfacerdotie du; *H Mttttidpif Kftwia ttf ad 
Dccoqucrcnrurcamefebabe wper3»0fo.rJp'erederiflril 
batfufctnularridenteniinui/ MfedcpOTtdemeraJtiiiumfew 
nuraaemittepateamfniebw Opitiirlaltoiiadf oforjf/eqiie 
ttmvdeflldarta;autmolIani tic<nic9.€(titniici'sfepiieiiti 
liiiemcacabujiomnecttfleua bnsinquibnsiioninctpir bi' 
.■ ■ . 

03cfactebarvm" tc.tu.fibi. fefhtmrrfcmfiecioriujeucne 
ucrfoifraeKrenienriumi riL$.Knoct.n.Trr€s medie 
filoetiaiaipteijjadolcTeritadf IttBoneociimfmeiy.cTunriJ 
pemveniebatpuerlacerdocif ipfofefto.Hliawucamfhir>:e 
«piccbarimolantiDarmbica' 'cdertte bflio.*fatorivr.5.odi 
itemvtcocjuamraccrilotiTlo naoimrtpmerlerrionefi.^ri 
enUaccipiamarccarnemccv cipirliberremifecrldu«.i.e.i. 
ctam fed aitda;. Jtita oit r c .(. rv actti ell atit poft* rno?tn> 
7-3cebac.q3ilLiimoIanB.3n/ J ^ueeltrauLvcoauidreucr 
•vJceiidflturp-nmiJiurtamo rcrecmaccdcamalecbT ntae 
rcm hocjic adcps t tolle quait rertuficbelecouoe piee. 3n 
tuiicanojticfiderataiiimatua. Dieaiittertttiappuitbovetiieii 
Guircfpondeneaiebatet.tie &ec3ftrieraulvc"ltcc6rcilTaet 
cjuaql.niinccniiDabisaliogn ptUuerearpcrniecapur.i-ii. 
tollam vi. Xccm fecundi. ryr vt vcit ad wmid cecidit 

eRat aiit pttiii piierOJii jjrS ■ -' fupci- facie fuam x adora/ 
denimieco:a™o:q:re' ult.tMcirLuadeiipamd.ande: 
rrabebautboicearnaifieiotii vems:'Oitirtiradcum.Dee3> 

8aniDeIaiitmiilrab.it i.n ltrisifraelfitgi*^«tietmia; 
anrefacfemDiiipuciacci qI pirirad eit P3i!f.d.qrj elt 
etuscpbodMneaetumcapar ^ tfbujqrJracnielfc^ndicai 
uamfoeiebareimarerfiiacjiia mibi:'Quiaitfiifrirpopulus e 
nfrcrebatrtaturieDicbiii.infce/ p.'cii07inltico^uetes epplb 
deneotm viroftio vrimmo' momHuit.,Scd-rraul «lornv 
larcnc boifiainfoleriiiem -?n ri?3sfili''ei9iiiterieriinr.f.tui. 7~> Irin ^md adolcfceti g 
\J be; miaabar. unde tclo 
^mo:tuu.Bcfaukioiistba9'li 
liusciuc^iiadolefccegr.ar' 
rabatci.-Cafnveiimonicgel/ 
bociftul mtubcbai fuper ba/ 

POxoeurrurTequltcsap 
p:opinquab4t ei i pucrf 9 
(wrttergumfuurovidefcB me 
rocauit. 'U-ciiofejtw. 

QCU cii ref podifTcj adffum 
oint mtbi-Quif na es tuf 
Taioadcii.3m4lacbiteffii.ft 
locut?c"mibi.3tafupme iin 
rerfice me qm tcnet me angti/ 
(h'e.7 adbuc toto aia mea ime 
t »t jf* f"£ eiioccidi eiv : r ' ;t 
viricleccrrit occrpoe enage 

hrijleeeiiencrintqre ifcriue. 

vltimu.Sl.eriipetrinJtateic 

oia vt g.ialia ariica OJdiaci e. 

Blia trie ftbbart ooratite bifto 

riapcedcqfnncralTinufiji oc 

■ . 

due.n.ioibTic oautdfidcT i'n 

uerus e I rcgno fuo cgredieT? 

regredicnspsefadipjiircsis 

pe.. fr^IuMinaTrpb.btfaj 

^ncipirf- eTret Muid fcnuci-.it bc/ 
batcn ctatis oice plimos. 
£r*fcopiff veftib^ri calcficbat 

D3icnitegocifuiuii' ». 
Oueram^oiionforegta 
aolcfcaiila*sine «ftetwaj 
regetfoueateutwmiatipiii i"i 
nuuioi,ci)lefai3atPri5i"'5 |: S* QaefteratitfrioUtctm 
- fcetula fbeciofi ioit>*lT* 
nfb 9 ifrael t iuencnit abifaig 

liinamiu i addureru t eam ad 
regem. Xecfloqusna, 

eRataiitpueHapulcb:a n( 
mis.DMmiebatqjcii fge 
«miffrab4tei.ftcr*ononco' 
gnouttea. Tecrioquirtta- 
■pf Doniasauifiliuaasufbe 
,n leuabafeicee.esoregna 
bo-5eotcBfibuiitTtKccjie6z 
quinquagintaviros qui ante 
eujeuiTerent.iecri0leit9. ' 
■y^ .eccoiiipuLteupaierui/ 
J Zusaliqri&icensquiifbcc 
featti.£ rai aure i ipcpulcbcr 
valdefttfiwrMt^poliabfalorj* 
rr.-»vltimelccc.enitr>eerpc« 
fi tioe nisgelii qlio cneneiitc» 
ari.twbene.? oc.OS.T cd ofcV. 
aiia oiefabbati biflojia ouraii 
tc fl in cra(rmi) *vtr 6 oiit ca.Sd 
fl>.*ri«drrrfo.-i arircmyc/ 
rtit falomonc fodocb facerooi 
ftnatban.ppbetairegei <gfo 
7icedentesLctiDiteriicviu.ic 
reiinctcrnu. Jft. 

i ttcnaricara&cnotnioiilJ 
-fc* inffraelpoftqjmoitu^cll 
acbaj 7ceciditocbo5iaspc5/ 
ccllo» ccnacuii fni qtS bebat ut 
famaiaicsrotauit mifitCB na 
a'osDicea.3teconfulitcbel3e 
butb oetjacbflron vmi viucre 
qwel PC infirmiraic mea Iwc. 
^ectwieeunaa. y t mru«a(Miilc<iit?i-llfld iUofiitcfcgzcIianrccuiij. ..: 

I | bclFatefbitc.oiccs.Snr/ iD. 
geafcedeioccurfiimicio}: rc 

gisfainau? s oicesad ces. Tlii 3*1 niau tu.i drTeQes fi/ 

gdiiCDiiGPC^ifrr.vtcatisad neecene cjeuitc. 

?fitleiidii,Peiiacbaroii.Xi'.f.'. »fal.T.v vw.tnpcjdeo birta. 

OCtiobw bec ririr bns f* 
kctulcfup que afcediHi aralxdefalomorsfiliioa 

«tscfccdesfjmotemortens. , Muid rcfffeifrffldtjidofae 

f tabiirbclpasreuerlioj funt tmjToifciptinti;aditelliu;cda 

Biiiidladocbo5t3.xc 1 iti i ! : *bjpj«dCtic.ifufdptcVIscni 

aai oimcis qre rcuerfi e ditiocs ooctriciulhtia 7. tudi 

llis^St illtrnoeriit ei.vir ciu? egtatc vt oet guuUs affii 

cecurntnoliiDirltadiiof.itc tfaadoKlcctifcintitcikctue. ?1n -zieuertimm(adrefiC5*n,nilltc ., SnpimnpioDe^.iti-qjiiraj 
vos z picctifci. "Dec Di.rit oris faceret p:iulq5 abrifos olhtue' 
TluqdqjiTeratoufiifrfmittif m(viufLi5,pduccr«fjteeaq-c 
Vt?fulafoc- , acb.iroit.3dciico lm-eq5nii5rcscoUocarrnfance 
OClectulorol-quc^fccdiftiiio orseeJlcs-jenerauirme-Snfl rfc 
SfcerfesfjmocCimKierts.. Qnpparabarcelosadcricuco 
Uioiritcie.fui^figurc? cut-rBccmpoiiais.arui,j. 3 jj 
binisevirgoccurntvo' -. ,- Udiesfapieefapiencio! 
fei6iiocutiieC\'babfc:'atillt aguberna 

BLjrcnit-airpilofufisoiiapcl cuUipclVidebit.aiadnertctpa 
liccaaccliicrrentbue.Quiait. rabolaTinterptationemver' 
belrasrcfoitesefl.-v . ; ,-, f v - bafaptcntii-zcnifimapcoiiK 

m3fttq>adea qnqtiageiia/ 1 6irucdicir«itufola?iflti' 
riump-incipetii ignqgi crib 1 ' maris ibiilaui iit ornni 1 -je 
ravirofgeranifbeo.Quiafce rcvtnoinipopmopiimanimrc 
dttiid cii. fedcttnqj in verttce nui.Supbo;u <i fubiimuicolla p 
moiitisait.7>5i)Circi!pcipit. p;iauirrurccalcaui. *«goinal 
Vtdefccdas. rilTimtsbiraiii-itbionusmeiis 

«jpor.ceL'ai;rlneIi«nxnvr; ineolumiwmibiff.Siig. ' .- ^f, 
incipn rift?ia.3& • j3"ioi oiii p?icipui fapi£> 

cie.iSapientiamatqjtio 
, .,- Sndicf*. ilti Defpiciiicaudifili 

.Omms mi pikiVlm.im p-ttria tui.ct 

fapietiaat«minc&eceiri« neoimiita-j^egcinmwisrtM «taddarrrr Graiia capiti tra: aMBriuasKratiiWoim» fn 
ctto-rj «i« collotiio. inic_aia.3Pori,dciitiur»piiint. 

fmiVioticVapiMiiStcdcn,»' '^SSSSSSSiSSSs 
mradiotucVtmeefifiirmccu <9>£SK»9mS£ 
faboici ta(a»»fatecptfiilt'co' n»ninnetiret. 1 r ■ • *>*«_» 
RreWipr. D.,m,b,Ofiefcd, ll»»c.«od,aicc;r,cc,: oiolajpr. 
D5 ___._,,i,: tiiiictont.^ntci. 

Ilimiritel.ict.iucrirpcto t/„J^I, t £_. =• ■„ ._, 
av"l .eo.nc nco,rfc.i.cio.Sioi .riuaici.ci.cne.> iicrou 
rentveni nobifciimfidiemur infcnmcooloui_!ongcfflcamc 
ranauiobfcon.iamStcdiciilas Dn-cDiuitiflerpauptatconcoc 
cotratfotcfrutlraoesuitinnr' derie. mibi fed tsni uictin meo 
eiificut inrcrli»vlucitte c intc tritncnccclnlria. ' ■ Duo_ roc_0' 
«nnocJiDcrcclleicrtitacii. »,,e,.coenesc»m«anepmo 
Si,m,bioiicVcd,S.owa»iflri' rtar.Diui.'..- -W* 
ccfiDiat -r nellmerrprobarc a auc mce ne rirelioani leogua' 
pnen.ia,a.e,iareni"i»'B,eSO tamalisnoerioNetl.oe op me 
afili»flcillc rue ' OMircitlata csncbdcncniibicDcridenaj 
redemae(ini»diarueoimco,i.i malisiniJiomCaotlciamceo/ 
"rnTeeiilaW.-et.Qm. eop.lecna.raloirrei_rreoa.rro 

OiTo„epCior.ifiiWloi,.!;iC. mior,Ct:adaomcOnc. TkcO 
nicm',iplcbini'00morno relindamCDnepruc accrclcat 
ffraarpoliiaroitcmittenobir' IsnoiBiemcccmrtiplicct ocli 
cummarfup..ivniir,roiu_no cta.et.ic..- _ ™c,er,l,n,o 
nrn.SIIimincSbuleeciieio: meo»cprpnato:uitcinec.oii. 
Sibc pede tuii.toiii. co< co::n« in jlpccti, aducifano:» 
rn.-Dcdef.ii.llloradmaliicur mcosilcrcc,»,,e:,,;,'me ,»m" 

■ riitrfell: E___L,5 

'-. Supfonircro.. prebmudi tnrcrnrccciadnitoioinibiTle 
HCDilcrirapiair jporiii.p In' 
cebfeilla.vcncrrmibicfaboa ■ 
(Utcrcailla. 116 ppau, illi oe'_ 

lapidcpooniqininerilsiilbile ^-a^.r,...™ 

J»lU».aenertit. • apKrrn.1 lo.i» pdieat l.ra 

. fiulttaauii.icitretc:iiice pl.it, 
•M eenloopenoior.jpiciiio •.ncnpii, 
eBconrr.i '•■ to.,bu«po.™vib,e,pfcrt, 

SritnolliintuiftaBelcsona mtaaamt- M '" mm - 1 Y£#tftoPtiulitHltaftie r 
'■! fantmftultieaij fibt ft ~ »._. . 11L.1.H..14 liui l[ 

notfa cuptut? ip;udete>= odi 
uiit rclcntiam . 2.ectio rertia 
pfOtiucrtimini adco::cpti' 
V-^oncmca.£n,pfe:a VObis 
rpmnmeu7oftcttdaVba mea 
q: vocaui 7rcnmftie crtendi 
tnanum mcam? noneratqut 
arpiceret. Sluoie xectiotr 
-f fpcrilKsoe ?filfiinieti5 
* icrepaiioes meas negle 
.Qf-eoquot|jiireri nliif. 
■ ■ ■ ..... 
WCuvoKqD^icbatiradueneit 
/~YHm inueiit reperia r.iii. 
v^taLaiiiitnoi inreritns fifi 
tepcfifls.<r:ucrir. ihadie.l.t. 

Qaando vcncrit fup_ vos 
rribtilati07an(.uffia tijc 
Hiocabiii:nic7noec;jiidia. 
/■rjanecofurgciit 7 noiuenf 
Wmtcoq-crol.i b;\cxvt 0-1 
rcipIinajitiuio:epiiindfufce 

t)erunr.nccacquicuenit cotilT 
10 meo7 octratcnit vuiuerle 
co:rcptionimcc. l.ertiortia. 
■.. : 
iucruiftjconcilits fatura 
bnm.aucrfiopim[oriuferfici 
« e ?f«.pfpcritaeltuIto:uper 
detilloe. ^ a oie.lecDopnia 

QUi au t mc audferit abfqj 
tcrrorc rep,eTcet7abun< 
dartapafn,,- ■,;.:. 

^imififufre fiiLito. 
..'. P««8fniocsmco0?maii 
data mea abfcoderispenes te 1 atidiatfapieiitia auris tua.i/ 
clma co: tmiad cognofcMdaj 
pnidcnrtam Ucnottrft/ 
C : i 3 . enf '' i 'P'eiifia.iuocnuci8 

- , tmclinauensc«tuiip:ii 

deiitie fi qficrie ca efii pccunia 

1 rbdauroacffodmcrtla. tric 

^nmorcix>mm.7fct 

cntfaj oei tuenieo/^fca oie r.i 

Hia nns oot fapum 7 1$ 

tia..Ciifbdiet raorfalute 7 a 
tcsctsrcdieticcsfiplictt ■ 

ti-iiaelcitasinflitieTVi' 

. a^uitorcultodics.Tuuc 

'"lfiti.i7iudiciii«cg 

ratC7ocmrcmir.itwna. [.-.,*. 

, . 

. tiiu/foeriaafcfucplacu 

■ ■■: 

«nriajiiabfttxvteriunBM 
viamah at> bomicqui micrfa 

ilircliquiitircrrcetiKt 
ambul.itpvijateneb.'o 

lll lcl-nir^i;... .1 . «-__ r-,?™iiwpiBK i-iuai* 
-iJcceint7eru[fantirebu« 
Ptiiinue.Quor vtepuerfei v 
tames £jrejr<iB cor. ' iec.fria- 

aX. cruarisamiilierc ali 
sna tabertraiteabnuv 
lirMtiociiftiofl.TrclKjrDuces 
■rue^pactioeifui,» 
Mjpjfc i ;r .iOielabU,Siincra 
fltnuti ■ ■. ^Mcaau ■'"■ -! Vt 
fpjoialrfllimfGbi 
tauirth:on' , mc9icoliinaiiu( 
t-ie. fiifc. aiMoriiwmfr*^ «dei£biffo. J 1tiripfrUR-<rcria pft Ifterfflp 
7~C*rt)a«cTia(tc[R fltfXi. 
VJ. lii oauid rcjste bierfm . 
XlnitafvSJiatiinirircccLialtci" T-iitasv.iuicatu^oia 
l^.be p:eeedcn biilo;ia. i.u. 

QUid babct apli^bo 6 vni 
ucrfolaboreuioqfj labo 
rat ft> fole.-acneratio pterit: t 
griario aJucir.ira Vot ctiHtm. 
^OUifolTocciditiad, l-in. 
"VJboi fuii rcuertif ibiqjfna 
fcensgiratpmeridieT flectit 
ad aquilor.e luftraiiG vniuet fa 
i ciraiicupc-.it fps t in cuculo 
ftio rciiiTEirur . 
fy&nu rluina irrar imaf. t 
Vlnarend reJiidar.ad loco 
TiT cretirflnia rmertunf vt ire 
nimfluanr. lcerioqumta. 
^--iliicrc rcs DtfTiciles ii pdr 
L*dcaG«p[icSefmocrira 
"nirafocitlueviluueeaprisau 
dirufmpScrur. Lccttofttra. 
Uid £ q6 ftiit fpin c\6 fum 
ni c -Cluid e qoluru-eelt. 
ip5 qtj fieudii c.nibii iiouii fnb 
lok-.necv.iletcjfcpoiccrc.ecce 
b°recese. 

3C crpoite ru J<;cui qlia cucnc 
ritaJmfldOiidiCTad cn 
cfo.Wu ctc flbcv 
fiatwpiSciifrafi. 

■ 
fapiaTWqsgpfaiinrioiaact 
nibtliqnaciiiilliiaiirircSdo 
e cni lucie etne t fpcculus linc 
tnaeula. xffi, .4iaomca.j~riCi Tcrra-iScTfterJDf.oibcH 
rare -r ifimp"iciiarcco:die qri 
tcillii qiri iiKtf abbil y »6 tcni 

f-r : !nn!iij.apparctaiiteisqui 
idertibabentiiUum. i-CetsM 
Perucrfceijcositationc« 
feparanfaoco-Toiobata 
aurcm vtuaco;:ipic ifipietcs 
Ouoniam imaliuolaaiannid 
itrabufapietia : nec babitabit 
icc-ipo:efr3ditopeccaris. itii. 
t ^ancruscifpiric^pifciplic; 
■t^tmi^ieifiati i aufferer fe 
a cositacdibus quc fitnc flnc i> 
rcIIectUTCo;:ipierura uiper/ 
ueieureiniquirare. LeCco.uii. 
jrVfnrgnuecrtciifm fptrit' 
: fapiettttcTiiintrabitma^ 
ledfcrum a labiis ftfe . quomi 
remim illiue ccllis elt D cus.et 
ccsdCetflflfemteRrtcftwrtia 
■;[i:;o:tH-',IUu3.audiro:.ai:onl 
aifptritusr>omfnircpli*uiroJ 
be te3iay.et boe quod cormct 
oia fcientiashibct vocta 
f ^.opterbocqui loqumtr 
! 'inlquanoiipoteiilatcre 
nec prctcrict illii cccipico iiy 
ri icitrni . l n cogitacionibus ei; 
I mpii itcrroga no cn f. 
^ ■€rmonumautemilli''flU 
- 1 dirio ad oeum venict.T 
adco::cprioneminiquirarum 
illius.Quomamauriescu aif 
dtt oia t timiultus muiiuur*' 
nontindabfcoiidetur. crelvl ncriE.ai.nri.3dbndii;cup.7a.i 
ffi-.fflofone eeRroia Yt. dusiisabHuittliconoplacirit 
i ia fcme. fit ncmcorit bficxcni. poiTVdit mc ab micio may fiia ?' ' """ iieyccdci .. 

ITJfiatDCMMi atcqjqcqjfaccrctapncipio -Tyjreratiira bus riomig 
V-* fobicrarvirltpIer7nj jcv&ainbTthTc&surtr' 

barqnppiabtitcclcs adcra 015 «"actimenftpetii reccdeaa .vmca.-frwipH krj ccclr, , f^^Z ,„. 

••o. iinouitiirriamiliacaelop.qn 
■^fe.icnil[ofmtfep?oaiite c| S ttaquoq;iu^bouiqng«i: 
cuii.lMrenamanr-rpluiesut afTeflcfajiHliamltammiG.^. 
raSToiesfcugs&iniicr.it.' " Sitoafujcepim^m.niDmmi 
J-im".DrifDcdit 
!■*■ neterre.7,pfi]nduabrffi rjiisabfluiir fi. : t>rioplaaitr ira 
■- VflsPimcfm „-„ bccdicni-* 1 - 

<- apia^ eSi Fccdcrcota qs 1/ Tlud^srctfur fii Beurcro mffe 
uefhsamt.pjteoiU5Creata c mcenud^rcticrtanlluc.bo.' ti 
fapwTitdlec_r?priideticabc £} Imt wfltewMWrr?orf 
- ; ptwtspMVbDrh ileg.7 tb.it filie<* 

■»■ Uerce!fis.cigicluiBitIi9 TraciebatpuiuitJprjbmorvn» 
miidaraerna.Radar-lapie cui qfqjipicmoetmictentes vo 
rcuda ita e 7 afninas t lli%s a/ cabai rres fovoies fua«.w: eo/ 
/ ; 3fapltauipie ' vsnouit medcrcCTbibcrcntciiei^tf. 
y J cui reuetara c 1 mltiplica ame q 5 cocda furpiro 7 riqj «i 
toej iprcllus il i°qs trellejit ? udatis n q Ik riisir?me?q.' timo 
-;, Tl"ealtilliuGcrf* -'■ querimcbijeucicmibi7qt5 uc/ 
• '-torompsrerpoteuccCfbaraccidir.Tloncoitrimitlaui 
m«u>\ l 'iin5!tf..fcd«fuptfcOiwnefllBi7wgcBi«neftri»Bine 
nu i illt 7 tMianc te?ipe crcanit iudisnario rua orie. *~Gax nt> 
illattptifnc. iitmciiiccctrjii 

nesocCTpwtietilBenfiicit^ quo^riitrccencriiramc.-lloii. 
3tt.3d bn.Tad.tT>.? orotre,3n - r ~s amq . ;„ or bem tri. t. tiit: 
**P," w 5? fa ? € L ob: S*5 5 l / ^ finentDiesconuiuiimro 
^rt,aftvfr-5 StHiicr^.w tftatadeostebcttancnBca/ Kanllos&icebatonim.TWte/ «Atie.frpa 

iepcccaummftUimcii biicli .-.T^iU^ maiuiii emsben 
jterint Beomc«dib?fuie5w ^dmfti-ipoileflioeuif cre 
fariebaiiobcuccisDicbtie. ; iiitmiemi.Sedcrtenclepaii 
UUtinamappederenf pctj mea luiuiiim.itiuin tuam i tagccii 
qb^irsrticnn.fti-alaitaficira ctaquepoiudetniViifacietua 
potioi ui ftatcra, %• Qvad bare beiiedueni itbi.Dirit ergo Doi 
namariebccgrauioiopFjctun mmueadfjtban.£cceviiiitci' 
dc-i*bamcaDolo;cftplea..ei faqWMb;imanuruafuratii i 

calamitasqua5-i e a^n;raa. m,n , n f c, ' c ^ (t ' a3man " tlia - e / 

,_^;uadam.iuiemDieeiJ ve grcffufqjc facbaiiafacie Dtiu 
VZniiTtntfiUiriietaiTifteret ^.IbcmctoiiiciDc^qiuci^cft 
co:ameominoaftuiteriainm iiitamca.'rkcoi'piaaimeUiliii 
(eTeoffatttLCuiDfxttOrts ri bcis.Y^-CunerocaariiuXprra. 
vemsfQuirefpodeneait.Cir ctdcftindrcuertcf.ocuMnew 
tuiui.terraT'p.ibiiUuie.im.,. uttiideaiboj-llcc. 
Of Oetraxiftia lermoib^itiitif lui iil,rj|iftii imjuiilgliiii 
Bt>icrcpadii vba ?poiriP i fuf" "piudtaB SicruJ 

ucrterc ninmi akit m 115. Clcni riicop fimcc biem Dirte mc oric 
rnqiogiianeciplcrc. QtSia 'tncpIasapauiulDOoloicmcu; 
ftumciudicateiiiomucieiis i atctttuadJadtcrraCcncbJofo; 
liusunmcauiiqtatf-Uc, t ;-. iof>Mmori6'caIigine.,\;£E>an* 
^jrirqjorieadeum. flcme ruefcccrurme 1 plafrriaucrunt 
coliedrafti fcruum meu; mc toui m circuitu ilfic rcpcic p 
lobcpiionefimiUeeiuiterra. ripltaeme.antecj;. v _ 1 j.fl_ i 'rie 
bomofiiiiplerirect-accinief abfcodoamcafacictua manu; 
eeif'?recedenenmfllo.£iii re tuiic_gcfacameifo2imdcrtia 
ftjodeiiefacbawcnuiigdfru iimeircac.:, ; Co::ipemeDriei 
ftra rimet iob Diim- THmgd tu mia tua 1 no.i niroie tuo nc f«/ 
vallaltierJacDomiici- 7 vmuer readmbroiredijraeme.Erur. 
(acpfubrtaiiiiaei^pcircuitu.^' ,t : llcaecsmciipfoiauitDofci 

Sliidiuaccaromcaputrcdinectrm^icjmeeocdiitriciDoimiuiit 
bJdib^pnliierie cutlemcaaru amrtirudiceoppfiiirucltnr.iul 
tftT?rraaa.e.zJ5cii;Comeittijc meiiCoBat- liilutoiallilot^fb; 
t]jiw't 9 cuitatnca r ; Dicsmel famlkscmeri. vTHieaiirinifi 
ocloci^crjficruiq;oicre're tc iiicnpfomarccfatonimamca; 
lo rucciditicofnpiifijtabfqj ul TpomaetmeDKSflfmcnomf. 
fclfpc.irjcinfiiioincibomfne* <opar* ^iandi.Ytftp&ui* m euenen: ' 

GCimatqdapicfilu 7fiue 
ei^coedtTeti biber^t vi> 
M'7-i oonio fri* fm p:imogcTti 
nucrVeir ad iobo, oicercc. 

BOuefaraba[?aluiepafce 
battt mrta eos i irruerut 
rJbbeitukTutLpofa;pue:oi'p 
culTcrurgladioTeujucgofo' 
Lus vr nunci-irem tibi. ■■■ <:. 

aHnjjadbucilleloqretur 
veitaltci oint.7gms oe 
fceoit t>e cclo i tacwfoucspu 
erof^confnmpfifzeffiigicgo 
foP vt niiciaretibiaiia oie.I-i 
£ d t illo adbucloquente 
■ witaIi n, :pii-it.^'jMcife 
cenit cres turmas ?iu.iferuitt 
caincloeT tutcriircoe necnon 
ipueospculleftgladtoT cffu 
giegofol?Vtnuciaretibi.i u. 

PDbuc loqbat ille i alius t' 
traiiitTtiint-Siliistmfi 
fifcjbS vcfccttb'-! bibetib^vi/ 
iniiooinofriftuip:imogeniti 
repete vcbemef vent^irruita 
rcgloneoefiTti.-JcocufTitqtni 
o:p.ircesDOi'r 1 qcc:i' 
fic libcros tuos t mo:tui func 
«ffiigt ego folus vt antjdare 
^ Uncfurrejriiiob^m tiW 
: 7 fcidit cunica fua. ? tofo 
cgpite ccaruens nueri-.i adoa 
int % Pirir.tludusegrelluBfu 
oe vtcromatris mee i nudus 
reuertarillue. oris ncdic oits 
abihilir ficucprioplacuicitafsi rm ctiieflfituomc njiibenedfetuV 
Inoiruiibuabisnon pcccouic 
ioblabiisfuis ncqucftulniad 
eoiitraOculoeoc a e^liapie.l.i 
O SctiimeitaiitcumcuiadS 
JH oieveuiflentliliioei?fta 
nmtcoramorio.venilletcpfa' 
tbaii inter cos i itaret in ?fpe 
oueiusvtoiccrer flris ad fa' 
cban vndcveuis.Quirefporl 
dens aic.Circuiui terra ? pcra 

ebuiauieam.iecrio.fcr'11. 
I.oirit orisad fatba.Tlu/ 
quid confideralti fcruum uicii 
iobip no fit ei fiimlis in terra t 
airlimpler?:ec[usactiniea 
oeri i recedve a malo t adbuc 
retincnsinnocentiasf ZttattC 
comouillinieaiiucrfuscum. 
vt afrligerem cum fruftra. 

aCHrefpondeiiBfatbaair. 
Tpelle p:o pclle. i cuncrai 
que b.iber bomo oabit p:o ai.i 
fua.alioquin nntte manri tna j 
t tange os eius z carne i ranc 
videbisqiinfitiebriDireritcf 
bi.nirtrergobrifadfatba. ec 
ceinmanutuaelt venirameti 
aiamilliusferua.niiat>idr.t. 
/ ;y ^relliis igiffatban a fa> 
O eie oomiiif perculur iot> 
pefTimovulnereaplata pedif 
vfaj ad vciticem eius. Qui re 
fta fanies radcbac fedes in ff er 
qiuTuno. 

D3rft ouc ilK vroi Tm?(it 
bucpermanesiumplici 
Pte roa,Bfidic prio z mwcre. Oui ait AdUlam.auali W»e 
ftultis muuenWlocutai. 1 - 1 " ■ 
/ i 3 bonahifccpim^ dc mau 
" Diii qrc malanofufcipia/ 
m^noitfW n6 pcv. 
labasuliff.aUa^ie. xectio.i. 

1-Bir.ur audirtestresamf 
ri Binjrimi»""»" ■- 

~»- eifobomncmalu;quod 
flccidillet ci vcncrunt finguii 
« loeofiio dipbastbemani' 
tt$ i baldadfuiccf i fopbar na 
atnanites. xeaioiecnnda. 
f^\ Qnditerant em; vt pirer 
VJvenientee vifirarentcu; 
ccofolarenf.fiimqjclcuauet 
proculoculos fuoe iioncogno 
ucrun t eum . W™*> wi"(w. 

eXdamantcsaurcplora/ 
u erunrfciuTq<rdhb°rpar 
ferunipulucremuipcrcaput 
fmimiiieeluTfcderuiireu;co 
i rerrafepte>otebus t fcptcm 
noctibus.inemo loquebatur 
eiverbii5-videb.iiiteiucolo:c 
ti?eH"c^ebcmtc.aiiamc.lc.t. 

POftbceapuitiobosuiu 
vmaledir.it oieifuoioi 
jric."Percatolc6 inqua natus 
fu;5riorinqu^ci<.:v 
ritbo.Dieeillcvcrtar icene.' 
toas-TlorcqrateiK' 
jijoiliuitretlurnine. iec.it- 

OBfcurct eri tcncbrc * vni' 
toemoztis.Occupeteu; 
CaTigo-t iuolua n i r .i 
jie.Tloctcmillatiitoicb7ofiis 
mrbopolVideflttiiconipuret 
in Diebua anninecmimeretur inmenHbiw.'^"""^ 

01t uor tlla volitana rrfc 
laudc wgnn.oialcdicanr 
riqmaledicuCoidquipatifc 

■ 
brcnturftelleca%me tP cx 
peetctlucem fno videat : nec 
..nrieaurorcquiano 
I iwftia venms qui 
uo:tauit mc uccablwlit mal» 
abocuiiemcis. ' ■ 

admag- vciMtmcinonii. ail 
£u audiflVt iobmirioni «crba 
fuftinuitpaticntcriait fibona 
fofapijnuaoc manu ftni mala 
oui quare no fcrtincam?m oib* 
bta nou pcccooiriob iabiis ibiff 
ncq;alia>-irhrlw?rra Dciilocui? Qaarenoivul/'.|'h*lto. 
ua mo;rYri.csrrcnurqj ne 

vtcroiiftatipeni -Quarcrcc 
ptfgenib^cur laccac?vbenb* 

nancenijrormics ^• IU 
filercm tfono meo rege 
fcerccinnreinbus'1 ?fiilibiis 
terrequi ediftcantfibifoEnudi 
ncs . aut cum pimcipibus qui 
poflident aurum t rcplcnt do 
moeUiasarscnto. l«no.in. 
- iut1icmabo:ttuiimabfco 
M ditunofiibfiinerc;.velcj 
conceptino viderucliicc . 3bi 
impiiceliauerricatumulm.'! 
ibircqcuciiitfcllirobori quo 
oautctipanc 1'me molcffia no 
atibicnitvc<c«acto:ie,i-"n- Psrawvma&matfimt «saRfriopirtpni!ICfl«nip« 
Tferune Uber ar>riofuo fit^ via vencacis no DeimiiU 
Cnare cata eft mifero lur i itavtoiaq bere poceracquoc 
vitabtequiiuamaiitudicain cidkcujcapcisfratnt^cjcrac 
mefunt. Xwtfoqumta ergenerefuoimparcirct.iy, 

QDi crpec tant mo?tCT uo T>cto erte vt De vinculo ipjcpe 
vctiii quafi effodientee riibuAmloluBemeawterrcS 
tbcfauy gaudccqjvebcmeter fupcr icrra; eripiae rric. Tfc rc 
cumirnieiicrincfcpulcbF.viromiiiifcurietielictamcavcipare 
niiabfcondicacftviaTrfrcun tiirncosiieqaVindictamfcimflB 
dcdu ai cciiebris. , , ( .: vi Dcpccearieincieqierufsfulti' 
Tlre^comedafiifpiiOT netestc&ne.v Oiaiuditiaiu» 
quafiinundantieaqucfic iultariit?oce«ictucmia iw 
mgtc9mc ? q; timorque timc ritae-rnuiiconciucmeiitomci. 
bameuenitmibt.Tquovcre Ttc rcmuiilarff. iecnofcrSa.- 
baracadir.Tl6nediffimulatii ,- iinojclletiiinio:oitHieiri 
nonefilm noneqmeuiTvemt V Jtribu iieprbalijWrMI turfi" 
fiicmcidignatiorua. pueniegeflit mopcrc.Deiiv 

timelectioncsipecrporinoiic deriiiraicocsad vttuios au> 
euanjreliiqiinlis euenenrai; reosquoebieroboam fecerai 
9ffiflamdicf 9 *airRWg.T ... .- rer ifrad.btc fblue fiigiebat 
1 ■■■■-■ coforcia oium tpgebt ad bio 
I rufalejadtempiumDmTibi 
adorabat 0115 oeum ifraet. y. 

a Omnitpebndlcocu;?pctcab 

vclparcmmcopnecnvindicta covtvijsroaedmgat.fiomi 
liiaf dc pcccLitie incis. Oia. rcmporeconfiiiatuainipfopcr 
orocielcqucnnPijicfl.aclma. maneant.vTuquirc vifaciae 
- Xaiidcm^nfijvemce queplaciioftintTmvcrirateT 

adorem ..Ouiaipfecltredem iuiotavinntcrua.fr / ^c 1» 
ptoioiumfdbrum. ■--■ Uowie ^-sfliiiiap:imitiuaftiaTr^ 
bM&pHLt.* tr.e. lee.u Udmaefuaefidclitofferct 
r :-*fcobiaewrnbUTcii]ica itavcin tcrtio ano,pfclptis,z 
iAiteneptbaliqcinfupioH aduenismiifraretoc;oecima 
bufgfllilccfiipiiJnronp^via;tioiie.bccTbiefimiliafctSmlc 
qucDuatactocddcntcm m> gcoei pueruIueobfuabat.,y 
IfrobneciuiMKcepbctciica a*m«rfroniiquoniapaupe/ 
ptHseetioiebffalniaiiafflrre remvitam serim^.Taabebi» Bndiec*. 7pfii5 . 

Tlc reminlfcanfoite tSfirta m mtiltabo9fittmB(rifltKfi.'['3ftfitemflidrt»iofc?ni«rtib9q« 
mctebabctocu^caucneqiip fratno6cu.mia5fiW.J£t«narr»W 
tcrmittaBpccpme[us.i3£biB. Xrcsvltimcicctioes Dreipo- 

OUmvcrofac^fuif' t.iui- firionceuanjcluQiialisciittie: 
Vctviraccepitvroresan ric.sftatna.rV.qfequnffetor 
nflmoetnTwfuasenuitojer Ubwudttb.S5o?uobat>rnv 
eafiliunomen fuu^ imponcmJ . 

eiabiiifaiitiatimereoeuDoai rtoBalinnetJjitcfcim^ptcr 
ittabihncreabomnipcco. X ofimmquofpcramus.Qmr.Mi 
Snfficicbat nobia Faupertao dcfpicirtnositccamoiicbtttali» 
nfaVtcW rf tcfijaagciierciiro. v.?noulgc 

fctpccumaipfa ,p qua mmftifi riain tiliue fufis lacbrrmts po 
liui nfum-^aculumlcncctBttB ftulemua i buimlicmusci aiaff 
nfe.V -rxumcfitii misrqd noftraO. Qui. > ; i^Dnc 
te mifim* pegnnari tumen ocu ocufl qui corertebclla ab tmtio 
lorumnoftrMr.Saculii. clcuafcacbirimu fug semeeq 

-w-«ifcripcaptiuitateoeue «gir«fcruiflroiflmflla.£rp« 
I niMrtcuVrorcfua-tfiiio ieraruas[o.'tiiccniri.nricbis.>' 
incuiitarcniniiiccriomitnbu ailtdcflirmrecopfnmrtuKru* 
fuatocBedcrctoedbtSflenti csdatofrtiwcopf iraeirdia toa. 
SSfcjBl n -et.,r.h;CnatoiBnecctorum 

cScotamina^eltiefcieeoy.:: ?tcrrvcrcoro:aquaru5 rcrunt 
Bridiritc oefi ccli i cora Oib? Vi uerfc creature tue- ^iaudi cra- 
Mct.b9 ? fitcmiei.atf«itnoB noncmfcraoriituoruii,. ta 
cSmia^a.^PSben^fcite* wtecui builm ftme* rnafucro 
«ntateci-t enarratc oia mira ruplacmttxprccauo . ttaodi. 
fjttari9.Qutafecic.Xcctio.vi. ^n U j-.vvt.-. Bdben 
^^YZqtnmemoJfuitPmifO' oe euangelio fiott eucnenr. 
t?.rocoMcfitoDedtti!lioe9 : 
«fajicofpeerufalmoitafarre osanlwmftctiMgwei 
SiflioedtteiptHtem quocri* 7 « D,e 9' 

reUetirebabefllibertateqiie bitflbonorat?fuerarare 5 ebai 
i^tacefV0luifret.pergebai: buiiretr.ecetalet9flr ? eti «S 
cnfcpcceQuicracin ciutcate mlratiirbageHerisfuigatx in 
* monitafalutis dabat eio. ejjenw vtderet g crat cr tnbii 
rptiue^treiwnaradeiiqme etWub rbtrograpbo Dedtttlll 
mifitvoeanrbtidtcirc oeri.ft metnowwmponduBftraenn. 
enarraKOiatmnibtliae" i'jt6 xectio leawda. r> Oltmultti «ero rpis m« 
*- tubfaimanarflrregeeum 
rcgnaret fennacberib fili^ ei? 
ajcoifilioO ifraelexofos ba* 
bmtinofj>ectufuatbobiaBr> 
gebatpoem cognationc ftiaj 
«cofoUibateos.;* , efiotema. 
^fS 3uidebarq5Vnicuiq5,put 
^- * poterat oe facuuatibaa 
juisefuricnteealcbat.nudif' 
cnueftimentapbebat; ttmoi 
tuisarqi occtfis fepuknrS fol' 
licituf cr hnbebar-i ecrio pna. 
ff\ ^mdecus rcuerfneelTet 
'-'rer.fennacbenbfugiens 
amdeaobplagaquacircaeu) 
oeusfecerar pg blapbemiam 
fuai i iratus titulrofoccidcret 
erfiliiaifrael rbobias fepdie 
batcoipo:arjorum. 2.«uo.ii. 
"LJlvbirtHCiawcregiiufrit 
Meuocctdi:ituIitocmfub' 
flantiaei^Xbobiae^oeijlilto 
fuotT.rorcfmTico.iiudiislaru 
itq;muliiDiligebateu, ; « "* 

Paft,dtcsvero qdraginta 
quincpocciderunt rcge; 
filii efi.e. t reuerfus c tbobias 
adnomufuajoilajfacultflsci^ 
remcutaeltei. -«vuwibtte 
neoe(iba«iuditbibefEerDe 
auib^faain^ourantc biftona 
UMbicquarumvnafii wiicai 
firaofctabifloriamftpofTit fie 
zi,»uc eiteiiat z o" alia feciern? 
pbeW.fiop?(it , 3sif fififlt bi' 
iWriaiuditnioiuca. Sabbop 
cedctiai fli. vfad mmwaiu adonay oiic Oc^magne? tntra 
bilis g 6c d itti lalinc tn m-.mii k. 
minecrandipcesferiloriltiMj! 
p*. n^gg . oro oe pcedenti Offt 
Caad niat u.jnuitJ.X9Udan 9 
vt6.oetbo.bF.an. pu. i V. vt 
iUnalusWfro.iiiS.Sedfiws 
ifta bifto. fcccnmus infra be& 
dcmoda totri fte r « feria qtt» 
eririoiccnFtre8r<Iectioibiif 
ftqncnb-quaLibnoieoitrib» 
rtfpo.incipit lihcriudi tP. tu 
xj RpbatatiMtgrttmedo/ 
I- 1 rum fubiugauerafmuU 
tasgenreeipenofuoT ipfe t 
dificauitduttatJ poientiffinta 
quaappellauitigbatbiiiferla 
pidibusc|uadrfltiS7fecrie. H 
Zribulatoel 'ciuiratii andimmufl 
quaspancfiint % Dc-fccim^tira 
i bcbctudo mctis ivcidi t liipcr 
nos?fnplibcrosnrosipi mon tumpatribnsnoftrifiniitfte cgi 
rmis iniqrare fccim^.Dfie. '■"- 
Vj fcitqj nutjoe et^ in alricti 
a 1 ■■ dfiie cubitoni fept uagita 
7inlatitudinemcubitoru cri' 
ginta.Xurres vcroeius pofu/ 
mn alrirudine cubitorum cori 
tum. f5er quadrum vero co^ 
latufvtntq} vicenoj: pedii fpai 
tiotcnebar.?* 1lo6aEiumoe< 
um. *t fupra . Xccrjocen». 
VJOfut cqjportas eius in al" 
-trtitudincm turrirj? gloJia 
batur quaf! poteiifm potencia ltiaru5A' Diieoeu3.i.«,iiii ™jc^~^„'-MnmtMi.fV. 
tv rinoigitDUodecimoK' BfidiJMttta*mwBiKri««rj > 
M ffni un natutcbdonofoi ercfldmbilujrcdcsmmniicot 
malfinoruquiregnabar,inf nfo8.Utnol«finatlsnsB)aDc 
niueauitate magna pugna/ orcboLUj.^Bndictusoiisqiii 
uitparpbarattobtinuttcus creaoitceiii ■uerraqi bodic no 
incampomagnoquiappeltaf meTBnmitajnagnificaoii.lJr. 
ragauarcaeufratemi-tigri -™. f *r, adonavDncDc-masne. 
iadafaincflmpoariotbrcgis *mirabtlist|tidiftifaUiieimaij 
dicox. nriatorDric. femine.Eraiidiprcceelcrneru; 

fgiros reoiuiiiv- auiregisifraclinte 
|H nabucbdonofoz-icore? dcqocdnaBMlutoucsiofcpb. 
cleuatume.ttmifitadoesg ^xaudi.tr. rV.ctltoetnnica 
babitabat inciliciaf rja mafco te.Sequirur oe brfter.Si fccc 

.-.!.■ 

incarmeloircedartinbabtta ctwmeftoeljerferfiopiitifiti» 
tes galilej; in campo magrto piika cp atiquotiena pe ticfler- 
IxTdreloiJTadomneacjeraiit ■-■'■■■■', 
infamarfaitranfnnmenio!' -_-_ 
danemvfqs bientfaleiru ad DncretOinpsiiiDitioctuaaijj 
omnemterra^ellequoufqjS e.afunrpofirfl«no.eqiucpoffit 
ueniatadmotesctbfopie.^ reiiftcrevoluntattoranoocp 
Uosqfntunib^cftisapcritc cedenrioomiriica,adiTuitiiti. 
poitaaDnsoipotetiffeafsirto inuitato-^audemiWTt.s.pe 
tc.etviaoriaocditlieimmictB ttotwa.nridDltlLfoejter. U. 
nfiff*XaDdareBii}Dcanrum -TpTldtcbtteaflumrfgfsg 
oiw(>rcriiitipcraK8ifc.-et«. JLregnauiEab indiavfqje 
Doesboamifitnalvi. tiopiifiipcr ceutum vigmti' 
bucbdonofoircrafiiriojz feptcm .pumaas qn fedtt i lo 
Cui oca vnoaio coittradirc/ lioregnifiiifufaaiiitnsregni 
runftrcmifcruntcosvaatos eiuscrordiusfutt-A adonap 
ac1Tnebonoreabieccrunt.A;. onc.vni%---. XiTawfccwn*^ 
XaodatcWi50ciinfti}<indt>c rr^, iinoigtfaimo impent 
fcruitfperantesinfcTinmcad ■■•■ Tuifi:cjtgrandc?uiuium 
impleo!tmiamfua.Qua,pmirit ciictis.jiiiiicipibus^pucrifui 
oomoiifrael.V>£*litcmimiqtfi isfortiliimispjarujimcdo^ 
bon^mifctmnifaems.auam (nclrrisspfeaie p!Ownci.aro cojajftoftdfl-rtcfirithegnc diWpfojrtotuIapf^rlpcfiri 
rtiruifuiaemasnftuditicatq] mnt."qtfmirav.iricts»tcpictu 
faaSri-ipotetiafiiemulrotpe raBccoiabar.Sibehitaiiigin 

■ ccat5*5etoctoEirtWBiebu3. uitarieraraiircifpoclieTaliif 
*• OnereromfainWtiotietua atqjalfievafiscibiiiiferebaf. 

; efirtaffitpofitaTriocqpomtrc '''■ Speialiiinricpbabuiptite 
fiftereitolfiratinie^Xtbcranos 0cVraAaDiirafceri1"7,ppirf? 

■ BPnOmtutt." ^raudioroneno erisTOtapctaboiuitmliFatoc 
ftra7?ik-riclui:riini'3igaiidta oitnW nitcOc^celiftcrrere 
(~> amqjiplerff' ™ XI rpiccadbui!itatcnfa;Oui. l > 
v ■ Bieecontuijmitauttocm Tl ■Jnuquoq^otmagnificc 
ppl^quiait^efufisamarimo n ' riaBirttiiicrarabiidas-i: 
vf$adminimii.£treptcote' pctptiuponebaf.ncceratqitO' 
fcusiuHircouiuliipparariiue' [entescogeretad buxdu.fed 

' KibIbFx)?ti7nemo;i3qiiodre ffcrcrlfacuerarponcTiucfiaft 
SioailruconiTtiijerat. nx gulo0rfpricipib fl fuievtfume 
Icrcre DriepopuloruoqirJolut rc"tvnurquflq;c|uodveIJer. ;; 
' noff inimiciuri pdcreTberedi 4T6f07ra nte rer fco> pjiriparuj 
rate taa Oclcrc 6c rcrra ne eelpi teitcns. €t da fermonc" rcaii bn 
ciaeptctaiquircdemirrferc/ fonateiinoB meii.' Dnerct 
gyprofcdpucrrcUKtiinfumin nniucrfercrreoumcre, pcilipj 
gfliidm. JJtr ninercfl landcm^rc coyfuficoa.ft. 
BrW'- fxaudiofencnfamip enoficlo*CTpefirie^ecuaa:e 
pitineclfofo7ti7funiculober< l't qualw ruencnr. vu.iV. ■n f 
ditatieme.Htutdctc». - ■'""■■■ alwY' ■■■■'■■ &ReMusi r -f^. 
O" rpedebatcroipteretoia «ttoenttCsK. oeejturbilfo 
^ acrefcoIorif7cirp.iilmif ria maccabeonim. SjMmk» 
-fbiacrntbiniafuftetafunib' r>rccedeiiri.Sdvc9.flr(. $£& 
bilfimeara^purpureisTebur ctus.^- ^pfbtrf ,; - *""■ § - a "- 
neiscircnlisiferricraretcolu adaptatOn9rorufn>iile«lBa 
momarnweiffuldebStur.-' Tipecpriflfuiezfaciarpace-.-'- 
EianobifloncIortipcnirctic.fr oia^Be^wnti cuic.-i.-d 
.necIaudafloracancunu^rcBiic llMMn)» adaBiattmtiroiiie 
■nontradntftuicfccptniruii} ftruinlcscriia.£riup«ptisuj 
bieqrrinon lont ncridcanr ad if-ifatiatpacr. llcire. 
FrMuasurni^ruc. -ecnov. pli.-iV.vr.^.^uripirmacea.r.i 
'r'£aiiliqiioqjijttrdiarg^ rv xfacmmcpofTaiipcuflit 
■*-« mfuppatiimHifrnaras/^ Ble*aiidcrpbilippi"macc ■ doquEprimiw rtcrjiamti^e Q ZtcgMmatetanderan 
ttocgrcrfus^cuaeetbidariu nia»uodeciittTmo.'tuus 
rcgci&laifi 1 * medcy ?lliiuit cfl.T obrinueruutpuen cnis 
ptiamultaioiuiobtiuicmni regnum vnufquifq; in loccj 
lioesTiterfecitrecses fre ?p fucTiinpofueruutfibiomties 
trafiirvfqsadfinwirciacce oladcmata polYmortem ctus 
picfpolia mulrirudi-a ftftm. i fiiii eorum poli eoa annis 
adapiatbiipcojufujikscrna mulcis z mltipUeata funt m« 
impceptfcfaisifaciatpaccii] Llin terra.'V ^mpctumini' 
oicb^ufisOJccdatuobfalute? inicorumite rimucriii» mcmo 
rcdimatuosamalv JEraudiat teseftote quomodofalut fatti 
BnsoroncrufafirccodlicfuoB fuutpatrctnoftn.f tnncciaiinr 
nec uos befcrat in tpc mato,<« m" iu cclti i mifcrcbitor noftri tpcmalo,<o n 

Tmuiiierraicofpe'' r &citdioffcr. flicmetoremira 

ctu e£*T?«f^uft*turf btliuc^fecifpbarattii T«cf' 

fererCitiiforreriiiiirtTeralM cirotci*iiiroanriitao.£t. -■--** e: iseTcIetJatiiecoiei^obti^ Of rcrtiiercieradirpccea 

nnirrecrfoeF<ieriiiircri-.iiio» - tuiiiciocbusillum-fsfi'- 
siaerironteimtribuiurn> lius anriocbi regts qui fuc 
.etaomat rjnsoioncaofas.fi latromeobfesi rcgnaiiir. m 
rccorilicfiioBnccuofeefcrattn anno ccutcfimo tricefimo „fev 
tpemalorjfipDc^nrV'' Dctuo pcimo regni grecorum. *>- 
biscMoib^utcolariccii'! faqa to0rcsntciuurgetii«rin mul 
tisci"uolntaK;.£ircc5. - ■•■■'■ nrodincutPvmiceniconcranos 

©rpombecoectdttinlecru licmoram^ quid ascredebca 
tcosnouttqimorcretur moB.Dnebcusadtefoittoculi 
CVocauitpucrosfuoSiiobl' l1o!t.rI^crJcaln^8 ; , ' Tufdsq 
lesqut erant nutrirf fccuina cocatantinnosqtiopotcrimus 
ittiientHrefria i otutiit (Uis rc fuhfrinerc ante faric> iUovnM 
gnu;uiiicti3dbiieriiicrcc. tuadiuucsnos.DodiiicPcuf, 
-todreaariffipiimianfi-rcfraH adtelimt. Xttflorerra. 
turmftmtcfiiacorcrcrortinidi' "T TtDictoisillfS.frieruiir. 
ncillosrjnciBifpffcillosotco -" erifraelfiUiniquiTfuj' 
gnofcii.Q;n6cai^'jpusucr,p ferant mulcis '~-iccnr.ce . £*' 
noBnifituoe^noftcr-' rnfp.se mus t difpoiiam^rclramenrjj 
iIlosin«tntcruaOcftrociL[oe.p emn crj-nttbus qtie rirea ttos 
tc-to-noftcrDeminc.Ouiation miit.qiiiaeuqiioreccUwab 
efl aliua. XcctEp.quarta. etgmueiicnjtrws mulwmala « brjnll» *um t» fenno in B" « reairenitaKnaittolan» 
ctiiiiBexmmllKlrmauerimi crcmuncti fiim iraiionibu.* 
aSuuioe populorabicrutacl veiiiidatirunivtf.cereni n» 
rcfsciilioealiillispotelteei lum»paratumcllrc 6 nun n 
vtWntilUtili3Scntiri.. y confpcctiiaiiibioonKCcpi le 
rua e poiaia luu rcanu one tu «nare ■ icrra Cfff pti Tt rc 8 na 
eW'ocesetc»-Dapaecoiici rctfBpcr ouorcsna. lec.ri. 
?JKh«. trre.IcSoi.iOc» !"™ 

^' , *** , *ri , !SSK3 

ruor».L.. ■iiiiuitim 

1 tc,„l(.ircliili,.eo.a»rco S Uie".coi,ll,..uiOdl„i.rfuciP 
, rcfpl™ d.cruuirncccB .bci» etbojcm.i.rejcicsipr. _„ 
fifci,n,Josci>tiuOiir.pa.».lt f ".™ = 

v fraremicrcrcilu.tn.gnuo ~. ciu.c fusicccccideriiiit 
Mf™,f"rnS™°0Pia«,u f« lerur.m ctal..c| ? 

„ ,-.. &riti»d..liinoiiifra tacccp.tfpoli.cfjjpt lcc.t 
..« weKll . vri.ucii!taiitb,ocbus p» 

E alra.Fcfuica.nc '"»«";» 

S"iona,ba.fr.iine«ibi„,5 n , i tl.oait 

i„,.iaditbi.3ia>tnicr,,vouin no-.arceditiidirracl. lec. ic 
,,f,"°,ol.c„«,. accinfjuni '»"»«» 

Lllo,c,il.,potctc»c,m,,,el,»s mum " 

cn..ob,.mor,ibe".oci »idcre rc,ficaiioncc..f,ifbia iecnn. 
,ual« s c„.,« nic t fanctou . 5. * ™ * 

c. Oiniucni itviuuer 

co'onic,anrc.»50cdiia„crun, favafaei>efa.ppofit.oiii« J 
aSciao «,f.ciacl«,.n. „.. lib.to™r&aU»r.no, M nola 
«nainpplo. 1,,1,,-miuor.o aure.i velumrcOJOnaBW 
&ouuSbndiil»toii5.«lfa nainciiimaureumcfd.mfaoe. 
ttajk Icocom. dccieravt torrpherar. xcctioprlnul. 
cia. ieocum, jrcouiinuitoiat accepit 

. tTlarscnciitaurrWvafaco 
'■ ' cupifcibillaTacccpittbefeu/ 
lcdificauenitsrmnaliu roBocculcooquosiuciur-:. 
.8 Ibrcilbhmi» lcoui lc S c , , iriibljii» ote.aabiit in 
«ationuifecerunt fibi picpu WteTrajruailfecllcedeiri Boiuj Tloeur? c i liiElaamulM 

elfacnie £ plactf ma.' ■>■ ' 
gnfiifraetTioilocoeoy 
Tigemuerutp:icipcs ei fcnio 
rcsiuuenesi tfgiesmfirmaii 
fiTfpeaofit-ismlkvimutata 
fDiemiiric5fopfiE^ ■'■'-'■ 
yJ Umnigfcdcbantitboio 
maritalilugebat.Tpmotae ci 
■ : 

fawjm^iacobiduiu. 
,-'\ -ipoftouo«anoaDie L ." 
*^ nimif.trerpiicipc tnbu 
[OjpidtatcfiudaiA. 
oi turba matma t locumf e a d 
eof*bapa,ificaioolo-icredi 
£, Xirniitfiip dcnitci 
: cniiratcrcpVntc^pculiit 
eo plaga martiio ipdidit ppl'5 
multU5crifradt.K. 
ftaeltaKTfuccaulit i.jin. 

elpcftrurittjomosetfei 
muroe eiusw.rircuiru z 
eaptiuas pnrenir mulieree et 
natoflT pecoia pouedenit. 
f > x edificauenit riuitatetn * OTUiimuroinagnoifir 
mo i turrib^firmie i facta cft 
illistnaree^pofuenitillicge' 
Kpctopviroti intqujfl* jnta 
lueriit i ea x pofiierrit arma e t 

BXpgregaucfcii-' efcae. 
fpoliatocrtinircpofuert 
ilUc.Tfacrirutm Eaqueiimma 

eZlactumellbocad ifidi' 
38 faitctificahom i in w 
tnm magmim m ilraci i efru/ demnt.fanrtainC5 inocentes g 
circuitum ranctificanoniBJ.it 

el cotammauerunt fancti 
ficationem t fugenir ba-* 

bitato:esbierl'm pp_ cos. . mu 

X facta eftbaMtaoo' trtv 

ro^rfaciaC-erterajfemi 

fuo t natitius reliquenit eus. 

illMOieliWwiDur.»icpdicM 

t?iHo^a.€ i ''icrj*iiii fiat ot 

dmco.714 iti-i.:. vcl :"-'. iinmio. 

rapacejonc I Diebufnfis 

qinoVftaliuequipugiierpw 

nobianifituDeusnofter p_iaU 

irwg. .......^-.vaecirauca. 

^ii 9.0 ii ica. 7 ncini t !i 6 macca. 
. jftatrib^quffJtpesT'-"' 
■■■.. ■ 
frarrcequiniutbicTorolrmis 
iudet iquiin resioneiudcat 
paceboita.--.. , ^>.'.biito.l'.it. 
.ertcfaciatvoBpeueTme 
' minerttteftamcntlfui q5 
adateabai ifaac i iacoblocu/ 
tuscftfiiwd 1uo?fideliU5. « 
oet vobiecoioibus vticoIatC 
euTlaciatisetfvoUintatc c« 
demagnoTavovolett.if >•»- 
i i jDaperiateo: velrrfi i Ic> 
n geummpieccptisfuia 
t feciatpace, «raudiat ofoes 
vfas i recocilietur vobis, nec 
ws ( ceferatitpremalOJi' "" el ruie bic fu mVanres p 
vobir.fteimate ocmetno 
atio cctellimo terascfio 110119 
, - ( osiudct'fcttpfim9ic.v 
J l wblfiniribBlatioticTi* petuquefup«iiemtiw&i6to cbobar.etlactacftipeumlW 
ilnsanmsf.frquoiecefiitia/ manusoominLTxcBiateriB 
JbnafBnctaterrararegnopo t>c?t6umirniadmeTfaUrt. 
tam fuceenderiit i crTuderuni ». Uidi pnsfedvmc fup foHu j 
lansuincmlmiocaitej.'.» Si ercdruielcuaruTplefleroroif 

eZo:aumv?adoiimieran Krrama(cftatcein9\£tcflaue 
_diriftim^iolmilim?facri fBipocrantreplebantK*pl»V->. 
frcraiiimilasinejsaccedim? ScrapbffrabatfuperilludlcT 
lucernaai^pofMimtie pancs alcumiteralc alrerf.£i.lc, u -■ 
Tiiuiicfiequcntateciiesfccno ^xvidticccevCTtmrturW 
plxsiemenfii»CB(leij.rreeTl Tt nisveiiiebatabaq!ene.i 
nnbee niapna i iirnis fuoluea 
lrseuenmi.3dbridL_7.jj «fpledc«icircuiruc9.T3ccDi. 
ari.oeciun^cfiociiofone.^n' H HfpiccOrieDefedetflctania 
-tipit h»Io:ia proprvtanmi- -icogiraDcno&iclinaDe"mcua 
"6". anrc5 toa.iTaudi.aperioculoB 
. "*pm- ,. 'n:. -r.v -. . ruoefuidembularioticijram. 

r"idiorTmrcdc're;fupfoIiiici' '.rQuiregiSiOacIirfdcgocdu 
eelliiiclcuani-rplcuacraromif cis ue lu r oue^ ofepb.a pf. r ,j, 
rcrrumaicftatcciBorcaqtK ffi _ _j roemedioqirafifpvsclc: 
ipocratrcplebattcplu^ flba. K% cn-i.Loemedroi.rms.ft 
.'ofofcfcqucn oriica.Hdniar. ermcdiocoiui fimilitudo qc 
- nuita. Serapbin ftabant fup nie:aialiii -ibicafpect^filUu 
iIlDd.Scrakimufcraicaltci. dob6tginci8iqttuo:facic8 
^.aenitchr.fiamopierus. vni? qttuor>enevnLT3ec.f\. 
^nrioc.aii.Semiteonofiaii arpfceOncqifcfleftrjfolatariiri 
•Do.nciniM.lr4api[[iIxre>c taspleaoiuitiisredetitrlltitia *J> no inqiiarromcnfe t qui i[[flpfccuro;csc%pbcndcrtir. 
tameliscumciTeinmedioca' eaiutcratnruifi.if.n6. 
pnnojumiuru r pcdea co:um pcdcs re 

apcrtifuntcclirvidivifioner O cmpiaiitapediaeojum 
Detquintamcnfis.3prccftan cmafiplatdpediovituli.^tfci 
nns qiiruetrafmjjrratiouiBrc tilleqtiifiafpeetuscrifcande 
fiisioacbifaetueftvcrbu^om risiiimnusbomis fubpenia 
adcwhnelfiliiibuji faccdote com^in qtnio: ptibSVDec. ■■■ 
intcrMMt^fccusijumci, SiMjm«ro3iuo8bic.rimwjilH toi «tRodca.Teta Cfa tujeteno 
tacebunilaudarc nomctmi.v, 
•picdicablit 1 popurfomtiidinc 
tncamianiumaabiitgcimbus 
Jjfiam mcam.rota.l.eaiC'. f. 

GX facies i pcntias p qua t 
nio; pancs babebanr iu/ 
cte^craiitpcttnccoiualteri'? 
nd alrerum. Tlon reuerteban. 
tii icederet F; vnuciuodq. ante 
fjcifiliuin gradteb aruv.Txc. 
f/ llimc tuoicxpugnabiticir 
cumcingc itos oric t armis luc 
po ten Oc ^ tegc nof fcmpj. X ibc 
ra nos Deus ifrr damantcs fld 
(c.v .fruenosin mtrabiiibus 

luif.DaglijjjiMllirlitUO.ilbc. 

£-> 3miIirudo:iuKvtil, ,y_. 
^l rt-sco.-ujfacicsbomtms 
1 lacies leonis n ncr tris iplbp 
tquattuoj.Jacfcfat txnnfa iini 
ftrif ipoj: qttuot faciee agle 6 
ff ipo*. qttuo i facies eoy ? pe 
tte eoiu" ertence oeftip.T3cc4 v 
Suftiimim^paccinoucmi que 
fluim' bona i ccce turbatio co/ 
gnouim* 7 oric pctanra. 115 in pj 
pctoiiobliuifc-i.is nos,\\ f>ec 
cauim^cumprtbijflnfisiinulte 
egim^Lgtaicfcciin" ilo-rirj' 
plLlc.i5erpc>.et^ . 
Vii.s,-.2.flBdabffpprijcjue0jis 
ctcrcttuii beridiiir Wces. Op? 
manuiiincanisrucsbercditas 
mcailrt'. Bi.iscnscui^cnilc 
Deuscius ppfus Clctus i bcrc 
dirarec.OpiiSviluy Redeir 
ojjspprm fau i liberaiiir, eee i fc.nicrf efuirabif imote fpo» 
gaud.butDcboiiisi>iiifu£ fri» 
meco Vino t clco MlOttlje cfii 

nct_i; i_ritq_ aiaeo?_quafibo_ 
tu»in'K!iii!?.ct.i"i'. Ooecbo 
tequcuentura funt ppfo tuo iri 
Bieb^uouiifunis . anminal.» li 
biqi5cip:ci1Ut;fti1crip[ura Vi 
ta tis. £ 1 1 tcmo cft adiuio: mcus 
ommb^bifmiimfebael arcba 
jclua pficepsuefter.v. £t j_e 
qua pcfuiftico; tuii ad itdtigen 
dumutaflligcrcfteiconfp.ct-i 
B?Ti _.ilii„i:..fBiit ...ifii4'.L'_.o 
ucm"egfmoL-s[uos.£i;jnuu. 

»d.m.*i.cj euaji.rdo^orie jua 
.iseudJCTitlesirfipfehi.^- 

ac pcric i7cjlc»i* iiT<TtT 
_ biFTorietegebarcoTpoa 
eo$ i vmtqtSiBeopcwai f^ae 
fuasinbiilabat. fteci.ecr.n. 
-y -, Bieratfpiisipetuaillic 
UL sjradieb.icTii6fuctebaE 
cfiambularenfPec. . . e ■. : 

al (Hiiu do aialiri i afpcct* 
eo?qlicarbonu5itjm$ ar 
dentintquafi afpecrua lapa/ 
darti.laec.^iia nie. iccrio.i 
tcl f ee!atvifior.ifcurres i 
X2 medioaialiiitfplcndoi" 
fgnis 1 ri fgnctulgur egrcdiir 
t-\- raiaiiaibitTfuerteicJl 
atiatililitudiejflgorifcbo 

aiiqjalpieere .tr. rufc..t._). 
ai..lia appuitrora vna fug 
rerraiurcaaialiiif-abcufquat 
tmifmeg.Txc Hha nf&rc : _ "i taramcfiviiomarte.fi 
vnafilirudoipaf qttuoiafpe 
ctus eajrioperaquaufffiiro 
tammedtorotc. 

P€r qtutmo: parres eanj 
ciites ibanc i norcuerte/ 
banicii ambt;! Jient . Starura 
quoqjcratironf7altittldobd 
ribilisafpcousA^twwrtia 
X rotri co?pU9 plemi crat 
OOllie iiiarcmuiip.ini qc 
1 1 1 .• : . £ r Ci i n 1 1 1 liti 1 a rc t 9 i .t! i .1 a - 
bulabantpariter?, rotCiWP 

XtfleuarenFaialiarJter 
r.idcu.ib.;i;f1imu( t rotc 

Qriocii-.ijih.it fpts, Vxc 
fpct^i ifuc eiitelpii i rote 
piter cleuabanf fequentes ea. 
SpufeiviteeratinrorieJ «': 
, ■( Umeunnb^ibanricnij 1 ! 
\J> ttb' ? llabantT.cueleuaris 
aterrapariterelcuabanfiro 
te fc qucntee ea.ga fpiritfvfte 
tratin rotis,.:< >»* oiB..*.ea 1 1. 
xfimiliiiK,ofupeT caput 
aialiurnftrmametu quafi 
afpecfcnftalli bo:ribilie leje 
KntifupcapitaeoyDefupj^' 
^j lUbftrmamctoatp^nceo 
» > nijrcaealteri^adalterii 
vniiqriqjDuabusaliB velabar 
corpuofHtiiirltcpfilrvclabai: 
X audiebii fonu alai! iJft 
quafifoniiala^multaru5 
qi[afifo!rafub!imi90ei.(Jiam 
bularentqtifffn^eratmulntii H\\i*Vtbn?(MraaB}- • 
*,i fl>.riadmcorij>i.ar fljtp 
roriioiuerpugnabrii circtiatt 
ge nos Dric 7 armis 'uepoten 
ticprorege noe leYj Hberaro* 
Deue [friclama tce ad t c. ter leclrxipit UrrroamefrV 

■nnoterrfofgnr^tcxi 

toacbi regtflutta veirnfl/ 

bucbdonoio rer babrlote bie 

rufatesiTobfeditea.^t tradi/ 

<tft ori» in manueetneioacbin 

regem iuda % parti vafo;: Diw 

mu»riei.i3ec.i cctioicuitu. 

Z afpo.Tiiiiit ca i tV.i femf 

aridomtirfi fuii vafa ituj 

lirioointitbetauriiSi fuw -"»« 

-eairrerapbana; p:epofi 

roeunucbo? vtlntroduce 

rcr Dcfiiiie ifrii pe feie regio 

i tvr.Tnovpiicrof i gbus nulta 

cllct macula.Dccoros fotma c 

ruditoe oi fapta .cautos fcia t 

ooctoe oifciplia :7q poflet fta/ 

re i palario rcgis vr tvccret e 

06 traei iin<jua ealdeojs. 

X?ftiimreiff rcranona p 

fi uguloa oiea pc eibis fu* 

tero vinovno" bibebat ipevt 

enurrititnbu^ante poHealta 

rcr i pfpeccu regis. teaio.v. 

Ueriit crgo inf eo9 rj fiiiis 

iuda DanieUnanias mtt i 

el aiarms-j -i ipofuit cis ppoft/ 

t? eiimi c i?o? i»w osnielt bsiV ttararTanairieTidracbmlfa* UmXae&re&nStomVifrY. et 
li mifacb i yanc abdenago. iilla me ?tera arca ifrl in Vfllle 

PfcopofuitsutoaiuYlin iejrael. BWrta" _' 

co:defuonepoUueretS ^ZcSeepitadbueTpcpcit 
meiaregisnjocviopor^e^. fiUa.ttoirimoris.va' 
i rogauit eunuce-of ppolitu^. canomen ei"' abfqs mia q: noit 
nc9t.imiaref.&editatr3ueoa addavltmilercri ocmuiifrU 
nicli gfa^ i mias ipfpectupn ijObiiutoiieobUtiifcarcoiu;'! 
ppis eunucbo?. imifch» r^muiiudaniifcrcborffalua 
lec Mcrponc toancclu qual boeos ionooeofuotnblaUia 
meneritoian adtm.»ad.ir> boeosiarcuislaofoiibeufl 
tfOKawvtS.fflucichbb^ i imeqiils?equirib?. -rnx 
craftindfiatrjonw. fablactauitcaqeratab/ 

admcpn3aiiQiw«lo:nfon' I fqjmiaicontepitipcpe 
tmefltbionoa-iabrllbsirucif ritfiiium. 
pijererregumotespondcras * * Xomteioiisvocartoin 
irapalmo?cludlse«udino8 eiuenoppluf.mc^qi vosno 
oiieiacitib^iiftff.^iD. •-. pplBnK?xegoifoewvefter. 
bpce.Biitca.Blianitcjadina. rrr8Vlriclec.oc,crp6ne'qIis 
tortrvt &ipcr. Nlto ptcrlett. eiienmr.€t.ir.fi;.orrinitare 
3ncipitU|jofr# pphfw.l!. Qian.adbridi.Tad.O>.T.ofci. 
.y-^rbnoniqfifactujead r f .(;ctaoiavt*.erpli 

U.o(eefilinbeeniDiebn3 ; , , ri«ir-Scqtniteipcines 
cjieioatbaacbasiejecbiere nmcaleo.rrv.cuaiigelic:^ a 
giuudflficiieb 9 bieroboatilii oritcapofttnniiatevfqjad ad 
ioaeregieifrrpiicipuiloqiieii ueruontqDebetmciptvtfup. 
dlwisinofee."Dec iccttoji. Diiicaifraoctauaffcflieojpcis 
„ X Wtit ons ad ofee. vade r 5ioidtatu e.3ta q$ttbet orii 
M fumecibi vtow fo:nicari «Dicat vnacj-pofitomli feflri 
«nnifacfiliCsfomfcarionum r i!p \ tt vcl fcidupler vel oiea 
t)ulafo:ntC46 foinicabiiurrer ^Hicjifraaliq^octa-Hiquafit 
raaroomino. iMaotertta aIiqt(temitrtnlccnora:tiqi!o 
!■;■.■■ i 
luiSbeUHiscepittpepit. ipi ei jcta;¥t,DCCet.£!:nictrif 
filiuj. Ctoirit oiiead cii.vocs terf i.prfiitior< EWitltffeqitc 
nomeneiufiejraelqmJilbuc MfbcbdMdequonenpoterit 
tnodicnivifitabofanguincie: v;it4fMquonu!ttfcntffttt'5 
3MellH£DpniBbieut reeaiic ^KquMefiaflqme&ftUr- o.Wr.i*fifti>Et ■A-niltetpe.WriE iefDtfci 

pnI'fiii8.rto<|d.ieratPiucr7i 
duetafpurpura?bvitoTepu 
labaf quorrtdicrpcdid e--f c re. 

"1 Tt^bieftcrieloqiiiilrw 

* -<tanlumip;i?fti.idflevi 
tao bift«tc<rpclhnodirregre 
da fpuicalis iiciligeciaallego 
he.Xiiciiat)5aIlc l ,oiicrructua 
fuaui t carpif eii pitfp bift#i5 
Vitarirradkeerolidaf. ■ ■ 
£2 £d q: noniip allegcafo fi/ 

*—- 'dcedificat7biifo:iamoa 
litatcnofijauftojeofoiiifidc 
iib foqmurn6abrecredim"fi 
i'P5 lodndi 3dine poftpoam* q 
pn^g fide i.i tenctie pn"6aUe 
£oia aligd buu audif tfbcatia 

eTq»"voBDemo:ali M*. 
tatebiito:ievalr3 ^necef 
fariri bocierponie nfc «die 
ftiatur ertremu;.Quia ea ple 
runip folent meliuf reccli quc 
contingiipolrmodiiaudiri. 
pcmoquidamcratpiueesiV r . 

diK-baFpurpDraibyiToTcpula paucf veriiurq:npiiii$ipiqet 
batur quecndte fplcndtdc '. eai p ftdefoiecri ftir eierno cr?couj 
qudammcdu?nomincla5flnif ■"■-- 
ftuti;ni cft aurcmvt mo:ercror 
mcdirtisipoitarciLirohongc 
luriirlinuabiflbe. "%m, -'"(" 

<ue ui tcfperaritiii forti- 

tudoadefto ppiti-'iuiX3 
(ipit>?nfi9«qiftneKmJjilpo ttrt moitalisininiifaa putfa 
auriliiigTaiieruevtierequ^ 

dicmidanetuirTVoltitfltetf 
bi"? actioeplaceam^.fier. ^- 
ftcgo tc p .1 r i- r f t n 1 1 rtiia [q ~i r ii 
InDomopaCziamcibaluocim 
gnqj fres vt tcftcf illre nc t ipfi 
vcmont ibticlocuiniojiitetoi^ 
i*a5.^'«-'Vi-v.tota!iqu3 6e 
crpouib^fcqiictibwa dicnFali/ 
Ljuorieno 111 nie qua noliisrS 
oiiica vel L>e feria fooc cft eiiali 
quo fcitojionC iccrioiitt vfifra 
tfliqiiiisoctauas poft,matii.fiv 
ctnicoriaDcpiiica ppiimam 
anfciic ipo euattsclio. ^&fo 
nM^cu oronc fuajpofc vefp* 
Diri<rat 

l 'Tlillotpcciirfrfcfijflpi/ 

-' fcipulis fuiiftlicudie bac 
"bogdafccccnajmasiniivo 

caufcmlcor.^rre. w.bttgre. •^tiili,illeDcq°p^pb5jBf 
; ibomoclligscogiioiiiceu^ 
e Quirccitccnamagiuqjracrc 
:: tatcitobtstntemcDUlccdinfs 
> p:cparauitqvocairitmulfori 
■-*- ■Tiqef 

. flH4V|UI(LII lllkLJt.1 |Wl| COU| 

f uiomaleuiticdo^dtcdt. '.Wii, 
" { [IQlitatfciimfuubojacC' 
.i i^'neoicciuitattovtveiret 
1 Qufdboiaceiienififinifmiidi 
' iq^nimminoBlum^ficrum' 
i l30Udripaul^tdfaEDicef.rrof 
) iqt|oaficeftli?pocBeneruiK Ltfuu,» 1 , i,oer„u„a 

KStK l"W™«»i» er,lu«,,onne»,m,.m..o,K, s .- 
SJS ,„" Bfi. tanouemln Otfe™-! »°°" ■» 

«Steriamcefatnojbre .«os» 8 ,»«»'/„;, 
ra*mumo!r«Mrwsubern(i tfstanoncii.rumq»».» 

ESS3.™o»inWa „ Mfsr"?'"'^,?".™ 

iT££ouS» iltuuic Tber. li.tipucand, p:cu.i« aircctnm 
«nTriitSte,».VM»(i- tntTOOeleifajuril.Ui.a. 

^ 1,fflo,r<.aecc»erimr»<l ,,.««. ffi>. 

Stlfej^ ™**W 
■- "- — -vfinificwec 

" ;.viii fl ' H ,,„f„„et„t«™ 5 e ritoSSVSV,,* vekfcrtirratteTffcjrotalfatX rpatfrAige m UiwWfreitn 
flb^noib^iudfcarepmmiE. reauraPbfotfgrecoWablc* 
* flnc flutccibopcia quafi generans fibi auram 
A 'pomittoiioaioerfiplfcl oicirur. lectionopa 
cojdcftneVfaoxiipifcettccj/ . ecp.n.rrta^iimo?eften)( 
cuiiccbtlniiiibtiiidifteretit fu <s , f wraqfsrreouenb^Ufii 
iiii.pbibet3pIuriudiearceos rpfr.itib^a.jitaf.bauiru culcil 
qcarnib?verccbaiff?Tinribi' taapoMirduaPius. Sedbev 
beb.icbOfigfeabbuiii[moiali twaiccliiiffue^rurtudieomia 
inctlercpcrabacOtiimaiidu acjni?greiiariofiueDit[ciffft> 
catic|tnamaduc.itcrifprtatet ucfair»inarenuiicup.irur. « 
giimadueatmaducatcniudi Mccndcitsfcfuemnauimffe' 
«r, ri.-CltoteimfericcHfcsqi defiSDoKbatrurbasaUfl. &, 
<pHtcrvcftermiferico:8cftW' y-.anobtscis »eridic.- 
cit cris.%J3cncdicttJs. .ii.i, < ?rriemmiidicurfuspa' 

, ( fi.otccto;itcfpcratiu oi ctfiCanobifriiooJdinedirtfta/ 
..!- 'iiefmeo.uombHVvalidu' tur-ieecfeflatuatrancjuiliatS 
nibilfammulriplicarupnofl uotiorielctctur.lbcroominii 
miajmavttercctweteoucc lu.pnrccprMpcrroramnoctc 
iictr.4fcainuapbonatepdaIia Iabo;antC8mbiIrcpimusiver 
vtnamittamuseterna.Tfber. boautcm tuolaxabcrcte. a 
^nourciudicarctnoniudica <Oa<rnitt. in ca fcTta_=cou- 
bimiminmtocnimtudicioiudi « TliUotpe. i martbcw! 
«ucrmsiBduflbimiDicitOns. I iiticfuepifcipulisfW. 

-Sftii- SmcnDicovobtsq;nifiabun 

•w nillotpe.ftirurbeirru/ ctaueritiumrtavfapluf^fcri' 
.* erctadicruvt'fludirct*' baru7pbartfcoj:noirrabiti6 
biiociiipeilat)atfcc"ffagiiU5 iregnu.ceIoju.£tre.t >J | vl i' 
gnfareLeirc, . ... ,. „ ; V1( r alnpri8acrcdepro;nf: 
Xagnu-scnefarCf.idepi - | vriufhrianrarffcribaB 
niniefrcqiS ntarc galilee z pbarifeopbridct. friDeoffc 
aeadiacete.pufciaPicnt.flia' [ogFaCfiriwt. Quauisomia 
rc cvbenadis a,p;ria , cirate q iliapceptaipleucrici» quead 
cli cenerer Vocara fed ab be dtttamecjiegcnoiucifcluerc 
rodetctrarcbaiftaurataibo/ redadtplerenoitrabitismrc 
no:etrbemcefaristPbcriare , -C\rtTx>. gniicelor. 

POJJoge ..-. appcUata. bem^qurmfhtWcribarti 
nefar a laci f pfnani qcri/ z prwireopi q iuftitfa^piao)!. 


«nmciailMtvtnonoiciilSt i»!«80M«lftan?"5>pHio 
«umtiaillo^viuoiiocc ng^^efrajjiiuati^voU-spa 
,»,«j,OFV,i,o,Tafa,,r . Ziiwtmmpti'mgertc 

£3Sg££b8£B 

cocdicSnXoluiamorifaf O.I.«m<l»otfa«.,tim- l .. 
SS« nmScBtMSOOCO lcr»OWt tJlf«P»llO ""» "'*"= 

mmufnifitmdcprtVcoalra 'iiSSSSifflitotii 

•nillotSc MturWplu' bMiclisionienilfmmcmvto 
iT«ct?aLfun°cKTCt qS funt oona numasac picstia 

^aclcctioucccTidc,., «, PP »,,crc„a„pc,„c,™,lv 
p.orenonrooininctaop.ioiiu . ™2J a »,j 

QtftSKI i r "Vc!?„„»„,^n. 

mvdiedievelvieiogiorisia miiiitujtbocnMcapririe ratfos vellsfcireratioiwDeauofoB* 
,ppbetasoridirpcmoeinultii .pcefreiitreuoluiVohiirieiian 
JMiritom-iiNxMHiiiabilcflbic' selicinitercerera. reppericp 
niiif.^tp.'iiiiomiudcamulti appwpinquaCiWaluatoripii 
flppanierucimoperfidicorrj blicaiil$vpcrorib?vtaudire"r 
iiiuiidii-.rcpietTcnit. ■ illiiiHurmurabaiitpbflnr.it 
tft fthl|ip:r?faLfi MopbetC fcribc?ic«ee.Q.'ilfcpcreres 
- weriiiir()Teriiriiiiofpuo redpitTomcditaiilliri.TiiL 
qioni^pbetaovfcisadniwrc HtlcrfurVciraboiaceni 
P^fcautfunrficiitbierermaj oiiiu*vm9pdircdiucnr* 
3;mic1ttn.aliofojirm[rof. ■ . p9ifoneb[icriercpo:t£ie.Ln: 
■. fc«tauifa rciirclla.ppofitaibrim 

imtiilit oieovobiatpir-i 
^iaiiosfiiicmiaprecjmiturz eraudiucrinncelofiipervno 
op^imiirauqnliDcturcopiaer peearorepenncnriaartercqj 
sladisrineitcrminioefliirfiiie rupernora^inMnoiieiuftofq 
pmtsmmiwB-ttxmt*, n timbabmtc&peafola&M 
artcrfiri-afaUil^pbi-nTgremV QimoCwvaiuvgdbccaadia 
BiiredTOOivefliitiriTouiujirri Octcredderatioem vllucatto 
Jcc^itlimrliipirapaecff. ■ Sri. nisnw olfe.fi. JBciKdictWe 
--.-.£^cij^4midaiaiuiiofo -»- f ar^cnoborielep ipri; 
t I »irporitionenonfallir«r U cogitadiqrccraft ppiri 1 ' 
Kfuppliceseror.mi-vrnovi.i ; i--cdivtg(ictQccrinoffiim? 
cinanfiibmoucnstomiiiano rc^teVHicfv.ilcan;9Tjcr ai 
las^futuracoceLiae.per. ■-,, Quidfjcia^ oris mcSauffcrt* 
TlonpOtflrboibciiafitirtfma ineVilucaiiocsfoderiValcoirie 
Iob faccrc ncCR a?bo; mala fru/ dfcarc crubcfco fcio gd foria vt 
cf"bOnos f accrc ois arbo: q no cii amotffucro a * illicarioe rcci 
KacittrucniboniimcrcidciT: in piarmeiOomosfiias. m flba; 
iSnemitrcrur^.iBas. priietf -p i 

Iu- . pwmdm l'.".5:'i. JL Tl illo tpcf iiappiopm 
Ylillo.tpcmnticfiisoi/ quancrfcfusbierK videsriui 
fcipulis fui0.-|36.qiiidaerat t>i rare rtcutr fupiliabicens.Q: fi 
iicsgbebarvillicut:bicriflfl- cosnouirtcsi'rii.-etre,-po t* 
mnr^eftapiiiUiiqfioiffipflnet: *■*. ^c(ionebrcue ff -f r V (i 
tK>3ipi 9 .t-trc.-(x>.T¥.be.i:vii ,Ufeicuaiwcliib:euifipof 

QCliofttvillic^iiifejtarifio, fiivolofmonepaJiTemillis 
pmvcceliiitMtcuiHecM ines.plirioj oel iUTiogfcitff t£m KltanWfCMiM. ■ m«- 

fuuZliiion.fcpo.-. J fimbiutmvcnitperrt 
„,8 °n ooi«ma«m«s..ltei»te t 

HK eretTcnieitK»t<li meawtiiK,™ K »w. 
£t reli. ttaelM w.br. ; p:e. tvtt 
CiCtrdus iXtei murtifj quej 
.<?mirQbKitcrtiiratn;aotio 
ntcdocumenaii$eliiimlc<;cre 
turaiiduiimiirgcmi. 
bumami m bie g ab errorc oia 
boliceoeceptioma^uiiname 
rentur «."atialiberari. 2 , vifj. 

OlMorduitnanqjbomoad 
autuendo (n obediendo Y» 
bovitepoqjmortifera fcrpcn 
[locotrapeiituiriidiisauduiit 

^0^0111^^6^04«,^. 
dito!is cffccrufelterquo 
etimfediicroretolIoqmumKi 
berepTunu>fir..etmcriroc[aii 
fttaurcsabaudiendaiiitcrau 
gclos laudc crca toric quas ad 
9i! d iend iim eiiis oecrcitoria 
virtiperationerti fermonibus 
boftieincauiusapeniit. artr, 
Oumtranruitt&ntt p mcdicffi 
nes tvri ujrdos fecit andiret 
mutociotj.r?.Bencdicf9. ofc 

0/r3MipoteB._fepiternc'oc9 
qut abundantia jiictatia 
tiie-rttterirafupplicu ercedis 
i vota erTunde fuper noe mife 
ricordiam ruam vt Dimittas 
queconfcienria metirit? adt/ 
liacori orcniopiefitnitt. pcr. 
afiSJii oia fccfi? furdos fccit 
audirc?imitosl09.;?ai.^i 
"Tp ca. riii-Sccunflum [k :s 
I nilloKmporeoiriticf^ 
difctpuliEifiiis,5ea[iocu[iqui 
vidcncqiievo6vtdetie.etrc. 
Om c'j. vtibc. pre.xecvii. •y\ OnoeuIircnl?fl!S7pb9ri 
J 'femmiquieorp^rmDrii 
vidercfedillt bcatioculiqui 
ciuspoirunt cognofcereiacra 
menta Pcquibusoicitur.it 
reuclaftt ea paruulis.Xer.Titi 

Beati oculi puuloiiK quib 9 
fe -i pf es f in?r uelar oiirna 
tur.nico. n. vobie cpmultirc 
geaipjopbctevoluerunt vi' 
dcre que vos vidctis i non Vi 
derunt t audire que auditis i 
non a udierunt . Xectto norta- 
Tj-«;aba erlcauic vt viderct 
- riemeiifiditisauirusc 
bifatae-rmicbeaetniulti alii 
p.vpberevidej-imtslori.i dct 
vndetvidcnresappelariftmr 
1?ii $6 ocfccdcbar ad bicrtj 
iii hictuOT iciditr tu latroncag. 
;iicftcii-:piagteipofi 
tifabicitfciuiuofticto. w.Bft. 

OObnfporesfepitcrne ofo. 
ociispceniufinunereve: 
nitvtafidclibustnis oigne? 
laudabititer fcniiatur tribue 
nobisquefumiifvtad^miflio 
nestuasfineorTclioccnrram^ 
;>iV| Quie ttbi tf pximuefufiTc 
illiqincidtiilatroiiesTaif^fc 
cirmifffcordifliiimitliimvflde 
inilacfimilitaira-- JO.nfii 

JL 11 ilto cpe oti iret iefue m 
blerrstranfibatpcrmcdiasfa 
tnaraTgalilcaj ? ctiingrede 
ref quoddacafrellii occnrentt 
ei deccm viri lcp;ofi , 'it rcliqj T'«pK*iiaWiffdeitt«(B> I f miiotpebmr 'Wbei. 
l^ pj.ffuntqfdentia5 veK * - irfirtniftipnlwfdift, Tle 
fidei no bftef variae ooctrias mo pot ouobus nns fture. « t 
tMkeferrorie.lle.n.velabreore. ■ ■ 

duntuocntiifuifs^liimap.i i „ fcvcrbaNhsctercoriii 
ti.i«fiWnluce-nact a ntia5 9$«"» 

1 ^rmoniaondiir.X*. vtii . 8fii ?fequet erpoit : nccsn po 
J JTaUa poi» falfa w>etri tcfhfoeofmrTmampeJ.vm, 
na ell qtienoualiqna vcra iier . o adiai : boe auaC audiant 
iiiifceat.vera ergo ralfinwrdi ■"-" £""<> 

nare «miirain vn.i Difptttatio iiopollcumul mamoe bccclt 
nevelnarratocbois rieeiviii Piuiriierfc^fuirc. ettnne.ii 
useorponseoloreapparenria DiptquibnsDMinMledgtcr 
fignificatlcpiatanajcoloruiii * k uit&iuinis. ■■-ccoio.it. 
■pmsfalftl :\x?tf& 

poravanaiircatqjmaculanre siuitia3cufiodiEVtr-uu6.Qui 
^. ■jaiiEi.ivitaitdi. iitiugn;oi 

j7 fantccelievrftfieripft (tribiiirvtcnif.rjafiittnuino 
ionaius remoti magnoclarno neftut vtiqstlli 9 reb-iftis tcr 
reiterpelletvndeiaptefubiii rcmstucmofue pu«rljtatisp 
situr.QuiItetcrtinta[6ge-rIe polifprincipesbutfrcliapnc. 
waueruntvoccoiccntcs-lcfu Dr.ergoautvmiodict^altei! 
pccptormifercrenfi.ftbriiVt diligetVtfierilibet.Odfetfa 
jaluct icfii keporcnoiant. licet oiabolu 1 «Iiset oeii.3ut 
r>u"i«rcdcref id\i qpdd«ftd vniadberebiiTfllteros Ptcm 
iJoccurcriitci&cc^iri Iqfiefi «et.adberebiEfcilicetoiaboIo 
«jffercf ra lcgc-7 Icttaucfr «0« ciiqfiei?p:emia tpalia lertaf. 
tncentcsierbpccptojmifercrc i'cutcnct .v 

Onobip. -ivuc odictfcdfictirfoletminusct' 

(BpsiepircnictPrianoB poltpoefcupiditatibTuis. ^ ■_ 
fidcifpei7 l cbariratfs.intiimtc miitciblliaticcoicctcsciaini 
ni? vtmcrcaniur alTeq'qt>,P diicabim?flUEt]dbibcm far.n. 
irutriefaenoeamnrcqdpcipif pf wftcr «lcftie qd vobis nc 
. riMicBccc miidati iiit 1 110 tcncfirairsi. . 2Jn. 
UEVbiuitii5eiticiit n qrcdtrct7 rum"eccua$ 

ftarrt glfc oco nifi bic fl[teni«c tionc ppctua t 

nflWeqJfidcsniarcfalmifcc" #finerel.ibinirr>umau3riM>! fiafSnonifffldl.iliitnnapivf tuojciiipii 
ganir.-i Oucriitcrpcpninii arwpitiiurcisinno^m-igm.' 
rcmtti Dci t iiifhtta ci"i bcccin fiVJbat ocit dicmtccri.-r-phcta 
aditinui\-cb]Solla. (bag. imsiii.efurreritiii nobis^o,! 
- £^f, ST;* II! nri ! t ' , ^ m ■ De9 wTinwitpfcbc fta. f v.ffi.a. 
B 1iillo[pc.1b.inffi!firjri Trnmra rvii.iSctfmliiait. 
■-J^oftatcmc]ucvorafiifli5 -I-Tiillorpe.^iimrwccie 
«jwntnimflbBlRi v^pispha 

«tarwccpiofa,*t'riiqn:}. ■■;. rifeorfnbbo maducafpanei 
m '" 3 ^!: ot / i -* t( «>>cf>iirna. fpt obfuabatcii ^trc.jo.vc 
Y^airncHiitatscftgalflcc .- sdrepiCmo^ be.r.vii 
1 /. mrcoowilianotbabo: 1 /abaqnofobiiorcvocabu 
rnontiscotramcrulicmmrra lurrator.-Srccc.n.sqbicloiTO 
*i^opirtvia>eaatklwialeft3\\thih\U\battan49tx 
.«juairomihariociufdcmmcn viao\\-f(eeiiJrVrimarrocf<re 
tisadmcndiem. IMfevnj. ->->tetb.iclttuferfdo. «.vm. 

Ztbaraicodiffipijlicf? 
^■ctmbacoptorarumfltJt magifabudaifcumoficrdwrc. 
mmmienttlami» w, idreae<b 

ccccbcruncr^elfcrcbariirfili'? parafciqucHnnifc.im.tlir)Vo 
vriiciifimatrisfiic. ■. -.. lupi.uih-viilvr.iiitf^vauat. 

^«ftct»bfC9OTrafp!tBi ^OmraFoiiiitiauaro.F.ir. 
^Aiuitatiomulttrcltituen U. .quiqn.inroeft copioflor 
rtbits wutrusfiginncai boic; oiuiriia quibus non tvnc vriE 
lcratcrimmcfiincrclopov.itu tatoardcci i, wlia?eupifcft.,iii 
candcmqimfupei^icmortcm Dta^^f^acitoWpba; 
iwncoMisadbuccubilircsTen ,-.- • iwcmrare 

Kfsfldmltpriioiiii.i-iccuto boiej*uir«i«eft(pe «w op 
ineoprfvcidmuqu^pcvnic r ..cMmiiit 

ofnaciuirariopwpalaraj.^: r ™ift. is .SctKdter» Dfo. 
acccnitKJiw^icngtrlociiirtfM ^f.rfcmi* 

■at.gporrabantftrtcTOtToita ptt d&6 rtf {» 

aolercc6Cicoiibifiii5e7fa-dit iugitei-prtetccirctos-iier.aii 
«joieratniortuuerccpir [04111 <miiuirarnc fneris ad itupnns 
«la,)w Scmdiciuai. OiUbp. rccubciiicuiniwoiocouCOu-fltit ' 

«.«leliatuat-iietitifano bigreiuuirauirainfccalcedcfii 
-jtiiwiatamudctTmiiiat pen"innccrittib( sria corasfl tiwUifcubetibusolliM*. XQfl,: 

IDrlca;rviiiiScS5 maib. 
TlilIotpc.aiidicKe pb3t 
fetcp iilcciilipofuiirs ieffadu 
ccir?uccfcivn:i.-eEitYogau(i: 
ett vit^er cie lcgis. oocro: tcni 
prasai.ir>gfqD£madaiiima 
£nailc$c£trebQ.V.\x.t.vii 

aOnucncfrvt:mftituc{ine 
vicci'Ctcji!c voiies fuparc 
iiporcv.Tr.a'viratcfcnudofci: 
.pfcfiftqmttittidicfcarmaue 
Y> ^cebat.n.jpdfe::. nic 
■\ t loquatur vn" ,p oib" vi 
oefloqmiirpVliLifi gd" 
vKenr.ccV v:.kh?-' ■ 
Siaurvt'a'Yuciiivl'fol''viSj cogfraria.i facitisp:i ., 

vaticrcs wc&tt eftis p. vnri rri 
poc q: vuo vicco botes ri ircili 
a az ocs vos ee victof.lliigrf 3 
feietie vf c ri faiur fc ee ?fufof 
fcuif.n.e pfolano ilU g i fcipo ? 
fnPeftqcUibaliisifiiiovafafi. 
tfiagifer qo" emidarii inagiui 
ilcjtoitillicidiisotiiscerjfi; 
ocu tori citorocoide uioairn^ 
w» aquefnm^prieofoBn. 
< f pplbruodiafrolicaviraf 
coniasiartcfoliijocuipiira 
irienttftctari.pcraomi. a-;. 
OuiduoS'uidefpcrpec?-fili"c 
oiaint ei oes osuid pi rit ci tef 3 
qiioe-rsodattidiii fpriuocat eii 
Pn3 oiceuBPtr.it oiisoiie mco 
rcdBaderinVmcis^. floag. TCrfaga.kfr.fiwlj^wtbc' 
Yllllotfiearccdfflicrfn 

nauttuLi tr.iffrcuuiti-vcitm 
dcatefu-ittreJx>.w.tn^Lva 
r . biift' 7 ibunnisaait'>m 

. ■ ■■■:■:.■ ■■■ 
vifibilitf 1 iuifibilia ererariiiC 
iii-.^oti.ikoi.v-viiciiiomoiiftra 
iiit.-ifccdititjttnMiiculattrar 
fretamt 1 vciriitcimtatcfiia. 
■y» Qmieipecc|fuga£viii- 
J / risfuiaib^mans.pliida 
ntidauic vc ifraelitic^pplufinf. 
Itupetesnudasucco vclttgio 
Veiutmoiiu^xatiatriflret.-.ir 
•v-k onepiccgperripedtb? 
.1 / mnmionvcrticesmelia 
uitvcmfligdiibiiaisirrelfib? 
foIidiip:cberetobfccjii,ii5 nr 
xjrefior>jcb-tico?fi'defilireit' 
nifrlbipctarua0ilaj4Bii.«c» 
■y-w '3risai.co:daufat)8Dric 
V *tueniifaroisopanoc(:ri 
bi fmc te piacei ri poll"um?.at- 
lulitcrsolcctufuii in 0.110 tace 
bat magniticaf Pcii 1 0I0 pielia 
ut uidtt ocditlaudc Oec. w <0 

IrtfnCft-Tj.^ccUmattbe. 
Iliirotpretnccbatiefus 
rurbis iudcor filitudihebanc 
Si [t f.iccrie regnii cclor boi re 
gtgfcctfnuptiasfiliofuo.ft 
re.TJoeliabcgrc.leciii.vii. 

m£ foi eunnfielicc lcotus 
frcscbai'iiumi volofub 
b.'cuttarctr.ifcinTcrcvtifii'.c, 
ci° v.ik-.i.rdioquendijwrsius 
yacarc. ixcto oc-rauu- rifdqitfrcdnpriuscanap l^uainur/ tevtiowHiM. 
"tFmtberibecipfafiticcro OcauinobiffclummoPe 
emeapudlucafubappelanoe J * crponeYideovflercqin-' 

teneoercribif .^Egdefunr no rcndumciirisqmadfalutcm 
nuliaquefibi.DdTonaelTevide: pereda veiataudiuitnifiligim 
tur.qsbtcpr-idiumilliceena 7,pdi$avideriri8n6credcm* 
Tponemcrtaf. lccn ^tanquerebatfi 

J l 3cquiadnuptiasindi' lio.pculdiibiocrcdcbat.Tlectf 
fnisvclribusinrrauitrepulP enijabeoquercretfalute nifi 
clTiiliennlIus inrralTe Dicirur crederetfaluaforeVXe.tiona. 
quirepulfuseflepcrbibetur". r\ HareerffODicitureimTi 
Ouaerrccolli., ligiiaT.Fdisiaviorinrri 

pcriiuptiaap;cfensecelefiai tredetts qui ante credfrqj U 
illicperccnametcrnimnvlti giuiviileret.5cdmememore; 
miiin conuiuium oefignaf . • quodpcritTapertcco^iiofce' 
acitc iuuatis cccepnidinmcil tis quia mfide Diibirniiit . "p*j 
EniiivcireadmiptiaiWa.: bii pofcitiuq?vtocrcedcret7 fa 

O/Gpsrepitcrncdc? us corporalcm 

vmucrfa nobifadudatia crgoprefenriaDommtquere' 
p:opitiatuecrcludevtmcnte batquiplp[i;iiuf$oecrar.aij; 
ico;po;epanrei-erpcditiqiie Dficociicdc^tlanrsfiliumcii 
tuafunt liberie.mentibus er' p;iufqj moiiatur oixirci icfua 
equamnr.picrDominum. wdefili?tu?\-iiii[gira.ptf.»fu 
Tlupricgdcpatcfuntfcdginoi * argircejuefumue ofo- 
laticrantnontuerumDismitc - •■ tmefidelib^tuistdulge 
ersoadcritus tia^i quofom riaplncat^pacesvtparirari 
CFiuciieritiavotatcadnuptiae omnibus miidcntur offenfia i 
aira. il>a. __ fecuratibimenteDcftuant.aP 

ITlillotpe. £rat 4'05nouiraiirpatcrq;illabora 

quida regulus euiug fili? crnr in qua Oiririclua filme ni* 
infirmabarureapbarnau5.^t viuir^crcdidittpevocm^ci* 
rflf jMrlu t*a nwcpa . Xr.i i -j . iEwflm. Dritc j. rrlft 

dum nuttbeum. 
~LU modofres audillis erpo J- Tl illo tpc oint iefiia Pifci 
iicrciioindigctfcdammomto pulisfulep.1rabol3bac.Slmf 
nc.S3nebaiictaciteprcteri leeftresmimeelorujboircgi 
illevideamur crbonandopo qiiiYoluirrJticmeponerc tuj 
niiBdjerpoiKinloiiicaaliqd fiiit-lius.et rcnoelubribie. crSunmatum eft tt wn rt «e P*mkW conciliiini fnierut . 
jl: loru; boi regi qui volui t vt caperent icfum 18 fermdne 

ratiotiem ponere cum feruis &K- ;;*<• r 

rui»Bmnliarecfl(irri««m«p' ■■ .afarwiwwmiferuntm 
mepaleftimeadomrtemfmo '■ 'ftdutores quife mftosfi 
nemruupaboIa8iugereviqt5 mularem vccapercnt cum w 
pcrmnplerp^ecepcnmrencrifmonestraderentcumpiina 
nboitditoribuflnonpoteftper patui «ptariprendis.j «w 
fimilirudincmcrempiitaieai . aerentcspmu coprefc* 
V-^Recipititaqjpetro ^, v VJUere pricipcffaccrdotu 
JM fubcoparationeregis i Tfaibe timuenit pptum atqj 
pni i fuia-ocbiwroece L milin tocppfenonpotcriitpiefidio 
talcntornmatrttorogans t«/ mambue cfficcrctcmptabant 
niiLpetraotrvtipfeiuioqjoi/ Tvcludipfiamo:teeisvide' 
mittatcii feruis fuisminora rennirimunes, ■..--.:.- tvm-j. 
petenribus «ticnow. ■ Y - , % c 'P' rrcni ' lll ' !C " : '" l ' CiUI 
3eni3illererionsreriio J Jffuftoiudeafiibiecraro' 
ecbiwrinccemmilium taien- mamtutnmrorocrbea-Ietea 
roru^tifailleoinurtt djtoma tac" rjfcnpcio Ittpedtana fm 
«lafemicoferutsfuisimnoM fuerati-eratin.populoitwfina 
pctcnttb'-Debetoimirtef- .,-,- fedittoquiaromaniauquibus 
Dititflutctnoominuercriiofuo dicemibus p:o feomrate z 
redde quod bebcs procidcns quietcomnibus mtlirarcnt oe 
BUttVru^iUcrogabatciimoiccf bereeistributapcrfolm. m 
padenttibabcininciomnia i^osilhrfeimulqmrarcst 
reddanbi. Bcnrdict . ■■■ •ciaociivcniareooecsailclura. 
v -,-Smiliamtii3quc(um' , rio -^ -- Bencdittus. -v.r.o 
jHmieptmuapicratcaiftO' ' J £us refosmm uoftnis* 
divr flcti- ■■• virrusadcftopns eeclelteme 

Kote^enrcficliliera 7inbols precibus aucroi ipfeptctatis 
nctlbnstHoiwifirocuora. , ?pravtquodndeli[erpettm? 
ScruciieqjomucPcbini &imi cffic.'Ci!>fccjUom!ir.per. ..:-.. 
firibiqmrosammciioncrrso KeddircergoqucfimicelariB 
opcituirTtcmilcrcicofcraitui ccfari-rqurfuiiiocioeoalta,, .• 
ficut-tesotiiimireriusriitDicir fliasuificat. _;::. 

Wif..^ flbas- .- 

;Sf u Tlillocemporeloquenre 

Jl.TTilfotempeK.atWBri ? lefu ad turtXtc ecee pJin «pT fntacelRt * adorabat cit t f eP falua ee porew ab ffirmftfl 
oiccs.bnenliameanioofiicta. tciiiea.^' iE>air. i -"imcfl.r.rv, 
L ^tre.;5o.vcb*.pjc.i.v.i, -p ■■nffloiptrt>3(^ioi 1 
OXccvirwnitnHnorncti ^fubleuaiietocuIosiW-i 
*■ -MairusTipfe prfn«pe,fp vidilf.-tq:mltimdoinj;riave 
Ma<jogecrat. -pjiori Icaioni nifadaipiriradpbjlippuvn 
qua oe abiecnoiie QHagoge Ti dc cmon*>mc1'vr in.induceE 
dcftccdicar&itcrilfaumno bi.£tre. «MlW.ee. i.vil 
ncrvnagosclimi?iiircrprctJ /TnraculaqfeatDrisnrfe 
npfcqtierarcbifningosir": iMiTuntqutdcin 

mo:icngrut*imisitiir.c;uaDtii Ouiinaorrrasaditetligendii 
fofcirar^jperotonefocupat oajDCviribilib^amoiicutbu/ 
emeromaiiiuiierpreripirraiit <rt manamente. -eoVitw 
raic.fltajvtpoHvcnientH^io; ' ■■■■■ afa.M.ilieuoeralisfub 
ralutepotiatiir. ff.ir:aqiievi ; feri oculisponit 

CX liopiacnimpucnfama' Timraulactuagb^tonimiidri 
* miec^oco.ftcuinrraiic rc.TitTjnucrr.iiucrcaniraami 
rit plcmnicdogainu tuncoif uiiWalliduiwreviluenit itaj 
ifrJelfjluerier, l>:inccpsita vrpeuenemooignefarrende; 
cpfvna.wsciuillue mcluiatg reopaoei.mirai llupendaiit 
•plcmorfceintclufiif vndci quoliber femmisszanofcSni 
fcenc lamis ideft illuminans ipfifuimiamfiiauitfibique/ 
uueilluminat- t>r. -■ d.iq,facereroppoitnnotpep!e: 
(") oiac-aceipirverbavite rervfiranicurluozdineqjna/ 
^ parc ncbts i P beccete> mre. no vt maioraf-, infolira 
i-oailiummaiijprearpuraii' vidcdorhipcrctgb**quottidta 
(toquointahainonitafcrtbC' (J\ naviluerunr. «e. ir- 
revetoocereponitillumiiitif. >l/ si?.n.miraculuesut*«/ 
ftceaditadpaiiiidniL^vu^ ii.ino totiusmiindiqs fatura 
eiivtiMxarcrmdomi]Ci*Y>< tioquin$miliumbomuiuoe 
*OiccbBtemmintraicfitcn'5c/qnqipiib***tamenbocnemo 
rofirnbiiamvcftiniciiiie^tfltu miraf, 31'ud mfranrurboies 
Iflluacroaira. ' XSenedt. - , - nonquiamai*"ef;qiraE«.0n, 
i_| Xciraq\'BrictiioffidcIiu ^tifublcuaiict ontlos vi^ivi 
v :' volBtatcfvtoiuiotjiftru dilfetmaTimamultiriidineucni 
(tufpeti^cKqiictet-pietatis entcmadfcnititadpbilippiis 
ftiermediamaio:apcipwLp. rndceinemue pnncs Vimadu 
"' atctiserofimteia«((ime cvtbibcc ailrDtcebat tempM> Wtfnfpfeenim fctcbafqnideet ilertoMDefccd&mrbecvailv 
lilciui , u0.^.ScnedicW8'. '"-'<-''- fuexipii^ifeiorflettipiiirar. 

f^-XciratiBrncpoigriattias t*UHu5M("c!pi[|i(mp'l-»> 
"■tvenKqiiodecclefictue ■■»■ ' Reriarcpni rcfcr&corfa 
pwirtilim vfqjtii hncm fecnli iurbirpaJmtiddir,iriserp:o 
derticntcroperarcOui. '"''■ bMt.^urluprisvoeebicofe; 
*ftividineriurbcfi<TnuqD fccc potersipandioeorfiifpttfma 
ret i.-fusDiccbant «r* bice j> lo$ abbis g vcvab.it erpc]lit. 
pbciagvcior?eimiidri. 'fb. s'\ Uta etntlc.p qlitate 1 «'- 
SitpsTut: meriroraiupiifeendere 

«ellu i pnici.TTn. i Rjidceie oliieTironorirtatPcfceridere' 
rilCDilit.'Coritebo:.tiPicriepi- TlacarnaleeadbiicTifipiCief 
Ciierc.i- rnu.; vi ,- .... ..;,- qfiima pereres pfortoroocet 

Orii.Tlo. ecpfepit-. thUftfk FM cafti^atpfcctoeaiit quercon/ 
■ccaltatioefcecruci'; tin-f.irioicelifefiiWimi'crtoI 

qtiuc;rpoE-:ecferiii-vi :f.ifi |cdogtificaiIiberi?c>eerni8in 
tw.*tfiietpfe(fiinouci>c.Ciic (rrui-rfcpcquca rurbfsneau 
rcrfr.ni.vIticlec.cnitDeerpo ^iri va(e.Ttqiiedaooecr,:> , '0... 
^ro-icordieriierciiiediif 
monaoitieiunio.E>efc{ii--"!it •^qiiefuniuoDominefragt 
rrin!ec.fiibldcaKiK''i .' ' itj litafnoftr.irubfiiiatvtqucrua 
fimeoriiitm.Si^ v o*"! ; :■■':. rfei conditioneactci-iturtuacieift 
mattbeiiaUquoitlonMCnim tf a reparetur.ficr. ^V" 1 Tl * 
eiienerir; itliliotpe. ■''"-'-■ foannc- 

ttoneitfiiwMi^aliCDBeuau J-rogabatieuicjtfpbanfe^ 
Peotcto vtm.iJucirettiiiiloTC.Oiie 

prcisdmir.oVodipoieiiil^o,: \\ iemfe*-iiii«gdawite.' 
■aiboiaaw0fbW$ce,v6ira> -h. keftaqucfum^oipotens 
-■"'':'■■ DeiisvtobfcriiatioiiCijfneraff 

ffleifsfeptebrw.Sci5;milrc]j. antia wuotione recolcnies z 

ITl illo tfe rrides vn^ rc ? corporc tibi placcomuf-i mc 
turbaDirit.iDagfaetiHi re.pcr. 3a0oo.^u j lueam. 
filiiimrriadrebritefpiisniu' Tt iliotpe oicebatiefu»' 

tu^rre. od.ve.bepiDj'- '•*■ ■-■^'hirbisfiiiiilitiiilinebaiic 
^OtadnatitcpfcpIocare arborcfinlxbattidjplarataj 
.1 it^pgrurit.^nnioteDrie iitTincafiiii^vettqVcsfnirrij 
CJistralfemiatDifcipulisor' tailbil noitmemt, Ctidiqua 
(biWBfiKmaieftatisflptiitad w.»^*ff* f (Mj>a5fc«A' rfppmimie i redempwr n f 
v^xrniflgelium futi aliqri 
Kboealiciuandoverbte loqni 
tnr aliquando aliud wrbifl 
atcjjflliudretaieaiiqfiaut boc 
Terbisqtirebus. xreno .11. 
■y-il.ie ecenimreeercucin 
\ Jjelio fi\itrrfiith1ifhfficul 
ncarti iiifnictuofain 7 nmlicrc 
cumami vrriqsrei eltpicrae 
impcnfa. tmiomtia 

Jlurf aute; of ric per limi 
lit ihii iif. 5ed boc figmfi 
ratficiiliieaifriictuoraq'muli 
tr inclinarai bocficulnea ref/ 
uaMq?mutieTcrccrj. 

Oflinipotcns fempirerne 
oeue qu 1 per con ri neria; 
falutarem 1 co:poribue mcde 
rie 1 mentibiie maieff.ite; rua 
fupplices ecoramua vtpia i«/ 
»uii(iiitiiioepeattoiiepiafai 9 'T 

f" fentia notns fubfidia pbeaf t 
iitUra. iiic..- 

t v HnctifTcauit orietabcma 
.v^eultiniti bcccft oom^Oiii 
f n qna ioocctur nome ci^oc qua 
rcriprticnVriitiememeujibiOf 
ntDife. , v £at 

tabcritatolii »cicii bofboe t fpi 
ritus oci babi tat m vcbie rcplti 
en t oci faiicni cft qrj cftic voe p 
<uiufnro«ecelebraiboiief <tau 
diaremplirpcfclri. §uitda 
mcnra templi buffapicnria fua 
fondaavtcflinquconm celiccU 
laudit iyx li fi ruant ?et.tr 1 fiu 
nur itiimn iij 11011 pcffunt ci mo ' ucrc*nqifimclfltaeni5craifa/ 
prafirmipcrraj. Scnedic 
onc Domri iftam qua; cdificaui 
nommtiuovrfit ofulituiflpritif 
pcrcaspiiacnocre- .,-3acbee 
feftinanebcrccndcqjbodfe in 
Oomo roa oporrct mc marjcf nC 
ilic riftinaiie oclccnditT fufcc/ 
pittlld ffaudcnfin Donni lui bo 
diebuicoornuifaluefactacftal 
lclufa. ren riom. 

J~, 'Jdiciuiratcfjctabierl'; 
I nouam ocfcendeiitern- 
oe celo aceo paracam ficut 
fpofamornatam virofuo. tt. 
Xcrnbiliecft locneifte noncft 
biral.ud mrt bomue OtlTpoj/ 
ta ci-li. Hcre oriseft fn loco ifto 
«Cgoncfcicbi. Cunqjcr.igi 
laffcr ulCob a iSnoaifc Ucrc 00 
minus. ■ ■, ■•- ■ ■-;. 

- "Riifte cuncromm oomi 
l >natoiaIme parriseremi 
gcnirusabo:efiipplicu;vora 
paritcrqj bppinu;cerne beni 
gnus. eniequopu;ooeus.i 
Bonorcplebftua ftmpler rcfo 
netinaula annua cuuierede/ 
miccolendarcporefefra. >■« 
rjotnuefritc ribioedicaranofcf 
rur iuquaipopulue facrarum 
corpuB alfumir. bibit? bcatu; 
fanguiniebaulrum. kfacro 
fanoi laricee veccmae oiluut 
cu[pae.pcnmnrq; 110 raf cbrif 
mace vero gemte vt crecrur 
cfmftKotani;. [onafummri 
refottet parcnccm slwia tw/ Mm parfttr cfe fanctum fpirv 
rftum oula niodulemurbpm 
no omne pcr euum amen. •' 
t»uV , mca.bom D erartcni9Vo 
cabitinv' 1 Oi«mctucnd?clt 
lotns ifte*cre non cit bic aliud 
muoom^eci-upoicaciu'. £b 
■y-v fusquincbie. 
"./ perfijwiuloeamicebur? 
r.mct! cempli tui cciifecratto' 
nie rcparaffoicm if.icrie fcm 
pcrmrfteriisreprefentaa in' 
columesxraudi p-ccee popu 
li cui z pf a vt qmfqutf bcc rem 
plum beneficia pctirnrus uv 
gredirurcunctafcimpctrarre 
leretur. PPi-W-" alfa.!*- 
M? Tumt». ^ 111 
■t, £>c irjremplolumine oe 
i '- us eroiaius «dueni i 
demcti bonuatepiecuj vora 
fufcipelargam beuedictione; 
b.cinrondeiugiter. ~ icpio/ 
mereaturomnes peri ta acqui 
tei adcpta poffidere cum fan 
fcis perbenniter paradifu;in 
incroiretranllaci inrequiem, 
i-i lo;ia«bono:Deo. 
^nftodiftosDnc. Dominfta 
jpicgcDilci-.gi-lt toi ct-ftediit 
rouroscius. 9* nu. Oimitfis 

Hereloaisiilcfnnccuserf.^r 
poitaceli. ■ Xicmte. 
-|~ ^cfa.uscgrisiiiedicina 
■X '. teuielumencrbansve/ 
niathnoftrisferroroffenlis ri/ 
mcratqj trcriio; peHitur env xtoiO BiwnfsTenrfperrt Wc 
rapiapeiuicacmolmi psmec 
sretemacorpoja Imqucnefu 
gir m remoraf ocfusTmbra» 
1 1 ic tocue nempe vociratur 
aula regteimmeiif. vtneaqj 
cebpoitaqjvite pamam pc/ 
tenteaaccipit.omnee.ri' ur/ 
boquem nullusquatitautva 
gancee ptruiii Venti pcnctrac 
q5 nimbi non terris lcdicpicc- 
tenebris tnrtarus borrens . 
,1'q fummii. ■ri.t.noctut.aii. 
Zollite pc:ras piicipcs •ccltras 
lelcHamimpOJtectcriiolcSi - 
EWiieftrer. m frir mtbi t>tis 
in dcij « lopis irtc vocabirur oo 
mueoci. Dc^nofter. m 5-* 
dataDom^MiiToe «itccmotiu 
«elctiabimrfaECOllesa.la. f-* 
Omcsgcnrcs- ■■■ Donw-f- 1 - 
Ll Zeciraur.cmfatomonan 
tj tealtareDominiincofpe 
criieeclefieifraelcrpanditq; 
mamts fuae in celum i ai t.Do 
minedeueifraclnon clt fimii' 
tui ceus in cclo ccfup i in ter 
raDeorlum.ciui cultodiepa* 
ctuin TmTaniferuis ruie o, ant 
bulantcoramte intotocoMe 
fuoquicultodilh feruo cuo oa 
utdpatnmeo que locucuses 
ei.Ore locutus ee manibus 
perfecifti vc bec oics ,pbar; (3 
3ndcdicanoiicm tepli Dccanta 
bappplus iauctcm 1 f in ciccoje 
Onicisnfenabaribmje/' Ob 
nHcnmtlsmf'icu.,5 fupcraltarc tnoctddertitin fadcefnwtB mftae atfns ctloa rajcbariHc 
donticrutcn.EiGfopii. "}n fcenckiitceaiiscU>B70iiit*eT 
£titarei.oio.lVvcfSlia.i.ii. Ioc?#cfanei9e," Swtdami-n 
Y> UncigirtirtifiepeuBifhi ta.v DomuroiOomiiwecceE 
J f. el coferua famuto tuo t>S fancntudo, 3it tcngi. Di. Sei 
pfimcoquclonil^e«citiicc3 M :,, - : r ?F . , ; (bvtcn.x'e J iiii 
Tl6aiiffcr£tPctcvirco:amcg f-, tMmf^fffl&mlm 
redeatfupcrttocinujifraelira \J. alrano vl/iepli feliuura> 
trificiilfodierintfiliituiviam tem coltm"fi Fidebrei i dilO 
tuavtambiilentcorameficut geiitcr attcitdimiiB- i fancte 
tU3bukfflieofpcctumco.jv. aciiilfevmiiii^gcqdwtepiia 
Suiidartfeflc>om?t>riiriipvcrii nianufactifagitrotihnitoBfpi 
ccniotniic.raltataeftfoponirs rituaueclificationec6plef,£.\ 
eollca^vetiiemadcaccsgcii' Zapideepietioftomnesmuri 
tcB.^tbtcct gta nt>i riic. .-. fie eius.^tturrce MertJ gcmmw 
ScoierreaRtrenrgra3timm edificabunnir. p ^ficfaioaniie 
bwio:eii(Ii.ft,iiv:;\'U'i!] i oerL-rirvrenrarmutTfafccrcia 

eXnunctmePfilfifroeifir eeluniucns IStra ciuitarc oirit 
mcturman^tuaqiieloni fttnrreBbicrim. Xecao.v: 
tusesferuoruotitipatrimeo -y-* Oncnimmerituecfiilic 
■ergonepuPdP.seePDe^birer J l cj pirinepUicni ocifrm 
fupterJ.Si.n.ceUiTcelicclo? cilquodeftisvoB.^titqriie' 
lecapereripotTb:- 'dq;corperaveRrotempui 

wmuebecoaedineaui.Sjre-eftfpuflfScti.QmaergoniilliB 
fprccadorat»tieferuitui-tad riofh-iemeittTSfedpergrarii 
prcceseiuspfiepeusme?, ;,- dri meniim^ftcri ccmpta qua 
BfidicPncDomuiftaqiucdift' tiimpoiVumueciimDCiadiuro 
cauinomimo.Ocnicntiuiiiloco riolaborcmus ne ociie nr m 
iflocraueiipccsiiiertctforolio teplofuoboccinnobipieme 
Siciuc. fraudi Dric prcccs niatqtfoculcs fuc nuicllsriB 
quaafunditlamulustuiiBcerfl orfcdatfjhiNCuliicoipienfie 
tcvrapcriasoculoctuos fupcr vaiTiefviciif.iVtutit^fpleaE 
oomumiftam. JJcniciitiiJ, ;-.r : O.ji niewcd^c.locuB ifte.Tlo 
ii.no, ari. fdiricauirmovfceal eftmcaliuJni1iDom 9 oci?p<w 
tarcOominoDco. ^'flbagnns raccli.v SurgenBcrgomanc 
orie. dn. TIoiieft.bicaliudn[fi iacobtonicouitcno^ait.Tlo. 
oom^ocnpojtaccli. f*i. Qua ,--v landaf bitaculiicodift.Yi? 
Cflecta. jti.uiditiacobfcalaffiV>. rtflDPbprAiaperiafrp» airalabOKmua Vtrtobisba 
norunnoprc clauibus tanua; 

resnicelcftis operire poffim^ 
Siait.n. nialiooperibus cua 
fi qbufdS feris ae vectib"vite 
nobifl ianua daudff. ita ab% 
oubio bonis optbus apiat, : 
Zcmbiusfatoaisiftcr ;■.. 
Ve(pcriti.lnrerncno.3!i fre 
yiriatoblapidejmtitnlufudcB 
'olciiOefup.r .nficBc^fal.:!? 1 
Cih babitarin adiutono altffli/ 
irnitt^rcctioncPcitdf cfinera 
.bitnr.iv .^pfui. .»;■-, XepltiDrii 
fonctucftr>ci tultnracft Dej ctti 
ficatio elt. r* iCanratc.i. *>. 
."Kvecft t>oin" oominifirimrer 
cdifcata . Sn fiwdara cft fDpw 
"■~ ftrnri perram. ScrS s locs 
_L TltllorpV.fm-elPiefuo 
pabul.ilr.it bicrico.^ccccevir 
iiorc jacbe?? bic cratpriceps 
-piibliarorfipertiucs.erctre 
batiefrividereejins cffctiuo 
potcrarpturba q^ftatura pu 

filPCrnr.ftTCJxw.tif.r-.r.Vit 

Quorieiciicj; frarres cbari 
llmipedicatioisccdcfie 
fotema colimtis fi fldcliter ac 
di;f scnrer attendmr 5 ii lacae 
iufteviu.imiifqtiiVqiitdmrnii 
plis maufacris atrif rortit not> 
fpiritalicdificJtKvciT 1 ^- 
Uidiciuitarc laiwta" bierfj nc 
iiaaocoparat-i^audiutiiLicnii 
Ce ibjonopiccne.-fccc tabcrua 
cuuipcicrioib^ibabitabit cii; p tnediu ceK voce rnotTjiflrlfiDi 

tc^Dictnic.-eccc. h liuLcncV* 

Xtl iUotpe.5/cta Rencenfa 
tbieriisibf ce erat . £t 
abulabatiePi po:tioi [fllomo 
nisitcplo *ire-'i^> ve.be.t>4 

«Tflccnia pluralvntH. vti i 
.rnero vocabatfeftiuiras 
redicfltipisrepliquippuisiii 
deor er. ancicitia paini ?fttctu 
dincp atmoe rinjculos celebia 
re folcbat,£nccniare naq; gie 
cerintiflrcveLincboarepf. » 
IRancSiirgcns iacob crigebar 
[apidcmirinrulum fondcnsele 
nmocfupcrvoturouir»iiodi' 
cens.eiTlo^iflefanct-Vtrgo 
ncfcicbam. X: ^ucr cuigitafier 
iacob n fono air.uef.3iTi ^inc j 

ITl illo rpe dui t icfus oifci 
pulis fuif. Tlo e arbor boa 
qiicftiatfTua"MialoB. Tlccn 
arboimalaf.Kiee frucriibonii 
Unaqueq;arrw oefpo fructu 
cognofciE.* r re.i>j.K«re, pa 

QUia^piiiateftnim. >: 
■tare frCfcbflrinlmtfolciti 
nMoedicationisiecclefieceic 
teamiisoebcmus eongruere 
foKnitatec|i:aco[im"vt ficut 
oriMtfe Itndiofi^cccllcparie.' 
tib^pIiirib^occeftB imnarib'' 
amplilioironuiiiero lccricnti 
addtt.ipralmormclodia letis 
noere^vigiliiseriiiorctrafe' 
jTim^itactiapearatia coiditi 
nforfeniR neceUariis bonog eperus deemnficmatSfi^ 
Domus mea, ocmue orationis 
«ocabirur oirit Dn 0-3 n ea omis 
qufpctitaccipit-tqui qucrfrin 
ucitTpulfariapcnenir.'' "pc 
titc i accipietiS qucritc ? inue 
nicno . 3n cfi -61'a pri. rw 
mus.!^ 3Ccdcu5-- Bcatiqui 
babitantm rjomo ntt Dnc-^rn fe 
cnlafe.laii.te.- 

oniutniuamJ>ne Pecctfa 
ctiiudo i!i longttudine tnc 
rum. ■■"* Ewmus mca domus 
cratioufs «otabirnr- ' ■ ' tXc e 
oomtis rjormni firmitcrcdifica 
Ki bene fundara eft lupra firma 
petram. 2kncfundataclt 
DOmusMii fiipra firnta petra^ 
*" Zapidesprciiofiocsmuri 
tui i turrce bicrrm gemi» cdtfi 
cabnnt. Uidi ; renonnuasvulrtifamu. 
loegubernes gtui fiimo cele 
eiani amore gaudia ccmpLi . 
' uila nos we cruciet molc 
ftanntotcs leti ptacideq5 no 
ctee nullus ernobie pcreunte 
mundofentiatignes. R «t>i 
esin qua rtbi?fecraw confpi' 
dfaramtrtbuatperbenegau 
dium nobis iugeatq5 longo 
leporioffu. 1 tafunimu5-' 
Bcatiqoibabiiant. m flbanc 
furgcns iacobcrigebat lapide 
in ritulum ftmdcns olcii Dcfue 
voni f ontr »co vere iocuf iftcja 
iWscTcgonefcfebam.P'. 8n. Oro Oe?>ibo.anwt«i M 
uLOip ujdiftft ttomujtuS 
one^eeetfaajdoaliaalfa,'- 
3n logmidine oie? alia;8Ua 
pii.Donui.'' r)cccDOf! J ■ 1l ' , • 
£ldiutvoecm3giia«P- 
o" tfowno Diccnteeece a 
bcrnaeulri oei cii bomib" t ba 
bitabitaicfsT ipfcppliisei' 
erut7ipcaietseritcoji6".-* 
TXcefttioniufotiifirmitcrcdi 
ficataairaalta.' 1 ' Beuefundaia 
eftfupiafirmapctramaltafltia 
■Sraparri.-fcccenV Bcatiqiri 
fcwbftatft. onamwwuiui. 
tu~ ^ceftdomnsoominifir 
s - ntiter edificaca beiu!fiiii 
data cfupra firmSpetr.T. ^'- 
SeaiicjiiibabttJntiiiOomotua 
DrTcairaaira. ■Jnfccula lcculorti 
laudabunttcalfa.SlapatriiJe 
aiiqtu." nomuBmca.4J ve "- 
Domiituain." 'Dinibns 
M "Lctatusftim. * Oulcofj 
dunt- 0i ' "Jnpuenedo. w Xou 
dobicrty iv llidt ciuitatcm 
» DomusmeaJ'i £.biu1ecii 
etou. 1 Domusinea - "'" Pat 
etcniaabcteriioparrcbuicOo 
niui parperbcms cerbiipairif 
ittparbuicOoniinpace piafco 
tblatojbuicprcftctoomui- l *. 
flbasnificat.^oc Deusqui 
nobispcrfuigulos. 3d tople. 
vduprain vigiua ielti. 

ftpiicomrioiitcaETferiaruj - 
Baa^njfsvfijccdte &tWiC C SttfinAm Tfam «#& 
bmiricenftc.^flefcquens bp 
mnua okrtitr ad matutinas oi 
tbuacitidapoft-JiinitJwrJii 
quado 6tt>c wmim'ca.,a one 
tie inira.vfq? ad rritci in quj/ 

Hdaduenmm. "Dj 

P -««110 oie?oiB5cjuomii 
dus cratconditus:vel 
quorefunws?dito:nosmo: 
cevictalibcret. P ullispro' 
cnlro:po;ibuffurgamii6 xe 
ocius:iuocteqiicr4in?piii fi 
cuip:opbeianouiuuis. o 
(rraspieccsvcauJuriEMiiiJ 
Dertr,iiiipo;:K.it:vterpia' 

dibus.cXtqiiiqsfucratiiTiJuo 
buPD(eiqJcbo:isqetis pf.il 
Iimusooniobeatis iiiuncrct. 
X aiiiiiucp4teniacl-ini ,i',- i-' 
polrofcimisaffatiyabfitlibi/ 
dofo:didiis oisqs a«us nori' 
us.il eledafitvcULib:ieaco 
pago noftri corpwfe pcr one 
fluc.-niignibusipicremcmur 
aeriusj bl.vi 'tv .:.. 
fumus vt probra iiolrra diIu' 
as vitepereunis coiuoda i»' 
bisbcun;nc?icrai?. i uocar 
nfeactucruicseflectiipiceli/ 
bes:vtprtoIamurcemiii mc 
[oecaiiamusislo:ic. copa 
mfitglo:ueiu1qjfou(jlio:cii 
fpiricu paraclico % nuc ? W E ; 
pctuii.amc- ir>cque»bpnin-' Dfc&tyMi-io hitw bonriiiic 
Hocusotuj.vfqsadvidioo. 
z iferiiepertotu anuii ertra 
adB«twqiiadrasefimi« tcm 
puspafcalc.^fmnus 
, ^OctefurGCtcfiiiiTiiciiV 
J /.omnesfepeririptalmi-J 
meditcmuratq^vinbuetotiiJ 
Diio canam^Dti lcitcr bpnnos 
n tpiorcgipnritcrcaucrcs: 
aifuisfcismcreainuraul.iiii 
ingrcdicclifiiuiilccbcata oit 
cerevica. preftctbocuobB 
ocicaBbeatapatneacnati pi 
cer* factifpiis cuius reboac i 
oislo- , iamu"do-amcn.CClua 
tu^pfaimifeoueecsvidcficj 
^Scatus vir.O uare rrcmiK. 
&iiequid.etDiiene^niciif ft- 
mulifiKcefliucfubvnoJSla 
Mtn.cn vna oe aric. fequcnri 
bue.quocies fic oe oriica p to' 
tutcp^fupradicni. ■jjnpjiino 
noc.arir. aiilfuff. flri.Scniitc. 
arii tiro fidci. ■pfalmuso». 
iEatus vir qui 
nonabijt iiiccu 
aliOHiipio:i!:cc 
inviapeccatojz 
non Itccit: i i c.i 
tbedra pcftilcnticuon fcdir. 
Mcd ilegc Diii volunras e& 
«inlcscc^mcditabitDieac 
hocte. e t erit tanqj lignri qo" 
platacii dt fecus occurfuc aq 
rurmqtifructiifmi Dabitin cc 
po:e fuo. S t foliii cius no oc 
Huet; i oia queciiqs facict kq pMrpmthirut'. ;■ ofictmpij 
iioficrfcdtaiBpuluisquepro 
icic veciis a facic terre . Ji eo 
norefurgiint tpij tiudicio :nc 
qj pcecato:es in cocilio iuifoc 
■ iioiiiamnoutr Dosnni'' viij 
mftonmi.-eciterimpioai pc 
ribit. fjfalmus oauid. 
f\ Xiarefremueriittjeres: 
^Aipopuumeditatifiit in 
ania. Hftitciiir rcges tcrrc z 
prinripcepueneruntin vmi: 
adULTuie tiri5 z aduerfus rps 
eiue. ^ifriipam^viculaeoj! 
s ( picianr?anobisitigii ij5or. 
Guibitatmcclisirridebire 
OO: i Domins fu Wiwabft eos , 
rniicloqucfadeoemira fua 
aimtwefiro pturbabircos . 
^goatpftitutiisfurnrerab 
eofuperfyomoteficoi eius.- 
picdicas pceprri er?. ^ijs oi 
rieadmefiliufinc^estmego 
bodie gcmii rc. p olhila a me 
zeabo nbi gctesbercditate 
tup:7poueflionc tua tcrmios 
terre. Hegeseoeivirgarer 
rea: i raq^YaGfi^uupfriges 
eos. gjtniicregceitirelligite 
erudiminiquiiudicaris terra 
a cruirc otio i ttmx&l cral 
tatecicurremo;e. Tipprebe 
diteoifcip|inancqiT'n'arcarur 
oiis.-z pearis oc uiaiulta. o" 
crarreritiiib;eiitiraeius:bca 
ti ocs qui coiifidrit i eo. jw oe. 
lOmine qutd ntultiplica 
n Tiii fnpinc quitribuLir mc:rmtltiinfiirgtrtaduflfuin 
me. IHilti Dicittaic meernon 
c falne tpi ii t dco cius . u ar 
oiicliifccprojinc" e5:gloi'ia 
mca i a-.ilf.ms caputmcum. 
Ooccmcaadotini elamaui: 
leraudiuu ntc oemote Cacto 
fuo. 6fgo0o;intuiifopo:at' 
fu?crfurrcrt:quiaDfffl fufce 
pitme. rt otimebomilia po 
puliarciidatieme;eriirgeoo 
miiiefaluummefacDciis mc 
tts. auoiiLijtupculVilri oes 
aducrfaees nitbi firicaiifj;Oe 
rcspcccatoc prriuilti. -t>iii 
efafus.-rfuperpopuui tuum 
bridictio rti a. v_ -Jiir oiwpfal 
miviJfinfrXujiuuocjrem: ffi nic ocus iulticie mce:i 
tribulatioeoilatartimibi. ch,i 
ferc mei: t craudi of one mea 
H'l'ir»iu5Vfqjquograuico 
pe : vt quid oiligitis vanitare 
79'ritis rncdacfri. frrfarorc 
qm nurificauit Dife fciini mri: 
oominuseraudictmccu;cla 
maucroadeti, rrafcimmi et 
nolitepcccafqorritCicodib? 
vfis 7 icubtlib^uftfpptigimi 
p. acrifrcatc facrifi ci u iu fticie 
7fpate'iorio:multiDicut gso 
Iteditnobisbona. Cjignatu; 
eltfupcriioBlunievuttustui 
orie:ocdiltt leticia ico;0' ntco. 
jrfrucEtifrumeci vmiTolri luimnltiplicatifimt.inpa quiDiIi5Utnomeruu:quoma5 
ccmidipmDo:miam: ■zn-.iiu i,< Ixiicdi.a-vmlto. vpinnic 
«fca. n uoniam cu Diic flngn vt fcuto bonc volutatis wc: 
Liriterinfpe:conltittii1ii mc. co:!oiuui uos. -puim*.3S 
* 7 - r .erbamc8auri feoo\ tt^Omiiiencmrtiio:ctuo 
Vlbu6perripet)oniiuc:in V/arsuasme:iiarjiinuiki 
teltmcclamorcmnieuin. X " co::ipias nic . tr :■ iferere mei 
tetidevacic>:aiioniBinec:rer DOiniiicquoniaiiiiiitivmua tu 
meussDeusmcus. auonia fanameDoniiitcquomacotur 
udteo:abociommc:itu»cer batafui 
Budiesvocemnieam. > jaue mamcarurbataclt valdc:f5 
«ITado tibl i vtdcbo: quomaj tu oominc v%quo. o onner 
110 dcus voles iniquitatei tu tcre oomine i eripe animam 
cs.i>cqibabitabitiurr.ir 1 - iiiiMm:1.iliiiiiiiinefaeproprc 
inalwmismeqsperinanebiim mircrico.-diuuaj.a.uomain 
iniulti ante oculos tuos. - > di noti dfi mo.vcqm inemoj fit 
Itioirnicsquioperjimirmiq tiii.-iitiiifiTnoaureuiquigcon 
rate:pcrdcrocs qm loqumui' fitctntiirtibi. ^aboraiiiinse 
iuedaciu-ainiraguiiiiiiDo mitumeo lauaboper riugu' 
loriiabboiiiiiiabitDouuiu^x las nocres iectum meum:U' 
goauteinniultitudiucniireri cbrr-mismcislrrarunieumri' 
co:die sue. ■ j ntroibo i poiuu" gabo. !Tl urba tus cft a furo:c 
tu^aaoraboViteptiifactum octilus meus:inuctcraui irer 
tuiiintimo:e tuo. o omine P oinnesintmicos utcor. i ;, ifce 
iluc mc in iullicia tua proptcr dit e a me omnes qui operami 
inirmcosmeos:Dirigem?fpe ntiiitquitatem:quoniamexau 
cturuoviamea.u uomajno diuitDominusvoccin fletus 
elt in orc eojz veriras:c« cop mei. tf( rauoiuit oominus oe 
raniielt. . I epulcbnipateno precattonem mcam: Domiu" 
cfl guttur eo^Iinfluis uiis do oiarionem meam fufccpir . 
lofeasebattiudica iUos oeus. G rubt-rcant i coiiturbcntnr 
•^ecidaraeogiratiouit^fuis vebcmenrer omnes ininuci 
rccundumultitudiiieipieratu nici:coucrtentur«erubefcat 
coyerpelleeosrqin trrirauc valdevetocirer.CJ loriapfi. 
runtteDomiiie. '(-{ clerentur •jn aducntu commi-anK. 
oiiinesquifperatitcnucter toiirus clt gabiicl arcbanso 
niie.ntltabut^babitabisicio [nsabara-parne.-ad manam 
g ESlo:iabu"tui r inte omnea virfiicjsroladelpolataiorcpb Hcnirqtud,: ■ bricpciic. 

rtr-vOiiunencus meus m te 
\J fpcraui:f.iUiu"me faccr 
oibuspcrfcquenbusmccrli 
bcramc.i? cqiutidorapiar 
utlcoaiunuiiiincj!ii:^[i-ii!ii 
CltqiiircitmuniciijquiuIiJii 
fjcur.Qiicdcusmc^fiicci 
iflndifictrmiqiiirjsui nuiu. 
busmeis:^ ireddidirctribu 
enribue mibimaIa:oecida mc 
ritoabmimicisnieis inanis. 
p erfequatur uiimicus aruV 
mammea? comprebcdac t 
conculcctm cerra vita meam 
cc glo;iam meaimn puluere; 
Dcducnt,ej:urcjeotiem ira 
tua 7crattarc in mnbufiiiimi 
corummeorum.o texurge 
orie oeus me 9 in pceproquod 
madalri i fmagoga populop 
orcundatnttccj rpprbacin 
nlrum regrederc.-piisiuilicar 
populos,~j_udicameoiiefe/ 
ciidii itilticia mei:7 fcrim ino 
coma; ineam fuper me, q 6 
lunKtnr ncatia peccato? xoi rigcsiiilhi^fcrutanscwdar 
rcnes oeus. y uthi adiuto:iii 
rticumaorioqui faluoe faciij 
rectoe co:dc . o e? iuder. iw 
njjsfacis^paciee.-nunijuid 
irafcitur per fmgube oics . 
O ificouerfifueri£is<iladiii; 
ruiivilffauicarcuruii reredit 
i paramr illti. un co pauit 
vafamorfitjrfagitrasfuas ar 
derib? cffccic. H cceparturit 
iniulticiaconcepicookve^pe 
perir imquitate. rjacn apuit 
i effodircu : i tnctdtt in touej 
<jua fccir.Q onuertet oolor c 
ius m caput cius;? in vciTice 
ipius iniquitas eius oefccdet 
aofitebo^oiiofcciidriiuitici-' 
a;ciiii':7prjllinominidomi' 
iiiairiHimi. T>faimiisoauidi 
/r\ O mmeoris noffcr qj ad 
KJ miracntecltiiomc tuum 
in VniuerTaterra. q rii cleua 
ti ell magnificctia tua : fupcr 
celos. Q r o?c infan tiu; i lac 
tacui perfccitti laudc proptcr 
inumco8ruo3:ucoeuruaflini 
micrfc v[ccce.ci uontoT vide.- 
boecloeruoeopem wgitoai 
tuopluna? itcllaeque cu fun 
dafn.Q uid eftboniotp nu> 
mo;e3ei 9 .-autfiliuBboisqiii 
vifitaseii,U)iuuilhciipaulo 
mnr~abangeusgliact bono 
recorona1heu:?pllituilheu; 
fupopera inantui tuay. q ta 
I ubiccif 1 1 fub pedibus eius :o 
tiee ? ooup" vuuterfastimip. TpecoMcapi. dolucWs w 
lii ptfces maris:q perabulat 
femitas maris. lotKdns no 
ftcr $ admirabiTc c nomcn tu 
uminvniuerfaterra. pfalm? 

aOnfitcbo:cibidricinto/ 
to aKO"mco:uarrabo oia 
mtrabiuatua. Hctaboifer 
uUaboitc:pfalIan6ituoalfif 
fimc. I" conucrtedo tnimicri 
meri rctrorfu" : utfirmabuntur 
jperibunrafacietua. quc 
niam f ecifti iudiciri mciii cati 
famca^fedirhfuptbronri qut 
iudicastufttcta;. ittcrepafti 
genres 7 periitiinpius:iiome 
corumdcleftiinetentum?iii 
fcculrifeculi. Y nimicidcfccc 
runtframeclnfiiiem:? ciuica 
tcseopsWurifti. penjcme 
moria coni cri fouit u:t dns in 
ctcrnii permanet. parauit i 
iudiciorbionrifnii? tpciudica 
bifojbetcrrctitequitate:iU' 
dicabitpopulos iiufttcta.; ■ t 
tactuscdomiusrefuguipaii 
pcris:adiutoi in oppo:tuiiita 
tibusintribularioue. Qtfpc 
rent in tc qui noiieniiititome 
tiiii.quonianoit dcrctiquiftiq" 
rcntesteoiie. pfalliceoiio 
quibabitat mfj-omannuncia 
tcitcrgetesftudiacr?. q_uo 
niareqmrcirefanguinccwii: 
recoMatus cft :i non.eftobli' 
jub clamo:e paiiperum.mt 
fcref mci oiic: vide bttmi lira 
temt-aoimmiaemcie. ui cralcismePCportte mo*tfe: 
vtannucicoe^iatidatkvs tu 
asiupo^tisfilicfi/on. firul/ 
taboinfalutarituo:tufirc fiit 
gcntesiiuterituqiiefeccnic 
inlaqueoiftoqueabfcoude 
ftmt mibi:?p!cl?efus cftpcs 
eoni. pofiuofceciirnrisiudi 
cia faciCus:tiiopcribus manii 
u> fuanim coiuprcbcufus cft 
pcccator. p onuertacur,pcc 
caio:cstniiifernum:oes gcu 
tes qiieobliuifetniturocum . 
Qiionianoinfincmobliuiu 
cnt pa uperis: paciecia paupe 
ninopcribir iufme. QXurge 
Drie no coi ifbrrctu r bomo iu / 
tiiccn eu r gen rcs iucon fpecc n 
tuo. oonftituctiiic legillato 
rc fup cos:fcMtgeiite6 quoni 
amboiesfut. rjtquidtmcre 
ceffiftilongerdcfpicisioppoi 
tunitatib^i tnbulanoc. -ftii 
fupbit ipius iceditur paup:? 
pbcdimrm ?fili|s qbufl cojji 
tant. Qtnlaudafpeccacorin 
dcfidcriis aicfuc i iniqir? bri 
dicii. ejracerbauitdri; pcc/ 
cato::fccridumulririidine ire 
Iuen6q'ret. jooncftdcusiit 
confpcctuciusrinqnatefnnt 
vicilliiisiu omnitpc. vrttf& 
runtiiriudiciatuaaracicei": 
oiu5inimico?fuor driabirur 
^Qiric eni in coide fuo 116 1110 
uei>o: a geucra r 101 1 e in gcwv 
ratioiie;fiuemalo. ^yufmsi 
Icdictiocoe plemie aiuantn dine?oojo:mbltngu3cttiela jpiniiioritemiientpairer. 
Ixvirxikv cdctufiduscii C uouusecccpcccatoKsiii 
rjiuinb^ocult(;utiternciati mtdcrnnrarami.paniuerut 
iiixvurem. culicnietnpau fagitraefuasinpbaremKvC 
pereaipiciuiit:mudiaturin fajjitceuriobfcurorcctoscM 
ablconditoquaft lcom fpclii de. 1 \ uom jnt queperfecifli 
cbafua.i nfidiat vt rapiar ocltrurcruut : iultue aurem 
paupcrerraperepaupcre oii qutdrecir/O ommusinrein 
attrabitcumj;.nraqucofuo p!ofuuctofuo:Domiiui6ince 
buniiliabiteiiminclinabitfe lofcdescius.O culietiiem 
-icadctcum Dominatus fue pauperercfpicinitt^palpefce 
ritpaupenu ' triteniincor ciusinteiTo^antfilioslxmii 
defuooMiruscltticiie:auer nimt;V 4 oniiiiueinccrrogat 
wfaciefuancvideatinfuie. tnfamiimpiu^qmautesti 
© KurgePoniiiieDcus?eral Itgirtinquitateodttammam 
retunnaiuietuautcoHmffca fuam.Plnctfuperpcccaro 
nspauperu.p ropterquid rcelaqucoeumisfiilpburet 
iiritauttnnpius oeum.-Mjnt fptritusprocellarujipareca: 
cnimm co;dc fuo nou requi licis eceuj.T* uomamiulhie 
rcr.n idesquontamrufabo oomiiiueTiufliciamDilerit; 
rcmiDolo:ccoiiderae:uttra equitatemvidirvultueciue. 
daseosiiimanue tuas.m i a briapatn.ynctdmitu.an. 
bioreltctueepauper:o:pbao Ucmt qtridnm paronfmplw 
tuensadiutoJi; ontercbra snbnclnrcbansclusucftccojn 
crJiiipeccaronstmaIigni:q faiiSTctpnucrntvirsooelB 
rcturpeecatii illiue t non tue mmefl : '-rr-icitra. vfqj 
nietur.i' i omuiue regnabit i ■ 

etcrnumiin feculuntfeculk «■dadoenoMti bonrinc 
pcribine ijenrcs dc terra il txusincusitefperaiJi.S.v: 
iuie.T} cfidenum paupern ommmsi vfqsadaduenciim „■ 
craudtuic c oniiituejpreparLj . . 3nftcr>ciisiiidexforris'pa 
tionescordiecorum audimt ciciicqstvwgiius.uitelpcraii 
anristua. J ndicarc pupillo icsimmirmlerando fidclcs. 
3buimli:vtnoapponatvltraCT|ftiq!iatuojpfaIniiintme 
magnificarefebomofuE ^ dutefcquentcao cuntur fifc 
ram. -WMmusraiiid. edltuefubviw^lortspacnt 
TT Tlrjommocoiifidorqrio HroeViu oean.fequetibus, 
•Mj Ptcitie aie mee cranfmi pertottmvtmpM (iiprvriie tWH.aS(.aiirimm. £S 
urge.an Snree.W.miirtW 

aiuummcfac-tiomiite 
quonia; DefedtfMWua 
qm Oimmutc hmt wnt.Lto.- 
a ftlijs bommii. ■ asuloc ■;'• 
fiftwrofqmfqjarf,primui'.m5 
Labiaoolof.i mttvdeet co:de 
locuti fiic.T>ifpmJat oomi 
nusviiitierfj!.ihu:ioL>f.i:ei 
luujuaiiima.jmifoqiuiiii. 1 . ui 
Direrimtl[i!ixiMmiio:V:.nm-i 
^u.xabuiuia Ubia nottra a 
uotus limt.quis nolter dclis 
elt.Propcer mifcn.immo 
pumT^ffliiitiimpJupcrinii: 
miittefurffjindKirwiniii'''. 
V OHafiifjIiirjntuo.fiducia 
(itcr .i<pin in eo.€f loqiiia co 
minieIoqiiiac:ilb:.!i , i5cii:: m 
inneeramiiiJtimi:: 1 
terrcpurrt.ioiin feptuplum. 
m u Gormne fcru abis nos tt 
cuftodtevuoa .1 ivCitciMtiouc 
bacmeternum.1 nrirautu 
impii ambplsmCMcondllro al 
titiuimcj cu -im multiplicafti 
filioslximiiuim. pur^.m 1 
^rfSquc quo Domine ob!i 
Sji mfceris nte in finem: 
vfqjquo.iuemsfaciemtuas 
atuc. iwm Diti poiiJm con 
filiainanimame3:oolo:c5in 
coKtemeoperoiciii.: : tque 

qUOC]CJ[WhitLM-::il.!iiCli>? !UC 

«sfupcrme: rcfptcc i erau 
di me pomineoetis ineus. 
X Uumtaoculosmeoencvn qiuim obdomiiain m mo:te: 
ne quando ciic.it iuimicus nie 
ue prwalui acUierfns ciim. 
i -. ui tribnlantme crulr.ibiic 
fi motiisfucro:e^o aitccm in 
niifencodumuUvv.i:;u y. 
uliain co: mcumin fjuitirt 
[uo:cautabo Domino qm bo 
na tribuit mibiiTpf allam uo 
mmi Pomiiii aicivTimi. s» ?»• 
>r\ -Jnt inlipiens in co:dc 
vJfuornonc dcus.O,o::ii 
ptifunt zabbortttMbilcs fac 
ri funttnitudij5fuie:iioncft 
qutfaciarbonuinnoneftvfqj 
ad vnuni. X) ominue dcccIo 
profpcnt fupcrfilios boun 
nunivtvidcacfuilitcUisc-j 
aurreqmrcsDeum,Omites 
Dcclinaucruut limul inurilca 
racfifunt:iii5c(Iquifjcut bo 
numnoncll vfqjad vuum. 
& epulcbrum pateno eft guc 
tureoiumlin^iiisfiiisooTofe 
agebannveitenumafpidum 
fublabiis eoimn.a. uoiom 
os malcdictionc i amarittidi 
neplenum eftiveloces pcdes 
eo:umadcffundeiidu5 figui 
nem.O oiitritio i mfelicit as 
iii vijs e««5 z vi ani pacis no 
coimoiiernntmon cft timo: oi 
anteoculoseojum.n ontie 
corniofceutomnesqutopera 
turiniquicatem:qui oetio:at 
plebemmeamficutefcaspai 
nis. oomiiiuno iuocauemt 
illi tfpdauerrjttimoje vbmo erattimor.Q ttoniam ofisin 
tf cucrotioc iulta tocftiii iopis 
coiifiidilfi.-qiii ocus fpes cius 
e.Q uis dJbircrfponfaliits 
reifralViiaucrtciitoriscapti 
uitatcplebiGfiie:erultabitia 
cobil etabiturifrae 1 . w otf 
r^Omiiictniia babirobiti 
**-* tabcrnaciilotiici:autcjs 
requicfcer iu nioiitefcotub. 
; 1 uiiii.srcditiirfincniacnla: 
?opmrurtulticia.Q uilog' 
tiirverirareincordefuo:q"ui 
non eci.it oolum in liiujuafua. 
B ecTecitpJorimofiiomolu 
netoppjobjitfflccepitaduer' 
fus ,pr imo3 fuos. H d nicbi 
Iti oeducrus ein ?fpffiii cms 
ma[isii'';rjmctcfiaiitnn5 ctlo 
rificat.Q iri iurar,primo ftio 
t nopecipircii.-qufpecuniam 
fua non oedirad ufura: t mu 
nerafuperinnocentc 110 acce 
pit.Q ui facitbecnomouebi 
tur in eteriui. "3n adnctu. ati. 
3uc mnria cirgo gra ociplca: 
Onfr fir tccubfidicta tu m muli 
crib^jS dric nc -rfpad pafca. 
1 a vidi orim vfcp ad a J ueru j 
a'i ^rurseDiicinopualcarbo 
3 oe ? oiu^-f fqj ad vioi oo aii 
Surgc t f crnii fcrnamtinfmic 
focjoratltodicg tuos alhiporcff 
famtoff.^naduc* .£tfif6fpe 
riesoccoKci^.De^nrmaifclfa uccrc ( iiofc rni oiic*"J«i foaiclq 
ttoc.atit.ait arcboitfjclHsem- 
BonoEaiit. Ttarure. p*-W- 
O" OnferuainePiiccjiiifpc. 
^raiiiiiitc:niriPiiot»c^iiie 
H8 cs tu quonid bono t meo? 
nocrjes. fiactisqui ftititer 
raeius:miriricauitoesvoluii 
tatcs meas tn ei-x 0} u Inpli' 
catc fitnr infirmitarcs cor po 
ttcaaccclcraucriint.il on? 
ftrcctaboouenticula conidc 
fafliiinib°:ncc mcmo;cro no' 
mrnueorplabia mea.^tJns 
pars bcreditaria mcc: x cali' 
cis mcf:tnei?quircmruc$ bc 
rerfiratemcamibi.Hnncfcc 
tidcruiJtmibiiupreclaris:cr 
cni^bcrcdirasmca prcclara 
eftmibi.-lBcnedfca^Primciui 
tribiiitntibiintclcctiim.iiifup 
vfip ad noere increpucnit me 
rencs mci. P rouideba drini 
iu confpectu mco fcmp: qm a 
oertris eft mf bi nc commoiie 
ar. P roptcr lx>c Ictatii e co; 
iiien i crnltaiiit limriia meo i 
fupicaro mca rccjuicfcet in 
fpe. (x uoitia iioocrcunques 
aio;mcaiiiinferno:nccrtabis 
facni tuii vidcre coMupnonc. 
fl orosniibifcalrivias virc 
ndiplcbismclcritiaai vultii 
tuoioclcetationcs in oertera 
nia vfqj m finc. lu aduetu.an 
Sirarrbaiigcl^ne timcos vir 
50 FfWrm iucifti gras apuo Oe 
miiJi» 3 r>rie rte m rw t u.i.cfaj ad pafa.£rntfcupnrnvfc8 
ei aduen.arit . Soneru mcW" 
rio indigcs i K fpcram ?ferua 
mc onc. 3 ocus oiu; Tt qj ad 
ridionm.an.Tlaturcseiiirer 

pfcrua mortc rcdcpto; ■■. t :•■;■?; 

tuo Dignos fcrumo foiimloe. 

an^ccc pnpics.aii-3nclia^it 

"jbccrojo. "Pfalmus oauid. 

e3>audfocos itifticia;mc 
aiinnccnde oeprccaiio' v_-. ainnntcnde oeprccaiio 
Tie^meas.jjunbiispcrapc 
orarioiieiiica:n6inlabrjsclo' 
\ofis.t)CYnlturuo iudiciu; 
mcupMdeacoaiiiciii vidcat 
equitates probafricccmcii 
t vifitalh "occc igne me ciu- 
miiiaiti^noeinueittpinmet 
ieuiiroe. nnioloctiiafos mc 
113 opera boiu;,pter vba labi 
onituoy:ctioeuirodiui vias 
ouras. P ef fice grefl u a nw 
©einfenutisruisvtnomouc 
anturvcftwamca. egoda 
mauiqiioni.icraudiftimCDs: 
incUnaauvctua niibitcxati' 
di vcr ba mca. aiirificamile' 
ncoidustuasrqiiifaluosfa' 
cisfpcraiitesin te. HTcfifre 
nbus oertere tuc:cuffodi mc 
vc pupillamoculi. ftwbvnv 
teaatay rtiani pwcege me " 
facie impioy quimcafflrrenir 
I nimicimci aiiiiramcacir^ 
oidcdcnitadipem fuum con 

clllftTUt:OS COE loClltU C flSty 1 

bia. p roiciences me ntic cir' 

ctmdcdrrunt mc:onilof fiios ftamerunt oeclinnre in tcira. 
&ufecperiicmcficutlcc. pa/ 
ratueadpreda:tlicu[catHl? 
lconisbobitasiabdttin- &x 
nrgeoriepucmaii fupplaca 
cucripcaiammea;ab impto 
framcatiiamabimmicisrna/ 
nustue. tX>miiKapauciso 
ten^oiuideeosinvitacorn; 
oe abfcondicis tuio adimplc tuseYentcrconim. gatura 
ftfiitfiiii^oiuifcnitreliquias 

fuas parnulis fiua . e S° f ft 
cum mrtiaaapparcboconfpc 
ccuitiio:fadabo;cu3apparu 
eTitglo.-iatua.-3nadiKn1.an. 
£ccc eonripies 111 oliio filium 
atfj? parwBK vccobirur icfiiB 
filiiKrDcialrifnnti..Stx>.ne.vT 
a,t palca .€.1 a vi.'.i orij. vfa, 
t > ;3ncIffldftc<flUicrti 

95 nnbii cjMtidi verbatuca.SI 
Otfoiu5.vfcpa1lv1a10rin1.afi» 
pcao:ourfltibitii9dito:o:F: 
odurc iguc pio purg J s attp crc 
trwdo.pbis. aiiXwbit.ariXii 
mt.ant Xuppl'5- •frfalmue 
«yv^licsnmc oominc vbt? 
VJnica:Drisfiniiamctii mc 
n;itfuc(iiimcuTlibaro:me5 
■tyfi me^adiiitecme'? :i fpa 
boin nim. protector meus 
■nwiuifjlutismcaifnfecp- 
to; meiis. rjaudas inuocabo 
dn^TaWnftwctetnefeiatu' 
ero. Qiraindcdcnitmc doIo 
rcsmo:tC:7 towercs inicjtjiis 
coiicurbaticriiiic mc. tjolo/ Yts fnfcmi ciraindcdertmt 
mepreocupaiierritmclaqiie! 
mortis. X ntribularioe mea 
inuocaitiDonHnuin.7 ad tieu 
meujelamaunS tcjraudiuu 
Decemplofancto fuo vocem 
mcam.i d.imo: meuem con/ 
fpectu eius introiuit in aurcs 
eiue.G omotaeft? cotrcmu 
itterra : ftmdaincnta moittiii 
couturbata funtet conimota 
funtquoniauiiracuecftets. 
y fccnditfumueiniraeius* 
fgnisafarieeiue erarlitrcar 
boneefuccenfifrirabeo. < n 
tliitauitcclos i 4efccndit i ca 
ligofubpedtbusciue. ra 
fccditfupcbcmbiccvolatiit 
votaiiitruppcitasuerop^-" t 
pofuictrnetoaslatibulufuu; 
tn circuitu cius taPernaculu j 
cius: tcnebrofa aqua tnnubi 
busaeris-P refuliiorcinco 
rpccruetusnubcs trniifienic 
jrradoTcarboneeigivis.iK t 
incomricoeccloDria;? alciffi 
rmiCDCdituocefua: grando 
acqrbonesisjina* tmifitfa 
gittasfuasstiiflipauic cos: 
fulgnra mukiplteaiitt 7 cotttr 
bauiteos.fi t appnruerunt 
fontes aquaru.i rcuelata ftic 
fundametaccbisierra^LV b 
increpanoiietua Domine:flb 
iitfpiraciouefpiritusire tue. 
0) ifirefummo?accepit mc 
aalTiimpficmcDcaquis mul 
tia.e ripiiitmcDcimmicis meis fo:iifiimie abbiequio 
deruntmcquoiuanicoiifoitai 
tt funt fuper me . P «riiencf t 
mcindieafniaioiifemee:ci 
facttis eft Doiniiv^pteeto: me 
us.h tedur.icmcmlarttudi 
ne :fa!uuni me ferir ouoniam 
voltiitmc. C trcmbuet mi 
bi Dommtis fecundiimiiilhci 
ammcam;? fecuikium puri 
catem maiitiu; mcomm rerri 
buct mibi . Q uia cuftodiui 
vias Domiiii:nec impie §cfli 
aoeo.tneo.0. uonia oiaiudi 
cia er? iu coufpeau meoiTiu 
Ihciaseiusnou repulia mc 
6 ter0tmmactiLitnsciico:z 
obfcruabo mc ab iniqnitate 
mea. ft c rctribuer mibt 00 
minusfccuuduiiulhria^ me 
am:t fccimdum puriwre mar 
uiiimi incjriim in coitfpcctti 
oculonimeiiis.o ti fanctofa 
ctuseris:7ciiviroiiinoccnte 
innocenserio. G tcum clcc 
toclectuserts:-icumperuer 
fopcruerteris.O. uoniamtii 
popnlumbimiilefalnumfaci 
cs^oailosfiiperboii bnmili 
abis.o. uoniamtuilliiniinaa 
uicernammeamoonitne:oe9 
meus tllumtnn teneteas me 
ae.o uoniamintcerripiara 
rencacionc:TiuDco meo traf 
grediarmurimi. t 1 eusme^ 
impolura viaeius eloqnia do 
mini itmceramfiiara: protec 
tweft cmiunin fperancium i ftuO uomacyrisoeuepreKr 
oomimi:aut quie Dcusp:eter 
DcunofVruVn enequiprcciii 
ptmc.wr.utc i pofiut imacu 
labjVUjTfteiUl uiperfectt 
pcdes meos taqs ceroopT fu 
pcrercclfaltatuesmeO m 
oocetmanusmeasadpreliu 
i pofuilh vcarcn crcum bra 

tccnoneifalucis me:i dme 
rattiafiifccpicmc. ttufci 
p'inatuac«:cyitmcinniic; 
■joifcipliiiaraaipameDOcc 
bit-T> Hawftigrefl 
fubtusme:? noftit infiim.ira 

■ 
imcoa mcos i pp ;■ 
los7iioeoiiertar:Donee Pcti 
danto onfhiig«ri 
Boterinitit.ire:c.iu 

mcvirtuteadbcllii 
taniinfnr^entesinmc fuor? 
mcH tiiimiicos meoeocdi 
fti mibi Dorfu: i odientcs me 
tnfperdidvlhv l.uiuucriiut 
neccrarqiiifaliiosfaccrctad 
comrnu;:iiccer3Lidiintci>3. 
sgf tcommiraiaicosvipulue 
remanteFacictiivepiti:vt lu 
tumplate.iruni wlcbo cos. 
p ripiesmeoecontradicclo 
tiibuspopiilweonlhtiies tne 
incapiit^ciitium. opulus 
qucmiioco-.iiioinicrinuitnM 
bi:insiudicuai:i' B 
mifoiF ilijaUeninientinfiit mibufiUi, alieni muererati frir 

i claudicauerunt a femttis 
fub.i iiutoiisibcncdict» 
aens mcus :t exaltetur oe 
us falutis nice .X) euo qui 
oasvindiaasmibi:ifuMis 
populoafub me liberatonne 
us oc inimicis meis iraciidis 
8 t ab infurgcntibus inine 
eraltatns me: a viroiniquo c 
npiesme.p ropterea conn 
tebo:tibiinnationibus one: 
z nomini tuo pfaimum wa$t 
03 flgnificaiisfaliiorsrcjjisc 
iaB i facies mifericojdia cbrj 
ftofiioDauid^femmieiuavi 
qjtnfccutum.iT loriapatn. 
*» «dticnru ant. Dabircioo 
iii ituii- ieiem oanfd parns tt> 
lipcrcsnabiriiidonwiacobi 
ctcmom .8 eommc nr n ira. 
■ .. ., -. | eWYidlBOini Hft im^ibencdictuoiS Xupopulum bumtlcm faluafti 
ab boftc rcdcmpto;:atCp 1'uper 
batuocollapjcniiffiaculo. J* 
■^■Lif.ui:.*. .Cgrcdicninnrga 
Dcradicc ieffc* flos ocradicc. 
ciuuafccndct^oc-imijc^^ vf«ad4itucTit!'.tV. Qnonia; 
tu illuminas liKcrnnm mcaiti 
Dominc.Dcusmcue illDimua 
rciicbras mcas. Tji fcoido ««"dntOito- ifir. 
abocailtfff.driepofup. *v >p 
/-y^Itcnarrgnc gloriam oei 
v-A? opera manuti cuis siv 
nuciatfirmamctii. ■■■ ncsoici 
eructatverbii:-ztiornoctiidi 
catfcicc:a.'u>on fnnt loquc 
Icnet(3fermonc8:quo):n6 nu 
dranturvocescoru;; (nom 
ncni tcrram ejriiiit fonns cou 
n in fines orbio terie uerba e 
orum. Xnfolepofuittabcr/ 
naculiimfiiii:iipctancgfpoii 
ru6p;ocedcscietbal3mori!o 
efrnlcamtvcgigasadcurrc 
da vta.*a fiimo ceto cirrelTTo e^ 
«toccurfuseiusvfqj ad fii 
mu cnis.necequi fe abfcddac 
acalore ewe. rjej Dititmma 
culata coiiuertcitsanimas te 
Itimoiifuoiii fidelc fapieriam 
pjcltasparuulis. rulticieoo 
mmirecrelcrjficanccscorda: 
preccptiiomlucidiiillumiiiaf 
oculos. mimoiririifactus i> 
mancrin feeulum feculimidi"' 
ciaoiiivcraiiiftificataifcmct G*tcrfit<fe pplaeeant clocja 
orismct:T meditiuiq cordis 
meiinconfpectiitiiofcmper 
"Tomincadiuco; mcus i xc 
depto;meiis. •juuducni.iirit 
QuoinoticriiriidiTJanainquit SVHOiu 


adbucnoco 
i tra.vfcpad adutari.aboculrisnk.i. ... 

da mc Onc t ab ahcis pa;cc fcr 
uotuo. anSpoiiiiio«rcrbiila 
mo.pcctfitcbrilruGin o:be oe 
fcedcs Oc cclo iurc faiunfiTo. 
nitSpirirus factus..aij. ^rau 
diar.iini.aiiriliumiiobis. j». ipa.■?le(lderabili.1fl!pcl■ au 
ruin7Lipidcpdofiimulcu:ct 
buIcio:a fuper mel i fauum. 
Damiferuugtuusciiitodit 
fflfn culTodteudis tllifrccribu 
tto niulta.-f)cucta quis intcl 
lifiic ab ocultis mcis mimda 
nieoouiinc-rabaiicnioparcc 
feruo tuo . i mci non fucrit 
tuiati tunc immaculatus ero: 
Tcmudatwa oclicco matrio: _ -buIaribnisjcciTatrciio' 

men oeiiacob. rjyrtattibiaii 
riltuocfcojTDcfrontucatur 
cc. fljemo fit oi»' facnficij tui 
ibolocaultiicuiijpiii.viicfiaij 
rnribuaciibifcctidiicor tuu: 
TOccoiiciluitiiu^firmcr. j;e 
tabimurinf.iliica;uiio:in no 
mieocinoltn ma.v!ifn'.ibiiir 
ifniplcacoiisocs pcririocs 
tuas niiccognoui qiri oiTs fal 
uiijfecitdnsrpiftiij". 0rau 
diarilliidccclolc6ft!o:inp0' 
cetatib?far*dcrtci"ccr?, fii 
tncurririu3 1 biin equis: nos 
autcm m iiomincdci noltriin 
uocabimtts. Xplioblici.aci fiit 
ecccridmtntrnosaiiccmfur 
furmm^ ?ciTcccifum°. *j o 
mfncfaluii facrccte: i craudi 
nosioiequaiuot-aiiL-rini^cc. ^na.duitu.(ntt. Spiritusfsui/ 
rtus fnpuenicr i ic: i vtusaltvf 
fimi obiib:abit tibi. -- "'" 
ne ue m ira tua- vfaj ad pafca 
<Et a vtdionm vftpadadBc 
«riL fraudiatteDiisinOictri 
bulatioms. 

ad-vidi DO-ark antilui nobts 
rtiluawrmittcraltitig:-! mbu/ 
a*i viti rcperc perpcttii. -"• 
rnmJtaric.Dticivture.-H-. 
Rcslincfinc. -pfatmBW*. 
fcr-vQminciii virtutctualc 
^Jtabiturrer:jfupcrfaUi 
rarctuiicruitabitiiclx-iiHTer 
^elidcniiroareei^toiiifrici 
svoluratel.ibio^ciufuofia» 
DaltictiQ uoiii.ipucniliicui 
bencdictioiiib^oulccdiuispo 
fuifttmcapitceiu$co:ou;ide 
lapioc p;cnofo. . itjspetiit 

■ 
oieni ifceutii % i fcculti fectili. 
(D agnaeltgtoriaciusmtalu 
tarituo.gloMimaguii occo 
rcmimponcsfuperetu 1 1 in 
dabiseiiinbeiicciictioiiem in 
f cculti fcoili; letificabis C115 m 
gaudiociisvulruruo.o. uo/ 
niiirerfpc.'annrrio.cimifc/ 
ricoidiaaltilliminoncomonc 
bitur.T nucniamrmau^rua 
oibusiiiimicis tuis.rjerr.era 
tua iueniatocs ciut rc oocriir. 
p oneseosutcupaniiignis: 
m tcpore vultu0 tuidris i ira 
fua ?turbabit eos n Qeuow 
btt eoe igms. L ; rnctii coruj oetcrratjseTdee^remecorti 
afilijs boiutn. Q, uonta occlt/ 
nauerutin temab:cogitatic/ 
runt cociuaque noponicnit 
ftabilirc, O. oonii ponee eos 
oo:fuinrcliquijstuts ppara/ 
bis vultri cojr.S' raltare oric 
in virtutc tua:eantabimue ct 
pfatlemus virtutes tuas .3« 
aduentu. arir. Dtrirarmaria 
ecceancfllaDtiiftatmibiamo/ 
dofccndii vburoui.Swmi/ 
nrtMi^ •dmftVi 
£ca vi.d -xi Ti«ad5due.aii 
Diic i vrure rua lcrabif rer. & 

0) Rerlmefinetnaiicusmile 
namparccruinis.p:cmia pcc 
deT t bona ciicra rcgce. "Jn ad 
liemil.*.^Siedierur onsOc 
loco fancto fuo.lUcier vt faluct 
populnm liiiim. & Dric ne i ira 
vt%«doflkaHi qdragefnns. 
*£ t a dc" mjh nlif ad adueoj 
tj eraltarcoficinvroteron. 
firabimus 1 pfallcm 9 vrotcs 
tuas. fiarcr noltcr. w. ile oc 
U5tauda.0F oib^oriicis olcb^ 
ercepw in aductu .Irr! 7 Ir." 

m^Deiilaud^m^tcoflni 
plitcmur.jTieetejnuni 
parreoisfraucrierai- fribi 
ocsageli:fjbice[i7 vmucrfe 
porclratcs. t tbi cbcrubin 7 
ferapbin icelTabili voccpro/ 
clamant. Ranctt». auct 9 
H anctus diis de? fjpbaotb 
p leni funt ccli^ tcrrn maie/ Ita ris ploric tae . \ r. c glo:io 
fits aplbjicbor*. fTle pp\x 
tajstaudabili6numcrue./Te 
martfp cadidac 9 laudaterer 
ritus.meperetfbe tcrra;rfa 
craconfitetureccta. Parrej 
imenfe maicltaris . ft enera 
dijtuuveriiivnlaifi[iu.H9 
tciiquoc&paracuni fpiritum 
m « rer glo:ie cbnllc . ; n u 
parris fcpirern^esfili^. JTl u 
adliberadufufceptur^boiei 
noba-iuitKvirsiiiisvterum 
JTu ocuiccomortisaculeoa 
peruiiricredecibusreima ce 
loji./T! uadocrtcraBifcrfffl 
ingIo;ia5patri9.ludcr cre 
dcriscevecur^.meergocje 
fanurlisruisfubueni.-quoF p 
riofo Sgtrfae rcdcmim- €J tc 
na fac cufcis tuis m gloria uu 
merari. R aluufacpopuiutu 
115 oiie:T biidic bcicditati cue 
e crege eos t ertolle illoe : 
vfoj in ercmn. P er finguloe 
dics beuedictmue te.fri t bu 
danv? noine ruu oiie m feculii 
«ifcculi!feculi.-t)!gnareoo 
inie Dieiltafinepeccaconoe 
cuftodire.trj ifercrenottrioo 
mine:mifercrenfi.Htot mi 
Efcricordia tua oftcfuper noe 
qucdmo; fpcrauimuem re. 
£ nteoriefperamnoconfuii 
darin cttrnum.t *pequtror 
■verfus faccrdoa* qri owntr 
fipbue oomi"iciJ- a pc» 
ncncin trs ct», yfqt^qiht rir<i£«fiilunt.£rasrtltdHIR? 

. ■ ■;■ ■ ■ 
trcclliis fuperoinnc» gcntce 
do inmu0. £ t fuper cdos glom 
ctos. <L Jnlaudib? fuprrqui 
«pfaimospercotumtemp* 
fupra J 1 ctui u : oici tur i fla fola 
nrt. videlj Rcsnauir oomin'. 

*&fa!inueofluia. 
flrv Dmiitus resnauirDcco 
r c 1 indu tue cli: indu cus 
ePrisfiMtitudinc? p:eciivrit 
fe.fttenittmmiitoibcEerre 
qufiiocomoiiebicur.p arata 
fedce tua oe?; cr tuc a fcculo 
tu ca. Q feiiaucruiu mimnia 
orieelcuaucruitt flumina vo 
ccm fuam. & leuauerunc rlu 
mina flucrus fuos:a vocibue 
aquani mulrani- ffiirabitce 
elacionee marie:mirabi[te in 
alrfeons..rremitioiatuacre 
dibiliafacta runiimie:oomu 
tua; oecct fcitudooiie fu 16 
gitudincmDierum. ptaEDft. 

ItEJbilateooomnis terra 
feruite orio i lecicia. X 11 
troice 111 coiifpeccu cins:i tjX 
tarionc- gritoieqriiPiieipe 
eDeus:ipefecfiuos?n6 ipfi 
iioe.populuser?iouespa 
fcueeiuerintroiccpoitae ci^ 
in confcftionc : atrta etns i bp 
mnis pfueminhUi. raudate 
nomeciuequoniamiiiauisc 
orietneternumifericoidia e 
ius :z vU)i in generationc et 
SenerationevcritM eius- 

G loria parri t filio t Ipiritui 
J3 icnt crar, TMaltn^oatiid. 


teanturtibipopuU ortm«< 

^cfcnturierulteiitseiircs: 
yv £usoeusmeus:adte6' 
5imanica;q;muUipUater ri 


quomamiudicas populosin 


equitate : t sctes iu tcrra oi 
rit-is. onfttciui tibi popw 


bicaromca.j; ri tcmi Defcr Uoeuocomitcanturtic.ippli 


ratiiviarMaquofaificin fco 


oestcrraDeditlriiciinnuni. 


epparui nbi:vr videre viriu 


. eiiedicatnoe ocusdc^ no 


tetuaTiTlo.'uitt:i-> uomaj 
melio: if mtfericordia ttia fn 


Hcr:bcucdicatnosocus7me 
tuarcumomnesfines terre. 
E viias:Iatn.i mea Liudnbuut 


loaapatri. :>j icut erat. 
tt.s icbcuedicamteimiita 


■plalmue Daiud. 
mea:7 irtnominc tuo lcuabo 


r> JSucdicite omnia opera 
O oommi Pomiiio:laudaK 
man^meas. ■■: icntadipcct 
pinguedme replcataia mca 


crfupcrcr.ilfarcctrmin fecu 
iI.iliiiscrnlf.irtofel.uid.ibir !a. cttcdicitc au-jeli oomi 
osnieii. & icmemo: fui rui 


iii oeommoenemcae ccn oo 
fuper ftmammt imntutis 


mtito. ^ciiediritcaqueom. 
iiiediratwmreq:fmlrt'aditj 


ncoqucfupercclosfitr. Drio: 
to:meus. ■■':. tiiivctjmctoa 


bciiedirire onmcs virtutes 
Liniruarucrii[tabo:adl«rfitj 


domini oomino. Benedicitc 
nimamca poft tc:inc fufcepit 


fokluiiacoinino:bciicdidte 
iSj-tatua. i plivcromvamij 


ftellceclioomino.Bcnedici 
queficruntnmmanimcanun 


te pmbcr ? ros pomino: bene 
troitnmt 111 infeno:a tcrre: 


dicitcoinuiefpintus oei oo 
tradcnrHriiimauuegladil p 


luino. icnrdicitc igiiisie 
tes vulpium crunt. j? er vc 


Itus ooiiuno:bencdiate"frig9 
ro letabitttr m ocolaudabun 


icftas oomino. Beuedirite 
turomucscjuiiuraiitluco:q: 
cbftructu" eft ee loiiueutium 


ro:es S p:uina oomino: betie 
dirite sdu t frigus oomino. 
iniqua. T>falmus rwuitl 


ciicdicircglacics t niues 
tt-vftie mifercarur nortri cr 
CJbciicdic.it nobis : illumi 


domtuo: bcuedicitciioetes z 
oies rjomino.RCuedicitelitr 
nct'vultimifuumfupcrnos t 


% reneb:e Drio: bcncdirfteful 
mifcreatnourU.. rcotriiofai 


gura i nubesDiio. Bridicnt 
musiiitcrraviatuaiuoibtiEi 


tcrra Domintim Uudctctfurj 
getibus filiit.ire t uii. ■ ■ ofire 


cr.ilfcreum itifccula.. Bene ». 
fliitiirtibipopulioeiis ccnfi 


diritc montcs i colles orio: bridicitc vniucrfa germinan/ 
riamrerraorio. enedicire 
fontes DjioibciiCdtcitc maria 
■zHumiaorio. i\ cucdicitc cc 

tc zoiaqmoucnturin aquis 
orio: benc dicite oe s volucres 
cclldno. j-. cncduircoa-oc 
ttiC7pCCO.'iiorio:ti|].1t ( :iLvi'ili| 
botumorio. i ; cncdii.ir ilivil 
oiirn: L-iudertfupcreialtete 
iijtnfecnb. t ', cncdicirefacc 
dorcs orii doiti jno: bcncdicttc 
feruioritorio. Xi ridicitc fpiis 
aaieiulto^onottaicdicitcfii 
ctifbumilescoMcririo.j-; ii 
diciteanani.i irjiru imfabel 
DrijJaudarcifupcralMtcc' 
ufiniifccuia. ciiediCiimus 
patreetfiliueufeo fpiriru:Iau 
demtiG i fupercraltemue cii 
infcctila.Reiicdictiisefoiic 
infirmametoceli:7laudahlie 
zsloiiofueifucetaltatuem 
fccula. -p falmue oautd . 
-piaudatedrijoecclistlau 
XJ dateeiiiriercelfe. , : au 
darcciioesangeliciue:buda 
teciiocevirtutcseius. rj au 
dareeufol7lmia:laudarccu 
oee ftellc? lumc, jrj audarcc 
eu^eelicclorracjiicoci; qne 
fupcr ccloo fiic liiudct nomeu 
orii. i uuipeMrit-rfcaTuitt: 
ipeimadauit?crcataft. ta 
tuiteainctcriiiitinfecuuifc/ 
culi:prcccptupofuit jiio ptc 
ribit. audare oriin oeterra 
wacljcee i oefat»vtli,i gnte «randomt glaeies fpiiB,pccl 
Ui/iifaciuntvcibuc^.CDon 
tceiomnctfcollciUiiiiiafViic 
tifcra % ocs cedri. Bcmci v 
niucrfapeco.'a:ferpcrcs % vo 
lucree pcimatc. R egce ter/ 
rcTOcepopuIiprtcipcfiom 
nee iudiccsrerre.jcuuenefl 
Tvirgmesfenescuiuuiorib' 
laudcntnomcnrii.-guia «al 
tatu cll nome ciue folius. oto 
fcllio eius fupcr cclii 7 rcrraj 
«cjraltauitcoiiiupopulifui. 
hpmnusomnibueraaiser? 
fuijsifraclpopuloapp;opiii' 
quanfibi.a anrare orio canrt 
qinouri.-fcuiseiueinccdcfu 
faiictojz.rjeretunfracIiii ee> 
quifeeireuimTfilicfroiicjrul 
tetiiirescuio.rjaudcurno-' 
ineeiusincborotfn rvmpano 
«pfalterio p1allantei.Q,uiii 
beneplacu ti elt orio in populo 
fuoictaltauitmafiietoeifa 
lute. g irultabiit fancn in glo 
riatlctabunturincubilibuefu 
is.fl jrulrattoee oeiiu guttu 
rccop:TgladijaiicipitcGim.i 
nibueeop.wdftcicuda vin 
dictii m 11 atiombue : iucrepati 
oes 1 in pplis. jtj d allnjados 
rcgcecoi>-t?pedibue:7iiobi 
lcs cyp i maiiiciefen'cie.0t 
faciatinei6iiidiciii?fcriptu3; 
gfa bcc c oibusfcte efi. £j au 
dateorimifciscr^Iaudaree 
uminnrniamcntovrutiser?. 
U aiidatceiiin ."rtutibtia ci?i laudate eilftflinddmutritudi 
nej magnirudinis eiii3. tj au 
datc cii in fono tubc; l audate 
erj i pfalrcrio i citbara. r_ au 
datceninrjrnpaiiOT cboro: 
laudateeuui coidtsi o:gano. 
3udateeuincpmbalisbeii 
fonaribuB^Uudarecumcpivi' 
balis iubilationis ois fpiritus 
laudetDomiiid.jw ftcgnauit 
Domutno prccicrus fczntudi / 
nc ram tworc vlrtnmm cri* ft 
dt-c paratae mcrcrnu. C !-api 
tulii quo.l fcqutrur rtciiur ci 
cbusoomnaasquandorlr^ 
oommicaadliiudes.3eojni' 
nenewira.vfajadcmadiiitjc 
fima.za oeus 01115 rfipao ad 
uentum.Capltuliitn. 

BgiicdictioT claritae7 fa 
ptcciaTgratiaractio bo 
no: virtns i fortitudo oeo no 
nroinfccntafeciiloni amcn. 
tC Sseqnens byxorff oebet oi 
o cjuociens byirmus : ■^rinio 
Dierutn. oicitur vri . "bvinn? 

eff crne rerii condito: no/ 
ctfip oie qui regie:? rem 
poriioasrpavEfllleitesfaHi' 
dtii.p recooieiiamfoiicrno 
ttisprofiide pcruigil noctur 
na lux vianrib* a noc re nocre 
regrecys. i-i occrcir.Kiir-lir 
cilcrfoIuitpoliicaliiTiiie:lx)c 
oiserorticboJus vranocedi 
oeferir. fiocnautauires col 
Iii;irp6tiismirefcnrfreraboc 
ipa pcrracccleficcanetire cul pa oiluir ,*JB iirgamtie ergo 
Itrcnuc gallus cancnrcs erri 
tatifoinnoletos icrcpat ^al 

tusneganrcsarguiE.cjallo 
canerefpesrcdifccgris falus 
rcU-iniitiirtimcvol.Hronisco 
dirurUipfefidcs reuerritur. 
I efulabentcsrcfpiceznos 
vidciidoco::icrcfireipicisla' 
pfuscadutflcttitpculpafolui 
tur. ; u lur refulgc fenftbuf 
nienrifqjfomntt tiifcnte:te no 
Itravorpmufonerforcpfal 
lamustibi-prelfapatcrptjf 
fimcparnqjicoiiiparvnicecii 
fpiritu pacliro regnansg oe 
ietnlij. amen . -tunenej 
ir*. viipad fcpuagefmiam . 
£ t a ot us omniumvfoj ad ad 
■,■,■; 2Dominu8^esuauit. 
Decoreiduttalkmja.CPr 1 " aoc*oiu5.vfi>indvidioo.bi' 

eCcefam noais teuuatur 
vmbjalucisauro:aruti' 
lansco:ufcat:nifib9 rotis ro 
SitemusonincQcucti potcic 
Qtocusnoflermiferat^om 
Ticinpdl.it tanguorem tnbu 
atfaEute:Doncc?nobispiet9 
repfts regna poIopP reftet 
bocnobisoeitae ocataipatK 
acnariparttq; faucti fpirirus 
cuiuercboat inoigloaamii' 
do. TMalmusoauid. 

B^nedictusoominus oe' 
ifractjquiavifitnuitetfe Gfcrcdeniprwnemplcbieiiie ptiracoMisuitnnaabliftatct 
ff tcrerticomuraliirisuobir vecordiacanusrcratHiperbl 
moomoDauiDpiierifui. v am por?cibi$ parciras.Gi 
curtocimiacff pcros fancto' cum Dfes abfcefferit nocteaj 
mm:iii]iafcculofuiitp:opbc fowrcditrerit mnndipcrab 
taroeiue.H alutcmcriirinii ftineimam ipficanamusgto 
cisnoftris:? DCmanu omuiii nam. coparri f>t ^Uviaei? 
quioderuntuos. dtacicda Ojfolinliociimfinrituparacli 
nii9iiicunipatribusnoftria:i ro tnunc z m perpetuum. 
mcmo:ariteIlamcntifuifacn" Bmen.C 'iifnwmiifilmife 

abral>ampatreiiinoftrum:oa cuncric webue Dommicia to 
tunimfenobie. tfinctimo ^aiiniquaiidofirDetwmi 
reoentanu iirimicorumnfo/ -■ . ■ . .. i iB 

rum libcrari:fcrui;imus illi. J5li>'ta 

T nfancricarcziuftraacori ribitrlmtas. pfjlmue oauuj 
ipfo.-oinnibus oicbrrs uoffris £ Ut5 v C ue incns rcfoice 

( ttirpucrproprVcjaltill"i imcqiiarcmc ^crciiflui 

mfuocabens: preibie cnim a fti longea falure mea: vcrba 
KhcicTOiriip.ir.ircuiaeeiiif Dclictoruiu incorum/Ocue 
dDandamfaeiitumfalutf incucclamaI»pcrokm7n5 
plebieiusarcmiflionanpcc ejraudice:?uocrc?nonadui 
catorumeortint. i ermfcera fipicutiam mibi.rnuautein 
milcnco?dfcDCinoftn:igbuB infauctobabitae laus ifrads 
Hiiltauitnosoncnocralro. rcfperaiicmutpatresiioftri; 
ilumiuarcbrscpnteiicbric rperaucnmr?libcrafti eos. 
7lnvmbramortisfcdcnc,ad dteclamaiieiWTfaliiifa 
tnnijeiictospedcs noftros in difuiit: in re fpcnucnuic? 
viampaas. loriapacrtz. non fimtcoiifuii. ^oaiic 
r. ic Diarur anrir-hona?^ fumverinis rnon boino:op 
~ , e probrium bomiunm i abie/ 

jflmmafortofrdcrcoai ccioplebi*. miicsvidcntel 
■ prcccmurfiippliccsvri meDenTenintmc:locupfiic 
Wumis accibusnos fcructa Iabi|s Tinoncrunt capur. 
nocenribus.r iuguam refre: B pcramrjin roriiitiocnpiat 
nanstcmpcrecnctifislww eiinKfaluii faciat eum cruoni 
tmonervirumfoiicudoconrc amvtilceii. ■ uoniamtucs 
Satiievaitaresbam-fat. \x qinercrayifti me Dcveucre fpee meaab vberib? matvie 

mee:inre 1 piectuefiicrvtero 
'■ euetremarr^ mee c^nu^ 
eetumec>ircelVerisaine m 
tribulatio.ptfmacuYqriiuon 
eft qui adiuuet immdede 
runtmevitulimulti:ratiri pi 
guee obTedcrunt mc, pc 
ruaiMtrfiipcrmeosumm:fi 
cutleoraptcneiTiifiieiis. 

■ ,. .; ! 
pfautntoia ollamca. actii 
eft coi meum camc^ cera liq 
feenerin medio vcutris mei. 
ruit tamig tefto uirrus mca 
ilinguamea adbefir f.iucib ? 
meif:7ipttluereni morrfs ne 
durilri me n. uonia rireundc 
dcruitt mecance multi:conci 
liii 'inalignaittitiobredtt me. 
' oderuntniamiemeaespc 
dee meos: dmimicratierunt 
oniniaollamca. ! pfiVoco 
fidcraticntnt i Ifpcrerut me 
piuifenttrtbivfHimcntanica 
i fiiper vcilem meam «rilenit 
fortem.-T'ii aiuem DomfflC 
neelogaiicrisanrfluim tuug 
e me:ad DcFenltonem mcam 
confpicc. S rue a framea t>e 
anfmamnieam:7t>cmanu ca 
iiievmdmca. ■ aluame ct 
ore leontG:7 a comib^ unico; 
iiium bumilitatem meam. 
XI araboncm tuum fr,itrtb' 
mciainmcdio ccelefic lauda 
bo te \ -> ui timecie nomiuum 
htntM cuiu; uninetfii fcmc tiicobgtorificareeum.-"' urte 
ateumomne femen ifracl: 
quoniamnorifpreuir neqj oc 
fpejntccprccationem paupc 
rte. t\ ec auertitfaciemfuain 
a m«7 cum clamarcm ao eti 
eraudtuitme. pudte laus 
meain ecelcfifl magna:vota 
mea icddatntn confpcctuti 
metiumeum.fi dentpaupe 
rce 7 fatitrabunlui-7 lauda i 
bttnt domtniim qui requiwnr 
eum vinent corda coru; in fc 
culnm H-culi. Keminifcenr. 
erconucrtciituradoominum 
vmuerfifrucF terrc, R t ado 
rabtintincoiifpcctueius^vnt 
uerfe familic gcRtlam.lL' ar» 
ducaucrunt et adorauerttnt 
omnce pinguee terrtm con' 
fpectueiuscadct omnee qui 
oefccnduut in terra. ' t ani 
mameflillivutecrct fcme me 
um femiet ipfi. ttmiciabi 
tur oomino geiiciatio ventii 
raet annunriflbniit celi iufit 
ciam ciue:populo qui nafce 
ttirqitcm fecic oomiiuie. 

Y -^min'rcginneerniMl 
v ■'mibioeric.ilocopafcuc 
ibi mceoIIocauit.Kupera 
qiia; refectiomfeducauttmc 
animammeam conuertit. 
t icdurit mc fuper remitas 
iufticicpropcernomen fuum 
!'< ant ec fi ambulauero v> 
mcdtcumtvc mortifl: non timcbo mala q m tu meai 
es. ctirga tua ibaculustu?: 
irymecojifolatafiit. Parafli 
inconfpectumeomefi:adue 
&scooquitribulaiitme. jjn 
pingual tiiiv olco capnt meus: 
i cali»- mcueinetuians qjpre 
clar-*e. 9 1 mifericordia tua 
fubfequatur mc: oibue oieb? 
rite mee. fi t vt inbabites '» 
domooiuiiilongicudinetHe/ 
nj.Clojia. "OuilmiiSDauid, 
&\Q tninf c tcrra « plcnitu 
*•-' do ei us oibis temn/ : et 
vniuerltquibabitatico.a i 
ipefupcrmariafundauiteu5: 
«lupcrHuminapreparauitc 
113. Q uis afcendetinmonte 
somini: aur quits ftabic in !o 
cofeo ciusf l nnocensmani 
busimundocoTderguinoac 
cepitiuvanoanimafua^ nec 
iureuit in nolo pj-onmoftto . 
ft. icaccipiet bcucdictionem 
a0omino:2iniferico:diaiii a 
ceofalutari fuo.fiecevtge 
ncratio qucreutf li oominum: 
quereivriri facicmoeiiacob. 
H ttollitc pccraa piinripes 
veltras 1 elcuamim po:tc ete 
nales 1 inrroibit ret gloiie. 
fiuisellifterejrglojic: oris 
fortis,3 porene oris potes in 
prdio. rtollirepoitasprin 
cipef vclfrae 1 eleuamiin po: 
re etcrnalef:? itroibi r. rer s'c* 
rie-Q uis eifterei glorie:Do 
minus *tutu ipe 1! rejrglorie. ■pit>teleuauiai5incai. (6* 
f-*-peusmcu8inteconfido 
nderubefca. II eqjtrrideanc 
metmmiri mci:? eui vniuei-fi 
quite crpcctatnon ofundel 
Qonfuiidanturomiiesiniqa 
getes fupujcirf . u:~« ruas 
orie Oiiiomlra mibi.-i femicas 
tuascdoceme. <jinge mei 
veritate tua:T ooce me quia 
tueeocusfaruato; mensiet 
refufhiiut rotaoie. Kemini' 
fccrc miferarionum tuarum : 
D0rmne?miferico:diaru rua 
nimqueaft'culofuitr.T)cli 
cta iuucnruris meorc tgnow 
riasmeasneniemfncriT. fit 
aidumifcricordia rua meme 
tomcitii.p:opterbom'tatein 
CuamDomine.'t>ulcifzrecr? 
oomiiiu&propierboclegem 
Oabitoelinqucnilbusiiivia. 
titriser maf uctoe m iudiew 
Doccbttnvires viaf fuas.O"ni 
uerfevicoiii imiirricordi.i et 
verirafrequiretibus reftame 
ruin ems:? teftimonia etus. 
P ropccr nome Htuj propici 
abcrie peccato mco :mulrum 
ciitm eIr.O, uis cll bomo 0,111 
timet Dominii:Iege ftarutr ei t 
via qua clegit. H nima et us i 
boiiieoemozabiturrz femen 
ciustereditabirrerra.K tr/ 
mamenieorisrimcribusciJ^ 
itclrameDtipius vt iramfe/ 
Iternr illie^O culi met femfj 
adDrinv:qtnipccucllet tte ta/ quco peoes lneoa . i\ cfpice 
Mi-ie7mifereremri:quiavni 
cus? paupcr friego.T ribu 
larioues co.dfo mci muitfpli' 
e3rcfrii:oeneccll.tatibusme 
iserucme.n idf biimilitate 
mea 7 labore meu;.7 ounitte 
vniuerfa oelicta mea. SK efpi 
ce timicoa meos cjm multipli 
catifiifctodio tniquoodenir 
me.O ulfodtaia;meS7ertie 
ttteno erubefcaqmfperaiiii 
te.X nnocetef7rectiadbcfe 
nmnml.i :_): [iilti.iui te. i' 
bera oeus ifrae! ex omnibus 
rribiilarioibus fuio.pt, cautd 

Tudtca me otie qm e<$o in 
inocetta mea ingrefliis 
fum.-7moriofperas no infir/ 
i n-i l'o?. p roba me otie : i te 
pta me: vrc rencs meos i coi 
med . auonia; mifericoidia 
tuaanteoculosmeos fctco 
ptacuiinveritatetua-f) on 
fcdicu;conciliovauitatie :et 
cii iniqpa gcrettb 9 noitroibo 
C diuicccWiamaligngOii:* 
cu ipif s tio fedebo. auabo i 
terinMocentesmaii 9 mcas;7 
eirciidaboaltaretutiorie. c*t 
audi5uocelaudis:7 ettarre; 
Tniuerfa mirabiliaTua. t? ne 
otteriDecoKoomci!5ttie:i lo 
cuibitarioisslieEue. ti «P 
dascutpijsoeuGaiam ntea; 
iciivirisfigiuiiiivitaiuea;. muncribus: g go auteni in 
innoeentiamea igreflus fu; 
redime me 7 mifercre inei. 
p csenimmetts Iretir inoi 
rccto.-inecckfijs beuedcant 
teoomine. ■^faimtie oajnd. 
fr^ £us in nomine tuofalutt 
{jmefycim virtute tuaiii 
dfca me. xy & «audi of one; 
itteaauribiis percipe vcrba o 
rfe mei.o uoMi.ialientinutr/ 
rexertit aducifu mc : i foites 

?"|fterttnt aia; mea:7 no propo 
uenmtDetiare?fpectti;ftiti: 
q cceenioeus adimiat me: 
70omnusrtifcepro.':e anime 
mee. uerte mala inimicts 
meis: 7 in verirare rua otfper 
de ilfos^i oiuntarte facrifica 
bo ribni cofitebo; nomliu tuo 
quouia bonii e. q, uoMia er. oi 
tribulaooeeripuiltime t fup 
inimicosmeo6Dcfpcj:ifc<uP iiit:DCrtcraeorpreplaa,clt t uwta. ftc nota qj 
vfo^aa 
ifegfof 
Jimc.w. 
__..j.ofb.c 
.■ 

.— .OnfitemiDiioqin. 0. yi 
y^A bon?.-qiii ii! feeu lii ima c 9 
■ftkat niicif.ael qtii boir?:qtn 
ifeculiimtaet'. -j-jicat nunc 
oomtisaaro:qiit iTcI'imiaci9 
Oicatnuncqtu timc.iEonm 
qtioniainfccuta mifericordia 
ri^.-oetribulatioeiiiuocaui 
DnszeffludtuiEincilatinidre SriS. o>j3 Hiibiadiutorilio 
ttmeboqiiid facuttmibi bo. 
i ominusmibiadu]to::7e<' 
gooe^icidmnnicos meos. 
^>miuecoiifidereinDomino 
Oj eoiifidcre iu boic. 13 otmin 
eftfperarciuDiioOjj fperarei 
principibue. Omnea getes 
circucruut mc:* m nomine fio 
miiiiqivliuefu;ineos. Oir 
cundantcs circundedcnit me 
i in noie Diii q: vltua fu j.i eoa 
.[ mpulfiiefuf eueriusulvt 
caderem;iDriefufcepitme. 
H omtudomea z bus mea: 
DiiSEfactuseitiibiiii falutcs 
n Qxexultatx>niezfalatis:i 
(abcrtiacuiis lultop. ome 
raoriifccitvirtute ortcraoo 
mmtej:altauttnie;D,rtera do 
mwifecitvirtute. X) omori/ 
arfedvuia; i narrabo opera 
oommi. Oafhgaacalugauit 
me oomius: i mo:ti no tradi 
ditme. ; i periteiuibtpo:tas 
iuftcie?ingrefltisineascon 
fitebo: otio: bcc poita firii m^ 
fliintroibtitinea. Gofitcboi 
ttbi qrii cr.iu dilli mc i factue 
es nubttii falutej. rj apidem 
qucrcprobaiieiuiitcdtttcarcf 
bicfactus eiu caput anguli. 
-, fiomiofactueilhid:iemi 
vabilcinoculienonra. .-, ec 
oicfqua fecit Drie:cj:uttcmue 
ilctemurinea. oriefaluii 
me &e o dmc bencprofperare bndicrusqufveninnrioie oo 
mini, iSencdirimus vobiso" 
oomoDrii:fiuB Diis i ilturirno 
bia . ( > oltittute oie folene itt 
coitdeplis:vfoj ad co:nu alta/ 
ria. i ■ eufmcusestufconfi 
tebo! tibtDC? meuf ee tu z cx 
altabo te. a ofi tetxw tibi drie 
quoniae;raudiftime:i fitctue 
eemibitnfalutc.aoufitemi 
Domino quonia bonufquonia 
tnfecuUi miferieo:dia eius. 
p lo;ia patri % filio i fplritui 
fancto tcuteratiprincipio 
^nuncifctnper tin feeulafe 
cuIorumamen.'pfalmii» fitf 

B£an immaculari i via: g 
ambulatinlese orii,: ear 
qutfcrutaturrclhmoiilaci?: 
intotoco:deej:quiriit eum. 
.Ooncnlqui operontimqui/ 
tatej m vi]a eius ambulaucfr. 
,T u mandafti : maudata tua 
ciiibdin nimis, .,- v unajonv 
ganturviemce:adcullodicn 
dasiumficatioesuiae.rr; uc 
noncoufundar:ctiprofpej:ero 
iuoibustuandatistuie «Oro 
firebo? tibi in oirecnoneco;/ 
dis:ineoqjDidiciiudiriaiufti 
cictue. I uftificationee tuas 
cuftodtamome o"rchnquaa'vt 
qjquao> i nquoco::igitado 
lercentioiviafuaincultodien 
dofermoneetuos i iitoro 
codemeocjcqftuitemc rcpel 
lasmea nundaHs tuis. n MrdemeoaWcondt cloaiw mcrccundraivn-biiiiiruitm. 
tua iitnon pcccemtibi . ' c , i.wme.w annuiiciaui i « 
nedictiieesoomiticiMcenie audimmecocciticiiilhricn' 
iuttificataoncstiias. 1 nl.v tioncetnas. lamnillific» 
Cenirieiprontmciautoin' tioiiiiintuaraiinn*ucmc:i 
n t. iciio:i»tui. I nvla cicKccwinmirabilibufcuie 
tcliimomonitnovoclcctati» ot,n,ta.,,.a,,ni..mca P re 
fuinficutiiioiiuitbiiGCiuiiiiu tedtoicoiuimiaitiem vcibte 
Tnmandatistuiscrercccor .iitutte a'_ 

tconudcraboviaocuas. n moue ameizmlcgetuami 
iulhficaiionibuslius nicdita fcreremci. lamvencaiise 
bornon obliuifcar fennoiice W"^«SSSSS 
cuoo.. loti.ipatricflltotfpi rue. dbefiteltimoiiintuie 
ritinfancto. icuccratmpri Mininc:nolimccoiifi.ndcie. 
ciplo i nunc 1 fcmpcr : i in fe lammandaton.m morum 
ciSafcc.iloca.nci. cuu.m:c.....r.ilu "*«"™J 

.»-, frribue fcruo tuo viu. • : Ip.r.tui 

Jrtmficainccuf.odi.ircr. fancto. . ici.t nw 
moucecnos. cuclaoculoa pfoiiiuncifcmper.tmfiui 
meoBrroudcrabomiratnlia yfcciiloruniamcn. 
Slcrtfroa.incolaesofuitra IU ".,..,„, 

neaVcondasameinaudata , > vicunouevultfaluuecj 

aniltia nica l -'-onteomnia opue_ clt ve 
crfidcr.ireuiltnicutioitcotu teneateatbollcanitide. ta 
■aViontmtcmpoic.l ncrcpa n.f,i,u,fq»e.,,tc8t:nn,nu ola 
mrupcrbosmalcdictiilui oe taUMa fcruaucnt abfqj ouOio 
clinantaili.ni.tatiBttuo. u in ctetnum peribtt . i idt» 
feiaiiic.. ' vt T iZ< 

quiartf: :iic:rttini 

eteninifcdcruiitpnncipei) tareiuinvnitate veneruilur. 
ladunfuininclooncbaiitur: ^™"? 

reriiu3auiemti.uoererccba- iie«rublt.iiitiainrcparantc,. 
tnrmlumficatioiiibnstuis. fiaeltcnimperonapatTO 

:,.. tua mcdi n!iatilu:.iliarpinmeranctt. 
taliomcac.tioiiMij ■airie i lilu t rpintuu 

lUltiricationcstne. drjerit foiicti.-vnae» bluinims equa 
pauimcntoaintameavuiifica lieglouacoeKfiiamflicltas. Q ualiBpatmalis filiuG :.ta pofteriuftmibitmaiusaut mi 
lisfpiritusfanctus. T ncrea nus.H edtoretrcs perfone 
nidpatcr.ncreatusfiltiis.in' coeterncfibifiifrcocqualee. 
crcntusfpiritiisfaiKTiir- 111 tavtoiifupMdictiidt:* 
menfii8par.crimir.cfus filiuf vmrasMcrinirattitriuitasi 
immcfiisfpu-itiis facr\ tcr vmrarcvciieraudafit. < ui 
nu8patereKrnusfi[ius;erer vulrcrgora!uusee:itadetri 
nusfpiriiusfanctus. tta' niratefetiriar- ednecefiari 
mennontresercruwfedvn? U m eftadetcrnaiufnlutcjvt 
eternus. Micurnorresmerc mejrnarionnii ouoa: rmnfi 
atinectrcsimmefi;fedvnus iefucbrilhvii..fomi; : 
iitcreatuSTvnusimmefiie. ci-edac ftei^ofidcsrecw 
■ imilitcropspateromnipo vc credanius i confireamur 
tens filins omnlporens fpiri qiiiarwnim^iioltcriefiiscbri 
tusfanctus. - trjmenorrcs .tusDCifil![.s:Deue7bomoe. 
omiu'potcntcs:fcdvnusojjff ocuscerfubflantiaparris 
T tatieuspatcr peus fifws.- anrcfeciila.*cnit(.s:?bouio 
Peuefp-rinisfancriie. ■ : ttii cctfuNfantiamatrisinfeeii 
non tres Di):fcd Vuus c oetts fo ttatus. . ' erfecrus fcnsp/ 
f raoomtiHiBpaterPiisftli/ fccriisbojnoeraiararionali- 
UStiiisfpiritusfcns.e tta :■■ f.ltens. 

mcnnonrrcsom:fcdvnuse qu-ilispn fcciidii oiuinita 
tuls.o uiafiaitftgtllativna tc.:iiimo;iMtrci;viidit biuna 
quamojperfoiiaoeuantorini uirare.-' ui.iccr.oc?fit7.bo 
confitcri.cbrillianavcritate mornoouotiifcd vn^erps. 
compcllimur. l ta rresoeos O n 9 au"t 116 puerfionc omi/ 
aurDotuinosoicerecarbolica uirarism c3riic:fcdairi!ptioe 
rcliflioncprobibcmur . p ar buniai.iratts 111 dai. ( t n?oi' 
anullocfact^ueccrcar^nec notiopliifionefubltaricfedv 
gemrns.v iliusapwcfolo ui.-itcpfoiic.i affciic auia 
ercmoraecusneccreatusfed ronalis^cnrovnnscbonra 
gciiicue. :■". pusfciisapatre t>s7fx>vii^ccbrifrua. ui 
«fi[io:npfact?neecrcar?ncc paffufle.praliitcnradcfccdit 
gcnit9:f5,pccdes_ 1 n'?ergo adinfcroeTertiaoierefiui-C' 
paternotrespatrcs.-vnuofi rira 1110. tuis, ficudftadce 
Iiu8n6trcsfili|;viiusfpiis fa losfcderaDDcncatiipatrifl 
»"riisii(itrcsrpiiit9faca.s t omnipotctis. inrtc vcnrurus 
mbactriniraceiubil prtfaur. eltu.cficarcvnio=~ -, tno-tuos h>mineW»rcjcrelMbe.e,, .(»Fcr.. ? l.cm «nB^ 
co;po:ibu»(m«ircdcMuri(t o,,»«sracmf.rm?inra o «U 
ofncte propmaratioiie. t lonoobilio : sloi.ic i loecral 
Samrmqui-ccromaUini- loo.aconodutnosfc». CO« 
cSeternum. cccfldUcf f m4 S oi».ol»t»|.i» ■»■"■' 
catl»licaqu«um(iqiii(* fiti sjcmrru mtcr.cdc J. i.ob.»^ 

fl^rincMiniravfittadfcv loaucB.XucBpctr^nuijrMi 

I» I noiici i npcrpctuuni . .pmiilion.bJebrilli.Or» ,p no» 

W iiw rh«™ Jtoria Mtr. d nj .O bie guiUcnnc mocrna clt 
ISSffiSiK 'icursc mcrcc»m».3ntcrccdc jnob.( 
oneSu,»» ..oo . Ubcr» .».»«> «5 «" •*< ■ '-»»™» 

f "™ '"'"- ?fS=„sl 

q volucrir. 

„tj rcfponde , fonfiKCtvo 
<Oifc rt rrinitas.-ej:iivsc. vt fupm. 
tfcnric leilSjri- tbnllc ktfb.tii 
tbtneieifdju. •paternoltcr. 
£rnenos.Scd Ubera tros.ilt 
uctaiamcailaiiclabittc.£tiu , 
diaatuaadiuuabuntmc.^rra bju 

fcrofl udoticqm.m.-daia na pcco?*:6pmb U a_r..o6cj>sp.' 
" -' iW ,vfi.rrcaioiK.n. ■■■ v, t X»$nv™< 0l < £«£& tJtCoficeor. fwlk-f 
iCflrcreaf un. iioftri tn>mititfoS§mtfatnna 

ftti S 7 'armiliiiccrdia tua Bffe 
fupnuos. Qunti.-idincii tpcra 
rauiitiosiurcCiomiiieoctJFuir 
lunimconiicrteiiosifr oftendc 
facicnia i rattncrimo* Drie cj: 
aBdiJDtitiuobifcii.-eccu. .„■.. 
ftr\ Onune iaucrc p.irc ront 
VJ niporcus etcrnc cctis g 
nos ad pjindpiiibur'' oici pcr 
iieireicriftituiiiiosbodie fal 
iiavirtutcvtibacpic ad mil 
liirjeclinemus mcetalc pecca 
tuj.necaliquod lnciiri amtis 
graue pcriculii fed fepcr ad 
iua iufticiatancdanfaproce 
daitteloiia.fiiruTanr coqi cari 
ones 7opera.T>eroo.ii.E>ris 
vobifcii.£r cu . Scnedicam?. 
&eofrr3.f>icciofai?fpectiJ 
orii.^ozsfcojiijei^.Omtr 7 

Bancta maria matcr orii 
noft:i icfu ebriffaatoj ocf 
litncti i eiecti oei fiutul inter 
cedant i ore t ,p nobis pccori 
bitsadorimDcumnoftrgj.vt 
mereamurabeoadiuuari cc 
faluari? exaudiri q in trinita 
rcperfecta vuiit? regnat ite 
»2oia fdafclbniainc.Dcus in 
fldiuroriil mcu inrcnde:Domfe 
adDcus iu aduiror.me.inrcn. 
Dncad^Dcu6pioBforriff*c!e 
mesin aduiro.-tu mciiinrcrtde 
Sfiea l.eiwia.Slcuc. .fbvrte 
ktfo.f b;vfte Icii5.rh-Tric lci. 
"f>atc nr.fr iic.frrcfpicePric 
in feroos rnos i in cpcra tua Pi ri^efiiioscoK.frfirfplfnctor' 
OriicJcifupernosifropusnia 
iiuuruazoinge..sioria.p*rri* 
filto. Sicuccrar iup7inapio« 
noncffcnt. Oremus. 

Orario. 
/r\ Jrtgere i rict ificare eu 
y~> fiodt re i regerc wgnert 
oriefceparcropsciuetis bo/ 
die i qi ;or idic eowa i co;pos 
nfafcnuisfcrmocsiBct^ no 
ftroe tn legc tua fca i m open 
bus mandato^ ruoy.Tt btc z 
iiieternriteauiiliantefepfa 
ui ralui i liberi ce ntereamur 
falnatojmridirerglorie cbri 
Ite i.tliu noo i ab omni i u .i lo 
derVndenosejuiiutrintratepi 
fecta viuis i regnas De^p oia 
fecula feculoir.ame .Do.vOi 
^Oencdicam5oo.i3,- cp ,- atlir fenin.ta.^miitacoari VJtane 

ernttemiis nrio iubilcmus oo 

fatutannolrroj*. Uenitejjj» 

Tloctefurgetes.Ttfurra m 

primonocr-ari. fcri(toeFe-(v. 

Omiii" illitmiuatto 

meaTralufmeaquc 

rimcbo. j o onw,p 

teaovitcmeeaquo 

trerjidabo.j^ umadpropri' 

ant fup me nocentea. vt c 

datcarnecmeaoo ui mba 

lantmeiutnitu mei:ipiifiruia 

tifritT«cidenit.H iconfiftat 


t&aerfn mt calrramo littwbjt 
cojmcii. tiierui-gatflditevfa 
iricpM.tbocegofrMbo. QJM 
petn .i dttobac reqra:vcmba 
bitc in DontODruoib' 7 Dtcbus 
vttcmee. rvidea voluuta 
KPiinvtfitercpUier 1 . ■ 111 
abfconditmein tabcmaculo 
fuo:moicmalo}:,pce,riEme. 
iu abfcoudiio tabemaculi uii 
Inp^traerattauiimcTniic 
eraltauiccapuciueu; fupini 
niicosmeos.' ircuuiictun 
molaui 111 tabemaculo ci'> bo 
ftia vociferationis carabo ct 
pfafiiiriPicaDrio. r.uidioo 
minevocemcajquacLirnaui 
adtemiifeivremci* eraudi 
me. TSbi Dintcojmeiicriiin 
fiuit tefacies mea-faaem 013 
dnerequira. ileauercas fa 
aetuiameuCDCcliesi iraa 
feruo tuo. diuto! me? efto 
nrte ue oerclinquas me . neqj 
defpiciaante oeus falutaria 
mcue.o.inpatermeusima 
termcaoereliqucrutine oris 
Hnteamimpfirme. ^egepo 
nemibi oriemviaruazdiri' 
gcmeijifcmiriirecw-propci: 
immicoc meos . < ? c rradide 
rifimemaiasrribiiiauciume 
qrmnfurrercrritiiime teftea 
iniquiimenitcaeiniquitasfi 
bi. Credo videre bona dhi in 
terraviueriti. STpccca prim 
virilitemcT?fo:rcico: rmi 
«fuffieorim. £lalm?itf Hri tt Diicclamabo $$ me' 
nefileasa me meqri tace 
asainciaflimiLibodefcedc 
tibueiulacu. (. i ratidi dric vo 
ce.Depcartcismee:duoro ad 
tedric.vcollomanus mc.is ad 
a.ituiij. Oefimul 
tradas mecu; pceoW:i cu; 
opcraiicib. iniqpitate ne per 
dasmci juiloqiiiitiirp.icci 
cii pi'iinofuo:inal.ifliiteico 
dibuseoy. nillioreciiiidus 
opaeo£:ifcouinequitia adi 
ueeioniiipo?. £^ecundu;ope 
ra maurieojrcribuc illie ; re4 
tfretriburioneeopipis. Cnn 
non inreilcreriitopa Drii: t m 
opera maiuiiicius Dcfirucs il 
fott:f nocmficaDiseos. Beri 
dictiisorisqjiie.raiidiuitvtv 
cemdeprecacionismee.^co 
mmusadiutojmcuB i prote 
cror meus i iipofperautt coi 
meui adtutusfum. 6Crre/ 
floruic caro mea: i e.r volun t 
tatc mcaconfitebor illi. Xo 
minuefortitudoplebis fiie; 
■j protecto ialuatiu cbrilhfirt 
eli ^aluu5fJCpopulrituum 
domiei bridic bercditan tue 
iregeilloftercoUcillosvfqs 
meternu;. aiirOefcnforvice 
mee..miadorflEC. lilal.-ot>. 

H^fertc orio filii Oec aftcr 
teoriofiliosarietii. Bfl 
ferrc Drio nl'ia i bonore nrTer/ 
tcDriosna;noicius: adora' 
tedomimi; w atrtolacroeius *. of oommi fiiper aquas Se 
maielracii3iHCoiiuic;Domittiis 
fupaquae mulcae. O ox oo 
tnmimvircuce:vor oomim i 
mactnificencia.: or Pomim 
«mfrf ngentie cedroe: i con/ 
fnngecDomiitue ccdros liba 
ni. ■ cconiiiniiuctcoatandj 
ViCulti libai:? il fleccus quead 
mojfiKusvniconioy oroo 
minifntereedenriflflaiiimain 
ignio:vororiic6curiecis oc 
fennm: i commouebit oriso 
fmricndes. oroomfnipre 
parantmceruoo:? relcuabir 
condeiifa:? i ccmploetusom 
iifsokvur.Tlori.H. ''omiii-* 
Piltn iiuin inbabicarefaciercer. 
fedebitwfa rerin eternum. 
1 1 omiir? virtucc populo fuo 
t>abit;drisbenedicct populo 
fuoinpacc^lmued^uia. 
£\ £ait.ibo te oomfne qtn 
\ K fufcepilrime.nccolecca 
lciinfmtcos meos fuper me. 
V> otnineDeuscIamainadte 
ffanaltime.t) omineedun 
m' flbinfernoammam meam: 
falualtimca ocfcendentibus 
fnlaeu;.P rallireoomiolaii 
ccieius:?conftiemiiiimcmo/ 
riefanctitatiseius Q uonia 
iraindifniarioniscius:? vica 
involiitLiceeiusJidvefpcra 
oemorabitnrflccus ?arfma 
tiiciiiiimlcticifl.fcf goaucem 
Piri in abudancia tnea no mo 
«cbo;ieteriiii,0 ficfiiwlim carc r im plcitim oecori meo 9 
tuce. uertiftifacic tua a me 
ffaccuefumeocurbatue. d 
tc oric clamabo:7 ad ocri moi 
oeprecaboj.a uevtilicasin 
fangufncnieo:dijpefccndoi 
coHupcione.il cmquidcon/ 
fitebiturcibipiiluis;aucanmi 
ciabit veritatetua^f udiuit 
dominus i mifertus eft nici: 
oris factus elc adiucor tneus. 
1 ' ouertifhplacciimeuigau' 
diii inibiconfcidifii faccii mett 
7Circudedim'meletieia.a t 
cantetnNcj[o;iamea7ii6c6 
pungaTcDrieoeusmeufiin ei 
num confitcbo,- tibi. loria. 
*■ adtM-areonjiauiaiacrae? 
•Tfnriia. f>M(muff (Muicf, 

XTl ceorierperaui nocon 
fundar i eccniri:ii ulttcia, 
tua [tbera me. t ndiuaacliri 
aurctua:accellera vc eruas 
Ifomibt oiif.iu Dni ,1-itecio 
rem:7mDoniiircfuc5ij:vc fal 
uunimefactas.O. uoiiiajfiw 
ciciidomea i refugium mefi 
es tu:i proptcrriomcii tu/ 
tun Ocduces me i cnucries 
me.ft dueesmeoelaqueoj 
qucjabcoiiderum mibi.quo 
nia nics.precto: ine^. n ma 
mionijffDrTccoincdofpirini; 
nieii.-rcdemifclmcBiie ocus 
Vitatis. O 3i(tio"brciuamesvam'ta/ twfupemacucH goautcm fione. uasmagnarmilriro 

iprioiWierultabo? lcubo dodulcedinistiieDne.quaiii 
iimfcvico?diarua. uoniam abicoudirttcimentibiiste. 
refpcrirttbumilitarcmmcaj !• evfcctrtieisqfperarirciii 
ratuartioenecefliraribusaias confpccrafiUo?bomiiium 
mcii n ecodutirtiineinma bfcodescosiablcoditoM 
nib-?inimidlhtuiftii!ocofpa cicituca pturbaciae. boium. 
ciofopepfriiof. ■ iemibiDiic rotc$es eos itabcrnaeulo 
qrorribulo::?rurbamseiir.i rtio:a;>rrjdicaoeusua$:.Bit 
ocuiufline^aiamcaTveritc: dictiisDiisqmmmficamtmi 
inais uoma ocfecit m co-- fcrico:dia mibi in citatemuni 
lo?e vita mea:i aia mca tn gc ta. S go aute Dirii m ercclut 
mitibus. T nftrmata c i paup mentis mcc .piecc* fti a uicic 
taterfctustneaiToffaineacou oeuIorumtuo!B.;i.deo etaii 
ru2batn fut. & up oee inimi' dilW voce ofonis mee : dn cla 
cosmcosfactuafuopp.'ot>:i marendrc .ilisiceDtijocs 
115 vidnic mcis valdc:? rimo fci CPCpn Vitarereq.rei dijsj. 
wxiem&sXX uivmVbantm rrerribuetlwbiidarer.facicn 
fo:asfusicnmtanic:obltmo riLVfupbia irilircraijin.- ; 
ni oatus fum rait* mo:rttus ?fori i 
acMdc-Facrusftiranojvaf fperaiisiorio. pmaaid. 
perditti:qinai!diiiivitupatio ..tatiquoyremilfefutini 
tacmmulto^comoranmiicir «3 qititarcs ? quoy tectafitt 
cuitu.t neoDiimcouemtet peccita. ' catticvirctiiuoii 
fimiiladucruimc;accipcau> impucauft ons peccarum_ 
mcacfiliatinmt.e goaute ncccifpinruei-'oolus. m 
inrefperaui oiie dcus mcna tacuiiucteraucrnnt ota olla 
csrum mauibns ruis fo:rcs meaDiklamaretoiabic. m 
mecjSf ripemcDcmanuini' dicacnoctcgrauatacfiiepcr 
mtca'iimeo?:7apc:fcqucnti meiuanustua:comicrfosfii 
busmcJ llurtrafacieruafu incrminmeaduolnnsitipia 
pcrfcruuruii.faluu mcrac in XKlictiimeucosmtutibifeci 
mifericoidiiituaDOininenon ?iniurticia;mea;no aMcoii 
pfiidarqniiuocaititc.t-i ru/ di.i i i.tiv>fitebo: aduc;fu mc 
bcfcaittipiJTDcdiicaitri ifcr imiiificia; mca pno:? ru remt 
niirmurafiaurlabiapolofa. filHipicratcpeccarimci. :o 
O ucioquuiifaduerfusiulhi bacorabiradtcrtavitpeofi 
iniquiPK:ifupcrbiaTi abii po:rimo.<7 crutriioiluuioaq r« mnmltavadepn& apmia eniineteninfflBiietiragitarl 

fcur. ' < « es retHsinm mcu; ones ccudis eius igeneratjo 

atrihitariivqcnviuicdirnu' ncTKtiatioiie'. .Bcageiweii 

erlrariomcacrucme a circii iusc^riapsci'\pploiiue cte 

datib?mc. J utellecriitibi ta ffir m beredfrarc fibi. 7k ce 

b07ift>u.ueivinbncqgr.idi forTpcriroriffupfiuoBrxJitrj 

erw.7 fbmtilt&m rc oculos tfc#SW9Wbitaa!lofi!0 re 

meoo.UoHteticnfiaitcqu? fpeiit fupoesq blm tciTam 

?muluoi)hic uitiiirirfi.tillaricoUuw 

incbamonrcuo marillas cjirclurriroaoperaeo^. TI6 

eoe?irrigegnoapp:oriiuat faluaf ixrprr mnlraVrurem 

ad te. _ iiIm flagella prccv ; ^..i-js iw r.iluabirur nnulri 

rorielpareat in ono mifcrico tudmeVrunsTue. Fattar e/ 

diaarcuudabir. ■ eraininii qu"\idl.i[ure:iabundariaaric 

onoi erulrate iulh.-r 5!!,, Vnir:Titcrifjuiabif. Qccooi 

rmm ceo recti co:de . 3,1 |, piii fiip mruetcB eu. 7 i hi« 

ruamlticialibcramcDric, w*. gfpcririiipmfaci?. areruv 

Kectoflpecer. ^plaumw oo, aramorreaiascor.-Talareol 

Xulrarfium^twrcwor mfomc iarmifulriuct oo 

^oececcollaudatio 011 niiiiiij.qm adiuto^ urector 

ntetw_Diioicrtrw.i:ipf.,lre n fe. maicolerabifconio 

npoccccoafappfoUrrc itli. ltru5Ti"oiefcoci-?ipaiiimua 

^ararencatieiunnouujbri iarnuatnaoriclupnofqni 

pfallirceiivocifcratioe. -.:■.; admd$fnauim-?mr.e7 ps.ofc 

recriK e vt>»; oni 7 oia opcra «ncdiea Wim inoirfefe 

n- iiitmc. Tltirttrmias 1 tu <*J»lairocvno2e mco; Tn 

«JiciujmiaoniplenaeteiTa. oriolaudabifaiamea-aiidiic 

VcrooDmcelihrmatiuir:et maTucri 7 lerct. a.Tmficite 

fpno:iselusoi6Vr^co)r.05 orimmecuj^erultemu.jno 

Si'c.vi«ri l iirivtrcaqpuiari3 mcciUBiiiidipm. eTquifiui 

pouceaiirli-cfonriBobynos. omine.raudiiiirme:ierortt 

■■■• miearon-roisfraabcoar nipuflrribulariomb^meisert 

comonearocBinbirJrcBOJbc pmrme. ccedicead eumt 

Omipeoi.nr7facrafur:ipe ilfiimni.iiutiH-.-facieavfeiioii 

madauir-rcrearafiir . lierjif cofundef. .( ftcpaup clama/ 

npat palia gcriu" reprobar.it 111 1 1 oriscraiiciiuic eum ■ % $ 

co;Titatl t wiiplci ¥ 7rcp:obat oib^rribuUirtonib^cuis faliia 

oaliapriap»;. ktindliuiat tuteti5..lmmjctitasetu0C« mfni m drcirftu thnfrinm *»s ffpngnaimpiisitamrsmev 

icnpietccej ; nrt.ncT vio pprcbcndcarmaTlcuruJ 
tcquomamfuaiitecoris bca Tcrurgcmadnitoniimmibi. 
tusvirqutfpcraneo^n imc e ffundcfrflmeai coticlude 
tcorimMefciciiisqiiomam £ u-quunt 

nonemopia nmenbua cum. mc.oic.iicmecfaluerua ego- 
iuiteoesummtr efuncfr. funi. omundantur? reue 
(iiquirercGatdrimnominnen rcanturqucrentceammame 
turoirxmom enitefiiiiaudi nin. • ucrtanrur .rctrorfum 
Kme:timorc orii oocebo vof i confimtfawtorcogitMca mt 
q uiflcbomogvuttvitaoili bimala.)- iiinttamqspuliiis 
^toiceviderebonosio ro' antcracie5vcnrwa£elusw> 
HbeUuwatiiaamalo:ilflPia mim coarcns eoe.j- iarvinu 
tuanolcqualoouim.-n iuer lwumtenebrc7lubnai:iari 
teamaloT.facbonum: inqui gclusoriiperfequeneeos. 
repaeeTprcqucreea. culi uoiiwm gratiF aMcodert 
criifupiiiltosiaurcsems 111 inibiminrerimlaqucifui.fup. 
pKOseaisn nlciisaroriiui uacuc erprobaucnint aiam 
p facierca mala vrpdar o - ccr mca ., cniat illi l.ique^qm: 
ramemoriacor. i.imaucfc i<mow?capatioquaabfcon 
iiiHi7Dn>craudinircoe:icr dirapprcbedarciim-iinlaqit 
oibuetribiiUmouibne coc li cadatmipfum. -; nima au' 
beraniccof. i iiTraeoriebis tcmmcacniltabitmdomino 
quitnbulatofuntcorde.Tbii Tdclcetabitiirfuperfaluran 
rmlcsfpirmiraUiabir. ultc fuo. miuaolTamea diccnt: 
tribulariocsiuftortDeoib'? oommcquuifunilic.au. ri 
liPeranircoBOriso urtodir pienemopemDemanuforrio 
tuteoiaollj eor;vmn cx bis rumciuacsenum-i paupcrc 
noptcrct.flj cspccaorpef aoinpietibiieeum.;. urgen 
fima. cqodcnmt iiilhmi oeli ree telles imqui que ignora ' 
quent ,'i; edimer oomimie bammterrc 
animae ferno.'tim fuo:uin;er mbncbaiitmibimalaprobo 
riOTDeiinqucromncsqtiifpe nis.lfenlirateinanimcmee. 
rantico.o lo.'iaparriTfilio p goaurcmcum mibimole 
a icuterarinprinnpioTnuc fiicilenr:inducb.iralicio. 
fl n Rectosoccctiollaudatio,-! n umiliabJiiiiiiiciiinioaim 

Ifrpiiffno. TVfalmnpoo". mamiucam:?ornriomcam 
Xldicaoricnoccutesmc finu ineocoiiuertetitr. nuafipMtEmumfliiafifrcrti matignatocnitJturrupermeV 
noftnim fic complacct\im:qi ■ riiltciic-jlecenrurquivo' 
iugenafptriftaiusfic bumllt luntiuftictum mcam % Dtcant 
ahir. duerftimnicletaci l'r fetnpermagnificetujdomin' 
?conneneruntc6grcgatafu't quivoltmtpaceferuieius. 
fupcr me fiagella zignoraui ;tliguameamdirablriufti 
^iiiTipatifunt mrc cupuncci ciatn tttam : roca oie laudcm 
retnptaiicruittme fubfauaue tuom. -pfalmus Dauid. 
runtmefubfaiiarioiiefrendu y yjrttiniuftus vc nou oe 
crrit fup ine oettb^fuis. ^q o V-Aiiiquat infcmetipomori 
minequandorefpicies refti' cfftimoroctanteoculoseiuf 
tueanimammcamantaltgni uoniamoolofe egjtincom 
tatc eorum:a leonibus vnjca fpecrtietusrvtinucniatur tnf 
meam.Oonficeborribiincc quitaeeiuaadodiri. aerbaj 
clcfta magua iu popu lo graui oris ciue iniquitas z oolufno 
toudabore. Ooufiipergaut. luitinrclligcrcvtbencagefi: 
ancmibiquiadiicrfaucur mi l mquiratemcd-tarusctttit 
biiniquequioderunrmegi-a cubtufuo afnritomiiivieuoii 
tistanuunroculis. uonia3 bonc.maliciiauremnonodi' 
mibiquidcmpacificcloquc uic i ;nciuce(omtfcrico?dia 
banrur : i tn irociidia terrc (o tua:? \>i t .is.t ua vfoj ad nubes 
qucntesttoloecoffitabant. ufticiatuaftcutmontes & 
t&iUtaueftfuperrhosfii nidiciattiiiabiftismlta. . o 
umDtreruiiteugceiigevide minesitumentafaluabisoc. 
rtiitt ocnli itolti i. iclifti orie miiic : quea dmo; multiplica 
nc fcileaeotte ne otfccdas a tttmiferico:diatuaDeus.-Fr i 
mc.Q[ jcurge z intcndc tudi/ lij aiicbominiiin cegmie alap 
cto meo oetts meus t oomnr? m.t^fperabunr.xnetuiabutt 
mctin tii caufam meam. u/ tttradvbertateDomus cuc: 
dicamefecundujiuftiria^ tu Tto:;cnrevoluptaristuepo' 
aniooinitK-doJsmeus,ino tabiseos.. ! 110111.15 apiul tc 
fupcrgaudcantmibLir odi dt fons vitc : in lumnie ttio 
cantincordibtisfniscugceu vidimus lumen. P retcnde 
geaniinciiotfrcnecDicautci iJufcrico.*diatn cua fcictib^te 
uorabimus eum. . . riibefcar i iufticia ttia bis cjrectoalint 
ireucreaturfintulquigrdtjj/ corde. O onvematmibipef 
lanmrmatismeis. nduanr fupcrbie:imanus peccaccv 
confufioiicTreucrcnnajqui rieuonmoueattne. bicc Ratwuir. «pwnaimwsn» Miiiciiispctoymulrasjaft 
V^Qlicmulan knM SrmaiMiiilto» fr.6. J! omi 

T).iibusiioi,5ci>iiOT»fii' « «gsje 

cicntcs mic,uiiatc,n. m ti rcd.t.ifcor. ■ «crnuci Jfi?, 

«fciiivclJcncrarcfcci.i:ct ofmidenirirfemate.nb.e 

fucSmOjolcrabcitariim b-lftmiftorahitqipcccces 

cS-.cd.icni. pcm.il oiio perib.it. inim.ciVoon.inM 

Uacbo..icaic;iit.iutcrram vtl»norir.cariu.er.IOTa\ a 

iparccKmr..iiic„sc,„8. c ,rac-fic,ctcs<l,,c.,dmo;fumS 

Keioitooabittibi pcti ocficict.^ uniabirpccMin 

rioiiesccedieiui-licucl.ico : -cb, Jtn 

minovrituii-^fpcrilincoiT buct. u.abnd.ec ese. ber 

i&c.iii """' " ,'"" ;:£fi 

iiicridic -rubclitiiocllo oiioi r..slx.isp.i-is>criirav;aeii6 

S rSfcirboIc&cte def:,.-one rupponit maiuim 

reiTuffioncvn elincabira-r fua.l ,,„.o_:t„.rc„.rc,,u,:CI 

rScl ouefuro:c:nol.en.uti novid,iultuocrel,cr» riecfe/ 

r^tmX c,i8.aiiuiuim.-i meciusjucrens pane.rr c. 

Ksi.o»;ii,iberccli M b.itter dfcn.eillu.sibiKlictione cm 
fi e tiabucpufiliiinoeru ', •> cclmoama oifacbonnm 

Kccare "JftSSS 

fnS YLifuetiic hercdi bnsantotuidiciu-i no oerelu. 
rSiCTra^oelcctab.itimV e,ue.fanctosfiioo:in cKi-nu, 
ritudine pacre . n bfcruaMi confcr,iab,,.ur. J uB tpuniet 
prcca.corulti I' I ' , "E 

cuoeiib..sru.8.-tins.itirr,o Ijcrcd. 
bilcu-qniplpirirQjvcnMtDi/ feulufcci 

cscii :■ , ' i , l ,;'°" ee 

pcccato.-cs:iteda-iitarcn fun ccua ci.is loc]!.cr iudiclu. cr 

rTcorc» scnorup 

?trnSdcn.m-iosco:de i . platab,ii„r.-rcl,ccc-,„s o 

Kdmseoe inn-er.n co.-d.l r.dcrarpcccato:.»ffi«r, ; ;,, 

ipo":c ' '«V^SHSl : , . 

cltoc mod.cuiuliot"»pcr iinorCTclmquetciimin IM' ftfbiiaefuflnee oarimabtt tu$ 
cuiudicabitur illt. rpecra 
txmiinum7ciiltodiviamciuf 
* eralrabu te vi beredftace 
eapi as tcr ram :ai peri c.~i r pcc 
catorcsvidcbts. idiimpui 
fupcrcraltatum t eleunrum; 
ficut cedros Itbani. ;.-. r crjpi 
ftai i ecce non aat.ctucfmi ed 
«itocftinnetusloaiseius. 
Uuftodiinnocentiani z vidc 
equitatem: quonumfunt reli 
quictximinip t idfico. niufti 
fliitetiifperiwitfimiilreliquie 
imptojum incertbunt. ulu-j 
aiitemiuftoruma Pomino.et 

Ejorecrtu eowinrcpojcrnbu 
tto»is.St8djuuabitcost>c» 
min?zIiberabireosr eraete 
osa peecitoribus-T faluabit 
eoequiafperaueruntmeo. ■9-jOmuwiieiti rurorc tuo. 
^ %siiasmeneqjmiratua 
eoHiptasme. uoniamfogtt 
letueinfice funr mibnicon 
finnaitifiipcrmcmflnntuam 
jn oneltfauttas i carnc mea 
alacietrctucjuocparolub* 
Kieis afacic pccctoru meoru 
Qncnfem iniquiratcs mce iu 
perpdft funt caput meum. 
ncuf oniie graue jpauate fuuc 
fuperme- putrucruntz coi 
ruptefuntricariicesmce:a fa 
cte inlipieittteincc. .jjifcr fa 
etnefumicuruacusfunivfpj 
mftncm: tota oie concriltatuf ^retfiebar . 6 Honiam liJW 
mo implcti funt lUufioitibue: 
i noi t ctt fanttao in carnentea 
fflictttGfunn rjumiliatus 
iuinnnnis:rugicbaina gemi 
tii cordiamei. ^omiueonte 
teomne oetidenum meuniT 
gemitusmeusatcnoneft ab 
fconditus. o o? meti coturba 
tueinmeDcreltquitmevin? 
meailimiaioculoium meoc 
Tipfumnonertmecum. nu 
cimcirproriniimei aduerfii 
meapp;opinquaucrunt rfti* 
tcriiiiL itqiiiuirtamcerac 
oclongcfretcniiit.-iviui I'.^T 
-jucrebantaniman» 
luc.im. toiiiquercb.irui3 
latmbt (ocuti rtmti vanitarcs 
■r oolos rora oie meditabatt 
tur. ;soaiitcutt.tn4;f(irduf 
iiouaiidiet)-tm:rficutmutus 
rieaeefai, -tfacc' 
l iwmononaudiaisi 
t uoii babenein ore fuo redar 
gutioucs.' luoniamin re oc» 
iniuefperaiii tu eraitdtea me 
BeoetnatBi uiaoi 
rincqudofuperg.iudeit mi 
bi iuimlci mcr.r r>nm como/ 
ijefpedcsmcimpmemajrna 
loarnfrir. mc-vo i fl.i<;dla 
l\irusui*:3olo: nieu3incon 
fpecrnnicofanper. < monii 
Btm mcjin annuncia 
borTcogitabo.ppcccatomco 
nnuia anrati mct viutintr 
wnfirinatifiitquipdcnrt me inwutf.ouirttribuuntfflolfl populis adtnuentiones eftis 

probonicKtrabebantimbt: incmcnttte quontom ercclui 
qtioiiiamfcqucbarbonuate; eunomencms.O amarcpc. 
h ercrelinquasmeoominc muio.imaiuaijmfn.ctccit.an 
KMmr*KoifeelVei«ame: nunciaielwtiviuKTfJ iun« 
uiliJiUudabab.iAtioho 

Kusfalutismee. lorup.r quiamasimsiniiieawtuilJ' 

tn lU-tidadiiovumam. ctusifrael. ■ loru patn 1 W 

M bomiticin«lomil"crieo;dia liotfpuitutfco. B teutcrati 

tua.ft *fcnadnubco «critas principfoTiuincUempet:tl 

iua.T>ateriiotter. - oir-is.ni fcculafcculora amen.jm 

trc* lcctioncs cum rttbua rct atorotof ns eft furos ruus domi 

ponfonjsqueeruntoe vmw ne i coniolaros esmc. ant. tucafiuebiftoriaprete 
Ctficper rota KbdotiM 

yiatimferfcoMiBf 
niinefupcriioe.OucmBdi .,,. Xaudatedominumdecelis. 
jm ■pfal.nu^pfumXapicutus 
a . -rtDrpjCCclHtDi«autC5 
do J 'flppropinqnaiiinabicia 
Sm muaersoopcrareiiebraram 
fpcraui.nna.utc. .„!<.:,..:' li.idujiuurariralucisrficVt 
,i Scfl.iiduma S nim.Tcricoj inoieboiiemrambulemua. 
diirnamifcrcrcmctdcud.i^ -tojtimus ^ccetam IWCtte* 
rfDiferercaii 3iitcUigeelaino fc Kepicttfumus maiie ntifcn 
rcmmcudric.^.verbamea. «idiatua.: «tultamiiiusct 
Ttfup-a aiit Ocusdeusmc* dclcctatirumosinommbufdtc 
adtcdclucefisilo. Ipm. ^« oftn3 ,- ^rtlZF* 
ari toimcniis. fria.,.111* ■<.. onsbcuoifrael. ^pfuin. 

O0nnrcbo;tibioriequoni i gfe raiinrpnjwsaoK» 
■ ■ ■ . 
fus-efiirouuusiconfolatua elomadamquandohtde lena 
ee me- Q ere Kus faluator ad matutinasad rcrria; ad fe 
meuaifiducialiterjiiaiiietn» rtiadnonaiadvefperas^ct 
nmebo.Cluiflfbrtitudo mea ccptocpqHandoincraltimim 
ilauattteapominus:? facri>e teirumnoucmlectioiiumcue' 
mibiin fatutcm . |,auri'erifl iiencrunetNiiuncuradurraj 
30[iasiu.Taudiooefontib?faI sfitnimilectioYiiiitituradw 
uatoiis:toiccti6iui|[aoicc6' IRpriekifoncbriftelerfo 

fitemiiii oomino ct inuoeatc Kprieieifon.-paicrnoftcr. 
nomcu enis . D otas facite i £i uc nos iitducas in tetnpta. Sed libcm nos a malo ameti . ges mc Wie y fopo Ttnodaboi 
^odindomiMcnnIcrcrcmci tatiabismeTfupcrniueoeal 
Sanaaiam mca q; pereaui tiLii babor . uditui mco oabig 
«nucrtcrcdomiiicviqifcqiio fiaiidiu"deticia;:7crulrabtit 
mtmaWgtftofyQfiaerm oHabumiHata. uerrefacie 
ce.Omlidommirupcr iultoe tua;apeccarismeiSToestm: 
^taitrcEtcmsinpJccca eo?u; qtateemeasoele.Ooj iiiun 
■Cofitcarmtiliidncciaoparon: ducreaiiimeoctts^fptimre 
^t raiicti tui ctulrcnr. nomiitc cmimiotiaiiiuifccribusmeifl 
f,i[iiiifacrcsc.-ereraudiiicBi 1 1 ep;oiciasirieafacieriia7 
dic qira tmiccaucrimiie rc. (t fpmriir.iiicrii tuiine aiiferae 
rcsccoaicrtollcillos-cfquci amc. ricddemibilcritiajfa 
efenro.S_i.ii p-.iv tn viij.iu' m.i, luurio tiu :-; ip:i p;iiicipa!i ? 
*tabiijidaiiriaiijrtirribusniis firmaine. r ■ occbo iniqtios 
DrcniiJGp;ooiiicn»ndc[ibtis vrasruasrfimpijarttccoiier 
cIcfiiiK-tie.Rcqmccrcriridoria teur. iberamcfaujTumibus 
cisdomiiu-.-rlurpcrpcrua lu/ ncu*oe?fatarfemre;?crat' 
rearcie.ficquiclraurmpacc. I tetftHsK 

anicn,nnciTaudioroucnica; nmtebumcaaperiesiias 
ttonm ttmea&t* ynftt, mciiaiinnncinbitlanderiiam 
3fctwcmcidr?tccii mfir^ffre&mfiriii w 

^l-.boIocauftisTiid 
omttia-ii tfccttdiimtiltitttdi pelctcaberts. ■ acrificiiidec» 
nciiiircianojiiitijariiticlcuu/ fpirituscoiitribuhttiscccd 
Uutcaccniea. mpli->lauaiii mtiitbumiliatiiocusnopc/ 
nbimquitatemca:? 3 pccca- fptrieo. ftUgfttltewmine 
tomcomundame.o minici tboiuvolniuEcnufPorcw 
tatciiimcamc5ocorcnofco:7 edificciifimiri bicriifafem. 
pcccaciimciicoiitramccfcp . .. ... ; ; ;iT iriciu; 

■ il>ifoIipeccaiiirm.ilu;cc- iiiftrcicoblarioncsirbolocaii 
ramrcfca.-vnultilrccnsircr fh:r»uciiiipoiiaicriipcralra 
rtiombusttuei vnica^aim- rc tiium vituloa.r-t loria. 
dicans.Rcceeiiiiiniquitaci ^icut . v.i : t wiiiatfupnos 
buoconceptiiG fum:? 111 pec mifcnco;di.i tua diic.f t falnta 
cariscoccpicinemaccrmea re niii fctWoqmii rmi.E»mie 
iccui oilc dcusvimmkoniicneitos.eto 
yiirimccrtaTOCiil&itipiciitfe ftAlefacieniatfaluierimus. 
tucmauitcftaftiiiitbt. fper lDoniniecy.audi.Doiiiiiii;seo. Onnoee wmmkfl *el Mm 
po:e qualis euenerit cuuifrra 
^jafccudiicprepus eri«ent 
fidprimamWm. ^amlucta 
•cjfalm^fccusinnoniinetuo 
•fcfalmue. :£eari imaculati: 
^falmu-: . ■ftctribuc feruo . 
•^Etlm:- e tluicuiiqj. Xe 
iuoctm? giuiscDiie. 
«s ve fupra i omca. *ocad 
incr.0 cpquando oietum tuertr 
onee)faudi.etclamo7.MCitur 
biesad?plerjKium, quando 
firoefena,w.rf5iftrcrcm«. 
tot? ps-6t wniat fuper uol. >'■ 
fHpcitinoranotu- £mc «MW 
pater.: ectera..aius hwas i 
ucniefport otcit PnMLyena 
Krrut^Siw» JdW» 
musoco fauttarittoltro. 
^enitcbrmimB.Ttocte uir, 
*ln feciin jo noaumo. arir. 
totnode 

3r.teultodia5ViaG 

meae.vtnonMin 

quamlinfiuattica, 

pofnioitmeocu/ 

ftodinm:cum?firteret pccca 

ro;aducrtiimmc.i > hiiurui 

etbumtiiatiisfumyfiluiabo 

nieioolcw meus reuouatus 

eft.a6ca[uiteo:nieumintra 

nici m incditaiioemca cxar 

defcetisniB.U octituflfunii 

ImguatncanotuU' 

nnnefinemeuj.fftiiuma-ii 

picru meorquis e vt lcia cjct 

l5fitimbi.Hcccmc!ur.inLes pofuifttoies nteoe:T fubftan 

tiameataq"$iiibiliiarcte.ae 
niiuerfavaniras:ois 
honioviiies.aerntntima 
(anepenranfitbofufiurtra 
conuirbannvi Ixf.um5.1t 1 
igncc-atcuiconccrcsattit ca. 
tnucqellcrpectattoinea 
no ne oominue i 1 lubltatma 
nicaapudice. boib"-mt 
quitatibus meis enicme .op 
p;otoiii infipienti oedifti mei 
O bmutui 1 no aperui os me 
u; qm tu fccffli : amoue a mc 
plagas meas. H fcstitudiiie 
manuftueegooefectliimcre 
pationibusproprci' imquirj 
rcco::tputftiboie^ etrabe 
fccrefecilriiiciitarancaaiaiii 
cius:verumtfi vanc ?rurbat 
oisbo. S jraudi oronemme 
am oominc:T oeprecationes 
mea aurib"? pcipe lacbtrmas 
meas.O elfleasqinaduena 
e<*o fum apnd te:i peregnn* 
ficut oes pres mei.K emitte 
mtbivtrfrisererpnufq} abe 
ant:?ampli?n6 ero. ps.oo- v, minum:-rinreiidiiiuibi 
6 teraudinitpreces meas: 
1 eduri t me 0" laqnco mifene 
?oelutofcds.Htlrattiituip 
pctram pedcf mcos: oirrerit 
grcirufmcos.fi' timmiiitm 
os meii canticti nouti:carmeit 
oeonollro.o tdebunt inulti 
1 nmehir;? fperabunt i 0110. jiMrtieVirciiiiiedrttoniM adadinuandunmerefpce. 
fcmfpesrius.fiiorcrpcriti onfimdjmurt rciicrejrui' 
rantrarco i mnituae f.ilf.ie. fimul qui qttcnint anitnant 
Dt u[tafecifiiruDominct>eii8 meam.vrauieraiiicam.05 
meiiemnvbiliarua? codta ncrranrur retrornrs-rreucrc 
tiouibnsruie.nocftqmerimi anrur.tjur uoluiir mibi mala, 
Iie fir tibi. nmmaaitl i lo F erant confcfrim conrufw 
cutnsfum. multiplicatifimt ncmfuamquiDiciintinibieu 
fupcr minicrtim. • acnficui jjcenw. • -: rultcnt ? lerctur 
loblatioiieuoUiiftfcaiircs au rtiperteoinnesqucreiites te 
tcin; pcrfccifti mibi. h oloca toicant fempcr iiragnificrf 
uftimupropeccato non po Dominus. qui oillgtmr faltirii 
ftul.irri.ruuc ni.n ecccvcnio rcriiimt. ^oaiiicm mendi 
3 ncapirclibri fcriptum cft cueuimt pauper.Domtnne 
cc me ut faccrcm uolunrarc follirirue efr mei. diuror 
tuamoem? me9 volin.7 lege meueiprorcctormeustuce 
tuajiumcdiocordiemri. oeuemeusncrardaticris. 
KnnuncfauifufritinmtiiLiiii ■ loriaparri. ;r;r Utliodeli 
inecclcliamatma.ecceliipia qtiammlinguamea..iiir © a 
niea noit p:obibebo nomine napomme THalmusDauid. 
tu fcifti.T uftinam tuam no T3£aru9uirquiintcligitui 
abfcondidi m corde mco.wri JJ per cgcnum i paupcrcm 
tarcm ruam i falutare ruum in diemaia libcrautt eum oo 
oiri.il on ablcondi nnfcri mintte. : : oinmue opem fo/ 
eordfam tuam ? veriratem rat ilhfuper lectum oolorie 
tuam.3 confilio mitlto. u eiuevniiicrfumftrariimeiiis 
mircmoomincnclongefaci vcrfartiiitmfinnitateeuie. 
ae miferarionee ruasamc ft goPtriDomiemifcrcfmei 
mifenco:dia tua7 \>irae rua fanaaitimamnicamquiapcc 
fempcrfurcepcrurme. Orn cauitibi. tiiiinirimei Dite 
circuiidedmmrmemjlaquo ruitrmaIamiW.quatidomori 
riimnoiieftniimcnif.compre crur i pcttbir nomcn cius. 
bederuiirmeiniqiiitarcsmce f? t frtgredtebaf vrvideret 
3 non potui vr ndcrJ. . . til vanaloqiiebatiir.coieuieco 
tiplicare fimt fupcr capillos «regau 
capinsmei.icormcmuDere diebariirforae.7loqucbar.ur 
linqititmc.Oomplaccattibi inidipfum. i ducrfri niefn 
oomineuteniaemcdomine furnbaiitomnesimtniamei. aduei-fum me«s(tabaiitma d mc iprn antma mea ccn 
lamibi. crbuiniquninccn turbataertproptcrcjmemo! 
ftituertit aducrfumme.iium crotmotcrraioidante.s ber 
quid qut oormit n6 adiciet vt momj a mom 
rcfur^atffi tcmmbomopa fusabinuminuocat.m voce 
vismeeiqiiofpcrauiquiede catbaratbai 
bat pancs meos . magnihca' crceifa tua i flnctus tui 10?« 
uit Uipcr mc fuppUntarfonc me tranficrunt. l n oic man 
uautcrxmiicmiferefmd oauit dominue milencoraia 
iffufciramtftribuaeis.: n fitamvnioctc canncum eius 
boccosiiiouifri quonia uoltii' pudmcoratiotMuitemee 
Ihmc.quouiaiiinongaudcbit oicamncofuceptormcus ce 
inimictis meus fup me. e uarc obllttis cs mci i qua 
autem propter innocentiam « eontriftatus mcedo.tHim 
fufcepilVzconfirinammcm affligit mcimtnicus. '. um 
confpemituout ercrim. \c coiiti-inguitrii; olfa mca er : p 
nedictue Dmisoueifraelafc baiierunrmibi. qm rribulaiw 
culocm fcculuiufLitfiar, mc Immirimci. um diaic 

QremadmodumtSfider.it mibiperltiitrulos oiee.vbic 
ccrtiue ad fotcs aquarii ocue tuiis- uare niltie ea 
Itawfioercitauimameaadte anfinamea.-rquarcc5turbas 
ma iuc.1 ad mc. pcra m dco quontam 
Bcuinfontemvituim.quando adbucconfiteborilli.falutare 
Tatia ; i apparebo ante faeie TtUttie mei * oeus me?, ; k> 
oei.K uerutmibi lacbryme ria patrii fitios fpintm fco. 
meepanesoieaenoctc.oum P icuteratin.prmcipio.-anc. 
oiciturmibtquotidievbieli Sanaoomincamnjaminca; 
oweruue. h ecrecordatus gapcccauiribi- 1 - «ructauit 
rumrzcftudiiumcamma me -'" ut ' -mv 

flmquoiiiuiiuraufiboiii iocii ^nsauribusiioflnsau/ 

tabcrnaeuli admirabiiis.vfa I diuimus pfes nofln a» 
adoomumdci. roceeruf' uuiiciuerutnobis. pns q» 
tactome? coiifeiioiiie . fonus operatueefioiebuecopT m 
epulautis. O uare trtftie es oieb^arigs. aii? tua ser.c* 
animamea.? quare contur nifpdiditiplara(h"coc.arrti« 
basmc. peraindeoquoni ltipplo67crpulifticos. M* 
nm adbuc confireborilli. falu .n.igladio fuopofledcnit fra: 
«reveiriiflincifoeiismais tbmMaeo^hHostmea^. £ ft «x oextera tua % feacbiu; 
tuu" t illuirunatto vultus ttti ; 
qm ?placuifh in eis , m u cs 
iperermcuszoeusrneu8:g 
madasfalurestacob. ihk 
IimicoB nfofvetikibim?coi' 
nu sinoietuofpjicin"ifurge 
tesinnobi6.il6eni 111 aixu 
meofperabo.s gladi* meus 
uofalttabitme. M aluafti eni 
nosoeafiuficntib^nos.-? odi 
enresnosconfiidilh.:! noeo 
iaudabitmirtotaoie:? m ncv 
mine tuo pfitebimur tibtin fc 
culn.Oiinc autem rcputifti 
3confi]diltiuos:fiionegredi 
erisocuoiVtutibus noftris. 
piiemffinofretro.*fiipoft!iii 
micofiifoB.-73'odcrittnos Di 
ripiebanEfibiVrjCdiftiiiosra 
qj oucs cfcaytz tn geribue oii 
po*fiiHitos.aedtdimpopu 
lii tmi fuic pcio:? no ftttt multi 
tudo comiitatiombns eoru*;. 
p ofuiftinoaobprobMuTtci/ 
nis ncftris:fubffliiackme ec 6 
rifribtsquimcivcuicu noftro 
funt. P ofuifti nos infimilitu 
dirtegecibus:c6mocione ca' 
pitisfpopu[io.rr.otaDic ve 
recundta mea con tra nte e co 
fttfio faciei mcecoopcruitmc 

uoce ej:p;obrantis z oblo 
tjntisafacie iniratct ? pfeque 
risj* ccomnia vencrtjrfup 
nosnccoblirifunv? K* inioj 
noesimusinteftattiefotuo. 

t no rccclTitrctro coi noft? loecltnaflifemitaenoftras a 
via tua. Q. iri butmhalh' nos i 
locoafmctionis:? coopmrit 
no9vmb;amo;tis. feioblin 
fum^nomc oi noftn:i 11 erpa 
dtm^man^noftrasadaeriaLi 
enii.il oneoe* reqnirec ifta 
ipe eni nouitabfcodica co:dif 
O rii .ppterte nio;tifiamuv 
totaoiccftiniatifuirtttsficut 
oucsoccifionis. gryurgciire 
obdcsmis oric:e*;urse? nc re 
pellas infine. Q,uarefaciem 
cna auercis obtiuifceris iopie 
noftrcztribulatioms nollre. 
G,mbumiliacacftinpuluere 
uia noftra . coglutmatus e m 
tcrra verer tiofter. fi xargc 
oonune adf uua nof;i rcdimc 
nos,ppternomernu. fr,o6. 

e*Kuctauicco;mcuverbii 
bomiDico ego opa mcai 
regi.rjingLiaiiien caLimus 
fcribe veioatfcvibetis. pe 
riofusfonuaj5r"tlijsbominu5 
oiffufa cft gratia in labijs tmf 
proptercabenedixitte oeus 
tnetemii. ccingere gladio 
tuofuperfemnrtuiipotecilli 
mc. 8 peaetuaz pulcbriti*. 
dtnetuaintendeprofpere p 
eedc i regna, p ropter ■veri 
tatc i iiiiutetudriie z iufticia: 
i tfducet temirabiliter oerte 
ra tua.8 agitte cne acute po 
pnlt fub te cadcntin co*da mi 
micoj*regis. Bcdestuafis 
infcculum fcculivirga Dire eaoiiisvirgavegnieui. tte toiiomt '■■ adt«tor._ 

tffti tultitum t ortilti iniqutta :|» • '»«? 

tem.proptereavniiiteocns Ltaouib* 

Dusti^olcolcticicprccoivfa qucuiueneruninosuimts. 

tibustius.frjlri-oigaww» P ropterca non timeoiinua 

fuaveltimeutis tuis a oomi dum turbabitur rcrra? tran 

bus eburncic.cr quibns oele ffcrcntur mdKB m cor maris 

ctauerunt te filie regum m onuerunti turbarefunca 

bonoretuo. llitirrogiua n que corum:cenrurcati funi 

rerciis tuis iu iicltitu dcaura montcoin forticudinc ciue. 

to.ctrcundatavaricratc. u tuminie impccus Lettficat 

difilia i uide i iuclina aurem ciuiraten;. oei tmctificmuc ta 

tuam:?obtiuifcerepopuUim bertiaculum futim altiffiiim» 

tuumi oomiim pac:is tui. - eusin mcdio ciusnon eo 

tcoucupifcetrcr oecorem moucbiwr.adiutibircam oc? 

iuiitmquoniam ipfe ett oomi maiie diluculo. onciirbare 

nusoeustuus sadorabiir eii fmitgciircf-Tidiinitaujnt re 

rfilterrriimuneribttsrtil gna:oedit tioccm fuacmota 

tumtiiumreprecabiicurom/ clt terra. , ommus viraim 

nes Diufcesplebts. mnie itobifcum: fiiKeptornolter o 

clonaciusftliercBis abintus usiacob. . cnitctviiicteop 

ifimbrcisauR-fecircumaiuic aDomiuiqitepotiiitprodutfa 

ta vanctatibus. dducent fnpcr rerram: autcreue bella 

refli uirgiuesport eam:p:ori vfaj ad. finem terre. rcum 

meciusafferenrurtibi. ffe contcrcc i coufrtngct omta. 

rcnturiitlccitia-retulcationc sfcuta comburct 13111. . ; aca 

ndducentorincemplu5regi8 tCTuidetcquoiti.i;cgofum 

propatnbustuts nati funt oeiiG:cralcabo:iiigeitt!bulT 

tibtniii:eonlliciiescosprinci cralralw uucrr.t. . ciniir* 

peafuperomiicmterra. c Stutiinuiobifcum : fufceptoz 

niorcficruntiionimiscuioo/ twfteroeus iacob. ■.■■ ■ 

itine:momm'scncrationci ilaiidircma 

cenerationem. ropterea mbiis:uibila:cocoin vo 

popiiliconfitcbunturtiNin c ce ejrnlraiiome. suomaoo 

remum:? in fcculum feculi minuscrcclltisterribili^rci; 

«loriapatriifilioTfpi:itiii. magnuofuper omnemrerra 

kurcratiprinapiOTnunc. ubiedt populoe iwwie.* 

,«,[ «rortamtcormeBmBCrbu gentcs fub.pedibus nolme. ri. fcjlegirnobis bercditaresfii 
Bt]i.tpcdniiJacobqiicmDi[e/ 
yit-^t' feenditoeiisiniubilo: 
pominus in uocc tube. P fal 
lite oeonoftro pfalWte: pfalli' 
tereginoftro pfallire.O. uo' 
niam rer omnif rerre oe^pfal 
litefapienter. _U cgnabit pc/ 
tie fuper gcncce: oeus fedet 
fuper fedcm fanccam fuam. 
Principes popnlorum con / 

frcgan funt cum oeo babra 
am:quoniairi oij fortef terre 
fcbemecer elcuari fiir. S li.i 
■& Soiurcr 111 rribularionib? 
oii. auribus peipe. fe. Mind. 
I j ''i3gnus oomiue i lauda 
i^-bilisnitme.7 in ciuirate 
oeinoftriin monrefanctoef? 
Hundarurerulrartone vni/ 
uerfe rerre:mone n>on larers 
Aquilois ciuitas regis magnf . 
"O.eus in oonnbus cius eo / 
finofcetur:cu5 fiifcipieream 
C uonii ccce rcgcs terre con 
gregaii funt:conuencruntin 
vnum. "V pfividenree flc ad/ 
mirarifunt conturbari funt 
commoti uinc:trcniorappre/ 
bcndir cos.I bi oolores vt 
parturieutis : in fpiriru vebe 
mcriconcercs naucs tbarfis. 
icutaudiuimuefic uidim? 
fnciuicate ooinitit vircntuni 
irt ciuirarc oei iwhYi : ceus fun 
dauiteamin ctcrmim. c< n/ 
fcepimus oeus mifericoraias 
tu.im.iii mcdioftcmpli tui . yi ccundri nomc tuii seue tlc 
% laus tua infinee terrfciufti 
eia plcna cft oertera rua. II e 
teturmone fr-on i crultentfi 
lic 1 1 idc: , ppter iudicia tua tx> 
mincO trcuudarc ffon i co veftra in virtute ciue.-z oi 
ftribuice oomoa ei' vt enarre 
tisinprogenie altcra.Qtw 
niarn bie eft oeus oeue noftcr 
ineternu^tin feculumfctuti 
ipfe rcgetnof infeeul8.t« ttS 
v,y ^ditcbccomucegetcs 
/3 auribiiBpercipitequiba 
birariforbem.aiti^friucnc 
sfifij bominum ; iu vrai&iucs 
i pauper. O b mcti loqucrur 
fapictia: i mediracio cordis 
meipnidenciam..r nclinabo 
in parabolam aurcm meam: 
apcriamipfaLterio propofiti 
onemcam.i '; urtimeboioie 
mala: iniqwtae calcanei mei 
circudabitme.o. uicofidunt 
inuirturefua:7inmulritudie 
oiuiciarumfuaru glonantur. 
P ratcr rui rcd(mitrediet:bo 
mo. no oabit oco placarione 
iiiam.£* tpreciumredepcio 
nis anttne fiie.? loborabit in c 
ternum i viuec adbue in fiue 
:0 otiuidebicinceritumcum 
virterirfapientcs morienree: 
fimulmlipicne i liulcusperi/ 
buncer t relinqnt alienisoi 
uictasuiaoifcputcrum illorri tttrtinfeorarriT.eternuiii.rna vm. foIvfoJttiYftB adocc» 
bernaaiiaeorummproncnie fimirtjlyoTi fpcctes occcria 
«pwgeniejweauerutunomi eius. Oe^matnlefle rcniet: 
nafuaintcrrisfuie. .'"; omo oeueiif ■ztionfilebit: :■ gnis 
cumibonore elVetno iiircllc inconfpectueuieerardefceE: 
jnt:comp.ir.itus crt iirmenris i m civcuitu ettie tempeftis 
infipicutibus t ftmilis fac vahda. aduocamt cclum 
tueeftiitie. Occ uitf illojum Pcfttrfiim : « terram Difccrne 
lcidaltim ipfie:Tpolteato:c rcpoptilumfnum. on^f^a 
fuo compl.icebimt. ' : icutin tcillifaiictofclus:quio:dtnai 
infernopofitifunr:mo:sDep3 tcframentum cius facrificia, 
fceteos.tJ t oominabmuur tannunaataircctiiulhciaj 
eoiumiultitiimatuthio:? au eiueqiiomamDeusiudeyeit. 
jntiumeommuctcrafcetinm udipopuPmcusTloquar 
remoagloria eomm.O' ere"' ffrael:? tcmiicnbo: ribi oeus 
tamenDeus rcdimcr .nrimaj oeustiiiisciTo ftitnviJ 011 in 
meam oemma tnferr.cum ac facrificiie tufs ai-<ruam ta be* 
eeperitmc. )7 cnmuerisciij locauffaaurcm tua 111 confpe 
Wues factus fiicrir bomo: z aa meo funt femper. I> on 
cum multiplicora fiiertr gfia aecipiaDe oomo tua vitulos 
Pomuseiue. 1 uonia cti itue neojoegrejribusruisbrTCOS 
rieritnon fumct omm.i : iicib 1 1 oomam mee ftmt omnes 
oefcendctcunieo<rlo:in cius fcrcfiluariimriumcntain md 
Q,uUammacrHvuaipfuis ribns iboues. ognoufoui 
benedicetur.eonfitcbiturtibi volatilia ccli:-r pulcritudo a/ 
ctij beuefcccris ci. 1 iurcibit pnmceumclt. -icfuriero 
p%p?oiicniesparrumuio:ii: noiidicamtibi.meueerlcni; 
«vdumcrcrmimnoniiidcbit orbistcrre Tplenicndoeme. 
Inmeii/F; omoeumi bonore . umqmd manducabo caiv 
elTetnoniiiteUcrit.-compara nestauro:iij:aiitfaiiguinem 
tus eft iiimcnno mfipictitib'' Ijrrconiiii potabo. ) mmola 
«fimilipf.ict a e!iil!is. !o:ia Dcof.icrifidnmlaudie:Trcd& 
patri 1 filio 1 fpinrui f.mcto . altilllmo vota ttia. t tuoca 
Vvicuteratinpnncipioiniic mcin dic rribiilariomsz eru> 
Tfepcr. ■"■ aunliun pnpirc ij amre7 boiionfiabieme'. 
bQatwoibe 1 . Detwr. PeccatoriautemotritDe^q 

"TT^eus Dcoram Domfniis remciiarrasiuffia.ismc.ir^ 
*-'(oaitusevl:iiKXMHi[ter alTuistcffametiimcitrjoet^ui -uveroodim'Dffcipliii3 ip 
iccilhfenitoiieG mcoa retror 
liy.a idebas fure i currebae 
tneo:?aiadiiIterie {wtione 
tiiBponcbasj. i stuiiabuuda 
uit!tiaucia:ilingua tua cona 
nabatoolos. edesaduerP 
fratre ruu loquebaris i aducr 
fus filiii matrjs ruepoebas fca 
claUi, bcc ferith i tacui. rifli 
niiiitjiiuqiicq-crormliimliu: 
argnacciltatuacontrafacic; 
tuam. ntelliiiitcbccqui ob 
ufrimini Dea:nequado r.ipi.it 
■rnofttqui cripiar. acrifiri 
UiIaiidisboROjifkabitmc:? 
illtciterquo oitedaiHi falura/ 
reDei. •ptM-.m ..,>: • . 
. ^ vidgloriarisin malicta: 
' t quipotciisesiuiniqiii/ 
rate.T ; otaoie eogicauit iu/ 
Itirialmtjuatu&ficutnouacu 
laacutatecilhoolu.^ , ilerilri 
malicia fupcr bcni^iucate.ini 
quicatcmaaieqjloquicciuica 
te. ^ilepfn omnia vcrba p 
cipitationiB:ltngua30lofa. 
proptcreaoeus Delhnette 
in fiRccucllct tei emigrabit 
te oe tabcmaculo t uo.i radi/ 
ce rua xx terra vinentiu". Q •> 
debunruifKztimcbunt? fur> 
cuirridcbut i cicctcccc bog 
noupofuit Dcum adiutore fu/ 
«5. cdfperauiun mulricu' 
d me di iiiciaru fu ay 1 prcualu 
iciiivanicatc fua. go aute 
ticouuafruccitlcauitDomooi fperani in mifertcoMia Mi in 
c ternu" 1 111 f cculu feculi . n on 
ficebo: cibi iu fcculu" qufafea/ 
Ih: 7 crpccta hj uoinc ruit qm 
bonii elt ih coufpcau frnctop. 
tuorum. hit;. D cus Dcorus do 
mmusIccuruseVr.^molaOco 
facnlicifilaiidis.ftrcdde alnf 
timo toia tna. V. 1 accrdOE fs. 
5/iatmifcrico:dia< 3,, taudib? 
SmptiUSLluaineabimil/ 
ftiaamca.(*5. tfDiferere.imr . 
Sauitarcvulnismeii $em& 
"pialmiiaojuid. 

Ivdica tue oeuf 1 offccrn* 
caufa mca dc gcnre non 
fancraabbommemiquozdo 
lofocnpcmco. uiatucsoc 
us ftvcirudoinea quare me re 
puufh.-fqtiarcmftis inccdo; 
Driatrligttnicinimicus. mit 
teluccmtuamtvcntare tui 
ipameoeduterunt tadduxe 
runt in montcm fanccu cuum 
1 111 tabernacula tua. t irro 
iboadalcafDeuadoeuqiti le 
rificatiuttectircmeain. u.oit 
fircbor tibi mdtbara ocus dc 
uemeus:quarctrifhsesani' 
mamea:?quarepturbas me 
pera in oeo qm adbttc con 
fircboriili falutare vult? mei 
tdcus Rieus. joria. 
adtcDcluceutgilo Dcns^. 
Dctis Dcus incuG. v; Oncci* 
, • SoDiriiiiDimidio. «pn 
O oiej: mconi vada ad por 
tas infcri. ucfiiii refiduuaii riorummeOBrsiri no videbo 

onnioctiinterra viiiencium. 
' on nfpiriam boiej vltra: ? 
foabitatore qnnrm-. enera 
nomeaablata £z ouoluta efi 
a me quafi tabcntaculti pafto 
tu P rerifa elt velut a terete 
vi ta mea oii adbuc oidirc fitc 
ciditme.tfmaevfqjadvefpe 
ram finies mc. pcrabas vf 
(pad mane quafi leo fic contri 
utt otaolTa mea . c mane 
vfqj ad vcfperam finies mc fi 
cutpultus brTundinisfic cla 
marwmedirahwvrcolumbj 
ttemiatifimtoculi mci: fuf 
pirietesinercelfo. ffev/j 
pactorefpondcpromequid 
Oicam aur quls rcfpondcbtr 
mtbiquidipfefeceri;. eco 
gitabo tibi ocsinos meos in 
ttmantudincaniiiiemcc. o 
minefiftcviuiturintalib^vi 
rafpirirusmrico::iptesme t 
rinificabismcecccmpacea 
maririidomcaamariffmia. 
(Tuaureeruiiriaia; mea vt 
noperircr.-,piecilfi polt tcrgti 
tun oiapcccata mea. uia ri 
infernus confwbirur ribi ueqj 
mo:s Undabit te no crpi-cta- 
but qui oefcendiit in iacti veri 
taterulr iuens viuensip 
fecofttebirur tibi ftcutiego 
bodie.paffilijsnotafaciefei 
ta te tua. Soomie i ,1 luii i u c fae 
«pfalntos nollroscantabim? 
«icnsoieb^vite noHrcmoo motwminf'.in. .TuiictfsdicW 

mtenoftrefatoos nos rac dnc. 
^^nciccltislaijdatcocuj. |& 
Xaudate-^flp«"lii-11oj:pre: 
ccfiit-bvnums .£«e tam no 
ctis. '" ftcplcnfumns. ni "$n 
oomooamdpucnfmfrcttrede 
noneOmjplcbifiK. ^Scnc 
dictus. ■ ;:r pftnmocB ■Jnmanutuaoominc 

omnesfinesterre. ventte 
floctefiirgentes. 

auwrcr. 

^fritinfipiesf cor 
aefuononetroe*. 
C orrupri funr ec 
abbomtnabiles fa 
crifuncininiquira 
tibusfuismon efl qui faciat 
bonti . T.eus oc celo profpe' 
ritfuperftlios botninmvt vi' 
deatficl) intelligcns aut regj 
reusoeti u'mnes oeclinaue 
ruiirfimulimjtilesfacti funn 
noncqiiifariatboniimon elt 
vfqj ad.vna.£: onne fcicrom 
ncsquioperantur iniquicare 
qitioeiia r antp[ebcmea'ficut 
cfcapanis,< "i eti no iuocaue 
runrilliecrepidauenint timo 
rc vbinon crac timo:. uoui 
amoeusoilfujauirofiiicoiiK: 
qmbomtiiibusp[accnr:confii 
fimntquoniam dcus fpreuic 
coo. itispnbircjfjvii fauj careifrael.cfi conaerterlt ao 
miltuecapciuicaicplebis fue 
crultabitiacobitetflbiturif/ 
racl p&lmiisaautd. 
/t ^audi oeus orationem 
v*- tncaineciefpejteris dc/ 
prccatione mea : intcde mtbi 
■ieraudime.Goiitriitat-'ftt 
Mccerarationcmeazcoucuz 
batusfiiavoccimmici:? tri/ 
bulatione peccatons.a. «0 
niam Declinauerunt in me ini 
qwtates i in ira molclti cr.ni t 
'tnibi-O ormedcontprbacti e 
inmerffecmidoinoitis ceci/ 
ditfupermcjTi imo."» tfmo: 
Wnerunrfupcrme.-T cotejrc 
runemeteiiebre.6rDi.ri oa 
nabit mibipennas ficuc colii 
be:? volabo i requiefca . c 
ceelongauifusiene;? m.infi i 
folituduie. rpeetabaeujq 
faluii iiic fecifca piifilauimita 
refpincue ?tempcftate.P re 
cipicaPommcDiuideUnguaf 
cop: quoni.i vidi iniquitatcm 
: coutradictione iu ciuiiace. 
p ie ac noete circiidabtt c.i.j 
fiipermuroseius hiiquitas: 
1 laboiin medioeiuei hifulh 
cu. tnenocfccitoep[atefs 
eius vfura-zDolus. uomi 
fiintmictiemeusmafediriflj 
nnbi (uftinuiffem vtique. 

tfns godcratmefupcrm 
magnaloaituefuiffecjabfco/ 
didilfem meforfitaii abeo. 
T, « vcro bomo ynanimia ; but timts 7 not* mcu«.Q ni ' 
titniil liiccn > Dulccv capiebjt 
cibos iu Doiiie Dci aiubulaut' 
mus cum contenfu.g;etiiac 
mo:sfuperillos:?Dcfcend« 
iniiifermimviuctcs.Q,iiotii 
am nequitic inbitacuffs eop 
imed 10 corum. £0 auteaa 
Diiiii clamaui:? ons faluauic 
mcti efpere 1 mane 1 meri 
die narrabo 1 annunciabo: ec 
eraudietoominus vocej me 
35. ] <; edi met m pace animaj 
meaabbiscjuiappiopuiquat 
m ibi q uonia iter inulcoe crac 
mecii. raudictoeuftbumi 
liabitcos:quieftanre fecula. 
.(i on cmm eff fllis commti' 
tatioinon timueruntdeuim 
erteiiditmanumfuam in re/ 
trtbuendo O ott taminaueni t 
tcftamentum eius.oiuiftuint 
ab ira vultus eiue . et appro * 
pinquauic co: illius.tn oliti 
tiini fermonee cius fupero 
leum:? ipfi fnnt lacula. "»" a> 
ciacurajtuam fuper domi 
numffpfereenutriet.etnoii 
oabf cfn eteniU3 ftucruationc 
iurto . ii vcro oeue oedu / 
ces fDKM puieum mteritus. 
iri. fangiiinunu oolofiuon 
Dtmidiabuui oies fuoe.ego 
autcmfperabointe comiiic. 
fl [oriapairitfiuoifpiritui 
lancto. ; ■ icuc eratin princi 
piotnuric-rfemper linfecu 
Ufcculorum.amen. >-• HtKrtct wmlnue captiuitawm 
plebisfuc.aR.Ouomi.i-t'- 
v-^^fcrerenieioeueqiioui 
ii/am conculcauitme bo' 

moTtota oie impugnanftribn 
biiuruii me. ' onculcauertir 
mcinimtcimei rotaoie.-quo 
mammiilcibclrjiitcs aduer/ 
fum mc. bafticudine otct ti 
meborcgo vero in te fpcrabo 

:. , ■■■ ..■■-.■ ■■■ 

os fn oco fpcraui: no timcbo 
quidfariatmibicaro. ,ora 
otcverbamea ejrecrabantur 
educrfiim me:oee cogicatio 
neeeoruminm.iuiin. r nba 
t!irabuntiabfcoiii.k-i]cii-<ii'.i! 
eaiiciimaiobfirruflbnnr. i 
cutfulrinuerunranimain me 
fimpronibtlofaluos facieoil 
to6;in ira populos confrigee 
. cusvitameamanuuitcU 
ulcibi . pouiifli Utcbrias mc 
flsinconfpcctutuo- ioiti 
in pjoimfuonc cua tucconuei 
icnrurinimirimei rctrorfuj 
X" quacunqj die inuocaue 
rorccccecognoni qtiomam 
oeuemcuscs. Y n oeolau 
daboverbnm tit Dommo lau 
dftbofcrinoneminocofpcra 
uinontimebo quid factat mi 
bibomo . l n mefimr oeus 
vocatua:quc reddam lauda 
rioncatibi. ■ uoniam cripui 
Ittanimamnicaiii^ 
pedesmeosoelapfu:vt ph 
ccim co:am ocoin lunnnc vi ucntium. [onapafrfTfilio 
ifpintuifanao. :-icut erac 
m princiPio ? nuiic i fcmper; 
i i fecla fclo!! aHK.Tfs i a tm^Pti 
-ircraeinriocucnufcr 
Vlfrcmeiiquoniamintc ca 
fidftanimamea. tlvmtea 
aUirum tusuum fpcrabooocc 
rriinfcatutiquitas. lattubo 
adocumaItilTimum:oeumg 
boiefecitmibi. : ifitoccelo 
i liberauit meioedit in oppzo 
b;iumconculcanree me.£Q<i 
fir oeus mifenco:diam fua^: 
i veritatem fuam ; i eripuic 
smunam mcam oe mcdio c» 
tiilotum leonum ooanmi con 
turbatus. ilij boinuium oc 
teeeoiumarma % fagitte:er 
Iinguaeo:iimgladuieacuCuf 

jrnltarefuperceloe oeufi 
in omnem tcrram gtaria tua. 

aqucuitt paraucrunt pedi 
bns meie : i utcuruaucrunt 
animam incam. V- oderunt 
ancc facic me aiiitbucam :et i 
ridcrunt in cam.pfl.ra.ram 
co: uicum ocuo pararum «i 
meum-cantaboi pfalmujoi 
cam. jturgcglo:iameacj: 
urgcpfaltcniiini cpcbara: 
crurgamoiluculo.o onfire 
bo: cibi in populie oominc .% 
pfalmiimDlcamiii gentibn» 

uoiiiammaiTjiincaueftvf 
qj ad ceios mtterccojdia tua : 
z vfqj ad nubcs veriraa rua. 

jralrarcfupCTCclos ocwsr 
afuperanneterrasloriaiua 
loropatnVim Quoniam ? 
fidLnnitanimanii-aMii.^iife 
iild icarc.i>f a lii i UP ra u i d 
3 vcre vticp iulricia; log 
mmhrecte mdicate fiFi 
bominu. t enim in corde ini 
guicaccsoperamimin terra:i 
iulriciasmanus velrre conci' 
iianc. licnarifuntpeccato' 
res a vultia crraucrunt ab v / 
teroloaitifuuc falfa. iiror 
illtsfeeundufimiiicudinefer' 
penris;ficutafptdis furde cr 
obcuranctoaures fuas. uc 
nonewudiccvoccincanranri 
uimivenefieiincanranris fa 
picnrcr. «;"■ euBcontcret oen 
tcsconiinorcifioruni molas 
lainiicoufrnifjcrnns. d iti 
biluoeuenienctanqjaqua oe 
currens:tnrendir arcum fuuj 
oouec iiiftrmcnriir tcur ce 
ra q u c flu it au fereutur :faper 
ccridic rstniSTiion vidcrunt 
folem. P Jiuf.fi intetli^ercnt 
fpmenolrreramnnnificut vi 
uentes fic in ira abfo:bet cog. fcitinfangiiicpeccatoris.'.- . 
oicetboiivciqjeff fructus iu 
fto.vciqjett oeus iudieans v 
osinrerra. p«.da:»<i. 

«Hipemeoe inimids me 
(s oeus meus: t ab infirr 
geutibusimcliberame. rl 
pemeoe operanribus iitiqui tatcm.T ee viris fangiiimim 
falua me. ui.i ecce cepenit 
amntam meam.irrucnmtin 
tnefortcs. 11 eque iniquitas 
ntcaucqjpeccatuinmeumoo 
minc .h rtirgc tn occtirrum 
meum z vide.r cu oominc oe 
usifrael.1 ntendcad uifican 
dasomnesgenres non iiufc 
rcaris omnibus qui operant 
iniquiratem . c onuertcntur 
ad uefpcram t famem pacien 
turvtcanes.ictrcutbuntciui 
tatciu. H cce loqucntur in o 
re fuo t gladius in labijs eoru 
quouiamquis audiuir. ciu 
Domine oezidebis eos.7ad ni 
bilurn oeduccs omnes getes 
"i ortltudinemeamadtccti-' 
ftodiam quia oeus fuceproi 
meue.Deufmcusnufericordi 
aeius prcucniet me.'p eufl 
oftcndit, tmbi fuper inimicos 
mcos ne occidas eoe.nequan 
do obliuifcantur popuh mei 
X tifpcrseillosiiivirtuteriia 
i ocpoiie cofprotecto; meue. 
Domine. i lelictum o;is eojt 
fermoiicm labiorum ipfornm 
Tcompreljcndanrurin fuper 
bia fua^; t oe ereeracione 
imertdarib antuinriabuncui' 
iiieonfummacionemira con' 
fiiniiuarionfs i no ertir.© t 
frieiirqiiuocus-Dnabifiacob 
ifiniiiteiTe.fr ouerrerur ad 
vefpera tfame pacien? vtea 
nesxrircmbunt ciuitatem. «pfi oflwrgfttwr «* mwfti 

candii fi v«o tion fueriittfatu 
ratii murmurabunr,6l {W « 

cantabofonttudiiiemtna.et 
ejcaltabomifericodiatuam. 
■ : uiafartuseefiifci 
BflirefumtimctiiiiPie tritw 
lationisineo^diutormcus 

rtMptobm*' 3 " 8 » 1 

meu6esDcusmens7 uulen 
COJdwuiM- ^nftciudicatc 
fimbomimi... riaiwbis. 
/TN-Cu» rcpultm noei oe 

KJr O.CU» H-JJUiun ••"•' ■ 
ftruximnosiratufl^- - 
mirertus cf nobis.Oornriwiii 
Iti tcrram i cottrurbafti «m; 
faiiacoiicradknonea eius qi 
commot3clt.c>ftcndi(rlpo^ 
putotuoDuwpotaraiwflri 
noaimpuncrionis. , edilrj 
mecueutibne figmficacione 
vtfumintafacieareus. r.t 
ubercntur oiiecti tui: faluum 
facDerteratuaieraudi me. 
MM locutue efl in fanctq 
rno letabor % pat ibM >f tecima 
si-onualkm cabcrnaculorus 
mcribor. euflcft galaad? 
meuo e(t manal tes cff:aj , 5 ioi 
ncudocapiriflmcL i uda rer 
meu6:moabollafpcimce. 
rduntcaertedacilt 1 
mcri:mtbi alienigenc fubdici 
funt. O. «is wducet me m ci 
mtatemunitarmaur qms de 
ducctmevfqjin jrdumeam . 

onneca-KusiiLi' 
«««iwnegredieriB Deufl.in «MrtutrbUP noffriA -*->■ nobff 
aurilin t* mbiilationc: quia 
vanafalusbominis. Tnoeo 
fariemuswcutrMipead nt 
biluoeducettribiilaiitcfl nos 

•6fjlmust*iuid. 
ry £audiDfu8 oeprccatie» 
V y. ncm meam tutcnde ora 
rionimee. finibuflterreaa 
teclamaui DnanriareturcOY 
mcuminpetra eraltaftt me* 
^eduriftimcqniafactusef 
fpesmecturrie forticudtnia 
afactemimici. mbabicaboi 
tabernaeulotuomfccula:pM 
tegar m uelamcnroalazuj ™ 
arut. l \ uonfam ru oe? erati 
dirtioracionemca:Dcdim bc 
reiiicatcrimaitibufliwmcrii 
um Domine. t nes fuper o* 
cercgisaddijdesannoeeiut 
vfque in Diem seneractouis 
i «enerationifl. pcrmanet 
metemuminconfpectu oei 
mifericotdiam t veritatcm ehifl quis requirec? t^ic 
pfalmumDteam nomini tuo 
infecuuimfeaui:Vtreddam 
votameaDeDieintnem. 1« 
riapatri. ^Oanohis «rrilu» 

dctributaroc. -4£«M«fi 

. .Onncoeofitbietcaerit 

'animamea:abipoenini 

falutarcmeuin.i->amzip1c 

oeusmeue*fanirans meu» 
fufcepto: meufl iwn mouebot- 
amplius. uoufqj irrutcis 
tnbomineminrcrficietis vni id Kriittwtat&pfirfttMciraror Giiasruasiiitendmntarcu; 
macencdcpulfe. erurri p remamaraimvtfjiritterinci 
eiummcii cocitaucmr repcl culrie iinmjculariim. Bnbi 
Ierecucurriinfitio;e fno bc rofawabiiiiteuminontima 
nediecbam7co;de malcdice buntfirmaueruntiibi fermo 
fcar. D entrame oeo fubiccra ncm neqj. tl arraucrunt ct 
rftoaniniamca.qriiabipopa abfcortdcniurlaqucoe.E>ir:e/ 
licnria mca. 'iu.iipeoc"mc nmrcfuiSYidcbiceos., Mern 
ueir.iliiaro:me .-aiiiuro?mc rtmfiinriuiqmtat'-s:Defcce/ 
usnoemiflrabo. I ndcof.i' runtfantitcsferutinio.Sc 
Iuraremcii?flIoriamca:dc9 cedcrbomoadecwalrumteE 
auriuimempesmeaiutico cralrabirijrDeus. ftanirrer» 
eff.' "perateineooisccVrre uutorumfaacfuntpliijceo' 
(tatiopopulicffunditcco^ani rum i mfirmare funt contra 
flloco:davefti".i:DciJsadiuco coslinanccojum. Gotirur/ 
nofter in ctcriiu. jcnirame Uariwiitomncsqui videbit- 
Vam ftlri boinm nied.iccs filij coe.-inmuir omnis bomo. 
fconiinamllatcrisvrDcripi/ > 'rartnimctaiicriitiropcraiii 
Bntipidevmrarcinidipm «fjcraetHSinrelferenmr. 

olitefpcrareiniiiiiiuitatc ctabiruriiiltiisinDoniiiio: 
srapinasuolitccoeiiptfccre: ^rperabirieoflaiidatnmrnr 
Ttimciefiaffluirnolirccorap oesrccricorde. < ■ !oriapat:i 
poncre. cmellocittuseftd ?ftu'07fpiriruifaneco. rcut 
iiSDuobeeauduiiquiapor*/ eratinprincipioTnunc^fem 
Itas oci cft t nbi oiie miferico per i in fecula fecutojiun amc 
dia :quia tnrcddes vmeuiqj -.• rit a rimorc iniimcicw aui 
iujrtaoperafua.' ■ -eueoeusincusad rc&" 
Iucc vigilo.C Qurrc fii majmcii.:< 7*n ccckfiis ■ 

rUbilatc oeo omnts rcr 
rapCilmum ofdrcnomi 
meius.-pate ft;lo?mIaudietus 
n» "DiciKoeoqiiarcmbiliafuE 
&atidi oeue oraiionent opcra tua:iii mnlrtrudine vir 
v mcam cum dcprcco: a rutismemenriemribiininiict 
timoreinimiacripcnmmam rui. ^mmiiuraadorecttfreT 
mcam. Pioreriftt mea con pf.i1larriW:pralrmmiDicatno 
ucnriimaliimantumiamulti miniruo. Oenireitndetco/ 
tudmcopei-antiuminiqrarc. pcra^jfcrciTibilifiiiconfilris 
Ciuiaewuenitutsladtu \\> fupcrfiUoe tomiiium.o.ui «MuerttrmflMtnaridamin ry ^urgatoeusioiffipew 

rlumuieperiranlibuntpedc. : • %" 

ibiletabimurmipo..}. uloo/ ant qm odcrunt eum a ftae 
minanturin virtuieumn ct etue;vj icutoefiatnimiiBDe 
num ocnli eius fupc? gcntes ftciantficut flmt cera a faae 
refi>ic.unr.qui ewfpenmt no fffiiie fic pereara peccatores 
eraltanturmfemaps.. n/ «fjaewi. -. tiufti.epiilent 
diciieflcntesoeumuoftrum: ?eruttaicineompeauoa& 
r aiidttamfatite uocej laudis lcctenf in lcticia.oantate&o 
aua .q ui pofuit ammam pfalmum Dicirenommietus. 
meamad vtmtui non ocdit uerfacitca emiafcendic uir> 
fitcommocionC5pcdcfmeos occafuinoominusncmemil/ 
auoniamp:oba»inosocus li. rultatc inconfpcrtneP 
i«nciiOBCvamiu.iili:ficutcj:/ ciirbabuntnr a facie eiuG:p3 
amlnatu: argenti;m. ndu/ trio o:pbauorum i ludicts 
riftiiiosiiilaquciipofulti tn vidtiarum. ■ eueinlocola' 
bulatiocsiiiMrfonoltro.im/ «o fuo dcus qui mfwbicare 
pcfuifti : bomiiies fup. capira facirviuus morism Domo. 
itoftra. i-anliuiitiusptimc iiieilucicvinccosintcecicuj 
iflquam:iediiriftitios'inre' Diiicriniiltraeosqmerafpe 
frigcrium. i ntroiboi oomti rautquibabitatrnrepulcns. 
tnaminbolocnullisrcddam s .cuscumegredieitsincon 
«bi vocamca: c locucum e fpcctu populi tui cum pertra 
o«meu?:intribulutioncmca ficns m ocferro. rerramo 
otoS .;, ucftienimceltDifliiaucrunt 

tlbibouescumbiicis.. \ eni afaciedeirrnav.afacieDeiif/ 
«audireTiiarraboonestiui rael. . Umiam volmuanant 
timeris dcum. quanta lecir a fesrcffabis oeus bcreoirati 
nime mcc. dme ipm o;c tuc i intirmata eft: tu verop/ 
mcoclamaui:icrulrautrubli fecilheam. -nimaliatuaba 
cuamca. ncqintacefiafpc birabuucincaparafttinoul/ 
riinco:dcmeo:noncraud! ccdiue cua paupaioeus. _ 
etoominus: :oprcrca cra onuuuedabirverbumeua 
udiuitoeus:iaccaiditvcciS geusamibue. vircute multa* 
prccanw. mcc cnedirtus et virtticuinoilecti Dile/ 
peus qumou amouic o:acioc en : t fpeeici donms oniidae 
mcain:tmifCTiw:diamfiWm fpolia. i Dormiatia incce 
ame. -pfalmus Jduw. medios cleros penne w / & laitiMDCargflicutftT pottert 
ora twrucitw in palo:e auri. 
'O013 Difcermc celeltis rges 
tapeream niue oealbabuncur 
imfelinommonsociirios pin 
guis. : '. ono coagulatus mos 
puijjms: vrquij fufpicamini 
mourcs coagulatos. oits i 
quobeneptacitum cll oeo bi 
tareineoizemm oominuebi 
tabit f n fiitem. urrus oci oc 
cemmilibuBnutlrtpler milia 
lexantium. oominusin eis in 
ffnap in fancro. fccndilti m 
nlcumcepilticaptiuicarcmiac 
ccpilhdonain bominibus. 

c enim non credentes.iba 
bitare oommum dciiiii. c 
ncdicrus ooitn iins oie quotl 
tficprofperumiterfaaec uo' 
btSDcusfaliitariuin noftroni 
4 1 eiisnolteroeusfalitoe fa/ 
c iaii : i oottti n i orii erirus mo? 
tis- eruntamen dcus con/ 
fringeccaptta inimfcoTum fu 
orum: vcrtieem capilli peram 
bulantiumfnoeuaiSHris. 

iritoomtnusctbaiacoucr 
tattixoucrramlti profiittdum 
maris. tintingatur pestu 
us tn fanguinc:lmgtta cauum 
tuorumer inimtcis ab ipfo. 

ideruut ingrefus tuos dc 9 . 
ingreflue oci mei rcgis tttci g 
etfin fancto. P reueneruttt 

frincipCBcwituctipfillcucib* 
mcdio iuucitcu I.inim tptnpa 
nltrnrum. i n ecclefiis bri dicice oeo domino ot foncib? 
ifrael . I bt beniamitt adolc 
fccnculus inmentieerccnu. 
V ricipeeiudaouccseoMn. 
piictpcs j.ibiiloii pjiiicipcs 
neptaltm, anda dcus virrn 
rt nic:ivnnt i a boc ocus quod 
opcrarus es i n nobis. can 
plo cuoin bilm; ribi orTercnt 
reges muncra. i nerepa k' 
ras. barundinis eongregatio 
taurortiinvacisppl6:um:vi 
erdudat eos qui piobatifutit 
argero.t~* iflipa gencee que 
belTauolticvcnianc lcgati ct 
egppro erropiapreuemecrrta 
nusctus oco.jv egna terre 
eacate oeo:ofalUte Drio. P fa I 
Itce dco o afccDic fuper celuttt 
celiado:iece.6 cce oabittto 
cifuevoce tftutis gliam oeo 
fuperifraebmagmficccia er? 
7Vircuscms i nubib 9 . ira 
rabilisoe^itifanccis fuis oc? 
ifracl ipe oabtt virtu tcm i foi 
tttudinem plebi fuc:biidict'J 
oeus. lcoia pani i filio. ari* 
Snealcfiisbcitcdicuedomitto 
& rjcnsuinmiwam inuciaiti 
tilii."|beiinli;ii,KTiiii:iSiiic.is>iii 
cofpcoo tuo. *. facerdotia . 
5fiat mf a .Tibi folipcctatit Dfic 
tnifcrrremci.;* «Rifcref mei 
aric. Te occ«.lbfamiiis ipife 
£ pecetbpmus ocus in 
ff o i tibi rcddctur votus 
ntbimi.fr Mudio:6uemea3 
adtcpiscarovcuiet. erba t, tttanMum pMualucrunt ftp. 
noa:iipictatibusnri8tu,ppi 
ciaberis. : earusqueelegiftt 
i aflupfifti: babitabitin atriis 
tuis. eplcbiur bonis dom? 
tue:fanctu;ett replum tuum 
mirabile i equiute. n»dt 
noede^falucansitorter fpcs 
omniu3 finiiimtcrret m mari 
longe.i :cparans inoutcs 
iu utrrute tuotacantus poten 
ct.i:.]ui cotitarbas profudum 
maris fonun» fluctuum cius 
urbabuntur gentes t timc 
buntquibabitac tcnninos a 
fignis nneierituamaturinii 
iiefpere.DeIecraberis. l'Iv 
tafbterratn i mcbriartieam. 
mulnpitcam (oeuplerarceaj 
i\ lumciit>eircpler.iijcltage 
paramcibumiliorum quoma 
icaeftpparatioeius. tuos 
eius ieb;ias mulriplica geni 
mia eius:in mliddiiseiuHeca 
bitur gcrmime . enedices 
coHoneannibeguinitaEistue 
acampituircjSlebiifurvbcr 
tare. inguelcet fpeciofaDC 
fertitTCjrultiittonecoilesacci 
genrur, i nduti funt arietcs 
iomum:7 vallee abundabunt 
frumcnto:daniaPHnr i cnim 
bpmnun Diccnt. lona "pri. 
•n. Xeoecctbrmn^Dc^iffo 
iii. Xabiamcalaudabuttei» 
VitameaDeusnKUS.- £e? 

edc9me*.i!H.bris. 
^Bltauitcormenmldo mir»:TC*altattiecornumeri 
inoeonteo. ilaratiieofme 
ujfupimmicos mcos:q; lcta 
tafuthfalutarituo. x> oefa 
crosvtc oris:neqj enie alf> 
cttra te:no cfo:tisfiaitdens 
nofter. tt olitemultipticarc 
loqui fublimia glortantes. 

ecedant vetcra ocorc vfo 
q: oe? fciariuj cris c-t ift ppa 
rantur cogitationes -H rcus 
fwcitifuperatufetinfinniac 
cinctifuntroborc. cplcti p 
us ppanibusfclocauerunt; 
■ fameliri faturati funr r. > oec (rerilis pcperitplunmos:? q 
muitos bcbat tilios liifirtna 
ra £*) cmimts momltcar et 
vtuific.if: ocdurit ad fnfcrcs 
i reducit-T lomin^paupcres 
faatioitattbwntuat? fuble 
uat-B ufcitat 6 pulucrc cge 
nuj i de ftereore errigcs pou 
pere. tfedeatcuj prniripi 
bus i folium gloric tenca t . 

menifuntcordincB tcrre % 
pofuitfupeosorbe.H edes 
f anctoyfiio^feruabtt? ipiiin 
tenebris ? ticefcetcq: no i foi 
titudinefua robo:abitur vir. 

ominum fonuidabunt ad 
ucrfariicios.-7fupcripfoffm 
celis teuabit . ominue Wdi 
cabit finef terrc i dabit impe 
riumregifuo;7fublitnab!tco 
nucbrilrtfut. loria pacri- 
^ t Dominus iudicabir fiueff 
terrtt £dtcclortimlaflDfltc <kuHt.pb[inua.l(i[]dttedo dawurrupermtfqufqneriirir 
mimtm7eetm.i;apiculi]rn. teDeueifrjcl. 1 uomamp;» 
norprecefiir.ic.liymnLic pcerteftitrinuiopprobnum: 
£ ccciamnortis.tr fleplcti fii operutt confufio faciem nie 
mufmanemifrni:orcliariia.£i am.R jrrraneue facEue fum 
ultauimulidiU-cititiiiiimnt. fr.irribns meis.-zpcregritws 
Sjlurcmcvmimicisnfis? bc filijemamemee.Q. uoniam 
mami t nmiuj qui nc» odcrmn ^elus noinus tuc comediE m: 
lib«a ncs Diic4>tj!fliu6 . 2iii ?opp:ob:i3e,rprobrannu;ci 
nediauB.fJronTaaonee : cc bicecidenmt fuper me. g f 
icrJrciuprA<r5cnafcam openiiiriieiunioaniinamme 
' aiii7fjccimteltinopprobnii 

riiirn. adorcmus domiitum. mibi.9 tpofuivcfhmeuturri 
CuomiipfcfccitiwG., mcuniciltcium;f factue fum 

Uemte. Tloccefur ilusinparabolam. ducrfii 

gencee vigtlcmusomnea. me^uebanruiquifedebant 
3iife<.D4onocrumoannpiv inpctfta.-iiumepfallebantcj 
oomineepcuffinadiurc. bibebanr vinum. < go vera 
-Dfaimue tiamd. orartonemmeainad cc oiie; 
aimim niefac cleus tcpue benepLiciri deue. x n 
qin incrancriit aque mulnrudtne mifcrico:die tue 
v%ad ujiima; mca. craudimeinveritate fatutl 
i nfirusfumiu liinoprofun tue. jipeineoelutovtiiori 
flKnoneltfubftanria.f, eni inniigarubcrameabbisqui 
in alritudine inane ? tepeftaf odcni t mc i ne profundis acj 
orncfirmc. aboraui cbmaf rum. p omeoemergat tem 
rauccfactcfunrfauces mcc: peftaeaqucneqsabfoYbcatifi 
ocreceruncocnlimeiDumfpc proftmdumme^ wgeatfup 
roinoenm menimu ulripii.- mcpureu8oefuum.3raudi 
catifmtrfupercflpiloe captrt meraicqmbeniimaefrmiferi 
mcuqm odcruntmc graris. co:diarua:?fccundummuitl 
oonrcctatifunt qui odcrnnt titdmemirerarioniimtuaruj 
meiniqucqucnorflput tunc rcfpiccinme.^cneaucrtaa 
cjrolueba.i »eustu fcis inft facictuamapucroruoqihirj 
pientia mcfl:? oelicta meaa buiojvclocitereraudirne. 
tenonfuniabfcoiiditnii cn i ntcdcammerneetliberae 
erubefcatinmequicrpecrac aimpropterimmicoe mcose 
reDrievirc«[iitn.n wiconni npeinc.- ufcis improperi ummeumTCOnfiirioncjmea fttoenonddpent, ^audeM 
7 reuereunam meam. 1 n co illum celi i terraaiwe et om 
rpectutuofuntomiiesquitri marcpmiaincis. ' nomatn 
bulantme:ip:openumerpc ocusfaluamfacietfVon:?edi 

ctauitco;meuni7mifa'i.iin. fkabuntureuiitatcs uio. (-r. 
■ r fuftinuiqui frniul contri ibabitabunt ibii bereditate 
(tareturTnoiifiritquicofblaf acqmrenteam.' tfemenfer 
tiir7nonimieni. rdedefti uorumcfuspoflidcbunteam 
cfeammeamfcl;ifiifu;i mca TquiDiitgitiitnomcneiuaba 
potaueruntmc aceto. t- \ iat bitabimcine-a. TMalmusfio. 
menfaconim co:a ipieiuUq ^pfuainadiuto:iummcu; 
iim:«mretributiones7.infc« v- intende. fiominc ad ad 
dalum. C 'fcurenturoculi eo iimandumme"eitiua. C onfH 
rumnevideant;idojfum co danturireuereatunquique 
mmfeinperiiicurua.^ ftiinc! runtammammeam. Hner 
fupereosiraintuaui.-Tfuror anrurretrorftimTentbefciG 
irctuccomprebatdarcoe. quivo!imrmibimala.> uer 
ii iatbabitattocorum rfefcr rjnrurftarimcriibefcenresig 
ta:Tinrabcrnacuiiscornmii dteutmibieuge eugc. fLrul 
ficquiinbabitct.' ■tioitiain tcittiietcnturmtcomncsg 

fiuem tu percultffi perfccuti qiicruut te :i dicant femper 
unkTfupcvdoloicvulnciu} magmficctiirtioniimteqiiioi 
meojiaddtderunt. ^jppone liguutnomcntitum. gove 
imquitaiemfup.imqmtatcm roegeiuiP-rpaiipcrfiimrfe^ 
corum ; i non ihtrcnt iu iufh adiuua me. diu to: me^ ea 
ciamtnam.i clcantur celi tut>omiueiicmoreris. Olo 
brovti!eiitiu5:icu5iumsnd napatrUfilioTfpirituifieto 
fcribanror.f-- gofuinpanpc: > icuteratinpriiicipio7nuc 
■z Dolensjfalus tua r>eus Gnee i fcmpcr t i fecui.ifeculoru5 
pitme. Caiioabononiaioci ameu.-^ifiDoininedeiisinaa 
cumea!itico:7iiia«uificaboc inrerrom iiinimuitcndc.m. 
uminlnude.p. rptaccbiroeo -eito mibi in Pemn.- nfalm^oi 
fupcr vitulum noncluim: co2 "Tf "nrcdomme fpcrautno 
nuapioducaitcmTViigulas. ■--' eonfundarineremuimi 
C( ideantpaiiperes? letenf: iufticiatitalibcrameTeripe 
qncritcoominuntTuiuctaia nte. : ticlinaadmeaurcj tu 
vcftra.O.uoniamcraudiuit ainacccllcravtertiasme, 
paiiperesdominufovinctos Offomibiiiidctiprotcetor£ ttin fofllin refugif ut faluum 
meficias. noniam firma/ 
mentum mcum t refugium 
meumeetu. ■ euemeuec^ 
ripemewmaupeccaiort-rti 
manu cotra lcge agentif t 1111 
qui.0.uoniamtucs parieria 
meaoominKDriefpesmeaa 
iuuentuie. I n reconfirmac 9 
fum er. vtero oc retre ma trC 
mce tu es protec toi meus . 
I njecanfaciomeafemper: 
tanoj.pdigiiifactuefum mul 
tis t tu adiucot f ortie.K eple 
nturosmeus Iaude:vtcanre' 
gtoriam tua3 tota oie magni 
rudine tuam. . ? eproiriae m 
m rempore feneeturie.cu3 oe 
fecerir vh-rus niea nc oerelin 
quaeme. uia Dijrerunt iui 
mirimdmibii:7quiaiftodie 
bantanimammcam conciliii 
feccruniiiivnum.r) icentcf 
Deue ocreliquit cmn : pcrfeg 
miniTComprebediteeiLquia 
noneltquieripiatvT) euene 
elongcrt e a mc ccus meus in 
av iilmm meum refpicc O 6 
fiindantur t oeficient oetra' 
benres anime mee : opeiiant' 
confuuone? pudorequique 
ninrmalamibi,B go autcm 
fcmper fpcrabo t adiciatn fu 
peromnemLaudetuam.p e 
meumannunciatNt iulticiant 
tuam :tora oie falutare tuum 
uominon cognout Itttera' 
turainrroiboin potetiae orii tomint mftnorabor iulrfcn! 
tuc foliue . v" j eus docuift rii 
aiuuentuteinea:? vfy mmc 
pronunciabomirabilia tua . 
<■;■>; twfn)infencctamifeniuj 
oeus ne oereliquas m e.X> o 
necannunriemtoacbui tuuj 
generationt ommq venrura 
eft. P otcnriam tuamt iuftt 
ciain tuam ocua vfip in alrim 
maquefccilh'masnalia't>eul 

Stiiefimilieribi. uantaec 
endimmibitribularioes mr 
tae t malas t conuerfue viui 
ficelrime.rSabpluTtcrretre 
rumredurtlfime.iK ulnpli 
carti magnificeittiam tuam et 
conuerlue confolacue ee me. 
i t am et ego confitebor ribi 
tn vafis pfatmi: veriiatem tu 
amBeurpl.ilIamrtbiincptba 
rafanctus ifraeLfl jrultabrit 
labiamcacum catauero ttbi 
i amma mea quam redcmilli 
edethngua mea tota ote 
medttabitur iufttciarn tuam ; 
cuni conuerfi X rcueri ti fuerit 
quiquerum mala mtbt. 

•pialmnij Mutd . 
ftr* fueiudiciumttu^licgi 
vyoa^iumciattianiriltore 
gis.T udicarcpopulum Uui 
in,ium'cia:?pauperefltuosin 
iudicio. ufcipiant moitrcs 
paccmpopulo t collee iuftici 
am . udicabit pauperes po 
pnu^faluosfacietfillos patt 
f>C£ % biimilubi t «uimaco» ' C I permaebtt cutble t ffliW 

luiiann generattonci genera 
itonem. cfcm ■'..■ 
nia ivellue:? ftcut fttuicidia 
Itiltantialupcr tcrram.- :ie 
uirinoicbuo BWB iufticia : « 
abundantiapacisfjoncc aufii 
ratur luna.fi roommabicur 

, aniarivfiBadmarc«a fliimf 

ncvfqjadtermtnos «bistcr 

Irarum.O cuamiUo piocidet 
crbpopes:t:ininiici ems ter/ 
ram lingent . I<e«cs tbar t 
fie t inlule munera orTerent: 
regesarabiitfabba dona ad 
dticeci ■ t adorabuntni ocs 
rctrcs terreomiies pcces fer/ 
nierei.. ■ iita liberauit pait/ 
ptTcaporctc.Tpaupcrc5 cui 
noeratadiutor.! I arcer pau 

fieriiinopi:?aias pauperuj 
aluasracicc. r. vfiiris 7 ini 
quitatercdimecanimaG eoji 
jbonorabile nomi co? cora» 
illoB.tviuctitiabiturc!Oc 
eaxro arabic i ado;abunc oe 
ipfofepertota oic bcnedieet 
ei.& ntfimwwmtn iu rcnM 
mfumpnismontirifiipccvtc, 
ktLirfupcrlibamiriiiccus ei-~ 
iflo:cbiit dc cfutfiUe ficut te 
nusterre. m icnomccuis be 
nediccii in fccula . autc loloni 
• permaiictnomceiiie.- ■ tbii 

Dicaiturinipooc-- 
reMesgcntes mngmficabnt 
enmJH ndictSoffijoc'? ifracl 
g facit mirabilia masna folus fi t bfflearatyndfflfti mafev 
ftatiseiusin eteruii:? rcplcbi 
turmateftaiccKisomms ter 
rofiatfiat.ii loriapacn. 
£ftomibiiut>cuprct«tc:cs, 
aitt. Xibcrafti.t>ftimiis W. 

Qvambomisif/rael oeus: 
- bis qui recto fiint coide 
toeiaittcpcncmotifontpe 
des:penc effuft fimt grelVu» 
mei. uiajclauifuperpec' 
catorcspacepeecatoy videV 
u luanoneftrefpcctusmor 
tt coni:i firmamentumin pla 
fracoruj. nlabo;eboit:jri 
funciTaibomiuibusnoiifla/ 
WBK ' dcotcnuiteot 
fuperbia :opcrti iimr iiiiquv 
tate-z impictatc fua.; rodi 
icquaft cr adipciniqiiftas eo 
rum.tranfieruiiimaffectuiti 
co:dis. oRitaiierunt i loc» 
tiumtnequiciam:imquitare5 
inctcelfoloeutifunt. ! ofue 
runtincclisosfuui^Iinguac 
oitimcranftuititerra. I dco 
?u ercetur pop u lus meus bic 
z oies pleni imtenientur i ei» 
h toirenitqpomodofatoe 
us 3 fi cft fcientia in erxelfo. 
Q ccctpipeccatores^abuda 
tesinfcculo obcinuerunt w 
uitias.t-; tDiriergofinecati 
fj iumficaut co; moin lam m 
tcriniiocentcsmanus meaS; 
& tfiiiflascllacuBtocaoic:* 
calrifiariomca in macntiius. 
\ -,ice banarrabofic: eccciifl tfontfnftlforamruoifi rtpro 
bdui. riltimabajut cogno 
fcerembocIabo!:eltanteme 
onecintretnin fanctuart 
utn oei:7 intelligam in iiouiili 
mie ecoum.n erumtame.p 

SterDolospofuiffecis oeicci 
ieoeoumalleuarent'. uo 
modo facti funriri ocfolario 
nem fubito DCtcccrunt:perie 
rontpropter iuiquicatc fuaj. 
p elut fotm furgetiti oomic 
inciuicatefiMimagincmipfo 
rumadnibiluredigee.. uia 
inftammatum eft coi meum i 
srcnesmeicommutatifunt 
7 ego ad nif jiIu redactna fum 
«nefdui-cr t iumcntum fac 
tus apiid tc: i ego fetnper te 
cum.r.nenutlti manum oe* 
rcrammeam ?m voluntate 
tuaocdtirimme.7Cu;gloria 
fufcepiftt mc. uid enim mi 
bieft in edeet a te quid volui 
fuper rerram. , , cfccttcaro 
tnea i cor meutn oeuecordtf 
mei-rpars mea oeuein eter 
num. uiaeccequielongat 
featcperibuiic.-pe:didimoni 
nee qui fornicanturabltQj; i 
bi aii te adl.vivrc oeobonuj e 
?pouerciiiDeofpem meam. 
pj tonnuncieniomnespredi 
cationee tuaa i poitis filte fr 
en. Mbiwsoeuid, . 
•7-y- E quid oetis repulilti.i 
^Afinemnrarueelrfuror 
aiBofiiperoucspafctte tue. ( ;. : rmoiefioeongveganoitf* 
tue quatn poffedffti ab imtio. 
k edemiltivirgambeiedtta 
tis tue : mone fron in quo ba 
bitaftiineo. euamanus m 
as in fuperbias corum in fine 
quanramafignatue eftinimi 
cus m fancto. t gloaati fitt 
qi ii.oilciu nt tein mcdiofolcn 
nitatis tue.pofucrunt fign a 
fua figna ntion cognouerunt 
ficutineritufuperfuinmum. 

uafiinfflualigno:ii; fuccu 
ribuscxciderutianuaseiusi 
idipm;infecuri?arcia oeiece 
runtcam.j[ ncendcrunt igni 
fjiicrinmttfiniii!teri'j.'poW 
runttabentaculiinominu tuj 
'n irc;i!iiciitco:El fuo cogna 
tibcorumfiinulquiefcere fii 
ciamueomncsoiesfcltos tii 
aterra.H ignanoftranonvi 
dimus:iamnoncftpropbeta 
inoenoncognofcct apliue. 

fqs quo oeuf impioperabit 
iuimicus;irritat aduerfartus 
infittem. tquidauercisma 
nuiu tua * oeirteram tuam dc 
medtofmutuoin finem. e 
us autcm riT noftci ante fecii 
la:operatufclt falute i medio 
terrcjjnuconfirmamin vtr 
tutetuauiarecotnbulaftt ca 
pitaoraconumin aquisjnu 
confregifti capira oraconis 
oedifti cu m c fcam populie e ' 
tbpopum.;r, u oirupifti foit 
tcsito;;cnces:titfieca(h' rlti wwetban.miii8eltoi«tt uttewnn.1* ttotmdlee 

tuaerttwmufabricat^esau ina\tiimco!niivcltruni:noli 
nufltfolcm. : tilecmioes tcloquiadua-fiisc-eummtg 
termiii09Krre:dlace5 ivcr tatc. uiaiwcsaborienteiK 
tu plafmal ti ea. • : cmo: eflo * ab occidente ncqj a ocfert! 
buius inimicus iproperauit montibuscquonum tww iu 
oomino^populusmfcipieiif dere. uncbumrtiatetbuc 

dasbdtusanimascOTncettii vimiiicriplciuwimrro. ti 
tibi^anfinaspauperumtuo cUnauirerboc inbocveru; 
rumiicobuuifcansmfinem. tanien fcjeiusiioneltcrina 

efpiceiiticitamentnituri uitabtbcnr: omuea pcccato 
nuuircplcrtfunrqiu obfcura testerre. goautemannun 
nfutitcerrecNMiiib-nniquiw ciaboinfeculimiicautabopo 
tum.rj eaucrtanirbtimilfe iacob. romniacoinua pec 
Ricm8confufue : paupcr i m carorumconfriii^nmferal 
cpslaudabuntnomeutimm tnbimturcojmiaiulri Imia 

runtewusiiidieacaufam paniftiiiosrpiriraiiancto. 
tuammento;droimp:op-cri -■ ; icntcratinpnncipioctc. 
orumtiionieoniqueabinfi - . . ■ j- t 

pieniefunttotaoie. eobli >eus:iil 

uifcarisvocesinimiconin» raelmagnnmnomcn eute. 
rumfupcrbiaco:umquitco tfacfusempacelocuGei* 
dmmtafccndttfcmper. Tb.ibitatiociusmrpon.1; W 
Iffliapatmfilio-i fpjri confrefiitpotentia^arcuin 
ruifafancto.icutevafic ... totum t bellu; . \ Hunimas 
Xibcrofti -iiHbuset 

rue-^ni.3nifrael.-plaim^o^. mrturbatifuniomnesiiilipi 

OOiiritebimiirtibioeur? cnresco:dc ormicrunt 
firetumtirt inuocabinr? romnumfuumTiiibiliiiueno 
nomcntmim. arrabiiiius nmr oinncs vin oimtiariini. 
mirabtlUtu9:aimaecepero iit manibtts ftns . abincrc 
tcmpusesoiultldaeiudica pationefuaocugiacob:dor 
bo \ iquefactaererraTom mitancnintquiarcendcrunc 
nes3uibabitatitinea:ci50? cqiw*. uraribilweBta» 
firmauicolumnaseius. > , i rdiltettibi ; ertuuciratiia. 
rtiiuoiti a " n """ 

lodincjuentiPusnoUtceMl onm tuumuerra trcmuit ««*pft- tfflittwgttwfti mifcrtordias fiKM. roitf 

ludiaooiitf.vi falnos taccrct niincccpibeemutaaoBertn: 
ocsmanfuetosterre. uoni ercclfi.'' emorfuiopeniirt 
amcogiraciobominisconfirc Dm:quiamemo:eroabimtio 
bitiirtibi.irdiquccogitatio/ mirabilium tuorum. tme 
nisoiem feihim agenc tibi. ditabonnommbusoperibufl 
o oueteircdditeDomiooco tuis.?iiiadiuentfonitostwa 
veuro:omnc6quiuicircuirn ereercebor. » .eusinfaiicto 
nusatTfttismuncrj. er viatiia:quisdeusmaffmisfi 
nbiu i ei qm auffert fpintuj cut ocub nofler.ni es deusg 
pnncipum.tcrribiliapud ocf racis mfrabilia. ft otam feei 
rcgesterre lonapatriM. minpopulisvirtutem tuam 
^•■Jnirraclinasmimnomcn redemfftiibraebiotuopopii 
eiue. 3nclmacc. lumriiiijfilioeiacobfiofepb 

n da / idcrimt reaque oeue vide 
mamvocemcaadoo/ nmrreaquc^rimuenicicur 
mmum^inrcnditmibi. : n bate fijnt abyfft. (D ulcicudo 
vicntbiihooiamee tyeumex foiiirusaqiiarum.voccmtSde 
quifiuimambua mere iiocre runtnubes. tenimfamtte 
contracum7non fum occep ruetraufeurvor tonftrui tui 
tus. i lcnuit confolari anima in rota. Iliirerunt cborru/ 
mca mcmor fuf oei t tiLccrac^ fca tioncs tuc orbi tcrre. com 
rum.i crercitac?fu7 oefcdt motaefU contrcmiiir terra. 
Jpmrus meus. nticipaue/ ' nmariuiatuai femite tue 
rutwgilaGoccuItmci.turba maquirmitltie.-ruelrigiatua 
nisfumTnonfum locutus. noncognofcemur-Vi cduri/ 
■ -ogitaiiioieeantiqiios 7311 Itificutoues populum tuum 
nosetemosJnmentebabuf. imanumopfifaarou. - -vS 
tmeditatusfusnoctecu vpulemeuele 

cordemeo7cre:citabm-.: im. f ndinatc au 

peeanifpirirunimeum.r- u*/ rmveftVaiiivcrbaorismei 
quidinetcrnumproicicf oe^ pcriamiparabolisosmeii 
autuonapponetvtcomplad loquarpropofitioesabfiiitid 
ciorlitadbuc. ut infiuem nanraaudiuimns -icogno 
mifcricordiam fua abfridet. uimusea.Tpatres noftrinar 
aseiierarioncigncrationem rauenmtiiobis. ^onfiitoc/ 
ut obliuifcetur mifereri culcataafilifseomm.iniirfa 
deus;auteotfncbitinira fua cioealtera. o arratcsIauiSs »ni:« ^tutes ftus 5 nnrabnjs 
eiusqfeeit. & tfufcitauitte' 
Rimontu in iacob:? lege pofu 
itmilViicl. uaiir.iiiiaJJtitt 
patnbue noltris nora faeere 
eafili ja fuis;vtcogofcatgenc 
r.uio altera. ilijquinafcen 
tur lerurgentnarrabiic ftujs 
fuie-a tponatiiiDCofpesfu 
am 7 noobliuifcatur operum 
Det:? mandataeius exquirat 
p efiamficutpatrescorum 
generatio praua i erafperas 
n cncratio qnon oii-eritco: 
fuurminoncltcrcdiruscum 
oeo fpirirus ri*. r tlij effrcn i 
rcderes i mitrentes .1 nii- co 
ucrlifunr in oie belli. on 
cultodienintteftamcntumoi 
iniIegeeiuiinoliieiTtt ainbu 
lare.atoWitiuintbenefacro 
rticiusimirabiUririusqoftc 
dit ris. o 023 pambus eo:u j 
fedtmtrabilia interra egppti 
in campotanenf, l nterrupit 
mareiperduriteos^ftaiutt 
flquaaqualiinvrre.titedu/ 
xic eosin nubeoiei.itotauo 
cteinillitmiiiartoeigms. | n 
terrupitpetraminberemo:? 
adsquauiteoa vdiitiu flbillb 
rnutta.Q reditriraqtiifepc 
tra:iocduiir raajrluminaa' 
qtiaa. & tappofucrlitadbuc 
peccare et: in tra conci ca u ciut 
ercelfriiiiinaquofo. y ttcm 
tapcaucuntocu'inco;dib*fu 
is; vtpeterct cfcas ammatiue fuia. Btnialelocucifuntpe 
Deo:Pijceruiituiiqutd porerit 
Deuspararemenfaiupeferto 
( l uouiamperculut petra ec 
flurerunt aque i rroentes in 
iindauenit. ii liquidi pane" 
porerit oare: aut parare men 
fapopulofuo. j oeoaudiutt 
oomiiuis i oiflulit et ignis ac 
cenfus eftmtacob:? iraafcen 
ditinifrael-O.uia iton credi 
denitinoeomccfperaueniti 
falutari eius . Q t maudauit 
nubibus oefuper:i ianuasce 
liapcruit. : '■■■ tpluitillieinan 
na ad maitducandu:? panent 
celioediteis. Paiieangelo^ 
maducattir bomo:cibaria mi 
liteieinabundanrza. raftu 
lir auftrum oecelo; liiidurrt 
in vjrcuce fuaaffricri. ~ tplus 
itfupercoelieutpulucrccar 
nes:i ficutarena marfe volj 
tiiia pennata. 8 t cecidcrunc 
in medio caltroy eorum : ctr/ 
ca tabernacula eo?. 13 t inart 
ducaueriitifaturati funt m> 
mis i ocfidcrifi eojz attulit eil 
uon funtfraudari a oeftderio 
fuo. ■ i dbucefcccojr eranti 
oreiporu:iraociafcendirfup 
cos. ..-1 tocriditpingueseo^: 
i clcctos tfraelimpeditiir.i;ii 
o mn ibu s bis peccaucrunr ad 
buc: t no crediderunE fn mira 
bilibus eiua. &_ tocfecemnc 
iu vauitatc oiepeo:uj: i anni 
eorun t cum fcftiuatione. o » euideteosqaerebam «im 
i raiertebanf.-T diluculove 
niebmtc ad eum. t rcmemo 
ratifunt quia deus adiutoi 
efteonimirjeus ercelfnsre 
demptozeoMimeft. totle 
jrerunr eumin o?e fuo:7 ligua 
fuainenrttirimtei.Oontute 
eorum non erat rectum cum 
eo:nec fideles babiri funtin 
teftameiitoeiuf,TCpfeautcm 
eft mifericoM i proptciuefict 
peceatiseoiuin.tnon Wfper 
der cos. abudauit vt aper< 
teret iram funm:7 non accen 
ditomncm iramfwtm. rre 
cordacuscft qiilacaroftic.fpi 
ritus vadens i non redieus 
Q. uociens cracerbauerunt 
euin inodcrto:inira cottcita 
nerunt erii inaqtiofo. t co 
uerftfunfitemptaucrunt dc 
uui:t fanccti tfracl eracerba 
uerunt.Xf onfuntrecordati 
manuseiue.Dicquaredemit 
eos de mann tribulamis. 
jBtcutpofuitin egrptofigna 
rua:7prodi<*iafuatn campo' 
taneoe. t conitercit in fan 
guiitem rutuiacoruzimbrcs 
eorumne biberent.fJJifit m 
eos crnomiam t cotncdit eos 
ranam i difpcrdidf eeos. t 
oedi rcruginifruerus corum: 
1 latxccs eo:um locufte. c 
occidit m graudine vincas eo 
rum.Tmoroseonimiiipruia 
t tradidit grandim iumen ta eorum:? poflcfTionem co? 
icmi.^ificieosiramidigna 
cionio fiie tndignarioncm i 
irams'tributatioiieiiiimmtlVi 
ones per angelos tnalos. O. i 
amfectcfemiceire fue:f rton 
pepercica morce animarum 
eorum i lumera eortim imw 
ce coclufir. tpcuilitomne 
primogenicusuicerracirj-p' 
ti:pJimiciasomtiislabonseo 
rum i tabeinaculis cbam . t 
abftulit ficut oues populum 
fuumTperduticeos taqigre 
ge^ittoeferto. toedurite 
os ittfpe i non. timuerunt:! 
mimtcos eorum operuit ma 
re. tedtirircos in montcj 
faiitificatioms fue:montem 
qucm adquifmitPcrteraeiuf 
c eiecit a facie eorumgetel 
i forte dtuifit cis terram mfil 
niatlo oiftriburionis. tba 
bitare fccit intabcrnacultseo 
rum:cribus ifraeL t repca 
uerunfjcracerbauerunt ot 
iimercelfum-rteftimontaei» 
nocuftodienir. taucrcenit 
fcTiion feruauenmtpnccum 
fu uin : quetnad modu m patief 
corumconuerfifuiit m arcti? 
prauum. ln ira cocitauerut 
ctti collib^fuis i ifculptilib? 
fuis ad emVatione cii.puocaue 
f c. udiuit oc" i fpftttt:ad tii 
foilii reSia t valde ifrael. c re 
pulit taliiiadufplocarrtiaailii 
vbi habitauittn Iwmiittbijs. ttracHdit incaptuiitatem 

Virtutcin coriim: i pulcncu 
dincm eorum in manue inimi 
ci. t coduric i gladlo popu 
lumfuum:7bcrcdiratcm fua 
fpreutc. X uuenes corum co 
fliedirignis:? uirgincs coru^ 
non fiint lamenracc. B acer 
dotes corum in gladib ccnti 
runrz ridiic eorum non plo 
rabatur. terciracus cfl ri 
tjj thumicne oommue tancp 
potens crapulatue a vfno. 

tpercufitinimicoBfuoa fn 
poltcrioia opp;ob:ium fcmpi 
ternum ocdit illis treppu 
lir tabentaculum fofepb i cri 
bumcflrarmnon elejjft. ; 
elegir rribnm iuda:monrem 
fron quej tiilcrit. t cdifica 
uitficuc uutconiium fanctifici 
umfuum interra:quam fiida 
uit i fccula. t elegit, oauid 
femuin fiiumT. uiftulit eum 
fegregibuoouium oejjoftfc 
crantcsaccepiteum.Pafce 
reiacob ferutnn fuii ; i ifrael 
bercdicatcm fuam: t pauit 
eosin iunoceutia eo;dis fui:j 
in tntelcctibus manuii fnaru 
oedurcrunrcoe. naparri. 
Riii. 3ndinare aurem vcftram 
m «rbaoris mci.atn. pzopi 
ciiwdro. T>fi!mue oamo. 
ff^ eus uenenit genres i be 
V-^rcditatemtuam polluc 
ntnttempltimfanctum cuum 
polTuciiinc bierirfaleE poino rWneulloDia.P ofiienitmiM 
ricima feruonnn tuoni efcaa 
volatilibuscc[i.camcs facw 
rmn cuorumbeftiisterre. 

fuderunt fangmnem ipfij 
m; tancp aqnam m rircuitu 
blfm:7nocratqui fepltret. 

actt fumus opprob;tri vici 
m'a noftrC fubfanacio r illufio 
bis qni m circnitu uoftro frit. 

fque quo oomfnc irafcens 
infineaccenditurvelutignis 
;elnetuus. miiideiram cn 
am in geiitefque te non uoue 
rav.t in regna que \ iomen ctit* 
nonimiocaucrnt. macome 
derunciacofetlocumeuieoc 
rblaiterunr. ?;> e mcmmeris 
iiitqnicatum noffranim an 
tiquamm: ctto anticipene 
nos mtfcricoMictue. qma pa 
nperes frcti fttiuue ntnue. 

diun j noe Peue falucaris 
nofrcni p;opter glo;ia uomi 
nis tni orie li bera nos T,ppici 
ueeftopeccatis noftrie pro 
pternomentumn.Ci efo;te 
oieantingcntibuevbieft oe 
ae eormiuT innocefcaiicm ua 
riouibns coram oculis noftrt 

Inofanffuiniefcruorii tno 
rum qui cffufus efc : inrroear 
inconfpeccu cno gemitus co 
pcditom. p cdrit mairnitudie 
braebiituf poffirjulios iuorri 
ficatoni rredSvicfnifnfis 
fcptuplii ifinneop i,pperium 
ipojjqficr^braiierccujii orie ■otsmiipopa\oeetmio> 
Hea pafcue tucconfitebfmur 
t-ibimfeculum. ingenerati 
one t generatioiiem:aniiticia 
fcmuslaudcmtua. - 

aUircgis ifraelitede qui 
oeducis velutoucm w 
repb.auifedesfiipcrcbcru 
binmanifcliarccora cffrapn 
beniamin i maiialVc. Hicita 
potentiatua^venOvtfaluos 
(aciasno6.TC»eu6?umenof 
soltaidefacictuaffalui cri/ 
mus. ■. tomineoeus #tutuj 
quoufqj irafcerie fuper o^atio 
nejfcrui t ui. ( ? ibabis noe pa 
ne lacbrpmani: Tponi oatas 
nobis in facbrptus in nienfit 
ra. pofuifhnostn ?tradicti 
cnevirinisnolhis;? inimicf 
noltiifubfanauerutiios. , >e 
usvirtutitconucrteiK>6;olK 
de fade rita i falui erimus. 
.-, ineaocegpptotranrttilivtt 
«rtccilhgentes^plantaftie/ 
*m. t) ur,itinerisfuiltiin co 
fpectiieius:iplataltiradices 
eiue ^impleuitMrra;. 7 fp* 
ruit moutee vmoia cius;i ar 
bultaeiueccdroBDei. ai« 
dttpalmitesfuosvfqjad ma 
reMvfqjadftumepropagics 
eiua, q; tquid Dcfirnrilij ma 
ce ria eius; 1 wtdcmiat ea om 
iKsquipretergrcdiuntur vi 
am. artcrminauiteaapero 
fi[ua:« fingtilaris.fcni8 oepa 
ttuecca. xitas virtuni con nerrcTC:rdpice"Occelo rvM 
1 viutavineamiltaiii.atper 
ficeeacjuaptantauit Dericra 
tiia:ifiiperfiliriboie.quecon 
hrmaffinbi. trtcefaigiiiTfii 
fbfla;ab increpatioiie vultus 
tui peribtir. H fflt mait us tua 
fupviruocrrcre tuc:t fuper 
filiubomir.isqiiccoiifinualhl 
ttbi. & t non Difccdimns a te 
viuitieabisnos:7tiomctumn 
tnuoeabimus. tjoniiucocuv 
virtrmi couucrte noe:i often 
defaaemam? falut erimus. 
> .uKiapatri. Micut-arii. ' 
■pjopin^cfto pcccatifurio dne 
V -flauocbuurlnbia tiica cur» 
tauc.fotibi.-f aiamea quain re 
dimifti.^. .ued-Ooaa jKiatmi 
fcnrwdfa. 711 tandi&us . aiir* 
I pitpnnripali?firrnaco:irte 
iimoc"'nicii6. -fOifevere. 
aatJDfe .w.ipfum. 
.,; Ommcrcfugtumractur 
v ■esiiobisagencratione^ 
gencrationcm. priufqjinon 
tes fiencut autfiwmarerur tcr 
ra3o;bis:afeculo?vfq)Uife 
culum tu cs oeus. n e aucr 
tas bominem in bumiliratej 
1 oirilh coiiuertimtm lilii bo' 
minum. tiuoniammiUcanni 
antcoculost-uo6:tamqj oiea 
beilciiaquepretcriit. gtcn 
ftodia innoctcq p:o nibtlo ba 
bentur eorum anni erunt. 
(T! aii itcut berba tranfeat ma 
nc florcat % twufcat vcfpere eeridat mdurtt i arefcat. 
O.iDefcctm^iii-atuaiiforo 
retooturbatifumus.pofui 
ftiiiiKiuitflCesnoftras in con 
fpectu tuo:feculri irf; iiliumi 
natide vultus tui.. >ifioiniics 
Cf es noftri oefecenit: t in ira 
cua ocfeeim''. HTum' noftri ific 
eranea meditabunr.Dies ano 
l-umnolfroyiipialc; 
onnf.H tautiu pocetacfb^oc 
rotlintaaiini^ampu? eo? la 
boi i doEoi.q. rii f upueiet ma 
fuetudofcoiiipicniur. ■ uis 
nouitptitemiretuer-rpre ti 
more tnoirj oimicrarc. r > e 
fterii tua fic nora fac:? rrudi' 
toscordeinCipia.'. onuerte 
re orie vli» qiie: « oeprecabi I' 
eftofupfcruosruos. i-leple 
Bfuirrmanemia tua: erulta 
ninius 1 oelectati fum^ i oib 9 
Oiebusrioftri8.rjetatifum9 
P ofeW gbu? uoe bnmilvafti: 
annis gbus vidinr? mala. ':< e 
fpice in feruos ruos 1 in opc 
rarua oirhrcfiliofeoy. r.fit 
fplcdo; Driicei fup nos:7 opa 
martuii tuap bWge fup nos t 
cp^manmi nra? DiriVtc. i.i 

nbnercfuijiiifecrupesrtoB 
sjii.^nmauiti» meditabo: in 
te.u Dcus, in etenui.r* 

y^ JSntemuFDno grofe eni 
(^bono^ficaruceequiiia 
fcefore J3iecitinmare. h or' 
tirudomcinlaucmeawTs: 7 
fact? e mibt in falu te. j£fle b's mftlST tjfificabo eu: fe parr C 
imseraltabocu. t lisqivir 
pugiiatoiopsnome e?:curr* 
pbaraonmcrcrcmk-i^rucc 
inniarc. rlectipnitcipcse/ 
iusfiibmerfifuntinmari ni' 
bro:abruloperuenmt eos 6 
fcettderuti.pfunduqfilapis . 
. >crteiatuaDricglorificarai 
eftinfortimdiiieoertcratua 
Diie pculfit infmicuj » i-multi 

: ■ 

farioo meos. ifilfi ir.i ciuq 
Deuo:auiceoBucucrtipul.im: 
1 fpri faroiis cuipirregare funt 
aq. >-; retirviidamieiiff :?gre 
(jatcfurabrfninmcdiomart. 
mniiiiiueuppfeqiiars co 
prcbediDiuidafpoliaz iplc/ 
bituranimamca. puasina/ 
bo gladiri meuiiircrficiet eos 
man9mca.KlanicfpuBru?T 
opuic cob inarc; fubmerfi fiir 
) To^vebcmctibua. 
1. uie fil'i«ti!iiFo:rib9'tineg« 
filis nii magnif ic* 7 i fcicate ter 
ribilaiqjlaudabilt facies mi 
rabtlia. g jtedil ti manri rua: 
Toeuoraiifteoetra. uxfil 
]ftiimtatua:pplotuo guc re 
dcmilti. gtpojtaftieiii fo:ti 
tudie tua ad biraculfi fcm rtui 

gfccdcrurpprnirarifiic:Do 
es obtittucrunt biracorea 
pbiliftim. n*. uc pturbaci Iuhe 
priiuipcsed6robuftofmoab 
obrimiie rremo:obriguerunr 
. flt fnper <?oe ro?mido i pairor 
m magnirudic bracbii tui. Wi 
ant immobiles quaft lapis so 
nec prranfea t ppfo tuu^ orie: 
Oonecptranfeatpprstir' irte 
qtteporTedim. T ntroduees 
eos i platabts i motc beredi 
tatiscuefirmiflimo babitacti 
lo t uo quod opat 9 es orie. 8 1 
ctiiarhiciirioiKCjiiodnrmaiie 
nmt ntan? cue:Bfisicc);nabit i 
eremri z vltra . X n^refltts £ 
cnicqiiespbaraocricurrib^ 
« egtib? t marc s reduxir fur> 
eosarisac|itasmarig. J^ili/ 
ancc i fr.ict iihs «laumiir p fitcii 
iumediociw. tj|oria.am. 
SnereniuDrSsfgiiaLut? vltra 
a" <*antflKOrioe«ictinouin. 
t*Xaudate- ^-"norpcelTir, 
br.fcee 1a5.no, V- RcplcnV-ti. 
^nlacnteicrinamusrmoi ipc 
libcrabirnosabimnuc&nns. 
f*. Xencdtct?. t>rorlrati6ee 
t ccrcra vt Iiipra feria fecrida 
CS«iafcTt2-. . &c 

minu o, fecitnoB.XTcnitc adoie 
m?. Xioiite Tlocre. 
fcctidonoc ^j=rl'tareito.r 
^ulratcpeoadiuto 
rinfomibilatetioi.i/ 
eob. S riite plalmri 
patc cipanri iociidri 
tucptbara. J3 ucciatci come 
niatuba.ifiijni oic folemratt 
vfe.Q uiapccprmifraelclt: 
5iitd(ciitDeoi9cob..Telhtno 
niiiiiofep{>ofuitilllJ:ciicrift de terra cgvptUinflua qnattt 
iionoiierataudiuir/Oiuctic 
aboncrib- oorfu ci?:maiv? ri* 
utcopbinofcrmenir, Ititiv 
bulacideiitocalti me 1 Ubera 
uiteeraudiuitein abfcodiw 
Cepelt3tts.probaui ce apnda 
qii93!jcraaicciois. Ji ndijw 
puIememJTptcftabo: reilra 
cl fi a u drer is me no erit i te d£ 
nsrccesnc$ado:abisdeum 
alienri. H go eni; frioris oeus 
mu6:gediixtteoeterra cgrv 

Eaoitataostiirimmplebo il 
id. £f rrwauduiitpopul 9 iri 
ns vocc mea:?ifracl non in« 
ditmtbi. r -tciimilieoofecnii 
dri oefidcria coidisco^ : ibrit 
inadiucnonibunfma.HiM 
pu lus meus audilVet meafra 
elfi i vijs meis abulalTj- : - ;o 
nibilo falitainimicof eoy bii 
miIi.ilTc:7 uip rribulates eos 
mifttTe;manrimea. Tnimici 
drli mcntiri frit ci 1 erit tepus 
eop. tn featla. £•. t cibauit itlof 
cradiperrumeiiti^oepetra 
melle faturauit eoe, 
•. " •£ tis Itcrit 111 finagoga 6 
*- / orti.inmedioaute dcos 
oiiudicaf. flfojquoindieatif 
iniquitatezfadcs pcccatoiti 
fumitis. I udicate cgeuo et 
puniUo:bumiieitt7 paupere 
■nmficatc. rtripitepaupere 
z eaenum oe manu pecca tc 
riBliberate. lf efcierunr ne 
qucintelkrcnmtmtcncbii» #mbulartr:moiiebuwuv om> «poiTidcamto ratictuaHum 

ttufututamenta terrc. ftgo **'• vieusuieus pone illos 

dirt oii elrio i filij crcelfi om vc rotam 1 ftcut lltpulam atv 

ries. osantficutboieomo tcfocicmventt. -icutignis 

riemini i ficut vn^ oe pr icipi qut combunt filuam : i fieur. 

tutocadetis. iirgeocusiu flainmacomburens montcs. 

dicaterrani:qiioniamtubC2e i tapcrrequeriscositepe' 

ditabisinomnibus genttbus itateiua:imiratuacurbaDis 

lo:taparri. ^rnltareoco cos. mp[cfocicseorui<mo 

»dutioriiioftro.aiic.Zulbuis. minia:Tqucrauttomentuu5 

?»folmafl osiatd . onc-f{iaibcrcat7connirben 

«T\eusquis fimiliscrirti' ttninfecutumfcciifcicorun/ 

" bimeoj taceas neoj com dantur i pcrcant. <:■' t cogno 

BcfcarisDeus.Q.uoniam cc fcantquianomentibions.tu 

cctmmiatuifoniierunt:7qui fotuealtilTituusmomni tcr/ 

ederuntceertuUeruiitcaput ra. pralmus atmd. 

H pperpopultiintuum mali t'. Uam miccta tabcrnacti 

<mauenitttcoiKi!ium:co«nta \Jt IfrruaDominevirtutuin 

Beriiutarfucifusfanctostuof concuptfcit ? Defieit animj 

iivnmcvciute oifperda/ rneniatria oomiiri. 'o;me 

museo6i5c;cnte:Tndinemo umicaromeatcTultaucrut» 

rcturnomcnifrael. uico' ocuviuum. tcnim palfer 

catauenit viiammiter fimul intiemtfibi oomnm i tnrtur 

aduerfum tc: teftanwittiKDC vbi reponat pttUos fiios. .'£1 

pofuerunt labemacula idiie tariatuadomincvrurumrer 

orum.Tifmaclitc.moabcta mcus i ocus meus. earig 

gareni ^ebal i amon i ama' babitanttn t>omo tuaDomi/ 
djali^ n nemrcculafectibrumlaiidfl 

buturriiitC taiimalltirvc buurre. anis : vircmus 
nitcumillis:i*actifuntinad!u ett auritmi ; 
loaummijafotb. * acillisfi iiitojdeuioPifpofmtinvaue 
cutmadianicrfarftricutia' lacbiyinartlocoquepoftiir. 
bininorrattccrfon. ifp 

ieiimtincndoifoctiftttvt Ifc latojibiitoVttitctvcute vt» 
cnetcirc. oncpricipesco bitDe^So^ifro. ■ omicoc^ 
rum:ricnto;ebi5cbi scbee ^tutuicraudtorationcmea: 
sfalmatia, : nincpp:mcipef auribuspercipcoeuFiacob. 
eorumquioircrtmtbercdita «orcccwnolrerafpiceDe? ^rdpiceinfacierpitaWi * 
melio:cltr>ieevuaiattiie tu 
lsfupmilia.p legi abiectus 
te i domo 6i mctmagiscBba 
bitare i tabernaculie pecca ro 
rrijG,jima; i tficate oiligit 
deuegfa;iBlia;Dabit twe. 
l onpiiuabitbomecoequt 
ninLiii Ijii t i inocetia: Prie V-tu 
tribtiislwgrperatinrej:? lo 
ria pa triari. X o Iblus Bliifllm 9 
fuper oerii tcrriaii, Jkncdiii' 
ftiDnc. "(Matmuff oaind. 

B£nediiifh Dcmine terrii 
tuamaucrtilh cttptiuitate 
liacotvftcmtfifti iniqufarcm 
plebif t ucoperuifh oia pecca 
taeopiC; iriiralhoemirajtu 
sm ffliertirti a"b ira indignatio 
rtis tue.Qionuerte noe deue 
falutariBnolieniauerte ira; 
tua;anobie.;D riquidi eter 
nu; irafcenenbbie aut ejrten 
deeiramtua;a generatione 
?giiatioiie;.i > euetuconue 
fue viuilicab rios:i plebs tna 
letabiturintco ftcndenob' 
Driemiarntua:?falutarc turi 
banobie. tkii.ii>i loqturi 
me Drie oc9.qrii no loquetur 
orifpaeeinplcbefui.g tfug 
fanctos fuoe:i ir» eos q puer/ 
tnuturadcor.a erttf.np»pe 
timetes cti falutare ipiue: vti 
biibitctglo:iatnicrra nofrra 
ffliaiveritaeobuiaiieftribi 
iuuHciaiparofcularefuut 
ti , criras de tesra prta eft ;et f mKcfo «eelo pTperit.^ 1 1 
ni Diie oabit benignicate" ter/ 
ranolrra^abitfructumfuum 
% ufticiaanteeu; ambulabit 
jponct i via greffue fuos^. 

ITlcIina Drieaure tuajet 
Oraudimeiqrii inops et 
panperfu;eiw,o uftodiani 
ma; mcaqm fanmis fri:falua 
facfcruiituuDeueme? fperii 
te in tea} jferere met orie qrii 
ad te cfamamtotaDie:Ietifica 
animafenrituuqift adte Drie 
leuaui anima mea,Q. jfi ra t?o 
mmefuaiiie i mitis : z multe 
mtfthcccdieoibue inuoeaiiti 
buBtojniib^percipe orie 
ofonemea.^intedevoci Pej5 
Cfltibniemee. J n Die tribula 
tionts meeclamaui ad rc: qrii 
ejaudtlhme.i> oefimiVtuil 
DiiBDrieiinoefecundusopa 
tuao^Bgeteequafcricftfect 
fh veniet ? adorabunt coram 
teorie:t glonficabunt nome 
tuu;.o, m magnue ee tu x fa 
cicnemirabiliatuea oeuefo 
lua. \~) cduc me orie i via tua 
i mgrediar i veritate tua: lc 
teturconneu vt timeat norit 
tuu-aanfiKboittbiofic De» 
meuBln rotocoide meo:glo * 
rificatwnometuuiiieternuj 
Q,riimiatu3iiiagna e fupei" 
mVieruilliaia; meaerifcr 
noinfcrioriiji eufimquiifur 
rejcnitfuper me-r fmagoga 
pOEemiuquerritaia; meatct TOOTotueruntttlncontptii o«uKr.B,cutviiuicratioo 
toT ttuoneoeue mifeta< miente«inrepuld>:i»C|uOiu5 
,o:Wrer,cor»pat,e.tmul *i"««!*£S'$S£ 
KmifericoidietKrai:. S* ™ m( »»X^Km"i£ 
fmce in mc t mifcrcre md M erantme in Ucu ifeticfli . i ce 

LCerinwnotuo.-.f«luii5 netoorminvn*>amoitf.. 
taStMcilletue. acme upetmecwfiimatu.e fii 
cl nnSminbo,,ovtvi<lc. ro:tr,9tomne8nue,u8tuos 
SSSmuitmeionind» iiidunmlupetmc. onwfe 
f nqmSoneadiuuilnmei? « 1 ^'™"i m £«S 
folaiu»e«mc. loria. runtmeinaboiiuiiationetiw 

5SSSnoSe.ter.imi. : "'"'"ESS 

Qmidaincma iX.ilmu» oo. bat:otullincilann,ucri,ntp;e 
S " ISamcutaciu» in n,o inopia/ «a^oncto 
Htibuo fanctia : tnlligit oo »«"'S"S 

"nniiuic ccealienineneet uiircnco:diaiua:tvcnBrem 
rJ™tnooulu«ciropu5:l>i ciiiini>erdicionC5. tincjcl 
iuerun, :brl»nnr« 

EK>' M°,tna:tiu(hciatnaintcrrj 

SamieiaSnin». «e obln,io,,,«. ,ejc.ad,eone 
Srrao in fo ptnns populo rcpelli«orattoncmea:aucr- 
JSScipnmta/aruef, ti«rae,etu»me.p™perfa 

inea. *■ W™» 1 "*,'^ 

norln,it>it.iiioelt(nie. • icine«:craltatii»atl>un,ilia 
KSS "ocu«r«iu,i»mee ,u.fum t conturbatuo. ln 
OKSmauiinoereco mccranttriuutirctue.i crr 
ramte IntretTn confpcctu rorcotuicontutbaueruntme 
tuootatiom a Inriin. Sutc; - ircuudedernntmeficu ., 
tuamadprcccmei. mare roraoiccircundcdcrun „,efi 
Swaejimaueanimamea.et mul.cjlosaniame amicuiii 
KrnmSinnlcrnoaprropi' iptjrimnajinwo» mco» a 
§3 aSbWtSnme» nulcria. i S-d»»™»,. 
Saib.!»1ul«cum.rac,«» i„ m.nOu, lanen. . M.d. 
fnmtattomointetmottu /cni». efaimuBiwia, I fflifl^Domim , :illetcrnli ca 
rabo: 1 n gcnertione i 
generacioiiem:diiniiciabo ve 
ric.iri.-iii tuamin ore meo . 
41 mtrirfRi ietemum mifcri 
cordta edificabitur i celis:p;e 
parabiturveritae tuain eis. 
* :ifpotui tertamrcu clectis 
ineteiurauiDaMd.fcruo meo 
vfoj i eteruti preparabo feme 
tauj.&tedmcaboigenerra' 
cioue «gcnerationcm:Tedem 
tuam. o onfirebrif celi mira 
biiia t ua domine: etciu; *ita/ 
tcmtuamiccclcfia fancto!u; 
Q uoniaquisimibibuseijua 
fcirurono:fimi[iecritt>eoin fi 
hisvei.T> eupquigloiiricaf 
■ couctlio faiicroiu.magnus i 
tcmbitii? fupcr omncs g in cir 
cuitueiuefunr.T> rie oe^vir 
tutu; quie limilis cibi . potes 
ts Domine i. verftas tua i cir 
cufcutuoJT nDominanspo 
tcftati mariswotu; autc thte 
t iiiini cms tu mitigas . JTl u 
bumiliafti ficut vulneratum 
fuperbum riu bracbiovirtutt. 
tueoifperftltiinimicoe ruos. 
fut fnntceliituaeft terra 
orbem tcrre i plenitudtnem 
cius tufundalti: aquitoncm i 
mare tu crcalb; r babiri i bcr 
mo in nomine tti : exultabunt 
tu um bracbt u m cum poteda. 
B irmecur nanue tua7 eral 
tetur ocrtera tua . lufticiaz 
tndiciu; preparatio fcdie ttte ffi irerieodia? *itae peedef 
faciem tuam bcarus populus 
quilic iubibtiouej.t>iicin 
lutniue vultus cui abulahuw 
TinnonuneruocruUabiit w 
taoic:?iniuliitiatua erulw 
bumur.il, uonia;gloria vir 
turiseorumtuee:? mbitpla/ 
cito Euo eraltabitur cornu no 
Irrum.Qiiiaoormnielt affn 
ptioncftra:? fancti ifrael ra 
gis noftri. JT\ unc locutus es 
in uvlione fanctts mis toipfti 
pouiiadiutoruupotcte:-? er. 
altaui electu; oeplebe mea. 
T nueiDauidferuu meu:ofeo 
faiicromcovitncu. OJanuff 
eni; mea aunuabitur ci:? tw 
cbiiii" meum confirmabicen 
ibilptoficiet iniinicustca 
«filiusinicuiitattsnonappo' 
netnoccreei.^ tconcida; a 
facietpi^immicos eiuetodi 
enteseu;infugam conuerta 
© tvcrltasmea? inifericor/ 
aiamcacumipo:?iniiomine 
meoeraltattirurcornu eius. 
fr tpona inmarimanuniei* 
i in munimbus oertera; eius 
;i peinuocauitmcpacermer9 
estu:ocus tiieus? fufceptoj 
falutiemecgiegoprioge' 
nimmponamtllum:excelni$ 
prcrgibiiarcrrc.T.:ii eterno 
feruaboiUimiammeamT tef 
tamentum meum fidelc ipfi. 

t[ tponaminreculufcculife' 
cmaiw.-nbroiui eiuefiait aies «K. R i aowm tsevdiq/ 

ritfiliciuslesem meam:im 

iudiaiemcisnon Ji'. 

rit, i iiuftiriasmeas.ppba' 

nauennE;? mandaca mea no 

cuftoniermc.attotoin vir 

gaimqiHtateeeorum:ii ver 

txnbiis peccata eoru. ile 

ricordiaauEemmemnno MT/ 

per<Tflinabeo:neqs noceboin 

venttacmca.0 ecupropba' 

tiabo tcitamentumeu5:'i quc 

procediit oe labiis meis nor» 

faciam irrita:B e mel iwraui 

infanccomeofiw: ; 

femeneiue i etermi mauebir. 

ttronueeiiisficucfolico/ 

fpectumcoMficml;: 

ctainctcrnnm.Tcci: 

fidelis. uverorepulilUi 

twFper-ilti:oiltuliltirpm tuuj 

ucmfti cefiameai lcrtii tui 

p;opbanalhin terra fauctua 

rum eius formidincm. ir| 

puerunteum oniucs cranfcu 

tesuiam-factusefl opprobn 

115 vicinie fuis t xattartt DOC 

teram oepniiientiuiu euinac 

tificafft oes tmmicos etus. 

jj duemrti adiuconum fjla 

iriei^.inocsauj-iliacueciiii 

bello- L> eftrurirticiiabemu 

dari6e:i fede eiue in terra col 

l!fifli.aiinorartiDieptcrj«i3 

eiiisperfudillicum confufio 

ne 'fq-cmoaiiemsmtine: 

qf.«mowreqmeaiubffaHa; nungdeiiiiMne pffituirti ont 
nesulios bominum. Qi w» 
eftbomo quiviuiti non vio 
bitmoKemeructammamtii 

amoemanuimeri- ■ bimuc 
,;,-tctueannqueDo> 
:I uirammvcntate 
tii.i. cmo;crtoDomineop 
probriifciiuonomtuomtl'' 
contiuuiin fmu meo multa? 
getttim.: > itodexprobraue 
i';!Cnioominc:quoa 
exp^bratternc commutacio 
nemcbrirtlcui..' enediaus 
oomin^inetcrmifiarfiat.t^ 
/y^eusvlrionuin nomimis 
CJ tjeus vlcionum libere e 
(trr. r/aita"equfiudicaster 
ram: rcddc recnbunoue fue 
b:t*. fq«e quo pcccatorcs 
oomiue vfque quo peecato ' 
rcs gloriabuutur. ffabuut 
sloqucnturimquitaceoes g 
oPanturiniqiiitate. ; . opul» 
tuiiiOricbuiiuLiaitcrc? berc 
dmitetuiverauetc.rnduaj 
1 aducnainterfccerunt -.t puj 
pitloeoccidcrtinE. trjircit 
110 videbit oiie nec itellset S 
ustacob. ncclUstccinfipie 
tesmpopuloirtuTtialiqn fa 
ptre. mplmaiutaureridati 
diec.:aut qfinrtt ocuiu iioofiiS 
rac. ■ uico.vipit'!5Ctcenoar 
(ruec.-qpoccclx-icifcteciam. 
nVfatcoLjicariccsbotiim 
driivancft ,ttiib6q;tuc;il 
dicKoiic-J 3 lege "'3 wcucft rmitigcsria diebue tnsl' 
Boecfodi3tiirpecc3toi fouca 
Quianorepcllettmsplcbe; 
fuamTbereditatefudnonDe 
reliquet.O. noadufq; iufticia 
conucrraf in iudictii;:? qui m 
jrtailla; oee qui rccto fiuirco 
ed.o uts coufurgctmibi ad 
uerfusinarignanteettutqute 
ftabir mecii adticrftie opan tef 
iniquitate. iMfiqufa drisad 
iuuftme^pauloniin^babiteff; 
iinfernoaiamea. Hioiccbst 
morue e pee meus: mtfcrtco: 
diatuaadiuiiabatmr, . a'ii 
duj mulritudinc Dolopmeojt 
iiico:demco;?folationcs tue 
lettficaiierunt antmant iiuv 
aj.U unquidadberebit rtW 
fedes iniquitarie : qui fingis 
poIok in preceptaK ccepta 
twiit ianiniaiuftt:? fanguine 
innoccrc codemtiabunt. g t 
factuseinfbiDrismrcfuiTin; 
» oeiisme^in admto;iu;Tpei 
mec.fr rreddetiUisinfquita 
temipfop i inmaliciacorum 
Pifperdct eostoifpodec illos 
otte deus nf. (■iloiia pa. ari. 
^riotctns&fisincrcmii.IwDS 
"T~ir^nircerultcmus djio: 
VI. iubilemueoeo falutari 
noftro. preocupenine facie 
ciusinpfclTione7iii pfalmis 
lubilcmtis el.Q moeus ma 
giiueofie:7rcrma<Tmis furj 
oee oeos,Q rii no repelle t do 
mwusplcbeinfuariKtiuiain manuciusfuntocsflticster 
re :? aliitudiues montiu; ipi 
usfunt.' iriiipiuseltmareT 
tiVfcnntliici -t ficcj mamis e 
tus fb:maucrunt. Cteftcado 
remus i .pcidamus an tc Deii 
ploremuscoraDomiog fecit 
no&quuipecDrisoeus nofte 
fttnospopuluspafcueciiur 
Toiicsmanuscius- hodiefi 
voceciuaatidicritiftiolireob 
durare corda veftra. 8 icurl 
irritationefccundujbic tem 
ptarionisinocfcrto:vbi teta 
uerurttme patrcs veftri prc* 
baucninr 1 vtdcf t ope?a mca 
uadraginta aiinfeoffcnfua 
fuigcncrationi burc:i Din bj 
fempercrrautcojde. 8"tilti ibuntinrcquicmca. 13 lo.aii 
£anratc i>iw. "tMalmus m>. 

aantatedominocantjcus 
nouum;caiitate ofio ois 
tcrra.Qanrate orios benedi 
citciiominicius:annunciare 
dcDicioicfalutarcetus.Hti 
ituncfareinrcr genrcs gforia 
riusiiioibiispopulis imrabi 
liaeius.Qininatrmis oomi 
nus i laudabilis ttimis : tcrrf 
bilis clf fupcr oes oeos. Q, m 
oee Dij getiu; Pemonia oomf 
nueaureceloefecir aoreflio 
% pnlcbritudo in confpecrue 
m» factimoninT maguificcn 
tia in fanctif icarioe eiusjff fettetmopatriegetiri arTerte 
oiio gVa; i bonotf: afferte gli 
am nominietus. TTo Uite bcy 
Itias i introi te in a tria ri? ado 
rate ori^ tn atro fco ems. 6 
moueat a farie etf vuiuefa tcr 
ra:Oiri te i getib? q; wie f gna 
nic.3 tenifirtriauitoibcter/ 
regnocornouebifriudicabit 
populosinegtare. ctentur 
celi «ejultct terra ?moticat 
mare i plen itudo e&: gaude 
brit capi i oia cj i eie ftir. iic 
crulttfoitoialignafiluajjafa 
cieDniqiueuitqmvcmtiitdi 
carcterra. i udicabtto:bcm 
rerre ie$taie:ippis>f i wira 
rcfna. r>Miud. 
firvomin^rcgnaiiir cralret 
V/ierra letenf ifule multc. 
■£i ubes 7 caligo m nrcutru 
ei?:f ulticia z tadicia conecrio 
fediaeius. * gmeaiiteipmp 
cedet:iiflamabitirirciutuini 
inicoSev?. llwermufulgu 
ra eius oibi terre: vidit i com 
motaeterra. <■• otesficntce 
raflurerrita f3rieDiii;a farie 
rriioistcrra. ■ i niiriciaucrrit 
ccliiufticiac-l-TVideftocepo 
pult gloria cins . ; onfundif 
oes qui adowr fculptilia.-t g 
gloiiflturmfimulacrisfirie. 
Jj doratc eri oes angeli eius: 
audiuiriletataeffon. tcr 
ultaueftfilieiude.ppter mdi 
ciaiuacrie. iritUDi 

musfupoesrcrrajnimiserfll tatusesTiip.o^siwos. ui 
Diligitie ?nj odtte malri cuffo 
ditdrisaias fanctoyfuorum 
idemami peecatoris libera 
uit eo». V. ui o:ta ell uiftocr. 
rectiscotfletitia.Tietamini 
iiilh i nrio z cohtcniini nicmo 
ric frificatidis cius. ;.,loria. 
ori <anrateDrioibiidicitc noi 
enwtf. ■Jntretofonicaiprpcfi 
tilo»ne.3uclinaai!rcni35 oop 
cemmea. .fjiatnri 

"i^ii.u i^.Sacnficiriocoipuff 
pmbalatus.v dOtfeicre.ari. 
3n tentare nia eraiidi me oiie 
«-\Omineeraudiofone fi 
wmea auribus pcipc obfe 
cradone tnea i Vn rar c rua era 
udijncriituaiumria:^' tnon 
iritreeiniiidieiiicriferuo tuo 
d ric: q : no iultificabif iu •? fpcii 
tuooieviue6.0,i perfccut' 
eftimmicusaiajmea builia/ 
«it in terra vtta mea.o ollo/ 
cauitme iobfcuris fic morrti 
osfcliiariar^efuRme fpris 
me* ime tbatri e co: meri.d)« 
mofuioieyatiquoy meoyrfi 
ditar?fti i oib? ofnb? tuis i xn 
fflctismanuritua^ meditaba 
(^rpadiman^riiasadteaia 
mVaftcutfrafmeaqtibi n e 
lorirereraudimerjfcrir fptis 
me^. X) oaucrtas faci* tuaj 
a m:i fifis ero Defceoertb^ i la 
cnYKuditafacmibimanemi 
ftco:diatufi:qiitefpauu^o 
tlfacmibiviiiiqabuleq: a& tckuamaiaxmei. ©riperii g urcimsfurciuoarcuKHiia 

DCHnmicmiffncadrf ?fugi rametacribub^d locuwees. 
Doeemefaccvolutareruasqi . luuios feides trc videnic 
dciismeuocsru,u pstuus aq2Pouimicm6tes:gurge8 
bonusrcdiicetmeitcrrare aqnitranfuc. i ■ cditabrllus 
«apptcmometuiic.rieuiui wccftia.alritudotnanTuas 
licabisnicinegrarcrua,; -du Icuauit. okiuijartercnint 
cesrjctnbiilatiocaiajmcajn iiibiraeulomofluceragitraiE 
siiimiatuarjifperdesoesini tuasibutirplccIo?criilgii:atir 
micoamcos.f cpdcsocsg baftctue. i nrrcmimconcul 
mbulataiaimcaqmcgofcr cabirtcrraafurorcobftiipera 
nustirfu.,., 3llumina t>ric ur cicsgercs. | greflueesifa 
niruiirupcrncs.f^ &eu6De5 Iuccppl'!Cui:mfalutectirpo 
am audirum. r*. ^ . tuo. p eraiiTtlticaputde no 
/y f mmeaudiuiauditum moipii:Deiiudafiimndamerti 
■ _ tuuztimui. rieopus ciurvrojadcolW. alcdirillr 
tuuimedioantiopvtuifica il rceptriseni3capiritvUafo;ti 
lud. i nmcdioanopnotrifa/ riuawniJtib^vtturtwaddf 
cicscnirat"fucnsmferucre fpcrircdiime. jrulratioeoi: 
CMdaberis. ? rosob atillro ficiireuis g Denoratpauperc 
vemct:rfact»9Dem6tcpba iabfcodirc. i : ufeciltiimari ra. ( >,peniirceloevmbrac^ cquifcuisulucoaquarniulca 

Tlaiidiae^pleaetra. n pte rii. 4 ttdiuii pturbatfevei 

u r o cl ^ c '" rmr ; C0:lluaima "«» e 9Voce?rrcmucruntla 

icfor biamea. n<;rcdiarurputre 

titudociusanfacieei'» ejribic doiotub?nirie:?fubtcrmc: 

mo;s. . ggredie! in/aboPan ftateaf,.' t treqefcamDierri 

tepcdeGoj.i8l!ctitTmcfu9c bulacims^afcediadppli-ac 

fra. HfpepT dilfoluit gctee ciucninfm. p icueeiiinoflo 

t?mnriitmotcsfcIi. ;ncur rcbit^noeritgermcin vine 

uatiint collcfmudt.abitincn is. O, erfcriiropusoiiue i ar 

b- erimariscr?. ;oinfgrate uanoancrccdbti. .ii bfcidef 

viditecojia etbtopic:tbabu! deouilipecus:-inocritamw 

pcllcsrremadia. ..liigdiflai tiimprefcpibV^goautcm 

nib"trat cePrieautifiumiiii mMtogaudcbo^exuttaborrt 

b^nirortu^vlimari idigt/o oeoiefumco.ocusPiisfor 

nia,Qii(9afccdetrupeqtio8 titudomca:ip6ccpedeeme 

«uosjquadriseiuefaluatio. oaHncgcenio^.fttuiperej: eeiia ««torn me victor : in 

pfalmis canete. loria pf i. 

-'- SucnruuniDiic audiuict ti 
mut.sn 3titvmpanoi cboroi 

fc^^cceianoctis. > rRcpicii. 
•ri.TSeriiifcerflmiicricodicei 
tiriingbufiuilicauitiics oricfl 
«aito.^-»ri.^-'i---.';^rc^ 
quatiaeiwncii.twbJtcjn 
itftmortti Domitium DCMB rto 
ftjum . Utemtc adoicmns. 
Ucnirci'v:i"uc Tioeie fur, 
genew.«eetcro. ii».i«u.-.Uo 
«oit-iiii. Qota mirabiliaJ^ "* 
flntoKOriocatieum 
nouucniia mirabilia 
fecfc, BpIufluiriiW 
oeTrcranu«:ibra' 
cbifiractrim^otuferitoo 
mmusfalutare futm ?fpcu.ge 
riri rcuelauit infttcta fua. <■« e 
coidatuaemie fue:7*itatis 
fueDomnnfrael. ' ideruut 
eeatermtiiitcrrefalutarcrjt 
nfi. X tibilarc oeo oia terra: 
catace-reruitatcipfaHite. 
pfalliteocoincTtbawr cf 
tbara i vocepfalmi: m tubia 
puct ilibua 2 voce tubc concc 
Jnbilateiuconfpectn regts 
ssniroouearur tnare? pleiutu 
doeiueoibioterra^zqui ba 
bitatieo.HluminapIaudet 
mflnusfimulmontea erulta 
bnia pfpectu tjmqrii vcmt,m 
dicareterra. IndKabiioibe terrarul iulfida :? p.opulost 
eciuitate. I* wa. 
I \0111inu3rc5nauirirarca11 
^'turpopuligfedcafuper 
cberubimoueattcrra.'Piis 
inf>-onmagn5ettrccluis fu 
per oesppros. Oeitnteaniur 
nominttuomagno:qifi terri 
bitc 1 fem e 1 bono: regis iudt 
citi dt ligit . ITi u paraftiPircc 
rt6es:iudiciti7iuftiaai iacob 
tufcrifti.e:):altateorim dcn 
rwftTOTadoratcfcabclUi pe/ 
dn dus qrn fcm c JJorfee ct a 
aroniiifacerdorib' eius;« fa 
muelinrereosqm iuocat no 
merius. I nuocabat erizipe 
eraudiebateofl.-fiiscolumiia 
nubieioquebaturadeos-Qu 
ftodiebat tefttmoia «110 1 pie 
ceptriqSoediiillis.^iieiS* 
noftcrcueraudicbas eoe os 
tupropitiusfuilt.ieis:T vlci> 
fcesinoesadiuecioneti coj^ 
raUatcDiisoetiiioftru: iz 
dorateminotefactociusqiu 
ferisorisosnf- <3loria. ant. 
Qma minvbiha fccit cm i iiue. 
aii 3ubilatc. P* 6 * Jld . 
T Ubilate dco ois tra : f ut 
J-teDiioilenda. < vuite 
tpfpcrici^ierlhitioe. tfcito 
teqifiDristpeetSsipcfec no« 
Tnoipinos. Ppfed^toucs 
pafciienuBitroitepoJtasev* 
i^felToeatriad^ibpiniiis?» 
tcmiuiilli. Uaudate nomm 
ciiisjoiwiiafuayio eoomitP *n fteniiim nwa due:t vrqj in 
Senerarionejgeucrationcm 
ventas eiug. (Sfalm u s oauip 
(T)3fcrico;di'a Tiudirium: 
ilicaurabo tibi ofic. p fal 
lam rinreltgj in uta imacula/ 
ta^uSdoveiesadmc. er.t 
bulabatn i innocenria cotfis 
mei:in medio domus mcc. 
i 'onpwponeba ante ocutos 
roeoereminiuftaimfacieiiteg 
puaricarioneeodiui. 6ad 
ncfitmibiccc prauum: oecLi 
riaritcammaligimnocoinio 
lcebaiit. erraberc;fetrero 
tw«Wtofuo;buncperfeqbar 
• • upbo oculo t ifactabt h e<x> 
oeajbocricifeb.i. culimei 
ad lidelea rerre utfedear mcu" 
ambulaits in iii.i immacuFata 
bicmibimmi(trabat.xi 6ba 
bitabiriumcdio oomue mec 7". «t-v.i-. U j.yiu H uiLiir 

iniqtta non otrettt i u cofpectu 
oculorii3 meoE. 1 n maturio 
fnterfidebasoce pcecarorcB 
«rre; vt difperdcrem nc ciui> 
tatcoominiomiiee opcrares 
(uiquitarcm. lo;iapam. 
f 4';'.3ubiIatcdco ottims tcrro 
«tiWlamormcu». f#oauid. 
j^r\Ominecraudt ozatione 
^-'meam: i clamoi meus 
ad te veniat. n 6 auertas fa 
ciem tuam a me in quacunoj 
dietribuloj irtcltnaadme au 
rcmtua. Tqtidcunajdieinuo 
cauerotc:velocifcraudime o.!defeccrutticutfuiii?ole« 
met:ionamcaficutcrenuum 
arucrunr. p erculTusfumvt 
reuuin t aruitco:mcum:quia 
obli rus fii5 comedcre panem 
nieum. R uocegemltus mei 
adbeiitosmeum carni mee. 
I I limlis factus fu3 pellicano 
foutudmis;z factusfu? ficui 
nittcoratinoomictllto. Qigi 
laui?facrusfum ficutpaiTer 
foUtariiigmrccto. r ota oic 
CTprobrabai mibi intmict riii 
* qui laudabant me aduerfd 
iurabaur. ( > uia nncre [awjj 
pancm manducaba:ipotum 
meujcmnrfcrumifcebam. 
■ facieire iudniJiaciotaruc 
qnia eleuans aliftm' me. X> i/ 
esmci ftcur vmbra Declfna/ 
ucruttt : Tcgo ficut fenuma) 
rut. uautcjPtiemctemuj 
pmaeo:? inemoiale (uu t gii» 
tioctpitatiocj. uevurm-s 
^i-Kfpo:qitp8mifc 
reiidiri?qmiiiEtepus.G.rn 
placucnirfcmistuis lapides 
ci?:« tcrreeiuffmifcrcbuntuz 
tticmcbritgacsjionteruii 
-*iiii".i"roesrcjie3foTcgIo;ia 
tuii. .tiiacdificjiiitDnsfpo. 
i vnicNfi ,;lia fna. Acrpc/ 
jnriorariomrinbunuhus^nd 
fp:euitpreceeo:u3. 8 cribct 
beciugiiariortcalta:* ppfag 
qcrcabiclaudabitDtij. Ouuu 
.pfperiroc ercclfo facro fiio: 
oris oc ceto i terram afpejit. 'otatidirasfliuniBcopcdv -< iferanr Timfmcoieoffst 
topvtfowaetfiiiosicercm' lonsanimus % multri mifctv 
p»)i.aiannuncicuf>'onno corf.itoninperpetuuirafce 
menorifcTLauoeeiufiubirlm tur:ne<j}tn cternum comma 
n coucniedo populos ivnu bttnr. ?enfecundripcceatj 
7resesr.errcvtferuianrorio noftrafacitnobisneqsfccudii 
j-;cfp6diteiiviavirrutiffue iniquitates noftras rctribuic 
ppucitateoiep meoj: nuucia nobis. ■ infeoidu; altitudi' 
mibi. H ereuocesmeioimt nemcelifltcrra:coMoborautf 
dio oicrum meoni: mjrinrio/ miam fua; fiiper cimetes fe. 
nezgeneratiomcm annf tui. o uattioilracoicusaboccide 
;i nicwtuoriercrram fridafti tclonsefeat anobis tniqta' 
operamanuri tuarafuw ccli. tcs noltras-O. uomodomife 
i jjfiperibiitWflutcmpma' returpaterfiuoymifertuselt. 
res:7oesficutvclrimetnw timentib^fcquoniamipreco 
terafeent. & t ficutopcrtoria gnouirfigeirirum nofTra. JXe 
mnrjbiu cos t rniirjbunir.Tii cordatuseftquouta5£uluis 
BiJtcideipfccBTaniiiruinoii fumusrximoiiaitfeiiu:dietJ 
ceficienr.F'iIi feniop tuorri eius ramqltfosagrific efiV 
babirabunt.ffemen^acorus rcbic.i iioniamfpiuapercra. 
ireculujoirigeiur.te Msr ftbicmino?iiofubfifter:Tno 
- ; -j fncdicaia meaDrio.t cognofcetamplinslocu;furi 
Xj omia que mtra me func * >inm'aauteoriiabeterno:T 
nominifauctoeriis. enedic vfdjieternrifiir>timetescu;. 
unimariiaorio:inoliobli! • iusinfiliosfilio 

Desrerribiitioneseius; .'.: ui ruimbisquifcmaitt tcllame 
propiciaturomnlbusdiiptati tumeius: t memowsfimt 
busnjisgfanaromnes fitfnv madatorumipus: adfacf cdu 
mifarceriias.. uircdiimti5 ea. 'rieinccloparauitfede 
iuccnru vir.15 tua;:q co:onat fiiain:^ regrui ipine omnibus 
icmmiferfco."dia^mifcratio oommabitur ■ cncdicicc 00 
nfbus. Ouircpellctiribonfs minoomnesangeliciuffpote 
cefideriiicuurenotiabirur vt tes vtrture faaentes verbri 
flqiiile iuuerus tua. i attcs illius ad audicndam voccm 
mifericordiflsoomin9:Tiudi fcnnonum etus. ^enedidte 
cuiomnib^iniuriipacientib? wminoomnesvirr.uteseius 
OorasfixKTiasfuafmopfi mim-idusqtiifaeinavoluta 
filijs ifrael voluntstee fuas «eiue. B encdtcitcoomino emmfaopadiiflifn ornm Joco 
orianoitieei?:bcnedic aninia 
meaDrio: > i lonapjtif. "■■ 
•Clamor incus ad tc ■ccniar De? 
«nt.BcncOicaia.tv.Dauid. 
J J £nedic aia mea oiio. orie 
*-* ocus meue magmficflt? 
ee vcbemctcr. ofelfioem i 
coruinduiluamict^miiicfic 
■ 

peilequuegisaoN:-- 
eiuo.O, uiponisnube afccfu 
tii[i:o,abiiiasfuper penaeve 
toj. -1 . tii facieangelos tuos 
fpue;?minilrros tuoeignein 
vrentc- Q. ui fundalh tcrraj 
uiperitabilitarefu^iion rcfi 
nabirffeculiifcculi. hlfus 
ficut velttmctum amicf u?ci? 
fupmotesftabiirttaque; B b 
icrepntione tua fugiet a voce 
toitrni tuifbnnidabiit. 4fce 
dutmotesiofcediitcipi.ilo 
aiqs tbdalli eis.jT<cmintipo 
fuiliiqs itotrafsrcdlehtic* ? 
uertcti«opirctcrram.0.ui 
eminsfonteoiccnialib^mter 
mcdiiinioiititi perrrafiburaq 
P otabiint omnes bclrie agrt 
erpccrabuntonagrimfttifua 
lupcr ea volucresceli babica 
oun t;? 3 medto petray oabut 
Wces-JJjgaiismonrcsiSfii' 
perionbtisfuis.oc fructu og 
umruorum faciabitur terra. 
producens femim iiimcntis: 
Tbcibamfcriiirutibominuni 
QCeducas piiuein de tcrra.i virmmietifiett cw bofe. Or 
erbtlarerfacieminolcOTpa' 
iiiecozbomimfpfirmer. Ba 
turabuntliimacampi «edri 
libanio,iiasptantauiti[licpaf 
fcrcs nrdifrcabunt. erodlj 
oomnsourelr eorum motes 
ercelfisceruis:pctra renigjtj 
bcrrnaais. Heric Irinj in tpa 
folcoguomcoccafum fuum. 
Pofuifti cenebias ifacta eft. 
uo.r iii ipfa pertratifibuntom 
ttesbelnefilue. atulileotui 
nigicntesvrrapiai>t:«aue 
rantadcoefcamfibf. Ortri* 
eflfolT?gregatifurtt.?incu/ 
bilibue fuia collocabuntur . 

rt bi t bomo a d op »e fuu m: 
zad opcrationem fuam vioj 
ad refpero. a uotuas magni 
ftcatafuntopcra tua oommc 
oiiiniflinfapiciitiafccifti im^ 
pleta eft terra poffeflioe tua. 
■ ocniarcmagiiuiiitfpado 
fummanib^ilbcrcptiliaquo/ 
riinoneftmitner*. (uimaUa 
pufillacii magnio:i!lrcnaue« 
pcrrranfrbum. £ 'racoifteqj 
foimaftiadilIudendn5a:om 
nia d te erpcctant vt ocs illis 
efcam in tcmporc. riantete 
iIIiscoIIigcttr:apcricretemaj 
nunt tuam oiainplebururbo 
nitace. H uerccnte autemte 
fjiicm turbabunturaufferca 
fpmeonun i deficiet:* i pul 
uercmfunm reuertenrur. 
fi mitte fptritum tuum *crea6untur:7rcbuabief3ci 
emtmo^itgloriaoommi 

infecuIusrlerabituroomlniiB 
inopenbue tiiisia. uf refpi 
cit tcrram t facit eaj trcmere 
qiii ciiiiiit montes Tfumig.it 
; :flraboDnomuiramc,i.-pftI 
iamtiomeomoiuuim. ' ocii 
dumficeloqiri mcurmcgo ve 
roolcaaboriorio . eficiat liquidboiej noeercei:reoJ/ 
ripuit.p eie rc ges.O olire ri 
geve ipoe meos; i iupropbe 
cismcisnonte inah{riiari. 
d ivocaintfamem^fupcrtc 
ram.7omncm firmametum 
panis cotriuit . fl> ifit ate eoa 
vmimfcrunvcnundatue eff 
tofepb. h liiliaucrnti copedi 
bue pedeaetusfeiTii ptranfiit 
atameiueiooucc ueniret ver oomino. fJfalmns oamo. 

aonfitemtnitmo? inuoea 
te nomen eins:0 antate 
ei t pfallite ctnarratc omnia 
miralnlmcfua. rjaitdflmimi 
nominef«6ei*leref cor qae/ 
renniioominu5.Q, uericcoo 
miniiic6firmamim:quertte 
facie ei 9 feper. m emctotemi 
rabilid eius q" fecit .pwgfa er? 
^iudiciaoriseius. Memena 
brabaj feruiei^filiiiacob ele 
crici9.xpeoneoeu»nrivni 
uerfa tcrraiudicifl ciue. m e 
mor fuit ifeculii teflameti fui 
verbiquodmadautcm millc 
grIarione».Q rJdifpofuit ad 
abrabam:? inramenti ful ad 
rfjac cil.iniiciiluducobin 
pccpniiifraeliteflamcntiief 
nii.l-jKen«tibi oabo tcrras 
cbanaa fimioilii bereditatia 
«re.Q u 5ec |,tnum er o breui 
pauaflimi:T icoleei^-e t p_ 
rraficrtitSsete i geci-.z oerc 
guoadpplriiaUenta? onre cfi:pricipes pplbniioimific 
euni. oftituic cii P!J3 pohv? 
fue.TpricipcoiepoHcffioiiis 
fuc i tciidirctpricipcser? 
ficut fcmetipm:? fencs eitis 
prudccia;docercr, rit;.iutt 
Aiptmziacobaeola 
fuici rerra cba. : tauritpo 
puliiiiifunvebcniencerTrir' 
mauitedfuperintmtcos eius 

oucrcit co; eo$ vt odrrent 
ppltnci^.TOoIofacereci fuof 
cr\ ifitmopfcfuumfuunt; 
aaron que clegit ipj. p ofuit 
ieisvba fisnojrfao^.pdi 
frtorijfuoEl tcrra cbaj. ifit 
teneteas z obfcuraui t eoe:i ri 
ejBrcerbanit fermoncs fuos. 

ouertic aqa eop i figuine? 
loccidicpifceacor. ttfdic 
rraeopranasnpeiterralib^rc 
gti ipop. 1 1 riit i vemt crno 
riyii acfiiires:ioib-?finib9 eo 
ril ofuirplmiijerapgi-adi 
ne igne pburerc i rra ipojz ff t pcuffit virt easeoi; t Rcutoeaf tetttf a getitig tnervt laufcto 
i?muitoeIimTiifiniii co:um cuinbercditatetua.pecca/ 
■Oirit^ucnitlcHiullaTbnit? uimuocumpacribusnoltra: 
wt^noeratiwmer'. ; • tcoe tiiiufteegimusmiquitatemfe 
ditoetemiucrraeo^come cimus. aircc nolfri in eov 
wtoestructncerreeoi/.^tp pro intetlerenwc mrrabilia 
cumtocpjimoijciniiteiTae riJxitoiifucTiintiiiemoreenit 
gvptip™itiaeoieIaborise titudimemiferKoidietiie. 
Oru. itediiritcoecriargcto rftttiriraueruntafceirdetea 
?auro:7iioeratirribubuseo iumare.marerubru5.ff tfal 
rigBm nroaJ etatacftegtv uauireosp:opteriiomenftjv 
pniain^ifcctionecojKTigne nm:vrnotamfaceret poten' 
vtluceretcispnoctc. etie tiamfiinm. t incrcpuitma 
rutivenitcoturnip7pacce rerutoumseificcatiimeft'.- 
li faturauiteos.. ifrupitpc erdedurireosiiiabrlTisqua 
tra?miATuraq.'abienir i (tc fiiu oclbto. rfaliiaiiitcos 
coflumia. rMtimemojfuit* dem3imodiniEiiim:7 redev 
ciiacrtquodrtfbutradbabni mir eoe oemami mtmtci. 
ampnerufuii. redurirpo/ : Eopcruitaqiiarribirlares 
pntofuuicrotarioeseleerof eos:vnuseicis norcmanfit 
fuoeinlcricia. tPCilirillis tcrcdideruntvcrbieeius: 
re«ronesfletiii5Tiab(»espo itaudaummtlaudeseius. 
pulorii5polkderuut. : tca Oirofeceruntoblitifimtope 
rtodiantmmficati6escius:ct rumeius:7iiofumnncri,nt?i 
[egccuie requir.u. loria. fiLium cuis. tconcupierut 
Mfl ^8cnedicaiameaono.=i eoiicupifccntiammdefcrto: 
Umtauos. pnoauid itemptaucnmtDeuminiiu 

Onnraninibiioipibon? quofo. tocditcispenrionc 
w-qminfeculiimimaeiue. ipfowm :i mifir faturitatem 
«isloijuef potentiaeDrii: inaiiimaeeorum. c \tirrira' 
«nditaefacictocelandeGei' uc:untmorfcii m caltris:aa:d 
. tiqiiiciilrodiiincradiciuji fanauin domini. ■ pertaefl 
faciuntiufliciasinomniccm/ tcrraroegluriuitoatban:et 
porc^Tsemenwiioirri oomi opeimfup?grcgationeab» 
itembencpfaditopopulitui: ron. terariici^nisinfrna 
vifitanosmfalutariruo.. rd ftogaeo?um:H.mimacombuf 
videnduminbonrrareclecto fiteo9.r-[tfcccriitvitultiio' 
■wmi tnorum ad letaudum m reb? adorniienitfculpule. Ptrnucaucrum glonaTuam 
mftmtlittidinevitulicomede 
tis fenu". O bliti funt oeti g fal 

uauiteos cnufecitmagnalia 
i egp pto nnrabilia i terracba 
ter nbilia m mari rubro. S-i t 
tnrit vt oifperderct eos:fi no 
mopfesclecrus eius ftcttlTct 
ina-fnicionemconfpectuef? 
O tauercerctiraTiwne oif' 
perderer cos:t pro mbtlo ba 
buerunctcrraocltderabilem. 
XI oncredidcnmtverbtser? 
?murmwaueruntiiit,nxiiui 
cnlis fute noeraudienir uoce 
oomini. & telcuauic m.inum 
fuam fnp eos: vr ,pflenierete 
c.sfiioefi-rro.' ruteicerctlc 
meu eornm m iiatiorubus : cr 
pifpcnrcrercoti i" regionib?. 
..-..■ 
icomederuntfacriticia inor 
tuocuj.C-! timtaucrunt euj 
inadinuentiombusuut"tmr 
tiplicntacltmetsruina,: t 
ftcEitfmeesiplacauit:icclTa 
uitqualTJtio. : trcputatum 
cfteiadiufticia-i gencratioe 
•z generarioiie vfiui" lempi 
ternu. CTtirriratieruitreitad 
nquacoiitradictionisv vcra 
tus e morfes prop tcr eos: qz 
aracerbauenintfpfritum ei* 
f? t Dtrtinric in Labijs fuis.nd 
prfpcrdiderunt gentcs quas 
diritonsilus Gteomirtifiit 
intergetes:z oidifccnit ope 
racpjsiferuicruE fculptilib? eo3uifactueilli'3in fcandalii 
t imolaucruntfaiosfuos x 
fiUai-fuasoeinoijs. refiude 
ruutfammineinnocere fagni 
ne filioru fuoy i filiaru fuani 
quas Vacrificaucrunt fculpci 
libus .cbanaam. t mtcrfee 
ta e tcrra in fangiunibus i co 
tamiu.ita c iu operibus eorus 
t fornicati funt iii adinuetitio 
nibus fuis . G t iratus c furo 
reoominusmpopulufuum: 
t abbomiatus e beredttate; 
fua. 6f r tradidic eos in man? 
genttu:7 0omfiiatifuntcor£ 
odcmnreos. t mbulaueft 
eos inimici corum: i bumilia 
tiiiint fub manibusco? fepc 
liberauit eos. Xpi aurc» era 
cerbauciuur cum in concilio 
fuo:t bumiliatifunrin iutqui 
tatibus fute. Gf t viditcu; tri 
bulareuiur: laudiuit oracio 
netncoru;. tmemoifuittc 
ftamenti fuit pemtuit eum fe 
cundii multicudinemifcricoJ 
dicfue . t oedtteos imiferi 
cordtasinpfpcctuotusgeep 
ant eos. B aluos nos fac 06 
inineoe^nofler^pgreganof 
denartoibus. tcoflteamur 
n6ifcorao:7gloriemiir ilaii 
detua. 15enedtctus oomiir' 
rjeusffraelafecutoivfipi fc 
culuri Dicet onirtie popnlus 
fiattiat. ^i?auid. 

QOnficeinini oomino qm 
bonusiqrfi in fceulnm mi fKerdia tim\i feat nnc 9 re pinqnsumfit vfqi act pwras 
dcpn l::t .i orio.quosi-edcimt morno.r. tclamaueniiuaii 
li maitu tnimici vc regiomb? orim cii tribulareturz oe no 
c ongregaut t eoe :j£ fotie o: celli tatibns coz liberauit eof 
tusoccafuiabaquilone-z ma mifirverbitfiroffanauiteos 
ri 15 rrauenitin folitudiem Teripuiteoswmtentionib* 
ii!aquofo:viainigtat.i8 7 ba-- eoni. onfircanttirDiiomifc 
bitaculiiioiucnertic, fune ncoMfceiusz mirabila eius 
tes fcliclentes:aiacopiii ipis fiujsboium.o:tfacrincentfa 
ccfcciLQ teiamaiiertitaptx» mficiiiLaudis^anniiiKieiit 
mtnns/ciitiibKlaretur.-ili ne operaeiu8ierultarioe.u ui 
ccfiiracib' 7 eo?cripuiteos. oefcedricmarcmtuuibue^fii 
CftDeduriteosfnviareccas cienteaopcracionein agsmf 
Vtirentincmitacebitatioms tts.T pivideriitoperaDtii:z 
GomiteatiirDitomieei«s:z mirabtliaciusm,pfundo.. * 
rmrabiliaetusfilijebomiiiu^ jcit iftctitfpii»,pceilani5ei: 
Qiiiafaaauitammainanes atrattfucflurmseius.fl-fceit 
Iaia5efiirietemfii[i.iiiitb6ie ouiirvfaadcelos.zrifcediic 
fiedeteain tenebriszi vm vfijj udabrr1o0:aia cop ima 
oramo2rie.:viiictoeimedici lib"'tabcfcebat.,Tiirb3tifiic 
tacezfcrro.ertcraccbaucft 7morif!intficutebrius:?ois 
cloquiaoei:«c6ciliii aLtulimi fapiccKieorumdeuorata eft. 
irnr.incp-iifit. cbiimili.uu> tclamaiicrritad Drimctim 
cinlabo:ibu0co;cor:z infir mbuUirenrursocueceflitati 
matifiitnecfuitqadiuuarct. buacoredujritcos. tllatu 
t! tctamauerritadorinicutn it,pcelLaeinstaurain:'Eiitiie > 
tribularetmtnz oe nceeflitati runt flucrtis ei*. t letati fiit 
buscoplibcraulteoB.0 tdu quiafituermit^tietHiriteos 
jritcoBoetcnebrts:i vmtoa portti volnntatie eog.Ooii 
mortis:TviculacoE Pifrupit fiteanriirDiiomifericodieer* 
Oofite5turDiiomiferico:dic zmiijbiliaciusfilije boium; 
euiSTrnirabiuaeiueKiws bo ^tcralcetciiincccraplebis 
miiui.o.maprriuitportase zmcatbedrafcnioKlaudcte 
reaezvecresfcrrcosconfre um.p ofuitrlumtnaiii Defcr 
gir.Q ufcepiteoG o via inig tum:zerftueaquaruTnfititn, 
tatteipoy:,rptiu(ficias.n.fu rneiTamfnictiferaminlaifii 
asbuimiiattfunt.c» em cfc-i <rine:aiiialici3inbabitantirt5 
abboiataeaia cern.zapp» Ua,pofuitoefertuiftaijns — Bo i uarum?tmamfineac|Ua Bimda^cdmarijJuaHetatw 
incritusacuia?;., tcolloca nacnlomoimccia?. icuscfl 
uitilucefurientesiortnieft galaadtmCemanafes:? ef 
cuiitatebifationis.. tfcnu Fra}mifo;ritndocapirismeu 
nauerunt agros t plaraucrrit . uda rcr mcus moab lebea 
vineas;ifeccrut fructii nati fpeimec. uidtimeieitcda 
uitatia.i tbcncdi.rit eiset calciameaimcumibialieige 
multiplicatifritiiiiriie:iiume" ucamici facnfmtt.o. mso 
raeorum uon minoraui t.et dncetmeicitatcmumta:aiit 
paudfadifuntiveratifuht: gsdedueetinevfqjudnmea 
atribulationemalonimi do ifonctutVgrcpulimnoe: 
lorc^fFufa e?tcnn'ofupcr inoenbispsivtutib^nris. 
prindpefcierarcfcritiiiuiio tnbulartoe 

i nomvia.^ tadiuuitpaup. q:vanafalusbois. I iiDofa 
ein Deinopia.i pofuit ficut o aett& vrute.1 ipead tubilii iS 
UC0 fairilias.a idebimt rcc ducetimmicosnfoe^oauiil 
t\i Icrabunnir:iomim? inicj vyxfuolaudcmcanctacnc 
(asopiLihtoefuii5.o i»«fa iVrisjqicspeccstoif ios 
pieOTCiiJfodutbcciintclU rolofirupnicapttie.i. ocuti 
getiiiifaico.'diasprii.rj lo:ia funt aduerfrimelinguadolo 
patrictfiiioet fpiritui facto. faiftitoib? odtj drcridcdcfr. 
oii-XlifitanosOiteiHfalutari mcwerpugnaucrutme^att 
tuoarit. ■Cenfitcbor.ps Dauid proeovtmeDilgeretiStraj 

Paratumco: mcu de?pa bebatmtbijcgoautorabam» 
ratucormcu:cataboet tpofucriitaducrfiinicma 
pfallammglojiamea^f jrur la.poonisiodui^oilectioe 
gegloriameacrur^cpfalic niea.oonmtucfupciipcccai 
riii t cy tbara ejaagt Diluculo toici oiabolus rtet a oertris 
C ofitebombiinpplie Dric': eius.o U3iudicaturerxatco 
spfaLlamtibnn natiombus. deiiatus:iofociuffmrinpec 
O, uiama£naefup cclos mi caiii. H iontoicscius panci: 
fericordia rua : i vfqj aA nu t epifcopatum eins accipiat 
bcsvcrjtastna. - raitarcfii alter. ■ iantiiujciusorpbai 
percelosDCUstfiiperomne ni:crvro:eiue. vidun. • u> 
r.erraj«loriarua.:vt [ibercn tantcstranftcranturfiliiciuf 
turelectitui. 1 ' alurifactfrte imcndicetiririanntrpeba 
ratuaieraudime.pcnalocu bitarionib' ? fuii?. g crutetfe 
lustfifactofuo. jrnliabez nerato;ne";fubftatiameiuK «oiripianraliemtabores ei? 
XI 011 fit tlli adiuto:: necfit q 
mifereaturpupilliscius. H i 
nnt nati eiusininreritum. m 
generacionc vna dcteatur no 
meneiue. 1 nmemonam re 
dcat iniqiiicas patru 5 el us m 
confpectu >oomfm:? peccatii 
tnatris eiusno deleatur. • i 
attrrotitrafoiniiiiim fcmper 
■leifpercatoeteriamcitioria 
corujipro eo q» no recordat' 
fiicere mferieordiam. Qt per 
fecu tus cft bominem inopcnt 
smcndiaim;?coponccii; coi 
demoict ficare. 3 c oi lerit ma 
ledicionem? uenietefnoluft 
benedicionent 7 elongabitur 
abeo ftmduitmaledictioes 
Ticut vcHimcn rum i intrautt 
ficuraqiiafninrerioiacius.z 
ficuroleiiiiiollibuecr 9 . Hlat 
cificue wftimentit quo opit: 
ifiaujona quafemperpre/ 
ctn<Titur. 'ocopiiseoniqui 
oecrabunt micbtapud orim. 
•zquiloqutur malaadueruis 
antmainmea j. £ 1 1 tu oomie 
facmecum .ppter nome" cuu 
cmiafuauiselnmatiia. l-ibe 
ra mequiaegeuue i pauper 
egofumvzcormctim coutur/ 
t>-iriieitr,ime. kitrvmb.M 
cuocclinarablarusfiim.T er 
culTusfiiftcucloculia. ctiua 
mea itifirma ra fiir a ieiuuio :? 
caromeaimutataepttpr ole 
um. SsofattutJftiobprobii um iltie viiSrut me t monerut 
capitafua. Hdiuuameoiie 
den9meu8.fiiuiu5mcracpro 
ter miam tuam . fir fcienc 
qui.iuiiinusr.ua bcci ru oiie 
fecilficam. ; 'alcdicentitlit 
lubenedicesqui ifurgunt m 
me cdfiiudaturferu^autetii 
ua letabit. I ndnarurqui oe 
rrabuntmibipudore:7 opta 
curficut oefploidecofiifiocr! 
fua.Oofircboiorioinmie in 
oremcc^imedlomulcoyla/ 
udaboeu;. Ouiaftirtta dej; 
rrispauperis vt fatttas facc 
retapfeque~tib' ? ai'35 tneam. 
<3loria arit . jConntcbo: o* 
tniu^nitnie f n oic m co. *©nc 
cxandi.frdamorincu9.adce. 
■(Jater nofter.**- fitcerdocie. 
Jiarmircricoidia.ln U.ari.f$ 
oitii^ecofireriDrioT pfal 
! '■' lere 1161 tuoaltiftime : 
danmicijdiijmancmum 
tnaMveritatctua pnoctcm. 
i noecacozdo pfalteno cont 
canticoiumbara CsSlecta 
fti me orie ifactura tua 1 i or>< 
bus nuniiii; ttuni erult.ibo 
Qua magmficata ffopa tuaj 
orie uimis ,pfundc factefi co/ 
gitaticiee ciic. ir ifipiee 110 
cognofcetiftult^noitelliget 
bec. Ouserorti fueritpcr6> 
reeficuc fciiunn apparueric 
oesqiri opaturiniqtatej. Ot 
iiiterrcaiitiiifeeutum feculi: 
tiiaiitciiltiiVuii? ietcmii.onc G mtteeinimici tmPiie qiti 
eccei:n'mici tui pcribut ton 
pergentur oes qui ogantur 
iniquitate. ^ teraltabif ficut 
vnico:nis conu mcu tfenect? 
mea in mia vbcn.Q t r«pe 
*itctfulusmeusmfmicoenic 
csiinfurgcnribueimcmali' 
gnanrib* audterauns mea. 
X iiftusvrpalma florebir fic 
cedruslibaniniuttipjicabitur 
p lantanidomoriii i atrne 
toomusoeinoftri florebunr. 
jjdb uemiiltiplicat-rirur in fe 
neetavberi i bcnepaciences 
rrunrvrannucieiit.., uoiiia 
rettusoormnusociisiiofter. 
7 non ett nrtqnicis in cO' i>'ii 
ir3cmirOnjofsfincstt.nv. . 
bfusccus mcusn £t inlVrr 
uis. fanttar. , 
tt UdiK cdi que loquo?. 
/1 audiat terraverbao:is 
rndaocrefcatvtpltmiapoc 
trtnamea:fluuatutros docj/ 
um menm.o uafiimbei fup 
berbaj i quafi fhlle fuper gra 
mina quia nomen c-omim iuo 
cabo. -nare matTnificctiairt 
oeonoftro r>ei perfecre funt 
operaomnes uie eins fudicia 
-r^eusftdclcs 7 abfqs fulla 
Iniquitatc iuft°i rectf. pctc*i 
uaruteitno flliiePifordib^ 
(5 eucratio prana arqj pucrfa 
fieccine reddis foinio popu 
leftulte7ifipieVr! nqd.non 
ipeepata- nms quf potledic K 7 ferit K 1 cwaiil t te.Q t> 

uiento picrum auttouorurn. 
cogita generatioes fingutas 
nterwapatretuumTaii 
miciabit tlbi maiores tuos t 
Dicettibto.iiBiui6batalnlTit 
tnus gentes.qnadoVcpabat fi 
Itosad-r. onflicuittcrm : o« 
populojMurtanumerum fili 
eroj ifrael.p a.'saiitcirii po 
purei^:iacobfuniculus bere 
diratiseius. rnucitetiitraiS 
ferta:ilocobo»o;is^vaftcfo 
litudtraso. ti-citdu.rit cti t do 
cinriculrodftiir qi pupilla o 
culifiii. 1 icucuquita.pnocaf 
ndvol.indiipnllosuios:rnip 
eosvoltras. rg.iditalasfii 
asTafluntpfic eri.aroj porta 
uitinbumeriafuis.T} oirun' 
folus cur ei? fuir: noerar cu; 
eo oe^ atieu^.o olrituitcrifu 
p ercelfa tra vt comedct fruc 
tus agro-P-a t fuger mel de? 
petra:olc'uqitiefjvoPimlTio. 
j.X utir dc armeto:? lae oui 
bus.ciiadipcagnoyz arietti 
filio? bafan. tbrrcoo cii me 
dnla rritci 1 faimitie vne bi be 
rermeradlTimu. 1 ncratfar<> 
cDilccc?TrccalcitrauLt icraf 
fat?ipii;iiar?eilat9t?.TJ >jv 
tiquirtfufacto:eTuir;?receuic uonibiisfuisadiractidia oci 
tauertit. 1 mmolaucnit timo 
niis 1 no oeo:oiis quos iano' rabantXr oiiir«flttcTcp -#e 

iteninquos ndcoluerut pfcs 
«^.t)cdquitegaimtcicrc 
bqiitlfit obltr 1 cs oni fabato 
ristni.O idit&itsTadfracii 
diapcit3t?cqi puocanerunr 
ftliftii-zfilic; f-f raitatifcondj 
fncic mca ab cis:t ofidcrabc» 
notrilTmi a eos. < 1 es cni puer 
faefinfidelcsfilt. tpfmej) 
ttocauerunt ieo q nci crat be? 
t irritmcrunt i vanitatib 9 fu 
is.fftego.puocaboeo8ico 
gno eppl&zmgercftufci ir 
riraboeos. TgiiisfucccfuBc 
infiirpreriico:^ ardcbir vfq* 
adinfernf iioiiilMma. v cuo 
rabirqj rcrra; ca «erme fno. 
1 moriri fundamcfa coouret. 

ogredabo fuper eoe mala: 

1 faaittaB meas pplcbo i eis. 
O ofitmetfarneiSucoabnt e 
osatiefmoifiiamanf(To.l>e 
tes bel tiar imitta i eos . cu fu 
roie rraberiu arqj ferpetium. 
K oria va ftabic eos gladins 
sir?p3iio::iuiienefimulac v 
fiiiicniboicfcne fltoij-i,vbi 
nafrifccei&ffaciaerboib^mi 
moriaeosz. 8 3,ppter tra mi 
micop riftuif ne foac fupbircr 
boltes eop. pr; t oiceret man 9 
nfa ercelfa-T no Diis fecit oia 
(^esabfajpcilioeTftti pru/ 
deriavtina faperet-i.itellige 
retacnontffia puiiSrer. O. uo 
pfedbaf vn° mitlc:? twofuga 
r«Decemilia.tloiieioqjpe ns fu9 vcdfdit tt» r orTfl pefcj 
fit illos. X> o.n.cfenfwnj 
cop i immici nfi frit iudices . 
Oevineafodomop viea eo 
ni i o" rSnrbats gomo:e.'G ua 
eojz vn,i felf. z ootr? amarifti 
m$. R eloracou5Tin»eo*Ji 
Veneniiafptdri? ifanabrle;. 
ifonebecpditafutaprjmei 
fi«raitbefaiinBmeis.*Ticac 
vttioTegoretbuaejsitpevt 
labaipeseoB. Tureoiesp/ 
dmtiots:?adcctcltiiTOt tpra. 
I ui1icabitorisppl';fuu.ti(c 
iiiefuiBmifebit.' . idcbirtp i 
ftrmatafitman 9 ! claufi quoj 
bfeternYrefidiiiqjpfiiprifimr 

r-jiccEvbifrirpijco-2.igb9 
bebatfidtidi. , equorvfc 
rimisromedebaradrpcs tW 
bebanrvinrilibaiiui. | ■. nrgat 
3 0pitulctvoB:iiiiecef[itafe 
vos.ptcgat. idetcqic^ofi 
fol^noealiusoe^pter me. 

go occtrta n etto viticrc fa 
etapci!tiaTCRofanabo:tnon 
ciin-ni.inttiiicipoffirenief 

eualxtadceliiniarttimea?: 
■z oica vino cgo i efnii . H f ar 
cucro vtfuigur gtodfti meu; 
t arripucnt tudiciu man^ ifia 
ftedda vltione lx>IKb^ mettt 
t bisqui odcrrit lembtHi. ftl 
cb-inbo fagittasmeae fagnie 
zgladiueme^deuojabtt car 
new. 'Oecruore occifojrzDe 
captiuitate tuidari immiconi 
cflpitiB, Tj 9udategcteeppl3 tP <$ fan$uic$ reruo^Icilce: 
Wr. H t vmdicta rcEribuet in 
boRee eop i .ppiti^ cm terre 
pplifw. ' .loria. -. ttinlcr 
uio fuisdnemifcrcbitor. 
^ncrmbaliobcnfonanb^laij' 
fcatcOnj.^Zaudatc. r -£pL. 
TlorpcclUE. fccciano. 
ftcplcttt) 3Umiiaicdctci re 
iicbiicTivmbrainorK. -.- 'Q, 
T> rol t ratioes -3C.vw.itcna.il 
ITDieb^driicisadveij. Dicrif 
pfalmi i arit.feqnet es qn fit 6 
tjrcari. Sedc a derrKriB 06. 
3riton«ofiomcofe 
deaDerrriemcisv 
■V onec peui tmmi 
coetuoefcabeliiipc 
dtiruop. fr^.i Yrnrie tnc c 
mircct oiie crTro oriarc in me 
dioimniicortiior. eciipri 
cipmioievcutiscuei rpledo 
ribus facroi: er vtcroante lu 
cifejrgenui tc. I urauic oris 
s no peuitebit cu m es faeer / 
dos in eteruti fecndii ordinc; 
melcbifedccb. rifaDertrC 
ttiw pfregi t i oie trc fuc regef 
I udicabtr in narionib? iplc/ 
bitnun.13 pquarlabircapira 
interramulrojr. Oc toMCte 
inviabibic,pptera e.raltauit 
capnt.(31oiia.^» Scdeadc 
jrrrie meia oint ofis Brio meo. 
wit-Jidelia. paoauid 

aO nfiteboi tibi orie i toto 
cordcmeoinpcilio inlto 
taz ogrcgatioc.^ agnaopc rabomini«c)iiifiLiiiiomncs 
volunta tcs eiiis. t 3 onfcffio i 

:.'lltijOpUBCHlS7ilI 

Iriciaei 9 nnncti feailu* fcll 
'■' cinoriamfvcit iuir.ibiliuiu 
fuo? mtfericors i miferator: 
Domi mie cfcam dedit timcn 
tibiisfc. cmorericin fccti 
lum tcltamenri fui vcute ope 
niiufuopannunciabit popu' 
lofuo. o.t DCtilLis beredir* 
tegeririopcra maiiuum ctus 
veritaeiiudidum. ideiia 
omnia m-adata cius confirma 
tainfecnlutn feculi faccai #t 
rareTequiratc. cdciiouc> 
mifitoomin^popnio fuo ma 
daiiitineternum tcltamciicii 
fuum. ancniiteribile no 
mcn einsriiiiciiim fapicnrie 
timororit. Tntellectue boiv» 
omnibuBfacicucibuseu5:Iaii 
datioeiusnunetinfecti[ti;fe 
loriipaniTtilioTfpiritui 
- 5idcliaoi3 inntidataeifl* 
firniatainfcailu feaili, \ arit, 
3n madaris. pfalmiisntd 
Catus vlr g timctorim in 
.Onudatisci^voLetnimiff 
potee in tcrra crit feme eiuf 
gcncratio rcrioi: bridicetur. 
" loriaioiiitricinoomoci-"': 
fiufhaaeiiieinanerifcculii 
fcculi. ,ro:iiieintciiebrie 
lumenrectismifcricoisi mi 
feratoiir iuftus . T ocundu» 
bocjuimif erur 7 comodat oif 
poctftnoce ftios i iudicwq: t — moriaeternacriciuft* ab au 
dirione mala no timebit. p a 
r.mico." eiusfperare in ono ■? 
ftrnuru c eor eius no comoue 
bitur ooec oefpiriat inimieoa 
fuo«v iifpeilicdeditpaupe 
ribusiitfriciaei^manet mft/ 
culumfecuu.cornucius cral 
r^bmir iitlcria.p eccator vi 
dcbit x frafcetur Petibus fute 
fremet t tabcfcctoefidcrium 
peccatoni pcnbir.o loriapa 
■yu3iimandacifftiueuolccni 
mfs.an.-etcelfus. ■ofaiini Budatsepttcrionm: uu. 
dareuome" Piii. wit rto 
~:cxboc meoriibcttcdicni 
7Vf$infeculuj.^rfolia«tii 
Vf$ad occafimaiidabfle nom 
otu:grcelfusfiipoes getes 
dristrlupcelos gla ci^i uis 
ficutorisDe^ifquiiaitis ba 
bicat ibumiuarcfpicitin celo 
* in terro. « ufciraus a rerra 
tnopeiTDefterccoc errigcns 
paupcre, cc t collocet eos cii 
prtapibus:cu pricipibus ppfi 
fui.o ui bitarefacit ftcrtle i 
eomo tnatii: ftl»p lctanre. ^ 
£lct'L1us fupcrocs sitestme 
fic.Tlomini.^liilmusdamil: 

171 erftu ilVael oe egrpto 
ootmisiacobDc populo 
barbsro.F, accacitiudeafii 
ttificacio einsifraelporeifas 
«'•Ojarcvtditifugitiorda 
nisccuerfus* retroifiKffio tid emltatietut tt arittte rt 
collcs fiait agni ouiii.tyd c 
tibi marequod fugilri I tu ior 
datiisqiiiacoucrfcfesrerror 
fii. onreecttiltalns viari 
ecesccollesficutagnfoiiinj 
; farieoriimocsecerraaft 
riedciiacob. Q iiicouucrtit 
pctrainftas""aqua):7 rupc 
(nfotcsaqnap. i jonobis oo 
miuenoiiobiflfed noi tuooa. 
gloria. -^upermiatuax ve 
i;(.i:caia:iicqri oicsit geute» 
vbicftpcuseoi;.; ^euoautc 
noJtcrin eelooiaqueaiqjvo/ 
luitferir. - imnlacra SCC1115 
argccri^auniopcTflmarititi; 
i.wiuv : obrir^noloquent: 
ocn los babenc 1 no uidcbnt, 
Miirccbabenti noaudicnt; 
tiarcs bri c 1 no odosabur.ttj aj 
nus babcnt 1 nopatpabut pe 
des babent 1 noaiiibulabnnt 
1 non cUimabiit i guttnre fuo 
-.■ imilecilUsfianigfacintea 
1 oes qui ? ftdrit i ci 6. x) om' 
ifrael fperairitiiiDrio:adiiit5 
eo??protectocoi.'e>,om9 
ajroitfpcrauirrndrio:adiut5 
eo; T x ,ptccco?coy e: qhi ti 
ment oommnmfperauerunt 
mtwmStoiadlutJKeopi nte 
ccorcore. Tjnsincinoifuie 
noHri x Denedfrit nobis:. «e 
nedi.vit 00111 uiifracl bcnodif 
ooimifstaron. ^eiicdiritorit 
nlbnsg tiiiiccon^:pnfiHiscn 
maioiibuc. ^diciacDrie fug - *os:fupCY Wos i fup filfos Vt aa.quinis ««enot et ot-atisf i 
ftttsvRenediaiwsaDrio g militer.CSeria fccuudaad 
feritcciimra.oeliiceuorio vdpcr99.OT..3ndina«f*c'* 
terraa^ ^lcriqmcraitdietDfis. 

mo:tui(aiidabiitccoiie:nCqi ' - 'Yoccovomsmec. j uia 
Ottsqocfcedm-miferuu. ^ inclitiauit aure fua inibiiT 1 01 
nosg nnnttr? biidici? oiioer ebusmeisiuocabo.'. ircunt» 
rwiuic-ivfqjifcui. #iTlci deruncmeDoIoresmorttsxi: 
tuooagloria^l^VwrjL* ^3 riculainfemimucneriitmc: 
tabf.t.ti fcdntcf'-- - , ritiiiliitioueinoloreinuei 

vribera* ottb? dnicis i per ■znomeoriimnoo.iui. oomi 
Ircbdood&ejceptofflPrioqis neUberaanmiameamtfiCon 
Stdetw.aM9oiumTfoj ad onsiiuftosTdeusnoftcrmi 
aduera.gaoneneiniravfqi &«*•< uitodiespuulosDns 
«dodra«efim«.ficepn0dft] bumiliatusfunnliberauitni 
op wet#.ter-lf .1 * qtuoi pn Gt «ucrrcrc aia mea m requi 
mi« oiebiw.jl.in fl b» fe pro *5 rus3 :q: nw betiefccir tibi 
rna«pituIa.JCapituld. ' .'«weripuicauisrncatfmw 

i Oinis-niitcdrri^iitcor reoculostneosalacbrnms. 
C/da?co:pora noftro mca pcdco meos a lapfu . p lace/ 
ritateociiinpatietiacbnlli. boonoiivj 
-w- ijt3ciscreatoopthne.br uitoitfaurcliianiibi.)B.£rcdi 
XJluceoic?,pfcrc3primo ^-ftedidi .ppterqrJto ». 
diiGlticisnouemudi paraso '-'-ute Ixii' 

ri<riii«.( .uiinaciuaii vcfpi luitusfujnunis.;. gooirim 
dicvocariprecipis.tetni cba crcefliimco:oie bomcdar. 
oaillabitur.audtpcesaifleti io,poibus 

bus.nem.eu-s arauatacrV qretribiiitmibi.afl"cefaln 
ininevitefitcrurmuiic.oiiiH tjris acctpia:? iionteorii inuo 
ntlpenecosirarfefeqjculpiiT cabo.£i;otamea«redda5 
iUiivit. flo^pulfctiiitimui cor-ioipopiilociu^fcofoin 
V it,il,- tib us p fpcctu orii mo:»p^ciiis. j 

cenoriupurgdiiusoepcHi' oiicq^ofmmii-V^tv 
mii.T fe .ailccuer 

tniRCOparVnicc^ai imeatibifa 

toregnas poefcculu5.amen. crificabo bolti-i laudis i nom 
*n Dingar biicoro mea-Siair orii liiuocabo.,; j oro mea oiw 
icefii fpfpcn mo4(tj0. »«** rcddain wfpeetp oisppli e. rtamjaoomvomimcdiotui tua : Teurtodiaiuairotoro:o 

■■■.i- qri meo dcduc me i feittinadato 
locurmjf.i..!. budacc. riiruopqjipamvolm. 1 ncli 

T jdudateMimocsgeres. muoniiciiinfcmmoniarua. 
•*■* landarccncespopuli. indi munitu.Humeoca 
■■ ^mcotirniaraelifiipcr noe loomeosne uideat vauirate 
muieuio:ivericaec.mmanet iuiaruaviuificamc. tatue 
inctcniiim.-Mo;iapri. w fcrKoruocIoqimiCuii.-intimo 
Xaiidnrcdommuocsgentcg erruo. ;.; mpura opprobnuj 
adoommmcumtri.. Xc meiiquod fulpicatus il» ouw 
iiauiocu.v ;.._ - iudioariiaiocuuda.. cccco 

oiifircminirmo. eamm. cupiuimidaratuaviuiFica rii 
K«[Tlbitc.apiciiria3Vult. # tveniatfuperme mia tua 
Wie;i falurar ttiii fcdift elctjii 
tuii.^ refpodebo crprobati 
tute mibi Vbri; q: fpcrauf i lcr 
v jXTncrafttobiorpavmi^ mombu*nuc.ptneautcra»r 
» £ par;iciimfi»o.t;i.Tii. 1 rc ticoremcovcrfoimverirarie 
^mptuoi.icrimvrcnjfuspc vrisqiiaojrquiaiiudiriic rnia 
aon ' t '"uii!iUaiii«fcfiiGvi fupcr fpcr.nu. . tcultodi.ile 

.1111 .r..in i- ::. ... r l.- _ z dlCOldtl SO?CoIflioitciiipcrfoitcr flain gcrntnain fcpcr; iii fcculti 1 1 
incrc.tii [ niccaricasaL-ccndat feailiifccuu'; tnmbulabas 
ardojpronmoe. reltapat. in lacitudine .quiamandata 
pi)iimicp.itri^compar vmce rua crqfini, r t loquabaroe 
ciHiifpnirupcraditorcgiiae teftionijs uiis i ?fpcii fctti t ii 
pcro-Tcculiimm?ic. ot.i^i. t lcuaui nian?tneai' 

oommicte.aBonimereiira admSdarariiaqueDilemcr 
»%adrcptuagcfimam,-:ia «nxBiuifHncarJeftSQiia: 
wueomnhi^vfosadadunu; fTjj-imorelto *W tut fcruo 
*Ji»ftroecomBnca.9nt.'i.aiw ilztuoinquomibifpemde 
spcrciuio ftcrbchdomadi dilrtliecmccoiifolaraeUin 
cm fic ot fcria a ti? 015 vfajad bumilicaccmea: q: efcquuiin 
<>dtk-tti.i?tdMicncmrniVfj! viuificauicme.:. ■'.iipi-rbiimtK 
»rammpaimay.ari. Damibi. flgebaut vfogqiiacjja leatast 
j *\Tcmpoiieiiiibi .mf. cmo.-fiii 

'-*tineviaiultiticatiou5 rn iudicioLTiiopafeculoPomie 
jii-.c^Liir.ic-ifcpcr. tani/ 1 coiifoUinia fum.^, efcccio 
i» irellectin fcriirabo; lcflcm tcnuic me;,p pevcatwib? oe rclintnicntiljuslcgemtuani. «Kflfi(W«b(»fflMHlme« 
amabilesmibierotiumfi' oifcauillificatiocs taae. fto 
ationestue;inlocopei'trgriiia imm mibi lcroriG tuufuper 
ooisince n cmcniiuoctcno miua aurw argeti . -.1* arois 
mmistuiDiie:7Curtodiui [ege, tuefeccrut me t plafMiaueic 
tua. hccf.Ktacl11111bi.quia me:t>amibiitcllcctuVtonc» 
iulhficatioiieeniascrttuiruii midatatua. 1 .jittimcttevt 
orttoituMPiic.-oiricutfodi dchitmcsletahirarqMVba 
rclegc;rua. < WpKCflOi*fii roa.fiH?f^aui.Oognouione 
faciemtiiaiiuotocorde mco qieqtas iiuiiciatua:i i uetv 
mifcrcremeifecundu eloqui [aietuabuuuualtimc.Kiflt 
iijtuu. BgtontviaaimjaB^ miavtc6folcriiriuc:fcciiduj 
puertipc&smeoeirclhmoia eloqu;tuiifcruotuo. iicutat 
tua:parat?fu5.inofiJtHrba ittibimifcraiicn.-tue7: viuas 
Wsvtcurtodia;madatatua. qjlcrrua mcditano mcaeff. 
uncspeccatoni'circuplcjn ofuridjpirui-fuperbiqiiniil 
fiicmc.-j 1c.tc cii-i 110 fii obiiC ftc wigtate feccnfr i mce.;o 
, c i-.i ad con aiir ejrcrceboj inmadaK ttiie. 
fitedii.stibifuper iudiciamlii o.oiicrtaiurmibirimctcs te 
ficiioMiG tuc . p arnceps «qiunoucimtclfiinoniatua. 
caofujountimcciuteTCurto ■ • far cor mcu" unaculatutn 
dicntiiimadatani jtioitibuctun;:vtno 

Dncplenacltterra iuftificaiio eofiiltdar. bwcnisoomciean. 

Bncstuasoocc mc. Xaus -■ pe-rciiis ffCadco paf 1 

ouitfle;fecillieiifuotuo fitfoficto fnnnl picUto:ifciiLa 
Wtcfccudiijvcrbiituii. Bc feto* TSnlwttfvari.to mbi 
«itaterpifi-ip|iii.iilVici«iam iicllccniifiTiitflborOiickscm 
DOceme:quM mjndati-J tuis rua. fcicb" pmciai pebP prr 
credtdi: priufaj bumiliarcr tpriffupuiiierd nifi abq^ptwt 
csoncliqufproptcreaeloqii umcunienrdicitur boecapt 
tuu;eul!odiui; ^ouuecstu: uiiiim.Capiruliim. ' 
1 i bomraterua socc mc iuftV CXSm me cnic 1 ranahKial 
ficatiocs tuau. ;"?ulnplicata X huimcficxialii^eroqni 
cftfiipmiicroiqnirasfupbojt U^mames. EMeb^owcis.lV. 
ego aut i toto corde mco fcru qft pcbet wo q?diu t>f aiUh 9 
tabor madarn tua. r^agiib v ■•-:-.' 3 uduno: mii jJs. jn te 
tiificutlacco^eopc^o vero fffcii m.i. ■avteoerfifioffiw 
legeruflinediwtufifiij. r iO tfaUfltatciuianiniriiiificaine 3n trfh.* «refa^ W^Jndia .V in terTa:egoat no dereliq mi 

•egodiiiBnetmtcrcrcmciSa datatiia. ■ ■ : :eciidumia. tua; 
naaiajmcaq* pcccauinbi. viuiffcamc:Tcuftodiam tefti 
perbnwo.ft-Sanaaiamtiic moniaorietui. Tnetemum 
e$aipcccmmbu* .-tgodiri diicverbutuuptnaetincelo. 
6iic mifcrcrc mci . Qafe. *lia. J n s ciicrarione ? giiarione 

IV Sana, atuijrcm^ftodiie VCTirasnia:fiidathtcrra5?P 
nccicrclitiquaeinciieq; Pclpi maitcr. rdiitaticVcuapfeue 
ciaomeee%lut3n8iiie? iafuiiirtibi. t 
Brationc*.roMfio vtftiprai fifclcrtuamcditariomeaelf 
rcriafectidapoirmatiiriaeor racforteperii r e"ir)nmiIirate 
diataciSiciitordianJiadte mea.inercrmin6ob!iuifcar 
m.dcan[.cap. K.?.*.quo« iufhficatiocftuae^tnijJisvt 
quatorpedcbeitbicificf.;. : uificatfi nic. u^Tusegofal 
dncntadfcroTrtona.adre u;mefac;qmi[imfi^tl6efcii 
«aqwalibersif.bpmnu» asergfiui.focerpcctaucriit 

* > ^ctorpoteevmrde? pccoce vipdcretnwsMSma 
J * . g tcpcraererum vkcb nia cua iccficri.r ie pfamaa 
rpledoreinaiicinftruiezigitf oiiievtdifmcutiiniadaip tu 
buentcridic^rrmgucrlain ujnitnie, «frfjmweatfj 
maslinuaiifcTcaloreiionui . ■-. riomo oilcri lege ttiam 
coulcrfa lutcOTporawAK VZoncrwG^mcdiwrio 
pace cordm. clfa p_r. nica e. upcr mimicos mc/ 

mnuciedirbin? ;r Eefepcr ogp^udentemefeeifhmadai 
,. ... admuii totuoqjietcrnrimibie. u 
.fr\*KCitiralurantuoanra oce wctee me ircllcri.-qVt<* 

V * mea i m verbum tnum itimota tua meditatto mca eff 
Iperaui vefccemtociiiimei y. upfcncpitelleri.wmada 
tn cloqimi tnr.i Dicetee qu.ido ta rua qfiui. boi vi amala a 
pfolabenemc^ijfaetffufic bibmpedcemosmaiitodia" 
wennpruina.ialliricationcs verbar.ua,! iiidicitsruip 115 
ruae 110 fu oblicus.i uor fiic pacuiiaui:q: tu le^e; pofiultf 
dicsfuituiqiil.kicftfpfcqiie nuhi^) uadulriafaucit>?me 
tibuemeiiidiau.;j arraueit isclMatuafupmctccimeo 
titib iimqui fabulacocs f -, ri < s inccSicri: pp 
Icrcfia,^iam.id.iutiia\'i[af tercaodiniocsvmmcjtatie 
miqpftcutifiitmcadiuuamc a ucernapcdib^mrieverbii 
t> flti»niin9?fgmaucrntme tuii:ilumcfemitismei9.Y0 ratii i ftatuicuftodire iudicia 
MfUcic tue. faimiliaf- f 5 vfj 

q W onc: vuiifiiM me lecudti % 
btituu.riouirariao.nfineibn 
pl.1t1r.1f.it: crie: 3 iudicia rua 
&oceme.Htamcainmanib5 
meie fepera lege tua no fum 
obutue. pofuenirpccocsia 
qnjmibfc-rimsdarifltme 116 
cnjiii.ciedir.itc acqfntirc 
Iriinoittatuaietiiuiq: er.u!ta' 
tiocordismei frit. Xnclinaui 
ccwmeriadfacicdas itifhfica' 
tioes tuas i etcrnri .ppter xe< 
tributione. ri.Daukt. 

IThquosoJio babui 1 \v 
getui oileri. Kdiutor 
1 fiifccpro: meus es tu ? in *> 
bu" tuti fup fpaui. X) eclina te 
flmema[iciiii.iiLTPtiibo:m.i 
diiLi DCrrtici. nfcipcnic fc 
ctidri eloqii tuiiz vi ua:-! no c 6 
ltidae nie abcrpcctatioe mea 
J-jyiuua me 1 faln' ero; 1 me 
ditabonn tuie iuftifieatiolb? 
ftB-Bpreuiftiocspifcedetef 
aiudicu>tuis:q:miulta cogf 
tario eo^preuaricat» re/ 
purauioespeccatores tcrre: 
Ideo oiteri tclhmoia tua. (36 
figetinw:eruocarncemeae; 
atudiris eui tuis rimiti. r\ eci 
iudicidttiithcia:u6rradas m 
n cauiniatib" mc. :,ufcipefv 
ttU5 ttui iu boiurvt nocalrinie 
lurmibifiirJbi. Ocult meiDe 
fccenir iri f.iiiirarc mit :t i e!o 
i)U i i itlti cic f tic. . ilf c;i 1'ci'iio tuo feciidii 1 1 tificMdi j tua j: t 
iumficationestuasDoce me, 
:Heru9tu?(rieffo damibi iti 
tcUectii:Vtfciateftimonia rua 
mepus faciendiDiieoilupa 
ucrrirlescstua. loeoDileri 
telhmonia tuafuperaurum 1 
topa;ium. pioptereaad oia 
ntandata tua oirigebar oem 
viainiqiiaodiobiiLCMfb^Dn! 
ae ari.Zcfeinpcr ideec cincr 
lintelliscre pfiieniur.1>er 
bebtSs. iiiadiuuam 1 falDOSc 
ro &ticJ>riicis webu* z p_ befe 
domadain . Capnulmn. 

OiOnfa nute,pbate.-quod 
boiiiicRtenere.-ab omni 
fpetiemalaabiitiicte vos. 
COnKtB tMCf.ft^jn crcrnuj 
ofie pmanct uc:bu ruii . 3n celo 
1 in icnlri fcculi vitao tua. Tjcr 
-6Iia.3rtcrcrnii. *.Z»min9rc 
gitmcTiiibilmibie'cht.3nlo 
copafcuc ita mc collocainr^O:* 
tie qualis euencrit.^er bcb. 
WSfitiiC3ati5.3noitpc. 3e 
£ luus ci? iorc inco . 3n oi tpc, 
&tciiapatri.Biidi. Diis rc. B<T£rtideustenar v(g« 
iminotustiitepmaiies 

(ncitj tiiurne r p.i fuccelVibus tS 
terminm rjarjrircclaru; ve 
fpere quo vita ntifqj oecidar: 
f5 piuiu mo:tisfacrepereniu 
inftetatoria.,i3rcfta. Oirtmf oiiicis^iii. Sacni9'P*r.iJ«fe adtcr.ihiumfte.¥rctiffodia 
A-m.ii.iiii.iint. aipitf. t* madata tua. P rcucmiroa 
(T)3rabitmtcm'monia tua. turitatC7ciameui:gafnvbai 
Al/ideofcrutataeft anima ruafiipfpcraui.P rcucnedt 
111«.'« eclaratio fcrmonuii oculirm adre dilieuto:vtn« 
tLiorn^illiiinmatrtinEcllccni ditarercloo^tua.O:ocernea 
Datpuulife.1 smcuapruiTat audifcdinmfamriiaDriesfe' 
tcavi fpiriti7.q?madawtua6 cudriiudiciurmi viutficarrtej 
fideraba.4 fpiccimcTmirc ,'-< pp:opinqHaucrrir pfeque: 
rcmrifcdmiiidiciudiIi<Tctiu tcsmcimcjuitatiralcfleautc 
nomcrmi.u relliis mcos si.- rna lonc;e faerr,1ur.p fopees 
ri^cfcdmeloqimi tiimvt 11011 tupric?oeevietue vcritas. 
tmcf mei ois miulh'titi..H e/ * iiiriocosuomdeteltim6i|f 
dime mc acalimi]sboiu;.vr tuip:o,:mcicrmifundalri c*. 
curtodtamadatatua.H acic Q.iiibumiurarcme.iTeripe. 
tuasillummafiipfmmruum nic.-q* le^c cu.r u6 fii oblftpe. 
s vocc mc itiftificarioes riu ■..;-, mc«7 redie 

(i rirnsacnjttnirtedureruitr me.-pprcroloqmriruirjviui' 
oclimci.qjncuflodierritlegc ficame.xrc.iea peccatorib' 
riia,l_ult9c90riev-rcEitiudi fjlHsqMiirtiiicarioestuae ct 
ciutiin. '5dnfti mrtitia rclli qiiilieritt.. u=ico;dictiicmul 
moia nia?$itarc tua nimfs tcwic^fccundiijiudicim tmi 
T.abcfceremefvciEseriiir 1 viiulVcjnic. u(riiypfcc|iitiii 
q:oblitiHirvtt-fcitu.iinimtci turtiiCTtribiilanrni^atcltJ' 
mici.I gititu ;eloquiii tuii vc moits ruis no ticclmaui- i' 
bemcrttcrzPmistinisriilcvit chprcn.1ric.itc3 7 rabcfcebaj 
utiid. dolcfccntuP fu ego q;c!oqaruan6 cuftodierimr. 
7cotcpt?mftific,inoii ,;, ■■■ . 1 .r.ituarfric.rii 

nofumoblirus. 1 urttciartu wicinmifericojdiatuavtuifi 
iiirtittaictcinu.-Tlnrtttaveii camc.PrmcipiiiVbopruo}: 
ras. hbulatfo 1 augullio i TCmasmicrermiiiiomniaiii 
uencrurmem-idnraruamcdi dtciaiufticietiie. parjaiink 
tatiomeae^ qraeremmoia Y) "Rincipcs pcrrecuct fiit 
tiiaiermi.itcllectiifomibi7 -" mc^racis.iavcrbisrii 
WuamaMalinue <JauU. fefo.miidaiittcoimerf.F: cta. 
i ~i 3.amauiirotocordcmco twciwiiipcrclocinianiaiii' 
K ' eraiidimcpcmme:uilti cntqmimicnicfpoliamiilta. 
ficatocs tuas fgra"J3 lamaiii X miquiratc;odio l?abni 7at» bcm,iiiatMfu..cscanb!tua5 W^SSSSSSKS 

uikri cpt,coinokiaudc cr,.»i„cicr,iiidamconc.e.iab 
oiritibi.fuperiudiciaiiiltieic slicm» ixc icriic mo. J ranoa 
tue.par nmlt» oilifjciuil)' •» eiietkrit.pcr tadc^j-V. 
lc.-,cr,,j:-»oc;il,3feandaUi. fcoimeii.cooc.Eimiravmr 

riinioiie pcociiin... 
iuStdaucuaoikri. »»0 ""'««^""SS 
dinit.liomcatcll.n»i.itii.Ke olcn.i. kcdiuk. abeceiil. 
eikrjteavcbcmcic. '- enu lUlopro.iwkeiiotWBjiic.' 
uiniadaiatuarfcllimoiari.a jviecooaoiKlmalnottonicn 
ga'ocflVicmcei?U>cautuo. rrotiranoneevtc.ilcrialcoa 
HppropiqiJet opcaeiomea i ^eqt.m|.p.oeW9.ii.tcne.Tt 
orpaii,,eo„e:ii,i!.,c.<-:-,,> m . ..ui,ui,i. 

u 5 oj,u,b, itrllcctfi. nrrci nereu; 

polli.l.iilotii,ii?frciiiuoonc n,ii:i-,cr,,.,,mi . 

reciidiiclooiimiuiicrlpeiiic. onclibca»,Ji„k.,.,„,o,l,. n. 
i. tiiido 

ci Socve, - "' r «!»' f ! )' llW ';i , * , ,?,f 

tuae.pconiiciabit.abijmea lifjiia.tolofi. ,<a s ,ttepoICR 
cooiitniiiqtoiainadata tua acnteci,ca,bolb"ocfolato; « 
£,, as.i- iainiJ.niotuavt I, euimbiq.; icolatiio n.cuo 
S„etmc.qii.n..idatat»aek ,pU-«taf'e Imio.ucu biuttb) 
r,l -ociip iiifiliit.iretilii oo cedaiiitilniicolafiiitai.iniea, 

Sie U , "it 

"n ",»:,,-, , t l.iudaoit cificiiKCii ioqbjr illicinipug 

S?tadii.aiiu...diii.iawitme b.iimconc.. Ud™»*« 

«nanlficutoiiicipciiiiqrc andiuitiiicjn.auriUn.F* otS 

&,„,„,ioucq ; i„«,,d»ta.ua r ,<i,,au.oc»lo«meo» mo 

notiiob!,,-'. , "•"'! ™:'.S X. 

mS.„ia„»f.ia»oB,-rnoo,-,« ,uil). uril„,iiic,,ior».g U 
fatooiporc.qcrat-iaerq.i citcclurtra.n ooti ,.; , ■ 

uimt.rc. , .,., " c ? c '"' m "^-;S°ib 

aipi.c„„„cr,„ilcrcma. a.lloditte. ccno 

:-,-., po.-toic ,,c5.oo.-micrac„IWiirraeL 
tcoiic.picctio 

fcmaamtVls.-nama»! n, to tna fup iium, ortc.i OM.P» 
?ocXU.fta«d.mco,ic. Oicfolnovrcttcnevs .upnc, 
* -jtlllificatoconiaotcqiliram ctem. <.,oininueailtodici, abomi_malo.cuftodiat afatij manftnisdomine fucita oclr 

riia;o_na. jnfcnftodiatin-o nfiadoiijDcunfs&wiecimfe 
imtuusetinirumerbocntic rcarnruoftn.Q ifcref noftri 
jvlojik-culi).. m. aunliinn oornmcmifererenoftri:quia 
meuaouo. Dnsaisrem iiiiilriircpIcrifnm^Dcipccrio 

on-igat.l?-J Z.uetscrcator.i\ ne.aiiiamulrurcpleraeala 
Diri S aturoneo:o mca:£rit. nfa,-opp:op.>iuabuiidatib?z 
«agitihcamusrpm rcgcm oefpo 
on.; qiurupboa bumiliat t ex bitas in celis mifcrcf nobis 
rtUrbuito.&AiQtiaL afc.amuto.'iii.>r«liiu«ofc 
W^ffiillhmwjli Y*|3fiq?oriscrarmnobjB 
£ ™2*2****V* tm *B*i' J tt.icatnijncifracbtifiQ3 
2!^f? rt : fma ""** ad Bfis «« in nobifl.a u; erur 
VclpcnM. ant. _Jn Dotntt. )*. gerentbomiiicoiniJosfoiK 
■ ; ccatus fu i bia q_fi«;ca fif e v1uo0dc.U11truernos.aum 
;mu? irafccicffiirorcorujinoeftH 
» r.ircs cratpcornii:i aerng fira ao.ua cbfivbuiljer uos. 
flirs birlm. iHinq cdificar o.venreprr.ifiuirafanolrn) 
Vt.ciiiiras:cuiiis parricipado forfit.i prranfiller aia uofrrar 
ei^ndipm..l uuceiii;afcede aqit-l i :. ■ 
runr tribtis mb^ Dricrcitiino onaqii ocdit nc«:fcapcta« 
niu5ifracladcoijfiteiJdU5iioi rcrib^coy. -Tianfafiaitpaf 
oni.Q.uMillicfcdcrritfedca fererepracft:oclaqo vcuiriri 
iniudicio:fedcsfuperDomu5 U aqusc6iritiise1t:i nosliti 
oauid.Rogarequeadpace atifum-'.Kdiiiro:tu5 noftrti 
luntbicnifalc':7ab!!iidauna innomincoriiqfectrceliimT 
oili 5 cnr>buste.R tat pat m terrSarit. adiiitonu; uf; in 
virtute tua:-z abundantia m noieDrijJn.Senc faci* . pS 
n-ib5tu]s..ppterfratrcsinc/ _pv Hicofidut iDriofitmos 
os 7 prormiosmeoB : loque/ tZf>o:no *m ouebif i ctnri 
ca;pacc;de tc.p roptcroo ghitati birm.lu6rc6icirciii 
ninmDniDeimriqueiiui bona tuetfiorisicircmtu ppitfni 
twi.ant ^noomiioomi leta crbocmiCT vfmifccft.ai 
osiptm?..-, Gnibir.a$, nrcliqiictpriss\^.ipeccarqs 
'-:vtiierten/ 
/** gbitasicelia.ff cccfre clantiumaditjiquitate marr? 
^culifcruo ? imiiiiib9or ( op fuas.iscncfocdommcboriis 
\avv.h tcut oculi aiicilknt jrectitj cordc-t» cdiiianiw itfnoblfgattoes adduc;wis mici«fuuMpo£W**ftaicati.)* 
aiopcraniib-Miqtitteparfup «Eatioesgtimcttnijg S 

itlael. XVifjcciicbomsz ' bubttviiscrV. aboxa 
rectio co:de*n. Sactlj»»rJ. imnuutuayq!inaduca6bttif 

ITl ouer tcdo oris captiui esibn tibi enr. tlww tua «c 
tate f?6fcifum*ficut pfo viria abridao Uatenbi' oonr? 
[ati. ricrcplctiicgaudtoof ttur. iliitiiificnoueUcoIiua 
uf 5. i ligna nfa i cxultatioe. raicireuituniefetue.£icc(te 
mncDicctitergctcema^ni bridicef togriiiitDris.^ridi 
ficnntPiisfflcereciid?. S '■■.a catribioriserfr6:vc videas 
fniificauttDriefaccnobirciifac bonabiilsoib^nie^vitetue 
ri finii^Icrates. ■ oucrtcorie rvideasfilios ftliO¥.tuoni 
captiuitateufa5ficto::efiaii pkefuptfrtV v.^carioccvgn 
fliro-Q. tif feinati lacbrrmis mcf orijMji. ^Sciwdiiimu^. 
icrltatiocmctcr.' titcstbat fpecrpugiicrtitnicaiu 

«flebatiHireteffemiafua.: c .uiwctfiT 

nicteeat vcmetcticrrtarioc epccrpugiicrrrrtcaiuue 
pojrarcsitiaipuloefuos. rutemea:7citim5p_otuefrmi 
Sactifum^ftcurofolati. bi. iipDoifumeiifateicaue 

bf.t.*.viS*rni.ti.ad.^ rutpce^es.plosaucfrlnigta 
/lndcchlutarimeccytilta tcl >cidcrcer/ 

uirfpusmc-. - - -;--f * <: iiiecspccop-pfiidSfT ouerta 
fuffraraavtt.fem.li.fma.iiii rurc|odcftfj*6. Kiarftcutfc 
*rifit«rp<.fldVe.aii-tlo?fu nutecto^cpprtfcScuelafera 
IfitmsedificaueitDO .:.. ruit. eo,uoriiplcuit momi 
J tnniivanrtlabo:aueftcjC fuagmctcr:?fmufurigjnani 
rfirtcJrea. ifi orif culfodteic pulofeollic;et. 1 116 circnit 
ciratc:frtiitravisiIargctifto' gpfipatbridictiopriifupvos; 
ettt ca. Cl anti C- iV ■ *i" votunoie Drii. aitr. 

furiiefsitcpoftiBfcderitCqut »riditim 9 i)obisinomiiic»fii 
madiicaKpjnc" DoIoK. &8 1 Dcp-ofiindis. tV.OMfdL 
KritoiIectCfui9f6nii:eccebe ~ ^profimdieclamauiad 
reditasoriifilijmeccofriictuf 1 . ' rcorie:oriecfaudivocc 
vctK.Wicutfarattcimanpo meam. - bncaurestueinK 
rcr'itafiIiicrciiiloi-. nifvi: dctee tn vocc deprccarioiits 
giplertiroefideriufuuo-ipiB: tuce. . imio,mtarc obPuanc 
ri^fudefntloqfimuiiciffiiigi risorieos: 
po:ta. Tldofitdcf cii loijf itii apr» te.ppitiarto e:i .ppterlc 
££v gc ntafulriiiui te Pfie. nffl 
mutiuameaiiiverboeiusfg 
mtitaiamcain tmo.'f-fcufto' 
dra matu tfna v% ad noctem 
fpcret ifrael idiio. C. ma apo" 
orirnmifericoidiaTCopiofaa 
pudeu;rcdcptio.G; tipe rc 
rfimctilVacleroibgeinigtati 
buscms ■> Dcprofuiidisda 
tnaui ad rc X>ne .ari.Spcrct. ps 
yvomineno eft ejralratum 
*^ cor mcum ncojclati fuut 
oculimei. -0 ecgainbtilauim 
majrnie neqj in mirabilib? fu 
perme. ! : i non bumilircrfe 
tiebifj era Itani aiam mcam 
fi icutablaccatuefup matre 
fua.-frai-etriburiom .li.imc.i. 
WperctifracIiiitiiio:erboc 
nutic7vfqjmfeeulum.^ir. 
Spcraifr.ichiitmc.' 

TRcfpctifti buniilitate mca Ptic 
dc"iuc9. ft j^mentopominepauid: 
iJ^Toismafuetudinisciua 
Mfcuriurauirt>rio:vocu5 vo 
uit oco incob. Hi introiero in 
tabernacuIumriomusinee:ti 
afcendcro in lcctu; ftrati mei 
B icvederofoinnu^ociilisme 
■eitpalpebiiemcisoormita 
tionem .W t requcm tempori 
busmeis:Poncciiiiiciiumlo 
aijpominotapcniaculii^iio 
wcob.Hcccatidmmiii6nicii frataiiiufnimiipcu^indpis 
f:luc. l nti-oibimusfn taber/ 
nacuuimeiueactorabimusin 
loco vbi fteteruntpedeeeiu» 
Itirge oric in rege tua :tuet 
ardjafactfficationiptw^fl 
cerdotcs tin indnanhuitida; 
i f.mai rui erultent.propt 
Oauidferuujtuti^noaiiertas 
fanecbrilri rnr. X urauitoiiff 
DauidveritateT nofruftrabi 
tiircunioefructLiVCiims tui 
ponafupfedenias. Bicufto 
dicriiicfilutm. teftankmum 
mcii;7teftimoniainea becp 
Poceboeos.frtfiliiconi3vf 
quciiifeculum fcdebunt fur» 
fede mea. O. m elegi t wie fp 
Ort:elegitcambitartioneribi 
h.ec requieffmcainfeculuin 
feculi: bic babitabo quonia; e 
legi ea. (t idua et ub bridicee 
benedicam. paupercselu» fa 
turabo pamrA H acerdotee 
ef idivi fjhiraii.-r faiKCieiuS 
erultatione erultabut. T lluc 

(noduca co.mii dauid:parare 
uccrnamxpomo. T nrmicos 
eiusiiiduamconfii(1ione:f» 
penpfum antem eftoebit fa 
cttrlcatfonea. Bfitfc €t omnie 
inanfuctud tmS ci'. *i(Ct 
quam. TMalmusoaiuo 
/ y £cequam bonmii iqua 
V* locundumibabitarefra 
cresinvnum. S icucvnguen 
citiiiincapitequod wfccndit 
in barbain ; bavbam aaron. — . fttJodoeTceditmorS vevtim io$re$ebaftan:i oiaregna 

ti cuis:vicut ros bcvmocnri o cb.um. t ocdir rerr.i co;u * 
fceiiditiiiiotc IVc.i. noma bcr.Mir.itciber^u-ate ifracl 
illicmaiirtauitdoiniuusbciie populofuo.': . omine uomeri 
dtetioue:-; vit.i vfcijiti feailu; iuummcternum:oomine me 
ari. tcceiSbomimic^iocim moiialeiui^mseitevacioeT 
diK4T ytt pt- fequcn» oicit generarione.o.uiaiudicabit 
tjtiocidirjd ?plcto.-iu.psorj oomin^ppnnfuumttifevuiff 
f y -Ccc nunc benedicite tiri5 fuis dcprecabitur.H imula 
fc>. oee fiu wnmj, . ui Ita craacutiuiinirr v etu5iauru5 
ti6indomoorii:ia[ruswmi<> opcramannti;boiu;.06r>a 
oeinoltn.1 nnociibuscrtol benttn6loqtictur:oculo6l?3 
lite maiuis vcltras m fca % bii bent i nonvidebuut.fi wrea 
diciteDrij.HcnedicaiObiOo b.iba?noaudicni:ueqjeni5 
iininiticrfi-oncjfccircelumi eltfpsiuorcipoi:. imilesil 
tcrmwit. Omma. psoci lisfiafgfac]iinrca:soesqui 
-r '&idacenomcnDomini.- cofidunrincis. i .om^ifraet 
.J-Jlaudatcfcrui&ominum. beuedieitcoomiooom^aaro 
O. tifftatieinoomoDomuiiin bencdicircrjomiiio. | ■ onms 
atriie oom' oei nolin. i. aw leui benefi"drio:g eimetC dnm 
cUtedomiuuq:boiiuGerjris benctf. orio. ; ridciis oris ec 
pfallite noicPqrfj fuaue^ rii fFogbitacibierun. Oiaq 
iacobeleflicfibioiisifraclin ciiqjuoUiitonslc-cit, ■ Qifi. 
poiTefiioiiefibi.o tiiaegoco , . Onfitemiorioqinbomis 
piiouitpmatmuecpomiii?! qiniufcl'5i"i.u-i' ? ohre 
lisnfpoib^Diis. ■ iaqcuncu minirjooos: . or.temiuiono) 
Toluitorisreriticelocti ter orio^ uifacitmi;4biliama 
raimamioib?abj-lWi du fliiafof.t , lutecitcelosiui 
c&nubesabertremotrcfui teltectu. :. uifirmauiirerraj 
guraipluuiafear.* tii.pdu fupacjs. ■ ui fccit luiiuana 
citverosoetbcrauriBUiis:cj mngna.j3 okipiaternoici. 
Ccuflit pnmo<Tcnita egy-pti. iinain 1 llcllas in pocelra 
abboievfcp od pec^^r t mi tein noctis.- 1 uipercurTit e> 
fit%na7,pdigia imedio tui gi-ptiimciimpruiioseuittse 
ccivptempbaraone:7inoes o:um<- ui cdurit ifracl ofi 
feruoseius.o uipculQtgen incdiocoru;.; ..nmaiiopotc 
tes miiltos :i occidir rege» ti 7 bracbtocrcclfo. i« Miii 
forree^y cpnrcgeamoreoy finiiareriibrtiimoiuiTionee. & '*$ t ednptifraelper mediu; 
cR Grcrculfit pbaraone et 
Vtrrute"due:mmari rubro. 
Quirrafdiiirirpopulii fuum 
pCT Defmd. Q. ui p.culli t re / 
gee magnos. Q t occidit re ' 
gee 6»teB.B con regem am 
moreo:d. &togregebaf r an 
fttoedictcrraeorberedita 
tc .riereditare; rirael fcruo 
fuo.Q.tuainbumiIitate nfa: 
memor fiif t nf i . Q t redemic 
nos at> inimicie nollr ie. G ui 
oa t efca oi carni. Q onfttemi 
ceo celi. (X oiifitemi orio orio 
rumrqrii i ctcniti mia au9.m 
Qiriin i'h'niiirii!.iriui!. 
73 y mmim ■ I* (MnfdL 

0Uper mimnta babrlonis 
illfcfcdimue 2 rfciiiiniiti 
»u; recordaremur tui fpon. 
infalicib^iumedioeiusfuf 
pendim'organanf a.O. ula 
itlic htterrogaucrunt nos qui 
captutosoujrcrrit noe verba 
catiomi. Ql qui abdujerunt 
nos:bj>miHicatacc norj oe ca' 
ncisfro.i i uocScabim^cati 
cii orii i tra aliea. 1 oblfr? fu 
cro tui bierl'; obliuioi oet Der 
tamca. Hdbcrcatligua liia 
faucib? mcle fi no mcminero 
tui bferlj i priripio letidc riic 
<I( cmoi cfto dric f iliop cdoru 
moiebicrlm. Q,uioietit eri 
napticccri.iiiircvf-n.v.lfiidJiii 
tutea.Kiliabatirlonismifij 
brus gretribu.it cibt rerribiici oiteluaqtjaretribuifh ttobis 
cusgtenebitiallidecpmi 
losfuofadpetratiri tirmnn 
canraccnobisoccanricis ffon 
£*p. br . v. vt 5. «fi .Jcdt mibi 
ccns meue mngnaqm pocenB 
eiianau iiomeeioev ■ .tfJag, 
fxettraatna i fufjWta vt 
finferu.ii. ?rmj.n a3v«. 
■■■.y/.3n ranfpecTti.' pv.oauid. 

aDnficclw: cibi orictri w 
toco!dcmeo.qrii audilTi 
¥erbaortsmei.Tn ?fpectu 
angelwri pfallatibi.adoraba 
ad rcplii fctii tuii t of iccbo no 
mini tuo.0tipmia tna i .« 
ritatetiia:qinniatTiiificalti fu 
(> oe twrii fctii tuii. T n acuna* 
Die iuocauco recraudi meimr 
tipucaSiaia mea vijrmv. 5 
fitcatur tibi oric oes regee te 
re:q; audicnitoiavcrbaoifs 
uii.etcatcrtvfi6Biii.qmma 
gnaeglaeni. arit ercelfu« 
oris i bumiliarefptcit t alta a 
logccognofcimiabiilauero 
imcdfotrilmlatioisviuificaB 
mc i fup mi immicor meoju; 
crtendillimanutua:? faluu; 
me fedt circera rua. p rie re 
tribuec pro me orie mia tua in 
feciilii:opcr.imjiiiiii tiiiir nc 
Dcfpidaa.at&n opfcii augdo 
riipfalla; tibi vc uemeue. 
tr\ twmmc. r*. pauid. 
vomie .pbatlitna? cogno 
iiirti mc: tti cognouifli fcffionc 
inc.ii: rcfL: vrcctionc mca. n tcllcrim' cegiKirtocsmeas oe 
l6ge:fcmitlmca:i funiculuj 
mciimiicftiiwfti.* (tocsvias 
meas puidifti q: 110 cft fcrmo 
inli*mamcn. : 'ccetucojmo 
mftibianouifiirmt lantiq: tu 
formalh mepofuiftlfitper me 
mamitna. ir.ibilisfactaelt 
fcietiatuae;rme:pfortataefr 
ffnopoteroadea.Uuoiboa 
fpn tuo:7_quoafac1CMa fugi 
«.fiiafeedcroiceliistuUKc 
cs:fi tJfccdero i if ernu 5 adee. 
Bifumpferopenasmcae oi 
luculo 7 babitaucro i cytreis 
roaris./ tcntillucman^tiia 
dducct me:7 rrocbi t m oerta 
tua. qt oitt fafitan tenebre 
pculcabiintmc^norillumia 
liomeamDeliciismcis. 1,1 
tencbre no obfcurabunf a tc : 
i nox ficut dics tliuminabittir 
ficut tenebie cr?ita z lumc c$ 
0.201 polTcdifti rencs meos 
fufccpith mc oe vtcro matris 
me^QofireboJtibtqi trtbtlt 
ter masnifieatus cs mirabilia 
epa cuazaia mea coguofcet 
niitiie. noeocailtammoe 
meiiatei.1^ fceifit? ftiWt-itia 
incaiiferto:ib?irc. ■ mpfft» 
men; videff oculi tut: i i trtro 
niooesfcribac!c-/io:iii.ibii 
tttrincmoicis. c-ibiautni 
mtebonoratifiitamitittti os 
iiimtscofortattisc prieipat? 
eoi!.X> mumeraboeos % fup 
ar en5 muttiplicabumur cjrui- r«tiadbucfumtc>eiim, grt 
occidene o's peccatores. viri 
fangiiiiuim oectinate a me. 
iiuDictiis i cogttationcac 
eipkntin vanitatteeiuitates 
fttas.:' ) onequitcodertitoo 
mine odcra> t fupe:inimico» 
meos tabciceba. crfcctoo 
dtooders il!os:iniinicifaai (t 
mibi. roba meoens i fcito 
co: mcum: m terroeja me i co 
«itofccfemitasmeas, Qtvi 
dcfiviaiiiiquitatisinmee:ec 
oeducnieinvtaeterna. 
Diic^>ba1hi?ieTco_jnonilhme 
■>■.+;. auijo* twoatild. 
, -> ■RipemeDtTeabboEema 1 
" - lo:aviioiniquocripetn: 
'. ui co^turterritiniquiiates 
in co;d&rota oiccoftmicb.it 
prclta. ■ cueruntlmgiuis fu 
as ficut ferpentes ; venenum 
ofpidumfub labiisco^-O» 
ftodimeoricde manu pccca 
to!i8:i3bboibusimp,s eripe 
mc. ( J, ui cogitaucnit fuppU 
tarefo/ethiemeos abfcotfrut 
iju^mibi. tfuncfer 
•^itfcadaliijpoftieft 
mibi. i lirioriorfsmeus es 
tu erau dt orie vcce oepcatioif 
mee. ricorieoirt^falutis 
mcc obumbiaiti.fupcaputtfi 
ujjinotebclli. II otradasm 
oricaDcfidLTiomeopcccatoi 
cog itauerunt '■? me ne oercliu 
qiinsmcnefoJte eraltcntur, 
O aput circuitiis eorom fatw Ubimipopopenetcoe.Oa miacutoeiuepccwtoresrm 
clait fuper cof carbdcs i ignc guhncer fii ego oonce tranfe 
Peicicseos:inntiftjst»fiibfi am.iri.E»ininecalmauifldte: 
ftet . l u-imjjuo1u6iidPir%c i«auofmc.ari. iteitomw! 
tiirtrnviruiiurtiinialacapi iXilmus oautd. 

ctitteritu.r;osnouiqifecic ^-rOcemeaaioiijcIama 
oiifmdieiii lopis m vidicta pa *.. * urvoccme.i 3 d orint se 
upcr. trnnttiiihptkebtitu: preeariie fti. ffiido 111 ?fpcti 
noituoihit.ibiitrcctietivul ei^oroitemca^rrikilatioiie; 
tutuo^ii.aiiircnniquolitxa mcaaiiteipmproiuicio In 
nieoomiuc Dominc. peficicdocriuc^ititiTaiirii 
-OfiilmufrrjflBid. comtouiirifemitaamcaa. fn 

V "> omi «Iaiiiat!iadKcXHi vtabacquaabiilabaabfcode/ 
^'dime^iircndcvocimcc nitl.v 
duelamaucoadrc. vingar adtfrrerasvidebjf noerac 
oromeaficiccfiii ? fpcticuo; gav. 
clcuatiomaiitiunica^ facrifi me znoelrquirequiraraiairr. 
cw vcfperrtttii. i oiicorieai mci.r.i laiiiauiadremieoir* 
)jodidoriiiico:7bom'ijcircuii tuesfpc#mea:po:riomea tn 
ltaiiticlabijamcfs.il onde cerraviucntuj.; nredeadiS 
clitiC6co:meiiiveibamalicie precarioneiiicaq;buniiii.ar? 
adcrculadas crctifariones i funimia.rjibcramea perfe' 
peccatis.i.1 riboibusopcran queutibusmeq^forcattfut 
businiquitare:zn6;>iiiimica fnpine/ij educDecurtodi» 
bocu^electiseoy.O o::picc aiasmcaadofttcdiinoituoiti 
meiLijr^imiaiiiicrepatiitmc crpectaniiurtioonecretribti 
oicuatpcconsnotpisuci ca asmibur: "fiorciotnfa Drici 
piicmeri.O. rnadbuciibene tenauiuctitK,ap.bf.«.tf.wa 
pl.tcit(eoj;abfo;tifutitictipc -■ .£Uri.Depofuirpc'tetifeff 
treiudiceBcorri.H udietver nerospcrrcqmTcoicralt,itti.t 
baiiicaqmpotuefc.ftcutcraf bumilcteriltiiofitcccf.t*.^ 
fitudofcrrccrepcflcfuptcra proftr jrione* i (iifrrasia vc 
| '.iliiparafiitolTaiifafecusi Hjpi.iicnj.ii.^ftmai,uiiae> 
tnfentu;q;adteoriepiieocult r* £t3ndioric.. ; .u6orive« 1 
uici.itcfpamnoaufcrasaiaj ■■■:; 

mea.; i ulioLliiiicalaqoqiiej ve6.rj(ir.ari.irS.fcquctesqri 
ltatucruiiiinibt;7afcaiidalia Rteeicria ^iTcpromcpepaf 
or>jniiininquirareju«d<[ in «liPbu«c«airoflil*i;.fHl.r» evft«flllctoyai**-35«™!'* i eoiumcrflnc. P cnert rufna 

Henedictustmsdeusme' maceriencqjtrarftuanccuclai 
ciwcctmarf? mcasadp mo.:pbteiseorum. Searaj 
liiiTSigirosmeosndbetLum. oircrumpopulumcuibecfut 
i. '■' ianiea?ffitgiu meii. fufce beatuspopulueeiu^tiomius 
ptorme^^Iibcratormcus* oeusrins.^.Bi-ticdicriisofir 
Protectccmcusiiiporpaui Dcusmcus.ari-gneterini. r*. 
gfijbdispplmmetifubme. / _i jralraboteocue mc^rcr 
' ricquideboqJinnotuiftf ' Tbridicancituoiteciilu 
ei:autfiliusboiflq?rcputas TifccuUifeculi-PcrfinguIoe 
en.Fi ovamtatifimilis fact? ©ieebcnedicdtibi:Tlaudabo 
elfcpiwciusficurviubrapte/ noHKtnafRfttufaim-rmfcd':; 
wuLTineiiicHiiacclostuoe fcli.^-asuus orisT t.utdabil 
1 oefcede:tagem6tes t fumi nimia:i maguitiidis eius,u6 
^abur. ' ■" nlgiira corrufcatio cfiius. ' " cneratioi genera' 
nci oiflipabis eosrcmittcfu / tio laudabit opcr.i tus;Tpote 
atttas ruae t pturbabis coe. tii ruapronmtciabimt, ul ■$, 

Kartrtuelo 

ripemci iiberameoc aquis qtiOturTitiirabfliatuanarra/ 
muUis:Tt>manufilio}:alicito btir. rtriircrribifiiifiiorH 
rnm.Quoyosloeutiievani cetTnigiiitudineruamnarra 
lateiiocrteracoyoerrerai bumv cmoriam abuiktaii' 
iqnitatta-t ■ cuecanncujno tic fuauitatis tuc cructabiit: 
wucaraboribiripfaltcilooca Tiuftictaruaeriitrabuiit. 
to?dopfallatibi..° uioasfa tQiferaroiTiiiifericowdonri 
lutercflibueqredemiltida' nus:patiens-rmiilrummifcri 
uidfeniiiturioesladiomali/ cois. .* uanisoomimisvni/ 
<irtocripcmc. terucmcoe ucTfis:Tmifcrationeseiuefii 
manufilioyaliotoy quojroe peromma: opera eius. Oon 
locntrieltv3irirarc:7 0crtera fiteanturtibioeiniiiconmfa 
ewiKOfflrOrtatniqtatC.O uo opcratua. Tfimctirinbeitcdi 
rn5fil1jficur110ucilcpl.1nr.1ri ccnttibi. ■ lonamrcsni tui 
oitcsiniiiucntiitcfita.: ilic oiccnt t potentiam tuamlo' 
corric6pofltc:circiioruatevt gnentur. ' rnoram fiiciatit 
fimilitudotcpli.: >roruaria fiuisbomimiinporciituinru 
eoypIena:criictaria er boci ant tfftforfarti niaiTtrificetinc 
illud. uiescorfctorcabiida rc^nitui. ejjnuiii rmtmre 
teeMegrcfTibuefuts.bcucs grfflo^fdopTOitBtfcrofanj Dls^wrartoCfgeneratiotic; 

ctusioibusopib^fuis. lle 
uatDrieoeeo,cb::iuit.-reriisit 
ocsdifoo. cutiol^itc fpat 
orie;? tu oafefcailloy i tpebp 
po:tuo. pcristmiiaiuiEua 

IP sns i oib? viie fuis:? lact* 
ioib' , opib?fuis.v ropeeoo 
miue oittf iuocatib ? eu":oibuf 
iuocatib9eu"m«itate.i"i olri' 
tatetimetiiifefacietiTtipcari 
one cop ejraudict:t faluoe fa 
ctet eos.O nftodit oris oee oi 
lisctes U-.i ocs pccores Difp 
dct.J : au..laiioe5ppli loqtur 
03 mcu.? bridicir ois caro 110 
muiircocius.ifct'u37ifecukj 
fcculi. 3ticterniit 
oilUii.Xaudabo. 1 paoauid. 
*T '3udaaiamcaoiijiauda 
J-Jbodcilmeumvitamea: 
pfallaDeomcoqj oin fuero. 
Politepiiderciiipr ■ 
ncc infiliie botuiu i qb^ nb crt 
fatue. ribitfpiieei^? reuc 
Ktur i terra fuo:i itla oic peii 

■ ■ 
atus cui'? oe? iacob adiutb) c 
lueipiioocoipfuogfccitccln 
1 terramarcioiao, iels funt 
O uicuftoditveritateinfccu 
lufacitiudiciiiiniuria pacieu 
tib^oatcfcaefimcrib .! ris 
foluft ppeditos .oiis illumiat 
cecoe.1nns ertgiteUibeotis 
wIi3itiuiro9.t)riB cuftodit aduenas pupillri i vidua fu , 
fcipietM vias pccojzDifpcrat 
:«■■'. egiiflbitorlsmfeculiiwuf 
ta9 fpd i oi griattone i sriatio 
ne^ri.Xfludaboou mcuivita 
meaj.irit.2Deo. tsoaind. 
audarcDiisqiribonuse' 
"^pfalm^oeonoftro fitio 
crida occomoj laudatio.gr di 
ficas bicmfale Prie:Oifperfk« 
iieeifraelis pcrregabtt. Q.ui 
fanac ?mros corde: i alligat 
contriticniceeortl.Q.ui nne/ 
ratmultitudmeftellarum : ct 
omnibueeisnomina vocane Aagnusorisoeitenfimajj 
virtusnustrBpicticeiiiBno 
emimer*. & ufcipiesmauic 
tosorie.bumitianeautepcc 
catoreevfqjadtcrra.p jcci 
mreoriomcofefuoiiepfaUite 
oeo nf o in cptbara. Q, m ope 
nt cchi nubibue i parat rerre 
pluuia.a ui produciti moEi 
b? reml:* berbifuituti Ixrius 
Q uioatiumctisefcriiporus 
?pulliecoruoruiuocflntibus 
eum. ). j onm fo:titudic equt 
ToIuiitatebabebit;neciribiis 
viribriplaatiieritei.Biipla 
citiieftPrioJuptfiiieteseuni: 
«tneiscjuifperatfupiniaei 9 . 
Deoiiiolcaidafiftaudatio 
arir, Xattda pt tnoid. 
1" i Huda bienifale tn$ :lau 
-l-^daDeiituunifjon-Q, uo 
ntamconfotauiiferae pw/ 
Mrum tuarum : benediric fitiiotui8in«.a.iiTpofuit fi 
ncsruospacctadipc frume 
ti faciat ttO. ui emittit eloo, 
nnifuii terrc: veloctter cuvnt 
fmoer'. uicvatntiics K-ur 
laiuiietiuU ficutciiiere fpar 
■ ■ ' ■ ■ 
Sucrtlas arcfaciefric;o:is ei^ 
quisftirtutebic. micccciicr 
tni uiu? liqucfaciec ea ; rlauic 
fpiis eute t rliienc Liciiic. iti 
■- .-.:.■ 

ciasitudici.iviiaifr.icl. on 
fecit taliccr omni naiioni:? iu 
diciauMnotttfuifcrt.int cis. 
ah. laudabierlmdnmCfa 
picuuibfm.« xvrft. fcouet) 
Kff Brir ad vcS .vetfl btttari 
4)rifirdetcriipcre.3 pcus oi 
lim*fi$adadii«H.sawienr 
miravfaad-rl.cxecptc>i?iii 
*lradcf™facap.,ppria.c* 

BFnedict* pe? ? pater do 
mininoftrtiefucbriittpa 
rcrmifericoidtayzocus toti 
us confolacionisqui confolat 
ftcsinoitributatione uoltra. 

Olujr bta fniras t pribp. 
cipaliflvutrasiafolrece 
dit igiie^ tf uiKie lume co:dib^ 
/ncmae laudu carmie te tfp 
ceurvcfpi ca nfafimpler £la 
gpctalauocfcia.' eopnfit 
». ¥efucrtiaoroa1"ccudaradte 
Emc.^t dTcedat liip tiefmi a ma 
#4.i©.ari.qli* «ucncir. <*an ? 
-T\ asnificataia mea enfn. 
Xgtertutauitfprisme? ioeofalutorimco; : - ^refpe 
jcic bmlitare acillc fuc ececiu 
crbocbiiijutcficetoeoeiria 
riocs. ; fcctcmibi mag qui 
potes e i fcrii notii ci"?.Htmi 
ficC\iiaa-',a,vse'«c't#Scics 
timeWcus- ccttpotcrLi? 
ib:abiofuo:oifpfiifup.bofme 
tccoidisfui:'" epofuitpotc. 
tcetSfcDi eraltanit briiks, 
furietesipleuttbonisidi 
uitcs Dimifit iancs. 5 ' ufccpit 
ifrael pue^ Hiti voco^-i^iitic 
(iie.« \i loatt? e ad pree nrot 
abraaj i femim er? m fecula. 
fffliit i oro qlee cucncmi. & 
rw crir fiifTraffia oieb» fiibb* 
ci.TPiucwqrificoetpe.Sdc» 
p!cto:iu5 fir coit vr bic «diai 
t#.a uiuocare.v f ntcoo 
miefp. uibitat. c ffi! wn tummociatapitulum. 
Ll.1 llmnobis csofie tuo 
menfaau5tiut5iuocatu5 elt 

fupnoe;iieDcrelinqsuoSpne 
oe-? nfJV.&eo tf as.bvintw« 

m£luas9teia'minurCB 
creacoipofciiu^vtfoli 
ta elemetiafts pfuiad cuvtortt 
a5.pioclrecedatfoniaincc 
tius fantafmata boflesqjnri» 
pp:ime ne polluacur eorpo:.t 
n rcfla pf ops p iefti5 cbriuu 
tmmcfui cecmiii ppeci.u5 re 
6natcti5fc6rpiriru.amen.^ 
£uftodiiiosorie.Xitpitpi!U «ajli.fnb«nb:flalfl!at8ay;ptt fupnoijcjucadmosfgflufm^te 
Senos. Saluancs. Drkoe*4mtf3oericWoih: 

nHrtcoinutUfmuiniDo dciacicra.Ulaluur^.Dikct 
rnfnerecHduvcrburuuj £ifiaroeieiiipo.>eoiriiu:.pa 
ipacc.O,:vi4cnitoculi mci ^ifcrerc.cii.vtr vciat we 
faliit.areruii.., ooartiatcfa Diiovo.f iciiOrcm" ' ' 
cKoitKpplop. umaadre Uinimao.iicfiimiicdo/ 

jrclatioessciiiiTgraplcrinic minerciicbrasnolrrasi: 

»1 acuil&ama nol one vigili totiua bnft» noctis ifidiae ru 
tcs cuftodi nosooimictes ur oi a nobie repcllcpropici^ip-j 
Siicmuf.-ur 1 v7iv.; l .-a.inr'iri ccni.i ;in-j conccdc rcmpori 
pacc.f brnc lciro.ui. Jlbnltc bo» . -Ccr dominum -infT 
lcilo.lu.patcrnr.ttuc iioa V TtcremmilrariSDoimncdcii 
jn pace i iwpj oonmi -. regrf cta noftra uclparcra iwftrorun» 
c.i^rcdo.iarniorruiTccrroci,, iiccpviiidicrafamaadcpcccart 
iiiwcriiaanic.andiconi^u-i iiris.parccDomiitcpajccpop» 
■r hli ii fli fi» ipu. Xaudcm* * r« lo tuo qucni rcdcmifH p;ecic*> 
pcT3ltciKiciiiic;a.SfiicJicruc lansuiucruonciriacrnumiral" 
csoncintirmamc(0ccll.-lauda carisnobio. Ictanie 
bfte«£&f9j fcra.3iidicatn.oi" vnclcifou. aJjrirteld 
rcarrinitas.-^rcuttodiarnosrc fo.abiriclcifo.obrilte 

p.-poftEmuirgoiuioiatapma pudi noo. peeraudl noff 
lim.Dcigcirri-cirerrede.piiob ■ uiifere/ 

*"Sjredimiii- renobis, 
«aDcradiccicirc.ttrlos dcra P ilircdCTiiptorniundideua 
dia-ciusakcdet.O:oj>nobis mifcrerenobw 
bcatejiboinartrrftcpbaiie. tf piritusfancteDeusmifere 
iitPi^iietTimmtirproimn"i6i rcnobis 
busrpi.Obtcprvrfi.tc.oraj> -, aiict.urinir.ievmis oeus: 
nobisricii.O-oicguillaincma mifercreuobis 
Siiac(idcrraa.3ntcrccdcj.iio #an«amana o! 

btsadonsPciiiiri.^rultct nt , ancta oei genirrir 0I 
ttnplpcuDci.r)clcctctiIeticia. oiictavirgovirdiium oi 
Jncogregartoe fi p%«r m ft aiictemicbacl m 

!£.■"■•'• ■Cmfitcet.i Mbfoiu .-; ai.ctegab:iel «, 

Dignnrc one nocte ifta.Sinc 13 anctcrapbaet 01 

pccvaronos.JOifcrcrcniiPiic imjfciiSir.el; . >i*ckicieli 01 
miicrcrciin.Siat mia tira piie y ms fci btoji fyiim «diea. H a»«cira<»i«lupti(!a « JimttctlJ** 

™ ,.£,,,£ m MwaraniuM 

131 s isssae 
rr— « ssssss 

^ictciacobe OZ flanctepaule 

fi miacpbilippe oj * bkkw 

Imccebart&otomec « Manctemodeile jB anctematbee 
fi anctefpmon 
jBancteiuda 
jg anctemarce 
& auctetuea 
g aiictematbw 
>i ancre barnaba « Banctcappolinans 
o: ftaneter v rifosoiie 
« Hanctevitalis 
oi Saneteqiuntiiie 
0! 0auctegeruafi 
oi Hanctepzotbafi 
o: «anctctboma offiag«fl«ftel«eft« B anctcleodcsan. O csffcioifcipuiiorii 

fe anctcflepbane 

>i ancte laurenti 

& ancteviucenti 

J3 anctegeoisi 

H anctcfine 

jB ancteclenieus 

Jflanctefirte 

j3flnccefeliauiiue 

jp ancteajjapite 

J3anctetrburci 

jHaiictevalenaue 
ftanctcf/mpboriane 
■yi aucte fabtane 
j3'anctcfepalltanc 
B nncte co:neu 
jfi' •flnctepaiitbalcon 
£i*inctecTprune o* jBancccbiafi 

oi «'«iictctyomti 

oi 0anct.eipolttecijfo.tii. 

« gancreeurtacbictifo.tu. 
o; tJoncceiuliaiiecuTo.ca. 
« Hanaefatireciifo.tu 
« 0anctectriaeecufo.tH. 
oj> «anetetauftinc 
oi 3 anctciotnra 
w jjanctcsenefi 
oj o«sfcimartTrcs 
0? J3an«cv:fine 
o* tjanctcfulpia 
o» « anetcambxiu 
oz .jManccenrcbadt 
<n h ancteradnlplK 
oi e anetcmartiue 
oi /3 anctevbnlde 'JBanctt&riri 

&.anctcauftrc<Tifilte 

ganccepuillerme 

^ancrcfLilpicireiicre 

*anctefiluefler 

anaclco 
*janctebilari 
*anccemarcialiff 
«anctenicolae 
«oncreaugiiftme 
*oiictcm-egoM 

aiictebicrorirmc 
*aneteiridore 
*aiictceuuici 
*>aiicteaniaiie 
«anccccliqi 
^anctecermane 
AJartctcfrajicifcc #ancreremi<ri 

iSanctelupe 
^jBattctcmedarde 
jBancreiufle 
jKanaevedalte 

■jBancreanroni 

jBanctciutiane 

jganctcbencdicte 

JBancteegidi 

'jBanete matire 

■Hattctemariniine 

jBanctcgiWafi 

«anetctljcobaUe 

jBatictcmaiole 

^wricfcmenulpjjc 

jBanctemenelec 

jfiancte leunomare 

«anctcleonarJe 

Banctepaiitnlpije W Banctfebarreri « 

. ■■•■ 

02 Oinefcimoacbnbereiteoj 

o. ^anctamanamagdaleneo 

ce fia" C ' a "' arii,CSJ1>naC9 0I 

02 jBancramartba 

« jSaiicraagnea 

02 jffaneraiulira 

« jBanctaceriiia 

02 Sanctaiucita 

02 jffanccacbrittina 

t» Banctaapcba 
02 Banctaanaltafia 
W JBanctapci-pctua 
02 eranctatcliciras 
« BanctainariwriEa 
02 8"a"ctacbarcrtna 
oe jBanctaappolonia , 

02 Banctairenouefa , 

02 Raneraradegundu) r 
02 eanctobrifiida t 

o; Banetatecla t 

o? Banctacufleiiia ( 

.02 .Banctacufcinia <■ 

02 efanetafcolafttca ( 

oi Banccainlrina c 

Oi Baiictaculalu 

02 Banetavaleria o 

02 jBanctafeucra ' 

oi eancrafoiongia : 

02 Banctafide» ' 

« Sanctafpes oj 

c-2 wancracbaricas , 

c.' »ii?l^;aevh\'inc8 ox 
o; OinsfaTkinccccIci ?t 
W p2opicmseitoj.vcitoupite. «tbomnimalolitWrartoffW miffasinfanccarcHgiorteeori 
TjHiifidiisoTaboli. li feruare oigneris te 

lu-bimicntbus peceaiorimi , t rcgibus t priucipious no 
WoiWrJpericulis li ltrvspacemfveram concor/ 

ucamalibusoeuderiia '" diamdonarepigncris tc 
T* bomni immridida tnentis n t cuncttnn populum cb;i ' 
Scorpo:is li fttanumpreciofoianguLctuo 

Tjfutsureitcmpcllatt li redepcumregeretconferua 
^mottef.ibicaeafcccmali rewgncna tc 

Tjoamriati6epeTpeT.ua - li atfructiisteiTCnarezcon 

S>ermiftermfaiicte iucariia leruare oisnerts 
onis tue >eraduentutuu 

ev natiuiratem riiam 
p cr cirerkifione tua 
p er appancioncm tuaj 
p cr bapnfmum cuum 
p erieiuwum tuuin li dimetesnoftrssadcelcrtia 
li oefidertaerigas « 

\i atanimaenolrrassparem 
li nottrorum ab etcrna damna 
li tionecripias. ce 

li Of t omnibii* bcncf.iccorib^ 
[i rioftrisviiiistDefiiiiccisfepi 
^crpaflione-rcriieetnaj li teruabonareEribuas _ tee 
XTCrpiiflimamorter.ua li rjtcimetisfidelibuBdcfucK 
«ergtbfarefrectiouctuali rcaemecerna dones te 
*T>tr admivabile afefione tua ct l nos «audirc dlgneK tc 
X> er aductufpiis fct paracli. -l ili oei rc rogam?audt nos. 
TntoamorUfuccurrenoB HS'ms6tquirollispeccata 
Ypoiciudicit li mundipavccnobisone. 

S" eccate*csterogamu3au' :-j;sir'r>eiquitol'ispcccata 
nos mundi eraudi nos one. 

it t pace oones ce jar/g n9 dei qui tollis peccata 

rrtvcniapeccoynfopooes. 'mtmdioonauobispacem, 
rreccclamfanaarcscrcico' FSrTieleif6,Xpclcifon. uj- 
lenfarePumcTis rc nelcifou.paternoftc.£tne 

irtdonuapnniToes ecclcfi uos^ fl 7jatttr jf.tynf.l 11 ™ 
flrricosordmcsinfc.ivcligioe multiflkM tt fiir.ror u ? pi .111 n* 
confcnurcoi^icria : te ^lonap.itri.grtveniat fup 
i 1 trotificenrm regere? co 1106mifcricoratat.ua one.tc 
leniare mgneris te falware tuiiicciidam eloqmtt 

f[teposiabbatesno(rrosT ttiniiiCTftoiiobis ouerume 
oescongresatidcs illts com fomtaaMsMtac^immia. tterme869gre$*t&8 tut*. 

OnapolTcitiftiabinitio.no 
minc fi itluii fac rege. £t cxw 
dmosinoiequa tiuiociiim' 
mus tc. ft aluos f ac fcr uoljtu 
08 •iancillas tuas.&etis me 9 
fperatestn te. Hiatparin* 
turetua:£tabundai;tiaint:u: 
naustuis. Oremus.pfidcii 
bus befiictis.Tl eqiiieeterna 
doriaets orie ? lur ppetua lu 
cea c eis. jReq u ic fcat m paee. 
amen. "Oiieeraiidiofonein 
mea.£tclamo!iiic9adEevc/ 
faiat.fOrcmue. orarro. 
rtrjJSuc cuipropniieff mift 
VJrifepcrjp.trcef fufcipc 
»eprecatioi*ei"fa>,v£quoe"J 
licto^ catfocna -i Irringir uufa 
tiocuepictatieabfolu4t..of(v 

OrfDnfpotens fenipttcrnc 
ocus oingeactns nfos i 
beneplarito tuo:vt iu noic oi 
lecti fili tui mereamur bouia 
ppcribus abundarc. oratM. 
^l-Hcignefcifpiritiiarc/ 
VJ-nes nf os -j co! nf 5 orie; 
v t tibi cafto co;po:c fcrut am9 
smiidocozdcplaceam''. ofo. 
/"k vefum^opBris. vtfamu 
VZlugrutiercrnoffer.Tt.g 
ruamit^itioefufccpitfgni gu 
ternacravtiituetoiumpctpi 
at icremJta.gb^DcceraccMia 
r^viciocmoftra oeutcare I» 
flesfupare.7adtecj via veri 
tas z vita ce glei ioitrs wlent 
■pcnjeirirc. Otmft (• . ^pefLTnpirerrieOftis 9 
V J facis mirabilia mapia fo 
lua prctendc f upfamuloe tu 
osi fup ?ctao ogrcgariene» 
illiscoriiilVasfpmrifefaluta' 
ns:Tvtinventatetibi?pla' 
ccantppeturiciero-ctuebeii 
dicrforiis iiifiiurfe. o:«io. 

PTRcteiidcorieftnmlis et 
famiila b*> tuis ccrrerai 
cclclrisaurili]:vtrerotoco"o 
pquirat? quc oigne polrulat 
arTcquaiitur. orarfo. ■ 
/ -iJOpsfepitcrncDcueedi 
v7ficato!tculfos Werufa/ 
leciiiiratisfupiiccuffodilocti 
tlrriciifoitatoribusfiiis.-vifit 
in co Pomiciliii incolumitatis 
ffpacts. ornrio. 
V-veus aqiiofc j&fidct i j re 
vArta pfilia tufta frit opa sa 
fcruidtuisiitaquamridusoa 
rc.no poteft pacem ut t co:da 
nf a midat'. tuie tf dira 1 Ixifti 
u; fubhta fo:midine tpa fint 
tua,ptectione traquilla. o<o. 

H"»foluccjsorieaiaftamu 
lo-jfaittlat-qj ruajz ab oi 
Vtclbr-elicro-z.vttiircCrcerio 
niE-glo:ia iterfacros 1 elcctof 
tuosrcfiilitattrefpirent, oio„ 

HCtioncs nfas qs Diie* cv 
ratioiics afpirando puei 
ladiutiado.pfequere.vtpcra 
iif.i opatioiofoatcfcpictpi 
a 1 1 s ic ccpta finitf .f-.cr rps 

•fiiJispfaltcrij. QHibitatt(idiutffli09ltifrcew>5«OM; , . 
- . limt:i ptectide ot celi co> ri Slue regia mtcVfta nfcev 
moabif-Vicerofiefuceptor ^ dOTfpeflnrafalucadte 
tiie?» tutt ffuffiu meri 6°m a clamanr? «ulee filii euead K 
fpaboieu.G,mipeli&atntme fofpiramHemcreeTrteresi 
ft"laqoVcnantiu:7a*boafeo. baclacbi)mia¥VAtle.&aerg. 
8 capurfuieoPuMrttribt; aduocacanfailloeruosmiN 
sftJiicuic^fpaB. cutocircii coidesocrosadnoscouerce. 
daciittettraari^fitimeBati ^tiefu bridicmfructiivetria 
iiiofitf-BfaflitnvolateiDiea cuiito6p'b!erilmolrede.Q 
iie«oriopSb!irateirencbrC:ab cIemee.Opia.0 otciemana. 
i cnrfn t dmoto mridiao.a «' XT XmaOie tnccnrin ClW 
daataferuomilleT.r.miliaa , .-irdeptortmatqpiua ceH 
PcrrristuiB:adtcatriapropi portamanciiBiltcUamarre 
qbictlerrJtnocufniiscoride fuccurfeaderi furgcgcurat 
rnfetPerfl ruramira 

U riituesoncfpesriia.-oltiiti cctiiiifcmgcitorc.UirgopH 5 ' 
mupoiiiiffiffiiffiuriiiUf oac acporreri*sab.'ieiisabejeiii 
c^lcradtemalu^rlageltrind m^illdauepccceymrer.^ 
appMpittqbir taPnaculo «io. -poirparra. ■ .iocedenoej 
amagctTulfd^iiadamtrfre JMtiam . . .ggrediet virga 
vtcultodiatteioib^Viisiuie. rjeradiceictTc.^rflosocradi 
Xnmaityptabattemcfoteof ce etfafcedec '■ Dc?gO btc 
teda8adlapidepe6ttiu.'itip - -*. ■■■ ■ ■; 

ofpidcibafilifcitabulaoTCo ■ • tbofiparcu, 
cukaBlconCTOjacone£imi tK^gfalufle. ■■ 

mfpauitlibabonuT.ptesacd TQ egiaieeUleiflraila. Di 
qmcofliiomtnommuoTama * *■ que menumportaralta 
uitadmTe^oeraiidiaeiicu; ftcrurrctiificucoixalVa.Ora 
ipofriirnbuIaroceripiactiT ^noBoeualtiv Wtpjtt 
«rificabocu.iTd^itudiKficj! '■» - TlfueniaipnoBqs ■"- 
rplcbo eii % olrteda illi falu caf JL . orieiefu rpe nuc i Bl borfl mcri. pj^co.oiiiCaniartsTVC TriotiaaptftuacicmctiabtilTi 
O tK regma eeio?z ntria. Mia#gomaiiamateuua.CLii? 
>~i.flUconaageloi:falucTa/ Tacratiltia!aia5ibo:apaiiioiG 
dtrfcacr/quamiidoltiircoJta rucDoIo;iegladi'ptrattuit * 
ffoudc albfa fupocefpcciofa irefurrectioetuanouusamo 
valc valdcoccora? «pnobia a^eiidif.auiviumregiia» e -ftidplt officm raao? tcrii fflflinffttcinroiaeccliio ttpu 

davtti bmincenfie ecefie . £t lifletrf mumerabiK poptiluj 

primooef;kfoandre3.ociuo vrcreifccgee,pc6fu!ts peuj 

widcfLipraireguliSJducnP. adfidcrjii>>uc;fo6bapri5alT5 

2U refpcT** capituU-m. irat?,pc6fulpatras ciuitate I 

.Crdc ciih crcdif.ad grelVus cepit opellere ci cde 

iurtieis:oreaiit pfef tcsirpmadfacrmcHitdolo:£. 

fiofiradfalutcm:bi tmoccurresfaisadrcasoiit 

cftenifcriptura.ois Opo;tebat vEtuciitKterbo> 

aiiicreditiiEliind^fundctur, niiiiueemeruimjudicetiiuo, 

ftrlJomooei-UiicTeinfra. eftinceloco|jnofceres:agiii-' 

fepttm?. fxultetcelumlau. ' lutBColercs.iaorisiflievaia 

Dilextt adrea ono. 3ti odoicm furdis i tiiutis ammum tu ' 

fuamtatis. ambuUifl ictuliu umrciiOCUres.£uautem.lV. 

Itamarc saLilccuiditpcfriict Dum |>abuiorctDrie1up:ama 

andrcdtiarrcciusiainlliBiiei rclenisiinissalilc-eutditpcrji 

te poftmc faaa aoa iic:ipilcato t idrcii rcria imttctcsin marc; 

rcs boioj onllm-IieruJ renbus uocamrcesoiteo.Xlciurcreir 

■ntomfccurifutciMZDa.oK. rnctacuuosficripircottM-Sbo 

ciuefumus omps oeim. « t in miuii. U. €rant enf pifcatores 

eoiapoftoloj-Snuitatoritim: •iaiiiHis.lUenite.Lcc.feeudii 

f rjriftfiKgcrcsfifldorfm^ro rvScas* eirit.Zu nees m 

imiiu.Gmmartyriomicisbca is repla » 

tii Ricificauit cnjrcj nttus aiidreae refpo 

ri.emtcjJF^terna.3iip;mio dit.T>:ofamtcboii:mvcnn:s_ 

t-,i pambHlm-toiio 111 01 fili'? c-oaiitidoU rjmcia ee, 

pra marc icc" iit? galilccaUa. peilimaa inimica bnano fini. 

psxclienarrit. sti.Hiditonf qboocetl- 

ncrrii t andrcj: suecamt coo . tfs vt ouoffeftic. hicit auertat 

t6'»cnediCJ-ii'..ncnitcpoft inoeraildiai.ftciiairciiif.Li 

mcoiritoiiofaciauosticri pif aitir.oerandicntlxnt ipta 

catoicebcuij. ■tructauif.. orabolocaptiufcTtadtucoso 

■7noc5tcrra. lectie s^iwa. (iidatccecpcco^aercat rci 

Pafiionebeati adrccapo i nudi.inbil feeumpreter pec 
ftoUcmaocultenofhsVt catapo:autcs.iV.il5oiutuo 
dim^oco pVbyti aebiff* .P"r ce Dfu pdtriitis audmit bcctus 
polluin^ tsreuit erpueamus. adreao. Retioie :etibus quoy 
andrcasistf c«adMFe,pum nl» aetuquc siBcbal cfnc iiirc lccimwrftpKimi largrtoreni dttf.i»ct?«iidKas.*$oficrn 
• l, -Tlibil9bco&op?eimo eter dspatiLniuierpaiieforercrit 
nerembitrioiiioaudlerat:? tii rismirtciiiinopdicare.Tlam 
odmijiPnipccpnroi.fi.ctic.ti*. pfidaiiiTi.5pmuI.iciipcn5.il 
TMaowma. ntiMomo«fe.«MBBwtoll« 

i -. joauditiecgcas oirir. prcciofaemiotfveropcecato 
J* -3™mprtidofaiicrpaie nipclVima.itidconudircte 
tiisveltiTriipdu-jtvrriiidci volocriicismilreriij.vr.t^ti' 
ilHicTucifip.iribuloatTiccnit. tiifon"it3crcdas:Tcrcdcsdd 
&ancr*3.1rcasrndit:ovci' rctteumiotte oxe tuc pnqast 
nafcire vcllesmirtcriu cnicis ;■■'. &ono; boas t oimcusdci i 
i ujrarionabili cbarirateau' drcas&uciniraPttHccarpirieT 
ccorbriani griis.p reftauratt aldgcmoTtenicc.Sauicerurfii 
onenfaboc.cruas paribuluj lape&ifripuiuet^qpepcdrr in 
noniimims fed fponte, Tufce tctm$rmc?xp9.v-Cuucrof! 
pir.*"5cappiritmirortepru ucmircradlocilubierurparaia 
dcntciiiririiTlttivellcfectaii cratuidcFcio lotKccrclama 
tjuecruciamriipr7tcn6.£uia mrdicee.Snluccriir. 2.CC.V. 
dreas. -feoceflpoiri.fi ia rcri , •> fieasPirtr. jTIavanavc" 
ncs iiw(jiiii cfleructe mi/teriii ' ba fllis narrarcpotcf q-ii 
^lrwmopiducebamrurcruri tibicredtit.^ibiat nifi cofe 
fi$cretcum.pprflatitdamabat cias ? facrificiii oi|G offerae i 
iio.'cnia5iialMce"ti.3niiocc9cr' ipacrucequaTaudns tc fufiv 
i.3;.-n"niiiiec369iitiiaiar.i £u samafffgifada.andrcas ref 
•Mniiticciioiiccranta-iicifisc pddic.oipotcnocogvrojsa 
rcnir iacr 1 & ■;. curfus pprop cla vcrus e oi oicfacrifico.Eunc 
iiiatii.io,cciiu.3imo.lil.u. n c iraru* r.-;e.iv uiilir .TScrtefw 
m ficlictiorcti^liiifllociitifi ncmcrfuttib?cedf:rpoffbec 
swimivdeptojiv Ocsperes icarccivtrudi-cucpibicctcla 
_ rilctu.iiidrcadiioiodorc iifiiflveiiudcii miiltitudo to 
iiiajutatio alla.i^. ^xaudioc? tiusaciwi-e.pnidcitavtcse 
lY P- lr Di^mu fibi piift pputa a^veilcntoccidcre-T apolto 
«irm5r»-rctttii : oocatirtapr?oii lUTfractis iaituis cnrccrts ft 
•'.'i!iMu.iti.ill.i.- t*raudio"3 ipfcpermaniiHctUberarc. 
cro>.i-oiirhtiic»cos. i.im. ^OimdineUmisadrciWcrti 
C^ fioquiiieaitcgeasipfii rcctdnmmrroti.Salnecnir. 
V" crucismiiTcriiifliiodprc tprniilatnTarmcvpcctaSmeij 
«icasiincrecotquei.Kefpo cutcrpectalHpiimctionsiftrfi tncfi.^Saluccrttdiuci carpe pj>i5sKJM.V.11i'ims boito 
jipidcdicataefictmcbiiectf Itttiofeptima 

Ucttofrua. U2#mbutialiiultttiibipje 

^vmcwbtiisaiidjeasppK r«tarW5c(Bawl«a.toicu5 
vJ. illu ne frdicionem cravh a cbrift laude ceflarc nec tdo 
recamcnuilVaccot.inoctcm lisfocri&carcvelleurar-csc 
pfcrrabat eos ofceiwopojttt as cruci eii affigf p:ecqwt.rra 
no-fratrcep tnbulatiocs ce dSsqffioiianjsfuie vtligatis 
poralca ad crcrua<taudia pri mambus cr' Tpcdibusqime 
Scre.Tlaonsnfrcfus cbnft^ ciLlcorederct.iieclaiiisaffix* 
ciirradiuioecroejpacieciam ciroocficc:cr:f;riucinscruci 
nobistribLiitC(jii65Ccdit.ncc arec.diqjcarmficcs oucerec 
alwuiaeiiclamareaudiuit. cijfactuse^curluspplorum 
-rxtcer5oriletiu7pacc:ino daniMm « oicecm. 3uitus I» 
lireipcdireniarryritimeiim: Deiquidfeetrvroueatadcrii 
■iffi n t«tores bJcuec tolfr' ceT.Hndi-casvcrorortabacpo 
raripollimt.frdillifimcme/ piiliivtiTipedirecpaifioeru» 
tuendi ad quos cgcas pro' > Olwna crue qne pccoicm 
confulire non timetJV. «f*brflwhtieOemebrt»W« 
■Cum pucimfctbttis idicnc ad folccpilrt accipcmc at> beftujs 
looiubt crut pnrata crat crcla 1 reddc mc magf o nuoM pcr 
maoitiDivit.ObonacruiPiu tciiirecipiatgetcincrcdcnM 
Bcftdcrataiii^cupifccrifliop l Sccurus-Sffujdcaiicnioad 
BQta.Sccur^igaudciueioad te:itauttuc):ulusfijfcipiaorn. 
rcitavr itucrullas fufciptao Htpcrie. Xecnooctaii* 
rncpifcipuliiciuocimpcpcditi t , vmateriiltan6£ucniffrt 
ic.* amatojniLiffeRfuiiapLc '■■ -.'■- adcruccerpofiauicfr ct 
criteeciidcraui.Sccurus. ',<; ¥cmmetafuatradidrr,caniifi 
iertiorioc.ari.Xii csde?mcns dbus-tuncipi boaperpflt eii 
inquo?p[aii!iiO[k-tici:vrutc fonibus icrucc-ciicut iue vo 
fcetrucLPBgiiom.nlia.. £on iiiiccnranfucrlbemiifiifpcti 
fitebimur-iivfsoRpanbritii riint.ailiftciircsfllicturbcad 
cniascrpauerccrccrncieglori vimuti iiiiUa compaticilt?» 
0in6piiearc.^.D"flrcsnauit etvcneruntadoomiim ctyX 
exaa R.ectpcmcabboiLwct vreusoeeniccPcponcrci ni 
reddcmeinagromco.utp.rcni ccntcecj:adbiicicriK'Cpoit'' 
rccipi9ta.eteincrcdeimt.aira vcritatepdicarcnoitcdlat. gfcrtfeirffflcralJKsrta: ftus ^Scafadrcoeoiotec.f 
"wwen . aetfkrctaerm gione liiict 

fc.Saluccrurciicorporc cbn pcmcpcdaciitpahbutaamj 
ftiOedicntnce^cxnicbnea-T andi-c30cb;i1Kfoiiiol?Oimittf 
fcitpmargarins ojnara csfufn Pcoapts rermair? pari tf p if 
pcDHcipuluciuccipcpcda frc lioclevrV Cbnltos mc imfn 
V-O bona crur Diu Ocfiderata ad ift.i .piiicw ubi 116 r-uti popu 
siapcupiftctiatopparata.Su. Iii acqmfiai. . Ouiplequcb.it; 
C^* rod awoieciiad. r -' r - lull ^">crrifticoeonciutfcr 
~. 'bucDtusoiidrcasicrnce nimiilistionwisburiaihliii 
pendcsviucret.egeaspaiie fti. Corri. frultcr. ■■ 
fceriBpplsCiiillisvtciiDecru Dilcritadrci. viOwcdeiiob 
cer>ponctveir..Guevtvidit hoicj iuftn reddc uob bot« fa 
facrus adreas t>i,nt. tmrep cni itc uitcruoiasboicj Rcocas 
teiiiiferdupotC8C|.'bicoepo iutWm.ifuoru-;pui.. Hri. ■ ■■ 
111 viu'> noporcro.? Itori fplcn , i\Stdh te tua" orie iiippli/ 
do.-inagi^occelovcniescii >iAitceroram*vrficurct 
crisvideiitibuecireiidcdireri crctoctensaiidrcjs apKi cx 
poimi.iiaf"crcrxu'.i:itavcnul tiritpdicatojTrccroirappiid 
iuseupitimiaclanratevidcf te fit.p noli ppcfH''irercellot 
polVcf.iafccdctcmceliiliimi «er.adboras.aiiDeUudu 
ncrimuIcmifitfp5.£(Tcasve 3dicrnicapitulu torde,« 
roftarihrierecorreptfa ora *:*c«oaoecoiapro»;fedl8 
bolo^ ti ipilitcr vcjratus icon cooc anociaueft Dicitur.V.bi 
pcctuoiuicrpirauit.-erciuo laftaiidrca.JJv^.aH.Sal 
ptcrntiviiiuerfinuUusrein.i uccrur. DiritPris.Iaupu 
fitquinoncrederctiiefu cbil Crcdidi.3n?tierre.&ric pfo* 
iiiinifaluaroremnolrrum. wp.£«rJ.«.:uirirte i l>r..ei- 
■', riirifteuipopuiouwmittif attetceluyX ■t>tiejritm.<tm,. 
limua app(irmt.lcftotc at 1 gia ■£ ii pueiilabnioatjdrcas od lo 
pleii3.3ftv c e, diiidtico.Mr, j.-.-o cii ubi crur para crrtt crclama 
populcfproauirarcjlfci. Mft uiiioiriroboiiocmrbni&crt 
lccrusaocoibpibus no ccilat ckramiaocupiicetiaioppara 
orare.Tii.'o.-5Iorl.i.:Uir ifte. jg ra loainif? gaudrs ucnio ad te 
CCdeti. Diliritandreaoiis uitiierulticfufcipins me tnfti 
CSaiuecrurpre 3» lau.ari pnliiemsc] pcpc.rMJitintc.fe 

. ■ ' ■ ■ ■ ■ ' : 

flpcpcditinicniagrmePcbri Sc*)ui£mcnionafaflffielisir *ii ^facognouitj*: amauit 
caoro fcaqfumus_inr>tatu.i 
-iu» cotti tv ccn »p6; cofclTo^i 
pretfr Ircnoncs- lrc prmia 

Ssinctuse.ig.ue lemoicae 
galliar poretib^igenms 
erIoEao3p:ofapia rpi-jiifs na 
tiifa.q^.iltEitse.bica pretib 9 
fuisifioccatbolica ibutuscii 
puericieanos erccdcrct tanti 
igeiiifhiiKvtqiiactiCBoe oiui 
nts fcript..rie audiret feu quic 
quid opis ctati fuc cogruti vi 
..CTetnieo.itrcticnbat.fiiiira 
agilitate perftcicbat. lcct. ij. 

OuiiiMifviLieretpatcrer? 
f-ir.Inlif.i..i.gcn.ii:rradi 
di'rciiibiJcitdticutd:i konora 
btliabboiic vocabuto anrnV 
bro;pbatiHimo.C]!iico rcporc 
ivrbelcoukapubiicafifcaliij 
moiKEeofticinassercbat.a 
quoibreuiplciHimecdoctus 
cepit iter omncs laudabilitcr 
bonorari: Serebatentiiplici 
tatecolubene cuiqjmaebina 
a*ru:rjolos.babebatT ferpe 
tisair»cia:ncalio:um fubpla 
caretur infidiis.leerio tcrcia 

XTltcrcapoItal/quot aw 
iiosocuettitiiilTaiiciam ^y 
«aunficocuidasgregis.-opa La 
faciebatfeconiilfit. HpSqnt paffc 
ouasccltoBpwequorcgieer 
miro iqims pulcbcrrimas 
fecit. Jauas cu; vidiiTetrcr 
tautu; eligii admirans igeni / 
ujii rcrtotttr eum.sidqi!?ono:i fiee rcmuttc.rau.r. •poffca w 
rotradiditcum tbefaiiraric. 
fuoviro boncftot manfucto 
£u; quo ipe cliptG 01 opcri li 
eito Itrcnnc fe nptabati. l,ftii 

It1.Kim.cj. eligius tant-i 
gratiamin occulte regis 
cpabeo prouocat? crefccbat 
quotidic i meuu@.*Erat ctia; 
et tanta ctira cicrpipauperib? 
cpgutcqud poteiat vligaduu 
ditarem fuam ei8'crogabat: 
Quaproptcrpauperesintan 
tujcumbiligebaniifequebS 
turvEfiqu.sc.igiti ^iiercret: 
ad ooniu vallaEa^pfliiperib 9 
rnirrcrctur. ItfcttO-flninEa. 
^~vllpicns iu.er.afanc.U_. 
(__ { eligius fc uas i?co laiictt 
ficatiim cnbei-exepiE fibi ati 
l!cra5ipoucrcvjtani,VEcar/ 
nis colluctariouifpus firmto. 
refifteret. "Jn laboribus fecii/ 
dti apolrolu fcilicet in iciuntjs 
iuvigiltje in ealhtatc ata. in 
cariEate uon ficta: ■Crefcebac 
cibonor vrirtutum oeniein 
Dtem.7 fic omi er parrc pm- 
baEUsvcmabatiiianla rcgis 
Deuotue. leetto <-vn. 

ntigit irrca nouiomeii 
__. cceleftam.pprioviduari 

fiafforc. T_3oltcui^obittieligi9 
actitate i gfa plen^i cpin ell 
eIccEus.ee, regis cri cleri ac 
ppli ardCEifima. voliititare. 
SuccubencigtEuroueri non 
bouorf , cmidem pjcicnrwin TbumiliratequapniTsbebat adurf^dnrf.WfelWtctM 
fccn" rcrrnnir i coniilli fibi gre drerfrnaq*riraruettrrfi.fat* 
giffcultodiaioto mentis affe botoadm*.^TTU!^BueritS 
tfuofligestfolicitns. L.vii. dreaPn9inodo:efiiaultatis. 
OKatattiKtpioiepatiiei* Bupedcrctincruce.^lleni 
V-* pfbvtergdeipeccartpii K.bt\£terne. J<i>CrJpabufi 
buct3alTiietus.queciircriscli rer."-'- K'>- ^n oem rerram.' 
gv? frequenrer corripcrct ct lecnopnnw 

eriadpfcffionCT pemtetia oi ^ttedicateatvnaoie bto 
busmodisiuitarctallcfcpcr > adreaaprbfuperripain 
c.'imefiiritcgebat.tiicfais.eti maris in acbara ccce fluctus 
fiiusvidcnscpnonpronceret marin eiccerut ad littora ec 
ercoicaitiicuvttioiiecpubli/ raoibusquadragitaviroslc» 
ccpemterctmillomodomif' merfog.qiiosvtvfdit apliis 
fa cclebmrct. lcctto.octaua. ait-Opoira cos reuifcitan; 
I Tircfbrtcr vo nesH&ee vtfcianiusquidor^botusfe/ 
J- ?epifuifriittipiiiperidcf crtcis.etruYfaetaofonerefii 

extMtmotvkFcnvefktcele fcitatiTunroes.^taynmTaf 
af ?altaiaitiltctffatiit:acc fericqiialiriTipisnauiflatibuf 
cidit Jerpirautr. •Outta gde oemacedoniavtad aplinvc 
«aiiamiraciibfeativiiarua irirecvrbuwiauditiiriorabc» 
vir oeo r3uotus r adbuc quo tus cos pcipi tanciat i mari fta 
tidTcmioeoopatefadt. 1-i.r. tiauditapredicattoeadbclev dapolfolrioi 

breco::cpr'fupplicibu6 ocu ccnsOrapromcpater.*ece 
itsmambufaj ! adcclri teuatis enioccogitaannosperetnui 
gfonofusmifrranitadcrirri. gbuanullomodoporuiabmi 
•p^licavcrocrianoiareiiolu miidicialujrurtcabmere.aS 
tooelocoiuqiiofcprlrus fue audiesapls^enuyfie.rieate" 
rarrraniferrct . ita puit bcr ct i rfa vfoj ad rtona p eo inltater 
co::upt?iuctusevtfepcrvi orauirmecipcpareporuit.DC 
TiiTeintumuIopuraret-Tta* idciiesquiqueoiebiisiciuna 
barba^capilitiuatpeobit^ uito:56Donccvort>ecelove 
ruiralimi:rimnio5crcwncui nitoitosObtincsandrea^ 
debant.fiadlxuastowi oe fenefcdlicuttu iciunalti pro 
*ci;8dvc#.vr?,inre<iiafepK winaiipciHiimetvrfaluef. £uatrcncrillccMdcc.mtue raluriepo>tiitrabifariateriu' 
r-rmcnbuc.inpar.c-iaquaic us ' inn pc.i Jcrct acl mannl 
iniialTcimi.rra.ntadonni.uc |<S2!5BS5SSJE1? 
rcuclacufu.caplo.U.i.L...». melblWliuaatcjfcr uHna. Qi ;Uid.inobUiminus tiiue ncipcrlactiflpufrrtiimclLiu 
- ^ msmfcitsparenbni.iff iduniaAi ubnmatuf ad Jxw 
vcuitadi.ktuadrea.Tcredefl rcuicolau8pre,uliapiu.m3 
iiicrilhibaptuatiisc.apem tanrcrorecunctiopluitpptitt 
niparcrcscuis mulw qucfif ttitac parevel matore beac 
fcnuaieiteiictiapfotrtcueii ilcus.; itlausfuincmintaa 
adfcrcnocarenopollafuccc V!rcu8-tvicro:ia;q^ecnobis 
acriitMiniivbierataportol-? utbcatinicolaigauduuvilcg.' 
Vtdesaof. iuueia flamaf ii tec mur lauf att p" 1 uita 1 pnu am. 
taftiperaffeacceptaampula " O:ap:onobisbcatenicolac 
aqueltaticoricrcinrrtiiiceii Utoigmemctamur jmummi 
diii CUiod vcvideruiitpjre teipi. Opafto7CKnic:o 
ceseiuGvolctesoirruereoo cicmcff-ztoiiccufrosaoiiccuo 
mtivtcosifniOcaJeivc.-ccci ngrcgwpccf atttdcrcsuocc 
factifiir.etpdiiratcftmalicia lapiaDccLop,u!irc!!flmoc>. 5 ,io 
fuapoltoiesquiquasita inV cpunimcotauoiidiih ruu tamu 
iwinomaopierut,ieu'gvero Uu^.££>a$. Oratio 
PCPflivijillaixctiicietcecon r| i .cusquibeatum nfcolau 
«erl.uitadof.in.'- Zedeti. .'.poiinlicem tuumjmui' 
fcilentandrea ' meri80CCoralhiiiir.iLiil.--.tr! 

•^iUtccrur 2J. Tidit bucquefumueuteiusmeritt 
oiis "CCterfti ' « precibus a gebeme mcen/ «> di]S libcremuv.^cr rwmiimj J5loria ruliiiii ^ccefacerooamafiu" 
ft.&iiucroadbucpciidcrcfjd 

nbcra'mam8.0nouarcsc,iMi- mnitdi; ' 

tafcnaifcctafciiicluioicpa 

piliasbibcbat.v 3.iquodarn6 adomnus regem fmlorus 

racriicuinnrc fiiiirc pHaniaa 3" qrwtmiitnicolaus ixmoi 

maroicmcolaus.Onouo. f.icerdotum. VCiuteeiu«e 

Panc^e Iwsna ntolfli pie mus. ^TO£L™ 

fiilispcomiivcnosnim l vrodaroviofori Vbincs 

m^adotwrenpafoiuiaa i * ^bibincfarnifamcvae in mariCiTuar «eiltnbiift tiifi 
tib''iMiiri'iii*.irin.iiKii; opcm 
rribuir. J3 oefiinctis fufcitaf. 
furtuc]coiniferat?iudcusba 
pti; aruratini^ rcciip.ir bulc 
vira reftaurat bic ad fide,ppe 
rac. icolaefaccrdotiibono 
Vtua glorla plebe ocm clcru; 
tottiman^meree labtaadrcd 
dedtioeovopiiuaiuuet.grd. 
>i it la 9 fumCJn pmo nooari 
TlobiLiir mie fiquid^iiatfllibus 
ormsuclut ucifcriiicolauscmi 
mit^w.^eat^vir^m.^oftqj 
Doim pucnlc Pcctirrit ctatc cnu 
cttsmundibui^fprisoblccriitio 
nib9cb:rfhfeiH$o lubfciro bo 
aimctis fde futi pbuit aud iruin 
f#. &u-rcfrejri. pudorcbo 
no replcros oci famul^ fuptib? 
datia lrropiucpbafpbibiiit.c« 
bric cjmd. Smauitou. £.1. 

B^arus ifttt nicola* ejrftta 
iftrt.pf.ipia vrbie pacbcf 
parcttb^fciei oiuitibusnat? 
i cuk v t mor paretee ci" 1 feli ' 
citcr cf,cnuenit:oeiceps ?tine 
icrvtrcrutDetifcpo-atee.vt 
pucrriillrinoucuetutcia? dj 
rrtojEfiic.Ebercntberede.^l' 
lisaipc^opucroiltoab.eiire 
itattarxmolrratrirqlieuitur? 
crat.TUcuadrMiclactealere 
tur quarra i.ferta feria femel 
tantumitiDie"[accabat.rv- 
^onfcflb: oci nicclans ncbilis 
progcnicfconobiliojnioribus 
abipopucrilicuoKcttr? oflm: mcrmtotmarcuclariScadTufn 

tuu.puebi faccrdoriii. 1 ;. €rate 
niuoldcopatics-fttp afflictos 
piageftJoeifccra.Hdip&.tJ* 

H"actusi!tiiiiieiaa!io*;tii 
ncnii lafciuiafiii*ieii vlfof 
vVcupcrib^fcpsideccKij vei 
ebar.tquica,dtjfacra fcripm 
raaadiebatmemorifretute' 
bat v troqs pa rete oiba t?qi w 
tidieinfcprracrabatqwmo 
dopuiiciasftiaefiri boinilju 
depaupib^ erogarcr. iTalia 
fJoeo cogitare accidit ur gdaj 
?iitcaneusei?oUnlmiu*locu 
plr» ad tanru ncuencrat ino' 
piam-vtncc ncrellaria vite 
vclvierm- babcrct.iv'. 
Opcribitdtanctsnicola 9 btiili 
tcr fiilhfs reitclan« oiuia ,pue 
rt^eadfiimufsccrdotii grtidu 
v UoccQppcbecclolapfacui 
dailtnii.it pfuUPigmi cparu ni 
colaii.ad liituti. tcrtio. lii. 

avtdpUmViTrcevirgTee 
filiaisqiiasjlxbatquaru 
uuptiao ctla irmobiles rtrip 
p.iiiptarcip.ri fpnch.ir. ib; ,-ii' 
awipltituirvripaEfaitfomc 
tioftnipi ifeucc agrrrt vita;. 
.^.QuadapiciempcftatefcuifTi 
macaffatinnurcccpcnitfcrum 
iuocarc nicolaii. £ t ftatf ccftl auit 
tcpeftas.V'. nicrillniLi.nii.iri 
busapparuirc]daOiccsiUia.cc 
ccfldfficjuidtocalhomc.^tfta 
"Jn fecundo nocnirno . aric. 
filizo nirgmS fceftns attro pffe earu inopitl auro .prlus ■otronl 
n dctifttiOfte ifannaOt-t \ctv^_ 
adcmitnicola9f*.fuiuoca. «I 
3tmoceter puenlia wr a ttafccn 
dcscuascliteinftituiioisDifa 
- ■ . 

9 :■> -Glcrtj mildi IprcDiicu luis 

cbleeraliouibpS i ldcc Hi'T'siC 

juebiad fiiimifiKoJ 

dii.w Dricoiipno. 3uftiiDe 

QvodvtvirfactfJau.Uit. 
diutEroiicrioodotea bo 
mtniat*vii#nrierccras iiu 
pru.qnadauoctc SBi 
inpanoli^stnwM 
feiidtricUiccitclaoj recelfit 
tjurgee atite nwiieparer iii ' 
uctittauniillud.Tf 1 ' 
(biymasTiSogfd'?--' 
rttnuiEercopiuo^iwCitliii. 
rV.audlC8rp>?tcirortr-uiuuc 
roinccc paKurritcprcfrgd to 
cnt|U0fucr5iplcctcdi.etIibcJa 
uitcos* Staric-3foLuiosauin 
tuiis-flfcpaoptoiinplulisiecii 
addum.filibcramt. 
^vnuBfimiutabriis "teo 
l^latts profcoa fiUafecmer. 
dupliceatirimanapro tertia 
filiaTparrefimiltreri oomuj 
*ieciE.T>ac vcro tric vigtlans 
buceenicolariliccci 
pervmbras agnouit. £c cito 
fubfeqiKB eri bnmo : plrratus 
ofculan fata-rebat pedns eitif 
•SediUereffugiens oiftricte 
ci preceptt . ne boc in uita 
ftia ctuc-tiain renelarct*' Qm.cnm anditfiiitfictinicolai 

wc :' .tri crpidui m& ■cmiitB 
adcclii.Saluaions laudanna* 
clcmcrti.V tlaraquippeuoce 
corar-oi^Msuurcfcrrcbatii 
luDCifamulu.SaluJto. f-Vi. 

■ ■ ' 
.» ■ metropoli amtate fuo 
onbata .-intiftite couenenit aln 
vicimepiv:biillifecndriiftitii 
ta cnnomi eptit idoncti ^uilu 
n,2d cui? ckcnonc cri vm eo 
nieminaiorialioj: voiaOpe 
deictfuclanievtnoctefojcs 
ecde obfcruarct t clcricti qut 
primuswircrad niaiiitinas 
.l.-ucpm jjfecwait. 
Ouod i factti £.Cokaat° aiit 
eas uceimultrirefinVretitari 
ntoiumvtutiiboitsrepmaue 
CfCiuefanctitatcm famami' 
racttlorum iiiiiumcraoilium. 
pcr totuum oibem oiffudir. 
■Sc.it^mcola 5 ia trnipbopo 
titusnouiiiuisfamnlia prebe 
rccclcftia co moda q toto co rde 
pofctitcil laiSltionc.Sllimn»? 
toianosDcuotiSeoportctonnt 
tere.v.lliapudrp; ci 5 parro 
nnnsadiuuemurfcp.3Ui. - ,ll _ 
ieriioiioc.aii.*pdtificcsaIitii 
Bina rcuclanoc lcnfieanniccla 
U5 pfulc ocuctiflimc pfecraucrt 
p*.Dncquis. "' Sctusqmde 
mticu 4» a nautifpofiulauerat 
accepni i lagacitatc oiftrihucr 
i aiKrercprecibus ipetiauit. F 
■Donimemuirra.'!' 1 fftwert' bnstotisnccifutimsencs inno fotiianovcrt»erfliidi8 adduri. 
ceresaddim.quib?Bniicrvr?iii iV.0wiwDoconfcflonitetoe 
refuirpfiditifcftiiiaicr. - Biit teuencrirce.prcgc.llacpcrcbi 
eftrcrra.».3uft9ntpaU l.yii mua ime prtcib" nos portt lal 

Qf lebratibusaur niccna; uari.S-.Oui trcspHcrosniorri 
rnodiifaifjjmopapafil addicrosilleicsaUrcfecifhtu 
ueftroi sloriofillimopricipe ictlaudibus iftircpienia plcbc 
conltatino.bcrefiarrianecon TlsQ) rcctionorw. 
clciiidcitcrftutlxinofacerdo mHiictllerecoleegaiidiii 
tnbtillim-nlcolausfenectiitc IxlpatriBq^inDomofuaiii 
iaco?pox temis Debilicatus rJonorefancti nicolaitali Die 
tluiacunabulismiraculoni facercpuicueratflcrcmirabi 
gratiacorufcie paucispoft lircrccpir.aueaifoldan9fie 
boc pam Dicbus euolurie cc puifqjfolico ^cmerccemcret 
lcftccofceditglu; pciofii tbc ^abcocaufaiatiluctnBinqui 
laiiriicorpiiGrerrifrcIiiiques fiffer.grauuiecrjccfiiincarcc 
.«dcurrxirtorevnrideinume rcrcciufrt. ¥)biai& trilhcia 
rabilibus etusmiraculis brc o&lormillerfrattm euigiLis i 
uirer perftnngamue. «. oictacapclUpatriffuiciialire 
Scmus Dcimcolousauripon fcmifanctimcolai celebraiiri 
do tnu uirginii rcdcit pudorc» bus incolumcn fc rcppcrit. 
EanicBpnsimpiidKtrcmanro «f rci^ttibamarmoreafacir 
aurofugaBitiopij.^-^frlueiis rcfudatolcti quo limri fan.inir 
iracpmilcncojdieuifccrib^ me ccafitrdisaudir?reddimr.*t 
ttlloouplicatoprcpullauitcBrii tfbrtis ojql folpeS resrcdiror 
iiifamii.eani. r«tto vin. ^/CatcTuarisnititpopuIieernc 
£ yV, at quidaj milcs in nor ic cupicrcs quc g cii fiiir ntirabi 
V7nianiaqcapeiUvniibo lia.£c tibilis .sloria.ereius. 
.norefcimcolaipftrurcrat.iq t>refa. 

fingulis amsteftiie^cujma rjpipiratfocditesrofokii» 
Si'obonorcfolenijabat,acci *>Hlio,ni«>Uusn3of;asari 
oit atvtnliuee^cugbufdaj tuarTuirprclidio.ftcucIauita tj 
rociisiui0vlrramarc jifcct? runaisdcftlcruinbioio.^8apri 
ppaf5aiufcapcretur.£tctifin )acurauriuitbiudcusiudicio: 
gulisoiebuocomfoldano p uas fn mari mcrfii patri reddii 
Irrar^cubaculofirauillimece ctifilio.Ocp probatrcmrji for 
cleretunptigitipmcdaliis m nsaugmccatio. £rgo Uiidcs 
We faijcii njcofai corarti ipo mcolaopcmat bccpcio,,i U rias a «zS pofcit ilte^imlfett »Wo 
So(pc<j>-r«ee»tf-OiftiP 
ncbis. ItiTaud.bue ant. 

BEotus nicolous ad buc pue 
ralus multoiciiiio macera ■- ■ J rulus multciciiiio macera 
baicoipus. 1 "»- fcclcfic fancre 
ficqucras limino facra pccrori 
te.ndcbotmandota. 1 "'- 3uft>T 
fanttf uiuedo t bortoje facerdo 
(ii mcrtrit promcucri Diuinitufl 
en armcusPeinicolaus potifi 
rali Oeeojarufl tnfijla oibu 8 fc 
nmabilccribuir.a"- Opcroio 
laudabile j uini cui 9 meritis ab 
oi dade liberatur g cr roto cwtf 
qucriirtUu.^if'- -facfaccrdoo 
bp-pansc.V- Ornprortobta 
aii .fopicle cbanranfl mVoloc 
pfirifcr g cii Pco slorioris i ccli 
paiacio codeiceiic fuppltcamufl 
fldicfulpirarib^ievui 

^u&Ti&e^d,x>.aii 
oclfluXap.iy-*.i>e<p l ' Mtt * 
flfeflonetjiadT-J 3" Tltiis 
nicolati^- &trrto"a.Xau> 
dattpuc.Credidi.3n comwr 
dOcifiroorie^n 1 ' fccefacer 
jV-^retusctj, -;\ 

*- Orapronobis. Orpipi 
«taeoiprolcqucdalaudc q lui 
famultntcolaimcriralosc latc 
cp Bcdarat na ei ciu0 ruba olcu 

ganatcuciofce laguidos 1'ona_i 
■ : . . ' 

4r«a!i<..#mbulari8. Dtle 
jftoKfarn. ^ 1 * 00 P*Rot«atiiosMic fepiuf 
beariadreeaplitui •'epe 
titafotcnitasvt cutus patro 
rinUfineincermiffione rccoU 
mueppecuaoffcfioefcciam* 
T cr ~?:-. .viiadu*.3aniic 
rjinlBBSJ». SlorUl mud.l. 
ocsauie fci andree «■** > wc 
pter ofone 1 tecucme*. X«,t^ 

HdDbiuasiefue iutta maf 
gaWee vrdttouofl rrarref 
fimone quivocaturpetrue* 
andrea fracre ei^ mtccetes re Oliiirca irairt ci - imiuw ■ ^ 
re m mare.£rat eni pifcatoref 
? aic illi3 vcnite polt me facis 
vos fteri pifcaroree boium. 

P-ftims fimoq oicif. Llt 
perrufl etanaresm frarer 
efue ordinc ap&y t menttim 
wiiifciiiur*illiu8fiiitoi(lri/ 
buerecicordisarcbana rima 
tur. •prinr? fcribirur co^ioifi 
to pct:n» ad diilinctione 3iie; 
rins fimoie q appcllat cbana 
neus oe vico gahlee cbana . 
vbiaquaeorisconuemtinvt 
mi i apVoi; paria iuga rocfar, 

IUngtt petni i adre. 1 . '« 
a3frc9nticane03rp11.fi 
mo poiwe merwe vel obedief 
tterptacur.eocp obediuit voci 
bmoicetiscri andrea.venfre 
portmcrjciSvosficrtpilcato 

> 1 jErrusagnofcesiterptat 
X? cocpacmouitvndealiioi 
fapuPubirabatoiisiWTrof» 
re PKireiVfff qttcmeeiJDKiti J^tpetrasfurnpus cogito inappoltolia toniipteEtiincS 

■i-mosrcrpodit.ilji * - 
earpirefili^ociuiui. 

~fcoquojnomebo< IyRo quo 2 nomt: boc acce 
P't i capadocia atqj^ala 
ciabinniApiteripoEU pmci/ 
as qpfmesfiic iudefs pdicw 
docrrcuiuit, liorrrcmo aur" 
romailluftratiieacccffir, 
Tj*ndrcaegreai nomeeff 
/i qtS lanne vinlie oicif eo 
tprobufr* , i pdieatioe fua ad 
pfecutionce ,p iuftitia toler 4' 
dae fiift r apd fdtas pdicau jt. 
"""rtduoprimouocarifuntvt 
Hominumfcqnereiitur.^.v;, 

P^fcatceeT z illirterarimir 
tii i ad piHcstf nc fibs crc 
«enunovtutedifselociiictia 
htoj docrruta fieri .pu raretu r. nanwndj icrcnovtnipi* 
i affijpci6cciufde:i^. oe feri* 
qlie euencric Cetera prer !ec 
riones oicur ficuti natiuitate 
tpf?erccptoipnome naiiutfa 
m mnrah" i" iwmc coccpoft* 
CKilhe.ir.le.fi3tfcT7trc9vI 
rime enic d erpoe-IiBgiiatioa r^. Ocat gppeeos oo.j v j „ 
U. minus rt g cra t pifcaro 
ree pifeiii fieret pifca to?cs Ixi 
minii.T fieucpifccs cleuani &e 
j<flido:licpccpto det bomies 
»ifdepdicatioib^Dc,pfudiflfe 
«ubctTori^rtMimcrcr. 

mtteeigiteui^eliHepifca 
toree eoftiircrut:uomi8 
Terourutatione folus ioanee 
itulit.4Dcrico ergoprfcatoes 
coe oirerntgbtisadofficium 
pircadiicPadiuuit.imfritvt 
bomines ad falure z ciedulita 
temperducercntfuapdicatio 
siequta p propbera; lic orcni 
fueratoetpfis initrampifca/ 
torcespifcafcwt ecB.tiuod iiiuLiiiuauciUIU VII 

Tlfclmurcatnariciiepue 
] -i fpafrojannloyqualiter 
iueta lit i celebfada venera' 
da cocep Ua ocr gcrtirricw i p 
petue virwinis marie. coepis 
'■'% otodorifkTit«e 
ait. t£cpore quodtuie placttit 
!.;loK^cntC'oemalia 
^crcfltoriofiltfmum 
•>r !>ucc fliullamu? 
trnmifir q eadcangtia ocbelU 
dofubcfcit fact?Oj tSi virrate 
i tduitria fua rer an<*!oru w 
ci^ ecciiafttcedtcmitatCmces 
inmeu^reformaiirt, UJctii 

aHi^pieitetiofe operib? 
oact opabolico iffictu M 
oetesfiraiiireridiimariarma 
i'cIancepparet:vc'Dicnisuil' 
lcrmujrc^e a oaca fibi oitus 
pacna erpelLit,Quo coperta 
reripeprudetifimvis belnnij 
abbaccsramaficfiececibijpiu 
'iini7fasaci8igcnij 
vinflni daciajorritiirvttqui 
ratreibutus vcritate.Cuniqs ^■^— Mftmie oHaos feffationem 
fuamfeliciter percgilTet.i cn 
pomminbusfuirm.ii 
diturue mare cffet igrefP:fu' 
bitorwzidaiempcltae-celum 
Winouit? vudae. lecno iw 

Oumc»DeraIutccorpoium 
©mniitODcfperati beatit 
fimomPcisemtiiLcmmaria; 
miferorumfcilicemiin-u'.;'! 
©efpcratoru; folacw magnie 
clamoribuetvuotilTimctnuo 
careni.icreatorifuoanimas 
ftiae folum comendarei. ecce 
fnbno confpfciunr quendain 
TCneraitdc batnrudmu? viru; 
poutificali infula pecorarum 
quafi i nrcr med i as vnd ae cc 
rumnauiprorimiim.O,iiiad/ 
uocariiadfeabbatem bdfuni 
bisvcrbiscepit compellerc 
eum.Xtle iuquit penculum 
mans euadere: viein pntn 
Bmfamisrcdirc..' .;,: vo uii 

QUm autcm mecum HC 
tu fe id toto corde oelide 
rarc rdponderetairillv.i3cl 
aema beata oel gcnitricc ma 
ria oom ia mca quam tnilcitcr 
jnuocatta'a4tcdtrectii;vttibi 
annuciem cp fi vie boe euadcf 
Hflun-agiiimpromitrae ceoi 
mibiquiadiem conceptionitt 
icreationismatriflrpi aniiu 
utim fer to iduBDecembn e fc 
leumiercelebrabis? celebra 
dampredicabie.Otmicqjofli 
ciumquodoiciturictus nati uitate cicrtur Tfn ewiceptioe 
frceptocpuomen natiuitatt 
mu tabitur in nomen concepii 
onis £tbiedictie Difparuic 
Scbae autcmcusfuifl profpc 
regrcflue iperata fibi quo ad/ 
aintpcuoiieobfequnei pre 
dicationibus adiplcufi. X t.v 
£mpo:Uiiecuacbaroli 
rcc;iffranconi;aUtAbcc 
titi:i(.if.iltomc4odeclarat. 
tlericuij qmdc;ordine leuita 
vngane regie ^ermanue bcn 
tam nei genitncc; toto corde 
Dilf^ensreiufcjue bo?as ouot' 
tidtedecirarefolilus conctto 
parcntum fuoni;cuili adolo' 
fccriileyaltfpiiicbcrimemip 
ci.ili bcnediciioneDefponfat^ 
eft.£ied cu; iam miffaeffet ft 
nita recordatueefl fedie illai 
bo?as bcate maric non drrille 
£ ttunccontuiuofponfa; fua 
ctimomnibuc ad domuj prc 
tnittceiuraaltarcvr boasfu 
aBDiccretfoluercmafit. i ,v 
2atmiigiturcu;atipbo 
na;ilUpiilcrac67 deco 
ra filia wrlm oiceret : apuit ei 
beatfftimavirgo maria cum 
ouobue agelie dicens ei.0i 
crgoplucrafum? nccoragd 
eftquodm ditnittie^alialpo 
famDuci0.adille.O comm.i 
mca.oeicenitnrtiiCKellis 
omnem mundi pulcritud rem. 
tues-fnpefcboroe amjeloiu 
eleuata.duidvisvt fatiam. acilU.dfp6(ScamaKcu*fla 
bererevisamo:emei cimife 
rw i fcftnmee pceptionis an 
miarij ferroidus oecebris fo 
Iciijccrce[clcbraucns7 celc^ 
braditpdicauerismeciiinre 
gnovmgemtifilijmeilaurea 
inscriiJ.T bisoicrjfpifrianiic 
("YXerieus at tlle duCT-t" 
^-^aflimifac falubcrimirej: 
bo:catioibusbtcbi geitricis 
maneadoomtiredirerenuef 
parenres vroreqjrefpues ,dj 
titopotiiitobfceparetu ujoe 
pcilio i abbariaquandaenra 
patna,pfe C [?jmonaclJalibi 
ru indurus i/itrauir.2.ec.Tjji. 

PjOffcavewmerirts bcn 
te. mone feper tfginis :q" 
Piligeitreefefeperoeeoraret 
pearificacaquilegfeefie ?pa 
triarcba factus.fefhi ?ceptio 
nis eiufde Pei geitricis marie 
oiepfatooiMuTiritantttrim 
ett piopjiie erocrairis otligen 
«rac foleintercelebramt ez 
celebrandii cuncris pdicauit. 
Xeenonona; ^ienunTrpieroroneilai 

: ,*5psfeptcernettsc|.oi : a 

'' fctajvaleriavguietLiap 

mart/nj palnia:cclelie fccilfi 

cofcedercglo:ia.oa nobisei' 

fuffragaiicib^meiitisctincto 

ntvenia ocIictoi:.vt ad auf 

de mereamurptigere pforcia 

Ef Hnotjdrage 1«. i. 

f J fimofecridoocraufanfaa 

guftt pacificacis .ppter gfam 

nattttiratisiefucbril1ipo:M 

getibusmifitiii galiias jjcu 

ratorefuulcocadnta. erat er 

eiusgenerevrgallta flfcribe 

rct i tribata acdperet i roma 

noiripratc.Octauiaoar mor 

Jiiseffiliuspfatws 

leocadirii pricipe galliarum 

pHirtJir. Zecnotecunda,. fua noie futana ab vrbe 
roma vemes i lemouicaaut/ 
tatequewcpiimartifupaliaf 
ganiairicinttacefreiiebat.fibt 
fedepliitntc.ibiqiaifirtaitoie 
Valeria OvrorefiraaecepiiTj 
poltea a rebellatib^barbaris 
ptra romaof i cip.iia ocetPe. 
■Xeetlo reroa. j vwv «-ifcu ii jihp vik 

"" ctiirimitancistaqjpulcif 
fimiseilwranoibusT moni 

tisin^ucnfipo.riiralutisw yy a^ttacplemouicad 
tom^appicbederejoeigeitri VJ. uitare pcelfis pir. ; tib9 
eiscrearione^ceptionejDi —" 
gms omci|8 vt erprclVtt ece 
lebremuo.qr-Jabeius filio ic 
fii cbrillo tirio nf o oigna njer 
«tic )emuitereirjiir.ftO*r»«n — miuiic fTtiim p-tntip* 
opib*> locupletarC.fj pogatfoi 
ta:oigtiir3Ccgriifmoi;qjreful 
iic . n beiio etu irerea morua 
clandi^ ipato: eide fuceedens 
mificigalliwiwjiepcadulfc pbaimpi-idpfccirietiuffova CUiflmprinrfpatembilireri 
lenaSgineodpcTarL ,u.iin. tuenrvoceminacipcrcunctat 
pwertioauceaniio imperii anpluaalium fponfmn qtia; 
IXVlaudiwrcfartbtucpetr? ft aoallMo 

apVoi-priccpemarcoeuascIi impcrterntaoeivirsordpo 
ftaialerandriamiffomaroa diLYlontibioctenffimepnn 
U etia lcmomcaf Direjric,Q.ui ccps facio tniuriam aliquam 
cuillucpucill"et.pcrciu6 pdi mo;talemnbiprepones:fedil 
cationc^iniraculavenerabil' lumoiligodeumqiuccliiter 
Jiifina irp5 credidit.? bapti recontmerimperiuin.que co 
jataafcomarcialeciivmcafi gnoui per.beurum marriale; 
liariiavaleiiaToiearu fami eiue oifcipulu procuins amo 
lia.TpaulopoftoesDcipaciui remotenorecufofubire. f,™ 
cateadfideecrpipuerfnba s~\ UoatidicoDur. ninriHj 
ptijarifiiczaiccaidolafuaDi KJ. frendensnoncam dw 
ruerunc. leerioqumro. ctueloqtiiclfpemnuiis.Sed; 
•y-lSrfw \S>YaIeiianipofl rcplerus tuiweiuiiitparmi 

CAobinimatrfs fuetffftni gerumfuuspm-lamsgeiicr 
rarcjMiooeuouiireriatnctus ttomimeocrariunieamcapirl 
Itepbaii^DurlpoufueeiuBvi plerione aiiimaduerti . £o* 
ccoia barbansregrediea.Dc girams tn craftinum beacum 
ucnitcummagnoercratu le marcialemcarceremtnidi.qz 
mouicam.vbifibivalcri3fp6 nonaudebatfine iuffu impe/ 
fa fua cii Pignicate principali i ratons cum interficcre.eo qo 
matrimoniiicopuuirct. iacd audierateum ueniffe ab urbe 
cuadauresei?puotaffetipva romaXujergofactavalena 
leriacbriitianaeetmimtofu' ad oecolattonem ouccretur; 
rorcpermotuscil fatellitib' aitarmigeroquieaj DCbcbat 
fursvciiiiadpalaciuvbicbri iiitcrficere.8tultcbac nocte 
fti YgoDienocruqjofombus morterisicgoiiicipiamviue 
iiififfcbatvtfuaDeuOpfiitace re. iectio ocraua.. 

pfcruaret t fpofu; fiiii reliccif ^ifjncp nd locum perucmf 
idotisadfui cogfcionem con V Jfctojacioc facta gandes 
uerterrt. Xeeno f«ra. t intrepidavlcrocolluj cjrte 

TYXtdicnsautembCflra ¥a dir:?mncv»oictulanifteca; 

/JUeriaq-priiiccpsadfc^e pitetnicataeff.JIniusanimfl 
mrctbccurriceicufrimabcni adfnltarfolis fulgidajome* 
uolcniia ?mtrepKlo corde. tam pagani quam *piani abaitjjelffliccftiodterre vW 
nic corpiis vero eitt» ptiiv? 
qitafiviiicretcaputfuu ,ppri 
ia manib'' accepic.i ereccufir 
mifgr- il'it>'\j 1 Licjttiio:lt,ict!j 
pgcgvf.BaU fanctu" od mar 
ciale pmieitobiipcapiK fijo 
aitce pedes fanctt fuauitcr oe 
pofitoleiiiterpoftnioduj oe/ 
cubuitcerre. Itfcnonowa 
1~)Oecc v-LToiiutnetearnii 
J t-gcrDudsgeaoecoIaue 
ratiatamiraclaVidca ad pri 
Cipe femn5vemt.i"u«aque 
perea vitirat enarrailer okx 
abangelopemilTus^ad pev 
t5ffcucifcaJe8e.rpiriiint.boj: 
ir.i-7 : uVptouus ninuo timof 
fviilfusricucroerercitti fuo 
ed pedeu bti marciauo jpftra 
tus priia^ poltulauit.xiic fctis 
inarci.ilie .lppljeiiitmanti de 
fiincti rffuforauii eti. Ouod 
Tidetefour ? ctict^erecitW 
ad rpm coiineifi bapti^atl fut 
numerorjiidea* miiia. > ""■ 
mafi pape t pfcflon9.on.3fte 
rj\ cognouit. Or.ia>. 
■■■ ■'■ iamtuaorienobi^ciff in 
reruenicte bto r>amafo ?feuo 
re t uo atcp pocifice clemeter i 
pode t nobis peceatcnbSjpr? 
^pitiaffunrasijs.TSer'' "■■■ < SCoiitebor. 1*e 
juiiiiiiidi. TJirmmefiie» 
O.M.pnoij ptaWia. 3uriiap«ictiapotrcd!ftialaiii 
tuJtuciafpoftirpTomftlqimuii 
doiiir -ico.Tufcjetii Jsciiclan 
guic .pprto iuimicii fubiftt. r* 
.O* £raudi nos,weqi tt 
rur nvmoro pc adueutu x oe 
^coHioe.Cctrra de cot vnfu» 
vtr $int$ martrn* ptrr of one 
lec.T ari.qhc ponwif. leci. 
I Udavirc-ortobilii) jriw* 
'-> Topibufflocuplej-ej: ci 
uicatcfiracufanaonucta ai.ii 
eofamaimiraculab[ilfime>(> 
gtnis agatbe p tota cicilia di> 
uulgari:prej:iCJllucai matre 
Jua euctcia 0' p_ aiinoe quattuo 
rinni f.i.mi»iisfj[i^jtj nullo 
pofat riniicoy nnedio cirrari. 
Xllriaigoquidamcpctlt* 
q t> ipa poicno piare pttnuo.na 
1 matri tuc fides tua fubueniet 
tecccfaluafacraco. Q; inai 
dtit*coitua«cri[atc bitaculiip 
paraiit.5iciitpmccinlt.iPC3 
tbancfiuTubllrnaise ■npoitat 
V) tc citaa firacufana becorabif 
Quia. ^ecito Ircutida. 

LSi t dri itr: tnilT.ir loicni.i 
rjicerecunlliideiiactcliii 
icjuolegitorfimbna velnmti 
om mutiere a %uis fluru e« 
fjliiati.Pi.ru faiiccaluciamfi 
fue.St crcdis mater ea que le 
guntur fcias certfvlime quia 
eomirius te liberabit p prccef 
beateagatbcfi inbacfidete 
rfgeria fepulcbrii d?.iy.*Bee 
eftvirgofapieiis. %uM> ifstn 

■Jlali - m Tntperactifmiftcrusen trpaanffifojfiia Wuiire;. 

rStreniaterlf.lia.nre fcpill ccpit *<***> «'' » »£" 
cr.iv.rr<isiacbrrm.««a<ira.i imiitiirc.CiiiBaadirit.faa 
rcafflV rrlficnidco pkicce v.fir»rc 

SSeSStff™'e»™5 tat.bWutaeire. w. ■ 

ro<niealuciavir<ioSorSi.ota n.biisecoBupionb-; tul» er 

ndancPcti»Vtnpotcrl8p pMfli.iideoqfimercrrrrlo 

i3„",mnon,ritne.11i pcr c.neno.Xnctab.rc *»mmo, 

fdftnaecceranatacll. Ko iiimciilocorntooflinncosu 

.tamoSmn.cuicui cbnltniiet P'«e«at,iulomofnfccpi.cni 

f<tmfm<n60ncn,:mibi.<:i.ni P?ft»riu«cllobi.nc*i bec 

Sr™inof,omcoidi,<iDan,ar cupuCTlnimcntadvcrbca 

Vvnimci- Mtcmlrnlrflr. jtiiilodaiveiJaKinfliren 

^nocrcdciibfroccernltai».» fjniocirunt.lfpafins bitat 
fnfcicm.Iiiunpcn-o.nJ ; . m c.e. . Tepnn. 
T -ttauditis erpcrfjrfta ,--, viaipnfcarius aienom 
i>mci»oinrmfirue.<not «J Inp» 

meaecceianaiacs.pcipaiii naroiicinififrcc.ipabirir.ei. 
SSSw '■ TOa5inmiat,,rco:pti«nrrit>e 

faSnncmibiipU» loouatt yfenfume.,» .^afiunta me 
peillogmeifpofafibioinsci vlolanfeccricaftmsrnibldu 
Toiebat.fi c,cc,dmibii botc.i pucabituradcoiorii &cpal 
spnuiirl- " l,f,t , ££ 

eanon .liadlupa. 

pdtfebcblcioiciVediiisoia nartmbcre.tr ladiuipamibi 
mneccffiraribiispaupej! erc, cosiipedollludcecoocciiiee 
caucnit. -propfvcn. tuanuciarer. Qlferct. 
Sjvdiesaibecillcaluciam .»iarccperuntca;acl 
fl oucerccedebatcpficm \ > InpanarveUc ..abcrc. 
masfuasrpdianinficoifpcr tatopodercfinte. pnjfa» 
rinctaenfauitca apud pafca vtpeniturbvnolocomoncii 
nnpfnlareolceoipamee r el>ri ndporrcr.Enncmifcirfnnes 
ftana e ideo otra lettcs 7 pre i nianus eiufl fpedes f> nulle Ipolarpi^aoisplebsrecrpcc 

---lUaccipiafcoroniresniiliil 

Btncdi ctWBOn moTtfap 

fvguaduem*: oe xej» 

tt.Sdbaaemcoe luudi iWicefaHiOiieYCmilloiliodo crUitpi.ftri.Xueia*sc$fa rS 

potuef t.Hddoetaft et nuitta pctis q&pa potcne puito prc 

Sia bouu vt abipts [beret.fed ihirv mri tue.Ji.-per tctoaa 9 
Jaqimosimobiloiiiomouci gocir.islirjairanaoccojabirur 
npotmt.^ifcan^bvideefec aoiio icfucbiifto.am-.Sorcr 
ig"ecopiofiicircaeaaccedi.7 mealuciogdamepetisqcMpa 
ptce rcfmaq, 7 fcruesoleus fii potene pftarestumomam tw 
peaiacrari.fedoiabecnicrjil sri ^gorosaiiirjnmmciiieiiij 
ciuocticriicriicamicipafca/ cbjirWutismSiltenottoiierar 
rnvidetcseupmmiaaitulria mibi 1 jtimrnbiw orim rfmojc 
ifanirefiiroreuicccfi tiladni i aufericpartf6is.cap.jConfite> 
ei?Vifcenb9firefr.^£,;c!iui lxwi:.v virsmia^.Oiaj» 
'r^ercufTaatficsladiotj., notj. i .Coluiiacsiniobiriiiaa 
-■'- diuvoluitorauittcir. IbolariSiaaoisiilehfifi-i-rniv 
oifliti fbeoirii.auruirio pa 
cceccl'cDeioioclcnanooere/ , 
snofuociccrofmarianobo 1 
diemortiio.ftficutcirasca' 
tbanefitipfororemciaiTJtba 
fuWimataearpo.fic7Citasfi Orautefcalucia, Xetam* 
racufanaptneoccojabit.llcc un . :- ■ £ofitet>5 

criuitfpueeiusacOTpore.oo ^ Sratafa. ■ ■ virgim» ,ptes 
necafacerdotib^coicatacff. * Diaprouobis.' -. ritopo 
(Ipeapolfcaibidcfcpelicnit drTcc.Uiritipusfciis;utuirffO 
tmaue& bafilic-i.tabiicatce. oriiiminobilierjinaejetrf«.<fi> 
pafcafi9\>oifeaapr3rotitaosa e :■:;::;; ■ i( ; ,io-.rauacon 
cuf^tiifivtctiif^roma pduct? ctpfluwi tvacc mjne vireris 
coraoifenariitapitcrni.jrY- ^iazmdie prcterlee/ 

'•.'-Srara fcacs aPiio i tertami uonco, i a [10 pnm j . 
ncqiapSocuiaplSboiee^o /"Y-etertifVliiiiiraecoticepti 
nficatacBi?rpectuprieipii[oq ^ -^oiebrcoiiTcitricismarie 
bflniriapiani,ftDiieciu$ cilc succrcgfupraoicflieficalibi 
*itea.\\-ercctciniQ;in vtuns bclu:arur.3npar;oillicocano 
<ulmieto:mctaoc:ifit.ftOris. nicuequidamordineiacerdof 
fe.rcoQt-fe.jOrapronoNs. bcatemane virrame boras 
3n taudtbiis anrtpbona. nocrurnas decantarefolinn» 

Ofiautefcatucjaappartittei flvillaquadamvbicum vro 
btiasatba-r^iolabamra rulfenns foiiucatiie facr3t Kdicnflaaopiduminquomo fimstinaTivirgo grariifima: 

rab.uur:pclasti5fecanetranf qmdobtretritntapro cauns 
meafcupiesnaiicofcedit. ' beitenciis qmibifealiu*re 
btaocigeiutrn: 
*_Jonicc matK nautgaiido nea^uueinciulKriipeecatu; 
matutiaacaiiereccpicEumqj cadas:iVt coccptiome mre 
iiiitatorm-auemartagfaple felta aiiufltifextoi^DecebK 
naoicercrvrtaimediofluniis folciutercclebicficelcbMd.i 
eefcecceriirba oemomi efj in prediccs. £t mor bie otcns 
pfttdtipcla^i vnaciici*natri/ covidctecclofafccdit.Xc.vj 
cula pctpitalntn eius anima . a ttpeoeiecpsberemittca 
ficut cincruearat rapuit ad ^-vitaDucesquodfibiacct 
tormcnta. lecrio terna, deratcunctis enarrautt. etqj 
^TN^eautCfctoadlocuvbi oiuViritcadc;fcllacclebra> 
VV ocmoncs eti tornieri; af- uit: « ccletaanda prcDtcatnt. 
fictebatvcnitbcatawwitrit etnosrrcscanfliniibocidcrri cuiacto"turbaiPintcis:vt iifaepili3ucroritarcco::obo 
mndineiftmiiLicifiiiilreaias ram?*prccipimos:vtnulliis 
- na-nnnrnnfci dcbcm? vclrru;irafirrebu8tempora 
libus ipl(carus,aurprop.'(is ouidincii.imiiuciliiiiitcaia; rnm'?prccipimuo.-Tr.nuiiiis 
afliacur:nosiautci dcbcm-? vcltrii;ir3firrcbiisremporai 
fccreqmcapraenfoopc. aurpropriw 

03iquirilliuepia ftw cc pelicnsoe!peratuso,uibcatc 
oebctcutusoperafackv injneVirgtiiis?ccpitone;aii 
bat:ergomeaticbet cffe qtit nuati folenmt' celebret.? ei' 
itiatutinasrneaeofi CI15 voe bo:aepvniiquciiiaj oiem et 
intermimsDCcatabar/IDnde cepcoBieonicoveloienouej 
magierciracticftis.-bictta' lccrtoujoeuotCDeeitet. Wii 
m ricrifDciuoiiib^buc ilUicqs Oft .n. fre oifcctiffimi bta 
fitgiairib? fancnfiima vtrgo -. 1 oci gcimr. tbeopbiltmi 
ammaoctuliradcojptisfrp. clcricri cmmtia epi ciuciop g 
bracbii^ bominem ab ucioq; ob cutpafuaapo ori; fun accu 
funae refufciraru; arripiee fatue 7 .ppterboe ociperariis 
aquaadenrieifmifrrisqua/ rpianttgrefuagbiicijauerari 
fimuni ftareiubcnecS ^pfudo fub crrograpbo fuooy-abolo 
pelam ad porcu;cum m colu fubicic?at .<3; pofreacu; ad 
me; adurit: Xcctic quira. eamierPevteiiad vemardti 
".-«llncipecaiiouic^pre nt iit:i f-tani Kbj-ierfiia tridua 
■' l mtofiaudiorlcs.prTrat'? niimoruriatfmoiub-Vripiuri 
pedib?bteinaric9it.'Ocarif/ flduicai-enccaiiit.^ccmafiis tvatoflraciirnltoetjuf eam af admonumcrulajaridflmabat 
fidue inuocabunrJcato.viti oria flices laiarewntfoniMi 

nOtHduiez cpftaliqiHCi icubirurofovts.Sactitbo 
;pprerpcc6£fuo£Dcfpe meapticotiideeoi vniSapfc. 
ratloue t>ei ofltciri Tacer rolu praer of one i leccionct?. ora 
crit oupliarer cora oeo rcae ftrv S nobis cjs tirie bti apli 
eriuvnu q; peccmfccit:altcjt v-A rui ttomc foleiiitatibue 
qi,pptcrpccmfurit>eofuire gloriari.'vteiiisfi'ptTTpatro 
noluit.bmc otie ad beatuspc ciinfs fubletieiir ifide pgrua 
mimair.i3ipeccatore teco ocuotiocfcctcmu;. xect. 
fiderasopo:teturatePcrin6 ^vHmaplstbomaeetapS 
rcpcllao.oeii-it.flfcrcrcllity ccfjiv;i.rrrie:.ipparuita 
^pterpeccntafuaboraiopiif OnsiefuscbnltusDiieVRei: 
laeereremiit. lcctionoua. mdoru ttondofcvu8,mifit pre 
/^gergofrefriiospeccafo pofiriifiiuadfyriaqiierfflw 
Xjivseltecoffiiolcm^opo; imiiearcbircccKiaanccriidi 
tcrvtociacmmivapiidfiliii ru.vorffimmttcrieoJSfrtt 
fuii pio note croratri tc t au ci tboma^.Oric quo vif mirtc 
Ii!iacriccbeamiJ«.nullneciH mcprcciTadindos. C>i>icilli 
enrrspcc6;ibocfclb:!iipafi icfiisaiadeq^cgonoterJPa. 
ImfuriJJeoerorauerit.quin zaiacqficrCnubiidoscu co 
rceuperervenuirurmo.Tttil roa martv-rij veies adme."Re 
iicrsofitpigrijnulli onerofri fpodictboas.be^me-Vsrut 
etusTelfaPeuote celcbrare. cgofuustu^fiatvoUitas tt» 
vellxeasvtfiipratNtctiicltri -,- fceooicetcccceppoir? 
cantarc.q?quidgdapi)ffimo „1 ? ille nomie abbanes dc 
Fiuoftiopeeieittonitfacircob fcedttrenaut t ibatin forum 
tiebit.be fc61a;oroaclme.aii cuioirit oris. Quid ?parare 
ia;arueamiaiaur ocrmiccn visiuuenisr' Ticfpondir ille. 
m 5 7alonocvciitn)'ciiV -5to Diifii:e n rtT idof mifitmead 
ria^bcncri-, ■Ocat-.o. iitasptesvtadciipducaigei 
ftlitim ofosarnfiees^gfciatoiaqej: 
vytuiibtmlajaniquatridu lignifautexIapidib?fieripof 
miritno2tutirefiifctraftiam6u mr.vtromaoopepa!atirifiN 
mctct:erigcnocjppici9dctu pftruat. £rit rradtdit ei »ri» 
mulis peccatcjz vr mcrcdtir tboma. "Lcoio tcrofl. 
adipifci pfoititi clecto? . "picr /~\- vina^ felici nauiga tione 
eundemfXjnmanitiitte.ari. O.jpoitutdoyapplicullTeti ^W tratesbclyoforiieiuitatefalti 
ouiTik godofoni icge-rer. at 
utvidit cboina Diritei.-p>otef 
mibitabrtcare palaciii :* "Ref' 
podi t tlwtnae » oint. Tioffii. 
«T.UC rejc Demourato ei loco v 
bt palaciu edificaretur.iuter/ 
rogauit cii 6 arcie fue pcr itia 
£ui cbomas aic.£ rtgofiibri' 
ciialtiintiqjco;juente:VCoe 
cdificiu preccllee defpiciaf. 
oiaet^tedmciopofiatecne' 
celfariacgofacio.? iptoe mt 
budaf volucris Difciplboego 
ooccbo eofl. Vecua qri* 
"|^> erigitplideraetbome 
■* *- pert tia % no attedes fpi 
htualecdtfidii oe quo ipeam 
plfue oicebat Dirftei: Mere 
c^ti'?artiferes.7cucreliqm? 
et pecuuiae ifmitaf vcpataciii 
?ftrneretabtit.aprs atccpit 
circutre,puidas ? duitates z 
pdicare^buoei^oonarepau 
perib'? abtidarencredcre i ba 
pti3arivolctib':itavtpbieni 
uscmorcrabfcffuluuumera 
bilepplm orioaci-uircrcc de 
ricosojdiarerimulcjeeede 
fiae fabricarer. J-ecrio.v. 
I^vv5 at rcr redies becattdif 
v^fetirat^inllictlx-inas ct 
abbanefeiTOfimul vincrosi 
vuocarcere trnduuras cos i 
craff intj viuos ercoiiare i kc 
derc: toed «.; gad ipius regis 
frarcriertrenus languebjt. 
oilluIititerfcccioneipoE.ciis cpcomtaretinteri rereos ta$ 
cruDut puntre: nwwru^ e gad 
TfactiteelucnisirolieraBiits 
Quecrjquartaoiepolt bora 
pjimafepelifvelletaptbjwo 
ee* i carcc oratc furrcn t- t£iic 
fact? e iter oes pauo; m.igiv? 
2lhjpo.':Tllatieductooecar 
cereaplbreradrpmpucrlur 
bapn5at^e.Tcueonouemili? 
boiu ;. erceptis tmilieribus z 
paronlte. J.«rto ferw. 
O egcatgodoforovnfue 
J. Vif toctfqj ,pu icte fue oe 
fauittsefuemilrcrijs oiligen 
tertltriiais.pfect^capoftois 
ad indi.i ttipio:e.vbi p cP pdU 
cattone ifvnitaqj muaculaoed 
pplt ud eri?rlucbat.<"iiip fiii/ 
tice oe cuna regis mnpi que 
tjferanuofcecafuerafilliimi 
iiaffer:rrcpidarcgtna?mig/ 
douiaeiuscognntacu3 ouce 
mtlicufvmpbronio z innumc 
ra.multitud te baptijatifunt. 
iriedilcprofusLimda totus 
vtccrib^pleiv'^ afpectu !x>; 
abiiiHicaduenicstiativtba' 
ptifmfj recepirita fan^erlect^ 
e.vtft uuq^elailcjdtarnio^bi 
conttgirTet. Xcoiofcptia 
■vr.^saiiditismigdeusrer 
-i 'fiiecefusittHitapunma 
nib' a tergo ItgarC ad fe addu 
d:t fic ciinudto pedibus ccm 
fe fup lamiuas fcrreas arclen 
teslraf.rciificapls utbil ma 
Itfeiirekfedtctiinfonacerti r* maacce(aiactart.B$caicn tU*hi&W(tf8&JU)M.r» 
rhmibiiicaptsaiefuseritfef,: tntSc6i.2f(LJ5,an Otbonw 
lufrtteirei-vtidoUifuiiadoia qucrefupMiaduetupoltolj 
«t.^5«taplso:arccep'?fe pte'tH.adnKirtonajductuo. 
Itiidoltipminutue.tuiicpoci/ iiiicrcircgu!a.C3i-.nac«li fl 
ier paganpj mlames gladws rbomartrrts ftepbai poft Vef 

■ 
yaiictesatcbnlHaiiipaftacw ^Oa^fratDefcoftcplMno* 
itiigaiicrtiit7co:pusaplir8 flif-qoiritiirccrureftmom. 
fictesbonorificcfepclierunt ^/^ntiniiSiiKcltibcnmFfte 
ff. 01103 anisa!iciuot.r.viu pban^mditirloriitfitairi-ccc. 
_. /euolutiBfuppuconnbiia uiticoreloaapertostfiluiboitf 
fFrisak-rader ipcrato; fenr ftateaoitrisl»!. |vilbag,oru 
rranlTerripnofuicitbomeco ^>anobisq>Piteimitflri 
piicoeidiaaiicdefiaeimtiita v^qtfcoiiintiautDircamufl 
tevbi,i(c*ritoargeceopofinj Tininitcooci Iigerc-qi ri^na 
catbemsoepetfecarjTciitcte. taIict,Kclcbi\rm'\]iioiiitetta 
jfnquacmicnreiiullnsbereri pro pfecurorib^crorarcon; 
cuspotriruiiiercmilluaiiide iirmieiucbiilf u 7ifcifuti..aui 
tiBnulfidoIoimilrorerqiio tccii.''ocoftetvnedicam^rcr 
rcr obagflr? ciufdc cinitaris bu" pfte vt fnprfl.ad ^Dtetoat 
nicrmcepiltolflmauufaluaw n?.totu'ociiatniitatc3tliiitil 
tisnoftnrcripuaccipcxir. «catusftepban* rpi martvr 
Liuan Iviu(ibntro:oiint5inccllg-4>. 
J . ' do ,,^»aliquaconrrari *i- F ir " lli racem' oitobrm 
imauillinocerevolcsvene .1 ?nu"marcrriltepb.iorpo 
ritcradiitinFautinuperbapti vtregi oium frepbao ur prf 
5acofuprapo:ta ciuuacia le momgrtrati brilfo vtparri 
ceda.TUDiequalecca tuent Vnicoticpbflnovrvcrnaciilo 
DoltcspaccfiicJiituclftiRiiit. cbrtltoocoTbomiiiiflcpbao 
gut tn bello mciinf. et boc t j vcfco martrrio bnftoq; mii 
fahjatoria fcnptip Lj^fci apii. oostemtiislfepbaoq! morcu 
cbomcofonib^ficricrcdim'' uarpoo^viLiotuut.ltepbiio 
glarasotiicottitjjcsDicicXu q'iitorteptulic,obrtlloqtiia 
csdnsme? sos mCV .1. TS oefcmieraiftepbAoip afceri 
ari O;vidifh'mctl3om.iadidt dcrac ebrilfoo' tcrras adiir. 
(hbH iinomdcriitttrcdtdcif. ftcpbanoqjceloaperijt^te 
alla.(w ^noro.Hffl..f>fn» riatttMriiegiwtuBTriprrw afc-ScafftcpbArtfincikstetH Tatiomaidtaiefiiarafiiileeiii 

mcditatioc robe?af? riifc ligmi ctorincariiisaffuniciisbuiuff 

f:iictiS:ni Vcctio l atatfttfi aqua fcVicdpnpugtur^irrauit.^ftc 

nT plantotBe Dccnrfusfriiaum ©pottis rajnptibilib^corrji» 

mariynii reporc liioPcditpn iduinaifladceupalanupeni 

mDfl.p^/acatuBvir.iri.roih terresnatiirusafcedir. 3lle 

tutusabeop\iicaro;pccproru; Delcenditca:nevelatnfl.3ltc 

ciusiuiiinercfjcto illi lcruuc flfcciiditfau<iUinelaureotus. 

ftiiduitofticioq?tidcliterpcrae ;'. , .iItdcbitomitc6ltcpbaniim 

to i ttwre faicfus afcedc ti&P q crir i c-cilio. £r iiucbirur «ul 

fuit. ■ Onarcfte. 3nmt>i» tuciuarancevultiiangctiftatis 

lattoriclapiditfeprcmctinpoli intcr illuc.V.-ptcn^gratfoitt 

tusiniliapopiilifc circundaiis nidieladcbat^digia^figma 

iiotiiiiuitqifurccptorcluuiciii (^atpplo.^tinnic.icetio.til 

vrcufaluiifaccrctcrurgerem ..ipidadbnf 

ceiuvtdir.; toriequid 2Iio" v ccfccdir 

birocolrcphaiiiifjcriri?cilio leraribusa^eiis.Sloziatii cr 

^rinrucbjiirurviilfumcius ra* celfisDeo.berterultanresan 

jji vi»ifusflii5cii. 1 « i m pnu apUcStoaavt Ixjdic ficpba? 

■fcfRaa-cs carifftmi bclkr lcmrcsifuiipfaTiiifufeepiir. 

JH na Die ccle brauimns r.j>a IV. O mnrtr rri <t6na cui patwt 

lemrcgienfinaLilcm.bodie cctiuiiuaircrcedc,piiobis;ut 

celebrani^triupbale; militis tcpatrocinatcmerciur fruicd 

citispafitonem.-|7erienirer riiudicie?tepIaticiic;Y\0.ui,p 

lioitertrabeacameindiir^oc iuil'cio:aftilapidatoiib9ova,p 

aulavrcri virginalis e^redi noBtfoifamBtatib^i.lttc.-sra 

ensvifirareorsnatuseft mfl Oiuarty^.fSrofa.O.uilcisitiT 

du.bodiciiiiiceDrabernaclb tnacamiSnrcir^tavldo? ag 

CiKfiis crics rriiipbatomigit grauamiirniolc.flMrtfrisbii 

fld cclof. - Srcpbau' 1 irj>ici|9 ius fcipecucuii oelictcr nobis 

SraTfo3titudicf'acicbatii;;'rj> ip artirc-.Suceurrcnobis.opiil' 

igia magna iii popuio. ' Sur fiinciiltofatouiteti fragililfie 

rcTcnitarfldJDefriiagosnoif ITrrc. , .- <■ : ..■. Xiii 

putarescil ftepbnno i noporc neuiuriistBf Dficificrmffjs pro 

ritrclifteref.ipie-trpiiuiloquc tbomarrjr ftcpbannfffacnfici 

batur.Jaacbat.orin. Scipba u; fuitidclc ipm nbi lacnfica' 

Iirt:eiteratoia.f^p*!tk uit.idcocp in lcticia co?di» iu 

llefcntpiternc cci. •'■ '■. paaobdormicnorcqnicfcit. ■CfitfrHfWf rifiioctt aii: Benc XtttiofeKa 

dktioietuc Onc muncre inflifi r\Ht.n.Cot-porifuo%ni9 
«tu9ifaitotuc,ptccnoisipar *-JH)rcpauttVEcni:ipcinar^ 
fioemunif?iiaisiui eoroua ftc tfnfuoaprcoignat?ellcelu5 
pban">fltcp.cipcre nicrtut. | PonimueicfiiBanaiiftiaintra 
Herbamca.: :Oquamirabi rc n6o\u.-7iat*evrcri vtaiaj 
lccnometuu oric Dcul "nr> quo llepbai latirudo fiifripetccli. 
beatusftVpban^p3ffli8f[i'ocr ^..fecciacoritc jtboiimrtvi" 
bonoreaaecorouar ffue ce ftcpbancfuppticircr oiTiftcs tc 
tosoonofucmagniriccriecral pcuofcpcamurutqni.p tc lapi 
rat? w.Drieorisnf. t-, liidtt dannb^rpm Oepcarus cs pro 
bcatus frcpbaii^cclos apcrrou nobitapue! ipjuerecdef oignc 
«idir? mrroiuir. lcc.uii. ris.«Xaiitansgroreplctus: 
l^eri oris ertuit oevtero ^pcrfccutorib^oiasfuiubois 
* ' Tirgims bodic fcruus fldocrtcriprtelMreuidcrcj» 
ejrelTus eft de er gaftulo t*r/ n-cruifti ioce ocpcamur.Ur qut 
nts.berirpspronobis panis profa.Jntcmsonu-cpruiiui» 
rftiuuoliitusbodie Irepban' nnliric tuiiti ludaiceuicro; fcui 
ffoIac.abeoimotalitatOelut^ ricjiucmccln-lauro rediintrc. 
i>. 3iituesiuceliibcar?itepba pofecnobistcdclumcuire. Tla 
nus«idirglo.'iat>ci7oit.iecc landcrmilitiicurieuie.pcftpoit 
«idcocctos apcrtos -ifilifi bo diisglefuc £rillisuultfubuci 
tninisftaiciiei-|:tri'soci.^.^li rc.d nosibinouiMcruir.pro 
«tcctftcpban^plcn^ fpu ftoiii nobispiiftimcapndbuc bumi 
tcdesinccliioit.Cccc.filona. Umc.3ntcrcco>coigucris,3ti 
Xf erio fjuints icrr.ioiioc.ari. 3n diio fuo con 

-p- «ri iprepia agiiftiavte fiftis fortifatblcta ftcpban^foi 
~l l rusrpjpepcritifante; litcrlapidiiluftiiiiiirict^-ricerr 
bodieimcnintasceltfufccpic coadm6tetr.ii'migrauiruicto-l 
Itcpbanum rriupbante. So/ olus.^.^norioconfido.irii, 
lusoefcenditoomin' Vtmul -siiiemoculabtuslrepbonuef 
loseleuaet. buntitianit fe rcr greiHwcDfic intabernaculuni 
nrvtuiosmilitcfcraltarj.A ruri?q-opcraruscutfHcu rea, 
XopidabSrlrcpbanu" iuocitcm cfcetmmoiircfancroruo-fsi. I 
TOicctcSncicliiaccipelpmmc Oomtnequts^u. IDomine yjr 
UiTncftatunfillisbocpcccatii rusilcticiflrcctorumqooniais 
■t. "Pofirisaiitcg-cnibusbtus rupmicuiftiducctumuiHm ti 
uvpban'?oi-flbatPiceij.Dnc, biffepbfliiuiiiBonogratmtcbc Hfdtctioio w primn fccaine ctt f"\ HienfriedillcaT&firpr 
mozre glonofe pofficnie unl> cu v4 cr» .ppbct4p z cuarCt 
corenamarfyrijocdiftici ?ira monumetaiufto^oicetcs.cjf 
infcami kojiu- Cmeitirruie fitWem^iiiDieb^pfm nrop 

Stepbaiius plcti^gri? for tioeem^roriteovifiguine.p 
titudie Sactcbatprodigiaet pbctaf. 311 boc fe lilioecorii 
figuamagiiainpcpulo. ecoridebaiqui pprJasoecide 

dummatbcum. raiqo\paiU5plemiii)id(a.bn 

- TUlbtprCDiccbatiefiis tesrpin^Difciprofrieqbnt 
J-turbisiudcop^pricipi/ % Xaptdcs n&ftea illi Dulccs 
6uefaccrdotri.«cceegomit/ fucruttpinrefliturocsaicitifte 
toad roe .ppbetas z fapietef ■ Uidir bnie ftepban? celes 3 
4fcribas.?eiimsocciderifi pcr10s.uid1nitrotu1t.3p5.. 
cJiiafigcKtejeifrlaacllabiK | v TrWTbtieadiiigitdfcra 
iiifinasogisufie. icHome VX 3t^teftim6iuefttsvo 
luvcnCTJDirocdpfot. 2..rn. bifmciipiecpfilielJiseopqui 
KX&em&e jtpbas ocridcrat. 1 vos iplc 
J ' [i|qlrDitBicfus?rtictuni tcmcfurapru^wop.acfi dr" 
fetifl rn iuders puicerir eofbo cerecduod illis Dcfirif ros i 
micidasTbomicrdiapfilios. plcrccupiris.illioccidcftme 
R. : .3mpcnjfeccnitvrtammiicr bra voe atitcapur pfeqmmi. 
itieiitciacbarcncrtraauira & T^arefactcriiitamjeceii tpi 
tc.3nuocatE70iccre,2Diic rcfu martyribcatofleprjanoqiniiu 
«ccipefptritunKuV ■ ■■- 3 merofccirninuerJcprim^.ft 
(ulaeotaaglonapatnPiflf m ideorriupbariuccliscoraiar? 
Stcpban"c5igTa J^itccntqnafaluarortJig 
tia pkn^eral iplcbc multa Rg tuo c ,p oibus pati banttUc pri 
facicbciticl'u(titecidcc>aca&c muBrcddidttraluaton €tibo 
jrmfoitSiccbar.&rieiclu.^ra ■eioifapfUTi.TSBtefactc.TSiofa 
Deo p cucta regt magtio ciulqs 3n cclo mf j pr ui? Dui uicrorie. 
folt libt ttato ac <piriiifcp.)biriroi Quej purpuraiti rubca ftolc ct 
fancto.Siaitcratip;imo?iiiic clflde.trlanrcatiiiafpidcooia 
■jlcper-iilVra.3mpcru.Setiii6 demarc.Quodugnificgripuis 
. Oiflrurpoctaua9.fr refteS worftcnotc-Saudcticqui toi* 
dcpofuenit^eftimcraluaicais o;domiliaecelice.Guifecutuff 

Sicdcs adolc-fccns o, uocotxitur &i fcnnifucccdcti icpcrc.-dcftit 
Hitlus7lapidabjtcij. 3nuoca fcdee.pmcToiirciccliscororiit 
le. Xtsaom> ip*?ilangutTund3tciiioiiat» bifibcatcprotbo. "Jnlau.aii. 
T" apidaBcrtftcpbanuiipe 
J-i fuocabat&iij diccb nc fta 
nias illis boc pcccatu.ati.Xapi 
destoncrcSilUDukcsfuerunr 
iiwifccurtirocsaic tttte*& 
Sdbcl it :tia mca poft tc q; earc 
mca lapidsta c ,p te ttcus rncus 
aHSHepbmfivUttaAe» opcr 
toBufdtt?itroinir:brusb6cui 
cclipatcbiit. i5.<cec uidcocc 
lo» arjros.i iefii ftire a tSrmf tn 
£ X Xepbafpleir? gfa txjP- 

- J fortitudie faciebar pdi/ 
gia « ficcna magna ipplb.. I } 

i yaiiacoeipreciofcptbo 
OmarrFrftcpbaiic ct tfrttcc 
caTitaaBarcurult^ Vrtdiip oo 
ininii ,p mimicoeroralii pplb 
"H i udc pcee,p Dcuoro nbi mic 
eoletrjoVEtuopropitiatuein 
terucntu Domtnue noe pur 
gatos a peccatis luitgatccli 
cuiibus. (rflonaibonoideo 
vfCHicauo aUilTimo vnapa< 
tri (ilioquc incltto paraclno: 
eui laus i poreff as p_ itnefa fe 
culaame. «Orapjonobw 

manieciicouobisbtriricfiis 
turbla mdco;- ttoinc utdcbiiifl 
a modo Doncc Bfcatifi r lidiciui' 
g tiemiinotc oiii. (s3&. w o vi 

iiip. J3cmoi'ia o nratc. aiTc. 
llcrlificarofaciucibirauittn 

tf .TSciicdcu* 9 ucnit,orc<otl 
«S 6s.llcrbu pf is, 3d bo.ari 

uelju.ad icrtiom copitulu. StcpbanuS. tt nidebatoms 
ftcpbanu 9 crat in ocilioauia. * 
£ t intucbaE «ulcu ciub tioj Vul 
tu agcli aira alra.-61ori3.1Iide 
bit.w.Hidit bcaius ftepbanus 
Hd iertam capituUim: 
-rYSdcbfltitocB ftcpbanuj 
"-qcraiiti?aiiozitueba 
tur vifftn" ciiis tandj vulmni 
nngeliftanUB rnter illos. rV- 
llidti bcaniB ftepban? «to* s 
gtoe aira atfa. vilJidit 1 tnrroi 
Uiiairaaira.Biotfapa. fcSW 
pbanuBpleuuB gfa 1 fwtiicdf 
ne, aduonam capitulum. 
'T-fOdit beame ftcpbnmio 
Ci-ccloBapcrtoevtdit ctr 
rreriuttbmflwcuieelipatcbf 
ft.Sicpba^picn^gra * f°rnn* 
dineairaaia.*.Sactebat pro 
digia 1 figna inagna i ppft) afa 
aira.aioria.Stcpban^. Oi« 
.pnobtobtc. 

tccflpnnaptti. ^ciSiritbne. 
Mr»iitbiSrepbamis. * ^atc 
tefacte. bf .SancrcDeiprc v. 
Orapronobiff. aFLRegrcnir « 
VotnaofBfagtitoiufl^a lijuic 
abcl tuili vftp ad lagDine jacba 
ricfilifbaracbfeciucoccidimfi 
tcriepluialiarc..p*.(fO. pfo 
vifupra.*»3cTBoriaoe(c6ic4 , 
nt\an3ftceDifciprGg Dignus 
fuit cc itcr fcacta tii tpc fcPme 
ruitDiuinaifpirattoc Biccre in 
piicipiocratvbujivbucraia 
pud oen ^ Bt V crat ecrbu ^bcc 
eratinpriciptoapodcii. 1**0 pf Ecfiajtuaqstriebfii;'^ 
" gnusiUufrravrbearitoa 
nie apli ti 11 z cu jgdi lic illum i 
nata Doctris nd Donapticniat 
Kpitcma."Jicr**3<-ttii;rwoc 
"itarea», Kerbgcaret-. Eati 
quii fponfuB.P .' i': fupn co" 
«dc.Uerbflpfiet-i WnWa «rceptobDriicafietut fup.M 
wrCTnatiuitatcoriiTdroid' 
fioiWDriicontinefur.Sd com 
ptcroritt vt fup;a.!od ioannis 

ildercm^regcaprcji.QiJi pri 
■liLcgtoatno.MS loine Dilclfr 3 

poftoln,". licmret 1 ) ^rernc 
g:i piimono.nri. joanee apls 
vcuagetiftaigocclcaaa a Do 
ttiinoatOjiicr ccfos inagis Pt 
lccf. fctictiarr.it. Su 
pia pccf' DftiicriirccubcnOeuo 
£cliiliuer.iD~tpof:ic:oDfiici pe 
etcnp fetc potanit. Bcncdi 
ir.iMi^. Qnarifii^&cparodi 
fi tiuibff aaffMtta ioancs vbi 
©ci gf a i roto froE o:bc Dtrfitdit 
. '_■ fnicramr.. lUmde bono 
radusebcanjsioincsZ.pttia 

0ccunda5poliitcroucpcr 
fcciitioiic.L-piaiiontDomi 
tian$e?enut.vndefacttie vr 
fais ioanes apls i euagdifta 
rc epbefo tupacbmot" infula; 
iiicttlic ititrtavf ;ic]u.i ifula 
apocbalppfi; Drio rcuelantc 
msnufua eofcrtpficiod^ve ro&to ooiin tiano a romao Te 
nattnuterfecto toannes cum 
bonotead cpbefri remeauit. 
; '-'. Haldebonoradusebnieio 
aneo q fupra pcct^orii i ccna re 
cubu (Lc ui ips mf c 5 i ginc vi; 
gimcoiticdauit. llirgo e cle 
fflta .1 Drio at$ itcrccteroff ma 
gis Dikcni8.&it cbrift*. X -U- 
rN Umatin§redcrefritatc 
- Druftanaqlepciifecuta 
fueratetTercbflf tnbrtua.Sa 
ccub at ioanee vc vidit paren 
tee rius fietes 7 paupeequos 
ipafcpecaritatitie alerefolC' 
bat 1 u I lir Dpoi fcrctrii j corp* 
relblui 1 coraoibuo Dijit wis 
rneusicliis rps crater te oru 
fiatia fiirge? reuertere ad do 
miituarpiepparamibi refc 
ctione.adcjua voceorufiana 
ato f re* t peeptii apti adiple 
atBte. toieeDirciprsqrcfhmoi 
us pbibuit p c btc 1 fcripftt bec 
iStfctm^qnjcECteftimoiijic' 
' ^luctacuageliiDeipofflcro 
Dflici pcctoriB tcutc pcr.mit 1 v 
b(t>ei gf 05 in toto terraiti oibe 
btn"udit.«tfnm. Xe.itl. 

3Xiaat oiecjdas iuuenie 
noie llaie -"cffcr cbat u r ct 
inorro^quotat^eratluct^ 
vteripeaprsvirafletu « \a> 
cbr>-mis fc tepcraret 111 ilti 
coabapfo rcuucitat^.stniuin 
aauttDuob^alijs fdlj acttto 
eteucrciuoquantamcdoriaiti 
amifuTem z quata iucurrinet Pena eo cp a via falu« cjua p;i t n virtutt f pfrftue faticti . 
usflgnoueratpoftcaoemaffs iv-GuiuicmrfaiiJiinii-olnnai 
Ctuoauiiiroipo?citopeiuK jtrptomcooiatfne.^tfmbj 
tes pnftina gf aj rccugauefc fup ei nomc mcu" 1 nom ritatis 
itavtcttaocmouesinomiiie noiic rjicriin. •: llmccri cabo 
iefupoftVa eflugarenr.iV;, cdcrcocligitoquodeinpadifo 
TMccbtiiTimiiseiiflnffeltmiTa Ocimci.trfcnbam.Lertio-V., 
poftoPtcanclq.priuilcgioflmo rpHncaridodem^potifeE 
ris papui.i" ctcns aln.a ofio ■< oiuitcplo^fedidonccE 
mcniirbonorari>.T3icc Difci ritaraipplbdedifprtreioaiie 
piiliifillcqucDiliscbatgrupia vtpoti^timeretouob^rxiib» 
pccr?ominccnarccubiiit.ie. venenutatxregmorvrbibe 
3nleaidonoc.ari3nfeiucnnr rutcadetcflfpm eralaue-nit. 
oIciocIiumiiniBiojiicGapcfto beindectioedilTct aptbfcofi 
luaDiumafcjTcffcKsfaillcl? gnocrucisinonoondens bi' 
ciiuir^. Oesgeres.srt.pro tnr roni tnibilri nocuit:nce 
prcrinfupcrabi]ccoJjrcIi5andi jiptcr bocipepoiinrcr credi 
coftflnicnliorelcgartnrie ut dfrooecilliciiioouofl vcncmi 
fiomsi allocunois mcniit crc ocddcr.irpaplsrcfufcirari ff 
hrnpfoianoereucfari. €xaa Diligcbarjrcuoneqrnipe 
dibcns&eprc-H; Oecurntbe ctalis progartue cafticarifl ciia 
nroioaniabexiliorcucrretiois plioriOilcctiocfcccjaroignum. 
pplsuiro^acmulicjr ctamann auiavsoclecr?abipo vgoine 
iOicctiiibcncdicr?cjucnitino unEmftiit.^GncruccOenique 
mineOru.rs txaudiocus ora monutr?:buic mfe; fui vginc 
^ IXirgocclect^aDno.atcrjiii vgimcemedauir.Quia.l-ec.ri 
tcrcctcrcsmasieoilcct' l.nn -YSTloconfulautriiccupoci 
Y"("3d*tesiit cultores ido -fcr fice rica mtracula viden 
*.. IloECpoisprouiriaafie tesprofrr.iuerrirfefld pedc* 
ioane;pdicaretT fequeretur apoftoliidiilit.eri.i rlacucJtes, 
trarerrir cri ad replri oiane vt M quo poftea oapti;ati cii oin 
rifacrtficteoffcfla.£>iftati; nifainte^nflTiiitatefiia frc 
vttcpluioancsafperoia ido gefcoiaftniulacrafua ^eccle 
laiipinrcpliimpitlucrcrcda fiainnoicfciioaniflfataoaue 
cta frjt. Quo vifoconuerfi fric runrin cmaipefanctus ioanef 
ad oriirt x bapti;ati frit ouocle poftca boc afutmprus e oidje 
CimiliqboiujgctiliijerccptC R 31teeioineoqfuprflpccr» 
mulieritJ^ipuulis i ?firmflri oniitt ccna rccobuit.Snifl «pfo aircuclatamr fccicta eclcftia. 
#. 3oancs bic tb eolog? que de 
bnnuit fptis fcus aqla «olas cc 
lituapalafccitmojralibusrps 
niarie tiliiie q-fit vbii cki Dcus 
Hcaius flprs.i. -alonfl fit alnf 
fitno gemtori igcito i gcnmquc 
gcmto^flaminipacliro.Bitis. 
3» utiio noc.ariapp&uii ca 
ro fuo io ani Dris iclus r ps cii Ci 
fctpulis 1 iiis.i an illi Dcm Oilec 
tcmc^admeqjtpscutcpnLe/ 
risipinuiomcccufiibus ruis. 
«-Confttcbimur. -:ii^rpadcs 
inan 9 fnas adbnmbirtt: gfas 
tibt ago qi ucnics iuirofli mc- 
IVtcs^cTtoioavdcmcoPciiii 
rabi tc. r*.Cns rcgn auir erul 
■ri Diie folcipc me urcit fribus 
mcis fi J fli gtws ucnics iuitafti 
metapcn mibi tauua uitc 1 pcr 
ducmcad puiuiuepulfljti ni.ir 

S"i Dris regn auit iraf . ^Jffto f i 
clis ufcp ad mcrte,!s £t &abo 
libi co;ona uite J ectio f cplia 

axtm at eet aiinoy feragi 
lanotie bcattis ioancs np 
fiaruitetbtisicftis cbriff? cii 
difcipiiltsfuis? Dijcit ci.tMif 
ca Dit-.piima venicfl ad mc oi 
lecte meus q; rps e vt epnle / 
rfsipuiwcmeoailratntuis 
iufe. * tcii becpiriffeticelii 
rcccptSe.veiereat Diiicaoic 
pucitiiiriucTammtudopopu 
H tn ccclcfu fiipradicta iqua 
nptsaprimogylliCJtiiflflcs 
»ct nulWia 0« ppltn vfqj ad bowoidtertia atlocut elf. 
fil 3n ulo Otc fufcipia tc fcrue 

rii? 1 pona te Vicur fignaculu j p 
fpccra mco. Qm egoclcgi tc Di 

Tlt^flS.t. «ftoftdctiSUfCp fld 

morre 1 libi oabocoionos uite. 
Quomaincgo.U-caooctfl' A 
' 1 gOft beciulTittuttaaltaf 
JL- foitciifien qdratajTtcr 
ra cius foae eccla, ,pid . £t tJ 
fcedes tn ca crpadii man* fa 
asadoerizoiritprieccmtecici 
rita rtlios tuos quostibt ecclc 
(ia virgo vera matcr p aquaj 
7f6mfcii5rcgenerauit.Tlec 
inibf occurrat princeps tenc 
biMni..3pcniiiibitJiiiu virc 
1 fufcipcmefeaidri vcrbu tu 
u^Cufliitfimflctoronefttarrt 
tata I »r vn .ifcrc Ixv.i appuit 
fuper cri vT nullus eri afpicere 
polTct-^XibflUirillii pancvw 
tC7itcUecnisiaquafapicfj|u 
taris porauit cu- £ t cr a I tflirir e 
«5 aptf.primos fuos. \\3nme 
dioccTcapuitosei^iiplcuitcfi 
fptifapieiitcUccc?.Ct. lec.ir. 

POftcavcrocriluripa rc 
ceffiTft nibit iuencrrit i to 
ueaillauilimannaqtS vfcnad 
fumiifcaturfcbflti qrj adbuc 
tti fuudo foucc fca tunit ficu t a 
renaminutafolctinfbutibus 
fcaturire.£tfiu"t ibi virtute t 
orariombus eius miracu la i n 
fisiita itavtcjcucnfidelisilluc 
Deuot- aducncrf r.prccri fuas 
obtiiieiit cflVc tiiin iiiljoibiia I&miratib^^piciilie liberet. Cibauit. k virgOEcloetfoftnfl 
.^,3iimdioecc.ericap_u.tc9c9 airaaira. -..Btcg intcrceterofl 
jetiplcmtcfi&risfpufapie I 1 » magieoilccfalfaalfa. «£ftO 
rcllecr?. v.SocuditatcTcinlta fidelts £diHMi».capt3nme 
none_bc.auri5amrn1pcn.fri dioccdefie. JEfrofidrtisvUH 
■ XeOeti; annunaucnit o admortcaHaalla. >7j£tdabott 
DuflariL bicorotiivttcaltaaira. ainii i ciaucrtit. .;-.: ■■;:j;.w 1 lccii l- ianncs gfupia pceriis oo priciprfi.-i cetera ■,-..■ ;■ .-,- ,<■<, ,-..;-. 
minitcetiarccubuit.jij.Tiiccft Ouitirnclbeii. ; , Jnmcmoce 
UilcipiiltiaiUcatcfhinomu jbi clclie. fxultct. i.XTaldcbo 
bct rsc bis i fcimus q. ues e re noradus. . .. 3n mcdioccclcfie 
ftimoniuci 9 .ari.T3iccDirdpr8 aeuitooci^tiplcuitciionsfpu 
itic^ficciiuolonianczcboecue fapic!itcllccr?ftolagl'ieiiiauil 
tiia.^ii^riitfcrmoitcrfrc8ip eiiairaeUaa.la. v th. csitiM 
Difctprfl flle 110 monf i no Ddit « fiipra. rfjcmmi ty itioee. 
ielbsnomo.if Jjficeiitfeloma ->n 3nnoccreB .prpeffares oc 
nercPoecVen". ;i:Sicciiuo rffifiltabfpiorcgclacratcsitcr 
lo maticrc Docc aenii tu me feq fecri ftit iprn collaudar agini 1 1 ri 
re. GipOui timcr. -r.jEitiltet macula Dicctc» fep gloria tibf 

amiiiciaucriir. ■ 3ftce'ioa Diic. fliajiulicat. 
«csqfuprapcctu»Dniin cena rt-y^cutfbo.iicrnaoiepre 
recubuitbtuoaprocuirctjelata " l v_.TOn_iiinocete8rnariFref £cc noloqucdofcdmoiiedopref 
fi fnt.oia i nobifl viciorii mala 
motinca utttdc tu-i qua liguaj 
nf a logf e t m on bue viia I j te 
atur."per.t Scqnif nicmoiia 
dc niKC trit 7 oe ico flcpbioi 

aiuabilcdeif in fcistlris. Vcni 
teado!cm ? . vcnite. Rcj: 
StericTe.inp7mtonoc.ariL 
Tlomt Drl* «ias inoccriflg noif 
ftctcrutinuiapcccatop. Ee 
jO.uifuprapcc atusutr.,,., Rcjr terre f frcmo 
rcaitnut alfaar itailueriiij. cii quiaretifvon? 
t- JUirgo cdect9^4,Tvcapt. ftiwt 9 fi>E tnoceni milia regnat ftfee.raeelcttta.w/0. 

C^emoriadcutatecDel 
flepbanoguotidie poftm. 
nas.ivc«.pp:im'a8anaa. 
laudtb'' ce fi oiitca oies itci 
neriLfoft mat. Df .*. oe l 
3 pOlt TCiJ.D' VCB i fic d" fc< 

r*-^ fcllif faacdd e vf*fad 
plvaniaJSd boras oefaudi 

jQiiitfmctPfltm 
XTaldc bonoiadus c btus 
nesalfaalfa. j*. CVuaKfrcmiieruV.ttt-Oe' 
fuftnsuidicanosfccudu inoce" 
nflnefteam.r«.:Ooininccisinc 
usmr.el'pcram. : S.knruf bo 
minc bc ncdiccr te. X «C. prinia 

■emGquotedatquOjpfili 

atEiuorTiunli.j 
bcrodiana bodiepatefecit im 
manitaa.O-uedu tpalis regni 
cmu la tnr anguftias ererm rc 
gts omi;rnolimr ertinguere 
^SubaliarcbeiaudiiiiuoccS 
cccifo7BUcntiii.Quarcno oe 
fcdisfa^nncurtn t acccpenir 
cnwniirnmadbucfuftinctcnto 
dicurpusMiieciplcai numcr? 
frfi5 DcftroE. t\ Xiidi fub altaf 
Oeiaiasmferfcctoji,pptcr ocr 
bii nci i relhmoin} qp bcbanl 
i clamabJruocc magua Mctfef 
Cuarenon. Lf cno ff citnrfa 

mvnc bcrodee iqua vtdes 
fpillufuBelTetaiiiagis: 
mfuunbctleest occiditoes 
pueroe a brmatn i ifrag erat 
in ea i in oibtisfiuibus eius. 
jyildoraucrut uiuetein fecula 
leculcrum.lDirrcntcs coronas 
liias atttc tbronum pct liii..."'. 
Ctcccidcrunticonrpcctu tb:o 
ni infacics liias -; adoraucrunr 
«liueteifccuIa.iDifrcfcs. 
<y-|-*3dens aurc q> illufus 
UUlTetamagiiiooleritn/ 
pletaefeclTe illufa oilataTc 
crudefiras funt.fremit oolofi 
tasfeoeceptametinfefraus 
Deceptacolliditgr. fWffim/ dcrtit faguinc flcros ucnit aqui 
iiuircoitu bicrlm.fi no craicj 
d-pclirit. 1 ' pofucninnonalu 
fcroo? tuor clcasuclanlib^ce 
UcamcslcorutUOFbcftiiS tct 
rc.-Stnon. J|n ftcundonor-ari 
£ r. orc infatiii dcus ? locririu? 
loudc pcjfecta bcfhuis inimlcu 
: Dnetmsnoftcr. ■ ■ '^udica 
bit bfis pupillo i bumili i pluct 
fuper peccato^cS laqucos isml 
f*. 3ncmopfido..an.fl>ortiS 
ufuras rer iptus cregK fuu iuo 
centes FcD ilUrcgefcet i moicli 
lobci bcrodcs ad nibilucftrc 
dactus. Eiominc quis babi 
gurtiautem. Xecqna 

fterodcsl^rtdcTcadcsIpe 
il.ujujcjiictctcditbiciii 
•jiidcifideratciiagtat 
6 ficte pfidicfiiit arnia.trcuu cjj 
rit fiiiof a;iiariicelir'ii6cre' 
dit. 3ftifictparri ff^ptcitc 
Oftt uidtcacof.Oj clamat ad tc 
quotidic.'- vidicaOncfiguici 
feojtruoitqeffuluse.O.ma. ■ '<■■ 
... £»fin9iiutrumilitucogic 
/J-caftramter vbera arccni 
pictatifl oppugnar ut cenehu 
rnebrts fcrni onrat fiicUt lac 
ateqsfjgtiineoararcmorteni 
fcntircoj vitam tcnebras iu/ 
gcritiiitrantibnslticem. W- 
Sfttlutquiiion mquinaucnmt 
ucftimcntnliia.3mbulabJriiic 
cu}inalbipqjbisnifilt.V.3fti 
furqttitiiinulicrib^nolutcoig 
narivgie8cntliit,atnlw. 1-w CZJca^t magiffer mali mi 
■■» 'mffeTOolirciartiferinue 
(orfceirrte ipictatie auetor. 
ptftatiapdoinimic? inoccrie 
roms nature ftne peioi peflt 
rmiBfibi.que rpsnovr euatj 
retf;ne\nr3retabco aufiigit 
)'. ambulaburmccii jalbir* q* 
Wffniftit.^frtooclebonoiaco 
riiceiibrcwte. i 3rrrfitrg, no 
ingnaocrntudHmtafaa amba 
labiitmecti i tilbif.irtna. \n.\,% 
rt i.K.a n Q u ie afccd c t in motetn 
Aniant quie ftabit in leco fcd c<> 
«nnotercs in jmb" ? mundo cm 
de.ffi.lDfii etrrcrra.mi 3nno 
cc tca adbclcriir mibi qnojiipc 
acs euolfi fur aiaqoco rnozris . 
pf, 3d tct>nclc.,)ti3nter iruio 
eenteslflBabomanuB- meae «t 
sudii oiic vocc I and u? mc. 1 1 
3ndira rfi oo. ■ < 3ufto? aic i ma 
miociitit. -Vri'nmarf> A.vu. 

ITlillotpe.affeluorjniflp 
puitifoniBiofepb Oices 
Surge i aectpepnei; x mf e; 
ei? z fiijje in ewptu;t cfto tbi 
vfijjoiiwtjtibi. - nerabilte bede. pfbtV. fcpria. 
Y vemotepaofarjsi martp 
V -^fimoceciufjcranobiae 
freacaHllimicuagelij leeriof 
otataittnioiumrpimartrni 
preciofaeft mces oefignata. 
p. vCatabitlacjttciiuouii antc 
fcde oei i agni. ^t reioabatMr 
ra I cocee tllop. \_-.Sub tbrono 
»«I«s facti damlt vindira. fi gumeffliirtO? 6e nr JEt. r vu ( . 

r\ viaeniparuulioceiuft 

£ fi(mtncatpcrbumthtat{ 

meritti ad martyrij gla j puef. 

endu.^ rcpniupuerfue fijfit 

ge i effect' u rpuul? nopoHir 

animamoareprocbrilto. 

U fccc uidi affnn rrircm fttpia 

rnotcft>5.^tcoeolc6iirniliaet 

bebant nome rins ? nomc pruj: 

eius fcripru in rroitb* fote. ¥-. 

3ncrccltb tbrono vidi fedcre 

nird.ftcueolco^milifl. tec it 

,-> vodanctbccbleet inoi 

•■ bitpfiiiibueeroeoeeififf 

onditnofobii iudeavndeec' 

clefte ceptr origo fed tn oibus 

eiufdeccelcfinib* quoaitg p_ 

clvcrrriif.icpfcaitii.vfciiirii 

raperfidojjT pforum pacien 

tiamefrc coronandam. 

Ccntuqtjfldra^tntaqiiamoi 
mniaqutnnprilutOc terra bi 
fut 9 cd mulicribue noliir coinq 
nari fcgmeseni; pmafciut .35 
ragnai eii rxo t agn* riicti x \\\ 9 
73tc>ti futerommh^ primi 
cie Dco % agno i fn oic iporu tid 
ctnuetiimcdanti.3bco.fi[oria. 
I -Ccni qtjjd.'o.;intfl: prola. 
r~* edcnte" in fupe.-ne moicfta 
; tis arcc.adoiaiH bumitic 
jdamarceadtc.J:tfilite«ndc 
utffinnquicg.Siii:mB fciis fafs 
fabbaotrer.filcna ftitoia gru: 
nic.attp «j inocctiffimo grcge 
Qut firjc utla fiit labc Ottrtce cr 
eclfa uoce.Xa? t ibt lit rcr ti nc glortt; <T3n boc feffa «S bicie 
Xc ora to.1" maturis necglo 
m m ctceffia.ncc alla.ner ite 
mtffa e m miffa ntfi fit mee oo 
tnmica.riec'9iraalfai.lViiebo 
rani.irtedieoyocta.Oiaonr. 
fnjtfetiufhicofpccnii * 
erodea irat? 
Jl JccciditimilrospBcroeHi 
tobtcciuljciiiiratcbauid. " 
abpmaruciifraccddirmfros 
pueroo bcrodes^ptczdiim. 
iUf voxiramaaaditacploat? 
ct iiiulat 1 racbcl ploraS -filios 
fuoff. i " i Catabat fcri caricrl n o 
uu s ari fcde od i agni t rcfona 
bar tcrra in noccBillor. u i. SB 
tbrono fliocefd damar pidica 
lijguinenrm&cBsnofter. C ip 
. ,3difupmotefroa5iiu5 
* * ftanteictieocetu;qua 
dragita quattuoi milia bntes 
nom e&z nome pf is eius i fro 
nb9fut8.r>. , Sctop mcnttfl. 
fmltcnriufh mcofptari. 
73i nicqui cii mulicribne no fut 
foinquinari vgincs cni liit t fc 
quiituragnri quociiqj icrit, ■ 
»ri orovtii4..-«..«l>emonaii 

Ki"cr7rupr3dh^ T «j. 
Hidifu 
pramontc; Sancri ruiorie 
ad ftna Capitutum. 

Sfiitqcrimiilieribueiio 
I 'futcoinquinatifgtncgc 
nifrit ■: feqiuinir agnri quocti 
tfi ierit. v . 3u(B at. a d fi . capi I s 3empti ftir et offrns pii 
1 ?mitiCDeoTagno'jio:c 

iporunociiuictiimedaciri fiS 
maculacniuirante tbronnm 
oa.f."5uno?aiiimc. ;i>i •■■ i 
onXecoprtii Mp.vidifupra. 
V ^cntum quadraginta. 
Itii ::. itt jB anctorttj mentia 
• Stancti tutrjomine.jit . 
£ I a mit clamat clamat ad of. m 
inocctcs rcfonat luctus u -isl ras 
tnarruuietcclfis gaudct cccie 
fiafupcrmanrreainetcruiiin 

acfifcbrimi ccUaudein^noftni 
piu Orim g pcr pcin lucccilbic j 
dcmerccpj trafiitilir nob wft/ 
nuDowcrecgregiu. i^ito. ? ,-• 
Y"y£usqui populo tuo eref 
nc fnliin^beatii vrfiitu j 
mintirni pceffilti pf a qa vt qs 
Ooctorevitebuimusi terria 
interceffo:efeper bere mere 
amur i celis. •per. SX mori.i Sderem^retriiresu' iciTrtiBini 
rabilc.QucadoratoisterraDc 
lij inuifibi cj. 1 Henitc. 
3efn redem.311 pnmonoc. Jnl 
Sancrue iftcaiiuB anuii fclrmtt 
bodic recolimua in pnma nari 
Ditateiiatbaitaclinfcciida vrfi 
nii8 vocams c.fi.< Bcaf? <cir. :n 
Hntecfj rcnafccretur o faluatoie 
meruit laudari ae vcrus oici if raoliifliif (lttti&citusnSirr&i. j» 
Qimefrcmae. ■"'■Cinia -tncjj 
Diffire poterireu laudib? cxwl' 
lere que mundl rcdcpro: ucluit 
fuo tcltimonio approbarc. f*. 
Cgc qmd.*- amauir. $*i rto. i 
* vfcepraitntbinTcicrnes 
Jv* ccde oura tbtitci tus coni 
tqfibi 3 btopctroapro fuerat 
tomendata videticcr vtfides 
cbatbotica perorbts climara 
p(ticatidcfidclirj,pp_alarctmi 
fit i galhaa qipuo8J>dicaw«:f 
tiiftos 7 p ftates i fide oe gb* 
Ifcus vrttn^cri vno tm oilcipEb 
tnerif^inoiciultobifuriccrifi 
ncs ipu fco PucercigrefTiie c. 
-■ audfra (afnbcrrima pdican' 
PifvOiiipiccris.-gamatpatrc <r 
m f cj plu fcpmc rto c mc BIsnu« 
*iua Difdplm- prcBcratcr ibe 
rcrc occrcuit. V. Tiarctibuset 
orboeq bebatrcltcris,pprcrno 
nierpi.f lusdilctpltnc. "iec.it 
{ 7 V5cpbitiince citati apro 
v -'pinqiiaffetrMfdpiiWei9 
nonoab vrbe miliano febre 
Talidacoiiept' mirrrauit aA 
frini £.uiueco:poreibidejfc 
pulto bciis vrfin' hcet tnftis 
tri fideicaiorearmatttfliorii 
nmiiitnsamrilioadeandevr bepueititrepid''.adcui5prc 
tticarionenouatiictiaudita; 
cepef t pinii paup.cs z iopcs p 
ueif ■ '-aMramlaiiOiifliirccrp. 
ralitcropcrar? c ?rcplai?.rrscl 
tniuapdicatiociugifLrcu btis aprTs pruafte c. v ' *f eroowfrtfi 
ccpir adeo ealefeerc vt poft eos 
reliquoni vnus pricepspfluw 
rerur.<E>cIlirina. lec tcrti* 
Y~)e1tideetialpipotetes co 
v y gnita a pauperib-' ei''p 
diearioeadbeccade; pcurn* 
riifaudieda.advltimrivofpii 
fcdinfpiranteqp os illPloq 
baturvirinobiles coaenerirc 
i audi ta eP pdicatioe reticns 
fdohafnisivniivepoeufecf 
def,preffifu"t.Saptrjataeer 
gotdcabiltopaiipcni poteri 
uin i nobilium vtrujfqsferue 
nonmininiamrtltitudo. 

ZDtims plcniiiiific ibunir* lii 
crameris ad ip j ici tTimc ccne p 
uiuni.aDrio dcpurar^e" otrioo 
ICjjcdi. £• fjnus inifi -iruf! oi 
dcrcTaiidirequidibiactu fit. 
3 Otio. 3" fecun oo no. ari. 3 B 
tucns patfif» bnicc pcnas ni 
inio ni aplis affccrus mcroris i 
eomodo.iw. ■Ciiinriocarcirt. 
OictcriiarcfurrcctioiBMiifflo 
riaomulsataimJrifmplurimif 
rcplct^cMctiaa.^ Berbarn* 
• l! « "kcr&ico qnadraftinra 90* 
DnspoftrcfuirccrioricuM oifd 
pulicappaniirMclcus irercffc 
mernir. f*-fciic finf ji?. : v-3oftS ocdunr. "iectipquarta 
rp vneatJucTTariuG itlc Pia 
1 * bolusnoi jrpiaiwfep. iitl 
mic? cep bnic fcruo oei mulri 
modapparic3cfcidalaitfl. vt 
tdoloj: cuIictcb akrtcantbirf ifequcKs? fufhbiis ccietti 
qilcgeeoyfubumctejaeiui 
tace ciecenit oicetee rccede a 
nobis fcia; vf ajf tua? nolunv? 
x afcefionconiadcctos poft 
quaciiflprisimiiusfuttcujcis 
bicrtm rcdiit.Cr ciicifde copfc 
Bs oicbuf pctecoftcs f "pii fco re 
pleruec.'> Ocfjadmuabilisc 
w iftc g nocanis a falua rorc cii 
flpftffcrudinisc.&cu. i.w 

Qviai crpnlfns ab Vrbe 
fuifTetioubiopofir? gd 
ageretiguorabatariu6.f)vt 
flati of oui icubuit lp« fci amo 
nitioncadm-berecrrefiiigelr, 
-Juqiu pfundforaTP' Vcrba 
pdiea e qt oefxpo iuiicrc 1 fcr 
moiiepfinnacejdoii^puerll 
lori ftit baprifmi 1".k r .imcro r 
ifignlti factecrucio f rgnaeu lo 
(vjBeatuelrepban^buefcifitSi 
fociuinooctrinacusgetiec prc 
dicatiois bicrofolf niie babuit. 
Oiwnfcp a iuifcis ,0 tidc cbrifti 
Iapldat5tuit.XvD.inplcn?gra 
i for r i r nd i iic figna i jdigia in 
ppfc tadiu fccit.Ctuourrji. >, . vj 
£dciii£adoeii inumcia 
* % fidelrtimrritudo9ueiret 
?riltomaioni citricatis oatts 
fibi crecctis attrei s in magrto 
vafeagcreolugdmiiiabiirvbt 
tiic tpis prieeps leocadi^cj ta 
ta acouma t burgiidia regc 
batmoabaf.quccumitfifiim? 
pncc-psgseectgdpetef itro 
gaflfet ocdtt ei auU fu.5 reflfa biwriceTevttfcenarJe^btcijf 
tomartvriltepbaopfecrar;. 
tieaipi^fci ptotnartf rC cruo 
ris religas bonoriRce colloca 
rct.3nqpoftm6;ecclaipepri 
eeps cufiuo fuolufore puulo 
tctictoerecitufuo baptQat 9 
«.is.TJui^cotcsiroiUsctcnttc 
laeros nificrooitfgiirnitaeilc 
ciipro illtua comcmorarioc Oe 
ttfli t ,o.i ctucp eorpue ipius crnti 
uirifrimoifltfslcpeUuitAr Jci 
uce gemie Oilenioie ordoicfi 
guiius eius rclicjuiaf cu magno 
bonore tracrauir. Scmqj."(it 
1 1 1 , noc . iifi .poftca rcuc rfus fld 
pctrtiaprbrupricipeoia quc li 
biacndcrat-tquiro Dolore arTi 
cerefproaimiTolodopordicmi 
cnarrauir.ivr. bricquis ba ...ir» 
3mnioitu9fl[copctro fcaiaflT 
Mic pdicatiotu uacarc cjua iriC> 
1(3 -rprudcsicruiis apoiaftu 
duit placcrc.jw Ditemiiirrure. 
aiiOiillofuirlidciparaliticfe 
ncccurorioncctYOpeirefurrc 
ciionc tabite etanofftWie.p>. 
Drii e" tcr* , 3uftus ut pal.i.vij 

POltcp at ipe priceps fi-cn 
laris i n ilictc cur.i oepofu 
itrjrofidicalore erarfirvrpe 
neocs atigffrmos bituricetT. 
paeti vicos m gbus proprias 
boJTidebat aulascu reddilib' 
vniiterfis f.iucro protomar 
xy ri cbrilri ftepbano i famultf 
cccfefueoeferuicntibus per 
pm*delegaii!t,0,uajqufdc ralefiierwgaliaulaibwu* ttmotma. 

reportcuricuToopelargifiiio Onfecratoatbtofenicia 
7opcre?tinuo?rumataide5 • noibituricerieecre.catbe: 
tvatiKiiULispontifervrfinus dwteatiffim^vrfmufopleto 
ipoPic ■ cbalenda? ocrobriu; pcMcatusfuiartiiovieetirticr 
inoiefceriHtat^btiDtboma feptimooiecjuartojcalenda' 
trr( nepbsifolemtodicamt ru^Uuanriviculiecarnisab 
V £updicteapoftoto romaue folucus fritarcplen^a miracfi 
rufcbiuiditqiwni'cofiicni«ii lisangelorriplalletib^cborif 
moiicmagogcflcrir.f tcuinre tranflatue ead gaudia para/ 
rurrccticnemiufda adolcfcnio difirtola idutue iiicridiratis. 
uiccrit.V. £iqiioi[liioc,,itcoe iwmcteoriincreligioispii 
mombusrulkntardfldKrra;p ntaicpditcqDcciemenbuctc 
ftraucrit.fturcum. ... paftojcplacuitoirigcre.Tloec 

O^ftdinamrarpoltbeeide srcrcsrfroocsoifamtuuliicr 
J.iaiffimus poutifer vrfi agcloju or pfoneg BBlcam 9 ni 
nusperpiocelimfuajecclcfi ncrci 3np3fforicenatKpota 
bg facerdotefip 1 Icuiras tro nw legcrc mcrirusibi oina p» 
iukmco:dinisvirooquiimbi bufapcipere.nc8cgroK<8.,i 
fidelirerrefcruireroocescof XcocBlao. £>rapronobi'« 
fob:iosfcmpe;ipudicofcffe btcpaterurline. i ., ■■ ; : 
Sedcupollbcctiecreuiffet. { ; llfceptabtuedcmefeccie 
onsfamulu;fiiumprotanro * r.apdicatoiesDircrtcB7 
laboreremunerare oiem eti oftantceifidcad cuageliifidc 
nisfuioecorporedcjUQdsim Dircxitadgalliae. "aiiasali 
tebri60olo:eoeflgnautc.Sj ieabeiirib^fcnsurfinusciifuo 
fliicetrjerbocmundomigra' rmmfcipuionoiciuftobirurice 
n-tadcbnftiipfecrauiteccre riiiitatieficsigrcinjec. ■ -Cii 
riiebiturieeufiflocofuiuiccef irgfflpdicanonisurbcadirec! 
forcmfcnicanum religtofum liberaircratigitoifc^ulu fiium 
vmi? bonismoribuecrnatri, fcbreualidacorrcprainti:man 
<■' PeaujspctJusciicirprccep . i aburbemiliarionorioeloc' 
to ncronis imperaroris crucifi ubi e inrmar'' i obiit Buplicirer 
Scrcrur.Sactusurrinusaiiic iuiruci.pittfieripotuitamgfo 
cnitcnffuirubirnagtiimcrorie fcplr^c .■■". IiiccBiorfioWma 
Sladiorranffixusc: -Ctialus lusiPnimuuit^auxitioibl^re 
cl>rilhndcIiLwpl,iciriigeim licr^adcidcmbcpcrucnitiicr 
tiifupcrciiHuctibus.Sflnct?. rirus:j t i T fcccfa.t:r. 3ftecc fclT<».*.Orapwii<*i8.ari.O ~|-^fettfroflrcweprJspri 
admirad«picia»fal»ator.s:<l Xmu.arcmdiaccjiticiife 
pcrurfinuruufidele Mbpnl.s ejt.widevifuapnideiia. ma 
lie,nouu.t<ordas<tili»»t "» «fforainecclcna JJjSS 
nimc«<»clar<i«p.rc,picdi iacaiicellamer,BB»n 
rauitefuaiiaiaw .»ciici<t». petiamt.QueinBtnrerdile 
BeusgScV' EicppollKce««ptati«rcbi 

!Kma,™c<ToTlcpl>anoc« epicideeccfelicetinBtareni 
fco loonnc e oe imuxeiibi,». tetc eum arcbiepifcopua fub 
aaiw.ali.ticlau. ap.fV.r.v . fnnaiiixiirauit. Uciu 
"cccHmiui»?fe(tcnacca.u.f Onlecrar? accatuanepo 
vcc jii ^ecu pricipm^iPi tuer mirabllitcrfemutauit. 
f/ccc facerdoB maSnua: • Tti leiuni)etoronibu«fer.er 
Sa"Suer<l. s iol»». irillcii»cam,fiaa Srmoralib' 
Jfc<£oi. OraVonobi. eilianlfvfijadpc- iceeadcar 
«■' LaHden,»otiiqr<s,iatubi nemaceradaquoadulricvb' 

doarunuOTpKtotctl, mercu occultabaivifubvclli» dert 
m«?rodart~ uS,s,,,li<at. cali.boncltatc. vtennliuin 
murKuj. a . oomueapparacu cocordarct 

-riice. <P. morib^lingulott. _ 
«MSuBprocuiusecclactlc, j Tltmaveroaiqiiadain 
SSmart.rrpontifei vice rerfi.binio! er, iml 

tboma««lad„ennpii"»nioc nareturq! oiw.cofcabatmei 
cKpfa ,ueuim»ut6nc« B ,,»,»mpmcip»aa l.c«epo' 
ouiimplorameiu» auolium ruinoeccptuccorciuieartenrii 
P Xc.n7«fu<fil,.tareco,,fev votorcfj» «'^«"'cotra 
etuaniurenectuiii.Tieronm. eccleiurap!cl»it.Sedrtati. 
™ vtp.cepitcrbocammatzr.at 

o . ff .ttitixanc <p,t tiirie luniimuicrequoduerboorFe 
i,\.^ vll ratfcriptocoactiicouf.i-niarc 

'xonoPoimarvrepcV tiequou. voUiic. . - 

tireitbomafMicuriare , > «aute.cu aluefibtta 
(tleactlieprnteretrmultaibi l uentibueepisyt vidit 
dcslideireliaioneilibcrta q>eiiadruauouiiutciiiclina!e 
tcfieiividcrctairiapercruit noiiponiiicrulamtbc rcano 
i tbeobaldo cantuarieiiri ar rtio cum cota .pgenie j aituii 
cbieprcoporecomifit. . . uterua3siMlemosirtune« OfiienirrQnealerader papj ferifraecl35capiteicliato,tla 
tncfrrfonistnaneriS7 ludoui dijsipioeDecola^e tsoect 
cusfMcqnini rer bononfice clefiaeernsiecliapaffusert. 
mfapernr? ponmacefi ceno t>errccutojeBveroe*ibreiii 

Sbiefiiplromedaiiefr ■ ■ _, , gdajfinec6feff.6erepew.alii 
iltiometea 
itimoponnce t fracoras efrectiaiiirabbidioigitos? li 
rc«e 1 pcurjtib? redditapace fiua,pp:iaribioeccrpaes vl 
flitucane ccciie tbomas corri cioneoiiiinaocmedio foblarj 
pa torad fuam ccclasreuerP' nufquam coparuerunr. 
aeleroipopulocnigentigaa ■ . ■■ , . 

diofufcipinirtSedpoJtotes uiratcroe 
paucositerum oamnis 1 111/ 'Zcta piifini 

iiTiisfLipramoditaffectusec u; «eai^vlr 

cle(iarirafcpt3erire,pbibKPc lliriclrt?. <Rartrrttei 
1't'"^'^'- * «iaibono»/ . 3flefan 
nerbljdm/rflecnpofTrt crus. .Oagnifieat. 
quinecclleliieiurailtrJrates 

KpertucrefvenerHtcaturia 3ffc cognouir, «Oaffmfi/ 
niifriargeasliaqttuop?ccJa cac Dacjuefurti?op6tius 
ngenerefecrmalefactaamo/ ( 

fi?vbieetarcbiepifcopusvo fcriflnfupfa ^ilueftrfeii* 
cifl-radoqrriLiauos vt vidit cofcifoaetotnd coi m iecii 
rancr?tbomao oimeis.ego , 3t„ e rtcric;if urbieroine 
lji i q.ud,vuln e .at(mTtmo *6us a c.rinopbroTudi 
donwnans. flwfpValitatef.imomtdiodi 

»j-.^a'autcpotifertncmo Itgcs tbrmorcriquetSpauhar 
j deratavoccdiric.£go,p 1 iriocbia 

00 ,p z lulhtia 1 ccclie liBtate rpmpublieepdicante tepore 
m«i patus fu fcd cr pte oei pfecurioiiisaniju vnum 7 m£ 
wporctis 1 fub atiatbcmate featres bofpitio rurcepit q* 
voctiflprofoeonecuiqjmcojt etiamfacercipi potifieeefow 
noceatis.libeterquitSmoiia midabtmt. 
cu p mo:te meapar 1 liBtas Sffo oeniqj bt6 tbvmo> 
eclcniccritinb:enireddendii I teo rarg,niufpfertusfpc 
ortpcudeoTbcate. raneeumulraercliqlTcoimrt 
maneacftcooi-onifipre aeapbidic bestii flluellruitt m - tuHlrtBWBiuitia^Uaefibtvd 
de*er.llbioinibiifptrei rpa 
nitaKfilucftronoifi opponee 
i mcK ftbt i caftinu nili idoltf 
facrificarctcominans cumin 
carecremrctrurftt.T-eftio.iii 
4 iacto^aifilueHcrntctarg 
«* Tiiot)iint.Stoltebacno' 
tte moricrie t tomcta qrpiaif 
tcporau.iifcrsetna reciptes. 
icertp Velis noli s octi que coli 
m^rcognofcee.fllucflro iracw 
icarcerato cri targni? ad mcfa 
federetoeptfeieitai er^guti 
turetniiierutecpiiirra tnctoj 
litiidfri nocte illa rrpirauit. £ filaeftrorjnsitraj pdica 
tioniscotulit vr ca a gecilitmo 
tjj a tpianie nimio trili<*eref af 
jectu.^nterea oeceoente feo 
papa melcbeade btris fttueftc 
ob oib* inpapa eligif .£odem 
Verotepore coftacmo ip.ante 
«riii edtctri vtoee ipiaiidolis 
imotaret autoiucrfienecarei 
fi ipplici ~\e.O i iod audtes brus 
filuefterabvrbe romaaifuis 
clcrias eriuit? m fo:acne mo 
Kferetrurir. lecno oumta. 

ITl terea cri ia j cofMrmus 
ipcrator imtumerabiles 
Fpianoeocridifecilfct tica le 
pracpeufluecpnnllorno pote 
rat reopeie famtatem vel me 
dicinl. tlade vero er pottfioi 
pagauo? coftlio adducti fritro 
mam oe diucrfie lorie aplfae 53 triamilia pitfrop wrocoV 
dereisficiPatorieoyfiguu; 
calldofe baweasfaiiaretX w. 
',' ^3eigttilatuto ectredies 
. ' iperator oe palacio 1 ra 
te necie mfri ue ad locii vbi fe 
balnearetvcniee occurreruc 
eiinumerabileemulierceviu 
lates ifV^tancatrudelitate. 
fuoj2 ifirtiirJcerpercs 1 capil 
loeeueIIeres.0.tt*vifbiipcra 
tor 1 audtto pfetate mot^pw 
rumpensmlacbrvmflS iuffit 
oee pueroe reddi.* matribuf 
eof fliiru 7 JKwniiiirni ln-iri 

nOaeverofequeti. l eii 
ijio tio:mieteapparucft 
eiapllpecr?? panl?r>lceures 
DnsnncfuscbrifKmMitnof 
ad te vt reai pcs fjitatc qi er 
I^jKiiiftifSgiiineefttidercino 
cetiri. voca tgir ulueff ni papi 
in mote foractie cri fu ts cleri 
cie latenre.a quo cri ad rp; co 
ucrfuepjiptijar.ucfuertsreci 
pies fanitate.Qo crifecifTct ip 
oto oe facro fonte mundne er 
urRenscbriftttmfemamfeftc 
vidiffeconfcfiuseft. •' 

"t ) ^imaauteciiebaptifmi 
-t- fuibacoeditlegevtcbfi 
ftuaqui eum curauerat a to 
eavrberomana coleretur. 
Sccunda vt qui deri blafiema 
retpunirenir.irerria vt qiri 
rpiausimurm faceretfjcultai 
tcefuaeainttteret.n.uatavt 
ficut ifpcot romc ctict; pcrat ludicip* lic romaiVpotifcjrab 
oib°mridrepte caput z ons w 
neretar.Cl.uita vt gcuqj rcus 
inecclefiapfugcret.abotum 
iudiai periculo oefenderef . 
ftalia ifepluru oona « libc:« 
tesDcditccclclicDci. u ■ 

Sndc cu beatue riluctler 
I l I oejppunromanrJaoil' 
tura Dcmouu" reuocaflct ? o« 
cbonegoce aflatu fuopcuf/ 
fos pcrimebat . iu cauernam 
rome vfqj ad oie tudiaj ne cui 
qj inoceret religalTe t fc Piflbl ' 
ui feries clem furi oe tnbus i 
tcr cerera fpaliter amonuir. 
Salicec vt icer fefeper cbari 
tatebcVececclefiaS fuae dili 
SCtergubcnaret7grese fibi 
comilfiiiilupopmccfib 9 Cii(lo 
direcCtuib* Dtctis inonofeli 
rireobdoitiiiiiir.amw wit ou 
eereiimowcefniWi . ' i 

aMsfci^HdbotJStoraicoi 
Sd vefperas anZttjj prtinci 
vti»isiliacircikifwiii»?ti< 
'i»-C ruipiecirciincifwwp'* 
*ea.<f3emorta refcoHccbu 
:' Jintucns 4Dagntficat. 
Vtiupranrchi memcaaoc 
nUiafamak v.oaauui fan 
cn rtepbai ow ficut i oiep* 1« 
Ztp.W nonrciterat.XeeO0.i 

HKatrCs cbatitTimi nuj> ce 
lebraiiim^nacaleqnrer 
itiartppiiat fl e.bodie celebra 
m" nataleiiiquaiidoprimice/ nu3 martrs migrauif er mu> 
do.Oporcebarenimvt ficutl 
mortalie pro mo:talib*utfee 
pcratcame.licmo7tali9 pro 
imorTaIifu1^lneretmo^te. , ii 
fi Sionar^eonevtmore 
VT 1 rerur ,p feruo iic ferutis 
timeret mori pro ono.Tiani* 
i rpa in terrie vt ftcpban* na 
fceretur tn celis . 3ngrelTusc 
BiiemridtJvtltVpbamis ijjre 
oereturcelu.ait^ad bumilia 
MfecdUH builte ad alra afce> 
dit. Xrnwtmu. 

HSliueoeifacmedtfimig 
bominisvtnlioffboium 
raccret rilio» oXferircbriflua 
miracla tecir -z frepbanns. ir>5 
rpffrecicfirieileplJoiitiiiilK'/ 
pban^faeerepoturitncrpo. 
riineb.n oerpoftcpban? fic 
fjnnerii oe vite.<©irarie frii 
cni oe farmeto pedete viS fai 
mniivitcmanef.Tu.ir. l mt 
■ y3a fancte ftepbane oie 
' aliquidiudeisvtictpias 
lapidari 1 pollis coronari.3a 
culare veba Tercipe fern oic 
auquidoeicircririiia cordib' 
vtmorlarielapidtbus. \.v. 
7 jScaliquidde eocui 9 no 
"men nolniraudire. £ru > 
befcant 1 feuiat: mutafiant la 
tnadolofa.biceievbi iudcis 
owu que imfef tcnicifirri. tn 
fr^ 3c cie vbicn vidcs z bic 
'J no uiues fed cd co meli' 
vmee,0!cemo:mbuelfgr>fi* — ticcisoaad dwwajprie-Pi pH«pio ^^ **?»*•* 
deeftatc^ucimfcruticmcc fl p6r^*?er a tVbii..2uat 
SLgJ i f[tlo hrntna l ScijutscetcriDC 
i. eiucecceingtvideocc/ 0&»-** P^fteJ 
HatcaDcrtnfiiiatiUiclama rat.£tnoimmjofamecc£ 
eeacontinuerunt aure» fuas gnofcimSoigima^pecratvr. 
a u re»claufcrunt7adlapir39 gfuprapcctusDnirccuBcoat 
cueurrernntimpetumcfefece' Deipfomggcretquatenuere 
runtomneemeti...,; Muimtaceciusflpcrcmequii 

T aptdabacqjftpbanuino cetcrieuangellfte aliquidt*' 
LJcMeTdicetem.adbefic monftraret. -■. -^.vr. 
aiameapoftteciuiflcaromca . aneidipu^trio ,pmern> 
lapidat pro tc. Bccipe fpmtri it q? orie eu plufoj «to3 

merisfddepmiflurmi. rifcipulofDiiigebamipeam 

■Rauitrpue pfuiscruci pliu»tfomitflieei?cnarrarct 
Ofirorib^.oifluifirtcpba • Oclocoprinct lecini 
n**fiiit>Iopidarorib?Pm;ie pm eeue patcr itcligit 

prpusorflmcafTi^lignoltc/ o^iriemulta pricpiaifcnpcu 
J&^tteommti* mic.aturuntopncipiiell 
Ewdamt. filiue £ t tllud ego fiim pricipi coincdamt, filme £ t illud ego fum priei 
n$qui?loquo!vobiew .■ . • , 

biccoifci. ^al* ftolostuniorfuit. 
_£r»riW9:Oro.t-r.5aua me -^icccudifgrcr apolloli 

gfna coymaioiectque 

tenuitoris oiccs. Quicoqjno 

fuerttcouerP fic puer ifte non 

. ,. irrabltireffiiiiccloy.lpccg 

■nfimiraqcuoifliatiiqio fuprapca^^iccnarecuoe 

incs aqlc?parat:quia bat:3pceq5prcccteisDuise 

f,cu:u5pcctemauib^oli« bacicfusXu. rmanamatre 

ScKdimnitateqlccfi ifpmma;iefihuni tradidtt, 

raageiifteiqensnarrawi.3ri -wrt»'«?tarw# ; ftni.ad 
ectfcii 
preti KTmulKbcrerescrifterent cPvirfcremcrecdc.jgif cu; 
p^i3iratefi[ij.alii.u.c.rmarij .pilbfacrilesioqJifaWoie; 
tBimocrj?fircbaroliin«tmp comijlcrati fcclcicqDieqmf 
rnanaf;moreaselor cuveif etfpa^eraivlrioeuciuinavr 
fe Dicebaruams iteiiob^oe gerer imorrequeoedmt eri 
e^ntateTvariifft>ifpurariob9 m;ftnontb9crp!icem?. ieo 
.TJUtcuiojlibiiucigtidBffcbat 1 ,-t-ntenfoMnccrtrifec» 
qpqaiiefliergocoact?.rviii JJfupfiaccoipoiefui vre 
JL cnouiilunue eaalmm patuniiinfccuBveiovalrdcd 
cofcrfticrciquocpoeifiLi-'atc ncbaficcdiiiietplicabiU9& 
luentfquocarne acceprir y periiicracillidH; hee tamen 
trao3pipmfacru5Pili«ctfmo fjciaiirJoteratinqiie;rabidii 
dCTationccoponcerarivtitur valcbatmpluuica.^ ecti iti. 
piielpiovtoibiiff/jcrrriciscr -f-TItemuaimricuevIcenj 
nu;hI t -ciutponerctrecrctop Xb^obraTataDoIorit^eti 
oiumcofaus.TIari4pmpecr? qlmorirowafflHebanrbofioz 
rccumbereiefuomiafeacta l. rgapSti 

millerfarwlTeeffl.r cnonolla . tniiiid^iiibemibatTflbifeiio» 

ITlapit ergo erponcrc i rib? ptib i >pubcten t > tumof » 
olK-dcrc tiatiuuaK pri< (1«% ? venerada putredine 
mordia fili 01 tqoc neo natu* corrupta fcatebant vcrmtb» 
e,aiia;0ircr3t matb^lti Euaute. lecrto quaru 
ca9iurtacodia6c;bmnaita; lisautemomntbuePolo 

ei^natiuuarcioaiics nariuita 1 >nb^ fctoiourio; erat in 
te; oni 9,3 aurc oia felafoera t mebrorum pnrredine vel i re 
fili?»! enarrauit, ,:jo11 mam fpirattoiicaiieurusreddebal; 
tlna«meoriitnoc<ctid7&cfa Itavteroiuiiiparrecntaati 
noTvfitio./3dt»ifi('2ad vcf tae fefliiB mille ruffieere vw 
paGffCiititiie.erecpco quod ree ad tolerenttam poterant 
BWH^n8otrt.#.TMtvefp ficiabomib? diccturnomo! 
bicorpoiiBbcefcd oiuine vl> 
Smwciftcs. 'vlaaetiruibiidi rionwcfTefiipplfcia ^. «ri.v. 
^*Orovta\aiiamomat>e /-vuiditontamfcralibii* 
fctdvratw.3rtotre morbis vr.^erctur tam* 

iMHw^pmKwwrwpMDictri fpC5»d.biicviucdi gerene oe — mcdclia ae fmedtif cosrtabat 
Sed ca in olci fbmcntortiivVet 
»epofttui utardore ntorbiie 
frigerarctftati itaicfolurule 
oibue mebriflHit enas tpfier. 
fuujfedib^ocnlifoteret. s -.-, 
■ r £portaf.intenni ibcrfcc* 
V>pbicuMi3lufcrjerparc 
eepfc vcTua e i factn' ercecra 
btfc. freni S iinguiis viao z 
ctrfrelli» oee uobitiorcfi pmtt 
noscrotiudcaad!-. 
Jccludiiub5Coftefo:orifuefa 
lome i vi;o fuo noie aler ad:o 
cuftodiedoftradidit. u.y>w 
-vx3l"quoijj iculrodiamici 
JTteatisprm auru t *gen 
tomilitibnB^amicisfuiBlar 
giturDicene.Tlouiiudcofoe 
meoitcntusaiufurosfjtws 
quof i cuitodia rxtf e rtati5 vt 
fptft eralanero interficire vc 
oiftc oorrr? «j; etiriuire DCfle 
«ntobitummeum. 
, UmcBcrroloyefolctia 
ti moite fibiadeffe retiret 
ut ipfcmet pomii auduquo li 
benf, vefccbai fibi pa:arct sla 
dfiirSpofcit.quofibidatobic 
ioe.pfpectaT ne gf eu,pbibcrj 
«tSffladiofeirerfear. 

maiie Mberodis fui tJtri 
qj filiop fuoy parncioe 
ttrftitfmisquo digua fuppli 
ciapfcclcqOin betbleecrga 
puulost innocentcs geilcrat 
* p;o mftdiis oriinf i icfurpi 
ac faliiatwis eract us cft . Tieftmarittfaf memoif a BefcS 
orfwo. ad boraBota f die dnft 
trL-frcft oerpMPr mtwatib» 

3efittpin. OiajttoS, 
wri. tfn cflwis fkn tjrftut tonf 
M t bfe riter rrec ottimflslcerio 
rtcc tw Htfftlia cprrJbame . Sdl 
nefeae otS iHi$ilia rHcmtOti» 
fancti goilfcnni aduefpjf quqj 
'i'i: tvc6(ontij»pfelfW*ipi; 
■ SitecojnCTiit. ...sifl» 
uiteii. 3uftu ocdunt. m Si 
miUibo. Soctc guieLlermc. 
£cco faccrdos. Ognil' 
tcrmc pafto* twcpic pater i pa 
troepftisuerarilcmicc.Siit» 
rua.ptcctioepfugim^Etcraiua 
n petitn' 1« irerceirtoe. y.TUw 
cgo a pfidinv? i tua vtute bumi 
litcr dcpofcim" ircrccdas,p ooi 
ujcrrinu faIote.5<ibiua. -5Lo. 
na patri.0 gDiLlerme. rjrofa* 
-y-Aoteciorefcneiain^tcsrc 
.1- 'gis onici.Hos q tua iplo 
ramus ope cordc fupplici . jac 
utapudOntnqiiuUuita boiunt 
£tcufcrorcquos acufat actio. 
Seruafernos tupplicantcs fi/ 
bi 4.-11 Dcuotioe ut in fidc lint co 
ftantes 1 ancta in terceffionc . j» 
-, , bbonoTefaluaconspral 
' i Urplebefidcliupisa f.i 
cci cdftelbJis infigne prcconui 
t brjigni grcr palfons fcqt ve 
Itigitt. paftoiifte sriofa o:t* 
mipcclaruitcui^vita glbfai 
fntj ciiiiunt tiiS fsciiw pciofe flnrttjjprettaliiir. fi ibi cbrl' 
ftcimFitauitpTulpIcii^gfaiu 
giituugpoicauitabadolefce 
datibifolicofecrauitannorti 
prirnoidia. ndifpAiirwgni 
tates i mudana. gloriaaplas 
rernfacultatcereputas mife 
riacarnteodit vouiptaree er 
omnclafciuia.o tad veram 
mtgret luce imunie a virio ab 
negasfe tollit crucc mfiflens 
iriumoterpfibjrwDucefegf 
veftigio.6 lona ■; bonor oeo 
* vOra jp uobi» bre guillcrme: 
JbafmiTniirabilcjpuu in 
t ffsbilr 1- ra-Uti i builemagmfi 
tme Becttitxpm g fozma induir 
facniB bo lerailc. ;*!£>. o'i>. 
^vJjTaudionejicee uoftras 
E? qs m fcigiiillermi pfeflb 
ris tni arqj porificiffolenitate 
dercrimus: i quia tibi oigne 
meruitfamulanei? itercedc 
tib ? meritis ab oibuo nos ob' 
folue peccatis.^CTi-Ocmon 
sccpipbaniaqiiaiiisnri fiar i 
tboro.ad completoriBWrs.6 
BtateptcrSdnuc dimir.arit. 
TluY.bimitiiflDifcfl.es lurtflu 
tninc iu paec pocifl fititi quc liip 
tioi:ctuifi?mnilftiforiiJ4*.Tlc 
■Pimtrris. adorcf 

? laudcT vbii pf is fcifi curo mtli 
ti$ fug ca ro tt tiipbart laus D~ bc 
ror.pc-Hcntte hpmmis. 
-pr<Oplccaf adolefccs o?di 
n ncmonaificiiimplcrcno 
erubefceovn-biicnangclicu; 5x>ftc Domat dilitefes in clati' 
trrooomefticn. L'aceratusT 
arrituspfrcqiisieiuniuibice 
mri e fortit* abbatisotficium 
f5 renites? initue gregi pcll 
ouiu. H derrremueraltatui 
vt cedrus in ubauoeraltatus 
iflammaturcarirariB clibano 
facruspnmas famulai fenio 
rpi ftepbao.r i erbovitaveri 
tate moiib^trradiat.necclar? 
oigmtateaiu j Ii i r nriac fame 
ftttnuditateplagie carnecw 
ciat. Jf rtuscogit ia> feniles 
fcruire fpi;itui vcftes efcas fti 
itieeVilesnecmudano lurui 
vacat fciis rpi miles optans 
rpopcrfrni. lonazbonor. 

7~t 3rbeamsirrigoc9aqua 
fapicKeabimpus?fiU a 
abftimiiT uec lcdcrc 'coluit i feii 
peftilctic. ^eatiisuir. nrir. 
fonftirur? a bcopdicatcr pccp 
ptos Dfti tterbt Bei fcminatoi of 
fe«tortifc6uoriirco^brirh no 
mim.fiOuarc frc aric lu fo 
fceptorciiiltarmslaiiiiiiilitia 
iefu cbriftc fcuT iftc mcrrf fecr 
niratiffmebriice"capfnf-f%Do 
mine qiiid.^mauitcu bito. 

BtueginlLisbituriccriXi. 
arcbiepfnobirgite a quo 
daauncIbfuonoicgtiiUei-mo 
fudfionefi areNdiacono: Ifie 
Tmorib^crudit^ab adolefce 
tiaftiai parificfit fiicfioncnfi 
cedija cancmie? eflect^e.Cliti nfiroDurtfiHCattiflinsmote taK&etfcaiieedieiiPpfaari 

ftiaofdiferrenoviWsoibtia oe.' Uuadbutpiicrafcccrpi 
remicifo ad gradimontefcm milcsnocgitijc pucrnlus actuf 
beremum contiolauit . V puctiUe.todctcncrfedcor/ 
«rultcoecelchrarcfcclcbrcm? poicftcrataoo-xlebfltpccioie 
«rtatceici nataliao laccinort B WKBairre 

pofale?lorpUMt«utqrterp}t bibuUartcttfftCcpta.^SocrC 
ilalutccoiporpcciTisci^pccp lnsibiii"n 
Uia.'C)reftetpatcrlummii*ciu diifpuicpprs..Co:dc3nf«ti' 
aipcccammusrfluimolccrimi torkX er.^itio<c6mnftcTP5 
niioppfns>.Oicsiftaeclcbi:if flcriBcratscib^etaudmitt-FS 
oicfoigsaudiocipuiscmuitc ipifiiisfjucspcrb^Tf-Cosin 
*bi8iaboimcio.freitct: uocare. Hcrbaljctt pccpit 

Tbiquetquapfcienne pu domoic irclligcs que rct rcgii 
matcvircriccotiirtoce OfHsesrcsnoluo.recepir.j 
tiopapatcnoignalipciliotl 3Jcrbamea.ar-t Sacturpseo 
clarattJe-lioffBccveroi ec* ronamthonoiccu slonaiemt 
deordieTradiitionteriqdam decolocauirfccfclripnaj- t>o 
riircMncVriiboitagtiillcrmtif imiieDfis. 3ultu* r>ct>u. ' 
mtetttqlP rcreaat?ctguvtbirii 

mc^fhrrwpotiiacofetraftulir -A-riceTieecclaruoVidnara 
* 5elitoirosaUiosaude tati patioreibelccnoJsotibioHuc 
pfulisquictoifclarutt illuftn tuarjXiiaj clecnoes bnf moi 
Vflpia.^uiucfamesradaris priaoiuerlby atrcatiotpedi 
lomte timluB cmicuit qtf fatis rct oia vota conuenertit iqs 
iniiotuiiip5 0cclaratib?fisuts odopariueii epiftopus quo' 
«miraculis ".ai.oriofimilins dacatorbttunccn. ertb^ ab 
pabosimeriti9pcJurno3od batib" ciftcrciii.ordie arcbi' 
iuuaricnlpassrflucs rclatan: cp3noiarcceidicoferretur. 
Xuiusfamr. lecno Wtia. i^.pivclarotigiieclflricrmort 

OOnuertar. c \itibioiuci 9 7 busrclietisoibos .prpo paup 
prioreffectUBpoltmom uolciis fucccderc parcrnie opi 
inabbate7dttfioinis«e;rinde bus.amptiurbono;ib^-jMsni 
adcrMiolilociinionafteniiibi tarib^miidamscedcrciionfuit 
dcpelcctioncofftcirifufcepii! uerituscpuisnoteiTirusboiio 
sbbatC.bievirbiusvtfcrtcS riionere.v CadocisitMguur 
nefuafil 1 X rebuamctisoculusmuduo nu 

cxci/fdsrJrdiqtqaicfcifirmi dijftqf niasiftiii&ii'ciptijs.am rr VncphtueepBiec * ■» efforo-1>twf>nidc8fercfl>rf 
_*- ciefiabcemarieocfalte dttibiKodcafictffiiduikero 
WfunafupbocTnanocte vi' ne>dirncm-> , "'bucrio.*--RiMi 
fiilafcutmcnitlRcelebrails ojatacbrrmieubcritfonfliii 
CT-rcucLitidetmiiua eligedii cubtculo,ppplb.t»re..aiori3. 
Suiltomuabbacecbarofiloci abicc^^J Deuotcouflctitt 
cijldcciuecopent.ctciicccle/ oeliaa ocleDit.fsctum qucin 
ii*_bittinceTevccit,pnucurei fojlwitaiHewmilcuir.lliauj 
ifirditobuiofbiittacflplbmif bwjuitiioriijQaurclpmr.fi.ait 
rosgeu"dcppco:dieviiitatej eoicjcnuitpudoiisuuucoLuir. 
iltaniUmcpoftulabicQuod ttic&rulemuirlarria.Sancnf 
ftcfcii5pociVedifeeci-voca t?reruiutrdulia.Obbc«icdefli 
pocpiitacijclcctiocbiimana. palado fcpircrno oi fcisfruif: 
'>- tJCiiocJtiiatidirojcvbi oci gaudio, Tloecii qxluuc ftudio 
facrorc fiuilicrmus cribtbuir ruoiiigarniaricvginiSfilio.Ct 
traii%rcdic}poruirfcnucp?fti s^ilfcrnie.iii.iuiiiflOcuorio.Fi 
luilfflncrclcgiF rrflijjrenorci.. "^Wlioc.an.uifatiitinrabcr 
TwcmiiODinccJuitimifarilhi nfl<rulofcot>cimi«raiiflfllccDlo 
duir laurni cbrifti pcnrforcm. Uircgrcfluprarniscrgoftulc. 
•' fiongfluitfugicncuriiiroli Dncqum. iiofuiitatc la 
tDdincmaiicrct^moacbaJi fcr Wciucinenofiaudofticiuccrca 
uicsoiftriaofnbcrdinclarcrct ftimucbnftcmilitcgtnopnian 
»CTcmum. i-tcfiofaist. dato^wcweiTitniilit^ Dric. 
^ccco itrntc. fi.cplctpaaefuiu.iji 
•*= ratuel3iuir?obl3tcfibi bndictioiaactepbrauiucurreff 
tirgnitans oneri fuccubit non i ftadio.na ocii qrc titibcc c gria 
bonon.i*Rifico!di.i cvnberaf tw. briicrei. 3uftii. 
qnaerfiapaupef^afiflictoele fS Vscpbisnaliiedjplurib' 
p fxierar i alTiipto ponnficali -- ftutib? pmicmaddidtt 
omdonoDelecit oeaiaiu;co ilIiorieilLigr^mriroriirmvf 
niiir.ifibicurufolicit' vtcae viiieWrmiidculco«ufearet. 
cbrilto lucri faceretautipfef Tlapfbfnio,ucocflpcllaniifct 
ftoib^aitdiedisautipdicatiof ficntianioepodioppebiturt 
b^perfevelperalioead bee gvftiriniltremaii^itavE cele 
tdoueoe fcdulus mrcndcbac. brareneqqi pofler p oimiditi 
V ■abieaofaltol«riiTBdcitci ,? aiiiiamifcraraiiditaV^eius 
eptqurmudilbliioculiuicrciif ?femoep.'[liicrcltinii fatcafi 
iTucnouplacatHtciiuacgtiUijil" '•'. iuruncr^aflia^ieiuniie* *io;ilifaliili$un!iie ilugvVcfll 
nis ci iicunbno i A roboiatc fpn 
mi Uo u aataf si bi m . Dco D itc uo 
car? vuvt? lapif i tbit ad culnie 
pfulat^.V Ticac lucema loteat 
abfwf.i fubmodio 1 ^ i Dcm-'' mc 
dtoIumit.\iripbcar.Dco. 

ITlter mtrada etia tpi* c 
pa fere fep_ looidus 1 bp 
'laiteqtlniultiGPtfpliccbatitu 
IleriB. viriii et iStractici» in ta 
tri abbomiit cpfiiter Dewacro 
reBaliquomoicidcrciaiit tc 
babetractoriamotiido mate 
riafadebatautftv; 
retoetraberio pcnu? abfcctS 
batnolefabbiepol; ri 
qnuqsip^pollucrari loqndc. 
71>iimiitotmctiiift.truti3ito 
rarDigmrafq: fgefco? bnij fer 
uat buuitap.lKceecni iclita bo 
flib L ' idoita illa !'ca citae lupmo 
tcpoita>-DOccflcscpaftosr 
SC pafcii uite pabnto pteplaf :c 
gurcgcttindoc5di8ocro."bcc 

Bofjpoitiaatbmali.!" .tf 
ifqjplrib-quaJiatiolo^a 
nimie .pcederet crnce qdafie 
Hffiajtavoleiisadii; 
rice pquofda bercricoe ,pfici 
racu itincri nccu u 
d-iifirniitatc ocq 1 cius rrafi 
tuiocia . tfi Picet cojrept* i, 
£*.pr«c- iimeabilipfc dicDrii 
tatpequoctibiiiliJMioiiocmifh' 
t.i rcgca tbarfiB obtulef t rcgi 
naiomiiera.ad fcprcy ?ucncrr 
K"ipl(bfiiiiic:atiJ[$Noua,p<efil' MtnCKBai ondiBct ftYHa ful 
gfealfo adojictcptiiaftella 
masoVeduriadoccaliialialtcl 
lano&tUrcir.ad «ft.SeJ>r«fot 
Caruati inm-nit ad fepieni p 
puli.£tr«cptflri'dicftfofpita 
lc finguli, f gros fanat 1 lague 
teB erpcllii Demoia.5aitof rcd 
dit quop inctcs efrrtt ifanio.ad 
extremas miidi ptee lucet ci" 
ea.ioeccigit qna mifrr 1106 D5 
ncc pmifii iun s radrcs abcodi. 
Stcllafuigcfaita.F«'XeMi> 
Orapronobis. 3»(a«.a»u 

KffrnatDc^poyquefcrtc 
■1 ocojt -1 Itcjr 1 ffuit [uee 
na pfcflbp.an ■p>o;ras a" irrci 
uifi^1cfllocfaifpu:aqucgfiu;t 
cordia ci^ iicti6c.i"-3ufti f plc 
wrafacarimtCpigucdie rjtiffa 
luce maria »'ti uidet i bcie.ari r. 
13 v mn li Di at 1 tfo cct" 7 ! accrd otti 
rcgiregti rcddat dcbitii luorti 
£clt rrc ?duore laudctct^o 
Rafcdto bui" ? cj paftwcfucitt 
ad lydcra. iap^cccfaccr.bF. 
fSsrejt felir. tato rcgr 9 pa 
V/ftjr inenu I fclir. pafto; 10 
ti gregi g placere pot 1111 fclir. 
qui fuperno i-egi plue placere 
ftiidint. P rudeferafr flifcre 
Euspudtc^ibumiltspi^iuli? 
7gct?paciesamabilie larg^ 
mittifnufue^bcm-.-tiuvaifa 
bilis. Jaetatclatifcetefc si 
folui fcfetM t iacBlagtior bttc re 
pctcfebnfiuaferata robitfta 
tii metc vifior norecelTciat. ■'■■-USmeffltfpoftlatWKftt 
eptjta celTio regil anima$vi 
cwre ndobftaccfenioamictit 
meo vigore nec e Ubo: tedio. 
Ti ande pater cofiimaco ino 
airriculocctutratru couoca/ 
to oatopacis obfculo xpo re 
gecommedato mittrautt a fe 
culo. O^loiiaiboiUHdco.ic. 

* O btegoillermc.Jtit. Xenc 
Oictns rcr. iuictue Pc'' ifractio 
ttcrbu mi lir qo" .pmilit Pcl ced ef 

# cclio fcarnatunuciaiii g oe ga 
briclisper quefuruiibblimaf 
ibacbic corouartirfaccrdosfi 
delisjv.Sn.Oron» ^dbo 
raa an. 6 lau. cncrj ou oe coi 

■ 
iflegitauit dC.^ fcirit.Ww. 
3» laudarcpu- frcdidi. - 
3n pucrtedo.^ *Remenco 
oominc. •; ■ . fccefacerdos 
; Scpufcocum. i p;ofa 
."■■■ ' nii:. adbonorem.verf? 
vjOrapronobis bte,,iii..JjM 
gniftcef pftoqqn ueit terniin' 
nf e rcdeptioie lernilc formain 
iduitetoluitqucnonrapuitfcr 
iios fuoe cripuit Ce mau pbara 
enio q tirui pfuLc uobifcii, crule 
rcteadiutigtnoluitpatrfbne i 
patroniOj JQagmfcat, 
Oro i ad niic oimi tje.:vr. «, 
in crafhnti 7 Dciorpe riat oe 
«ppbania i memonatw faiv 
tto guiIlo.Scti fdieia ipicia 
owoecoi vni3c6fclfo!i8itoii 
epi ptcr ofone i le«wee.of * nof prouocecqten^qao? iole 
niaagtfetacrimiteur. L.x. 
( vilm tttarimus nolaite vr 
V -' ptscL>u8fcnioiac6Tect9 
grauiflta fupplfcia queipatot 
icnflianoscucercercebatfuf 
ferf novalerec if.luas fugiea 
geluifameamcrTolocoHUit 
fcmiiiit)' 1 . JSt* que felir pfbicer 
er*de urbio aecareereivin' 
culieabagetoereptua vteii 
rcfocilliarecmilTuse. l'c.-.n. 

QXlc" cii iuenilfet z qff illi 
porrigerer uo berctfu' 
oitoifenceproriaviditrace' 
muj pedete oequocn inodi/ 
ciieu5 rcfociliiafj dataiteri; 
perfccutroc humerio ipofitii 
adurbcs oetuut:.O.uopoftea 
adDnsmis/atccuipsfelij: ab 
oibusinepm etigerei noluit 
fedaliulocofuiconftituitjifrt 
pfecuctonctiejti feuiete btri» 
fcliv a prefide wacco vicuiia 
afrricr? CU5 Diis nolct injolart 
futtibus afiitercefus c.Dcini 
quiavtferioli;masifterpue 
toTz eriif eiie ipos oocedo acri 
tcf eorjererat fufpefus ecula 
ofubulistltiUisferrcisapij 
«is p_ totu corp^punctuB gr j 
uiterafflictud c. lectto ccrtta. 

QJxt omnia i jpi uofe fug 
an^neapltusibi rpmp 
d<carct oe urbc iSiatnr. itade pa« «cldita «eft dcf 3d ifi Pj 
cca vrbe rediit i cfi polt eco' 
deaanosibidepimuiserplc 
tie ote oritca in vtf erue wis pa 
cemomibue fcln paurmentu 
ctfatu r^, piriee ctictis videnti 
b^feliclarcsnaipe vercfelii: 
eofcedir. 5cpltufi&eiu;traea 
de vrbe in loco g cf picie a q° 
cocnominac? e .oaiiai bomri 
t pi icofeltoiis oia oetoi vni" 
rpi tcofeirorta pcei lec.Xce.t 

Bonit^er-fenam romano 
nobiliprofapiaaruermce 
vrbie ccindue cuj infra pu be 
fcetceanoe gramartca i cbe 
cdofii r3ct ta l np coecaeof fuof 
tiidicilletorbatud patre figi/ 
berto p3irtripi mtniftrum fe/ 
cotulit. apud quep.'imo pin 
eewaruobrmuii pncipatum. 
Ccinde amilii refiis cuftodiee 
refcrcdarii ofliari cuiiccto pta 
Cid^fplendtdepegit. Xee.it, 
•"^vUmojpolicamaffilie p:i 
\J> maj .puincie pfectura te 
nerctcominaofibi caufae ita 
Po:auitvtia5riduidcr fedvt 
facerdoe vidcrerur fo;e.--eo 
deni vero tepc:c gcrmamie 
ciue amlc? aruemie poutifer 
adertrcmu; tjfi oeducrue zv 
cfa ftbi cdcozdanrc viru3 oef 
tonitufibiuicceuore pigriifli 
mri idicauitacilricc': QtJ cum 
tPxodoneo pricipi intimaflet 
e.r rcgioiuffu eui pfiilflt? n> 
fccdra fiiblimanK, Xecr.iti. Circetvtofsifcp^tBMoft 
Z. f arcitrafell bonoreacce 
piffefedonuf.undcvigiliiei 
ofonib^pnoccansnoniiiiqjq/ 
tnd uanuiciumuj cotiiuiautc. 
Q noda ac tpre cuj mmio calo 
rccltsfatigarifua plebe cer> 
neret itavt er oeffettu pluuie 
fue ciuitart iminee videret pf 
cuUimoJeinniuitani icimiioi 
b?iudicesftatiad pceeer^cti 
aeriefcriccelriocdicptuuiaz 
tra fructfi futj . ad ertremutn 
vero a roma redlens multere 
Sdam ceca peri illumutataoie 
fuiiclauficercreniij.;-i"*xt fci 
ouill/rmtoiaflcutiiioiepcer 
recri.ftmemcialcimarceil i 
papeizmartfmperarit.t. 
©e communf. Diatto. 
O Rec«ppri nii qs Dnecle; 

menter erattdt vt bcati 
marCelli marcyrie tui aroj po 
rificis mentie adiuetmir cui' 
pal\iocletamur.-^erDo.X.ii 

P-frracQf igitur natalie ac 
ciraincitionie foluatoils 
nofln mpfteriif a taiiaoprefii 
lcguillennoreotfloluifentiit 
Xoc marima populimultttii 
dineadcuminecclefia bicuri 
cenficogregacacujeiaverbti 
Dei vteoe eirca fine futi ijrrue 
rcc 7 vt fepiuacofueueratpdi 
caflet fermone Copleto I bridi 
crione pplbda ta febii li ealoJe 
coweptue prout pocttitad w 
rrnnn redtif, xeow fectind* BtftfiestlifepciifebniJi MWlHjlWMgftg" 
oeTi.iici' aini.icict fratri' ctiico:pusterebaieidcotricia 
b^eiioi.iriaettfemeviietio eiibituricoticiierutaeet.vt. 
ii!sr.icr.inictobuniilir.eraco rvaiieeoiciOicctrcabota 
iiotcliirccpiocelcMcpaeref »veff;rina5cuvmurticas 
N,.t>:i.ln!uiiK'i-vltulauit.vtar clcrii populi ad cclcb:,indas 
ciiiicreatoieniriadrevcire fi* : coucnif 

corolouii!ii:icopii r.'i,ib'Vcc rccperpiuiidiaferrcbeiado 
6rfitiit»Slti'.miriio 1 priliercii b«i,rne"inaercriirpel»odilta 
cti8iniiratib'crrciriic6eltoi) ftclleco.vufc.icio f,;p:a rancti 
eeltitobniafaluacorl.Quiavi lironiarrpls ttcpbailieccle/ 
rcsoiiasinliiniitaspcnesat luoib appaiu,t. '■,:::. . 
cb,iritaeiniltrar.'ier.tema. m°"->: bl ^"" .„?-. 
-ir-»r,i er.iooniicui*iio- o.uii.i.iuei'-co:p?vtlpe 

Xltiineoejieiiurlcctipocu itefamcrcfaooMi.iueratad 
cratneriaacfororJilacbip moiialtaluru,iciim,ioit'ii 
m,srclblttpfepi»,pliratu8i' pararie oeferrevalcbai tatu; 
fepi»crccc»vilteirfe,plicme miraculuacppliociiorioncYI 
rerado:anir.Cino l ioner,rtti dei',isviuc..cni.,,i»ap»ooc/ 
fuoaacr.icrmudocbmcdans rcfo:inidar,irf5vr venenmr 
ofoncoiiica-rapib? frmbolo jraelllad.pp 
-putiooiuitplibatietrictienia -(> ciccdciib» ergo moua/ 
riib"oculloinccl«!fubleuati« tVcbi» fpe I cipeiatione 
Co:pii8ira.ll!liic5'redempto fuaptfuB fruttratia clerusT 
rie nr, eii BetularoirTiino i co pplo ardctiirimaoeuotiocfa/ 
.1ccoiricrooc s ulfaii ", b ?."Sf, 

/-vHjtaiiprniiuafercriret bnoibto fcprlicrmfefeoeiiy 
Qmojticriciliciovircp fue ccpepmltaniiracladclaraiC 
rat idmioeltrfiiuuioadrer r ; £ P"'^"v\,',S,,,o 
i'.ioeponifcfcc,ivt.,uo,i t. '''«"» 

raiK-rc, ■', *W 

™<*" '?S 

a;„tapau!opolirpii.fuorcdi. piiaremcarretmnltloccit.ite 

; • , itievlcinislcKiBgvanisoeti 

Hiiacpiillni.ipatri.ocef, „ebanil.,jo:ib"bun,.l.ti oe 

«iijcftlloiaroracitasbi uotcadfa t,uiiulu accc* es 

[unsiipahoKiciiccrcist lu' prillinii rlUcorcepcrtraiutace 

llimarib"adcccl'anibtip:MO r»«rriB V jtrocb«vCM«W' — fculs VctjJc totaliterfiat ae ti greftPpaffo: r tiut: fllbfb ercef 
cto^nlicrmoraticfcaparuj rupatron 9 cffect9c.1r)iCflp;f 
tamcertracbcitimurartir sd meuaetateeepitoinopvolu' 
mmuerUditionibMeifiWniier 
£ccetxer3oa.& Scusfulpi ercrcef .;-.■. efof* cofeffbTulpl 
ciue.br 3ItecofelTo.';V-D:a ci^efnoreaifaccrdosoite' 
;pnobie. fliagnavor. lau cnlume.3n1igmcj:;prapiav« 
<lefoiio:arcocetpoiaqiiopo ftmefisvtciermito:tu<ttis.v. 
Ii cbo:ea gaudecaiiecn calt cb ti^iusboiioffacrooocirine 
paretcrra plaudit i refultat Iuicverbomftitiecupid9recto 
oignararop:efule.ofacerful tibrcui^vlli.^nfigut.Xrcu 
gicicefellb: nra Voca fufcipc. £ide,p ftineilib? fprimev 
p.'.in>agnificflt. Oratio. difcupidicant>?ovomb'i 

O/Wnipotce fepjterne re? abflinetic ecclallicecp regnte 
claricate bodicnccelcbri ica tocrifccbrtriritvtiiiplirnol 
latlsjnpitiuerclpicevtci be imiencsacfenesadciicbrlue/ 
HMfulpiciiconfdKMtsriiratqj resncToluadfidccducrtirve: 
porificiBfredrirafsaudemiis riictpfectevite ififtutioioiu 
foleniaeogprifeicerccdciire fomarcr^v Scue fulpicrMa 
eriropveuiipccby rcporcarc raMoit^ ^fapraocresiocag 
liireamur. *j>er,£a Mpirii tama.^idcclano: eriftceeui 
iriMitJ. ■efnutnmiqjBeuIaii' ruit catbolica. ;■■ d^ospbita 
dem^Tvnu.Ouifibifulpiciu teppollesatfotWtefantlado 
irafucrit ictberafcifi^f ue carueaattoicGnobilitatc.jiri 
n«cb)'3efurcdetooiu5. m -^Octeqdacii dartazfifi 
p. J tt?.at" OibitafolariepKtfo J Zbicvirfcueadbticpiicrl 
Saudiac^fertpfuliscrimiiful qdaecdia.ppcdomupcnifu' 
ptcri scfr.1 reirolues.. .- Enis oKCiiouoWaliie pucis pnue 
vir,iri "bicfiiicadtep?clota ofomicubcrerpuaimiiiatice 
rii rgis iaula otlectfcunctis 7 fotis rerimt arrcpKpfeti; ono 
notrsfamrcoukis„ Qnare. b^piieriscosadcccliauiolcii 
ari. o; poft vEfioi oeuoia oofl' tcr traber nircbatur. Qutbne 
matapipftcoocrrmecimiuloa virriiffaciiortiofcoppoiics 
llli fjpieciaveru.-;, orieqd f fignrJcrucieicoeocpjimes 
*• amauii. -i «tiopritjm. fpiis neqiiacuanuerui ipue 

B^atillim^fnlpicitieclarie n fofpites rcmanferuiir. ■ 
ot''ii«aIib a ca!lrisalitue Sanctffnlpfrinepjnupcdc/ 
reaalib' KiuriccvrcHefuitc batvcliicioeuoucatipueritia eMmSsfnibilociwtcrcfie $g pchu? cetuAmon&w&t 
ratettiwr9lmi8«fa.i«Cckfti rurlacerdosfcuearegiasre 
boafliotnbcresiftttiboLocQU gisfaniiliavtmodicricibiac' 
ftiiDiiomacrabat.tftitnaiiGo^iptat.atilk.floconiedaiiigi: 
fwpdonoc nfiPfcfilbten»« Donccfofpitatem rcgis obri' 
rfltfcrdetipcctoJexpomojibus nerecjueaacbriftccutferuio. 
«imuoiintcclargsiacti». w. ^DicebiriTimPaniflto:OeiHit 
£iliinuocarc. i-bi3n'bono?e picUiecuiorantimudflnapti» 
facroDoctriiielumiiieiibo.uiia' obedirefpreiiitoiuuiapfctas» 
liecupid^rcctonoDeuiiis ulli. Septuatjitatiortoc&cergalbi 
Silerbamca. ^n5o:ttoiad lomta'io:ifractisuinculisute<: 
ucrftsbumilise,prpcr9pans. deriaeo^ipplbaffritepdonanit 
ilcctcrrcreteripctuitnccmuc ■SLilimipfulispceptisirac 
rcfris»-.iiS»eDiiflno. ' 3a< btfiumimipalclh-iiulpkii.Oi' 
ftiiOcdurfr. Xmir- '»■■ ouiafauereclcineiiaJefccolerj&. 
^ijjqj fama repere Icge la puWicacolibcrtaB.5eptoa.lVi 
( ieijjDCCOpei-erjrrcretpo -y-rjrtcrcgia Dom^euiafio 
rcercbtoaulrrealf'1'obituri/ f lYalureresisoinooefpas 
ce vrbfo arcbiepo a rbeodo:i/ i facerdori ftro a,uica la oicb' 
(opjincipencciffl clerrcar?ce abupefiiieell-i[er^>(lr.itocd/ 
faricarcbidiaconaruseftectf' paaeerogttabaietivtcJbiiac 
ecclefiemimflrauitattentus. ciperetolleveroidocofifus 
pofteaveroclotariiregis g/ policetfeDieb^fepceccplctia 
ruafioneincaftris re<wuWb ctiregepriftioreceptovigo:e 
barisoffiacpotituseft. i-vSa laijfuiofodaUbuodbumHi/ 
ctuDnilulpictucttaiuboitoiib'' niere. Ctuod z ita factu elt. 1 fu 
fdmoicmufoatupmerriis pnr aimillu^pfulonifuipiciSlbrrir? 
Jtmouieptcbsbtturii-cfiuparit tnlmc rcligioms pperue.Stu' 
psregflta.ipmlibiikriaccla/ duitpictatiaaugere ogagport 
mairir. ^ResalifctcclHtudoflc nficali aitcr^crat ifulfl. >«.ttSa' 
#cOf mlritudo.-fpiri. \ «i.ctabatoiDicboloeaulluDiiono 
-K-fltereaveropaticisDle/ «pcctoiciiliciiofedexcorpof 
Jbiweuolutisreripevirit ;pprio.Studu. jtiKrn<B.nTaii. 
Difftifopamispreeepsfcltia ^nvocefiippliearm irttendcn* 
batad m<Bte.Quofludito vir qsatircsnicpieratisprfbus ct 
ocivigilias^ieiuniougnque mcjiiifamabilisriiifutpicHltofi 
oies^rintiasiuiiitciprccesef aciictisliberavitiistpiculiff. 
ftnlt t pro rege.Sij afit rejc ma> s©»e «V* b* .Btt Sce «nfef 


r« luIpiriMa Ved placita prcce 
nos fcg ? fbiq? j>rcgc.**- Dtic 
fvir.«> Obtepaterfulpicipi' 
n>cms icfu jt inigtattbus nfts 
&epofcc.Pȣiiiie rra.*-,3uftu( 
vrbatma flo;cbir. iectw.vii. 
O l0 '' ^ V£ro b^dere 
•^ gfbfiffimo aurtiv 
turicefi arcbiepo bniifulpici 
us rege,pcurance i oeo copa 
teDtcteporirHcalisflpicis rttc 
ruirpriinfl3'aquiraiiiercdcm. 
rjbiadeinedadiipprm iudeo 
ritint.ini.prccirvtpcneiiulr? 
iude 9 ifuaauitare rem.ifir g 
abipopptificenbaprijarefj^ 
Obrepffiilpicfreaigaiideiir. 
angeli.Quifjregis oriid ruis 
DieV curii fufccpilri fidclte cr 
prudceiumiscflferu^*. £ t 
comedamcuraoHiuefCi lauit: 
baptifmflteacrcdemirfagut' 
ne.Qui grc T.ccr»*ctiu* 

Btteuectcnipoft tepuera 
rti m eti vimmi gratia au ' 
gebattir vr no min 9 g cii figita 
t miracula ijj oudii p aplos fic 
renr TTa; oemonee Vcrbo fu/ 
gabar.ofoiiemo:ruo£ fiifcfta 
bac.cgroeciir3bar.cecis vifii. 
fiirdi3aifdtrdmurialocwe!tf5 
codonabar.ialij quamplun' 
maftgnaitSivimirefaciebar. 
ft Sulpiciue ipi arblera clern 
terfer«sctkta.iSrefolatiis Ii 
quitfceptnicomedae curao 
uiti ei q I.mit bapcifmarc ac re 
demirlafitiincv.iricttibfl 15 etojibtiffimacniiiTitmaiii.1T 
fulpidivorptaptonuit. -jlre, 
W>q$ bie alnfchmulH r.ir 
" fulgeretmiracuiip plen> 
fichi inter ccleltceaiigcto^u? 
^bcoosceleitia gtjouis rcgiu 
?(ccdir.HdcuiU6ejtecja6taw 
inttmcrabiluipprorri carcrua 
repcntepHtiritvrvireoavr' 
bie meia arria$ ac oes platce 
reapere valerer.tat ufip mc 
rcriudpacrisabfccffLioiuriits 
Increptiitrrago; vr locus ille 
qitafi a ntagno tonirruo cocu t 
tipuraretur-Xu auteJV Sart 
ctifliiuiparrisuoftriruipicuro 
leniprecelcb.*Iree re oiicfup 
plicesocpcamur.Drciucglo/ 
rierue?forreeredini9pro n<j 
ftriecrnrib^intcrccdcrc fcria 
mue>"- riiieergogaiidiisco 
pulemur % tua fucra foleimit* 
fdirircrcdebrem^.urqucm* 
alona patri . SancKlliml. 
Eeoeum.v. pia,,3nlan.aii 
3cra recefentesfoIeniiiS 
cgregiipieuilis^ pfenV 
risfurpiciicemuaonm tande 
muetH-uorioccjnobis cnmis 
lagirl oigiiat^ep.itrocima. ■>■■ 
<Oo:u 1 pbirate ppolicfadeo* 
uotefamuiadocamc-aarrolef 
nobilfrarem. -/MceuTultjey 
rcrotierfarioeageUcaagcbat 
oeo grae plebs ncuota qri ra ■ 
le faecrdore j reeepiller eccfa. 
^rarctiipiiHiimnjToifira 
uirare cofpicimsfidc rccrii$|f. <boriratepfectus:Mt,*biceR rcevgmisfmarTrristuena' 
, virftcefntpiciusgmortuos t9utiacolim?7aiiuafo[emta 
refufcitauit i egrofl curaui t : te lcremur t taie fidei .pticia' 
acmuliopadvuaaiasercita mueexcmplo."per.^u-Ci;tt 
nir/'p-fecefacetbr3fteca. wuotocuoecoiviu^icllorE. 
feflo;>. Ora,piKMwi.3ncljTf nocpiiwrerofoneiltc XS. 
potifertu!pici?ifcttate? lufti TJ Tlronr^igifuobflrttfreW 
tia cora t-eo fuo oib' vite fue F*- fiiofif* paret ib^er egp' 
ctcbiisfcruiesiuillo ^pbaius ptooauduspoltmojreparcii 
atq? pfec tus cic Ixtdiema cur tti fuoru annorti circicer vigin 
nwviculisabfolutusadeclof ricufororefuapuula.brelici* 
eeucctuscogauiletib-fibiau ccclamvtfolir?eratfrequen' 
geloni cboris x cucns celicol' tans reco:dabaf codidte quo 
pcinetib?bndiC[9cie?.:v Eri. modoaplioibiiffpieiisfccuti 
ofovtS.Hdbo.afi.oclflii.'.'';.' fuillciitfaluatorcm. Lec.u. 
33fc6i.3dvesj;i.5acrarrt:" Umcriacuagelwlegtaii 
fetcs.iap.^ccefocer^.. Saii diiretTbiDiisointadri' 
ctifumi. ^lkpfclio. 0;<* uire Sivispcrfectuseevade? 
■ri; ^ofellbirpi 1ulpici?bodie z vedeoia quebes «Capaupi 
eriillfltincelrfalaudatunrrr busirx-bistbcfaiiruiincelct 
rianosvbiajeroiam^oeuolif i veni feiiucreme.ftar.iiue ot 
fimevtadouiuiavbieputai busgbebfltDiilributispKfo 
cpulcmurtuorieoauobisei* rorifaercliquesnblogea vil 
coiifoitiutniepiicrmi. ■■ <£>. lafuarxreinitkavita oucere 
orovtt>.iU>emoruccfwjrKo cepil. Xectlo tertia. 
woan.amauic.V.3urhi..- o. -r BtqjDiabolue in pulcbre 
■euequi concedis obtrtt JLmullcrisilafauefigura 
tubeati antonii coiifcflb vtcosnattoncseifoidirfus itt 
ric tui moabidp Ign€ eiimgni SeKt per uoctea apparebat. 
«mefcieegrisrcfriseriaplta Sedaiitomuscontra becgc 
ri.fociios,ppiiuisipmeineri[( benefiamasrtcordastogttaj 
«pab^agsbcuemceduslibe tioniubidmuobtncbat. *per 
rato8Kegrosmetc?corpo:c DieeeriirSaperrifieinchair 
tibifelieiterisl'apiitan.Tier ruebatvtnullueabtgcretqul 
rpm^uiamemoriap.ufeepip anrontua coiraoiabolu Ptrmj 
<rftiii.au aenifporarpi.Dif caret. teetto quarta. 
furaeltgfam[abiis.oio. rf^^inesigrtantom^nera' 
a q> pps t-e^.vc 9 bte p:t ■*- taujabilis bonuntj acceil* ^r^^^fl lllfc efi ipcdir«L£Kl alin fecret I 
o:ck>aivnonnecc 
fcuiKmdeprogTedi 
cfioWJoUwcfiwtdli 

tataccdelaeeraultq; alta Pte 
cog iflnwefoisetcilwanerei 
imicniteiifractieforibnequa 
fi mojtuii iacete in terra Oue 
bumeris imponcns ad vilTam 
rcpo:rauir. Zccquinta 
f\ uoaudiroconucnertint 
*-J- affuiceers-zviciutmlle 
rimuepla«gcnrc8.-€icu}ine 
dtanoccepoiipl.icromobdo: 
miilctantoninsreul 
iiletioperminillnii! 
pcrmictiVad primnrifc oc 
fcrrifccitbicacuIii.Hrjifolo.p 
ftrar*z iorioeofifusocmonco 
jtcniad corlictri p:ouoeabac, 

muncoemonceivartlvl. 
aeferarri formae muta 
rJ pmiuBitcpeltenocttefile' 
tiolcotiupodoywK 

■ :■:-:■-■ 

eurcpleticnli.ettf ■■ 
aco:nib?imo:fib9territnliic 
laceraffcrcleuaelurftioculos 
titbito luci» radtns ef alfuif.g 
eenwes i tenefceafl ctfugauit 

BXacimtpIancrusZvii. 
antoni?rpmprire$weu' 
genc oirit vbt eras icfu bone 
vbi eras.qtiare >a pricipio ito 
vemftivt mibi fubuenires. 
£ tvoradeuoccelofacca eih 
antonibicerafed erpecraba 

vidcreccrtOTenunfl3.TlHiic anr, qni «irilitCr rjimirafTf .i w 
too:befaciajteno'mui.in«f^ 
pcraurtliabonibi. 2.m,m C 
^iUHCflntoniuo Sncs ba' 
! .Llbensmgiritaqtit(pciiad 
aliiiindcrcmotiore iocri reiv 
deret Disbo^volenStmpcdir 
eP ppofitdargcnteioifciTa' 
urimalTemgeiisfigmetivjini 
fuoitinerepiotectc.Ouodvc 
viditantonr?oiritboc oiabo 
lc ariificium tiiujeit fed volu 
tatcmmeam non tmpediea. 
i illico totum euaiiuir.Xe.ir. 
rn^ndem aiitoiii"miraeu' 
iXllisplenusTvircutibtta 
amtoviceiiieccnrclliino<iisro 
rratribnoneofcuiatisaft.an' 
roniuB^nlgratiiamuon crte 
in fifenri fecitio vobifcu. Out «■ 
bufloicriaerbilaraf-tfacro* 
agelooqad ocfcredafaccint 
ctusanimam oefcederaitacB. 
amicos in prefcutia intuen» 
aiani oeo rcddidrt gloriofa. cot pterleeuonep. xretio-i. 

■■; finporeclotariifrancoii 
litegisftUiclodoneip:im* 
regis rpfaniintra gaUM3lus 
duiienfem lantioiiuruo car> 
noccnfiu^parciumcmieiuoa 
mopticTitielittcralibueltudi 
waparcnri^traditttrimbiie 
duo. Qut mor vt ad inteligibe 
les annos eroleuit fnio oib* 
renuneiane fecrcni beremi I9 
crj oefiderare cepic.xceiw.ti* Jbr talecc^itotfianquibufii . M . piceompfioe^Tqnfato 
frfirib^quinonlogeabeomo due,ppjicacci6ie ctr.auatbti 
rebiturrelfamiuariBmimft fabianimartiriflwiacqipoti 
feuabbafacccptiilimusirtitn fiaeinte;ceffiocd'ofanof,pte/ 
fuflC.f>oltbccauteannifla[j -y~*^ us qbcinre Qfo. gar* 
iwoteLapfifmonafteriufuufe ^Jbamanumartrreniu'?.- 
crctereilciueflinbdirillrnafo titKcoftatiempairtocrobora 
tftudiuejqpticuebiriffiibru lti.erri.tiobieinHtflti6erri> 
gurio frodi o* i foliie coterto bne ,p amorc ttio pfpera mo 
C6replatur9fcrcclufir." 1 ,.iii. dioefpicere.Tnullaer?aduer 

XBi cni ca oemonee erpcl fa foimidarc. -pcr onm. 4?e 
ledo paralrticoa ctirado mona t> fc6 fulptrio. 5abi.il t 
Bliifqsmult^cbrerecmir-Kii 

lientalard^cartiotcfieecclcp Heircattoicm ? »nvCluitfo'* 
rulcopcrcae^faniavtilli^cof' glbfua ^^-Oemce. br.Rer 
locutionio Dulceoie fcrearef grofcat'.S<:baffifln"ntedfoIa' 
fldrrbeeum venire rosauir. ncfiripcifloiiiflquJp/uderatdi 
Ubiiafeniocofectuflaipali' graaboiVamabflt.fw.a3caf5' 
quot L>ies DemoJac^cfP; feba wr. €:.U citi f il-rm5e V.ic 
buec«:epr?iiicade;ciuicace iiudiaoiuft^.ts.Quaffrcmue 
¥irtuttb 9 plen?obiir. nitw Xpocottidiefedulu cri 

ifcbafttammarrrrnivi ■ ;1:,t bcbat oniciuincratent «eru» 
«idvefbiw.ari Sacrarecefen o«ieutio!.<>j.'3nPommo coiy 
tW. t«'Ditit6rr3.<.'apiniun fido.V- ScituiDtie.beXect.t, 
Sanciiperfidem.br. San' r^fbafttair'virrpianif(im? 
ctoiummetitis. V.Saetftul *3Marbonevrbieoiiundu« 
^iifisnccpconiifl.atmetiic rttcdiolaiatctuifl.oiaelftianO' 
nobilitanfl cofotta voce colau' «marimfaoiparoiib^itacar* 
djtcflfcrbolupplki jfcqmur cratVtp:icip.?tiicip.'trneco'' 
snfiflftemarrraglbpcoftHe bcctferradenir.ifuoconfpe/ 
•plbp fochiflppbctax cociuis aiiiiutxrcteiifepaltaf hnnc 
i martr rfi coberce fcc fcoaflia mUitCs « vniuerfi q perant pa 
m cum focnftnie intcrccdc p!o latiotaqtpacrecbariffiuiove 
iioftraomniumquclalucc. nerabaturaflcctu.fi;.Scbaftl 
ffi>J£nificat. ; \; ci;c o.-j.-svw Bii^tficltojfhidiolccurabatuib 
neffequitcfrticuitfadoeeixt abfcofocblflmpdfcoyafafpfor 
109 sauiraifliifbvno.perO, rare. Spc^pmftev» igfajcofea ftmpitcml. * JDultflS fScnicfj liie tefftbat abfodita ut tfo re d 
V an v ni mcfcs a nmorc paflio dcret ommas cjfl fiabolus cona 
ftwcripuit^adco^ndsreepc bolaufcrre. '■■ Domini-cjs. • ■ 
tiie icirauit Spctn. X«.n Oanfuscotudicoiiismflrcellf 
^ ^crpitococoitiDiliges anoTirarccfoadcbaifcRblicU 
X /jidpaffiomstimoienec mciaicfpncre-Jiiiciiuinciotoi 
pareiusautoieiflfamorefub mctciriscncranotime-WDne 
romaoipioonitteimtitflbat. ivtu. Scballianosniripia/ 
fed utrpianos quos iro.'met( mflimufqucocoltabai imlitfliis 
cefficere videbat ccfiKcaret. biruo i cbtamydis fue obobra 
iDeoredderctammasqnas batatpectus. - .Ciuliatc iufti. 
fflabrfuscwiabaturflurTerre. >i 3uftiaotem. ■Lee.onarta 
ivScbaftiamvfuirrpiaiiimm* juUdieflacbecjoevroini 
Ouecccultjbaimijirarisbitus clwliratiqfeianismura 

i cbloiny dis fuc obiibrabat ai> rueac g bcri j feboftiaiui lanara 
pceras/vTsucmilircaacftpfcs ajvirofuociitifcpparetib?faii 
cbanrtimo ueiivrabir eflcrtu. ctop ma rcctliaf % maci necno 
CMrcnicnecficuIior.OueV ' ■ crcniiacio vrbto rome precroi 
-j-Y^nitpportcpmrws ntar' ifitioa^nburriooicBCoyfa' 
i ^mentcsacimorepaf miliflmHterreeerisiiumeiog 
fioieocerteeripintipcpollea ip^febaltianuadipscouerfiii 
qliseffi.inotoft.flarjuob^ge fcopolicflpoplBo bapcijanfr: 
minisframttfiiobtlillimisro' Cbnlto comdic fcdolticjbi 
tneiDitlffimismarcelliaovt' bcbatoflictu.ftipiaiioiri fl ias 
ctel;?marcovtieoBfeftiufia quasitoimctiBuidcbatrJmccr 
re?tmettatufoUiLucuCC<vi' pfotabat.-adbocrmrobcWa 
detib^i rpatfditcpvltrocipa mydetCTrciiiinpcrtirpi m ib> 
rcnb^vroiib^ftiufeoyp* tetegcbatabfcondini.et.^ .v. 
ipoene raiiflpctcrentiirmife i-yjfteaverofebafhan^ab 
rabilitcrciamantibusi eluial ir SnfidiaribSpaganis tcc* 
ribus martiri;at! funt- ?■'-. eoepmilltariresebaf bitu act 
eratnamqsiiifcrmoevarfnfu ipatoie;DioclecianLiinDiicifur 
didoimrusmsinliopropidusi Qucvtviditirjeto;aitei.fgo 
boniiawpfpicuusOnumuerfa (epiimuipalatiomeofepbui 
moriiboncflaicpclflruf- *gnj) i tu corrafalute meaideoiii 
rmnbquoqjfidelis iteruetu lire meos miuria baccen? latuftli 
nuus-Tiiiini. in.ii.ttcc. «m«d &erMlhan?refp6dfr."J>roffl> 
boeWtafobcbliimrdcwirai' fotetirartpjo ftaw romarit fyefitt^ujcjuiileelieelt fe« 

rerco!ui7adorauv . ^oev 

JTOFiiCOfiMtlClVt : 

nobniaeshisbridicr? fermo 
oilstut.Tbn-irfiicbriftii orim 
ttfnv' Bfidcicjioibusqlocu 
i\ecredut,t>er 
fWUnciratfwocir 
TXlfaeriwjdmms 
j c3 ibidc gd ftipitc liga tii a fa 
gitrarriaoiutiflime fagttcari. 
Guf cti ita fagictis vndiq? iple * 
uerric vt '<$ biridus bufur cec 
ictibue fagttta;ti.eiput3te9 e 
useffemomiriabierut.Iiicv 
roibofpinffuicaihili noie je 
tflru" ifl martirisaci vemee vt e 
«ifepelirctiviuetcadbucre 
pcriee noctcouTiteujadTO' 
mri (aa vbipaulopoll fanatue 
£H *nolitctimeren6fcpabri 
tur a vobis.Sed vadiiti ceto, 
pararcvobielfidereas mafto' 
ne».* -■Jngb^vnaCiifiliiB ve 
mis i ppctuo cii gaudio mane 
atis-Sed vadiic 
«tauteviditbius febaltian* 
atbtetas oet imeufoccrtamis 

,:■■ ■ 

mimihteerpinolitep inifcra 
bUduiKtacoJonas oeponere 
ppctnatv Bridtca. »cba 
ftian 9 ointmarcclli.: 
conovoefeduciitl' 
mulferii."- fraudioe^ofoe; 
ine.cii.Sfi Tlolitetimcrifepfl' 
butavoEfsvadiiticeto pare 
TOB fidcrcas mafwneftj» -TX ug-Jieiierllr A "litilo$*K-*t' 
i \ri*oes rpiamadeuVent 

V-a retrogicateacuvtidefl' 

. iweraacaefccfccpic , 
i.itiobiLiai?ip?rori' 
b? trirU.-C urcredicUiuo,[1iir.if 
potificib^teptojrvroi: q vos 
erboJtatefeg rpianoflOjUoyp 
atfi rot 9 uuiii" inclioi-af:' ■'• i».i 
patores credetcs cri ia H ti mo 

:>.:rev>oirenit.£fiiK. 
tuiliefebaitiaii^qiiciiofnudu 

urTeram? icerfici,*- 

5ciia febaHiflii' oirit nicoltra 

to.Saluatornf,rjpcc6nb fl ci: 

..!, <Rln 

-bjtad eii. 

■uec.Saiua-iC-viiii, 

Sanct^ febaltian? mdit.ad 
bocDriffme^iefusj^ani 
ref tiauit vt fcire Vos facercm 

.. ,■ 
auditoiuffiiteritadiufatigari 
tjouec cralauitfpmXoipufiB 
ei? nocte feceruc i cloaca^ici. 
nepoff;atpi-"evencrari.no 
ctc vero fequeti appuic ipe fan 
ct?lucie m.irroe 11 eri oc cloacfl 
eleusefepeliuiradcacacribae 
ivi veitigia apfopJ^ £$r&e 
tii martrr febaltiane peicepfl 
ac ppagato: fcilfimoy pccpto 
rri ccce nomc tuil in libro \nte 
celelHs afcriptrie.ee memo:i 
aietuiirioreliqitfcra-V.Soci 9 , 
n.fcriees fopnap'*tutil4ii« 
iie fpm tinifitfcep/it. ifcrr fj 
cwfeWaiw,,?^ fft^t , Cj nfcMtt vom.n'tu.t Mb «»'.*££» «g 

to f alioe tm. Stt,»rcbaftia,,' o,nt 

,i>evairaer,iule,revole» ; i toMucibibe reoi|na to.il» 
caccoUitMcidid.wffccd.tfu iwpcumw. ="»"|" 
pcVtef.aStuoc.mir.rc flelt- ^""gS^VtarS 
nirriiioaoaelcccefr.-lJicpo' centuiHi. BtU.eetPenc 

Baoo;-«rc«ioC8Vli.oi»c6ci! banianecpcuiJciBOTUilebi» 
KKfl ? ftpSZt,aconc. «um anseli. eruSabi.inc, 
tradlditqp.oiu;5Cltai,,a,i,' <"""- Mdilf. 
rncollc B crt.bicc,lB»to:ip6t ^«L l E? , i£:!S'S „ 
lippo voleti nume pafcr* Vt bo.an.oe «u . ^ ap.tula , . w. ft 
fcUn.icoicaremFHcru.rcll. '. .-. . £«?-: ! 

titnccooccpccaruapfuerci: Sebatti» 

vitcrpenitcicsftarctciiiter' Drritoo. Xaudatc puc. 
rt n mr fit. Ii trcdidl. 3ilC0iiUCriCH. 

aiiotrisefimoiulluoeciicapl inpemc. . 

.l.obttticatioemarririo co;o „-.,„,„ „, n i,„ 

,i,t'c. EtueC.ibntibicni fiicbo;. : a,r|,ni.p!0lc.. 
S«iemftvrfeballi.le Qicn B,rTuf.,c. K Stan. beata.. 
fc°.Sau«Bicrii 8 crcrliab ie cme.iumcdioBamecjpanfit 
inii" «ccenon,tiuiil,bro« miitfotabat adons.op»£do 
K elem»arer,ptue*memo:i radecoledc remedcbndiotc 
ilctulinoSrclfe ifcta.Q! « &smm ^tuni nntu -To 
IC oeu> Erultcl. '-BFr '*>"'' e ? e ' „ 

i ,,m,,„» oeicUo: 11« «Uctuim 

»oreciiroBacr,ibabko„fo fo!r,acic„oSida9con eciepto 
Samrdefcbiiaia» ofort.re pitui»viabiea a nas vir s ir 
fojptnii ipfj iii»imait)'r,»tuefole„laeo< 

n£*Scc,o,rvu.fu?fu P et limu.ciufipndtepatroani» 
RafimoSVroremeo bcc rentiam»».peroo«,inun. 
muticroudiiutlcrcdidltapi onlrirnloliaiie 

ato»o'aaru,llo»5»cbarie,p 

rprtelebamaniillicoapiueol dwvcietatadeuojWo Ulc. 

TOon.nicollrati. Socvro cjibatJ,' 

nicjftrari .Bintbttftlaiftiao tifKKfm iwwMJw» ^gwjjirtfrsiii . f. v barw potenfumti wmtoKf 
Sfjmt iMcitTiniii idiiiHei^iuipti' 
ifvfiivir^rtu.aateadoieni? as violaret.;-'-' T>t'crwa facie 
tniniieuirp5. Ocite. ^e f$pl'cbrio:fitibr.icflasneefr 
fitcorda. Ejtfceri puCrmikirilepbc;ifcuaiTelifl 

amcpabtilusmcfltiflqnaab IJntccde^oib^noe.* bfffip 
ahoamaKKepieuewafus.^ facftrai faUis tuie .pprerca 
Eeat"vir. anuiloruouiba bwdirittfoe^iemii.jnfJ nu 
ramtmeaiieme^iefuflrpgj iidieflbeeiuueniflernf' 
ta^fpcfariecoiatntmecctda niioer^amo-electoegri 
Quarefre. Dcrterame radiws .ptternif.Qtj vtdesp' 
flj^collusnicuciritlapidib 9 fect^vir^nuciw^fitfciirm 
pcioriatiadiJiraiinb^miBier repliciimr-? apluwa ,pmifit. 
rirnatiilesmigaritafl.: Diie £uicurpi%oniillomdedfrn 
gd-v biffUfaegra.:-; - nrevelletticuliicirpiairatifl 

Hmbrofi'fcru9rpivfra'ni - oppoluicinccrceicdminaeni/ 
hiaracrisqliterpalia fit fifiliifuicctfugfoaffeiitiret: ■ 
btaagueead merncwra reuo/ Dcrrerimc.i?collti meiirin 
caeait. Eertiodecimo ecatis riclapidibue peiofifltradidit 
fueaiiomo:ceticiffimaasiies aiirib^miumelfimabiicflmar 
rjdidicTvicaiuenicgafolii v( gancae.^rcircimdeditme^ 
terjilcritancto:e. biefirfhi naribue.irqjco:ivfcatip9gem 
facratifficvirfliecelebjemus mis. :■. f.ofuicfignijifaciem 
qlicerpafla fitbiaagiieead ih mcaTnulliiptcrertamatotej 
rnofiareuocam^tciooccimo admitta. etcircundedit. 3fl 
ccLitiefueanomortepdidit'! iVcskii-i n°ai? liofmtftgnuifa 
vitaiucnit,QuiafouiviceDile cfimca^vcnulliipterciiflnia 
ntaucto^. v ^nfantiaqde; CoK-adiuiita. ^riiucca 
?putabaf i anlfl fj erat ferict? jfndtut me oiie cpciade au*o 
mcris imefa.Quia. : rcrt.iiiuiim ; fioinomlib 9 oi' 

Y^^cduqdaDiearcborrc nauirrmv ', tlcrba mea.-u). 

t uerceref fili^pfectfvrB flMilaccrci n orefufccpi « 
romcv(dceci"putcb:itudme %uieei omflnitgeua6rit98 
cocupiuitcababereicdiiige. ■ biiCDiiani 1 . Spe. '.■■. ■:■"■ 
fuiaimuttapnofamuttcra <> ^fpddCflagneflpfecto 
ctipcib^obtuliirsitlaoinorcr .&-Vttirlt. Quidgd vis age 
puenB fpdfcrfuorinoiefurpo gaqtfvifl nopotcris cbtinc 
paciniuriafcnofacturaplce' rciucirat^pfect^oiriKatit — facrifica oiie antad ignonrl' 
nfagenerlsnii modopublicti 
fcomi j erifl.adilla refpondit. 
Tlofamrieoidolienriflnecfo 
dib^poluaraueuie.fliecii emj 
beo cuftodc co:po.*ia mri a$e 
liioru.. -jnduicmeorisvef' 
ftinirofalutieTindumetoleti 
cie ciraidedft mc. €t ta$ fpp' 
fam r>cco:auit me co:ona.V 
Xradidit aiii-ib° meie icillia 
feiks margaritas 1 drcunde 
ditme vernawib^atq) cMuf tarib*gemie.£ctaq > 
1 tlnciuiTireapKcr^erpi 
' Iiari«nudladlupanar m 

trabi. Scd Itacfm p pcf gfam 
capilliBfuwmcliueojp^c-pna 
Vcltcrcetatuit ^ngrclliiftaij) 
nirpirudinisloimageliioma) 
rstaibidedaritate inucnitcp 
nullud ie.i poterat afpiCCre. 
Oui ft ati ci celeflH flola cadl' 
dilTima induit. Smocbritlti 
icur?cbalamri inrroiui cuiue 
mater virgo ecur? pater femi 
iuncfcitcur?inirjio:ganamo 
d 11 larfavocibtie car.it Quecii 
amauerocaltafiiaiftcrigcro 
mudafDCiiacceperovlrsofii 
t arnilo fidef ftie fubarauit 
tnc 1 imeTie monilitr? oinauit 
mt.Quemcum. •.ertv.vi. 

aUovifopfecrifili^cjboc 
agifeccTatcualiilendee 
pp\a niiraculriea cottngcre 
noauderetloajfngrcdif 1 cu 
virgineapkcri-Klletvt eam vi cAaxe t fubito I facfe eine nv 
ai6 a diabolo pfocat 9 eft.fi>e 
fect 9 crgoaudie3filnifuu;fic 
Befiictu adlociiciiingentilu' 
ctu 1 pplbs cocurfu vcnit. € c 
cri caufamotisiucjrerct refpo 
dit virgobri. 3lle cur? Volu rt 
tate focere volebatiiie 1 cu po 
ceftarem erercuit S. SMt 
lac er eius cce fufccpf. J:tfan' 
gUieci^oinauirgenasmeaB 
T Oftcditmirjitbcfauroeico 
pabileeqiioeroibife oaturiii 
repronufit. ftftguisinili., 
n". ati, 3pi fiioefpofatacui att 
geli fei ■uiiit iiiiihi pulcbcitudl 
nefoliIuiwmt'racup.f i: £ru 
ctault-an C ufpulctoitudmc 
fol iluna mirarur ipi foli fenio 
fid«.iw.Deu8nf. iri. "Tpfifoli 
fiiofidcipimc tota ceuoQOC 
comitta f*. 5 undamenta. *. 
Hdiuuabiteaoctis ,Z«.vu. 

POftea vero bta agnee vt 
rpi vin" manifeltaretur 
iuuene refufcitaui 1 9 flati 6 lu 
p anan cnes r p; Verii D cii pu 
blice pdicauit. ad cm'voce t« 
ploj: potificcs perrurbari gra 
lummacomcrtierutinpopulo 
fcdifloc;. _ P):erect9anr ratum 
miraculu vidcsne coarr? rir 
ginempdcrettnlhaflbfcellit. 
S5 uicari^ ei* noie afpali" Itay 
ti5<r«tn igne eranan iuflit J^ 
-fa;cc«p9ci"copo:imeo fod 
atueft^faguinieeinoomauii 
gcnae mea9.Cur? mater ¥go eaiPpaterfminawetclu* 
3pi fii ocfpofatacui ageli itn 
uiiirciu" piilcbiitucHne j fol i 
lana mira t. -Cuius. TUttto. vtil 
jrSH^spea imedio flamarrj 
V.'iactalletftaci flame binc 
fltcftillu; rtifefeditifos ppfos 
erurebat i eanullaren* <nxm 
gcb.ir..Tiic afpafiiie ppli fediv 
tione n6 fereTt gutture ci^gla 
diii hnergi precepit.Qua rps 
fi»faguiBf)titurtibo:cplufa} 
fpofafibiiniartrrepfecrauil 
SV^pi mocfpofatacui agelt fcr 
tmi t.-C' nt^pulcbrnudiiTe fol i (u 
it.i mirJi tpnoli llruo fidc ipi 111 
tora iJfuonOc ? ifuno. Ce.rff 
rimca^collurneuciririapidi 
b%i©fi6 rradtdiraurib^mciB 
icminfl bilce m azgar iras. -Ori?. 

»ar«ee*oei5dipi?r.iT. 
jjfofo matirioi ono eilta 
tco cti gaudio fepelieriit eain 
pdtolofuovia numetana vbi 
cu" xpiatii ocurreret a pagaio i 
MatilvHapidati vir euadcrc 
porueft.£me;eiiana at ctfcol 
lectanea ^gofcilTimacu adfe 
plebni ePlWer .-pagano» ? 
ftiSrcr oc pfeeutioe rptanop ar 

gUaibfdeli3pidat3C';fcpltJ 

t tlij [ i tatecoMufcatioef r ful 
gura erienit cp miri er pagaif 
gieriir. vnr) fcn; e vt millue er 
tunccbriltianos ad fepulcbru 
mart/rnm vememee lcderet 
^Opeadojade trcmcdccolc/ 
debidicote.Qiiiapcrfilitim WS wigeitneuafi ihinae bomi 
mi ipior i fpurcittas otaboli \> 
pollutocalle traftui.tMcpfite 
02 l.ibns reioto co:de i totis vi 
rib^ ?cup ifco.OaiajM.Ic oen 
*>. adduccnnir. 311 iau;afir. 

abrirh virgo ncc tcrrore co 
urnt ncc bladimcro fcducf 
tor.8niBcciicni bco cuitodem 
cojpor i8 ma 3 gclii oii 'nxn3n' 
grcil a agncs rurpitudis locii ati 
gclii Ofii ppatti iocir.aiiScncdi 
co re pr oiiunci iefurpi qi g fili 
u5 tiui ijjnis cr liaiiit c e latcre 
mecvi£st9 ta oenris eius a * 
gn?niuc «didior rp?libifpoi3 
? ma tr re ?1 ecrauir.c jbXo fite 
boi^r-Oirginie.v-addufCHK 
5tfi-B[aagne8imcdioHama;ii 
c r p -i i i s t n a i i ib 9 ad o ii 5 o.'n ba t 
tedcpcoiadozadccolcdcpatcz 
iiictiiCikci:pi'cujiiiiuiuiiuiial 
euaii facrikgt tYrim i cariua 
fpurcitwn iiiiaculato caUc trafl 
n < t ccce venio ad tc cjuc amaui 
>c ilfiui cjucm fcmpcr optaui. ■Cbritfitfgo 2.etatuu 

Braavirgfuf. Oaleri^igif. 
ericcuin verfu ? piola. bpm. 
vTTe marrpr pfra biej trfti 
■Opbaletuiiqifaguwrner' 
ceatibicoioa vice[irjaf. ftic 
[e er (enetoif ftl! tottojeiJicto 
ii»di«trnejtJdcclripieijn>o — $Ouatereddidit..'fi ucageto «icteifci Oiuit" fubiirri f ?fefeiB 
nipneepscottuceeinfisnifto encPciratipsHatrffci-aiairpert 
laqnitcrrieidomabiliarfots pjOncqdnio!.'.'-6la*. *.«..* 
eriiotfUiiicras. ■ deltomk* .isnitimartrrttautavirt 
peipevocespeatfjfupplices: V Acetiue nobiugiiebifpa/ 
rifitMt?efl1caro;aw:ad[r^o-n?cogna^btinimiarcbikiii' 
tt«pfi«J3 latibi."p«^tftJt< teTmartj-Tisrpilauretii fcie 
oni.a!to(pe.prel!ctpf«filt9 [ie-ifci(ateinfignisabi6v.jlc 
pltetaborfpiieplletvia» *(- riocpifeopotiteneoiacertro* 
tas plfer aboz cbaritaf. am.* dta r9e.£t q: f pe valcrt* ipecii 
Qro x> noBJ»*. Sacri biti^ r.ici te I igne erat b(S vice tio ofFm 
fclcrntatcbmlicelebrcm^lSuo/ comitfitpdicandi.^peSoofoi 
»ioc.qimcr"r^manyr*icen? et contcmplationi vacabat. 
irranoouictei%ncwtoiepal IbLenitatcj 

maccloqaudcsintolit.^.En). bmlicelebicm^tmotioe.qnam 
'Er Befforjjiefupplicati^ utct^rp^marrvrwccri' tyrano 
/-*- mb^ilfievrqerirtigtare DeuicroSnfisitcvictofcepatma 
itfareosnoeeecognoicimue. celogaudcsifirulit*- perano 
bti vicetit martvne rutjntcr iffif pafftoiefue «cnerado rrii» 
ceiftoe liDcmur. fier.v.' k -'■ pboagclop ciuib 'comittinnfi 
agncKan. £cee qtf ?cupiuiis / S cuisif pfes wriattftM 
viSoq^fpauiiiceneoillifiiitt ■■ mllu ipatoria oiocletfcn « 
ctainccVque tfris pofita tota masmitfioes jfHSos ad facri 
Suotioeoileri.* £>iffu> ^' ficadutdoVveladmorteinvr 
5.abamcm.uulpirit td?pl. rjcvalenaouocaffetafmernti 
TtftSdviceni.«dm«t.Bturi. rxr«tofbtil1ivicett9?valm* 
Curiccicmuduadcjcm^Onm. q?evtviditpfeffcrovktofiuf 
Jn quo pfiura miidi marry r W fit i cacere mitti vt tbi tedic ci 
citvinccti^ Uctte..: Dc^ bo^tncnpoflet feaunupari 
tuo5mi.in.i.;i'X.ra.Scustiit V- Scusvincen 5 rpimartrr. 
ccn? a pucritia fhidiie Ifaru tra ymderefupna dcmctio q libic 
dituflfugnafihi.ptJidctc clcmc ujpmdcbatvasciectioistiitup 
riagcmafcictiactftcaeimmccla -BcmafcicriaclVicMmmcdaru 
ruit&.8iu"sw.ari.Scitaieqt ttv. S^iiateqijoqsiilsjiiieota 
r^imVmeoiacoiaicc fufccpta eoiitarccfulaptavtccspotift' 
Viccspotificisoiltsctcrercquc cie t>t!ise'iercrequcbai.ecrria 
ba&jfc Qfe .u-iieducttruilTct I.tu 

cpB^lcoitavicctPfpcfruendt K. 5 d<x bt&vimfmuo Va lerfi epi fuipflde agaredtf oi/ f uia.Tbeaica ferrew vfgj adl 
«8Ttoflrpianifuni?T 1 p bac irucoftayt^figitevcoololn* 
ftdeutm^pflratifuftinereqcti/ tiTiorapcnerraelycititeiifno 
fefupplirianobievouierie in inc«(cgetrui?rinfo?teprtit rerre.liicpfeB iuflU epj quia Sctis ar viceu? ejreo magia 
faTcniopfectuseratierilfum rfograsagesqinibilmalipa 
mitn vincetui vero in eciilco Kref dcob 7 pfide onidebac. 
Diftctttmcb:isoicti8ttilania< Xiuitavitfitfomibcciva] 
rVsUalert^igitepeirlcuita leriofiiubespffcc^efponfis 
Vfncentuisfpcfruendivicro' iiidtceaggfcliariatibililicbii 
ri80iuiiiitusfnbnlii.3n?fefrt nffimesinivbicura pmifera 
cncoeiraciealacritercucurre Ttucvm^fideqafiim^ref 
rnt. VXatiro naqj felicioree re pofa comicco. \> j;ibi.n .gema 
eecredcbarqlroacriojatpraii frietiapolletfacfupniamoas 
itifnpgliciapio loganimitate igireferiwiceleltifoeiooctii 
ceiullftetticeiCinccmfellioc netnrflcriunooenegaui.tliic 

HXacn vrtununia profa TTiKefeetacvidesii x.v. 
rur>atc-srupplicia.agoii robceratocS 

bentpmiaiceIlapoItfgia.{r pOJebttviceriioecnrreK oir 
itosmfideihrmipflanrja.se et.fllifirrerutVtttcrtivteom 
curioeoeimtficoKlia.Ieda/ qfurjfiirto;mero}:euadaeBo> 
nt^ ad boc iiigiter.GUit ad pe/ loieXm btris vicenti?. Tltbil 
nasalatritcrcucurreriit. rnimtneoefupplicitsvctevi/ 
i-ci- ;; iTato itaqj felidorce ctufatearie,ioib*Videb\ti. Vn 
rceecredebacqjtoacrioiarf/ tnviutcpluspoiTeouroiqor: 
rantfuppltriapia loganimita qjpoffi»ipegto;quee.Xiiciu( 
reccrraflenteuuere.*'Xtifii lurabtdtoacianiejrcculeooc 
uocaonXeuiiaviceri? oirit polit^affariincmticulaiubeE 
btovalerioftiubespffccrc/ s; ^cceiaifrjlirneagoiiocs 
fpofisiudiceaggfdiaiv'. ue pjicipcfltuosfclbalnorpanc 
ba. jf'r7JtibifiucbariiTimeol oTpirionologriamcaminuas 
uini verbicura pmifera.nunc necoanainferaslaudt.^ara* 
cjucKB.pfldcqaHam' rfifacd t n fii.n.fldouuo:mcrj,pfalua 
mBtQ.f*.bneonei. "tlofuifti tortttoiefulrmeda. V^nfurge 
fdet- at pfcfcp btiis ergo t toto malignitatC fpii 5 
.tntii baccarevidebiemeorivture 
*tutcalacriffuHinei'ipnimio pluopolfecjspolTieipcciiuEtM 
nirweqtrabirtPoi^itmimftr; qiiee.-p/arstuff. xe£le*M t — Tbonttigtftfittctt? 
— JcrattctriacofcedcnsnKin 
hieoib^PtRMiturlfgartojiv 
tur vrrtur i ftasellaf . Tlcc ifla 
infenfatopfidifuffiriutfcd fal 
fubtercratesiignefpargitur 
Vt in coiptip fci Tulncrfltuvri' 
dieferainreuueiieflndcribus 
fiSTniaacnuse6boraf.S3int 
tantatcwrneutaimmotusDri 
fjitmluopcrmartcnsi furfiis 
refpicicns orim pjec.ibaf. . 
agnofceotinceri iBituTime cja 
j?cui9noic'fidcUrer.Eicccrtafti. 
^pciibicoronappararflfernar 
»n cdis g tc fecit vtacii ipenis 
*.*ftoicfifi9fccor?cipntio q: 
morocponfooncrecamisnro 
Crisn ddcdus colIccfjo.3pVnt* 

O- 3ncerc p:tncipe "lirc-fs. 
moirifftbumaniffeiierif 
cmuUi.aquonoeperiin^impc 
rrafeduui nobtlauriliu.Tuii ne 
plafmaficat.abalisn 9 utputa' 
uerat,S;ci icpcrbcreer.Q.ui 
te taris rcnitcrat.r>oni9uicte:c 
ipcins. ■ :' Brtisiitn 

eeri^cm^iiicsnpfciacratcoM 
ne »inr oaciao bacten^a tc ba/ 
bit? ftno f! ncg.ida fidc porauit 
pr3noo.?. ... Jncm^itoiefpi 
rit-ajiaarmaoftirerpiigrarifu-' 
m^ercipint^minnstuwt fup 
plina ii mcntiiuV : i Dncgsba 
TSrofuCsim: eni; tpianc re 
lijjiois nof ce" culroics ac Btii'iie 
n b"i pnaneris i fda famulos ct 
tcftes, Cftetnv. ■■ Jftasna cftsieiiaeutw JLec.Vii.'. '. ; 
• - % aciamu»bCc fludiea ae ■ 
\ ' pnimia aiixietate pcne 
ocrTtcieatuffiteut fcctomolli 
fuauiter oeponiTt ibi modicu 
recreat5noui3fupplidGitcrtj 
acriuapunirctur.SedDtJ pK 
fee cogitaret ri nouajinferre 
penarpsvoeauit marrrrefuii 
adglaj. Quo coperto Co:pus 
ef? ad faceradu bemis t auib» 
icaprip:oiectupereo:uii que 
cfl auis vojatlllimaangclfccj 
mfnifteno intepni cuftoditur 
i ill!batum-v amtp[5ecr eco 
Icoleuira ?ieeri?arcpadparibij 
[b raprae rojro :cs fuos pcne p 
Uciiies. fl>orflff eariuficti argue" 
do nd pcni alacnrcr .ppabtir. 
^urrepiduBttatficiciatblctaca 
dcrisfcmmacbinaultro cofce 
dcns.lboia9V Xectio.vui. 
; fritueadboe nlmiuffl 
Si-l raetanuspir.tr. "£utoojt 
necmoxuum (tipabo fttunc 
fccit ctim ac fi nuerct Ugatus 
i maepio pcdere oneratii in%> 
fundumarisoemcrcnvt quii 
terra a feris z auMAofu mi no 
potuitamagnismaris ptfcr 
b^falre; Deuo:a:ef.Quod t fa 
ctum eff.Sed aitretjs mitiiirri 
potTenr ad p:ende redire cou 
pus ipius ad litrfeueblrunV- 
Baet^&ciatbletfluicctiue boj 
rrdo chufne crgafrulo carceris 
pfjlmii Dcc i brmHiiangeteii 
frcqncriii relcnni^IctucDiccbat Quorufdat^aKriB vencrfln fniocugwerismcclultirmbc* 

dotbik-batnrobfeciuicimutce OSm pcabarVna.agnolce Vinte 
taturni.oc|o.*-bfltcr>jO l$\$s tiinitictiHlmeqtiiap.-ocamsno 
BcoflltifiimcirelOiiBtLorcaiio mincftddirerDeccrialhiperi' 
consaiigclicciiicduUita Tiiflui bico.-onapparatafermitiecle', 
reeprocul mfiitiidiiur.Quoruj. fhiA O:wicbo;;c"doclatifus 

ITlcodeveroiitto^e la: carccrisersaftuIoOciatbletaa 
Jwimo Ifcpiilrus folie U' gcloriivene;aiidofoucrjafobiei 
muUtib^viidiofiJitqipm ne qmo-itnulccbaf.alloqaio;-''"; 
timpli^eiitafacnleguatp-aii n.iiiturcrsoLaude8Dcoalrtfli 
nPvidcretbarenaopemcnic mo-jrcfoiiarjrioigaitovcciaa 
Sed.poltea matroite ctiida f.i gcliceiuodulata fuauiras .pctil 
ctitatcplcneinfomnisappa' Oitfuiiditur- £.n#i .atds uir- !>r • 
re^ndeleuat?sdfco>bauu"ca ^T^iltimilesprectofusIe: 
«trafla^bono.tffccfcpult^c, ^tiitavicetiuevcmbutial 
rvXbriftiimlcepciolus lcuita fporercgii?fceJic intrepid?: 
♦inccn^vrrribunolip^rcrogii cui?faliscrcpitait8pco;pu8 
cotitccdriintr.pid'.Oiiucttilii' mirwtie. pjrfimiliaiicjtqj 
creptt.Ki3pcrco;pii9ititnucic pzuiicvernabanifainjuineiii 
fparlribatgrcgprune vcrnaba terbecmanetimotusilleoei 
njrfangiiiiicV.jiirerbcctnact famulucoransrpmifubUme 
imoiusilteoeilamulije oiane erectislumib?.Gliai bo. V.. 
cbriHuinfuHimeercciietumL' Orapronobie.iini.fgrcgiiia 
nib?-Cui?.-Sfia..CbriHt. ; : DeimmfrwncetioeDirietor 
*7~|--eniatccckfioluce pcrfpi metc;ufupp\idisproijjoala> 
^~l eua.OuaficDccoi.vtcadi cntcrfupaitaacfelicisajonc? 
data marty ni curma. ftcgis fui ftan tcr erplcro i.ide" pcioTa rcfo 
fcquesvcftisia/DaCprece pia lutusmmorre cclo tnupbaitS 1 
manyrfcc vmccniuua.3nbne fpiiitt rcddidu. ^&iidictuw 
^icatanifrag:i!ii1ima.£tfijrot«; Or.inovia*©emoriafciful' 
bofte triiipbio faguiucps Xe Fini.adl» aa.os 
Oeri.V Ora pro no. 311 iati.an. ce c& vm* mart.vris.Hd vcs. 

HSiiimp^eicculcolcuitafi I afUipt^--'i CiritOo>..^Bfi 
ccnri^fltQjadpfltibulura/ af vir.it- Xaudate; pueri.1*' 
pmemo:ascariiifictiai<tuctido £redidi,K".'3neonuer.capif. 
adpcnaalacritir.propaMt^' Brasvirqrfmer.vXbriffimi 
3nt;cpidusftact;.^dfiinsi , tiri b?' I3re inavtjT.tf.Ora p;o.iio 
»acbirtavlcrc?feedi(acmflitc[ ^ifiltievkctt^mBitfrad^PJ 


mfiiii tralmifit fpifi. oiutnte ci 

tlcis ciraidat 9 laudes refonat 

hodieaiagtfismgloriatriun 

pbat.^di8.0rjtioTiJ.(De 

monafcituipioi.ad ?p«ron 

ii3pjoutrpsrcquint.3nfrao. 

ctauarctfijlpictiiii." 

flfi.t 6t.PepV'' '' ( ' t ^ ,! "' 9t " e 

m^mpore quobtris Xi. 
fulpidusWturicenfcrC' 
gebat ecdaj gda eeoprimati 
buaregtsnoLe tbcodesefilt? 
virmagnificuo eidtj viro dci 
pout ctlea'? vifedt gra ad cu j 
Euenit-etaibremacctborpl 
tio reccpt 9 iccitfibi igne copi 
ofuaccedi.Zsdcminirlris aii 
bi oeiCtis a eafn flanw rccra ■? 
burir.Jugiaicib"'-iccucci8l'a 
cerdos foie ftgroi criirif manu 
ptraignc erpnmcs tllico cuit' 
MiBaminirAiil.i'' riammarii.pl 
fuacrtinjitglobaa. AtKtn. 
Xioquocptpeinfua bitu 
rica vrbe qucda oiues? 
illuftris fcmina fptcis fcgcm 
borreii ipleuerat niaanu.ac 
cidit poftca oe nocrefurti fce 
leftuscjdaignepiccrotcctum 
oom^rtamisvalidilTimisacce 
dit.QS cii vir fcus circa mcdi 
ajnocte ptumrriiaudiuttciir 
fuperpetiillu^prexicT rogo 
cat iciVfpualtb^ctraidaio nior 
fiamc ne otiffuae tagerct do 
mos reltringutur. Xcc .ni. 

JOnaltenuertajquodda. 
qavirotieaclsyrbeHi CDS moniru?rrrurcratfquo *>gi 
nea racra« DeuoialqjptiiTetcf 
icluferatfemiasnoaeqnada 
ob eaai impentia ignts tatua 
iuafit qna pcne vicinas attirr 
«eba t oomo-J.vbi vir oei facc 
cncitoaccurnffctioiCTucia 
fisnoriamiafubfiftcreipctral 
fet illieoinmcdiorogo aujiti 
mfciis iiirpccolumbeoprn.it 
f i fnbtro tiamc rcrtricte cetc 
ras uoaudetptisercBomos» 
aiiat>ic.a,c«io pnma. 
Y^OYre vnafcefcratusqui 
J tdacclariuviri fo furti 
pmptBarm*a*fregie 
;ilibiiitaccepillctre: 
mcadiribiripatnitexit^ flba 
ne at fco caprl i cu; femultia 
aliis criminib* reii ccneret re 
petc ab cis clabitur i i ptiKii 
"lifeprccepainieciri 
OuecuvirrcusertrabifccifTj 
eraninw ad patria folu" remi' 
fitincolumf. lccrto-U- 

an gdalentta fci potifirfs 
eoutito ipnfupbie amat^ 
ad pr ia3 fua i tcr arnptes pgc 
vell;lfatiiipoitmecec 9 emci 
lur.in(cStreuerfuS7cppvo 
liitare viri 6i rcccffifftb nbt t 
uctlTeCi edidic ad eufe reducl 
tmrncnlcfcgcnrtrTgeftanar 
raevcniapctiitiflnorcitpoci 
fcrvifiictbcisne"rmiitcs. or. 

QUidarufticiieaeceptain 
manufua fecuri YfiiiKV 
pfwriopolImtrcfurrecBoms ziikediescuMlicoTeewi&a-fitlplm.aiMpofteaKqttwe 
fcefa manueute ficcataz ner iugiterenmdarctitulripiiai 
liiercfirictfsmanuearijitfa/ variiecaruereifirinitatib^ 
criiega.S5Vircpenteaddei "jQOfibecetiaiOnviccqua 
.ppcrat fcm reatuj coiittren» Sr dam cerue facerdoralW 
«fupleiveiiiasla^irasccnri velperaeoccanrarerrepenre 
nuofeameinparecrcfihui.il flammacelemeilipadisillr? 
ma»")JmnarccepitfanitatC5- foiuentum fcfcendeng cun/ 
Siaifcaruentire»ipiufi«a. crieintuentitwolumenmira' 
ernrteerpofinocilii'' micc. biiite^ie&uitquodvfmDcin 
3noctauia fa fwlficii omma cepsperlonguuirempueful 

: 

cpnifc.il PupIicatur.Xecrio.i. cvodeveroteporequiclij 

I«frurpoRqlbeat'pater O maurin^noieapueritia 
rulpicreirbocniridor>if/ ceear^uadfcivirifepulcbni 
Ceuitripcraruccorpf ci"pci alioducepuciiirpFaroliquo:e 
©fiimadbafiucaqiiajpefiimo fcolirifrreoculfslumeuquod 
coltrarcratnifuvbnmncmi/ oiuamiicaErecuperauttzcIa 
ro oeco?c iocet bnmut?. X. iu re videns od ,pp;ia rcmeauit 

aamqjcoyf cj^illatttjiit Cv jEidcbomoquida t«viL 
fcprcbrofmlTjplebsvni/ " que;ncquamfpu"sitani/ 
nerfa paltwie abfce ria vijr fu uafera t vt licet ferreie eetvit 
ftinerevalesvlrra bumanu; culie viaus quofaiqjatttnge 
moduqnenoaiuifcrantf;p>e jctlacerab.itaoiicdecimniili 
mt ferat i pauimetuj pioltra ti bue ad fepulcbru; fanctt viri 
mirabtliterDeflebant.l«c.m. viraduciiriisjfacto liquo» 

0anctu»autpontiferfuis perfofueillieoabeoacccriin? 
latere non oin paffue efl abceiTtr dcmon.ru. a*c vhi. 
led eis Ita icpeutevanie ifiiv f\ tndaviretilDCbJiitrfa 
miratibuefalutemreddendo ^^-ciovroicjfuaflbiniiido 
fe*diditeep;efetc;vtquafT fpuaircpEaitavtiaquamin 
fldiumencelitneolienfuniec igiicjfepcfc.piceret ardcnti 
miiltiscniicarlbue?vicfeimi fideantcoictifcilimma addu 
merabilee adeumpopulico/ cta .piatquemoroeuioncfti 
fluerent. X.ecno qiiarm. garoctivirofiioalamrncme 

H^rturinteaq*amiufltrifi adoomiiiediitouane. l< e.ur. 
lapasqueaittcfepiilebni ft~\£aurel\ani8etiarmibuB 
brivlnfufpcditurfeineloleo ^gdarcligiofuequcjrew — ccap&t bctofdafedaiieYM Ic/ 
iMaadvenerada,paibuit ati 
ititis memtoa.Qui mor vcu> 
quo;efcop.unt 9 eftcarne:fufl5 
icntc vcpumuiirat oei gfa 
iiiretc.^n vigiUa couerflotus 
fct pauli.ad vefnas. ari. 3* ' 
cra recefetes. - -IMr diis 
^vaul- adbucfpira» mina 
jtrrnzcedie ioifctpulosorii 
obiifip:icipefjcerdoni7pe' 
tiitab eo epiftolas I oamafcn 
ad fjmagogas vt ficiuosinue 
nilTetbui^vievirofac muefg 
Vriictosperducer3tbiejl5.._y 
rf^asn^rcuBpauI^Ttis clccrto 
n is vcrc o igjie e" $ ttsi feo uduo 
Quismcrwrrbionusouodeci' 
imipeflidcre. v.3rpoPc celo 
"porat''?iterr3#ftr.i['Vri'ii-' 
tutoiecnecr? evas clectfoiiie. 
Quii. bv.<iu!tctcdit. '. 311 
cesterra. a n..4nateoplacuitci 
gmcfesreganircr wro mris 
mcctvocauitBgfaifiiafi rc 
nelarermmefiluifmUn gctib^ 
co tiuo no acgcEi car 1 1 i 7 fi gu i ni 
iiceabiiaditccirbrcfirieosgpo 
ftolcs. -'iliasnificji. 
■y^euscivniuerfijmiidiibti 
VJpamt apoftoli pdicatioe 
tocuilh ■ anobio qtiefiinr? vr 
qui ev? bodie coner fionc. coli ' 
m? per adte erepla 'grastt 
«miir.pcr.CciiA--..; '.-; :':(!,-.■ 
oi per anopboni *fidj 7 ora 
itone vrfuwi Jilia menuBu r 
(eai.an3iccfi?cTem9rirr ; sTia7bono:eeo3oalrf*rd. 
/l^rtFHS tui ptecriacqjpcl 
\L2nficisitos oiieqs iteruc 
ttogtbfacornendetvrqrJnfCs 
aciib^nbmereniurerSpcibus 
afTeqtiamur."f>er 0113,34 coin 
pleronrj p:o vt tcpus requirft 
■snficeiTtfeiiin 

t i ooceda» oes gcn 
teavaselectioniscoiiertitpii 
ulii. rjenite. £t'na rpi. 
ttota bic q> verfus cj futit poS 
aiit.oeitijciiiriiiooicriTar (ini 
topfjlmoante.fuaa aris.aiiK 
QuioparusepctroiapratiToB 
afuoc^mlbiintcrgctcfi^co/ 
gnoBcrnntgfaj q »ata cft mibi 
arpotnio. V'.(Quimc rcgrcffaj 
uft ex rtcro manris mccr uoca 
uit psfirua^pit.<'cHeftar- f aii 
Scioeuicredfdt ctcerr? tu qa 
potcscocpofitiimciifcruarci 

■"tuder.>Dcfliq!re 
pofita e mibi coroa iuftitic. w„ 
Biidtca. : .fliibivtucxpsex 
nroiilucp glari rii cpotj icruee 
Dfiiiiiciicfurpi. l ■pjcrqncm 
nnbi iniidus trucititus i t ego 
miidOi' .6rBct9.\-3nMJ»X.C 
■r^Qdte,iii lecrioneocflct* 
J Zbueaplbybocnticiatiie; 
Vbi pjiil^apliio cr perfecutw 
ncrpianopattuciatoifacMse 
rpXpercucienseumrjerfa/ 
nansoecidene 7 viulficas.iv 
Qui or>3t? c pctro in apfatu op 
fltuse?mibiiiergetes..£ico/ 
snenerfitgffliPeiqnccflta cft f<,iri^faei*fcpcrimcmfinet. VAfcBjMitSwmetm 
^twiwucriii. rtjrpJaadwtpMiwuiBio 

Otdfueasnufiabpis f« ca$.bocinpauloiplecimielt, 
aamictiupie.-Jtacnic qaiaoetUoDicrumerat. 
ratinpd.irjppb«Lacuiacot> r v TUpofiraemujfcc^ioW 
pftarcbabridiccrctfiuoeuiof ricqua rcddct nnbiOns-^niBB 
prites ta«ce i futura.pfpitics oic uiffus fbdex* Snocui rrc 
pdietricratqcSipaulo adgt* didiTccrtiirfucjipotcscecpo 
tc BoiiuccttamcccrtauicorTiiJ fitiimciircruarc.3iiillu.xci'. 
prumamndcrcru3ui-30"^rc -*- asMflCrtaiiWillu 
politacmibicoronaiufNtic.v ..I.mjcrapirtc-zadvcipae 
«faSiffiidqiSfiitsfacPime fcaeoiuidcKiuac^wfpcpo 
«aoianofuindcocp. Xtni. ficafut/pco.3criPicet.prrr8 
r v-Rataiitpaulii6riC!itipc pietp^wuiaVtefcaeaiidite 
O. teltaf dc tribu brmnniin rapto.vvv sva oci Imd qt> lu. 
■Cit at Mcob twdicct filio» fuof ft gra rftffl i mc vatua no tuit 15 
«veifllT.! « i-rginmcmaiwr,-..' Q»iopaP 

miaitriiliobciamilup^apar e pctrciaplatuopiit- cr nuoi 
: i ■: rert^ffi q; int erscrco.fr grj.JUcno.M 
poreo eocpolirii mcii fcruarc i n» cph«5 a 

fllrioieiuftnc ludcr. -Rcpcii "v\rn ibar 

ia c Tuibicoroaiuftiiiecmi rcd vtvbicun? inuemrct rpianos 
dctimbioue- acfaccrdotcsattr.ibactiad 

ZucBvaaelectioief^paulca duccretvtiquepiimcndo». 
poftolcpdicato^ltarisivmucr ^Sauctcpoulcflpoftolcpdica 
lomudo.Vl^crqucoesgetes tQlvitattHOOclozseriu.lnter 
cosnoncriitgifli oci.w.'Oce ccdcpiiobisadocngrccUsir. 
C£..m/SKi«n9lcu&panl?case V. lucsvaSelcrtioio-; p4l«' 
fcctioic vc dicme C rjRficaduS q ' tol vlr «i».7iiter«&^< : . \)i i f J. 
TmcruittblonriDuoicimupor,,, SaulnS.i7pauIuomfl5n' 
fidere.V- 1nrc 5 ciicratioecnTc pdicaioiabec?tortaius pualc 
demfiliusbeiaifcdcniatella fccbflt??lis 
tle fuc. f r audi S* o> fted.- ? .qt bicc rpe Hir- dci- . 
Bonuccn.niicaMi-Uu.infu-Mii Couftiebiimii'. Ikiuagiiito 
mauifiJclcmaui. , Bc rell^ dorcucl-tionucTto.utmeoa 
rcponraciiiibicoronaliiftiiic. i'Vmil>iftmiur 1 eariu.sa'5cliifl 
'pgjExmiiieojn.yXmvKe fr*a»c c.iiie<clapbi5ct,r ptcr — ijrJteWvm rosfldi«i aufcrref few&ieCchikifxicfua.prt*- r 
flmeiaiiinibibnsinfftcit tibi plteriied'' 1 poltea rcr^c^i-vi 
paalc gfa ifsa.: TlK-riitirmi us pctiacd d pofleafan ad^lta ... 
iaiepcrfiaLrV.r>nerc.c .iti. cocntateefrcscbarifViripTpc 
ITfrvsiSccfuefiircinclUpida m^qiinpco^sfmiv^itastui 
roffu tcr naufrasiii proLia rpo medicu beju? illii v\ cjii veir. 
Bi'ioA.noacrRieinffudiima VOc5eiii11of(;pCc:ci"adpnt.S 
rilfui^ Onsrcira,',' Tlim.is ■{."eicfccnr? pucrficue fci pau 

Ibatraul-Tpirassbav liapfi.Qibodicctperfecutorc 
ncUaccrJe bic mae rapi effeer?c ■c.afclectioLa.v.-Siaui" 
csTIJsqiiLdpfd.U^cflcpba-? ageli atctnctat arebiigcli * col' 

pm^ntartfr^pnofc rpi etude U111d.itmcci19fiiiu5rjei.Qu1* 
li^arjratlapidatib^vtriafiif skiiaty.XtUbremfsJZt&t 
ficerct fi ttii manib' upidaret u;.i' aiimiciaucriiujfl lau,aS 
fy.arpc.oecciODOcac^itcrra' r^ulefaulcquldmcpfcquc 
;pftrat ? crpfceuto:e crtectuoe ^^friS-^ccflPticiesonilcluiJ 
«aodccctoiciplneofli' iabo/ cjucrupfequcnetiurii ccibi co 
rdomulrolati^uitcrocsi-bib - ! rrafhmulucarcitrorc..;rt.Saul9 
gra; fcmutauir.atcp bocrr 11135 atrri-mcsaclrupcsDixirad ic 
cnJgclicdfu.ipduantc^plcuir. fu.oitccjdmcvicifaecrcait aiit 
% Jntft aplofl vocaiiocnoutH'; Dfis ad cii fnrgee igrcckrc ciui 
m^pdicanoucpiim^nom eb:i iarczDiccfrioic;dieopo"tcatfa 
mnwlia?s«iummainfcaauit cere*itiC13dcBiianiaiqrcfaii 
populiff. 8103. Xcc.viii uiccceenioratq:<caSc!ecEiois 
rr-f T enieet itioiu; lapida c mibi vt po:tet nome" mcii co 
, VX iih maib" ipcoiu> lapi/ ra getibus ^rc^ib^i ftliis ifra 
datiuveltimer.i feruabat ma cl.itt.SanlcfraicrtinsmifitiS 
^isfeuiciisoiimcsadiuiiado icf?aapEiiittibituiaqucieba3 
^ftiis manibils lapidando. iituidcastiplearisfpu^co.Hv 
^•aMbiviocrcipsc-Jmonlu liisrcuLispaulusiulynasosaf 
cru.Bloriariincoportcrm cru pdicabytiuicisieltiaffirmaris 
CcOiiiineik-fi)r|3i,v'iicrquci q:bicc'ri>G, l; u>. Sauluo,,^. 
mibi niiidus eniCifir? c ct cgo £ rultei av. >.Sitmiciaucriit,.iii. 
inudo.fi Lorian'. Xcc .n: fclclwm^pucrlionefcipauli 
CJdiufm^qiiom.tncrapu apriq:bodieerEfccuro:ccffe' 
ItVirJan^ql; advcffu DUUaat crus cuas cLccrionie idrtgaa'' 
cfcas-UocetpiDceio.pftrac? dctasdiarc^ktJrur arcbagdi 
«zaccipieeSfuB iterdcu"3 ia zamutat incclis filiuj oci. f?. BMeA ofo»ts.asenit 4etaurt auUam &ina«we 

napiecri.adbcsaa.an.oelau Hriiisfurividitpigiieeofuma 

mWadtCTd3.4:apH«iiUl8 «.«ItaticirpcrgetattfaBcm. 

idbHcfpfrana. *. -j. v. d; :■■. "■. Iticie Tme ,pdito;ie accufatf 

.. ■ ■.■ . ■ 

BJHuefrafonsmiutmcfty pioconfaleadDeumblafptje' 
fuegapparuittibiiwaq inaiidikumliippliriisatroal 
vnikbasvtvideastipIeaK flmiaccsiror. iecrioreftia. 
fonlaao. UmcBportbec.pWuilfe' 

aulii3aiitemuI»n)astB rasatroceeiisncs*."!"»! 
"fouaiefccbaticoftdepat fecrintarct mmaref oirit fac • 
iudeoogiwbttabantDamafci zqi cogitaa ga ociogefimii 
aflirmauequiabiccrtrpa- umgredio^anncrauoOTcr 
SaUicfau. rurr>»« oeofemiuiideoajfloeonulla 
Xaudarepneri. <redi' teii?poterofeparari.QuoDi' 
<ii. 3nco. Diiep». cwiignem.piafvbiverarpi 

Sautosadbucvv-fclctwm? Jxiftiafact^fpmoofdiditglo/ 
■eruitetcc. jfitoejf. riofu. ^nconftflo 

fgoemiaodibojTKpuomec ne.lnvisiliajdvcftgtp*.!! 
rcielimoieiiiftaibonucertame" £cct 

(ertauicorfucofiimaiifnoefer facerdoti. 5ce iultane. 
caiti uipefl' mibi co:oita wftitic 3fte cofeuo;. Oia & nobfai 
quaWdetmibtoiJsinilluOie 3fte cogttO. toagnffi*,' 
iuft9iudcr.p-rf?3g..Ofovt.» ^«eraoiaw 
eictipolicarpiepit marr.r. epipmofotK^iccs Ow 
"bic e vetC £us q eccXe tuebtm lulil 

CTiaTbotto. ■Jnfi.r. : ' /nunurabilC-tribmrtioo' 

POiicarp^btitoanieapo aoie^eede.pptttfvibncapiS 
ftolioifcipul97abeoec tepiuimereamurfepbabcre 
deflc fmimeep303dtnat?w inrercc 
ertiniepi-udetierobuflitRCon >+ ;uliaii?romatia$encroti 
filittoti?9fieprmcepofuerat S Mre danffiinniiiguafa/ 
-Cicvideecpivrbefuaoeerpi ciid^ifidiofcirpiictaccinctua 
«ninecarenfpanioneruaoitre adoellruedoserrores?Deo' 
reflateb:apcttitvbiPienoctu nuKoctilctdasvantfareead 
ttiploiabat oci aunliiivtfoi vrbe^cenontaiiicamvbieuin 
cio;ciTctinpciiii. fupernn pieraspninumew 

zl jc% tn«w aiioj copicfe* iwierat epifccpii intrepidu* ^..edqap^icatio^ejb^di 
•*- 'inercdtilis vcrtebatifc.. 
dalri i Derifii tinMtulop tame 
porctiafddebatatteroso,uos 
art audieda veritat; via verer 
nus erro: cffcceratfaltidiofos 
"\~\ £rnian9enIfuipol:i". 
-Jcr tificis tatasrps opabai: 
Virtutes vc verbo Dcmocs fu 
gnrciaictiff;laguctib9ope5 
criicts medicaie largiret i tan 
tucpreceptacorpo;: fanitace 
lUuiuattvetbofidcicu^faUire 
redibatauimarmn 
/^XImiemuIriadfidepuer 
V.,Xterer videe bnlfiulia^tp 
agtiauifiiDe logecupcnuria 
iio modica afpo:rarcnrpre.rit 
adlociit]iii;da,ppci}i!C;iptii5 
crcdtdit 7 baculo fuom dura 
teuurer>emro - cucrt vidcnb? 
fosfubitocnipttvuiacmmr? 
«j oei potetia i bcati vin mcri 
tujfcmper demoftrat. ' i.v, 

m:U nc cj adbuc >vCt lll t a t i o 
Detiueb.ifernMead pc 
dea fciiuliai pciIbiitora"tcfe 
fee fidei facrnmctc iiciari. t\6 
priccpscitjtiaii(fcfo;nomic 
audicsf.ictiip6tificeadfevc 
nircfoppliatei:o;at.ado,uf5 
virfaa^veuiesanreiauiiae* 
ceciiilluiauit.Deidcp.'ictpcni 
bapti^auit i vitc eterne eum 
pamcipem fccit. Xecno vi, 

Po:;oicjdeci!iintefi!iiij 
anailafij nobha vtrf refu motitte.^cfdcfilun 
irienam«n»fiirata 
uita fijnert.Seaucti cm is 
porecuoiocefifuavifitaftflli 
ujiouiniamrnagniftci vung 
i .i magnacomitate carcrua b/ 
ferebafadrumulu ffnfcitauit 
("v 2imqj'beat?iulia^<viu 
\J ir'pene roti^^uicie fue 
ppros ad rpj coucrtillet eccle 
fiafqj magmficas i virosec 
clefialficosozdiaflef app^opi 
quitevocatoisfiieciecnclc/ 
ns plebifqjcoi cofilio fede fibt 
aDeo?medatafctoDclea.auit 
tirubio a fibi ab vrbe roma 
ocflinat^merarcomes.T-.vfi» 
Xoriofilli*igif paftor co 
figna ro fic fuccclfoe ou i 
b^qflrponciiricrateidtco' 
mcdatCimcfaaoeogfaeagcs 
ocuIisacmanib^iccIulenaK 
let? z alacer beatf nteri t( Dita 
tiireddiditDeofi/m. Xeccir. 
■%— Xtiusfactivirifpm oile 
4- * aiirun?cr?iaDictusp;i 
cepe PcrTefo: liccr abfceo cus 
i mcfa tiicfcdcret ocnlis vidit 
iteliectualib^.Ouipfcllicuto 
tapcneciiiitatevbi pciofuco 
pnsiacebat veiiicead _pp:ii 
Deculenitvi'bcvbiciibono:i' 
ficenofinemanma iniraculo 
ru5copiafepeliefr.iioftvefj> 
asfctiiiiliatfit memcaiaagnc 
tiefdSo-otjc Staebtaagne» 
vtftipra.in fdfo eiufdem.*, 
£>ifiifaeflsraria. Jprar» ".- £9i}nc.8atuiabte agrie' 
X-ytiamartjns tne folcnica v^ii»iimnj.| ,nlut iuwbw . j^ 

tel(tnnca6Paq9Vtquavcnc -„*-,r>Ai 

raiiwon.rioetia pie pucr rueqsonelctiHi 

cionisrequamurereplo.iJer mijfclforiistmatqjpoti 

ficiffiilpicilfcueiiiioctuaiufil 

acmiirpofu". 3cfuco;ona. tercomcderqrovrque vene 

Eiif ram^cfiicioipr^fulfraglofuo 

ccdcame lcuemuropcjco.-pcr. 

Eirrufaellgrailabiia. .cat>isifr.ilpiciu»copo 

BSiiiifparenteo rancre inerofeuer acqtameori 

oBncKpcroctooieaaOi und'aparciib'trad.ilialib« 

duiepnoctatioib»liiqeiea ad ltuiii»ibned».Qiiepqlicaco 

fcpulctaei?ulcjila(lcividefl erructit r earnat»f»ufcto noB 

midionoctiafiEtiocrcercitii eraciaiutclc(ia[if(im_.! 

wrcamiaoc»anrqterr!ci teisffl l»l»l 

dibu.indtirr. f?,'TZ 

Srceo» prcribarinrcjs ctiam fcqcupiea rmltulic fcapl.be- 

vidcruiirbearaaoiirre5fiiuul acitimnmarnmiiuromcevrc. 

Kllefulscte". tricepmvtepooctriraajfaii 

rciiemiBce rtiturecniditu«cicvimiccir. 

ecitaacrdvidercr pare vircutcpticcretimelrV... .m 

rV«ei'Huporc5 meniis Ufltaqi facitffimi vtrf 

icurrenitfedbtaacfnco rc }•>"> <"■*«• 

«ittdcrcaavirwnesillaop» tufapbcnomlaudaMiivint 

riipe,radiifiaefvtcoa?foita viraqiitlf ar$opamaa.iiuica 

vSatbtaa/ ,ocfcripfitvtad 

.Mcaete.icnj. 

feqrjaudereniibiqa cnmbiio fctuepaifnlpe.u8 ifcc. 

oir/li.ci..as fedc. acccr... c=t mcditaiiocatojpd cot o allj 

ruinctaiceli.qsifrirpofitato »"I«*'S ftS 

ea metts itctioe oilcn.a bta vrta.ppr o oefola a 01 eiart 

rictifinrrafiit. 2ICDCU5 t.tc.iior cliicor laicoyajvna 

nctisp it. rpi circrffulpiciiimfeucrumeiia 

«,-., tiicffeoisnifrimu;. . 

"" Mniptoitaqicpatualc; 

S#ftl«ftSi?rS &e«crie 8 piitn.e m, 


poflibilitatie «lolucrc:! filma 
cnibono;e fiima Hli erat buili 
tas.Ti6emamabatDaiiaref; 
emedare pori? atqj co;: igeie. 

ITlteaciipetagia r.vi. 
na fmerfitae torapene a 
filiaoccupafret.iilebnKiiilri 
ctffeuer 9 t germa nus a tiflio • 
doicriepsmagneauawitarif 
rictitatifip vijiilluc tr3lfrcia 
teecota bercfiilla nofine ma/ 
Snismiracliocmrpaiiit. 

POftea vo feeies ifte btus 
fulpidus iriunijs mtiifoj 
paffiomb^mebrafuaoebilira 
rimfcercraecriicesqa ,prp» 
amoreiijfjitcr infiio cwpore 
sepoxabat os furippcnio a* 
aaatt filenrio. xeetioocraua. 
£^£iebarcni5uirfcriegare 
^Tlsnnceloprijpatir^vio 
leti arripioti[[ud.D.ui enim a 
SmoCatqsopeqtUnuak oiat 
taqjacibtarioxiieabftinet vt' 
elcnteradrgnacclo^cofcMt 
yufceffir ac a fclo venca. 
yjbiftuftte fulpicr? feucr? 
tpiarto calendafl februarijiu 
pfellioncbonaoiebiiaplenue 
atqjfaairate?permulraetrt 
bulationce ejrpurjTat^fpa oco 
KddUfcgbswfti 
luricoipue i eccla; brilfimt vr 
finipiimieiufiJbreuriceniiita 
tiaepiregefcit. >-i; -<i. ^. % tis isfwbrigidc^sinie pcr 


virfciCoameaplWeuan 
gelifte pifciputue vir in oibus 
apucusfeerid? poft aplj petrti 
adocene pfuitecdeeps."f>ic 
oi adbucect neopbifqrj enc 
nouoad rpifideconuerfuf ad 
bta^X-gtnemariavocadoca? 
jcpifera icripftr v c eiii rpi ftde 
ceraorf facet.Que ct ffcribeo 
Bic:3gnarit>ilccte? pdiidpfc 
qoe icfn.tpo aioane audffti 
vera fiit illa crcdaf z rptaicar C 
votri firmif tcneaemec rercac 
tcpfecutidisaurtcrita8L.it 

OHttiip diu pro pacefScte 
cccfe Drib fiippltcaflct 110 
(lii fed fiior picu!» nine» trata 
noipatorit>evicto:iafara^ i 
oaaipariocbia>tiTcredeuuti 
imo;"terpianifloib9commari 
obula vltro prejrit quej vtvi 
dit traian' oir it.Gui ee tu ca 
codemon q pcepta nfti p tenis 
TaliiepfLiadesvrmalepeant 
Jijiiaa* rcfpodit.Tiemo tbeo 
forusboceq xpminpcctojc 
beccacodemonefdc ocmonc 
maluvocarct)etier.(ru.E.m. 
trr<t IXnc iuflir fmperatoj eii 
IJ ; ferro uietiia oeccmiltti/ 
bue CTiideliffiiriisrornaduci. 
£t cuj ibidc cosatn fenatn t do 
lie facrificare nolet feciteurr» 
fuftibue cefuj vmculie (acera 
tiioLinf$ laptdibus vlhcrib? 
eius ofricarjsnBdispedibiie fupcarlxmcsardctcsftarei 
abiilarefaleipfacctoplagas 
ei^gfiidi-f t ai itcr tormeta ? 
ftacw:[>manerctteaccii iter 
ouos leones iactan q eu catuj 
modogfocauerut carnee «9 
no tagetcs vt relige ipiue tut 
aoeflaromaoni linvigilia cipiii, biviccijie. Xccupn eXceegomitto Sgelri nie 
N ■; : pparabit vj. t aiitefa 
deineJiftariveietai.i replii 
fcrrifiiiipriarojcjii^voeqririe 
jigcPrdrWiriciuevoevlrie 
^aaz unaculata Vfiini 
iliprofavtlirpr.iu. 

Qllod cboiufivatii v& ' 
nerandus oli; fpii fancto 
cecinit repief in oei factii gei 
mceconmitcemaria.1' ecS 
ujcelioiimqiterrelJgo pcep 
pepenttpwgoatcnpolt P."i 
meniitmanereiuiolatjj.: ue 
fcnenulhtefrmedinvinism 
Domofiipfitom gauifue boc 
qo" optatiimeniit viore Imni 
nejrpmA" ulibesvotiepeti 
mue precatu rcgie eterni gci 
mrtauctoclaraojiccirirnites 
olpmpiregnapetilll;^ itoo 
moDCcue-iporcftasfirfaius 
perpee fit bonoi pbennfs:g 
poli fumma reiidec in arcctn 
nue«viiii6.amen, * 'OhttitemnrprocoDiio. fSaj 
mmninucouospulloecoluba 
ni.ifi.tiiinduccrefpucruierii 
pazentcs eiuf acccpir cii frmea 
mvJnaciiKiifTbctifdirirdciJi 
diccs.niic oimittie Oric fenm ru 
uuminpace.c*.rf>. oro. 
f_y XaudicjsDiicpIeberua: 
" ?cj,ertrifccusanuaDeuo 
tioetribuisvencrari iterius 
alieggfctuelucepcede--- 3 -^ 
r, l '-oMi..jiiail'av 1 i.tf3iferc 
fccridu tcp^.iui.iw. 1 «picnlii. 
ru i noBJ^apfe vnigeinw 
ft tuffodinos Domine. 
TluncDimitrie Domic fcruum 
tuiiirjpacccjuiavidcronroculi 
metTalutareniii, 1 llucPimn 
Hd mstutinas uiuitnroniim. 

&itaro;M"il".^aiidc"rlcrarefyo 
occnrrco Dco tuoj* IJeite.f* 

Qvc (ra potb^etbcraeo 
liit ■.idor.it pdicat :tna re 
getemacbiiiaclauftrri marie 
baiul.it. ui liia fol 1 oia ofcr 
uiuc per tpa pfufa celi grage' 
lUcpuellevifceraJ3 tamare 
muiierecuiuefupcrntie arti/ 
fcrmiidtipugillo^cinee vcrt 
cnsfubarcadauiiis eff 8 tai 
celi iuino fectida fco fpri Defirf 
ratusgcribfaii^p.aliiri fufus 
$3& ta tibi Di^ti pf mo rtocaii 
Scarus ventcr g te poitauit i v 
beraqtclacraucriitDit;iffl[mi 
roremudi allajv OricBneni. 
(41. Hirgowrbococepirrirgo pcrmanflvtjgopepcriiregcm lerttprccobiioparrurrariim: 
rcSu.pcicUcn.irrat.-.nTlcfti autduospullos.coiubap.Sicur 
esmatcrtirgovmipcpcrirn, fcnptujcftmlcgccionitnij !r 
ncoo[o:claLuaro:e"fccu[oiuip; ( ^Xiebateiumcpbeari ocu 
regc agclo? fola vugo lacrobai Z I M qui cbrift nm viderunt 
vbcraocccloplco.fe&riietcr Tnincingtdimitteferuumru 
*.Obtu[enitproeoDiio. ;i_ .,. uminpace;videiuftum velu 
•j^oinoeraribicrufalecui ticorporeacariitemoleindii 
J 'nomrpmeo7iftebomo fbinveile oilfoluiut iiicipiat 
itinW nimwai? erpectans eflcctirpooifroltttemjeteffe 
?rolacioiKifrael.Tlorolu;nb cirjrpoviuere nielius eft. 
agelts^ppbctisacpaftoribS 1 ■. jObtulenit^eopnoparror 
5g«ib f5etafenio:ib fl 7iuirif turiiauiauospullos colribaru* 
finatioDnlaci'cpitteftimoiti3 Sicurfmptriciii iwrcom. 
TUoisctasfvrerqjferus t Tjoftcpi P kiifiit»icspiirsario 
lietuujqj minida fiite aftruiir iiisci^tule.-ufilliiiiibiciTmvt 
R-adornarbaiamtifuuTroii? flHVrctciifiio.SkutlmpiHm. 
Iufopercsecbnmi.aiiei*ffO 3n fcradoiwc.aTT Sanctai i 
pcepir vgopeperir vgo poft p maeulara *ffinitasgbus re lou 
tiiquegeuirodorauir. 3uduc dibiiffcflcrancfiio;c|;qitc'cel( 
re Tcltiineio glo:ic tuc cinirae tapcrcnopotcrat roo grcmio 
fancra.Qaem. x«tio.h. Ptulifti. ■-«nictotiit. ,£, Uir 
<yY3rgogciic3cfteriligpa <wflm7toftfijmafti?loicfi 
VJ.nt:mutuslogtur;belifa fpitftofeciidotaiciiabilitermil 
ret,ppbftat:magusadorat; diiswriuftBiictoie. neuenf 
Vtero iclufus etultat : Vidua toaria itacra vnrgo Deii no 
pnretur:iuftus crpeetar.. £1 bisgcuitrcncrisidutiimebriff 
bciieiiHtnscj.'jici fuafj popu quilactarcmeruiroesipmado 
ligramrcqmrcbatcupicsiiie rcm^quiuciutfaluare. Sun 
Viiicuirscorporeefra^ilitar! damrrn. ft.ol"penfiiaccepirr r - 
abfolinfcderpccraurviderc mc6afpufco:?lo?irus1cm6te 
promifium « -i>ofraj iplcti tiifi vlderct cbrimi ftrii, 
liiiDicspursatioisciusrecun f -> £dqiiivulrrjiinitrf veni 
dnmicgcm mof li tulcnii illii : 1 etuitcmplinn venfat in 
iiibicrufalcmurfifrcrcnteiim bieTufalcmcrpectetcbriiiu? 
&iio.Situri"i:riptuciIe5coiii. oominiaccipiatinmtimbue^ 
q: oc" malculiniiadHperiiiis uul biun oci complectatur quib^ 
iiircmbiiovocabiriir.^ Obtu damfidetfuebnjcbiifruneoi mitrarurwnovidcatmojtc? « £diduarftpucri5icluec«f 
gvrdemvicavidcevbcrein etfaccepirciiiYmcoivlnasfii 
oeagfasoriignatioiiesDirTii asTtencdiiirDeiHDijcir.Tliic 
faj i propbetiain ineredulis BfimttieDfkfcrunruiimpacc* 
ncnnegatameiTeiultiff. v&fcipicsfvmcopncriirma 

& Svmeo iuftuB i timojflt^ejr nib^cKlamawr otce"e.Tlnnc M 
pecrasredcpnoncilracKfpBe , ■ ■ -;:."■■; '?virgoocige 
lcuscrMico.i-. Rrifil accc pflta mrrirqueroruenotapiicibia 
ipii fco no cilbs fe mcitc nrji * i i rua fc clani ir uiiccra facrue bo 
dcrer cbriftu eni.-€r fpde.1. . » vcra fidco gciti purgamt,crimi 

«£cefrroe6#ptetariniu namudi-iribivgimwfuiioiatai 
riarrefurrectionepiioy inanet. &irarr.i. i>irgo 
VeniiTe oris iefii cbriihi vt iu / marcr lidclil Yfi ncrbu gcun iti 
ftorrmiquoni tnerita oifcer cartiflrnvgomalit-i poft prurri 
,nat:inforaqTitateracroiii iw qua laudarcl c*s Picirnus bndi 
tSr"r>ufiuii%uifuppiiciatiifcc ctafDinmulicJib^.Dnsrcc 
natautpjfinia. ^tma redcptosis marcr 4 

ipi^aiiimaptrafibirgladiliff. pciuiaeetipeitamanco-ifteUa 
rV Rnliiaceepirfymeoafpufi marilfucnirrccadctilurgerc9 
aonvifppiemoMcmfipii^it» curatpproruqgenpnti.namr* 
i-cripmt>rii.-:bndijilDenirji miraieiuulflemgemtorcivgo 
iit.nucoimiiiiBl"erui)tunipa priueacpcnm9gab2ietu»ar» 
ee qi v ider t octi mci 1'otatare to orc fumcf illud oue pcco^mifer 
njDne.v.<iuduccretpucnite rc. ■■■ -Catate.ii.-accipicafr' 
luparetC9cr?Ytfaceretfct>5? mtopi 
fucrudinclcgisyco-iipeaccep ogeebndmtDris. SO}tm 
cuif[nflofuflOioirit.TlucDi. TTillotpe.T>»ftqsimpK 
.... . iiriitDieepurganooma 

■ ■•■ Doceterbacviumam ricrecudrilegemorfi.rnlcrnt 
copalie neeis paffioe migraf illum inbierufelevtfifterciic 
fe. noneni aia fcd corp'' ma eu diio.? reli* omelu vene. 
Krialigladiotrafuerbcraf:^ ■ ,i^^- : - - .' •_..,!"" 
i6p:uderi3mane baud 1. .1 e nobio bodier 

tasnifftcriiceleltieoridit. ,.. nefelriuitaKquaquadra 
Sactaiimaculata Vginum gefimo Driice ntatie oie oebi 
ris veucr.iut obleqiis m.irie 
pexoetauasba* :cCc3f&na eiufdeoriiac laluatoueiirifit. 
«Ltfa 5icitiinflHd,tttfp«im 1 tiisnKme&MKlwbmt 


liiate oedicata facra' euagelii 
lectio siengnat erponcs eoa 9 
lcainibil Debebat iplcdis lc 
gaUb^ufeftdidiffeDcrtt. 
;' Suicipies tcfii iti ulnafi faaf 
rrmcoexclamaiiitTOtrir.Xu 
«ail«ctame9dillttniwtn>»i'si; 
tiii. 1 glotiaplcbis tnc ifracl. 
-Cii idaeererpuerfitcniparcres 
cfasutfaceretfciSjpfucruduie 
lcgis 9 co 1 ipe acecpi t cu 111 ul 
nasfuassOrKir.Xues. 

03euterilmocu euageluT 
legerctaudiuim^.poftcg 
iplctilutDiecpurtiatioio ei? 
vidclicet matrisii. 
aemorfn 

filf erer eu oiio ficur fcriptu e i 
lege DriT-ciroe mafeuliruiada 
pmesvluafais onovocabr. 
fcSenexpucriipoitabarpuer 
itfenercgcbar.Cluetnrgo pc 
gifzpoft partuvgoemaf» tpi 
quegcnuitndo;auic. ftnfilac 
«puffmcoafpufcono vifurti 
fe moiie nifi Vidcrei cbnftu Do 
mini.Quccirgo. Xec ' . 

PHceepitnaqjter Vt mil 
lierqucfufccpcofcminc 
peperiffcrftbiTimiTdaeet fep 
tem Diebus 1 i oie occaua cir 
euncideretpttcruj.nomecE il 
liaprarewr.beindeeriamaii 
ce trifrtnta tres oiee ab m ' 
greffutempUa viri tboroab 
jtieret.Ponec quadragefimo 
natiuitaria Diefilui cii Dofttis 
adienipluniDominiDeferret 
1. "■■ Saude maria uircto euctje 
bcrelcsfolaircrcmlfKq gabrf 
clisarcbigcUincnscrcOtdifti. 
bu uirgo deu 1 boicin genuifti 
t poft eui uirgo iuiolata pcrmi 
fifti. 69briclcarcbagelufci/ 
m° oituo telec" affatii. Ou uirgo 
1 vrcnituuDefpuTcocredim* 
fprcgnarti.r)iiuirgo.^ £rube 
tcat mde? ffelir 0, ottir rpm « 
iolcp femic ce natu. Du ufrgo . 
■Slciapri-ifiliO. -Saudema 
ria uirgoJt fupra. prola. 

111 uiota ta itcgzfi 1 ^afta cs 
iTiiin.1. Quecscffccta fiil 
gidacelipono.O mater alma 
tbnfti cbarinTma.Sulcipcpia 
lauduiiiprccanniia.noitraur 
purapcctoralmi7co;pa. Oue 
ntlcflagitaiOeiiotnrtHdat ora 
t iia pc r p cccata 6u lc i ffona. Tlo 
bm coccda» uemj p frta.O be 
nigna. Qiiefolaiuiolaca:pma 
lifti. lefeii. '■" Symconto 
ftus 1 timorat 9 ejrpeetabar rc 
dcptionc ifracl 1 fptis fcuserat 
iueo. ,.''-'.ia.an. 

- > Btulcriit $ eo ofTo par tur 
v ruriiauroiioa pulloa colii 
bflrii ftelponfiioccepitfT/' 
mcoatpiTlcoiiouifuyfe moire 
mfTuidcreroris. < SFmcoio 
ft'?7 timoiaruscxpcctabar rede 
prioiie" iracl 1 l piii" fciis erat i co 
accipics 1" y mco pucp i 111« 
busgfasagcsbridiriroii;. 
Xjof lc pucni 1 tnf c; ct^ 1 nade t 
tcrriiuda. ecccegorou?» O,61otiofd diia ercelfa fiip 
fidera grecrcauit,pui!j 

lacrarttfjcrovbei-e. . . JScua 
triltioabltnlitturcddisaliuo 
gcmineitreivtaiiraflebilef 
ceiifenertrafactaes. rr u re 
gis alti lanua 7 porta lurio ful 
gida viti nata p Virgine gcri' 
teo redepreplaudite. aria 
matergrariematermifertcoi 
die tu nos ab bofte .prcge: et 
boramojtisfufapc.! j lona. 
tibi Dfieo, natfes De Vfiine. , : 
©Fmcoiurtus, ;t. Sencj: pn 
eniipcoiabfltpucrac fene rc 
fiebatque;*<;o pepit i polf 
pu^gopmifirjpj qucgenu 
iradomuit. Vbcnc. 

O.Ope fempircrncoc^mfl 
iflrfarcjtuitiippiiccacr 
oratrr? vt flcnt vrrigenftaofiU 
iieiuusbodieruarjie cm nfe 
carmsfubliatiamtempio cft 
prefcntat* ita nos facfas pnri 
ficatietibimciitibno pfcntari 
fscrcuMcs. i rxTaa.sme oe 
a4.m.cap.««ccsomit. 
f,- ObrulcTtIr> co ono al*a alla 
3f>. *C>ar rarrir? aat tmoff pollos 
eouubaniairaaira.-Blonapfi. 
Obrulcnii. R.efpofti acce 
pii 1 ymcon. -Caritulttm, 

«Ccce venft oicicona er:cr 
cituri.7 gapotcrltcomta 
reoicsarfuennrftTpstfrjbii" 
advidcdiicti^pccniiu i^nis 
pflas i quafi bcrba rnloumu. 
jg;, Rcfpenluaacpitft-mcona ipu fc5 atraaira.Vr. TlS flifup ft 
morcuili vidtTCicb:ifhinioiit 
alfaara.v 3ccipies 

Rifponfiiacccp frrneoa 
fpu fco novifuni fe mo; 
tes niii prtue viderec jrp3 oiii 
K. accipiegfvmco pucyl mai 
bnsairaaltii. ' £rarias agcS 
bencdiXitDfis.V. Srmcotofr' 
3d vca.ati. Obtulerut.pt. fci 
]rit bfi8.^,xaudate p.p*. xe 
tatU6^.TUfiDns pa.tauda 
bierun,Cap.'*cceegomitw 
ftl ■Sfludemaria. cutnprof&i 
bvmiue. Ouodcborus vatu 
^licrpouiaccepit.an,T3oniO 
crarf bienilalccui ncmc frme 
on bomo ilre ti tlf u8 cl n mor.i r? 
crpccris^iblnrionciJrlfrpns 
fauctuc crar m co.^. tfbag. 
Oratiovcs. fUemotafcibla 
fij.aii.i^iceftvir.^.Eloriaet 
bonoiccoronafti. orntio, 

0ancti marj-rie atqj pon 
tificic tui blafii otie nofo 
ratto fcaccctlet g facns virru 
ttbiisvenerada ffulgct.f>cr 
Gadppleroriuvre, Sanoi 
blafil cpi j marrrrf tooi twcoi 
■ ' ■ ., 

SHnct" bla fi cti o t maiuc 
tudiesfciratepolleret: 
cbrifhant qui i febaftia ciuita 
te capadocic rettioufe erifle 
bar elegcnit euTibi i cp5. 3pe" 
Soiep t cpatu priuora ocduce 
vira eligee i frjduca motisar 
gciixrcmitic.iviuwitir.lii — :y*-£itiefranttfeiHadefi©(> ttpoictifutifiHreuYruirVe& 
Vi, ucrfagencraferaro sfi IpVatfubridceair.flbulierno 
B»K?nsi(letaliijieajiquMH upmftflnreddrftibipoicus.- 
q* ooloic cetmert tacp ratioia t uuf. £t ftati lup^redies btmi 
bumtmecapaccsadipm ferti fitpo:cnjfuum.Vccjorcrta\ 
nabaiiiifpefrica.^pe^opri^ XuarDic-presrctijMsfi 
mcbeiicdictioneeisimpenfa ujficipntatttficffllutfluit 
c«eairabat.ci.(lcfarrateabco fiaudc blafiamrceoeo£..Cui 
ndfacilcrcccdebat. xre.ui. blafius.aaudeaoitupfee.fs 
•-f TliUis ita* Diebusipera ' fcias illosndeeocos Ij oemo 
. JL uit agricofaus prefes vt nee g erernorgni tradtit cum 
frrcmultefibipprcbendcrcn bifcjec9bono;3t.Ouoaudltct 
turaeniecesarferaruj?pre pfesirat ? iulTueiifultib 9 Diutit 
bcfoieeadargetimdteuiene limecedLftcuiicndvalerct 
rutibifciijblafiuoranteima euajrpifidealicnarerecrufit «5 muItirudinc.Qd adiwratcf y^lhUDiesoctovrdcBnH 
valdeiattomti rtiiciaucrunt jt/c«j9pTcfimurabileviriiSi 
prcfidi. Xectwooawa. mfteFec^ilimtoftifpeTufcr adicsniltbecpjcfcs fla rcidpecnnib^rWiiDilaniariT 
timiuftitfancrufibiblali ficite^icarcererecludiXui? 
njpiefentaitCucrgoaclpre parietcsfeptebiillimc mulie 
lideletusveniretinipouine' resfccurefiitcitgrrrtas fagui 
replurtmoevariislangojib' nieqDeeccadeb.icfufcipictcf 
occupa tos p mamiu ipoficio ' i fe ipao vngetes .06 audies 
ne i fce tnmtane iuocattonej pfes teci t eae i foinace ardete 
rflnosadDpuarcmittebat.fj mitti.Qnecuideeiiftcr (Uefe 
sfiliiicuiufdflViduemulierrs TDcwpfidiftlaairulimeifiiVet 
iamnicciCTepparcltapifcieq feciteascapitetrucari.x.viit 
iei^giitturctrafuerfa erato' •^Ofteraatoiciullrtpiefef 
ratiocfcaftatioircrciecioma *E> fai$bl.ifuii > pfttdu;larf 
m fuc reddidit icolume. £rac iactariVlpetofciisgaudeeet 
Itfcusifteartismcdiciepitf. mrlirespcedes figr,it amia q" 

Q6tic;ttetiilloitmcvt. v morfca£anda.£ rfedesime 
Irip^vnicuTuecuirifdapa diolacioiritmiftrisinicjtatis 
uPCuIemiilieriaMpuiircttab Sibetiaocosoiiditettutee 
Ihilillet.Qucoccurresfcd bla oru7itroitebue.-jnirrelliaiie 
fioojlacbrpmisripcfltai cuj feragiEaquuBVi:ii«or.opuft 
& V eoe aqua i futwtwrfi 15t.Snge 3n «gtnitttc emTua «itearefi 
IttsacoM&efccdceticceloer wofuofepteanniaacetvfqj 
tranrfcrn blafirit>ieena.-5rofe adfeiuleetatepueneratifene 
martrcegredc tfufcipe ppa' ctutefeaVfuvrstliafceagaie 
rata tibiaPrioco:onS. lEuat. -fJ.rf-t*. arj.QbtiiIerut.W' 

munc pfee p:e nimio ■'■■• . DirifPrie. ■ ' * ' 

turowfrc-deetuifitcrioe rtfitebo?. tlirgt 

rollari.Qiiemor fpiciiLito?a nieplee,'- DirTufaegfa.^ 
ptoiioertrabcsvnacriDnob 9 agaca lctiflimc tgTantibat 
ptieruIisquosaDfiderptcon adcarcerc.tqfiadcpulaeuii 
Herteratampucauitcapiraco tacaagonejfuuDrio.pjecibua 
ru;fo!3Bm[iro6febafticciut' comendapat.' fliagni.-' 8 
totiffmcfiffctniiariiiJieterrio -eueginfccfapotetierue 
Segilcgidauifraoctatiwpu mrraclaerin feiu fragili 
rificatioMrrrrafeptruaxfiaj irtrroiiamanfriicotulifticoii 
SjfifitrMiicaatcipcaliafrrcs cede,ppiti?g bte agatc tiz' 
lecicraflintifccagatrxquia j^ti&tm&rrristiicnatalitia 
WtiiIegcdaPecetcefl«wo e»um9pn''adteerepiagr[i' 
codeiifmoiK^rreaicv.wrric dramuK^er. 
f.iitwcrpoMe oheeucnmt. rrficacioVp-art.f.ioforiet.Hi* 
Tp > Odiern9M«magnat'.i. mat-3irattate^ij^tnriregeji 
J /nobt»cotuIitgaudtu5in bf 3eruco».*guln.i n.arr. 
quo rpe tPs i tepld e pfcntat? £bcns mca fclidara c ? m rpo 
*rulMt«goV#neegavtrgo fiidata.r* Bcat^vir-ai^nge 
mariapepeitrpjnibildeboc Tttiaftiierpettabilis gencvt 
qcf deovouerat putet cr.termi oif paretela rtu tcftat.!* Q ua 

fflanfttnrgo Vii natS. refiemue.i . etfiigeiiaeeq 
poftpartriilUbatapoltfi MteofifilielDilemproii^ 
liw.erultetviduegalfaicvi' &neo 1 dntu[.>'-Pinufae. "LM 
duaanacognoutt.fruiretco r^CJician^cofuIarisficilic 
iugatega nafcirururp5 belifa *J- audiesfamajfccvirgia 
betmaritatarjpbetauit.Tlul agatc natalibus nobiliffimis 
Itiograd^p^crmitfepequo oitetuffireSpappitoresfuoS 
ftobercttefriouirrfalucroiuj. aifcadduci.tcri libtdinofuB 

ndmgdfolcvirgie» L ■ afpecnJvirgunCT ptilcberime 
adfgnricelos Euerierrjr oclbnifuo^cocupifcctiatota 
TirrueneVtit t viduc. flbagnt mentisaiuditatecomouetrpi 
meritiftiftiUayjduarcisnna. nomeii audire tn iwpoteitti 


f.Hgata letiflima i gtanter que bilttiffl mtt 7 paw &»S 
ibatadelcere.«$iadepulfl8 v.lUfegoapluBe^fiijiitt 
inuitataagoneluiioiiopcib? noieei9lciae[eeffe faluailaj 
contendab.it. o nobiliflimis Ipeme: <n icio r,'3ri,ancill« 
O7tanauub 9 ab(gnobiligau' rpifutdeomeoftedotfuilerri 
dciisir.ibcb.it aacjrcere.-tt p_icm.V .C11 uiocare. an.Stv 
iHiafiadcpulas. '.«riofclSa riiaigeuitasmaeiquafintuf 
-«i^3isita*ruroab9cop:e/ rpicoprobatur.ifeajterba. lrt 
i ZbcftiB btaj agata fccit agata trir fi ferarmibi,pnin: 
rradicwda matrone nomme tieaudirorp^noicmaTiiefait 
flrrediftemRemciqbcbatno ^ttiictirienf. fcfipectt tua 
iietmauuipiiumafficurfucat xt eatafci lmi.c;plcbn 
«materearuvteipmgitaDl j"giieiaoffpondir.r>eabuf 
espfuadcretquaciii^animU) fupplicti-jvismeirere^dibe 
er v adc6icfnquiciar)tincliiia' rrnemetradasauditocbnfti 
rent.3llaautefe£Ptcebateis. noieiiiaTucfciic Si igne adbt : 
lUerba vfa^niilTioefqjzrro beas.fipb^as.ftverberami' 
ree erg&m verifunc ipluuia, drf ifcrae beo imefprii tcrn g 
V, -fii iuijredt-ref bLtagata que vniuerfaro;iiierac6renv 
icarcereoiradiudiecOmpie na\ -fgoacadiuuataaLwiop 
crudcttfl^irccrranenoes? feucratoicotdToeeius.Cluf 
f uP aputarc i femina qri ipe i me faltia fecit 1 cofolatfeme. 
roarrefuriHl.>>.J=gobeoma< '-^esntcjfoudataeTir-po 
milUeitegrasitueiaiamca fndaia.Qiumcfalua.lecv.r 
qBabifaiiacomiocoTecraut. ^unciuluteamiucJesarl 
3mpiecrudeuf.:.,ccrio:tertia ) JUcarceremtrabiadquetn 
-j-YJdes crgo afrodifta fc quafiad epulas iuitata gtiari 
vXcireabecnibilpeit^^fi' teribactagonefuitonopcib' 
ccreointgnciaofaciii^poffet c6medabai. ! \.3pfemecoro/ 
faiamotin43 m ^ebui'puelle nauitcjpaplu;petniicultodf 
abirecione rpiana reuocari. flmecofoHaiiir.-pzoeocptuf 
Cuoauditogncian^cixitbrc fafiimfufpedtiiicciileo^ptc 
viraffl.aucbco?aito;aaticoi fidecalticartsadiuuameciiie 
uerfistepenistuippliciisnv DcusmetieintoiCuramattta' ' 
tcrircfocii. Csuisesrtiqui rum me.irum. ..^peme oi' 
Vemffiadmecurafvfnerama gnalueerlabomiiiplagacu/ 
tfgoutaplitfnMmbilDnbitee rarezmamillammeammea 
Ime fiiw. 7pfe me mific ad te pe««irelttftnere."p:oeo.Wi C^ fijnciitflifiirofcimpiiift porimwm5q3rtbibuifcabft» 

*-^ WMgjirian^oiritadea. ot1$mciiiefurp*qfrlofrtiMi|( 
gdtraiXiftirircafalucetuaVa reftauratflmucrfa.3pV---*u» ! 
gacba fcii riidit. Salua meae TIOccc veroillainifit adc 
rp8.£iiirader-QifeUroene' -* ■ apcriBapViimfriitpetrri 
sarpinioeosado?a.a3cii; Quicnea;?fo:rflffetfubicow 
renueretfeciteaineculcoful' ditfcoinoairat3.TSottqtiai/ 
pendizotuHffimerorcjucii. tnoiaiicoicagndanushoew 
**■ Uidiftiwicicrpcctaftiflso desferiteanudafupcarboea 
ncmeaqtiopiignauiiii ftadio: ardefeszteHaBigneaffT acu 
fjo.:ii0liiiebcdircmad3rispri tasDiuHrTimeYolurari.Quott 
opu.lniTjifaimamillffliorquc' onfiercttotaauitaacatbane 
iv*: "firop rer vitatc i mafwtu fiu feprief tre motu era^itata 
dtiKTiuftiti9.jufl'a. ■''■"■ ■ tQSiudertimeftpaicaccre 
^. Siigncadbibcsrorcmibi clnfa cU fu^ce pplm euafib 
&lHificiiflscK$cclo miftrabiit - E«a$otbai.rrcft0Cflrccrcj 
'■' ^riicfamt. '■'■■ firoprer fidc crpadliman^iuaaadPeii 701 
caftita tut iutfa fn" fnfpcndi i tai xit tmc g me fccifti t>iccre tortft 
lcofldrunameoricoc' tneuBin tacamilicii.^ilbcmcOikad cu 
ronuramamitotriea^De ajmifcricodiapncirc.*C>iic9 
utjnfi^" QuimeBisnar^cflb mecrcaltiTiiiliftiamcamoie; 
ciplagacUrareimamiltitnca fcRqcoip^mcuapolutiicfcEfl 
mcoeccrofircftimercipjinoco fti.iobemc* ^tcnonortfl. 
Bcu BiBfi.**' SuMamcu."' ■ Hd' (\ Uationelgfifnfaadonm 
inoabitcam. i«twicp(HTi*. Vbriagatbaincarcercca/ 

B-Cfltaatagatbaintansto raoippYoemifit fpm.Quactj. 
mctispofitaDiccbatiudi hdelespprifcpeliretaffiiitaii 
ci. £go inbw penie oclecto; li gelus ofii qui! comitabaf plus 
cutctiuenlt que oefidcrauit. cneettipneri pctofe omati.er. 
Srioenicpopoitecflatiellari afieres cabula marmo:ea; fic 
tritictiante4jrepotiattl?o?:eii rcriptl4bctcTca> fpontanea" 
Quoauditoipiiifimu^tjran? bonoJeoeoTprielibcratione 
feciimamillafd^Diutoitafab pofuiteaitrtifeplturiiflbccf 
rddJtfteeaiteEicacercmitci fit.Qrjficcrpomf.agatbame 
^QutmeDigiiflt^caboipla' tefcajbiiitfpotaneafeobtU' 
Sacurarcimamilla mcfl;meo UcbonoK oeo oedit 1 pome 
pccton rcftituei e."jpm inoco $ liberationeacciiiinuit.Qiiiaa 
eisiujii>jQicdicitacainalcco nusveroaoi^eep.acotra 


fmaktemmibxte#t> lf3^^f^g 

«u*cncceiiiuctrico:p9eiue. 
TfcwemprcfcnremDfem. ■ WWWS. .£rf«bor. 
Bamfcan^cceinMOOicfcftn 13ir«miap:olee. Difttifacv ■■ 
relebMte» fab bonoieasatbc &«**«**««? I»«0 
nartviis.Ddii^pailiocsau' rcwoipatricimerauouc. 
dei Sgelit coilaudit filu oci; ' »fi\l;«. 
^mmartilaraepnefmaca.araS W 1, 

fibi f jmuli m boc fractiUrarif co ■* 
p«efibipofitini.fcrico!ditcr- j ^topiiiMniimcjfllauttfl 
?fctraB}t.tw cuios paffioc. P*- V amia $erte anof erpecta 
Xeocii. r -addiiccwjrestv«si batinfimtiafatoarortsvc par 
iKepoftea^n^diWTe.arn uumvideretparmiasnorccti 
Tr^^fiOiUgetcrpfeccriflcor' fitciiiiiudrjfaluatojwvidei- 
4 t.pusmcuacahiincib'at' rernatpra.£rm mafculiiiofe 
iraciarinoporaiamcaipoiadi ■ :- dara fiir. 

fuaiTiciipalmairrarcmarrrrii "T" £>fc one icfnB rp* ««• 
^n-UldiftloiieascncmcTjqno jA* natuepiiLTitirirploepie 
pugnauiiftadicfiqjiirtuiobc fettw»epmt£tpueri?ti\Ktit 
dircmidansp;ici'pitiuiTaluin vouere3piiero.lpeverc>inr.e 
mamilla tMipii abedlcimica <rritatcpiierrtic?fecrauitqtii 
nalenucJ5to3piineoeibibuif3 fiiemacrifeciidicatcaLcuIiEV' 
bcoDnjiefuiwgfoIofmocre gimMteVorwabftulit. z " m - 
tauratwmacrfa*'-BSdieo tc tiymecrtllefenermu Vtrev 
pf nminciwfurpiqiEaprjmii *-•* ratcuiuectas pparata e 
mamiUa meimco pcrtoifrefH' amic vt audierat rrifii q> no vt 
n>i(tf. a " ■erasagoribioncqa dcretmo:t^niftp:iuaviderct 
mcmorcentd^mififtiadmca &W«J« , ™*««f . 
poftoliimtirtirarcvi/lncramca TIkIIuW! 

*«P- fonntcbojPfillirgfs* ^fr&ebariffimicJLecefTde 
V^SddoeeairJ»"- fkMBw ■ vidcre rps 

mm muirirudo nrgicnc ad fc 5rieb.ueniilliiceveTii;cso*i 
polrbrom virginie mlcrtint ve g pie viuebit ntccbat.Q (i bfc 
lumciueconrraisncmvtcom' metoueiiilTetiIIanatiiiir.i8.0 
probarct q> bominue a pciicu' fi qo" eredo videre oclie mds. 
Iieinccdiiinciitisiigatbcmar Cf Xecno lecimd». 
wrwfHecoelibcraw.' ■ Bii. V r«noneritiegnatrj;re 
Or4iWKfl,adbff,«j.oeUu. fjderiumbabebamfancriqiii «ouerafDeftnpturievirgine nogui!aMtmoitciii(ip!i?vf' 

Eininlicuttiiidiflise bifaiaj detatpmanLUidKilhimt 

pi«mn-oip. 1 ria-frii U ?vo uttaiiirufriMjclit^ieciia 

^T, e !.?^ ,llltl IpiieoUfarc* 

deicnrideeuiw 

- i miraclafacicte, 

SSS£)^*fiS dr<i * 5SSSSSES 

notibivldeatiponibilevrvir crtmbMcijiaruaiamplerar? 
gopanens vrrgo tjmancrcr. eireiipo;rabataquoporiaria 
3ntdu«ergotk)UDnttnd tuwfe^eniJfoefltfapH 
nnrcrisVfiiepartii. ^irtni- ttaoeiatcmgeeamtevrojad 
frooewji Lectf0.prinw. fineiromtertoifpoiteneom 
-J^fiatnouermsatiquou mafuauiter. trcdoejiiiira, 
*-Afto9TiufIo8Mfideral)e r\Uamusib(eriiXtoma' 
Wdcrqococelfiiebuicfyme V^gmisqjparu^faer^erat 
0111 ipe d«* nr reme j-ps ad t* paru" foct? partros quercba t 
fcipuloGloqucsattillit? ffi»lri Tlonfuperbos noelatos fed 
wlii-t,ppkcrevomenitvidcr buifeu-rmitescolliscbar 3n 
qTidimsinoviJcru't.?audi pMfcphmgnamreponiVter 
reqaudiftis?>iaudierr 

yTSjUlnireneEiftefuiiadau tcepitoiergo fpineoni 
v(/dieditferueTadvidedii biacfJtaftmdirir.nuue 
mamrus.-non.erpcctauitvt oimittis oiie fentii tuti i pace 
rpsandiretloqiuegasnouit oiinsipacecjavideo-pacem. 
falnatoJe ifate. £ t boc taiti 11 Quid ergo oittis i p aC e «a viV 
hcocclTiJeratiajDccrcpiloq deruroculimeifalurare-ttius 
froefideraiiatcBDicenticotri' Sal!itareoeirP5Dii3Dirit fi' 
dieinofonlr^fuie.Quadove cutfcnpUi:.HnmiciateDeDie 
rinquadonafceiauadow' inmefalutareemaviiivigilia 
4sbo.yuaBparabofpum xtJi!cpunfirtnom8.adwfi 
bicmcinueiurilla iintuiitas? &iLOpuIerantt»&irJtt)n"s 
T^utasiflioculividcbuniper jCapi W ,feceegonntto.Bn 
queoculi co:die reircfantur.' Guodcfwrufl.:. TUIponfui 
^ccbatiftain icctw.ii], aecpit oiftifummducercnr. 
oratiomb?fuiB7pJo Defi Oi^JOmnipotctedcopleto. 
ofnofuoaccepftrcfporu qS rwwWwiupa. aifleww — uetierit ncntfabbacoprtderi. ^mp^piovbuap&DerPfc' 
^ntMeoctauf omnu ficut t:: r*.5>vbu^rofcii$evtbira 
wcptcrait.KnociIce-nn.: mino&.cbaicftaaibiUtebat 
noc.ar" Bfidicta ru i mlicrib? vbiinfirnritaeoppebai.l.c'.» 
?bMct?frucr9vetristui. ifirmfca» 

JDrisnf.t cctcra flcut in cic O tcacccpitf; maiefcatern. 
*i SiotrinrrrbacIccuodO' Imeagnouic.Tlfmoeodenet 
re ocdifh fuauitansfc-i Dei ge cbriftu n.ittt linfitemintcpto 
nitnrviri.-Oeceqncfciuittbo pritatuqvlteeremt?.l,e.vfc 
niinbeliccobebitfructiii ref nilliiptinuitgpnoBnafa 
pcctioca{.i^fcaru.V Dbtulc gquoioaneaicuangdio 
rut ,p eo p.ir turturii.Xcct itv picit.Irtcc agiV?Di bic*: g roUtt 
T~2lfcieriei'rgo pucri tpin peccaramiidi.Qntcrtpfeifpi 
J / puerafrifriiclTenefrme ritrjfcoviuitircgnacoeuflin 
one.Siat5i"iri8W&?iugatis fcrafcropame. n :h .'noe.ant 
altquie rcrnmonirj orio pbibe &as6 rnana \'gociieras bere 
b.it.5acbJriacoiTi1cr.itr.l .: fesfoiaintcremiftiinvniuer' 
-f\ «mocrcro qncr.it aliud fomiido-pi. -Tae.r.i.j-ift liort 
J £fre>nicirpir!iiifidclcs. ptd^omiolatapmifiiti dcS 
autvgoautvicma awt eoniu/ gJimiitcrccdcpronobie rt v 
gataautvireoutmcaautvro r^min9resnairir,3i!_7n octo 
rar^.Quiccppluflcegcgdplus r cm vngucnconi inonim cur 
volucriinoiueniet q?ad cbn rimue adolefcetulc oileicrut 
ftumpertincat. iccur^ temmtS4-«.-t"antalc.n«-v'.aC' 

0'£dniit)utdnac^rpflficrc cipienff jrmeonoi iltcoetauf 
marit.m-uitadiiiiictnte iviwmuucarrcelecnov 

pucitfiifcncccutcnopctiiuit ticsfcquenr.es oicenturicum 
<rcrc.itfidcsruaroburinuet ferpittederirwetcvpoHtfo 
atadfencccucepueniflenefci peoonnnicafier.Xectia.vii. 
at,lnfcciidoiiocvirit Specic /^gcn5$fraH'esolf.tnp«' 
tn.iTprcbricudietua ite&p tl propbetampredimime 
fpere.pcerit rejrn-uv Cructa marerfionoicecbcmot bc 
uican. adiuuiibttca t>s vftu mofactuselfinea tipiefim' 
fiio5eimedioci 9 n6comouc datiireantaltifliViiufl.Q oipo 
bifJ# Dc9nf,ifi Sieutletati' tentiaiiafcetis.oniafiniiiecn' 
riiioTujnr5bit.itio e i te fc.i 6i tia occelo fld rerrcim oefcedc- 
geitrirj*.Sitd9iftM.v.ftiiui. tte. Xecriocaccua. £ Duewvwpoiiabaf fiv umiiecKmulamiiifjcriacoT 
teromfifaioanebaprilta Ichmiis manlcrunr. iWiji. 
falutobaf laffmeoiiefene fa ^- 3cataltcroctifcoiafka 
mofoanofo.pbatocotoatoco \ £fldcclla,ppriiremeafi> 
gnofccbat i iieplopritabaiur bnjicms etta ad morufteriu; 
*•;. uncado.-aiiiteiiSDfvr, ftiujrcdiit.f teccepoll trittu 
lilrit •niicDimittie furi fn u^vidltbmsbridictfaiamfb 
iKinpace qilPidefeocoK mci ro:ieuicpeco:po;eegrdTam 
fa[uta:ctttu.Dtfferebaf eitrcri icouibcfpcciccelos pcnetraf 
fcculonifividereiitatriEqiiC}-Cii^[tatico:p?tjfratreofecit 
pdtrnefecuuiagtiouirirarefe oeftcrrmnfrpulclwoqSipe 
nerfaiseiiipucrpct-iopucr, frbimctparaucratrecondivt 
3iirwuatusclrin etarequi ple quoy meng feper vna in orio 
Huecratptetatc. fiicrateo:iiquoqjcc:po;anec 

ro&ioiemvtJsiDiefed-s h fcpiiltura fcpanjret. ^jncti 

fcolalTice^ifpad^.jofon.; ^S5fc^omn§)0«SDe' 

3KrMiT0.50nci-rireiicifc«l'i/"qmbttvaicciiiiniariy 

■■ . 
teftice\-twi*,XfQwfii : :.-;. malisimiMciiiibirecinterect 
iiur.fser. i | 
JObridtcti abbat ts ab itatia .y-^itieiln? pfbp ter cti p on/ 
ftiaocoocdicatafuithccDieq (J esDtesfubclaudioipe' 
dartremelanoquolfbctcoii' ratoecatbenisvvnctficopedi 
fueneratvifitadigfavcuitad b - ? tet*? fuilT? i cnr idola fi ado 
id DC1J5 frcj fun cj cii roiti Diem raret inf rogarcf refpondir fic 
ertraianuainpeiTcfficemoa< claudio. 5i ftires grain oei 
ttcriiiDiIaudibMacris collo 116 bec oiceresfeddeostitos 
fliilDurilletdmlaccepurcibB glwieanitfertToimimadiria 
^rjsqjadmefaadbiic r». peccaro:umplemfticriint rel 
V-Jfederetrogautrcadetan piierce7Dcnmrenimquiin 
ttfmonialisVsofre^fuiivtfe cclis elT ado:arc* vcuo. \i 
cuillanoctetnaneret.Qo' 015 mUne rradtdit en ctaiidr» 
i lle no pfettrei Itatim ad pces [ J, (affeno priripi firoque oi 
fo»:ist.itaco23ufcanotanta ioom1ifna50urilTeto.Muit.fS 
pluuiaficetiiullai.ierenubcs cttis valctin? otces.DrieieKi 
apparci'Ctfi.-acltcpiudccrire rpcgesvujlumeiuumiaifhi 
bcnedictusiwnViileiisperEp DpitKj.Hucli«f bcc ftfieri^rriidi 


oiEcifiUlfuaBiiKecaqiiHico .Orttecajsiraiianc-fifri 

ill-ii.iiiit.QrJvidcsaftertfm tono.ppclocuiqdibafi 
jcpocrcdeVbaptifmu receptl licapculabbabiratovib*-*: 
■zoisfamiluer? numeroqua reUcumiflaocuo^vlcrcete/ 
dragiivtafcr.Zuaute. brarenemiiicibirepumfipa; 

aauoiusverobec audies rendaramtil»ftiarfacrario 
rat?fedtafteriuaioirjo liiferis obfirmatu.Quererib-' 
mofua dtucrfie fuppUriisin' aute deriasfuisaquaj qua 
tcrimi.i[crquo8Cratmariin9 maivnauarcmcUqadfacri' 
matbaaudffaj-iabacbubiJo nciunecceir.ma?noiucmcr.i 
biIil]imigcrp_1idaromevcite b- 1 cu i eddiret vacui tngreffi 
ratadofoncTcroaapoltoloru inueiicriir.facranoUJ omiuir? 
valeiinuctiapftSr^tuinlTime aperrmiante viriioei rjuas 
fiitlib^ccuim capitcmmcari aatberasvmo-zaquaptenai 
Q;dmanofcti auftre^rfillito OA miraculiividaesipauo 
cioe pprioptrrofoc»? kcti reiioinodtciifiic?ueriL I ni 
onesaucrrrcfidriiauordto. /">' vmqjorisciiadfiiblimio 
nisgiprimaagta. rebono;e,puebef ueitet 

CJniecacbedra bcatriaurtf rJeedetebto apollinari biturt 
gifillujfiiWimarioignumvo a ;..-aiiftregi 

tulhponficc.£ocedepropiri fiUuflilococ^aboib-Vtcctua 
us vtgci^ordinatidsceleb;i< caere^e?fcfuporifefcjc fnb 
tatcpcolim^ciutomcririsip rogat.Snquo Digmtatis gra 
cibus"tiicpietatievifcerafen duauiflouodedecclia; bmi 
Ciamu8.-^er.;i.cciwprim: ncck-vcvit-O.ikvlmcagctofi 
■- H5 bcat-? aurtregifillus bireucUtecuoiocefisfuap?! 
lu^duiuibafillcafctiui' mo inaret i germanieo villa 
cfxij abbatis potiretoffitio ? coguouit.putipetnc futpicio 
cepusvidemieaduemfTctva ciiaeonofuogpofteaeilucce\ 
faoiaqparaiicatmultorcplc fitreuelauit. .ro.iuli.iiia 
tutpfvniivisinfercmetrtas Vagmetaar»rt^eam 
ptinesqjSvacuumrcfcdit.5n - -■»- Tldulserunobieonebe 
quocriferefolamufti ampbo aEaiuttaiiavirgoct mar 

rajqer torcularle pifura rc rfripktfccqtibtfep grara ec 
mafcarpofuilfiiecllariHfisf titit^mcrrtoca^itatis ifae 
crurispfignafretreptiiertiri .pfetfioe^tuiis.^er.rci vi 
crafh'nu5VaBilludScUtreliq r.i-rtnii* 

iliuftoplemiii), .nnjnrns.kojvprim*. Itfiarta Vfr gopulcbcrr ia 
orienlogio pfecto nicbo 
medie eflci ficfpofara ? nollet 
fibialiqijomodocopulannifi 
jperecipetiidetelucbrifti nif 
T/iteapacer funs erpoliari et 
grauilTtmecela ipi pfecto tra 
di;ciuet oii pferirenolterfcc 
ea virgis ireni acceh meccd i. 
aperoimidiiioiecapillie fuf- 
pcndi.Oc' cu nibilci noeerer: 
iratusiulliteacatbeiiis ljga< 
tain carcereredudi. Xec.u. 

aHmatcbriltivirgo eeti 
carccrevcnitadea Mabo 
lueinfpeangelioicec.^goui 
ajjclus Drii ad te tnfltiis vr te 
comonea cj ce pfidt cofeciaa ne 
racrudeutermonaris.Eurrc 
rpaflensorauicoimiDiccns. 
cnie Peus me? no oimrcras m 
pire fcd oride mibi quif e ifte g 
metalia|Miiadec.*trtati5 vt 
cogtrouitcpocmd eet tnanib* 
ePatergo ligatisoeieriteu; 
irrafcatbemsfuis icrribilit 
Vberanit, lectio rerasu 

PQrt bec at cri ea i aaftiu; 
adpfide ouceret trabc 
batpoftfeoemoneillu li^atu 
« ou" p fojii trafiret nieai eri i 
terftercozagtribHiterefulas 
ftati euanuit. -prefect9 at iuf/ 
fitea tiic i plribu bulies oeme 
gt:fedfactueeiquafitep<mi; 
baliieu.Quo vifo pfect? fccit e 
aj r n rora quad» adeo ertcdc 
vtotaei^iricbifloifrBperent Scd illfeo afniit f lli an{$el"M 
mini gca oeoib* bis prracta 
rocflilkfaubcrauic.Otivide 
teegaderatcredetcfirpjiuf 
fu prccti Itati oecolati Tilt vlri 
quingetit iwuuerefoucetetri 
ginta.T>oft becvero cri fcam 
iuliana oecolari fedllet afcen 
densimifluecij trigincaquat 
tuoj virts fuieoita imamerti 
peftatefubmerfuse bow cm 
poia ad litt? pirctaa feris 1 1 
uib? fi" uorata ffit.C-»tb<iir4 Ta 3fte?fciTo;. «alter rti i ec 
clefiaplebis.Cticatbedra fc 
mop laudetcii 'jlte cogrto 
luftitia^- <Oag. oratio. 
v> fiusgbtopetro aplbruo 
*■ -* collatts ciauib 9 regni ee 
lcuisaiaehgadi atq; foluedt 
potificiiitradidtfti trfbue qs: 
VtintercetTic-iuetueaiirilioj 
peccatop nfoy ncjrtb? libere 
mtir.Oui. .-..-■.: i 

Zucttpe 
truaPd matunnaf.^mitito 
3Epm regeadoiem?.£ t petrrl 
in catbedra fcmop laudcmus 
■ Xlenfte. .j.anS^™»* ClolenitafveneradefelTrBi 
CJ tatic bodfeme a feurori 


feSuftecatbedrtnomacrtpH eutleqeratfiulcfitabffmcn 
ideocpprimSaploypetr^ bo 
diecpar'catbedi-ai atiocbia 
fufcepiffcrcferatur. *r* n ticiqueeratpeccanlitfaai •f\ ccteersoecclanatale? 
X • fe^ieitfacolitquaapls 
fieV falute rufcepit oice-cci 

t>rio.Xucepeti"??fup>Jcpc 
traedificaboeecViajinc.i. 

P£ trri itaqjfndamtri eeclie 
noiauitoiieiideooigne 
rwcnidamecti generali» eccle 
fia colit fup qo fuiedificii cel 
fitudopfurgitvnde pfalmus 
pucnietcr Dixit-£r>t 
eccla plebie i in catbedra fe 
nrfai ' lUliIfHIIU * .1» fcWMrtw 

nio^ifludenreunv Xec- 
?£"■- 3finricrgoevt fundam 
'' "tiibocmcccla bonoref: 
pqrkeuiafceditur.OO' ergo 
catbedrefolennitaebii petri 
bodic colif. faccrdotak ofTici 

Umbonoralur..-^ "; 

i y UeeiutoneecvTeepr? 
* — beatiecdaPtgmta^ciwa 
eo facerdotaleofncui-p^bono 
rie Dies ergo bec fres cbanffi 
t iii a nob" mento bono:atur qi 
orinacate.catbedre colimue: 
epani petri apli veneraur J rt 
wf% anw cri Tt frequenter m 
i i. itraqdra«mrateium'orii3 
cies eucnerit facere ea nobis 
rebctifco? oiey reucrctia g:a 
tiorc.£t ben nacalc catbedre 
mteripaieiiuitoiuminina no 
toBoeuepftititvioicecj erat 
priSitepefaHeinmcfit fobri ttlflV^MflUllhmil 

Mne.ilree vliime lec. rrut v 
ctp6neeuan,elH.Uetitt iefus 
Ouercin aliofefio.ufueiini'> 
inquadraeefimaocaerpore 
manebitierpooeiemnw m 
crf toco ifti'^:u^uraj.f*.0 cla 
uiger.- >: -fri!v,v..€ialtent 
eiiinecclavmau nn.cccef» 
ccrdos. Guodcucp 

3tira 
uft. jMritoiiCi 
■ ■' r -£ccefairerdoe. O 
cIauigcJ'V •Jltepfef.^ £ral 
tcc.ii'. SinrlHmtnveihipre 
tincri? lucernc arderes i ma 
nib^veftriszvoefiinilesbci 
mmibuecrpcctatibusoiiaui 
ujqiireHercata nuptiie, 
4&im>vtS. Scimatbie apfi .Cqbtiismatbiaaplbi: 
^ ' tuo?coUe^iofociafti tri 
buc qs vt eP itccefitoe tue cir 
ca nos fep..pieta« Tifcerafetia) 
m9.-^er _<n maiu.De coiptev 
kc.in.in -..-.. ■ £jalta. 
i-Katbias qrc i c^i i: < »ti 
; , beb:aiceInt.eofdonat' 
rtfbaudiat : pindatdiice iftc 
.n.ilocoei-'.ni.el«f?eab3 
plif.cii,p Duob'To:s nm r . r. 
•x;-. 3cfinccognomie foiue 
.X * beturcuiDafetiageliCLi 
pdkatioiiudeacu^feltiicelc 
brafferto caledae marciae. 
fuitin.r>feptuagipdu»b?oiioi puliSVmis.ZaAVttSe-- eat.v. 

XTldrca ergo i glofabti 
matbie apft oni nfi iefu 
jrpif.Meiiitar.etaia oeuotione 
jjlo:ifuarc i vener m opo;tet 
qnniillrioifpcfateoina gfaad 
aplidt oi«nttati?electueeco' 
Ct .edqltt Z. trif .gnouim*. 
£j velquoojdieaftisaplig 

Saratri fi t bnis Iucaseu5gcli 
a i actib' aplb? p facre icrip/ 
tureferiepadereituditit. 
£i' aiuato: ecciti ofie nf ieP 
&J) xps bumam gfis oditoi 
atqj f dep t« .ppcjio:i 2 areba 
tio coiifillo cenfnit. mundwtt 
Ugiiiducleinetiirimevffitare 
£ 2 JJii.n.plafma 6 porerrate 
- oiaboliccfraudiemirabi' 
lif eriperc Dianat^eqSgoncp 
milmcoopuiisonriojipolle 
derat.rr» vltime lccn» w T>« lectioeseruntoe erpofitioue 
•fcoceftpreeeptiim! Iik rc j - 
coi.5ann icctQruqscme totri 
oecoipterofonexlecrt, Oro, 
-» Omie oe^nf multiplica 
J fuper noe gratiam tuam 
efactorus niartjriiiit riiorum 
fatiri rfaturnim feliritatisct 
ppetue foctorumq;' eoius quo 
runi comemoamus glYofa ccr 
tamlnatribucfubfcgin facca 
j>felfionclcticia5.'t>er.i,-.i. 

0Ub valenano t galicno 
iP.atonb9 inaflWca ?pre befi fil t fatf riis i fatuminTra 
rresreuocatfifelidcasforoi 
eiueprcgna&tppecuag erat 
Oe nobtli gencre feabes fuium 
admamitl&Ciuicusaddiicti 
fuiftetad^couilcoiritadeos 
ipacorcs iulVcrn t vt fubpcna 
moiHSoeo9ado;etis.t?anr3 
X> oib^ refpondit boe nofacic 
m 9 quia rpiani fum 9 . Osa au 
dito milfi fri 1 1 carcere^ eet-ii» 

Patcraureppetucbecau/ 
Diesci vrorefuaiibifqj 
Tifatulotrimfcucurritadcar 
cere7dtritadea.iC;uidfecifii 
fiba oe boneftafh ettigerr?no 
Ib-ii. TlrJLp oe gric nfo aliquis 
milffiicraticarcerc.astfcre 
rc ruifi \a nufercre i nofiVi vr 
falutebiii''iHtulitittofiiie te 
viueren6potelr.adiflarefpo 
dicoifceditcame inimiri oei 
rpiaua eni fit.O,uo audito paf 
eiustrruesfupeauoluitocu/ 
losduserueffinibilieapiia 
lee pfafus 1 riularts abcelTit 

re vidit p vifti btappet ua 
fcala^aurcamirabiliairitud* 
ncvfpad celuerectasqucita 
erat actuftflVtnomfiviuiepj 
ea afcedercpoHe t.-.ub ea ia/ 
ccbat lateo oraco igetis for/ 
metefufvrpmetuei^q vel/ 
let afccdcrc fo:midarei.i.ufi 

a3dit etia fatiriiper ea; 
afcedete vfqjad fitrfuj 
rcfpiciece ad eoa i dicentem 


TTc wereamintbiic tiracone g 
lacct.afcedicci nolice cimcre 
Vcmecufitie.ql5cuei8in cra' 
ftino f tuliffet bogfae agetce 
cognouenitfeadmarti/rii co 
ron.i ee vocatos. lVcv. 
/>'DntnftatiTeroDefclici/ 
tareqjeeipgnaeiainme 
fibueoctovnanirmtc.peaad 
Piimptcefudeftiftaticnira 
einfaceviuii.Qiiodvides cu 
ftoecacerisDirifadcaOuid 
faciee cii ad Spbiteatrn oncca 
Fuene 4talib?i5ciiieri6to:me 
tis.Sca felicitas rridit-Si c 
gobiccnicioroeueibi $me 
pa tietur. Xeccio lerra 

] acroautDieitataliscefa' 
r ' risomnispcpulueerpe 
ctabat eoe ad apbireatru. £ii 
tibue vero cts nudie ped ibus 
% manibue a tergo ligatis feq 
bflcurfiecoefelicicas que oe 
fangniecarnifadi\iu 
ccbattirfalutis.ati 
tuiba iaccari ftiti medio apbi 
teatri.-etfta« Dimiffis beftiis 
fatmisjiperpetuaa leonib* 
fiitDtriiorati.reuocat? ifelici 
tas a leopadis pfocaci faturni 
nueabTrfiseruccusgiadtotj 
euffusc.2u3tDiie. erpolinooe. OjaudicrtrisjMi 
flucrcicoiplurtnio?.marcp 

(L"Scigyegoriipape«?fcfio 
ns.rctfiS c« vnp^feffa.ew pcerorone-rlrtrfoned. Ofo. 
'/^E^qmaiefamulituigrff 
V ■'gorneteruebtirudie"pie 
miacontuliftiocedeproptti? 
vcgpeccaTO^nfojpodere p 
mimur ciue aput te precibus 
fublciiemur.-fierDnm. l-t- 
ftegorius pap» nobilis 
fenatoru<pie'.f5 nobilio: 
rpianareligoelittcrarum ftu 
diisadplentierudic^abado 
Iefce[t.i1u9cogLtabatquopor 
fetDeofidcIiteriiirelistoefcr 
liire.ScdDii^uerfioiiefiiain 
pifferretcepitilucurareTiire 
cularitia DeofticcrefcereqriS 
11 o riti fpe fed cci i mudo retie 
rerurTinete. (Tuaijt. l ■"- 

ITltereaoefimctisparett 
tibus fmsplena babcefa: 
cultate i piecans op^oes. rca 
fiiaSDiftribuitvtcbriltii.pno 
bie factti egenii cgef ipe feqre 
tur.5er?emi fictlia moaftc 
ria pftruririieaoe^ppiitsre 
ditibusTpdneootauit atqjil 
licrpofniiuroercligiofos ag 
grcgauit.SeptiiiVoifra vr> 
be roma pftituit i quo ? ipe fo 
ciatf fibi rcligiofieriib 9 fub ab 
batieipomilitauit. iet.iua. 
lAius faiua fd.i5tfcit.ite 
pelagi^papaaudiesciia 
moafteio abftracni oiacomi fu 
115 ordiattit.flcc mlco p* eu,p 
rtifis ecclcfiafticis ad vrbcco 
itatinopoltapocbrifarni oire 
ti t. vbi berc I15 q mu Ecti ibide ■ pualticrat «tinrtr. Homa at 
tfberieftuufiitam ercreuit: 
qifupcrmurosvrbis afflues 
ifiiiitaePomoaeuerritT mul 
t:i modiojj iritici milia,fubme 
Tiaoixiaperienmt. Xcc.niu 
- >-*ncafiquidcaquap vfo 
. I . letiainumerabilmultitu 
dofpetiitai magno oracfoc* 
admodutrabisvalidepbui 9 
moirluuiialuciiimare dfiren 
dtt.Sjircrfalfosturbidi ma 
ris Huctue fuifocatc bcftie ille 
adlirtOTafutciccte.erquaru 
fetoretawcladeoqinguiaria 
oiriturfubfcciitaecp iunmca 
bilcpplhiTip5 pclagiii papa 
iubrcm ertinrir. ju\. • . 

B£dq?eccra.orf(inerewo 
reee ndpoterat bcm gre 
goifii liect totis virib 9 renite 
teplebsomm'eelegit.£rquo 
tiuuritt?iperatwsfas ages 
lctti ipm iftirui jkepit.Cuqj lu 
esillaadbucppls oeuatWet 
$ at^eda peiteria adptcbc fer 
monetafructuofu fecic cr pc 
fliBiUapio:fusceffamr.0.iio 
Eacro latebra vir oei ita clam 
petiir cp iueiri nuuteitfpotuit 
ooec coliina luriffftp eu celi r* 
lemiffavbi latebatsinoitianit 
,-^6Tccrat*i£it>ap.iV;I5. 
V>,rome getem anglojz fua 
erone uec rio irrenuo^ vironi 
atiguftimeltittTicaufs.qiios 
illucmifitpdicatioead ftdein 
rpt ?uctir.£rat rome tiic o ue da marrona nobflis qffOcoo 
tioneltiutmari eide fc6 poriri 
ri oblata* boftias.fcpeoffcre 
ba t foec quada otc Priica cii re 
liquopopuloadcoimititoncj 
uiictivirpcifacram 
boftu poi.-iflcret ciicee.co:p' 
oriinniefuebrilti.pfittibiad 
remtlltone pcco> in vita etcr 
na^illacoqiboftias illa fece 
rat ndcrct .appariiiccOTa on» 
nibus bolria tllafacra i fpecie 
auricutaris niiriti crtietatt.f5 
iteni i priOK fpe tie appares: 
mulicr illa penitee ea oeuotil 
finu .ia.'pjr."Rcritatcccl , atn 
5m'9Puodcci7ano.ecccc'vi! 
migwuit ad oiij. -^rcs flric 
lccocc rpone trrie. S« cti Ofi 
dicnabbaristc'!! oecoi vrri* 
pfcffoiia no ept prei iecXcc.i 

BCncdicrusvfr vite vcne 
rabilis ernitriie,puinrie 
oKusabifantia Ifarii ftudiis 
romc ibutus m quadii fpeai> 
artiffimafereclt!fit.vbi ania 
trib^erceptoromao moacbo 
boib'icoguit f, m4fit.q roma 
n^ciivrmadeiicomoriveireii 
poffct i lofliffimo ftiuc If patu? 
paneocefcelfarupead fonti 
ritinabuliccrriSDteb^fibimit 
<»-vtcbat. -. .r-rifritiJs. 
i. ?3abo!uBaCiftr*refecnoi 
Tilti^cfoariuriuudeslapides 
rjfupiactautt i titiabt'5 frcjrit 
"Roman 9 tri poli hcc m quatn 
potitit fjcflmasiu oirTiculu — Wncabauquofcireteide' mi' 
niftrauit.Scd pcub ops volef 
romami a tato laboie gefcere: 
s bti biidiai vita i creplii oe 
monftrare appuir i rie fco pa' 
fcbecuida pTt^tf ologe pofito 
t>iccs.Xit ribi oelitiae pparas 
i benedict? feru? me* ilio i lo 
cofameeriKiat.0uiiiiu-ofui' 
rerit ctf alimetis fins i cii ma 
funaiMflicuItatevfqjad eiig 

ITluecoitaqg x.«: neit. 
eoin fpccu oirit ei . Sur 
geffaic fumam?ctbriqnfi tiW 
erie tmfit.pafcbaeniebodte 
abItierendtfbee.I6gequippe 
abboibttspofirVp 
ifniorabat recedete «t pfbrfo 
qdamerulaaiiisiri<;rad.'cac 
httfactccepittsdfa volirare 
q>e& fi velletinau capere pof 
fet.fedftatifi£nocrucfs edito 
enaniiiifliiis. beide tcptatio 
C4rnis,rjpterqiiada fcmiua? 
qna aliquSndo aidcrjt iiifeai 
t.iecu.ipcukiic Ubidimser 
Bifuff bereitm oimittere vellj 
fiibitofupna.gra refpca^ifra 
vrticast veprcf nudus pioie 
cit-Ttaduiibirc volutauit cp 
pcchi vicitq; iccditimutaui U 
- , ■Rebrcfcctcintcri. 
V. ifama ipuiecriabbas eSp 
da moallcrii nc loge poiti obi 
iirettot 9 ouet?9deriVeitma> 
gnis en pclb" rogdtes vt eie p 
eevcl!et.3pc vero riu nega 
doDiftulictfinsiUo^fruj mo riTtfotteriireno poffc pdirtn 
S5 vir cojr tade prib^njiet?? fefit.f.uqiC0su[regl4obiHia 
ret ?pelleret:Dolctcs tp affue 
tareliqtierctvlqi puio mo:i ^•evitaboiioyvene 
iptitt mifaieruc.Cto" 
cu illi ofTcrret facto figno crn/ 
cis vjeilW co[ii comirHiCrieft. 
guroefi (taqj vir dt vftu plad 
dofrib^valcEe&icesabfceffit 
ad hxii oHccte folitudif redilt 
Y^ Oft beevo cii famear.v 
validatota : puiciai qua 
vir fact? puerfabat fatiivwet. 
oiaq bercporuitpanpib^ t>i/ 
flribuit.xta cp ftbirfrib? fcca 
?acrfarib^nibilptermodieu5 
olciivitrcovafcrePiiauit.qS 
: .ii'aupir>diffct?qre 
tcffres ad fc vocauit oices. O 
re -, fii!resvtnoBi5eqS ncccf 
fe c largiaf . Ciiqj fi foraret (ta 
ti ttoliii vnii qt> ibi vacuri erat 
repeteoleoiiicnicplenu. ■,..-. 

mHndeari.vi.t>ieobii?ftri. 
iufltt fterifepltura fua.fe 
rtoitaqsDiefcbrib^tatiijatuf 
adorotojiii p fres tifcrrifc fec 
•ecaibicoootiot^coieaffeto 
rodomignitadDrim.3po arit 
oie ouo fres Iojtc i oiuerfis lo' 
cismanetcs videtftvia palli 
is zcereis micate ab er? fclh 
vfufojierereao tramitevfqj 
iccliiiedeteieafiqdelrratac 
rat vir venrado bttu rtfupcla 
r^iffiftcfgeofcui"cctvia^ua frWieba"tinqiiimiit.0uicii fe 

ntfcrf rriderabtfciquite via 
qua pilect? cei bndict? celoe 

pWrcioereneetualte cuencnt 
5nvi.;iliafcftianntiriaciome 
xmitx . advefper;«>..r#.pe fe 
n.iq'iflH«citenenr:ant. 
i T\3ffb8esabrielangel?9d 
M/maria «giflc Dcfpoitfiitai 
iofepb-iri ducmariagrapLfsi 
fnetcciibiidiCTatufmuIknb' 
olta.a». .Ccceocipiceinaliioft' 
litiarqj pariesi uccabff icius 
filiu8Dcialriffimt~n.£fccacil 
la Bfii fi at inibi Iccudu «rt> J rti 
ty.Mi. Sranwria fuccurrcmf 
fcr i» f uita pnfil aitncrrcfouc fle 
bikeczafppVoitenicnipde 
ro frercedc,p twoto teineo fexa 
i j £ce¥so?ripiet7p3.c': 
U rieculiritvoiabiiurnorii 
ciuscniainiclbutfrTniclco 
meder.vrfciatreprobare ma 
lti i elirtere bonn .IV <Oitna 
Vtaudiuit. bmtmia 
Ti llemarie IMIa oei inat 
: 1 alma;arq)fi:pervirgofe 
lirccliporra. ^umeeilTuda 
ttegabriellisore.funda nost 
pace murieeiienom. oluc 
vicla reis ,pfer lumC cecit m .i 
U nra pelle bona cuctapofce. 
<M onlrrateccitiatrefumatp 
te pces q ,p noB nat? tuliteile 
tuAci irsoftngulariftreroee 
mittencfctilpiffoluros mites 
facicaffoe. itapfapurait parsrtit&vtvideteeiefufan 
pcolletetnur. fUtla'?t5i>pfi 

ftjmo rpe oec^fpui fc6 trinus 
bonoivn 1 '. ani. Hucmaria 
gia plcna t>ii e teefj. ■! ti 3ndr ta 
fceuiarie vsisffllDmrioiS attg 
anudatioia bfiice fblema fnfel 
piat al aeritcr pia ma ti r ccera il 
nc fcgooeo oigna auc Dulcts i 
benisnaobtincnobie saudia: 
qpoftidcstiigra. f«.ifl.fffo, 
f/^gusqncbtemane^sis 
" vrero tfbiiruiiagelo nii 
riate caroe fufriperc voluilti: 
prefta fuppliribus tuie vt qui 
verc ci genttrice oei eredtm^ 
ei ? apudi te mrercelTiontb" ad 
fUHeniur.TSer.3d ?p!croriti 
qmmuopUlmi.cap.Ziiftino 
bie. lTirgo (ingularie. 

t -Cultodtnce..:ri.3nsrcffbs 
asrtueadmariaoiYit aue gfa 
plcna ofie tectV«. Yliic Otmit / 
.. "iTiuieatoriliJ 
adoief floe marie rct celcfti* 
gtic.Cuiuewbarnatio noe rctS 
inift portio, Hcire.b$\ Gtie 
tera pctb?. in pnmo nocair. 
Oiiffue c" gabricl arcbasclufab 
arcc prilad maria cgmegroja 
Ocfpofaraf ofcpb.f»*. fineOiis 
nr^iii. XJcn[tc]daparanipbu5 
gabriclarcbasclueveftecoitu 
feaSrerpatiefcitflgoDc lumfe 
t^_. Ccli.cuorrdt.if!. aocmaria 
ctrgo gra rJi plenn cfie lit tccil 
bcncdictaru i mutumb?. Do 
miiticKrra,'v «srcdtctvirga 


— O" OdetepoiemiflTuscage 
*-*■ luegabiiela oeoi cluiia 
tem galilec cut norii najaret b 
advirginejdefponfata viro 
cuinomenerattofepbDC oo' 
mo oauic * nom virgtni» iw 
n a. Xatent gdc dina mr lleia 
nec faciic iur&* p:opbe ricum 
©cmqiiifda;boinii;pbtfcirc 
concilui det. *V- ^ngrtffue a/ 
gelusadmariaatt.aucvirgo 
oei m aria gfa plcua d ris ccai 

ct'"fruct"vc[mciii.aue.- ' F B-edrnerccterififactisar 
cnpceptist)mTa!tiaro:is 
pafftie itdiigcreer boc £pe fio:ipf[iinec«i(iicpca potillt 
mcelecra cfr vt ccii parcret q 
er.itoefponfataviro.CuraiM 
antecjj Difpenfaref non iplcta 
ifbaaflenewceretcp coccp.it 
eradultCTio.'^ Sridictacum 
nutlienb^bridictus fructiis 
veciis tuf. auc nurla gfa 
plca oris tecii.*t bridtc. '- ' m - 
fY % bri vtrtiqjpofuif faip/ 
"wravttJfpcTataeet^vir 

Ip.TJircjro vc expere virills ? 
bitii videretur:Ddpc>fjcii ne 
cemeriiiicevgir.acisadii:cref 
ifamia cui^ grauio alti^ co:m 
ptclevidcrci infigne,pferrc. 
Sciebaccmceiieraeevgifve 
fcudiailutKicafamapodo^ 
Tlec putauit cwc5 fui lide mfil" 
foiuiiisaWrrucd8.i&itBa.ria Vt aitdiuit tnrbatac i fmScan 
geli.t"tco#tabarqliseet tlta 
faluiatto.^ Ctiofier iltudqm 
vininbcognofco.£rco. <"■"- 
'' ■ ■'aitarcbfigeiusiietfm 
aa vgo iuaria iu*illi gra; apS 
crij> *ructa. ,:! iccc^opi 
cs iii aluofiliuatcppiiUvoca 
bir icftia filr? cci athlTtmi. *■ 
£>e?i:f. 'Oabiccioiisoe^fe 
detftipiisei^^regbttioonio 
ta cob in cte rnri. t^ -§ fi dameta 
'■'■ f gredief orisr! locofcbjiio 
Ucnircvcfaluctppljfud " lt 
CA^riiatSitaujfcemariepti 
"^ dccinregeriraiuuiolabl' 
lis opinio V'gitatis.Opo:tet e 
ni fco» i abbis temmoni bere 
gforis fucncctfcirirfimltra Y? 
gibueopinibeviuetib^velam 
ercufjcionis rclicj qi ifamata 
mfquoqjOriivirJret.Quidac 
iudciscjdbcrodispoflitafcri 
bifinacrivfdercferadtiltiog/ 
fecuriqueadmb^ipe oiircrar. 
Tlbvem lcge fbluef;adiple. 
Diuic agcPad pra;Vflietn 
ne tiincas maria ineilti gra; a 
pd Dri;. ifccepapiesipics 
lilujTVocati^nomcei-iifii;. 
it.-I7viderertepiiTe '--^■Tle 
"■--■■ alcgiemiurlaciiptueiii 
nupte Danef .Quiet locnplej: 
Ecltispudcrismjrit^adbibe 
tur g potuiflct oolere iiiunic 
i vidieareobpjobjiiifinciag? 
fcccf.icrjmeiii ■Ctierfidefma 
rietfbiemflgisaJtnbitimcn Aniua rcmonmir videretur £«< anrilla t>m fiar mibf (ci j, 
eiculpaohibjarevolitiffeme tfbrituu. pstaraK.u.Vfmit 
danofnupra prcgiue Xufaj tcagnuDrie;>riaro:eterreDe 
aucmetuediioefponfarabuic patraDeftiadmotefilienoit., 
ciIjHigijmiii-igrajmipti.iy 

pcue fu fcmuiruVnd mediocrt. ~f*n illo rpe. ^RilTue e age 
quoqjcaevc.Vgimt.ie marfe J-luegateielaocoinaraK, 
falletprkipenuidiqcri oefpo galilecaiinomenajaretbad 
fataviroccrnmcpciiiiopoiu vgiejEvfpiifaraTiweuiiiom 
icrjerefufpcccu. .v -fcceV-go eiaciofcpboeDomooauid:2. 
ccxiptecfparicifmii Zivoca nome* 1 jUJmaria.«tre r . tig 
fcifiiomciDBfcfue. \\"fticerit meUavenerabil'.be.p(brtcri,. 
nwgii^ifiU^altifrimivocabit /^lbjdiunferedeptioiefra. 
Y^eneatoiuifcruc Lvfc. C*trcecb.irilTimibodienia 
J-^uageliftevtfaiiJmattbcnobifeuageliUecttocomcdac, 
ue iofepb angelo monente qangeluDCcelwmfluinarrat ' 
Bijceietmaruiucaeillicuau' adVgiejvtnouaincarnenflti 
gdilfatemnicfumfeirccpnci uiptcfilnrffpdicarctpercjui 
eoiiueniHct boc ip.i maria f; te noa apieccaveturtarenona re 
riiraiwricasclo.Qiio fiecilfo" uocari «Oj iter filios oei ctipu 
qpBviynocognofco^Sjipela rajipolfumusvtago adpro 
c& lucafVgie 5 Sclarauir cices miffe falutio mercamur oona 
jnomevgifmaria.-et,ppbera pringereprimoidnierSintan' 
manifelte Docuit qui air .£ccc ca curem? aurc pape. fV Qno 
#goivtero?cipiet.£riofepb fictuludqmvrrunocognofco 
©effgnauit gqrii pgniicc vide rfidjtf augelue of rit ci. Spiis 
ratqi5nocofcriointafreniit.er fcuefupuenicriteivc^altiiB 
govbKpiniofcpbiufhguet nuobubrabitcibi. vgdeoojt 
pfoa f u ai vr tcdis ometur. «.l» uafcef c.v tc fciij:vocabitiir 
tiabitiLliDiisDe^fedcpiSpfif filP ncLSpiie. Xecoo.viii. 
efsregnabitin oomo ucob (Tflfiue e imjt gabriel Sae 
ietnri. v.ftregnietfno entfi iMueaDeoiciuitategali' 
iiis.£c iii.iH.nof.ariQtiofici leccuinomcnajaretbad vir/ 
llfiidmarialcitada^eliiqmvi sineDcfpofatavirociurioine 
riinocognofco. r«£antatc .1. rat iofepb.aptu,pfecto bunw 
.ii'Spefcuefupucictirc7 V uc reftauratioie pricipiiiaPO 
tuealtiilimiobiiK.iMrfibi. .i^mirti^vtVgineptupfe 
Xmrexx^tifixxtnimm),. cMdaoiHioQjpirrxltticiebu - fnStmutta- fnttci c3 fpcTa 6i « rnXcetd pte rps mrie'led.0 

aboloinittebar admlicrefpti eeefe.Zugaudea^odieDrq\- 
fuperbieoeeipietlaimqipeot nogfe.£teatae,pp:iecani;e: 
abolue iii ferpcrc veniebat: q teiiae.IelaudatcoDccclore 
gcn^bumaiui occeptis perib* fpiccatajiifaclcmeter fufci/ 
p:iniieimort.iliiati6glsnuda pcvotaJ 1 7£tveu-'- Hucnta 
reiJV Dirirmicmnriaadaii 3b:ielarcbi 3H«fl»n' 

gclii. ecccanctll.i oiii fi at mibl gelua pefcedit ad mans 

fecudii *bd tuii.v Spue lciia ?faliitauiieadiceii6.aue«fj 
fupuCmetitetVtuaalriflimi plcnaorieteai. Bridcatut 
obuteabtrtibi.&ce. 1« AX. inuucrib9?biidcuefruet*ve/ 
/~VTMcrgqmo:eintrauitp metui. ai ' GuectiauditV; mr 
^^remia^aptercdut-rviia batacifmqeasri7COgitabat 
pfcmina.silaaptaboNsfedu/ qlieeCriftafaluHtio. ^"aitai 
ctapferperevirogulhineciB gelufladeSnerimcaariMriai 
obculitbcccdqctaaqeopan/ ucilritifajaptlDri;. ; eccep 
Scliimiidqauctorefaluriecdi cipiceivrcrorpicefiliiiiVo 
Pir-^ifi^ccrgoagcl^ab:!/ cabffmomeiitBiefus.bicerit 
elaqeoraro.ic ic^iur^aap- jii.isti9ifili?alrtllimtvocabir 
parctca boitiib^airclt oefit;ii4 :-r £cceV\to. O gibfa. "•"■ 
lurernomic veru; quocienf 3memaria.an\5urapcrrff nfa 
cuque boc nrideq vttquefit mari.t glofa ^atrir oci fep \v 
vc ctnote tpoquo mtniHraf. gbpcatuiaibticfca rolcmiimi 
»cniatifmuat.5ab;icl nanq3 tiatiqcomcaTearpofiliotuo 
fo:tutidoDeiDicii:.£tmerito reprenrapiinimovretfpcib* 
launoiepftilsecqnafrittiroi Ubercmuracriiiiibue. Bii. 
"Mmp EbibcCt. t> r o' f,fl a3banii.&eliu.s5 
— ■iicap.£ccc vgcvt^ 'fli'i 
\i.rV.M noe.p«din*;i!d 
afdicfvgaSradi Vl ■>"■' 
cciefle i flo» or radiaro 
ftell3Deimfalmaqt^fepV'go iufafccdctircotiicfcetfupcr 
fcltrcelipo)ta.Cumprccct)e cttfpiiSDrit. ■adiion:»-;cap. 
uqtaraimiLiriuTucipcvora^ "J "';Ocuiuecft»ominitea4 
■jamrpouiaafpofociiruoco -*-* acba;Diees.t>eteribifi/ 
pu<ara.Cumprece. " came wroreHimciuiJ 
1;i.rl.loc. " 
pofitfocc 
na lcctto 

• ■■ ■ Suc marie ^ qnumaDominoDeq tuqin.c ■ j xe:ncvgomemo:ic qua" fimduni infcrm fiuciin crceb 
^ A fibiDfp(Jditrerglc.aicxrumftu)rflTOiritacba5:TliJi« pctajnotepraborjn"; (dwf. an.M.pTnTciiruwpratmis* 
i« ■gabnd.F' DiritPns, 1 *. *.Zreevitielec.ocfv1tortieii 
Xaudatepueri. - XetatUS'* v r fr. l:l c t. 3n iKo tp* iWflPei 
J*. TJtfi on8;i Xauda bicrlj i.vmvs • jHi^rdVuaagclus^ 
tap- JEccevirgo,^ auema/ Scfliiidd.K.C>abiirfMmiir? 
rieflella.iii.pTa.rT Suema Zcrttin fV aiKtnariertella, 
rieftela.^ auemariagfa.m riip^MJcetcraoiavtP.-ociti 
Suefgiaceloy auefaluarrir elt.frceptoq-advefpJanon 
animaji qircr asmirtacelcftia bint 

renitcavtfolinpoliaularnB' ena.Xfludate pucri. Xerai? 
ris ftellafpledidiflima maga/ fuj. T1 t ft fcflrifct ibrcfu jciiu 
rttamtgitonticpianfapzcca ln tiac recrida feru ciiimjt pp 
minaruicipevirjotbeotocof llWtraifrriincraft«iu.Sii>ic 
lcilfiinateajveneranteeipK/ feftrifeMbMfiioocrorismedi 
gCEfecuU, "- (Qag. ->rano. olaneri epi tn 1I.ciKnerir.1ri 
Vt1iip;a-fl5crfiotiar>eioumo ccnaomnetr«eo.vi.le<rtoee 
adc6pIe.vtritpra.l?ibocre TtreevltieDeerpoeiHiiiBle' 
IhJrcenaDriivcIvlcer^eucne' rietnqiiaeuenew.^reivi^n' 
hrrroffcrfvfijjinferiafccuda iu.aj vefpas.ari.z.rS.oe cie 
poltoctunagpjfcbc^triiciii' qualia euetierir.^ap. Jfccefa 
nitatorui.aii.T.IV.fim'irt[irr ccrdc*. ; -' SanctCabwfi.iM'. 
aifu. 7ffeconfefTiK. O:ap?onobia 

(TmIThsc.' £>f jc beatc ambiofl. ■ ' 3llceogno 
:■<■ Safnnru. -fofitebo;. mt. *. tOagnificat. Oiatfo. 
£ ccccocipiee. Bearuo £ uequimoiucrfianatfo 
" "~la mipopiiUepclaroe vere 
':■- fulcIc6flitLiifliooao:e«coce' 
'i-ftrefpi' deqgvtoeoafcirftmiooctort 
Jto, Deus nriambiofiireftawncrantur 
I 'Pcrcude ,prper(rarisp.vfaiftegaudiii 
i fiiriirebcartnidinis flloiiain 
lxcaut.v.3nrcfurrectione. cofcquantur.peronj.!t^<.o 
. ,r opfaqe. ^ericp;. piefoiiu^iicutcuenernarivel 

Dieant poffpafcba. Cctjoijfic vni' 
nunciudei, Oicitcinnario/ ;-i- 

miW. 6iWrpofiwiamiflratio 

ioujoefc3iitaru.ii.dmjtuti. J. ncpfecrurc^alliappatre 
")ituitaW7iif. SdoJef 3n n«. ej?sb?tf wn a^ab;ofr*t.Quj »ir.~. 

VLs.i: 
BCrffll! 
Cicnrcd. ffcag. 
cjbodicrna. 

m. iratteinartapMiifpofitficti' nertffrtgjttitaaeccraj.fw 
racnDormtrctaixo oie fubi' *T"I Bictiallocuicrerplebej 
10 «ame apn aduenies facie V i fubito vot feri ifatie tn 
erns atqyos completiit ita vr, pplbfouuifleabjoiuicpiii.ad 
■ngrediendiinosegredicndi cui?voasfomtu tottfpopuli 
ifcfrequerareEVices.lecn.ii. oiacducrfafritacclamatiaani 
Uaepaterei?g,ppe cu? bjofinepm-itacpiUi g antea 
macrevelfiliarcainbula ruibuleririlfimeDiffideb.it oa 
batneatngercnf abaciliaque ec arriani fibi? catbolici fibi 
curanucnediifSrefiifceperac epm cttpiebat fiiperatiaalte 
;pbitee folltcitaeni; erarne mtrt8o:din,irtrepeteibimc 
tnfaKnocereterpectabatcuj Tirumirabiliiiaedibilicon 
paciioafTcctnquofineilfdmi' cordia confefcnit. lec.vfi, 
racutu> clauderetur.lci- itf. (T\ ^ffaigifrelatfoead c\c 
mHepoffaliqjDiueuola/ w mctfliimuimpenitoretn 
lesit.icaaerisalcirudte rtmcvaicciniaiiuctifnmortau 
ruWeuacefctvcbtimiis cclia diooccepirtpiudiceeafeofre 
mimeviderecur.Quofcorer/ cci3dficerdotiri"perrref.*?Je 
ritudparcraicSivijrerii ifa dcteip^relatideabrofiuisqj 
tul°ilrcali<idmaflnierit.r.i!l!, Dhipocuirlaruic. X-Wii, 
C££& poMedoctfliberali T^RodirusitaajTadductur 
•. 'b'oifcipumsfuitabvrbe Jfc mediclanrictiinrelligerj 
c^relTnsc^fectiifajiaudico/ rireaferwivoUitareiiecfe oi 
riopfectureiiafplcndidecau utius pofte rcfifterc poftula/ 
fasrwatiicvreUgeret avlro uitnonfemfiacatbo'fcoepo 
illiiffripbotricp(ectop:etoiti bapti^ai folicita^m'5 bebatg 
adcdfilfritnbuedu.poffa^at fidiaj arrianoni.Bapti;at9ita 
cdfiliaritatia lufeepic ifignia qjfcrcuroiaecclefiafticaiplef 
vrregerrtUguriaemiriaq),p feofficiaarq; cpaocrauo cie 
ticiasveitmediolaiui.ze.v. oMinatusccuutmagfaTieii 

P^ridcattepusmoJttto tiacunctornm. lectkntona, 
atwentto arriaue pfidie r\a\ poltea ficut bclias nT 
cpogProniTtobteinanecdfcf "liorefiib^velvlliapoce 
fo;eadexilitiDCfhnato icuba/ flatibuspjo Datimo:elo.vii. 
batecdecrippfs ad feditfdej efl vcritua.beccflitatit flcuc 
furgccipctcndocpjeetajilli ipeldgcantefiib 9 pdirer.itar; 
airifedadcrcdiccoiiiaiiepo rianaptidiafcdacat pafcba'i 
rnl"'' ci'Jtis ipcrfcuiufiti con fok-mc jtv.-Cuf us «Bp?aj :; J uiavigiliaipius /puiebafiKcaflimitlJdufirtfrj «afaiKnlratraalTaalcai w. 
«litriflellaDefupmicareoe' QCnlM.' Iterglote. Iiuioc. 
monilrurbatfrribiliterclama , Sncelembusregniafcorti" 
bJCle.ibUlotoquemravreiu r*tarioealft.« ieternrjreo.es 
■lat^opgadmtvijeMarc eocalla. fcStfevir.Mltiaf 
poliet. cciVi-. ■ ■ ■jn piio -?. Sdrm. 

eiienerttbrioiNiec.fur"' Domiaef&cbunr. Lmici. 
fienttrcal«.camb»ftii#.a f^pbturgio prereetoqui 
cumEtttiri < ^fcoeiSirojtitcrlaiilabfltl 
inburn.itaco:porafco5Dfrc' 
IiiKjiubcbatpatlifuigliofima 
Jutinns.7niiit3tltlfllGk 7 tres tvree rpi nburti? z valerian? 
pJimipJXetcrooiatrCiitfnnr freenobileeauesromflfciuo 
tneoi-f titaoicir iutCa.fupra rovataianusbrececiliettfit* 
dictiimoib^felhsfcopqfutvi^martfrislpofiifnilr.^^re 
noutMcct.HBadpcce- £iburflorai5fpcrioma!ra.abo;eU5 
riitvaleriDiinait.Sififeflri rtietfjlfa WuffoditDiifloia 
arifeuiMpafcbevtfaiiaoiiicftacojritderbtsnoptcrcE 
CflVeneritfictrmniemoii.TicaiozerancroJiimciue. lc ii, 
ipiFniart?rrb^p..aii.*-7ofof. Hicumamarimoco:ni' 
.etfifiarircaliquafenaffrida. cularioprefeccoadlooi; 
3nvi t riliaipiuapoltve5r)eD0 qttf vocarpagufquartornilia 
ininlca fici memo.oe mart j-ri - rio ad vrbc roma vM oecolla' 
buep_.ari.v.?ofoncm.5iatit dteratrniceref ccpitmanm* 
inalia cucncntm vlgtla.ad (uj>eoefierebke9.0ptarC9 
affj. de i ego vi t.i ilr.i ptcncK fi po 

t '■ Sci p fidc. Scora me. tiriffc ccrcii berc apo me alras 
^Scituiorie.- SiIicbicHm vitj^ilrifucccditcctpccua^ 
Vcnfie 7 videte martrree cu j £t bie ocfe ipccrautca carmfi 
coromTgb°cor6aiiitcosiiris i cib 9 vradoomriiuavfq.icra' 
oiefolcritcartilctiacallaatla IhnuocdsrpimaiTrrcs Duce 
"r^Mbagniftcat. Oi ; rcc7?i : u.ircr.Qr3ciifcriiefTet 
v TUlraqsopsDC?vr'o 1 (cd adeonipdtcationc ipe mari' 
nlma;tprti tuoyribuniiiva m^cnoiDomoIuacredidftac 
leiiiimarimifolcniacolim' erearnttices. Xurppeiu* 
itojfcciptnrceimicemur.^er iiiccbirfcietuieonc..aererr(i 
Suffragiaoferiirrccttodccirc taetpoyalla. i.Xericiafcpir. 
ferwfcoaptfftw.pafcfjc.ad naluf-capiweopgaHdiijirt UlMobtieba. «*«« ^'>?-^J?S£S* 

' ' liawitadconciifaceooii damjbiitfatmoicctcsCstis 
b^baptiSatiftmiilcfl.Scqii me? allaalVa. Jgt 

ti»erooie«piit»t«cai;itibii« pctnaliicetatfci\tllrtietir.ta1 
.piectafiitcccccopoiacjbi.ice [ eF°¥ ai'^'..' 1 ;!"',' 
dlia ciirclic<iofi3 Tinrcolligef 
Cill 6 e,itcri?pclin,t.tooftftc 
atimctealmacblocp.marlm'' •i.j.iferiapafaliiqcueiicii. OUriKtCiltrnui-ij 

comiculartuflCiifuisoiWaif . . 

fiiilict rpian^iulTif cri ranidin ""C^ ■■'''■ ^ Btusw 

plubatfgcedialidnifpmerala quifuffirt. d3artrr ocig. 
retQuefcaccciliaiurtatibnr '" -Olonaib* 5.licrMeri;> 
riiiivalcrianufepcuuittmr' veuiteividetemcirtvresars 
fitvtinfarcofa^oci^lailpiic coroaqnacoMiiauiteuswmi 
mrfcnixadinditiiifidrieiiiff. ihjsui 
qrcWrcctionefciiii.crurum aU&dHSrF* <Ra*t. Qrano^ 
fideiereplaiufccpir:'. $ilte (ri/acjnoflbtigeorgiima 
bicriifalJvciteiriPrenjrirtr rrrioiiiinicritia-nitter/ 

rcaciicoroisgb^coroaiiircc» ccflkielemicafl.pccdc .ppiti* 
Diie i Diefolenrtatts? lcucie. vco, ei^bnfici.1 pofctro'? oono 
alla.v.Qui ?fo:taiittfappor tucfirepfciiuanwr.per. -" 
wniiuaruinljnduitraiiftiiis 
iiite-in- ; ec?cii. ■■■ Sllaall-i. nc ruo 

V.' ^riiltauilliiiicofpcuDci. msniiliui. 3' 1 «*-' 

ftPclectciitiirinlcticia. 3' 1 tti^rcsiiiflfcoybitatiocallj 

aucti tui orie rlo WU.an linetcriiurecjcBcortiaUa, 

rcbiitficutliliualla^ficiit SrusvhV' Quaffrc* Dn« 

odoibalfamicriiraiitctcalla. quidmulnplicaril- L «l«ia-r 

;- Drisrc.- Scip. 5co bonorecoroiiameaoommc. 
ruV «IkB" incirateSire ^cconftimmV. crac-prinio 
fonatcKwin r coru"alla.i.ii;e' TlriielHiGiHisrcpiabar 

uneciwcbvnnnriarifbronijm inperfideoacianuequi' 

tfialla?- 1 Bii.-' dam p:opbanus m«ib g 1 cm 

»t5.adprim.i ;.'■■ «citui. dcutatenuIlifcciidu0.'Ci3rigit 

art.iii.ari. Scirfumiririogau autinDiofpoliciuitatcresioia 
dcteaiTavoscIcfitrw^ibcre predictCTcirctocappadocij 
dit.Kcftbiall*'"Xcficpone. virc ! uid5,tUiiftriliwicgewfi> ? &Bic5Ccttn$eni4A\aeerrp 
bug mcuib" atqjaffatufuauis 
adeo vc no folum ccmauibue: 
wrricria ab oibufin pfinio ma 
netib" gcua 7 cbar ecccolle/ 
gerunt er coi fripti i pccuniam 
vt ft aliter no poiTet vis pocc 
ftatif pfcctoiic adipifd p pecu 
nias reni conquercren ritr, ty 
Beattiavligmemitonjfltra. 
Jnmrtdottseiuscuptc litiine. 
alijallintla. olJifiuitici 
oomo ei? i uiili tia ei° manet i 
fcljfcti 3nmadatts. icc.ii. 

TScuinraniafiiriotlcjiiro 
gnouiffcc tjramde iudi' 
cisoe?ct3Ppi5Ppbaiusfacnfl 
do^ritib^ilKfercTveneridit 
«rqs crictis tremedrirpi noitie 
piib[icebl.ifpbcmare grauim 
inametisarietace cotus ifre 
ttuiit (Dorqj 0C5 pecunia qua 
»emendiaterrenifbonorib9 
fecunde capadotiaattullerat 
panpib a erogamtciiin a ' ipedi 
mexie abiectis ad oeftnMtum 
fibicertamecrpeditioi ppari 
potuiffet.erur5itaq5cbiamj' 
dcterremiperiiidnitfceoba 
bitu quofe rpianri ia Diutiiisit 
celaret £ t fic i pfpeccu pftdis 
f uretif mediii ppfi o'i appolinf 
facrtficaittlg cale .prupit i to- 
ce.Oes oftgccirioemoia . oiis 
ac noiler celos fecit. wXeta' 
btfiuflusinorioTfpaDicmeo 
i laudabutur Oeefecci coro" 
nllJallU. XaaiiuiiiDrioie r ulralfc iaHi 1 gloriami Oe& 
^- ^sauditistmpiiffi i.iiij 
mus.Datfan^irarepletf 
inmi fcii; geo:irjri i eculeu j le 
uari i ftc totri coip 9 eiui) ntent 
bMtiivnsiiLislaeerariTlaiw 
padee ardeces laterib ci 9 ap 
pltcari i fale i plantf ei°fricatl 
tcaucitenor3Tirceruei°app' 
eret. oeide feci tcri p oce vicof 
iplaceaf duitacie ffjdc.pMri 
cu vfqj ad locii vbi oecollatus 
futttJqlbomrcidaTreii maie 
ftanstrabLTieciiiuItripodim 
piiiTim' 1 Datian?iiit!o oeiitidi 
cio.putmerueraccriiJlocofpe 
ctaculiadpalaaurufuismini 
flris rediret rcpecf no turbme 
eos igncicuirus circudcdef c 
■rficpirervnomomcnto flam 
mcofflobooeuorati lunt.-V. 
e/ilieljicrufaleveitc i vidctC 
martT re cri ccaona ciua coroa 
uiteuoris.^ntiicfolcnic.icis 
ileticiealBA-Duomaofoifii 
uit fer.wpwtaiti tuani bridie 
fiuwtuisinie/Jnoie.pfiXea" 
U5,\-.Xetabitur. inlau.arit. 

03noi mi Drie nosebrit (ic 
UIiiiairJTfieiitodoibalfa 
mi«iiiitantetealtit,i*.Dits 
«icap ^Ottis vir9fuf.br/r3i 
tfroei.«.Xccabicuriun°.ari. 
■jnanitateriircfonatowaita 
fcdiriaira.7anft.eli oecacacby 
miiii ante tbronn oei alta .1». 
B*t» qfoi fuffragta vtg. «4 
ho,tsii.vt5,tfeHi?rii>BFe(iJM 


.Sanaimt. o 

datepueri. tredidi. . 3" 
conuertedo. - ^eatuovir 
tTinri-ir fliartfr Dei g. V. 
-Sloriatboiiorc. 3iici«tte 
Ocinoftridarafonatiiigirercr 
garra tactoB ¥bi crtinatnomii ? 
balfintnicdoi Inauiflim? q»' ad 
Iaude}Oeipcrtincrtvbt agcli 
«arebangeiibrmuii occatata 
tetbrcmiDeialia. ^fliagiu, 
OrarioVtfiipra .©aainwrci 
euangelilte.3« ticaliaad vei 
■ .-■"'■■ 

eueneht • Omttmeroeitj 
5ilieNct-iifale. trltct 
celti. i in cem terri $ iiic 
rjieriifale. .Pagnificar. 
/T-^euequibeatutnaroijc 
iJbageUftatttii^ 
wedicarionie gf a fubtimafh 
tribue qiieftiirtf e & nos fepcr 
i cruditioe proficere lofone 
oefcdi.Toer.^Dtfiiigian oicn 
ttrrtid^ptcco.rotiioe tpc pa 
fcttu.Sibocfenufcimaratfra 
oct.pa(cbe eneent tpa oiefiet 
^jrtlfionabltmetiaTidclicef. 
e«riub?q? aUt'tt6»eHiriai.ro 
leriitasVoi^fntrifrcrt! U 
rw.iip"oCT.nififiria.ii.at>lb 
rupbili^piitiico^ 
nis fcemiciBfeftiicticnciiq! 
tHCtiaffertifeti' i "i ?• attn 
fcaBiecxKuenerJfcl 
. ffcrHcrflfhnB.Sjfiwctife rrnTumaro altd -sie anicajtS 
oct.pafebecnenerit ipoaictu 
ru ttetfi fcom wco .pceif» jw 
■iflbttmeHatriiffCTtttnntiTH 
fciiafequai ,Q: injtitutii-nflt: 

■ 
HrrWrp5WiurfcerK>ic-,r.r ap 
lio Anoom miCoacTrwii-t 1 " ■■ 
b» fld boc i toc acio pfiV tns 
giftnsi tbeologia ooaonb» aiia .iir.t. 

Ucite. fterna. 

-mceleftibne. -Ccli 
ena. tbenediai. -&uaa 
nir. 3u cej ccrni. .\ pnrn» 
. yeridetpflquomfperiic 
j:"Varapliitoro«be teifa 
rii?tfgiibtillimtiinarcrjade 
grpri regiotte oiuina voltira/ 
repungercviir>etieuageUftaj 
fcicanoneecatboltcii apolto 
licioeaencrat."firoptcr boc 
cp prinv? m tota cgvpti rcgioe 
i IjJbia marmojice i amonice: 
?pcnt,bapoli predicauic eua 
geUunnaduentumDm z fal 
uatorie notti i icfn cbritti . 

ijirttite magna rcddcbant 
apVi.Zeftiinontu reutrrceiiois 
ielucbriftiofiinofiri.tiira alla. 
v.Rcptctiqtndefpiilro loqnc 
bamrverbtiocicii fidocia.Xe 
ftimoniii.relur..a- c tioftakla. 
f v ■Rantcniscucti qw i bie 
t" 1 terris babitabat icirafri 
fi * iclolis fuietea.Ss P. pdica 
■onc ipi 9 pftmi in cora egvpti re^ione credetts in t>ri3 icfu;, 
cbrilhi tMptijaci fu[.£x,qmb? 
c.dtnautcc]uofdactuida cpos 
alioe pibrtooalioe oiaconee 
aliosetwmclerikooadccdc/ 
fialticiitiimiiiitteriufcniiites. 
jo Caudidifacriuiniajara c 
ineaLlafplcdorcoccibcdcrfinr 
aira. £ c ficni la< coagulati fimt 
oiraau"a.-y> 3noej tcrra ciiuic 
lcuueeort iHiteaoibia tcrrc 
ibaccp.ftlimtlaccoa.if.ji 
tj Hdiecee atgdl vfriale/ 
f"l. yadrie cpbriflim^etiage 
(iffamarc^oe ftatilea illic ad 
uciHcr.i tp mulci .ppter mira 
culo x 01113 iftrmopcuraciDre 
qiisie oriar>eitor)abaf<mrpm 
crcdeccs bapcijarif in ecciefi 
ae oiiofabncarec.itacpcoJii 
facnlida 1 cenmoic rffbueref 
tenuerriieriTfuiieincolloctf 
rmtteKs trabebat efi .pfrratu 
nvtcoeciuitatie cii magnoi 
petu oicecee .Irabam? buba 
In ad tocri bueult . boc erat nic 
crtra villaiur ca niaf vbi crat 
■3 Difcipulia «' ecclcfiaedift ' 
caca.u.uicumfic oiucimitep. 
ouoe oiea trabcrcfcitavccar 
tiee ei' vndiii; pflucrec 7 fara 
facToeiuflfaguineifircrcf 111 
tfilaudib^pfeueraettfograr 
ageflcmifitfpm^, Siliebie 
vtftjifcpiftecafifcj^isreirerat 

ZcJ>. anniKU. 
ant Scitui. - Umti. , 
£fltet&. Siwtacia« fti 3naa gi<3 ucrfieUereraoia ftxote 
»ci«i 

■Jikvj. 3nciHi, >£?* j «TfDflj^ orft ft ioriica vt 
ifcn.i-ii.cuencntficcfiet]cr« 
frie abnrrio? vjlcj-ianotwdi 
TRenaqeopsS jitfj-fgi'.; 
J-' uevt intcrccdetebtovi 
tatemarcrrctuoTacficciead 
ucrfitacib? liberemuricc«po 
rci apuiflcogitacioibufliiiu 
dcmurimetc.TJ-erijv ejima 
.T^JcalleiflifielprrpiiiiJ 
<I cprmcdiolaiieii citati* 
tiobiIie«r?giic itobiIil1iiito2ii 
gcruafiii ,pcafn marryj: pat 
Vir pfnlane firifcbic ed oefuit 
cripauunoiudicefuo raueni 
igrenus viditin ?fpcct» iudi 
cif f ui rpinmi noic vrflcinn ar 
tc mcchcn p 1 * nimia tonncnta 
capicaUfriti,i accepiffc.Clui 
cu oucc? ftiiffei ad lecii vbi « 
coland^cfijerpauicQueai 
fcrie vitarad toleratia ,p jrpo 
animalTctcorp^ei? fepehfict 
vlt ad iudiciti furi veire ? tcfit 
^. •aodvtviditpauli. r« ( 
\J> ntie iulTiceu in eculeole 
uanvt.ptormetapoffctci' 7 ? 
fefri ad ficnfieadu idolie cuer 
Krc.rtuodcti faecre recufa 
rct t ulfit c ti paulMi? ad palmi •tidribtfiipfitiiwponitfltc tumciretfodtafioittoi.ffda; 
raatc&IflpiditF9inC|uoda5pu proquatot^ardetiaiinutus 
teoobruifltq3oimitti.Qocu5 cpptrallliueotroebortesfei* 
facmeettSsfibivitaleitamar uentifpueoiinuucenarneex: 
tprepfecrauitvtfacerdo3flp crcesfuutadcagone otutira» 
poltnispbocpitliumKilerflt vicrricifoperate manyrio fc 
paulio efcptepieflfloiabolo licitcrconfumauit.-'-"" - 
orrcpt9?bo:ibi!icervcratu8 pjiciw^oeciuttatccuma 
octauaoieaotaboloiiifUuJiii -* ^navbifratriifuiojdims 
pcipirar^erpiraiiir. *.«««■ pjiorcratmeoiolanu.pctcqii 
YVaicria at anfde Ri vi ta da igfitioe ? bereticoa fibi at> 
*-*- liepuit ouvcllet corp* aplicafedc comifTapergerar, 
BCifui manti auferre.atpia gdaoeu}o£ bereticoy crcde 
riis .rjbibicac.CUiceuad vr tibusinciiitcrfalutaris.ppo 
bemediolanerireuatereiur: fiti profequentcftmelrua i ef 
idolififaertficatc» incurrit.cj freniBinfiluit.jerfacyei^capi* 
eaniocporteres oe faumario fiUdtocrudelirerimpetes.oi 
fuobojtabaturfi-cnepulnri. rifnneujfmpjcllisvuuterib* 
qo"caf3ca-etiol[et?.rpiflnafc necjladiooiuertesiipobca 
jideret:rato ca ccde mnct.uie pallionis oimilii ocafu , 
nitvteavijfeminccefuibo - t0 
mieaaddictavrbepducerec gewg»picoronM.iffi, oro 
itavtpolttridimmigiarctfld >F5nipotciis fempiternc 
tbjiM^P™'"* 1 '™*? ^-'deuslujrindencieiisim' 
i«dine>iicato?.t*aavtd<u rtienfapietao.qmbiinc oieni 
rtogeorfjkjptaofonei lec. inbonorebcatieutropiimar 

PReftaqsopflSsVt 0T0 - tpristuiarqjpontificiaconfe: 
btipeminartj-ristiiift erartLeraudipopuliitibifup 
depgriiflocuotidc fcctemur plicantcmTpreltavtintercef 
g,pciufdefidcioiIe«i6emar fioneipuie muniti.-valeamus 

fiipfllnia;meriiitoptinere fupeniiijWibiisadiiisi.ibcr 
f roomtnum. ^pBB» ooinmum. J-^^m» 
?Catuepetruslosobard9 xoriofmimua cbnfti 

.ircrop mrarrrciitropius tau/ 

mipooidinetrigmtaferi-ano roiieufis pnrmie antillee: 
mfpatiofultuscatcruaivrtui gentili genere perunimedi 

eftiimultn pfedt. ^f ".- tus.ctcellcncioii totiusmun 
L fUitatm8jrieipiHB*p9fi diprofapM eriundus.cr. fldmirSdiflbatyloistioiC «r 
fes? guimii rcgia natus e.bic 
bmaviceicfti incarnc vidit. 
videliccrqtifaciauir gncpmi' 
liarwiusoecuiCBPamb?-* du 
ob^pifctb^iqrifuper alinfl3 
redotsbierofolFma tntrauir 
311 oieqjpetecoircs oifapulis 
Vwiatusipriicorcplc^ cJ"- 
^\eidei\M>7f>ye ciue tora 
^qjbabrtomaciuirarcp. p 
dicatioue aptbrumfimonie i 
iude.bapri3atisvcnitromavi 
derepetruin.2iquomtneui 6 
oominiaspreceptis iburus: 
iufPccu alusadrcgioes gal 
Iiaru; proficifd.Qui cu ad vr 
beqroronasoicitur guenfllj 
feminauinoiverbrioei.Sed 
mvidcretcpibifua pdicarioe 
ntbil pjoficcrecpctro ia paflo 
romamrediit. icetio.nL 
WS-eniqjabtoclcmetc o:dt 
"neepaltfufcepto:cri bto 
OT0nifio«ali(singallias rirv 
cuquaqjmifiisadpdiai tan 
tcmcfc vrbe mrioacur.Qua co 
(latermsrclVusccpitibiircy 
pdicarc verbii rxi.Hd cutus p 
dicationemor oiuina ,pmde 
te grafia fili.i mj i 3 Vrbis i Lli' 
uoiccultcllaiiiiulrigctilesiu 
ypmaedetesbjpn 
Guodcrirejtvideret iullitca 
ntfiflbuB fuis vr lcrim curropi 
u;mrerficcrcr.3lliaut pndic 
calendas maias fari 
Dciviniprimtf lapidaucnir. Bcindcfuffib^icoilgiieplu' 
batie eriundii oiutilumc ver 
beraitcrut .oeniucp feeuriWi 
afciif ciipjmcriit.Quc Dcapu 
ella in tiiguno vbi ipe errra 
vrbe manebat fepdiuir, &bi 
'■'■'" 
Scituf.^-Mritoiis;^ Eeji 
tiwwi 13 - Xaudatepiicri/* 
fj-cdidi.!*» ■Jnconuertc.c.ip 

Blabiit mlri in magna con 
Ranrifladuerfueeosgre 
acruftianerritiquiabriultTut 
latxwes eorriJ 1 -'- Siltc bieruM 
lemP" -C rulrer?'-3noejter 
^i.StIiebieru.vtlupr3.If 
burai r v aleriani. oratio< 
■/"i ^usg nos aitua aplbru; 
• 'pbilippiTiacobi iolcnni 
tarefcttficae.pfacjsvt quop 
gademuf menrie aecedamur 
erenipli8.T3er. ,iV '."' "^"-ci 
3ncitate. SlO' 
ria^bonox. ■■'■'■ r3 ' 

ailaalla. lTcnite. 
b*. eterna^" 'noc.9ri.3n cv 
lcflib9regnie.vts.*. telie. 
afi . rfDanerc I oitecrione mea 
fic,utDilerivoeau"a.r<!. Seitc 
dica.an- CUiimanerui me:et 
CffOiu eri btc fmfrucni multti 
alfa^- f ruaauit.V. 3noem 
terram. ■Zecrior.rinift: 

Sanctusigifpbilipp^apls 
DmnofM1ef11tbriflipo.lt 
paflioncialuarorispanos vi 
gin inltanterprcdicauitgen ttbus t> ficia euangeliu/pbi cS 
tcius eet a genubus iaddu' 
ctusadftauiamaiu 
cracomscns.z pcufutfiliri po 
tirtdfgmimlh-abati$iwl.K-n 
ficiuioucs tnbunos qperat 
nutnnecuiusoflicialcs teiie 
batinvinculio faijpbilippri 

■■■■.-.. 
i Draconccfpuliiletvniucrfi 
g eupfequebatur peiritetiam 
agetef oeu bric cfh.mar.ee ado 
rabat;- Hirtutema^na: ■:■ 

O-Rdinatieai cleriete fed z 
lcuato eie epo ? pfbptert 
C'Maconib"attBeccnie mulrt 
ibideoih-uctiepodreuclatio 
nc ad alia reuerfHs ciuitatem 
leropoli:bcrcfi>m3K5iWifw 
bionitanierrmrit.OuiDicev 
batiio*uiboniiiicnamcr,\' 
«mcwifiliiiaiVupfillc.ipcaut 
prjilvppuaantefepteDieemt 
grartonis fue -eocauit ad ft vi 
ctnaru vrbittepos.ctictofqj vt 
rosecclefialhcotfi 
fides Doctrina ofirmaal pdir. 
eie Dicobitusfui.-et fic pleu' 
dierii. linojroctogitafepte pre 
yiiadDiis-^ttneadc ciuitatc 
pofmic fcriicorpns du-i-et 
port aliquatos annos ouc fa 
crate^gmes filie ems oertc 
raleuacpipiusfepultcfunt. 
iy.3fhTnrasniuoudli<l anuria 
HcrfitaU"a..Oodoueucriifad 
fontcs rcpleiiuit rtaritate alfa 
eira^- sneonfpccraasnt anti rti ftolis albf e i palme in mani 
bus eo?.ilbodo vcXectio. inV 

IScobo aptb g ? fratcr oo 
muri Dtcitur in catbcdra 
ecclefie bierofolrmorus_p;efi 
dcnte.fcribe ipbarifei qdam 
eic cus mirttitudomrima ppB 
adotem fanctum pafcbccon 
ueirct, pofuernnteumVuper 
pinas templi Dicentcs . facfer 
inoneadomncevrnon erret 
credentes iefum najarenum 
eenliutfi.Quodcuiacejenol 
lct imofo:tius veitatempw 
diearetp;ecipitaue7Utcu5er 
alto.fitcumlefummbn' babc 
rct-iratu9quidamcrp:j.irifc 
■s perticam fulonis arripuit. 
«criradiuincapitc pcrcuffit 
oonccriecitcerebi-riei*. "po/ 
puli autes cbriltuj filium oei 
credentesfepelierut eumibi 
decum oi bonoKiurta tcpln 
Xitotpccobifculiiinotnc 
«jgnouitb:pbilippeg vidctui 
■ idct iprem alfa. Tloncredis 
q*cgoipreipBterimeeaUa. 
alla.: bncondcnoWBptem 
•!i"umVitnobi8.n6crcdis^w : 
Ze DcuV anmiria. Y > lati.aji 

111 craftinu uoluiticfae eti 
icfn galilca -linuemt pbi 
lippu alla.**- £rat aiitpbilip 
pusabttbfaidaciuitatc allo. _ 
DrataipbilippusBficofte 
dcnobiepfcj ifnffieitne&aUa 
■^bilippc q vfdcimc Tidct 
Tpfei merioilaM Sicogno mfxttsme*preitnetltit4a> MWtefuffrA<Ha?fiMuaffltir, 
giroiiifi-cfi» t amodo ccgneicc Qui rinie. 
tw cti 7 vidiftio cti aU'a. ^t*- rualcrandneiWrtii tbrodo 
fitabiit. "frultet. aunti, Silicbie. Sanctt 

™'Tlonirbcf eo; Veftrii nccfl T) ttelTaguefum^ope Se: 
kHmidctcrcdirismdcii* ime -^ Vtgrconimartrrittuos 
fl-cdircinBomopriemci inili aleisdricuctit i tbeodoli iu 
ercsnmtteiutoUa. »cnc. ^.oacoUmHMflkwmaUr 
tmia.cap erab]1|1 , rfln ffirSur^gSW 
totpe-.^fCTltctccltim./- mir - an Samanoscbnflcr.il 
•jnomttcmtcrramcriiii.^ uato:Btacf« cracw gTal 
SnrarcnririmcsYcrbamco u jftj pctnim in man mifcicf 
invobiemorircritqtktj(t'pcric nobisa[lk"" ma " )tmaei1 '"- 
ritisttcivtteailj. a> J£ ,;i ^iti ^iiue ic.TcrarfaliteaUa 
BdVf.fr&fcrntftu^l ITcnitc. -frurfidelis. 

T^Osatgloriarioportcti ibonoiT^"^™™'^ 
- -_cruccr>tii,nnicrurpim CiuiccUgniiMtlccrdaDcsinilce 
tjuocfalusvira i rewiTecric pondua fiiffimjirq oiana (mt 
nranqoafo| 1 rati? l ib a rifurn9 po:tarcpcuibm?rcculiatIs.^ 
rV.foctigntiCrit." omir Cirare.i. twr fisiui micis 
flK rpes viiica boc iuc ti.«ti De mumtis ni is libcranos &if 
cms bra. 3rbo: wrco.Qnem/ nf alia. Dii.ic. ct. ado-a 
miiGau.SloiKitibioo. m9tccbrifte?bndfcim?uW:qi 

'• ' ' liM « pcrtci5cruccniaredcmifttmii 
eno.iocQ otialla,f*iCatat:c.ii. v IdocII 
ucftoiio fiuncntcuj. J-ectiopnma 
■| J^^gnateifiifveneiabili * Wocilgnucructscntin 

-K&nsad indtcandii vcucrit. * % oeT coltoremagno viro 
■ Uirofutrignocrucicrcr? pllariiioano oriice icamario 
ftannn"tecitrimilimdincqiiai nio oucetcfimo triccjinio ter 
^iditmcelo:ivojtai>cofcactt tioregniwoeiuednoferw 
itibocrisnoTinccsalla.- t& ges multa harbaroK ?grega 
ihufiumcnp«5 
_ nftrecruc(iiMi«palTi.riadbelliicontraromati06. 
cietue mirflclafufcitnlri;?ce P> nula-lignii Pulccs daww: 
flc-qo vt viralia ligni pcio «rcr ttilre podue flmfrtgQiK »Sf» — MtpeiUrcpafibutffeculfaua ta$Wetemtnetnc moltufi 
olla. ■ T^rigpucrucieertttn fcwreuirit.Tbofuerritaurej 
tdocu Dris ad indicadu «encrii i tertiam crucem otucam fiig 
Oucoicmafmtpoitare.,,. ■• inonuumrftatinifurreri-. 
-^XttKiatriebocregipfta , OcroTuirrilisnuq-rue te 
J itiitoqiipecrimultiiudi pepeditvedeptorrcr.ilracl.Qj 
M ercTd t? .ptectfe" obuiri ris 5 Dulcc lisnri ajoulccs danos 
"Uideearirbarbarormultitu qjoulda fercns pondera. O 
diiieeemumerabilecimuitvf qjpciolutisnucppciofascmaq 
ifcadmo.'te.:5;eadenocteot jrpmmcruitlbftineaUaalla.^ 
i)mir?orifric1feifi_mrifcecru OiftodionesiegciMquereo 
riajrpimccloioempriuilum mimE'vruteKccruaf.Oq)p:e 
Iftterisaurriafcripm.inboc filoria__/ Ocruj:uiri-5..,_ rc 
rignovutccfl.Quiflatifccitfi ocri._. Zuacruceadoiam one 
mititudinecrucisqiiavidcat finiasfotarceolim^pafllMiej 
fnceU*quaprecedeteirruit -,- ■Cleapftdrimf.^kii.aji 
lu|_«:oe.*8arbanVerobocfi t JbicrofoLrmjpctiitalaara 
flnumvidcnrcepcrterritlfti ...- Tricpccpeoristtccrcmari 
Sieniesprom-drifunt. atilliiimcreefiadidcruiiiidas 

m, T3ociiffnucrudscritmcclo aUn- ■Dclcnaic.i cutitaditi 
caPnindiudicJdu?eiieri-.Tric ojpplcOcudcnumcutuiuclo 
manvf ftaerutabtccdttacordir perterri 1 cndemibiqui Br 
nf 1 alla-aUa-x, -Cu fedcrit f ilinf caluanc locue ubi ablcoditucft 
boieinfcdemaicftarisfuc^cc pciofulisnuomcu.aUa^j-Cii 
pcnt iuOicare fcculri pcr igne;. cg afecdtffct wdas Oc laoi perrc 
Juncmanifefta. 1 _ ctl0 _ m . ritadlocnobtiacebatfcacrDi. 
_, «tciuvcromfcinsbii* aUa^ OiabattudaeoiceeOc. 
f 7 audirie cii magno ercr ue meus onde mriM ngnuj ice 
rifubierofolrni.ivem*,£tDili crucisalta. ... Tloe autem. 
get accerfitaoelocovbicbri __,. Oenira&e^ adojaV™ 
Itaefiieratmicifirusiueitp £ui£o:airetiiidae?morera 
quedaiucteunoiciuda 9 vti cusiUciquofanctacrHr iace 
locoillofoditiucitrreecjuccf batatla^ 'Sn. : fj.jpe 
nbfcMtaeiterrafcT;criicc; 1 

oriic33ouoylatroniigcu;co , .■ _. ,__ SaAtui. Stultct. 
CTiictfirifucra.i2uneeitrabc uiffi. ,.■.-•■ 
tcsrnefriccee qcetcrurrpi l,,, _..j j , 1 , 1floe-tt. *boe 
_»fHeftfmsula80uascruxesri_^it¥eritIcelo.all.iaIl"3. fllft. •pcrligniicnicisDeini 2HFa; 

micienollris. . ;p. nrfaripoetaLi . 

O" *brtftuefactti6C',pnobif Oni 

obedicsvfqsadmortem tmietPeii. 5ilie bierufate: 
morteflutecructs, "Cserli .erulcetcclti. Uatdc 

gnocrurtsrMnimicifnfisaira bono. 3nferuetfs. ,^ 
attav.XicieranosrJenr aMav.- o-a q'bie:vfotia!iofirm>bur> 
adoram^teebnfte. Sd.irp rp,^uag?fpid«gi.fd. ,t v 

^3^513^^1510:13^111(1! VAmidicHmala tiraptuitiat 
cruceoriinortriicfurpi. pfaqe*tbriic>ariisaprituiei 
£ qiic mibt mrid^ crucifirits e euasehfte ircrceflio gtofa nof 
«egomrido.?.' ado:amueie ,ptesat. = i jpjcto .romft ipe 
jtfczbridicim^tibiairaaira., .. air/aalla. 

Oufspfcsucruccnjaredcmi Ifcnicc '.fcerna. 
ftimiidii.aIla.iXu3 crucea 3oar/Ceapi's teliota 
doiam^Diic. ; >.. - fetc jSHpjjprctA Bridica; 
«a. . i&iric PriSi . IStus vir Qtiaft vn?. f ruerauit. 
&. Xaudatepu. ■ ■ . Credidi. naldebono. 1 f-rno p-ntm 
f <Xandabicr. Tlo3iit. acoboaproabberodc? 

K^Dcrur.virtJiIi.r...'JOcnijc ; J..prebefo 7 capircplerc: 
auc fpes vnica ,-, ^u .» ioancsfraterei^fub oomiciaj 
rwclisnijcruris. Qcriij; noiperatojeflpiiepbefitcon/ 
fptedidioj cocris aflrts mundo prebef us amoebaf a jpcofule 
«lcbne. bovbus tniiltiini atna vt rpm ncttarc 1 1 a pdicanoe 
bilis l jci io; uiiiuci fia ci fola ftn noie ei' ceflaret .3t ille nide* 
ihtnsnapoiiarc talcni mnndi oicebat Obedire epoitct tiQ 
»ntcc ligmi DM&f clciuos tujlaa itiflgCq} boib?, Ilalrfc . tg. 
fcrcspcnderafabapntccarcr . - "RoindenccrpmmctiilC 
ua in tuie taiidib? bodie relona t paro ncca pdfcatfoc no 
K.atlaallaauo. iDagmficat minisci9gcfca'Doec ?fum« 
J0r3tiofl#.SJ?plcto.Ti' j minilfcrluiitifiif(repi.adcui' 
CGntfdicatoeccclebituiiccri rnfione tulTu bomiaani roma 
saua&mtpcp^eatioccijrfi. epdnctffrpritefetiatitante 
- poVtatatiijiiifeructisolciw. 

... .. 
i>nrtmniort'Ct3i.mcan.ciifiJi> ,ptegetcilkriiseriiiit.r,,3fte 
ps?rrcBVlticfcc.ry. , POi?mij. eftwannes. kflftotcfrtt — n Bqtfmiraflilus jiccnlul TMiikniSalTidnitaa fri tanta 
[3 ftupefact^voluiteuuber gloriareueIab.nfubtenebn"« 
rati fuc reddere . CW tectffet igtioraniie Jpud crrcras regi 
nifitimuiffetiulTioniregis c6 onesiwcftpaffjtencri.^.*' 
tire.frnicpcepitcriicriuus jultemii«celeb:itLccup.ii 
mittiiiiiiifulaqvocaturpath i TDfcden&feapficaTolenef 
mos inqua apocalrpftm ct /Tl nundiifemelfcoo-itertio 
vidit-rfcripfit Ibonmortfil tiirigimnir.lmpctrat.over« 
ftomirianiubmarifuercltitu fup(nqfitioncoevir3ei'me/ 
iufcpbcfitrcdiitA'3nmedio rinsmiraailif^faciedavene 
eccTe.. ITec<u.V ffTofiolts rabtlKVirguiucrrnus anrifio 
Inlao-ariCialdeborioradus dorcnacpaapuoreli?iofiab 
cuccterie aiicap Oni timct. batescillereiefiojdisiibocHi 
bv Crultetcelii'-' . «ItofideV. fctpcremadatiiplurcs viros 
adSri.aii.vttnaliotcvlo.Ofo religiofosiauasefonaGCcda 
Oe^oofpiciei..- •-'-. .i 1 fttcas-ifecularcainrataaera 
W wtHVtinalioteflopwro:a mfnatriiligctcTfldeadefede; 
rioncHdVciaii.tfftecoiTuo. eorritcmmoiaoiliijetiTfoIeii 
Suiauir. Sceguilieme m/cramian6c,pbatalubfiait 
trcs jw-WtpcijieiJ euenerir. Urrifuopcautainclrifioc traf 
tap.!?r-V.ad.^?.an.ofovt9 mictjit.iv'.»enorm Xectn. 
i alio fefto crcepto cpvbi oicif *in Refeiitibus ergo boe me 
inordnefolennirareoicii traf ±r moricono glraldobftnn 
tatione . fbcntona fri loamue eenfi arcbiepo Timone carore. 
MEh an inmedioeccTic^ • iplunbusaliiscanonicis bu 
Bfiofovt.*,Hdnric?itria.aii ruricenfib" pro canoni^atioc 
Sccguillertne. . mcci i-po virifeivebcmeterifiitetibii» 
rii -iiKraflattoereigumcrnw: rivfcBadeofuiiTetinnefiorio 
ad maiutias.lnuiratorium. illoproecnuvt fetrtii pfrri 
Siraoffaair.1. Qeirc. o,:bcrctmfraPiepfira;bocfu 

amplcraf.<ruiijiof.tres.r<'- cticiu biiainti qd oHqn rit- ibar i 
3trcepnme.ait.ocaliofeffo. oiuinls butfinoWr^oedararai 
» amauitcumoiifl. LttJ rniweulicoiifinnauit.jV.abns 

^3^3^10^ gfa fimul et ctofaftii. : :adbo-Vtin 
gloriacrebfefcctcqpcr •■ < Vi,.-./»' v> .afiRegitat; 
btiT;quiUermuriimat p cDri8 :-- nintDiifl.: t '.Xfludatepil 
operarideruppuouonoer f*fredf4t. apecce focer 
aMt8fdwtcpcativiiiciu.imi IV abiectctflftu. 1 v.etcetetf ■'----. f ti otum ta; rtfflia ^ prldpitm 

fri ocftderjn ■ sffecogno. cieriippliadrubeuudiieius 
'''■■- Smatut. t>aqs. . deporincatfonus-iiiitusco' 
cticcfiilcran.admjfii.inui- pcllkiir.rcwautciltefciistic 
Sllaalra. Ucnitc fiderarus gfaplcnuesfacti 
bj' 3efu rcdcrf; raceeccrajbicuricerinoucsm 

«trcs i*.t.*.Tceta.que bic nisfmmcnHseozufcansmirj 
©efuntDCcormml. tl«n-i. cuuB.-ftficDemumpoftmut' 

TYIopidofauaieoquoda tostaboiesfetoe valrdico!' 
fucfnocdwrcciiipjniilij reptu»Vocairi[.idfl'prJtifi«' 
rnsrjiiilarrwtifiic au<;irto prc t^fiitmaioieB jfcm'o:e9.Qui 
atfCaqjrtiacrerresnobilcsviri busmonicisfatutarib^pmif' 
fresvrtC!femme,pcrcati ccfi/ fiefcDicoriica^tuc^nmafc' 
derfusiSodar. 9 jDcfrdcratue quetip.vdiritfpiftoitoreddi' 
Quor ncfidcn? monaftiea vi / tuj: q$ i ita rei .pbauft cuct' 
pcU> T Bmarcprfoviiirlnwfc£eKratotiioetoi.?iLivcft'S5 
rfodar^vcrorrwraii.V^n^rm ^cee f.icerdoflc- £if PO; 
futJre^cclotarioCu"m"i liwr laudatepiicn;- £rcdi 
j)ciira"rocrKTr"c.kicaicaii] di, Jnconucr, ZDancrt 
ftiiBp^timcr.ir , 7iclcofvrii!' to. 
larguertocccqdaMiofonib^niutanircnti.f.ijriii noe r ue/ 
vcfolitSiuisilaretiiiyhifrivc ffifc Opc:ibti8H\ ^pageun 
emul'ctpbenit.itcipfi''jcn:i/ giia.V. o:aproriobie.3ii, O 
netiafiiaeiiuidebaciiccai^c. paftor ctcrueii' J3agmficat 
lu autcm.lcctio fccuda. Qtv. cieueabtomnicoUiun 

ganctusisittirpefidcrat' ^ « qucbtcoefunt m alio 
virDciTigillum rcfiisad ' i ^nnorijrdoeridcratl 
fiftii3daed(ct.ircfialiaViHto ' ;.- .. iir. 

drebat.'blcatnicetfclu47ui"n. iBuajmudiiJrriJtutUe 
duseloqocopioruevir.ii peco 1 ^nofplinhq, StlcTuraal 
msTSteoiaicteifficbaritacc leluj-a. ueiiirc. br.Suro 
fiidac?intamregicucrifcr<obri DaKBnJ! BWprimf.as.'? 
mntibUBCi*amabiIisfiift;vt-:>--(^';-*.-iii-F- # amauirflim 
adilliusnutndiaarescrcnir cris * o:ruuic eum. £t ilola 
pal3riiianegotia.ruac;'..iii. gIo:it in>iuiteum.IcaioX 

Inccrearjfuctobtoarcba Lf Tlnoabincarnatioetini 
diovrbiabituricearcbi/ .' J circiccrmilefiiiiooctose 
cpofoiiecua?eudera?confi/ 'firtiofeptimo quida barenUa fntritf nau£t# neaocHdi ca 
duticbi .1111 fiit profecti. Quo£ 
coidftr?DifpofittoDina imitit 
mirream adirettt ciurroicm 
caufatemptandilib 

t"ctoftJco:p 9 Deqnot.itat.tma 
z>$e latecp oeeurreba i polTec 
furnpere.Tadfolu,pp:iri ©c 
po:ta:c.Qui cti ad mfrreum 
61? opplacuilTer cotiuo arma/ 
tl pauoe f lictis cjinfim r.iiC8 
cuRodircrmirtis piimocrplo 
rato:ib*eccrsi;rbit5 pdofu; 
Ibefaurumiaeebai adienwt. 

^oiifclTo:. 
f y X «celam itrocdtce inue 
*~* neruifolurrcs nioacbos 
t% euftodietcs ncmiiwiuillis 
f liftere.Gui pritno dfcroemo 
nacbwco>:ee-bdutstenciit. 
Deide ipecnlatoKO 
g vndiojfi quie eis norius ve 
mat pTpicUt.-titsatcauic oj 
dinaitstreceto» aurcoeloli' 
dosp_iatiemonncl-iv 
goftedcruteielocniVbifciim 
ccep9iacebat.it lik pibpi co 
rutup-' noieiccTodalTs cino 
grf inoaldusai paucis aliis in 
cccla ffatce letania icboanr. 
^nfeamattbe^vnuecr nanrt 
eoiu audacio; ferro arrepro 
matleo pauinwni marmo:eti 

SSfuper fcm coip9er.u frcgic 
. Opcnbuofaiictm. 
^Xtrabeicfqiidefcnr COV 
t"" 1, p^oevrnacjfrngafillimo 
Eqtiw °fi pKa erat curfii rapi dtnitnonofluecoiraniaseleji 
ciftatifaimia ad litioa oetu 
lenit. ftips ituuttq nunrM 
up iiaiitact.it goi? aurtaoffi/ 
ni' fucrat or» .:tm iponetce no 
firimiractoypdigiiradbarr.: 
fe poaii alacrit rntcnerur. vbi 
lepvirwtib°elaret l miracul- 
i.£K eiuetuba.'.:t".jciiap.io' 
rnow ficut tnotio fcito. pofl 
ve5.-'7Vmo. sejcnaim epi' 
-'.^d>!..in.$iliebielm.v Sci 
tuf oominc. OTfltio. DSiqs omniporens oeii9i 
vt9btcixniartrEtuo:ii 
50:diai i epiiriacbi folemacct 
Im^.eop ap6 rcttitcelTioibus 
-jdiuuemur.perjiie.rci pala 
dribiriiricciiarcMepip.an.V*. 
«ofonetJcoi. «oidiam^ cpt' 
macbironivt5.tiburmvalc 
riani pterofoni t lec-Xecn. i- 
rr\ ^mpolib^iuliaifpiitTTmt 
.t-i ttjatoiiBaccufanfiitap* 
lpiniltiraamquoeiraciidw 
ptcn^iulTiticuftodupublica 
mitti.£rat at intcoe gda tpi 
a^noie t3unri'pfbr t fener.tric 
iiilia9innixitfio:diao vtcarto 
fuovt ionuarius pfbrtu3 ai * 
facrificadiiidolifcopcilctaur 
moftie fetetLi cu panatf e erci 

Qucaigotdian' i "- 
ad faamctdri copelteret 
Bi r iau ari g .O p ro tfo riio facrv 
ficiuplacatioi8offerf.c(uc tu 
roroco:deqreree fi laptctiani 
berea. Iiicgo^dian^tiorttini plprmfcuifcviiemini oniwarW rtgwftat *t fl rpia m»viri prfptwrcitatiri ooeiri 
nuefiererqtiopoirei wimeta rte.TDicfutt tpecloduei qui te 
eusderc. _ - « :ic «nu. giifricospiim' rpfanuelois 
manefctiaiatiuarPitacii c.ojjercueremigi^rcrnorcps 
M-'?rort.iuiicpilIicoipe«tf ciifuoexercimtepti;auic.i.a 
loretfmaria-joifaniiliafua n^£nipo:eiln?iviencfivr 
:U8iiunierogriq I i^be^digiamultai terre 
" quieccriasDOtnorqjC 
itpiieriicnaeifereo 
— irialiqcoraifeatioeiio 
natapiiiulc.ito?mctafecurus ulcruomicabatfulgurasdce 
zerultaeiDiioadcorona ma locadcbltlupictiwfi cerui 
ipnicapitetnicat^rjuemt.oc atieajferocelzfiiuelrrefbcfiie 
pulcufcijca familiaribue futs lotoano vt Domeflicep. vrbe 
jrpianis in Via latta vbijJdctft vagates boica oeuorabar.in 
IVm epmucbiifcpclkT.it. wcerfaipafcbcp.Jlaciufsi» 
rncrnepncooreilor1*.advc5 isnccelefticcmfripnie. 2-.ui. 
&cfeoguiIWTno.jriRegnat. /^aodccrncsbtris mame 
■•'I fcccfaccrdoe ifle?. ' '-t^.pptpccapplTboceiie 
1 amauit, Jfterofittoutt. nircrriduauaataamasboce 
fcaqi-. rOjt-itionceaiioquolibiTanre. 

SCilIime? afcOrtoncompielni}ituit.-et 
fcrro;. ' lultuttt. qiiillifaciebatprovifibiiibufl 

/ jilbmpoicsrepitcriieOuB Uipi67ferodb?bcf!i!eno8q: 
^ ^pplttuipccecraudi-qui cB : pmifiUllbuaobreruam9.7 
btu3mafo[ti?felTo:ettiu*tutf: qSctbieroga:cdbeam'"mani 
Sraadojnalri-ieumincclerli fe(Hc.71.ip2imu"vtuobiedff 
Slafnkepim.i- [pccb>.oeindvt 

mciiiowTcts.mllermi adreii noBpaee; tribuatvberwtcqj 
rrustilarsiat.faiiitatcquoqj 
HObtecucrtfmeatbolicio pcc 
tiaa.lniiiratorttttl&au». r~ jc.fi in eadc ffptimana ,„ 
rim?Defc6 dfidcrato oicim' 
btctrcamcdiaGaiif.ciifuie.pj 
TV.?.fttii9.necoi. lecfj. 
YVItalerciuiamerti view 
J Atefieepibodie celebw dat.£tpol! ifti? vite oecurfti 
adrequiefelicitatiemifericoi 
diternpspwrcDebemHe- Cft mcrn fii mcmorafc^ni na4 — - «ad»IeLaM.Tftiebieiin#. Be«dvtfra*mrnsrfc$gtii| 
Sanctttui. Orarib, ^trmo.5c<^miu>•cet^'c.flot> , 

^mpcrnoapnemartyrfi fueritinvigiliaocwiianiiart* 
.-. . tuornerci ;nUe«iopnma. _ 

cratiifouearqeoiiebtafoteni OtcrtfreqlloeationijaH 
tae; Ttuonoeoignoa reddal " eUteeraibtne gulllcrm* 
obfequio. •ptr.#k* ' ' - ( • ■ Nturiccti arcblepe crat rome 
fcigin!tcTrm.Oiaque fequaf qufdavenerabilieVrrDecan? 
rtfup^ariburcti^valeriant. oebocnilaDetitwteeXuiooi 
7leref«*.'bile(mart«rii.X.i mtetioiiunitus reuelata futt 

Bfatfebifflimartwwne/ beccanonijario. M J*-KA!U 
re^iacbtre9cunncl5iq°e / ' TJm^rerpon^mfene* 
bnisapluspctnierpolucra' rcireqtilecetiUefcrifsuU 
tue fuera t oomicille nobiuffie lermue cu pe remotie vals pa 
Vqineptieoomitiani imgato reribueillicaducnincr.Piriril 
riBCUbiculanifucrut.portDu livirillefacierefpledesquifi 
iimmatonneracueaiuirup:c biappjrcbatqjerarfcue^qui 
fidiea fuo bono^polito reuo pjiplieiT collc^in tufra breue 
carenollenvrbctracuiacapi tpscanoii-5ariDcbcbat.l.m. 
lalc rubicrut fentcitri-i. ^pergrfacnw at cccan* 

POft bec«o aurelian* oi' CK illc j aliquatuui oc vtttoe 
ctc oomicilte vgittfs fpo rurbarue adiecrt et vtr illcSt 
lus f uturue Dtt ctt ea cSffi t uit vie in 9 t negociu j tuuj.p quo 
nupri^.-JuquaPicciletif.ca bucvetmexpedmibicui oic 
diamieo tadtuad fonutocula repcifcriuepfalmumillutm 
to^faltauitquoufcBfpm exa/ ^^«c "o«t« ",e jc ; ta 
lauit Xccrtoterna tuillaorone.eiaudiotiepcef 

Cloauditofratercluelu' nfaeqetfflnctiguillemu «. 

turiusnommetmpctra/ jn «lauisKt ff"» 
talicctiaarralanoipCratore , 'RegnatKiifc ■« 

cict3Pgincciirniab'flli(8Ebe DiritPnS- iaudatcpueri 
odccavidelicctieurrormaei? £redidw 3neoucrtcde 
collecrancleTOuob^fpofieea jRcmao. 
rufulpidoifcruiliaoiquoda : '■"" : 

cubiculovbiinelufieraccrc/ „, ,,'„.-, 

marifecit.Quirieo:atceDCc» ^asior.s . -. SjIw bieruw 
aiaereddidcriitprcciofas co Ie>. ' «la 1 bonorc. 
rujcoJponb?giiw8bisn«iWc Xetrturucclcfw. 3-c.pnm* 03Im«p«fln9iik«flaa foftmnifatei«fi1i«wifi# 

pmofifu appiiinUuoiaquc ■ £«e 

(wt9 oircac f plicae adietii ad facerdoe. 5.icr. n bciaulrre' 
VltiriuicpeiDiicgorioliioma giiill?. ^ffcco. O:. « 
k acciDct.fi circa bccagcrne/ icbrcnrYoleiiinnre auuregifil 

BUrgeeergo --" gligcf li priiltjp^fcluoismericaage 
occar^ilkScicPbam^ [oyclx>:<gIomcjr\j;aiidtitt 
m.irutialib i, Dccarattabrita4 J^ibodr Idhb* -T) 
fjuwiljbonclfuviniiimatup em.iDiefacrarifii.i3no6i 
p:a«efeef>jgcino^craKna btioufffgirilu?fc1Io:iftmar« 
rauiteifccftorifioriefiia. porificCfolcnitatetbuilri.aolw 
•Clib. rauenst iterPpapa ecclvtucpcib^vtcui" glatur 
tufrib?ji;iegotiobtigufI incrttimuni.icuiffragiie.pCT 
ermitadrractaru bui^modi B4cop|ctonnrotriotpeficiit 
enorari pcepiroefaebiepof* euenenr.3imacu. TrnJiratB' 
cposquitucromcpritescric ' actiiceado:em r 'rege'co' 
Jrr oumtracra Ipiue bti guit/ fcffop.Qui briij auftrcgiflilln 
lcrmilegercnr.cpsillcpiMge adccii I pueritresnu..y UC 
rtsrecordat vifio[8pfirtDC' nitc. " gefu rc.lnp°nrt:; 
canieor5oib"cnarraiiit.Quo cn-ardeai'nTegiiTiU n aban' 
auditO0esc6moriadlacbr)> niBpueriIib 9 enidied 9 libera 
mafl dcuj glificatee.i vt feren lib 9 ffudiia tradiU pareubn? 
tia.pfcreturpoltulitca Sur Btiio vir. -'"■ Xifay fciaj 
gesegoimediofrim^pcrirer. puerfciiaDidicltiflueiiraoo' 
btuiguillcnnubirtiriccfear' cmecclelliefcicierur bJufit 
cbicpuifactopcarbnlogof ■ Qu.ircfre. ■ ■Jndoleiactt 
taiwiiifigniruBCr.itcmii« od 
tunitlcotccdere banclabat ft 
f-po briotnilitare valcrrt.F** 
Drie.Cjd , ft Smauir eri. - c- i. 
)_*^atue(£ritaurlreBtlll!ua 
? nat'auginopfebiturice 
citatts idtgena fuu. "pareru; 
t}daclara,pgeuietn opuleaa 
rej:necmltii&ii!cfiKcidicc8 
(ed fuflicics erar cr pi re? fub nijciaapccpttiifcrirxdri. 
raoiaviiDic^icc '" 
firDuplecPotom 
mori3.$clftiaul[ri 
arinrpepalcbai!.- 
atballa. 
3ef«recicpt«. — nJnnV'- ; 8tufpfulaulWgiIU altaalla.Vo^feli^frllor; 
lu9cljrieo;i?natattb g facrie cuinllniUviuerenifijrp^ 01117; 

litime tradit* ia mo;ib"vicef gcre.Tade. .:■. 
finoe fclimilitia rpo oeuotue Sutfauleadokfcctfc ssg g t C; 
adbmbatiiUa.^bieop_iiini vtiitib?ero!nabatc,b"'DChw 
cii6infinu.ibatcii8C|iiaUepii' docrboiiibH*triiipbaict..pJ. 
rto:eccVce«ruturusXbriito, ttmuo. ■ ■■jbarcimoic ftudi 
rSnjieapueritialfiefa th ifffi&bat?caffiut9wUuifo 
- criscetiiiftituiueauiino lutueullodicbat. 'Llcba. . 
raBTf^adrobttrtioictrafilTs buct^apfcaiirtregifir^regi 
cracemobfecjoftTiofiremego fciis c milce oiLc-ctilTuir' tiinu 
traiDcput.ifaprc.Tbino mo q^mapi^. pSDrieDO. AHma 
dico t poris fpatiof ub fciari Di llc "vo fciie oi a peci iaw 

fciplinaprudctcrmilit.iuit.1 7 * b^vrvroictmccrcogcf 
UircciaiirtrcsjifiHuomiidiim turiamorcpudjcitiecapt^cr 
ctifuielufibiisrpoouceDieob molcllia uiiptiaru" ocuitae oif 
icicenocmqjoibiisifirtebatV' fcrebainirptiaeTOicebJt.^n 
riitibtig,ftadceleltcpii.!3ii' baecicrpicdaJoiiivolutae. 
nbchbatadcri 9 - 3arpoiiio amafioiicabonarimcoiedef 
PnofiddircrDcfuicei fiipiue funalarimcoo/iiopofliscarc 
adbercrccupiebacft. LJil re. 3-iriicfiipjiapictaffiCi 

eRat enirccngraruTimus uiapoiaiafamriicme fibi ou 
i vniucrfio comilitonib? guufaccrdotcclegcratfubiai 
amaiifum^iraciivtlinteriqiio calibiciiarinatii.fciitofitJiab 
rerlotismanib^tergerefciV ifcrtari^jcuUvivfcdebatiiji 
(9eratipcpferrctiobbocma mfd. 'Uita*boi(tnicbacfibt 
pariuovoGireiur.ZiicV-ohcs quofcfcfocioo&^tuteivrutes 
irdjricerbituelcofj-mfvigiii fuccrcfces mficuiircr.Scu. V.v 
ieTofonibueoienocciiojVigi / ~\YJdnieic]etatioubiti¥r 
larimmeirtfrrtcbat.intaruiiio/ ua:uafolll 

lainbocfcrotidelitcrvidcbaf cirirdiecopijvifib^mucriifijr 
illifeniirectiifcpabilitcricele iplicaricii polTijlibcvluccur 
lltb?ibererccupiebar. ... Sa mcalii^m.icipabofuitio' (V- 
aueociaullrcgifillusmciitif *polfbecilicvpifu (, iamo:erji 
*tutiiclariiefcpcr fartiuufdo fiiicepDicrj-ic,pficeitofiir3cli 
cclficettcctufiinrido.iT^de? cat? ibi.it Diligc. ■, Oc^viru; 
Cflnjcrefoliitiieciilcoy agmi laiidabilegciirabatrc-tiiikTc 
mbusadfiipeniafcaditletHS celfijrc#bcfenitre.£t. W f^ecmidictesjnBSusei^ de«aiiueil!otffi!i.1»ttcTci 
J 'pmftativrgereericepe ^'TirDciBullrcgifilluerncrit» 
IJff* r ,S¥ era c °y ' k^ E K vo Wm pccnne clarue .0 ratioml 
^.'"^ileatneptnftarl eoe fuarulidc vasvacuii rcddidit 
Videret quofopmofl fibi bc:e vim plcnuliquorc>-TSoftmiiI 
ctipiebatitafctiiyle^mifiErt raptrtunifignaqpcrjecrraoo 
fugbaprxrerfibirimvolutas mim opcrara.Or'omi. i.vin 
''■ BrtauitTcgifillirumtpontitT mrafactai^vrtanocreabl 
ci»facracclcb;am 9 rolciiiaqm ; * -tpoegiillatioeronladitci 
©civinr ri bac vtra vicnirtMj- in entealterfleepitronogi-auari 
etemapairia.r\3ftcec|?repur etflejrogeuicubttirfiwmulet 
■wtfntuditrjtjcitadccifltiflri-' oMo;iniuit.£teccemvifua' 
gna aicrarue.3n.iii.no. ^ae lurerutciouoviriaiirealtare 
ariisanariuebriijaulrrcgifitlti fence fbecori Vultu. W« 
attcdee i bird r«8 iclcy confti S <d«j bti prcfun'8 i mcrini re 
lilit.pi'©ncqniff. ! " Qmdom feraiiirobiirmatu ria-ariolio' 
Eucrruffbomofacilif(im ? Vi'ro mii.fic&oiuujapierasgcmia* 
DcuTimcobfneefcrtairciiliiN ppa:aii?rcrarbiTafaquavinoqt 
golarcjipofuirgmcrintiaDffrc fupfluaa. l "UoicrimiiTantecle 
gililliaitreagonc' clifuB cquie Ivarefoleiitaalfuirpfolartofui» 
eaIcib?c):piranit.l*Dncivir. na,€io> Zecrionotta. 
an.TjoftrjecctTuappoIinarifp6 U3tatvn9eoiuadaIterr1. 
rnfieiebnieanftrcgirdiiis mlo ^<'ui9fiufl^utircgtfiU9fp6 
eociuceligittir^iubcrcregcbi fabit.StilleinterrogmtDirit 
tujtccfiiicpo rurroctflujr.^Co ^snoJafqjicifpofat^etatta 
minicfttcr.vgnftUB- "' -""'' iicui^filtarnditilleiuiliiudict 

aUmatcetimoalTerioan ^■Torol6gatanenioru;Mrflctif» 
tedciregiecep fccii vol' nequcdaBanaiflmirentnc.nii 
IiercDcbaccSTqrcie qntam lHvirimami?l"oiarioi6 qucric 
cir.eipdign 9 vtfi!Met#Ducci piiftmc fc fantratiToHaini . ^- 
f tcitoocciirritciinmetcrrcf IxtproftrataaitrcflltarcOcti 
viroeeecutcinobfludlogeu mlicriflafuaercplicaa^occfre 
biecjleonatideparilicpfublia' qucn.Du.filoria. 1 *IcDcmB 
tia.Quo:uiioiafcribcsitrib 9 ^Qrapiouob. irtlaudif.an. 
piCPrifporiiitearupaltarefu r^RidaruBortuonaratibus 
pallovotiifacieneqiptreeno * vtrDciauftrcgifillusbin. 
cteafinefoiKoojmituie |>fifte rfccufni paftor fuitcrimiuBa, 
rc t v t ci i>m cignarctur oltcu quibue carnc ertini oriud". *$ Tcporcqitodaracofceditiitau erwinw; Xttthpiima. 
la:btcoigiiaiuonofanniWmur . •ftatltmcbiisilliein tx» 
redck':ctaude. tofcBbjipi mo predtcti rcgie gotra 
vfcg ad fine adc parata coiona r,i int cr cetos f enato:es erbe/ 
vitc anftrcgiliLfc pafto; o:a p:o noie vir qda prudenlimr* 
nobiB ©cii allaj>n. Saccrdos * ! fingulari cautelc Dedit? cni 
portfct t uir luni artifri bonuff rer oia tractatua luiarcbana 
pafto:iiipopuloficplacuiftibo padebar. J.eciiofcctida 
miojUi Huftrc^ifitlc confeflb: / \ llitucepatuoignuepo 
Pntcro:tcplapiafubltmircfut ftealugdunogaUienobi 

gcsgpctiuisfiSproufa tntcr uflimacitateepSoMinatuse 
(crtoj criinaiapt. £ccc lacer. -fiicbrtijocifamultiaurtrige 
3ftc confcilb:. Ora $ no filluc.f.<itebituricao:iundn ji 
bis>XR- £aregtepollesvrutu$ faiiregismapariuTmgularii: 
wgiKtropbcopfcnbjrpiiino: otligebat lecriotertia 
rauecdpteco.ouaangclicicer? (\ lieaulrrigefil^rogauir. 
plors pful Vcneridcauftregifil ' -'~ Vt rcgie pmtllii peteret 
lefacerj>nfacTporcelatutc^ fcadclcncartifonuBvcircoe 
»(hOratJiovrluprd.-ad bo. bcre,0.ui«igellitzipetratHC 
■tt«ela»tofovtd.cetrraVo aiujve.leaicrpnin.*. 

li-reclarifl . £ceptfS3tvtr oei auffrt 

tiiritons. fccefacer. geulliiceplisprerirarifi 

: ->>rolongata. 3fte con' odoycitateibiojarjtoanario 
fclToi.^ Ora'p:onobiflbeatc epo6afaecfaiiccVric?cfrecf 
*riSacicoeiaunrcgilvllcquii fubdtacon9o:din<lt9e.€tre> 
cctie tctarificii angclis viocdo grefliis ide venitad memor» 
faaefaUia.o:tsi.crccdeprono crietberiii Xeenofecudj. 
bisurmereamurpno rcddcre TT Xlcatiajcpattl accepto 
boftia Laudifl. £&. Oratw -X.tmfgmlVtmeeiijicffabili 
V». 3fTfra oajnufciaiiftrc gaudiorecepLi.pVbrtcj.iatat 
gifiuinwcelfe ruent tiet br abbarebafiltcebrinicecii ejn 
So?iaocflpocalJpfi.; .fy.^go tpfcflbjisordinault. "i-id. 
fii Virifti oe ep taiacobi ? rx- / /~\13inc|$ oriseij ad fublimt 
iri:T.rViioblft'.?ccrn.i mev V^oiisgradribonons ,pue 
it.c««©e«t. Ctnatpeocca. fw-cvelUtoeccdetcbroapo 
riDo&twfJimiBOicb^oicatui hnarebiruncefiarcbicpofaii 
fervltietecoeoieieftietiffff «^atiftrigefillusilocoeiMe: 
WW.qwfiwniiDicti .cjnfi-a msabcjbfpfefHrcgisepy mariynswtiiVt-fiipraw fco 
vitele vei coi fcoj tps qtie e 
Bfrcnrprcrofviici tecOfo. 
rr-j a cja ops oeue vt o, beati 
" vrbanimairyrifltuiatqj 
potificisfolemacolim' a?ai 
po" te itcceffioib? adiuueiir. t> 

POttJjbtilTm^coIirtV-i 
vrbie romc cps rpre ma 
criniiperato:isprriripbri iut 
grauirad rp j.fciuW J vrban9 
tifltioeronian^cr nobili ,pfa 
piaomisia fener catbedraj 
romae vrbis ifulafjj fufeepit. 

QviertatofcitatAftVlri. U 
^ofiibtiar?nnlusvf?cit 
profpiflcriaducrfaotaob rpi 
Btno:e opo:reac pa ti. Qui lic; 
«nteepafri,pt>abife?feiTo;iii 
crir i cpatii.nibj|omtn?viqj fe 
ptiee erainatfatoj tudicai? e 
-p_ Scoemripoftloga.i.m. 
J 2 carcer< maceratione et 
mlta f upplicia q $ ypinote Tu 
Itiuita pfectovrbiealmacfeio 
iumiecufuoclcroadtepui & i 
anc i-a facrificadi dedud.Qin 
cufacrmcarenollet capiralej 
fatTifrituibirefiitia. Icoeuj 

QvafafiVmaimiraeuiap: 
bricbtHjaulrresifillriPri 
fldbueicarneviueretoris fe 
_erit.quaria 9 ofone«t«tu»' 
vniuerfifiinli:niitariti^fanati 
liJriiiuui!io:ulifcrcti.i pam ttssu I carcKibnfl retrufi lara 
ris oitus viculiflad eccliaj 10 
furf;erunt.o,u5ti pauperce oi 

Sibanici^etemofj-na fuitetati 
iittelfoe oeua -illiqm viij 
rimc. lcctiofccunda. 

Kj_ritaEecctam biturice 
fe; anis ouorjci tjtS ag- 
lorcuclatecognoueratnocie 
qdap 9 clection. fua aridjme 
uui d« vrbtfeft igrelTuf.atf 
tucfulpirioDiac-tio fuo reue 
lar j 9 cide m regioe Dceccde 
fuccetiit-Euaut.iK.icrtia. 

aXficbcar* flufiregtfill' 
pien° DicrilT ricritatc in 
bona ^feffioeobiitXuiuanie 
nrifl qzequari no pofium 5 fal 
te imitatoze- ee mereaur.pre 
Inirr orio nfoiefu cbriflo qiii i 
tnnitatepfectaViuitT fgnar 
oeus p_ ifiiiita fcfoy icla amai 
3ii&ctauiflfdautlresifiHLf.i. ; 
nr- Tltcr cera miracra q r> oi 
-LWctrifuubtn; aufljegifil 
Ui poftqj mtgrauit ad ccloa oo 
mm'?oPar?_e.veiutadipinffa 
ctitumuluqiofoni-ftridioer 
palariotbcodoitcircgis fuo 
pmiffu boTcuiilim 9 vuernan 
u8 noieptra que vir eei ou.vi 
ncrctfotitcrobtliterateoo; 
vibe pagucpbituricu tributJ 
rioatpib^fuisTctfj vmufcui* 
qjfacTtatcrcgifaccvcllet.l' 

Htr»picKsatvertiit'?l»H 
icineapfabEiaumvgifil 
l(arMetibu?rpmm.miromo 10 

- anrO t arse» adojnatam .0« pud mifericwdiS tna ercplw 
rogadoillimatoaioT inuidia ipius.ptegamur.Tier.Segiit 
adfimiUtudineiudcfcarioti» tur metnona fci aiiltregifiili 
ficatt.aurii-i argentii <\6 aw paii.w.tofonejldc6p[etoaa 
RresifilluBDebiieratpattperi K-tiivte..SancOgcrmar.ito 
bns erogare fug tumulu »1115 ta se coi vm' pdtifiaB prete* 

■ 
^£puIcbroautiDigrefut8 r^-eaniefgtturivrman^pi 
^abipabafilicavecnsvn' fjo:tip6ttfert:erritotiiaii 
wquo vefa pedebantocalto giilrtdunenfiBpfeeletirbcrto 
ruetisceaditfupcerebrticr? mfeaeufcmtaindigenafuir. 
itavicruorperocutoectus? ^.catolccttnda. 

sbarbaadtralabcref.£ttiic /-i viiwmaierproeoqjbuc 
vocc qua potuit clamare cep. V* poll alierii ifra breuc tps 
auffregimiUBOiiadbucviuc eocepilfctivrero.piidccemo 
re l fepermibiodiofusaptra Eamtiliebzicuptebatantcpar 
ri'niiczadbuciarno;ru^mo rainfanteertinguere:qr}fiicc 
nvidnemetradidit.etficni reiiullomodovaluit.icc.iii 
mauctaptrafcmtieificcrar ^firirrieriltatidiopiTero 
rugacauffuftidunefcvrbcm VJ^pinquofuopner fcbof 
vplutt feltinarer ,p perare . vt adiret ina ter tlaridti vt bcrc 
epmlodiUi^Defluuerer.Ss oitaccetuaacquireretoeipt* 
illonologeabvrbemfeUa p necctracrifvcnenonipoailri 
fccciTuvctriBiioctefcdetein paratUUwndusftlioquoque 
tefhnad??iecoraEpo1terio fuovinum. Qmcuiifcbotis 
raeuulfafrir.£cftcmiferiftcr ventlTcnranciltaignoiasma' 
qniliniofpm eralautrvid , ■ lelidumbatgcrmanovinum 
oti. TJreclaris :• &ijitDrio. lfatidioqjVencnum.Xfc,nii. 
cap.mutdturt>cfcogcrtRano -p_ 3cbeatusvtrinrra ter/ 
"i\«ccfaccrdo«. ^ftc? S j ni lultri fpacium a bra/ 
fdfo;.! . antauit.. 3flcco to agripitio epifcopo oiacon? 
fiitoutc. iRngtiificar. inlliruttur? fequcuri trienio „ 'uniu M-Ji«jimitni. ,, innirutturi lequcttri rncnio 

r/ ^ciuiesfcopttiopfplc prelbpreroidinamr. Debinc 

V- dojinirabilisquiqi bunc a pontificencctario abbas ad 

Picbri^cimatiicofelforia tui fandnm fnnp'x>riaiuim me vk uiiyciinntiicoieuoris tui lajictuiii iniifxiriaiuim me 

attjj potificia oepofitioecon nrouigtius alTtmcur.xec v. 

fecraftipaecclcfictueocciiip jr\ Vimravaiuibtvfreritab 

H3talta'0hfpcrgaudcre:vtifl ' L fliuetiao.buseleinofrnif wefn(i]ff«ci'cerit. , RcsillaM nfmoiahs.TiMepMrtpfttt 
ftie-.quiabiequadaoib''paii oitit.mibicreatoroiunfi qui 
perib* erogatts nec pantsfug creauit merequieuit in taber 
fiiit vri fratreei-efictrcf. ' uactilo mco. 3uc nuris 

al3aoereinfurg«ib9ad ftc-laoeimaKralmaatqifein 
uerfuscrimonacbisre' pervirgofdi;rcclipoita.>iii 
trud««femcclluUanurerle T^oftKtui.irso.uio.atapma 
uir^DOluit Ttecoefuitq.ipo RfHAdjtenitrWmlwerfeprt 
orate.ecceqdimatronaana nobts.aj.i Sca marla ipccurn: 
noie ouoy fattario;. ai pae-i a ■nlfcrfe tuna pufillanimcs refo 
nona oingit onera .ita vt cu; ue Hcbifcs o;a p.opptb itcruci 
moacbi rficerett)rcibo.terre #dctomicrccdej.ouo-ofcmi 
returmiraculo. kcoo-vu ncofcw^-.iEia_mf Orano. 
r_, 3citaqianteqiiattuoia Y"-..-:u8quivirgiuateaula5 
I 1 no-dcurictilaeparusfui V^betatemariefemperuir 
foporioeditusmfpicitaquo' ginif in qua bitarcf eligerc pi 
dafeneclauesfibipwrepari gnaruses oatjuefuntfv-fua 
fiacepo--fgi.3nteiTogas aiic nosoefenfToneniuniros iucu 
qiihibocficrctaccepitrefpo oosfaeias fnem tereefcftitati 
fiifeibicpjcefututu^ auiviuis. 

I vodpofteacporiuitntis .Uirgo 
ilLiusoeccdeteduprece an_ScaOeiscimxfcpcruirgo 
letiffimo regi cbtldebmo oc maria intcrcedc j nobisod oo 
cuircrctinciueclcctionecne minubcuntm. e nnct»imt. 
ctujillavotmauit. ihienu 

-^R.dinar?q.p6tife).qua.c5 riagratiaplenaonstec-i. :».. 

yquatiiqsfegeffcritbocci Hcnite. CUistcrra. 
pedireltnguamo-talisndfuf monocfeoldof trrno. -.ne. 
ficir.GuontafupraboicjfuS «.rVfjC-ttioct-^pur.fio«i 
oeqtfedidit.Tlatamvigilia; oni6btim9rie.*."Co»parlH 
tmcdiabpemif^jtepore fri' 3" fetmtorioc.* .'©ancnt oei 
gusiafener; oiu fuftiuuit qrf geni.3nte.iomx.*' ; Oia p» 
itecmodicutolterarepolTent iiobisfcabeigeitrnr, Sccx 
pettitates luuencf. Tlnoabmcarnariocom: 

raculo? bte mane doIcus-M A millefitno cercfitno octo 
vrfpcrac c jpirulum gefimofeptimo tertio calen' 

ITIomnibuevcqiriemql. d-tsiun_ifiaeleev-nuf-|. f«' 
niimbereditate oomi' populiconucneratad po.taj - aquilonarc Dotenfie ccclie »t nntef a fama volat t vicio ca 
«doraiet.Tlaclaufisiamiis tV .ftupetne 

roe timoieno patebat lnsref bilitaf t audicu pftenff bozcdo 
ius. ". SactaTimacu. '.«-rL >J3tajmc0iceioe8 gencrari 

eStatimagolapidea ma ones.Q.uiafccitmifeiDn8 mn 
trisoiiiaWtrofculppi gtiaqiiipoteecifcn5nom c& 
piCtaoeceteriipi 9 parieti8o -iDagnificataiaincaOtimct 
glonans fartigio.ad quajDd cruliniJiifpmt^nieuemOcoia 
piatSuotioccmcrctpioplMO lutaritneo.Quiateat.lci-n. 
ru"collegiuillicc6uenit-i.ado -r^Kimoottuculo.pperate 
ratuicepitiriderec>euotioiic iercrplo' 

^Giaesvirgoma. fccui rat6ctti.miranir laptdespi 
."T-YTlufcpejriHiBCuotnens cturacoo.tr vtoisabiguitas 

^J. blaflemia i tmaginc bte apuraretnrlaptdc* repert us 
marievtrgisiacto tapidefre clt laccrtusadbucmadcneT 
gitbracbiupueri.quepiamf rubenscruoKfuo. t Sar> 
fouerevideoaf tngremiofuo ucftclla mans uijjo bearaq 
Quoruentefluritparirercni celilrelidesrcamaria.rurmui 
w taquaj oe Vulnerc .1 fiibia agelicieuudicpcincta tuculpa* 
(entes laptdcs relperfit. mifcraoaNoc nrae.^O *pi 

<.' Sanat leia oclis mat OC uul sci rrir. uirgo pudica poft pruttt 
nere t plis:pecr?nudatii Ipctio cginaiicsiuiolaio.Iuimisait. 
ripccnisioiis.Xletu8notafu i^JDcargum.noiuiai l-vu 

itimagni ci incrciis. ■■? C.6 > ,'fjpietiaoppofuiicontrs 

pianudafqiiplcdidapalUficat calumniaeinuidoynemiracu 

ajTJfacrilegue.ne. ! li>HraKqueatobnubilare.ac 
illeviolatoiltatico:;uea quidewilluftruiarreptii la- 
aterribiliterveTfltusejTpira certmuoluitpanicuto t ftati 
pir,£dcumtpoputttfl ad fpe tfuoltoguttcfaguieeftilauert 
ctacuuicfamoitngectollttur !v-Ogrolacmacr-ccllalupro 
Bdrtdera.-C6ueitmticbortim fidcraqjiiccpjimafiniiicutia 
mouacbi 1 tintinabulis refcv cft nce berc fequctc , Sola r»ic 
nantib"c6cinu"t oco laudes et ewploplacuituirgorpo.VSo 
tnatrifaIuato;is. Xoidcet lofuitmulicrpanritquajanua 
Hio.CluCTeintateeiufde.r.v letiejrquamta rcditt. 30I9. 
rf-vSqma crcpufculii ia 06 fine iecrjoocwua. 
tApfueratinnoctc.no totii T^Ocquidemilesquitclh' 
iltodjdifiitjniccompertus* J ificatusc^faciumfacrs metrifirmaufr..etboc «ia af 
fiTMcrrinioBqtiidetwcatber 
ua illa p:opbsma qm re gcftas 
nMunrquiapricipioerordie 
fuovniuerfanorj reuctaiteft. 
IV.Diipictasoiatfremit ipiuf 
atcp labo;ar."f3erra madeTnv 
latinoepalorcdecorar, '• £t 
rriscne frflcrus liibucq) «idir 
ftupcfnctus. "p>erra .X-.ir. 
^/\0mitticaetiup:idlccale 
Wdast!miibo:avefperria 
eircaimagincbcatc^gis ter 
ribil^iniiouaturmir.Kiiiii u.i 
multi fidelee ibide quafi oiui 
noorflculo ftantef videnit ttia 
mfeiteimj.pnc